Cuvant catre cititorii ortodocsi ai acestui blog

 

Cu ajutorul Preabunului Dumnezeu, am încheiat munca de corectare a Calendarului Bisericii Ortodoxe Române. Vreme de aproape jumătate de an, m-am străduit să-l aduc cât mai aproape de forma lui corectă, nefalsificată. Această iniţiativă nu trebuia să-mi aparţină mie, nevrednic slujitor al lui Iisus Hristos, ci sinodului Sfintei noastre Biserici. Din păcate, cinstiţii noştri ierarhi au denaturat cu fiecare an ce a trecut conţinutul Calendarului, încât acesta a ajuns a se tipări cu multe adaosuri nedorite, mai ales în ce priveşte Postul Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel, cel al Naşterii Domnului şi perioada dintre Paşti şi Rusalii, cum voi arăta în continuare. A fost o muncă migăloasă şi deosebit de grea care, nu de puţine ori, mi-a depăşit puterile şi cunoştinţele teologice. Am consultat mai multe izvoare, pe care m-am sprijinit, şi pe care le voi menţiona la locul cuvenit. Aş fi vrut ca această muncă să reunească eforturile mai multor fraţi preoţi cu temeinice cunoştinţe în domeniu. N-a fost posibil, datorită distanţelor care ne separă, cât şi posibilităţilor mele reduse de comunicare. De aceea, postez acest Calendar pe blog pentru consultări şi îndreptările pe care eu n-am reuşit să le fac. Invit pe toţi Părinţii nepomenitori şi pe ceilalţi Părinţi care nu sunt de acord cu sinodul II tâlhăresc din Creta, să cerceteze Calendarul, să facă toate îndreptările necesare, aşa încât forma lui finală să fie rodul conjugat al tuturor care sunt dornici să apere Sfânta Credinţă Ortodoxă de cancerul ereziilor ecumeniste. Îi rog pe fraţii mireni să ni se alăture în acest efort, bine ştiind că au şi dânşii datoria sfântă de a păstra Tezaurul Ortodoxiei ferit de orice influenţe eretice. Pentru modul cum ne vom împlini această datorie, preoţi şi mireni, vom da răspuns în faţa Dreptului Judecător.

De ce este necesar să avem un Calendar corect? Deoarece în el ne sunt rânduite Sfintele Sărbători Împărăteşti, ale Maicii Domnului şi ale Sfinţilor; calendarul ne arată Dumnicile de peste an, fiecare cu pericopele sale biblice, citite din Apostol şi Evanghelie; Sfintele Posturi aşezate de Biserică, cu specificul şi întinderea lor le aflăm, de asemenea, în calendar; ne pomenim morţii, săvârşind cele de cuviinţă, ţinând seama de însemnările calendaristice; Sfintele Liturghii, cele trei pe care le avem, sunt precis statornicite de prevederile calendarului; Sfânta Taină a Cununiei, nunta adică, se săvârşeşte nu oricând, ci în perioadele prescrise în calendar; în fiecare zi facem pomenirea mai multor Sfinţi, ale căror nume le aflăm citind calendarul. Mă opresc aci cu enumerarea argumentelor care ne arată că un Calendar corect, cum a fost alcătuit de Sfinţii Părinţi, de-a lungul a două milenii, este esenţial pentru viaţa Sfintei Biserici în ansamblul ei, ca şi pentru viaţa duhovnicească a fiecărui credincios. Fără Calendar e cu neputinţă a vieţui creştineşte.

Ce s-a întâmplat cu Calendarul Bisericii noastre după 1989? Încet, pe nesimţite, au fost introduse elemente străine Bisericii noastre. Când spun asta, mă refer la acele nedorite dezlegări la peşte din Postul Naşterii Domnului, ajunse acum la cifra 17! Consultând sinaxarele şi calendarele vechi, am constatat că în acest Post există o singură dezlegare la peşte, la Sărbătoarea Intrării în biserică a Maicii Domnului. Vă rog să vă uitaţi la Postul Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel din anul 2017: sunt 6 dezlegări la peşte. Pentru anul 2018 sunt înscrise 10 dezlegări! Sinaxarele şi calendarele vechi ne arată două dezlegări: la Sărbătoarea Naşterii Sfântului Ioan Botezătorul şi (uneori) în 29 iunie, Sărbătoarea Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel. Mergând mai departe, în intervalul de timp cuprins între Duminica Tomii şi Rusalii, toate miercurile şi vinerile au menţiunea dezlegare la peşte, adică se ajunge la cifra 12! În calendarele vechi, nici vorbă de asemenea dezlegări.  Ce mai rămâne din Sfintele Posturi dacă ne apucăm să ne orientăm după calendarele Patriarhiei?

Nimeni nu a putut să-mi explice de ce s-au introdus în calendar 6 zile aliturgice, adică zile în care nu se săvârşeşte Sfânta Liturghie. Aici documentarea mea este incompletă, de aceea am păstrat ca zi aliturgică numai Sfânta şi Marea Vineri din Săptămâna Mare.

Care sunt îndreptările aduse Calendarului?

 • Eliminarea tuturor dezlegărilor la peşte care nu se găsesc în sinaxarele şi calendarele vechi
 • Scoaterea din calendar a celor cinci zile aliturgice cu posibilitatea de reintroducere, dacă se va dovedi că sunt întemeiate
 • Eliminarea din cuprinsul Calendarului a unor zile precum: Ziua Europei, Ziua Naţională a Familiei, Duminica părinţilor şi copiilor, Duminica românilor migranţi, Ziua rugăciunii pentru mediu (de sorginte new-age-istă)
 • Menţiunea expresă potrivit căreia în ziua de 1 ianuarie se citesc Molitfele Sfântului Vasile cel Mare, aşa cum arată cartea bisericească numită Molitfelnic
 • La Duminica I-a din Postul Paştilor, numită a Ortodoxiei, am specificat datoria preoţilor de a citi Sinodiconul împotriva tuturor ereticilor, cum prevede Molitfelnicul din 1896. Această Rânduială este cenzurată în ediţiile noi ale Molitfelnicului, prin eliminare
 • Înscrierea în Calendar a echinocţiilor şi solstiţiilor, ştiind că echinocţiul de primăvară este determinant în stabilirea datei Paştilor
 • Îmbogăţirea Calendarului cu numele a peste 1000 de Sfinţi Mucenici din Sfânta Biserică Ortodoxă Rusă, care au pătimit în vremea comunismului. ,,Glasul Sfinţilor Mucenici ruşi se aude cel mai puternic în faţa tronului Preasfintei Treimi’’ – spunea Sfântul Nicolae Velimirovici. Biserica Ortodoxă Rusă a canonizat peste 2500 de Sfinţi pătimitori sub prigoana comunistă. Nu avem dreptul să-i lăsăm în afara Calendarului, măcar atât cât e posibil. Numele lor le-am preluat din Sinaxarul Sfinţilor de pretutindeni, Ed. Platytera şi Cartea Ortodoxă, 2010 – 2011, vol. 1 şi 2.

 

Care sunt izvoarele pe care m-am sprijinit?

Sinaxarul cuprins în Evhologhiul Bogat din 1896 al Sfântului Sinod, reeditat sub numele de Molitfelnicul cel Mare, în zilele Părintelui Justin Pârvu, la Mănăstirea Petru Vodă

Sinaxarul cuprins în Liturghierul din 1950, tipărit cu binecuvântarea Prea-Fericitului Părinte Iustinian, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Sinaxarul cuprins în Liturghierul din 1974, tipărit cu binecuvântarea Prea-Fericitului Părinte Iustinian, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Sinaxarul cuprins în Molitfelnicul din 1992, tipărit cu aprobarea Sfântului Sinod şi binecuvântarea Prea-Fericitului Părinte Teoctist, Patriarhul BOR

Colecţia de Calendare bisericeşti editate de Episcopiile Oradiei şi cea a Sălajului între anii 1990-2000

Sinaxarul Sfinţilor de pretutindeni, vol. 1 şi 2, Ed. Platytera şi Cartea Ortodoxă, 2010-2011

Calendarul Creştin Ortodox 2018, Editat de Episcopia Sălajului

Încheiere. Supun atenţiei Părinţilor şi credincioşilor mireni acest Calendar, rugându-i să se aplece asupra lui cu spirit critic, să facă observaţiile şi îndreptările necesare şi să mi le comunice. Dacă Sfinţiile şi frăţiile voastre vor socoti că este potrivit să fie menţinut, mă voi conforma. Dimpotrivă, dacă veţi considera că este mai bine să renunţăm la el, mă voi supune. Nu-mi arog niciun merit pentru această muncă şi vă rog să nu socotiţi demersul meu drept cutezanţă nesăbuită. Dorinţa mea arzătoare a fost aceea de a aduce Calendarul cât mai aproape de forma lui autentică, consfinţită de Sfinţii Părinţi şi intrată în uzul Bisericii lui Hristos. În faţa acestui deziderat, numele meu şi persoana mea nu mai au nicio importanţă. Cer tuturor scuze pentru faptul ca prin postarea pe blog nu se mai mentin culorile rosu si negru, caracterele distincte folosite si nici asezarea in pagina.

Cu frăţească dragoste în Hristos Domnul,

Preot Ioviţa Vasile

 

                                            CALENDARUL BISERICII ORTODOXE ROMÂNE 2018

(ÎMBOGĂŢIT, ÎNDREPTAT, NECENZURAT, AUTENTIC)

 

IANUARIE

 

1 L Tăierea-împrejur a Domnului; Sf. Ierarh Vasile cel Mare şi mama sa, Sf. Emilia; Sf. Sfinţiţi Noi Mucenici Platon, Mihai, Nicolae; Anul Nou (se citesc Molitfele Sf. Vasile cel Mare).

2   Sf. Mucenici Marcelin, Argheu, Narcis; Sf. Ierarh Silvestru, episcopul Romei; Sf. Cuvios Serafim de Sarov; Sf. Ier. Cosma I al Constantinopolului

3 M Sfântul Prooroc Maleahi; Sf. Mucenic Filius; Sfântul Mc. Gordie; Sf. Cuv. Petru Stegarul; Sf. Cuv. Mc. Efrem cel Nou din Nea Makri; Sf. Eftimie, omul lui Dumnezeu, din Georgia (Harţi)

4 J  Soborul Sfinţilor 70 de Apostoli; Sf. Cuv. Teoctist; Sf. Cuv. Apolinaria; Sf. Cuv. Mucenici Zosima şi Atanasie; Sf. Mc. Hrisant şi Eufimia; Sf. Sfinţiţi Noi Mc. ruşi Filip, Ştefan, Alexandru

5 V Sfinţii Mucenici Teopempt şi Teonas; Sfânta Cuv. Sinclitichia; Sf. Teofan Zăvorâtul; Sf. Sfinţiţi Noi Mc. Iosif, Serghie; Sf. Noi Mc. Eugenia şi Matei (Ajunul Botezului Domnului. Post).

6 S Botezul Domnului (Boboteaza – Teofania sau Dumnezeiasca Arătare).

7D-Soborul-Sfântului-Prooroc-Ioan-Botezătorul;                                                                             Duminica după Botezul Domnului;  Apostol Efeseni 4, 7-13; Evanghelia Matei 4, 12-17 (Începutul propovăduirii Domnului); glas 6, voscr.9

8 L Sf. Cuv. Gheorghe Hozevitul; Sf. Mc. Iulian; Sf. Mc. Chelsie şi mama sa, Marionila; Sf. Ier. Emilian Mărturisitorul; Sf. Domnica; Sf. Sfinţiţi Noi Mc. ruşi Victor, Dimitrie, Vladimir, Mihail

9 M Sfântul Mucenic Polieuct; Sf. Mucenic Nearh; Sfântul Cuv. Eustratie; Sfântul Ierarh Petru, episcopul Sevastiei; Sf. Sfinţit Nou Mucenic Filip, Mitropolitul Moscovei; Sf. Mc. Lavrentie

10 M Sf. Ier. Grigorie de Nyssa; Sfântul Cuv. Antipa de la Calapodeşti; Sfântul Ier. Dometian, ep. Melitinei; Cuv. Amonie; Sf. Sfinţiţi Noi Mc. ruşi Zenovie, Petru, Anatolie; Sf. M-ţă Arsenia

11 J Sfântul Cuv. Teodosie cel Mare, începătorul vieţii de obşte;  Sf. Cuv. Teodosie; Sf. Cuv. Vitalie; Sf. Sfinţiţi Noi Mucenici ruşi Teodor, Vladimir, Nicolae; Sf. Vladimir, Pr. Mărturisitor

12 V Sfintele Muceniţe Tatiana diaconiţa şi Eutasia; Sf. 8 Mc. din Niceea; Sf. Mc. Petru Avesalonitul; Sf. Cuv. Teodora din Alexandria; Sf. Sfinţiţi Noi Mc. Vasile şi Ştefan din Estonia

13 S Sf. Mucenici Ermil şi Stratonic; Sf. Cuvioşi Iacob din Nisibe şi Maxim Cavsacalivitul; Sf. Mc. Atanasie, Pahomie şi Papirin; Sf. Cuv. Irinarh Pustnicul; Sf. Cuv. Eleazar; Sf. Mc. Petru

14 D Odovania Praznicului Botezului Domnului; Sf. Cuv. Mucenici din Sinai şi Rait; Sf. Sfinţit Nou Mucenic Ambrozie Gudko; Sf. Sfinţit Mc. Platon, Episcop de Talin; Sf. Ioan Mărturisitorul Duminica a 29-a după Rusalii (a Celor zece leproşi); Apostol Coloseni 1, 12-18; Evanghelia Luca 17, 12-19; glas 7, voscreasna 10

15 L Sf. Cuvioşi Pavel Tebeul şi Ioan Colibaşul; Sf. Mc. Pansofie; Sf. Cuv. Prohor şi Varlaam; Sf. Ier. Nectarie şi Gherasim al II-lea; Sf. Sfinţiţi Noi Mucenici ruşi Veniamin şi Mihail

16 M Cinstirea lanţului Sf. Apostol Petru; Sf. Mucenic Danact Citeţul; Sf. Sfinţit Nou Mucenic Damaschin din Bulgaria; Sf. Mucenici Pevsip, Elasip, Neonilla; Sf. Sfinţit Nou Mc. rus Ioan

17 M Sf. Cuvios Antonie cel Mare; Sf. Cuvios Antonie cel Nou din Veria; Sf. Împărat Teodosie cel Mare; Sf. Cuv. Ahila; Sf. Nou Mc. Gheorghe; Sf. Sfinţiţi  Noi Mc. ruşi Victor şi Pavel

18 J Sf. Cuv. Maxim Brancovici; Sf. Ierarhi Atanasie şi Chiril, arhiepiscopii Alexandriei; Sf. Cuv. Alexis (Georgia); Sf. Sfinţiţi Noi Mucenici Mihail, Vladimir, Nicolae, Serghie (Rusia)

19 V Sf. Cuvioşi Macarie cel Mare şi Macarie Alexandrinul; Sf. M-ţă Eufrasia; Sf. Ier. Grigorie Teologul; Sf. Ierarh Marcu Eugenicul, mitropolitul Efesului; Sf. Sfinţiţi Noi Mc. Petru şi Nicolae

20 S Sf. Cuv. Eftimie cel Mare; Sf. Mucenic Vas, Eusebiu, Eutihiu şi Vasilid; Sf. Mucenici In, Pim, Rim; Sf. Nou Mucenic Zaharia; Sf. Sfinţit Nou Mc. Pavel; Sf. Cuv. Eftimie Mărturisitorul

21 D Sf. Cuvios Maxim Mărturisitorul; Sf Mucenic Neofit; Sf. Mucenici Evghenie, Valerian, Candid, Achila; Sf. Sfinţit Nou Mucenic rus Ilie; Sf. Ierarh Zosima, ep. Siracuzei; Sf. Cuv. Irina; Duminica a 32-a după Rusalii (a lui Zaheu); Apostol I Timotei 4, 9-15; Evanghelia Luca 19, 1-10; glas 8, voscreasna 11

22 L Sf. Apostol Timotei; Sf. Cuvios Anastasie Persul; Sf. Ierarh Gaudentie; Sf. Cuv. Mc. Atanasie diaconul; Sf. Sfinţiţi Noi Mucenici ruşi Nicolae, Ioan, Eftimie, Ioan, Iacov, Ioan, Petru

23 M Sf. Sfinţit Mucenic Clement, ep. Ancirei; Sf. Mc. Agatanghel; Sf. Cuv. Eusebiu şi Salman;  Sf. Noi M-ţe Evdochia, Ecaterina, Miriţa şi Serafima; Sf. Părinţi de la Sinodul VI Ecumenic

24 M Sf. Cuv. Xenia; Sf. Mucenici Pavel, Pavsirie, Teodotion; Sf. Mucenici Vavila, Timotei, Agapie; Sf. Ierarh Filon; Sf. Cuv. Xenia din Sankt-Petersburg; Sf. Sfinţit Mucenic rus Nicolae

25 J Sf Ier. Grigorie Teologul al C-polului; Sf. Ier. Bretanion al Tomisului; Sfânta M-ţă Elisabeta a Rusiei; Sf. Cuv. Noi Mc.ruşi de la Oranki; Sf. Sfinţiţi Noi Mc. Vladimir şi Veniamin

26 V Sf. Cuvioşi Xenofont, Maria, Arcadie şi Ioan; Sf. Cuv. Simeon cel Bătrân; Sf. Sfinţiţi Mc. Anania şi Petru; Sf. Sfinţiţi Noi Mc. Chiril şi Arcadie; Sf. Nouă M-ţă Maria; Sf. Nou Mc. Ioan

27 S Aducerea moaştelor Sf. Ioan Gură de Aur; Sf. Împărăteasă Marciana; Sf. Cuv. Claudin şi Petru Egipteanul; Sf. Nou Mucenic Dimitrie din Constantinopol; Sf. Nou Mucenic Petru Zverev

28 D Sf. Cuvioşi Efrem Sirul, Isaac Sirul, Paladie şi Iacob Sihastrul; Sf. Sfinţiţi Noi Mc. Ignatie, Vartolomeu, Vladimir, Pavel, Leontie; Sf. Teodor Mărturisitorul şi Olga Fecioara din Rusia Duminica a 33-a după Rusalii (a Vameşului şi fariseului); Apostol II Timotei 3, 10-15; Evanghelia Luca 18, 10-14; glas 1, voscreasna 1; Începe Perioada Triodului

29 L Aducerea moaştelor Sf. Mc. Ignatie Teoforul; Sf. Mc. Filotei, Iperechie, Aviv, Iulian, Romano, Iacov, Prigorie; Sf. Mc. Silvan; Sf. Sfinţiţi Noi Mucenici ruşi Constantin, Ioan, Leontie

30 M Sfinţii Trei Ierarhi Vasile cel Mare, Grigorie Teologul şi Ioan Gură de Aur; Sf. Mucenici din Ostia; Sf. Noi Mucenici ruşi Ştefan, Pavel, Dimitrie, Eugen; Sf. Mucenic Chiriac

31 M Sfinţii Doctori fără de arginţi Chir şi Ioan; Sf. M-ţe Atanasia cu fiicele Teodota, Teoctista şi Eudoxia; Sf. Muceniţă Trifina; Sf. Ierarh Nichita Zăvorâtul; Sf. Cuv. Arsenie din Paros

 

FEBRUARIE

1 J Înainteprăznuirea Întâmpinării Domnului; Sf. Mucenici Trifon, Perpetua,  Felicitas, Satir, Revcat, Satornil, Secund; Sf. Nou Mucenic Anastasie;  Sf. Sfinţiţi Noi Mucenici Petru şi Nicolae

2 V Întâmpinarea Domnului nostru Iisus Hristos (Dezlegare la peşte)

3 S Sfântul şi Dreptul Simeon. Proorociţa Ana: Sf. Mucenici Adrian şi Evul; Sf. Mc. Vlasie; Sf. Ier. Nicolae, luminătorul Japoniei; Sf. Sfinţiţi Noi Mc. Ioan, Timotei şi Vladimir; Sf. Cuv. Sava

4 D Cuv. Isidor Pelusiotul; Sf. Cuvios Nicolae Mărturisitorul din Creta; Sf. Mucenic Avramie; Sf. Noi Mucenici ruşi Metodie, Ioan, Teodor, Ioan, Alexandru, Alexis, Eustatie, Serghie şi Ioan  Duminica a 34-a după Rusalii (a Fiului risipitor); Apostol I Cor. 6, 12-20; Evanghelia Luca 15, 11-32; glas 2, voscreasna 2

5 L Sf. Grigorie Roşca, Mitr. Moldovei; Sf. Muceniţe Agata şi Teodula; Sf. Ierarh Teodosie de Cernigov; Sf. Paramon; Sf. Noi Mc. Eugen şi Mihail; Sf. Cuvioasă Agnia; Sf. Nou Mc. Antonie

6 M Sf. Ierarh Vucol; Sf Mucenici Iulian şi Fausta; Sf. Cuv. Varsanufie cel Mare; Sf. Sfinţit Nou Mucenic Dimitrie; Sf. Noi Mucenici ruşi Anatolie şi Vasile preotul; Sf. Sfinţit Mucenic Dimitrie

7 M Sf. Cuv. Partenie, Episcopul Lampascului; Sf. Cuvios Luca; Sf. Ier. Aprion, Episcopul Ciprului; Sf. Mc Teopempt; Sf. Sfinţiţi Noi Mc. Varlaam, Arhiep. de Perm şi Alexandru preotul

8 J Sf. Mare Mucenic Teodor Stratilat; Sf. Prooroc Zaharia; Sf. Mucenici Nichifor şi Ştefan; Sf. Sava al II-lea, al Serbiei; Sf. Sfinţiţi Noi Mucenici Andrei, Simeon, Serghie, Petru, Alexandru

9 V Sf. Mucenic Nichifor; Sf. Cuv. Roman Cilicianul; Sf. Inochentie; Sf. Sfinţiţi Mucenici Marcel şi Pangraţiu; Sf. Sfinţiţi Noi Mc. Vladimir şi Ioan; (Odovania Praznicului Întâmpinării)

10 S Sf. Sfinţit Mucenic Haralambie; Sf. M-ţă Valentina; Sf. Ier. Anastasie al II-lea de Constantinopol; Soborul Sfinţilor Episcopi din Novgorod; Sf. Sfinţit Mucenic Anatolie al Odesei (Sâmbăta morţilor – Moşii de iarnă)

11 D Sf. Sfinţit Mucenic Vlasie şi cei 9 Sf. Mucenici; Sf. Prooroc Zaharia; Sf. Împărăteasă Teodora; Sf. Nou Mucenic Gheorghe; Sf. Sfinţit Mucenic Vlasie; Sf. Cuv. Vsevolod şi Dimitrie Duminica Lăsatului sec de carne (a Înfricoşătoarei Judecăţi); Apostol I Corinteni 8, 8-13;1,2; Evanghelia Matei 25, 31-46; glas 3, voscreasna 3

12 L Sf. Meletie, Arhiep. Antiohiei şi Patriarhul Antonie; Sf. Mucenic Hristea; Sf. Hristo din Albania; Sf. Ier. Alexie, Mitropolitul Kievului; Sf. Sfinţiţi Noi Mucenici ruşi Alexie şi Mitrofan

13 M Cuv. Martinian; Sf. Ap Acvila şi Priscila; Sf. Cuv. Simeon Ştefan, regele Serbiei; Sf. Cuv. Iosif; Sf. Noi Mc. Zosima, Ioan, Partenie, Ioan, Nicolae, Leontie, Ioan, Vasile, Vladimir, Mihail

14 M Cuv. Auxenţiu, Maron; Sf. Ier. Filimon şi Avraam; Cuv. Isachie Zăvorâtul; Cuv. Chiril, luminătorul slavilor; Sf. Nou Mucenic Onisim, episcop de Tula; Sf. Cuv. Ilarion Georgianul

15 J Sf. Apostol Onisim; Sf. M-ţă Agapia; Sf. Mucenic Craton Sf. Mc. Maior; Cuv. Eusebiu; Sf. Sfinţiţi Noi Mc. Ioan, Mihail, Pavel, Nicolae, Alexie, Alexie, Simeon; Sf. M-ţă Sofia din Rusia

16 V Sf. Mucenici Pamfil şi Valentin; Sf. Cuv. Flavian; Sf. Ier. Mc. Flavian de Constantinopol; Sf. Ierarh Macarie al Moscovei; Sf. Sfinţiţi Noi Mucenici Petru, Ilie, Pavel; Sf. Cuv. Maria

17 S Sf. Mare Mucenic Teodor Tiron; Sf Mariamna Mărturisitoarea; Sf. Cuv. Teostirict; Sf. Ierarh Teodosie, Patriarh de Târnovo; Sf. Preot Nicolae Planas; Sf. Mucenic Preot rus Mihail

18 D Sf. Leon, Episcopul Romei; Sf. Mucenici Leon şi Parigoriu; Sf. Ierarh Flavian, Patr. de Constantinopol; Sf. Noi Mucenici ruşi ucişi la Sankt Petersburg; Sf. Sfinţit Nou Mc. Veniamin Duminica Lăsatului sec de brânză (a Izgonirii lui Adam din rai); Apostol Romani 13, 11-14; 14, 1-4; Evanghelia  Matei 6, 14-21; glas 4, voscreasna 4

19 L Sf. Apostoli Arhip, Filimon şi Apfia; Cuvioşii Evghenie şi Macarie; Sf. Mucenici Maxim, Teodot, Isihie şi Asclepiodota; Sf. Cuv. Filoteia din Atena; Sf. Cuv. Eugeniu, Macarie, Conon (Începutul Postului Sfintelor Paşti) Canonul cel Mare

20 M Sf. Leon, Episc. Cataniei; Sf. Cuv. Visarion cel Mare; Sf. Cuv. Agaton Taumaturgul; Sf. Sfinţit Mc. Macarie şi 34 călugări şi fraţi ucişi în 1578 de luterani; Sf. Sfinţit Nou Mc. Nicolae

21 M Sf. Cuv. Timotei; Sf. Eustatie, Ep. Antiohiei; Sf. Ier. Gheorghe, Ep. Amastridei; Sf. Mc. Mauriciu; Sf. Sfinţiţi Noi Mc. Preoţi Alexandru, Daniel, Grigorie, Constantin, Pavel Diaconul; Canonul cel Mare

22 J Aflarea moaştelor Sf. Mucenici din Evghenia; Sf. Cuv. Atanasie, Talasie, Limneu; Sfinţii 9 Mucenici, Prunci din Kola, Georgia; Sf. M-ţă Teoctista; Sf. Sfinţiţi Noi Mc. Mihail, Victor, Ioan; Canonul cel Mare

23 V Sf. Sfinţit Mucenic Policarp al Smirnei; Sf. Cuvioşi Ioan, Moise, Antioh, Antonin; Sf. Sfinţiţi Noi Mucenici Nicolae, Alexie, Serghie; Sf. Ier. Zenobie; Sf. Cuv. Damian; Sf. M-ţă Tea

24 S Întâia şi a doua aflare a cinstitului cap al Sf. Ioan Botezătorul; Sf. Mucenici Montan, Lucie, Iulian, Victorin, Flavian; Sf. Cuv. Mucenic Serghie; Sf Cuv. Erasm; Sf. Cuv. Roman din Uglici (Sâmbăta Sf. Teodor – Pomenirea morţilor)

25 D Sf. Tarasie, Arhiep. de Constantinopol; Sf. Alexandru, Ipatie şi Righin; Sf. Mucenic Antonie; Sf. Sfinţit Mucenic Marcel; Sf. Cuv. Erasm; Sf. Nou Mucenic Leon; Sf. Mc. Policarp Duminica întâia din Post (a Ortodoxiei); Apostol Evrei 11, 24-26; 32-40; Evanghelia Ioan 1, 43-51; glas 5, voscresna 5; (Citirea Sinodiconului împotriva ereticilor)

26 L Sf. Porfirie, Episcopul Gazei; Sf. M-ţă Fotinia; Sf. M-ţe Anatolia, Fota, Fotida, Paraschevi, Chiriachi; Sf. Nou Mc. Ioan; Sf. Sfinţiţi Noi Mc. Petru, Serghie, Ioan, Ioan; Sf. Nouă M-ţă Ana

27 M Sf. Cuv. Procopiu Mărturisitorul; Sf. Mucenic Ghelasie; Sf. Cuvioşi Talaleu şi Ştefan; Sf. Mucenic Nisiu; Sf. Cuvioşi Asclipiu şi Iacob; Sf. Cuv. Timotei; Sfântul Cuvios Tit din Pecerska

28 M Cuv. Vasile Mărturisitorul; Cuvioşii Ioan Casian Romanul şi Gherman din Dobrogea; Sf. Sfinţiţi Mucenici Proteriu şi Nestor; Sf. Ier. Arsenie din Rostov; Sf. 40000  Mc. antiohieni

 

MARTIE

1 J  Cuv. Evdochia; Cuv. Domnina; Sf. Muceniţă Antonia; Sf. Marcel şi Anton; Sfinţii Mucenici Silvestru şi Sofronie; Sf.Sfinţiţi Noi Mucenici Ioan, Petru, Vasile, Veniamin, Antonie, Alexandru

2 V Sf. Sfinţit Mucenic Teodot; Sf. Mucenici Isihie, Nestor, Cvint; Sf. Apostol Parmena; Sf. Mţ. Eutalia; Sf. Mucenici Andronic şi Atanasia; Sf. Ier. Arsenie; Sf. Cuv. Ioachim şi Nicolae Planas

3 S Sf. Mucenici Eutropie, Cleonic, Vasilisc; Sf. Sfinţit Mucenic Teodoret; Sf. Cuv. Zenon şi Zoil; Sf. Alexandra din Alexandria; Sf. Cuv. Camelia; Sf. 44 de Mucenici din Nordul Africii (Pomenirea morţilor)

4 D Cuv. Gherasim de la Iordan; Sf. Mucenici Pavel şi Iuliana; Sf. Mucenici Codrat, Acaciu, Stratonic; Sf. Sfinţiţi Noi Mucenici Dimitrie, Viaceslav, Alexandru; Sf. 900 Mucenici din Roma Duminica a 2-a din Post (a Sf. Ier. Grigorie Palama); Apostol Evrei 1, 10-14; 2, 1-3; a Ierarhului Evrei 7, 26-28; 8, 1-2; Evanghelia Marcu 2, 1-12; Evanghelia Ierarhului: Ioan 10, 9-16; glas 6, voscreasna 6

5 L Sf. Cuv. Mc. Conon; Sf. Mucenici Evloghiu, Evlampiu, Arhelau şi 152 Mucenici; Sf. Nou Mucenic Ioan Bulgarul; Sf. Sfinţiţi Noi Muenici Mardarie, Teofan, Ioan; Sf. Nicolae Velimirovic

6 M Sf 42 Mucenici din Amoreea; Sf. Cuv. Arcadiu şi Isihiu; Sf. Mucenic Eufrosin; Sf. Mucenici Iulian şi Evul; Pomenirea aflării Cinstitei Cruci de către Sfânta Elena

7 M Sf. Sfinţit Mucenic Efrem al Tomisului; Sf. Efrem, Patriarhul Antiohiei; Sf. Cuvioase Muceniţe ruse Matroana, Maria, Evdokia, Ecaterina, Antonia, Nadejda; Sf. Mc. Xenia şi Ana

8 J Cuv. Teofilact Mărturisitorul, Episcopul Nicomidiei; Sf. Cuv. Pavel Mărturisitorul; Sf. Mucenici din Africa: Chiril, Rogat, Felix, Rogat, Beata, Herenia, Felicitas, Urban, Silvan, Mamil

9 V Sfinţii 40 de Mucenici din Sevastia; Sf. Sfinţiţi Noi Mucenici Mitrofan şi Ioasaf; Cuv. Noi Muceniţe Natalia şi Alexandra; Sf. Noi Mc. Mihail, Alexie, Dimitrie, Nicolae, Serghie, Serghie

10 S Sf. Mucenici Codrat, Ciprian, Dionisie, Pavel, Anecton, Crescent; Sf. Cuv. Anastasia Patriciana; Sf. Nou Mucenic Mihail Mavrudis; Sf. Sfinţiţi Noi Mucenici Dimitrie şi Leon (Pomenirea morţilor)

11 D Sf. Sofronie, Patr. Ierusalimului; Sf. Sfinţit Mucenic Pionie, preot în Smirna; Sf. Cuv. Gheorghe; Sf. Cuvioasă Teodora, Împărăteasa Epirului; Sf. Cuvios Alexie de la Pecerska Duminica a 3-a din Post (a Sfintei Cruci); Apostol Evrei 4, 14-16; 5, 1-6; Evanghelia Marcu 8, 34-38; 9, 1;  glas 7, voscreasna 7

12 L Sf. Cuv. Teofan Mărturisitorul; Sf. Ier. Grigorie Dialogul; Sf. Cuv. Simeon Noul Teolog; Sf. Teoctist Dragutin; ; Sf. Sfinţiţi Noi Mucenici ruşi Constantin, Ioan,  Vladimir şi Serghie

13 M Sf. Nichifor al Ierusalimului, aducerea Sfintelor moaşte; Sf. Întâia Muceniţă Cristina; Sf. Sfinţit Mucenic Dionisie Areopagitul; Sf. Sfinţiţi Noi Mucenici ruşi Ştefan, Mihail şi Grigore

14 M Cuv. Benedict de Nursia; Sf. Mucenic Alexandru din Macedonia; Sf. Ier. Eushimon; Sf. Mucenici Fronton, Alexandru şi Dionisie; Sf. Cuv. Rostislav-Mihail; Sf. Ierarh Teognost

15 J Sf. Mc. Agapie, Plisie, Timolau, Dionisie, Romil, Alexandru, Dionisie; Sf. Ap. Aristobul; Sf. Mc.Nicandru; Sf. Nou Mc. Manuil; Sf. Sfinţiţi Noi Mucenici ruşi Alexie, Dimitrie, Mihail

16 V Sf. Mc. Sabin, Papa, Romano, Iulian şi Arin; Sf. 10 Mucenici fenicieni; Sf. Sfinţit Mc. Alexandru I; Sf. Cuv. Hristodul; Sf. Dimitrie, regele Georgiei; Sf. Ier. Ambrozie, Patr. Georgiei

17 S Sf. Cuvios Alexie, omul lui Dumnezeu; Sf. Cuv. Mc. Pavel din Creta; Sf. Cuv. Teostirict Mărturisitorul; Sf. Sfinţiţi Noi Mucenici Gabriel din Georgia, Alexandru şi Victor din Rusia (Pomenirea morţilor)

18 D Sf. Chiril, Patr. Ierusalimului. Sf. 10 000 de Mucenici decapitaţi;  Sf. Mucenici Trofim şi Evcarpion: Sf. Sfinţit Mucenic Dimitrie; Sf. Cuvioase Noi Muceniţe Natalia şi Maria    Duminica a 4-a din Post (a Sf. Cuv. Ioan Scărarul); Apostol Evrei 6, 13-20; al Cuviosului Efeseni 5, 8-19; Evanghelia Marcu 9, 17-32 (Vindecarea lunaticului); a Cuviosului: Matei 4, 25; 5, 1-12 (Predica de pe munte- Fericirile); glas 8, voscreasna 8

19 L Sfinţii Mucenici Hrisant şi soţia Daria, Claudiu şi soţia Ilaria cu fiii Iason şi Mamvru; Sf. Sfinţiţi Mc. Diodor preotul şi Marian diaconul; Sf. Mărt. Ioan; Sf. Cuv. Nouă Muceniţă Matrona

20 M Sf. 20 Cuv. Mucenici ucişi de arabi la Măn. Sf. Sava; Sf 7 Muceniţe din Capadocia: Alexandra, Claudia, Eufrasia, Matrona, Iuliana, Eufimia, Teodosia; Sf. Sfinţit Nou Mc. Vasile (Echinocţiul de primăvară)

21 M Sf. Ierarhi Iacob Studitul şi Toma I, Patr. Constantinopolului; Sf. Mucenici Filimon şi Domnin; Sf. Nou Mucenic Mihail din Tesalonic; Sf. Noi Mucenici Vladimir şi Teodor din Rusia; Denia Canonului Mare

22 J Sf. Sfinţit Mucenic Vasile din Ancira; Sf. Muceniţe Calinica şi Vasilisa; Sf. Muceniţă Drosida; Sf. Sfinţiţi Noi Mucenici Vasile şi Dimitri; Sf. Cuv. Nouă Muceniţă Sofia schimonahia

23 V Sf. Sfinţit Nicon şi cei 199 Sf. Mucenici, ucenicii săi; Sf. Mucenic Dometie; Sf. Nou Mc. Alexie; Sf. Cuv. Nouă Muceniţă Anastasia; Sf. Sfinţiţi Noi Mucenici Macarie, Vasile, Serghie; Denia Acatistului Bunei Vestiri

24 S Înainteprăznuirea Bunei-Vestiri; Sf. Ier. Artemon; Sf. Sfinţit Mucenic Artemon; Sf. Cuvios Martin Tebeul; Sf. Sfinţit Nou Mucenic Partenie, Patr. Constantinopolului; Sf. Sava cel Nou (Pomenirea morţilor)

25 D Buna-Vestire (Dezlegare la peşte) Sf. Muceniţe Pelaghia şi Teodosia; Sf. Sfinţit Nou Mucenic Tihon, Patriarhul Moscovei şi a toată Rusia; Sf. Cuvios Iustin Popovici din Serbia Duminica a 5-a din Post (a Sf. Cuv. Maria Egipteanca); Apostol Evrei 9, 11-14; al Cuvioasei: Galateni 3, 23-29; Evanghelia  Marcu 10, 32-45; a Cuvioasei: Luca 7, 36-50; glas 1, voscreasna 9

26 L Odovania Praznicului Bunei-Vestiri; Soborul Sf. Arhanghel Gavril; Sf. Sfinţit Mc. Montanus preotul şi soţia sa Maxima; Sf. Mc. Codrat, Teodosie şi Emanuil; Sf. Nou Mc. Gheorghe din Sofia; Sf. Nouă Muceniţă Parascheva

27 M Sf. Muceniţă Matroana din Tesalonic; Sf. Cuvios Chiriac; Sf. Mucenici Filet şi soţia sa Lidia, împreună cu cei patru fii ai lor: Macedon, Teoprep, Cronid şi Amfilohiu; Sf. Cuv. Eutihie

28 M Sf. Cuvios Ilarion cel Nou; Sf. Cuv. Ştefan Mărturisitorul; Sf. Apostol Irodion; Sf. Sfinţiţi Noi Mucenici ruşi Nicolae, Ioan şi Vasile; Sf. Sfinţit Nou Mucenic Petre din Polonia

29 J Sf. Sfinţiţi Noi Mc. Marcu Episcopul, Chiril Diaconul; Sf. Ap. Sosten, Apolo, Chifa şi Epafrodit Sf. Ier. Eustaţiu din Hios; Sf. Noi Mc. Pavel Preotul,  fraţii Pavel şi Alexie din Crimeea

30 V Sf. Cuvios Ioan Scărarul; Sf. Prooroc Ioad; Sf. Ioan, Patriarhul Ierusalimului; Sf. Sfinţit Nou Mucenic Zaharia; Sf. Ier Zosima, Episcopul Siracuzei; Sf. Matroana din Sankt Petersburg

31 S Sf. Sfinţit Mc. Ipatie, Episcopul Gangrelor; Sf. Ier Acachie, Episcopul Melitinei; Sf. Ier. Inochentie, Mitrop. Moscovei şi luminătorul Alaskăi şi al Siberiei; Sf. Sfinţit Nou Mucenic Ioan (Sâmbăta lui Lazăr – Pomenirea morţilor)

 

 

APRILIE

 

1 D Intrarea Domnului în Ierusalim (Dezlegare la peşte) Sf. Cuvioasa Maria Egipteanca; Sf. Cuvios Macarie Mărturisitorul; Sf. Mc. Gherontie şi Vasilid; Sf. Mucenic Mihail, nebun pentru Hristos; Sf. Mucenic Polinichie; Sfinţii Sfinţiţi Noi Mucenici Serghie şi Macarie                                                   Duminica a 6-a din Post (a Floriilor) Toate ale Praznicului; Apostol Filip. 4, 4-9; Evanghelia Ioan 12, 1-18 (Denie)

2 L Sf. Cuvios Tit; Sf. Mucenici Amfian, Edesie şi Policarp; Sf. Cuvios Grigorie din Nicomidia; Sf. Ierarh Sava, Arhiepiscop de Crimeea; Sf. Sfinţit Nou Mucenic Nicolae; Sf. Cuv. Rufus (Denie)

3 M Sfinţii Mucenici de la Tomis: Evagrie, Benign, Christus, Arestus, Kinnudius, Rufus, Patricius, Zosima; Sf. Cuvios Nichita Mărturisitorul; Sf. Mucenic Elpidifor; Sf. Mucenic Diu (Denie)

4 M Sf. Cuvios Iosif, scriitorul de cântări; Sfântul Cuvios Gheorghe din Malec; Sf Muceniţă Fervuta; Sf. Nou Mucenic Nichita; Sf. Sfinţiţi Noi Mucenici Veniamin şi ieromonahul Nichifor (Denie)

5 J Sf. Mucenici Claudie, Diodor, Victor, Victorin, Papia, Serapion; Sf. Cuvioasă Teodora din Tesalonic; Sf. Nou Mc. Panaghiot; Sf. Cuv. Elena din Kiev; Sf. Sfinţit Nou Mucenic Constantin (Denia celor 12 Evanghelii)

6 V Sf. Eutihie, Patriarhul Constantinopolului; Sf. Irineu, Episcop de Sirmium; Sf. Cuvios Grigorie Sinaitul; Sf. Sfinţiţi Noi Mucenici ruşi Ioan şi Iacob; Sf. Cuvios Sebastian de la Optina (Zi în care nu se săvârşeşte Sfânta Liturghie); Prohodul Domnului

7 S Sf. Cuvios Gheorghe Mărturisitorul, Episcopul Melitinei; Sf. Mucenici Caliopie şi Rufin; Sf. Muceniţă Achilina din Sinope; Sfinţii 200 de Mucenici din Sinope; Sf. Cuvios Nil Sorsky

8 D Învierea Domnului Iisus Hristos – Sfintele Paşti; Duminica Sfintei Învieri.                Toate al Praznicului; Apostol Fapte 1, 1-8, Evanghelia Ioan 1, 1-17

9 L Sfintele Paşti. Sf. Mucenic Eupsihie; Sf. 270 de Mucenici din Persia; Sf Mucenic Avdiisus

10 M Sfintele Paşti. Sf. Mucenici Terentie, African, Maxim, Pompie, Zenon, Teodor, Alexandru

11 M Sf. Ierarh Calinic de la Cernica; Sf. Sfinţit Mucenic Antipa, Episcopul Pergamului; Sf. Cuv. Trifina: Sf. Cuv. ruşi Eftimie şi Hariton; Sfinţii Noi Mucenici ruşi Petru şi Prohor (Harţi)

12 J Sf. Mucenic Sava Gotul de la Buzău; Sf. Ierarh Vasile Mărturisitorul; Sf. Cuv. Antusa; Sf. Mucenici Dima şi Protion; Sf. Cuvioşi Mina, David şi Ioan; Sf. Sfinţit Nou Mucenic rus Serghie

13 V Izvorul Tămăduirii. Sf. Sfinţit Mc. Artemon; Sf. Nou Mc. Dimitrie; Sf. Mucenici Maxim, Cvintilian şi Dada; Sf. Mc. Erminigheld; Sf. Sfinţit Nou Mc. Ştefan; Sf. Nouă Muceniţă Marta (Harţi)

14 S Sf. Ierarh Pahomie de la Gledin; Sf. Ier. Martin I Mărturisitorul, Papă al Romei; Sf. Ierarhi Serghie, Pir şi Teodor; Sf. Nou Mucenic rus Serghie; Sf. Sfinţit Nou Mucenic Alexandru

15 D Sf. Apostoli Aristarh, Pud şi Trofim; Sf. Mc. Crescent; Sf. Mc. Vasilisa şi Anastasia; Sf. Ier. Leonid al Atenei; Sf. Mc. Teodor Preotul şi Pavsolipie; Sf. Ier. Efrem cel Mare din Georgia Duminica a 2-a după Paşti (a Sf. Apostol Toma); Apostol Fapte 5, 12-20; Evanghelia Ioan 20, 19-31; glas 1, voscreasna 1

16 L Sf. Mc. Irina, Agapi şi Hionia; Sf. Sfinţiţi Mc. Filic Episcopul şi Ianuarie Preotul, împreună cu Fortunat şi Septemin; Sf. Cuv. Teodora-Vassa; Sf. Cuv. Ioan cel nebun pentru Hristos

17 M Sf. Sfinţit Mucenic Simeon; Sf. Ier. Acachie; Sf. Mc. Adrian din Corint; Sf. Ier. Agapet I, Papă al Romei;Sf. Cuv. Paisie, nebun pentru Hristos; Sf. Sfinţiţî Noi Mucenici Ioan şi Teodor

18 M Sf. Mucenic Sava Gotul; Sf. Cuv. Ioan Isaurianul; Sf. Sfinţit Nou Mc. Cosma Mărturisitorul; Sf. Sfinţiţi Noi Mc. Visarion, Alexie, Vasile şi Nicolae; Sf. Vasile Mărturisitorul

19 J Sf. Cuvios Ioan Paleolavritul; Sf. Sfinţit Mucenic Pafnutie; Sf. Mucenici Socrat şi Dionisie; Sf. Matrona din Moscova; Sf. Ierarh Victor; Sf. Sfinţit Nou Mucenic Dimitrie, Preot din Rusia

20 V Sf. Ier. Teotim al Tomisului; Sf. Cuv. Teodor Trihina; Sf. Sfinţit Mucenic Anastasie al II-lea, Patriarhul Antiohiei; Sf. Cuv. Atanasie; Sf. Cuv. Ioasaf; Sf. Sfinţit Nou Mucenic Teodosie

21 S Sf. Sfinţit Nou Mucenic Ianuarie împreună cu Diaconii Proclul, Soson şi Faust; Sf. Mc. Alexandra Împărăteasa; Sf. Ier. Maximian de Constantinopol; Sf. Sfinţit Nou Mc. Vasile

22 D Sf. Ierarh Teodor Sicheotul; Sf. Mucenic Nearh; Sfântul Gabriel, prinţ de Pskov; Sf. Sfinţit Nou Mucenic Evstatie, preot din Rusia; Sf. Sfinţit Nou Mucenic Platon din Serbia           Duminica a 3-a după Paşti (a Sfintelor Mironosiţe); Ap. Fapte, 6, 1-7; Ev. Marcu 15, 43-47; 16, 1-8; glas 2, voscreasna 4

23 L Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruinţă; Sf. Cuvios Sila de la Sihăstria Putnei; Sf. Sfinţiţi Noi Mc. ruşi Igor, Ioan şi Serghie; Sf. Cuv. Gheorghe, nebun pentru Hristos

24 M Sf. Ierarhi Mărturisitori Iorest şi Sava; Sf. Iosif Mărturisitorul din Maramureş; Sf. Mucenici Pasicrat şi Valentin; Sf. Mc. Iulius: Sf. Noi Mc. Serghie din Rusia şi Branco din Serbia

25 M Sf. Cuv. Vasile de la Poiana Mărului; Sf. Apostol şi Evangh. Marcu; Sf Ier. Macedonie al II-lea de Constantinopol; Sf. Cuv. Silvestru de Obnora; Sf. Sfinţit Nou Mucenic Serghie

26 J Sfinţii Mucenici Chiril, Chindeu şi Tasie din Dobrogea; Sf. Sfinţit Mucenic Vasile, Ep. Amasiei; Sf. Sfinţit Nou Mc. Ioan preotul împreună cu Nicolae şi Petru; Sf. Exuperantia

27 V Sf. Sfinţit Mc. Simeon din Ierusalim: Sf. Cuv. Ioan Mărturisitorul; Sf. Apostoli Aristarh, Marcu şi Zinon; Sf. Sfinţiţi Noi Mc. ruşi Auxentie, Nicolae, Serghie, Petru şi Muceniţa Anastasia

28 S Sf. Mucenici Dada, Maxim şi Cvintilian; Sf. Apostoli Iason şi Sosipatru; Sf. Muceniţă Cherchira din Corfu; Sf. Ierarh Chiril din Turov; Sf. Nouă Muceniţă Ana din Rusia

29 D Sf. 9 Mucenici din Cizic: Teognis, Ruf, Antipatru, Teostih, Artemas, Magnon, Teodot, Tavmasie şi Filimon; Sf. Nou Mucenic Stancu din Muntenegru; Sf. Cuvios Nectarie de la Optina             Duminica a 4-a după Paşti (Vindecarea slăbănogului de la Vitezda); Apostol 9, 32-42; Evanghelia Ioan 5, 1-15; glas 3, voscreasna 5

30  L Sf. Apostol Iacov cel Mare; Sf. Cuvios Clement Imnograful; Sf. Mucenic Maxim din Efes; Sf. Nouă Muceniţă Arghira; Sf. Ier. Ignatie Briancianinov, Episcop de Stavropol; Sf. Mc. Maxim

 

 

MAI

1 M Sf. Prooroc Ieremia; Sf. Mc. Vata Persul; Sf. Cuv. Isidora; Sf. 3 Noi Cuv. Mucenici Eftimie, Ignatie şi Acachie; Sf. Cuv. Nichifor din Hios; Sf. Noi Mc. Maria din Creta şi Nina din Rusia

2 M Sf. Ier. Atanasie cel Mare, Patriarhul Alexandriei; Sf. Mucenici Esper şi Zoe şi fiii lor Chiriac şi Teodul; Sf. Cuv. Iordan; Sf. Vasile, nebun pentru Hristos; Sf. Mc. Gheorghe Ungurul

3 J Sf. Cuvios Irodion de la Lainici; Sf. Mucenici Timotei Agnanostul şi soţia sa, Mavra; Sf. Mucenici Diodor şi Rodopian; Sf. Cuvioase Iuliana şi Evpraxia: Sf. Sfinţit Nou Mucenic Nicolae

4 V Sf. Muceniţă Pelaghia; Sf. Cuvioşi Ilarion şi Nichifor; Sf. Ierarh Atanasie al Corintului;  Sf. Sfinţiţi Noi Mucenici ruşi Ioan şi Nicolae; Sf. Sfinţit Nou Mc. Vasile din Polonia; Sf. Mc. Paulin

5 S Sf. Marea Muceniţă Irina; Sf. Cuvios Mucenic Efrem cel Nou de la Nea Makri; Sf. Mucenici Gaie, Neofit şi Gaian; Sf. Ierarh Evloghie Mărturisitorul; Sf. Muceniţă Crescentina din Roma

6 D Sfântul şi Dreptul Iov, mult răbdătorul; Sf. Cuv. Mamant, Pahomie şi Ilarion; Sf. Mucenici Danax, Mesir şi Terinos; Sf. Cuvios Iov de la Pociaev; Sf. Sfinţit Nou Mucenic Serghie Duminica a 5-a după Paşti (a Samarinencei); Apostol Fapte 11, 19-30; Evanghelia Ioan 4, 5-42; glas 4, voscreasna 7

7 L Ararea semnului Sfintei Cruci la Ierusalim; Sf. Sfinţit Mucenic Chiril al Ierusalimului; Sf. Mucenic Codrat şi cei împreună cu el, Rufin şi Saturnin; Sf. Cuvios Nil Sorski, scriitor filocalic

8 M Sf. Apostol şi Evanghelist Ioan; Sf. Cuvios Arsenie cel mare din Roma; Sf. Cuvios Mil Melodul; Sf. Cuvios Pimen Postirorul de la Peşterile din Kiev; Sf. Nou Mc. Nichifor din Rusia

9 M Sfântul Prooroc Isaia; Sf. Mucenic Hristofor, împreună cu 200 de ostaşi; sf. Muceniţe Calinica şi Achilina; Sf. Mucenici Epimah şi Gordian; Sf. Sfinţit Nou Mucenic Vasile din Rusia

10 J Sf. Apostol Simon Zilotul; Sf. Mucenici Alfiu, Filadelf şi Ciprian, fraţi; Sf. Isihie Mărturisitorul; Sf. Cuvios Lavrentie; Sf. Cuvioasă Isidora, nebună pentru Hristos din Egipt

11 V Sf. Mucenici Mochie, Dioscor şi Arghiros; Sf. Cuv. Noi Muceniţe Olimpiada şi Eufrosina; Sf. Ier. Nicodim din Serbia; Sf. Cuv. Hristofor din Georgia; Sf.Sfinţit Nou Mucenic Mihail

12 S Sf. Nou Mucenic român Ioan Valahul; Sf. Ier. Epifanie din Cipru şi Gherman al Constantinopolului; Sf. Ier. Ermoghen; Sf. Cuv Nouă Mc. Atanasia; Sf. Sfinţit Nou Mc. Petru

13 D Sf. Mc. Glicheria; Sf. Mc. Laodichie; Sf. Cuv. Serghie Mărturisitorul; Sf. Cuv. Eftimie cel Nou ; Sf. Cuv. Noi Mc. Macarie şi Serghie; Sf. Sfinţiţi  Noi Mc. Vasile, Alexandru şi Hristofor Duminica a 6-a după Paşti (Vindecarea orbului din naştere); Apostol Fapte 16, 16-34; Evanghelia Ioan 9, 1-38; glas 5, voscreasna 8

14 L Sf. Mucenici Isidor, Terapont şi Alexandru; Sf. Mucenici Alexandru, Varvar şi Acolut; Sf. Noi Mc. Marcu Criteanul şi Ioan Bulgarul; Sf. Ier. Tihon din Zadonsk; Sf. Nou Mucenic Petru

15 M Sf. Cuvios Pahomie cel Mare; Sf Ier. Ahile; Sf. Mucenic Varvar; Sf. Sfinţiţi Noi Mc. Pahomie, Arhiep. de Cernigov şi Averchie, Arhiep. de Zhitomir, cu Preoţii Nicolae şi Vladimir

16 M Sf. Cuv. Teodor cel Sfinţit; Sf . Ier. Alexandru al Ierusalimului; Sf. Cuv. 44 de Părinţi de la Măn. Sf. Sava; Sf. Sfinţit Nou Mucenic Teodor din Banatul Sârbesc; Sf. Nou Mc. Vukaşin

17 J Înalţarea Domnului (Ispasul) (Pomenirea celor căzuţi în războaie); Sf. Apostol Andronic şi soţia sa Iunia; Sf. Mucenici Solohon, Pamfamir, Pamfilon; Sf. Cuv. Nectarie şi Teofan; Sf. Mucenic Nicolae din Bulgaria; Sf. Ier. Atanasie cel Nou din Peloponez

18 V Sf. Mucenici Petru, Dionisie, Andrei,  Pavel, Venedim, Paulin, Iraclie şi fecioara Hristina; Sf. Cuv. Macarie; Sf Ioan, protopop; Sf. Sfinţiţi Noi Mucenici Damian (Serbia) şi Vasile (Rusia)

19 S Sf. Sfinţit Mucenic Patrichie, împreună cu Acachie, Menandru şi Polien; Sf. Muceniţe Chiriachi şi Teotimia; Sf. Sfinţiţi Noi Mucenici ruşi Mitrofan, Alexandru, Mihail, Matei, Victor, Antonie, Ipolit, Nicolae, Vasile, Nicolae, Maxim, Alexandru, Pavel, Pavel, Mihail, Gheorghe

20 D Sf. Mucenic Talaleu; Sf. Cuv. Părinţi Nichita, Ioan, Iosif; sf. Cuv. Talasie Libianul; Sf. Cuv. Marcu Pustnicul; Sf. Ier. Alexie al Rusiei; Sf. Cuvios Ştefan; Sf. Cuvios Chiriac   Duminica a 7-a după Paşti (A Sfinţilor Părinţi de la Sinodul I Ecumenic); Apostol Fapte 20, 16-18; 28-36; Evanghelia Ioan 17, 1-13 (Rugăciunea lui Iisus); glas 6, voscreasna 10

21 L Sf. Mari Împăraţi Constantin şi mama sa, Elena, cei întocmai cu Apostolii; Sf. Cuv. Nou Mc. Pahomie; Sf. Cuv. Casian Grecul; Sf. Cuv. Agapit; Sf. Nou Mc. Mihail; Sf. Cuv. Andrei

22 M Sf. Mucenici Vasilisc şi Marcel; Sf. Părinţi de la Sinodul II Ecumenic; Sf. Muceniţă Sofia; Sf. Mc. Ioan-Vladimir, împăratul Serbiei; Sf. Nou Mucenic Pavel ; Sf. Sfinţit Nou Mc. Pavel

23 M Sf. Ier. Mihail Mărturisitorul; Sf. Purtătoare de mir Maria a lui Cleopa; Sf. Mc. Salona şi Seleuc; Sf. Nou Mucenic Evghenie Rodionov; Sf. Noi Mc. Evdochia, Daria, Maria, Daria

24 J Sf. Cuv. Simeon Stâlpnicul; Sf. Mucenici Meletie Stratilat, Ioan, Ştefan, Serapion, Calinic; Sf. 11 208 Mucenici care au mărturisit în Galatia; Sf. Mc. Zoil, Servilie, Felix, Silvan, Diocles

25 V Sf. A treia aflare a cinstitului cap al Sfântului Ioan Botezătorul; Sf. Mucenic Celestin; Sf. Cuvios Olivian; Sf. Cuvios Nou Mucenic Tavrion din Rusia; Sf. Mucenic Vincenţiu din Toscana

26 S Sf. Apostoli Carp şi Tadeu, din cei 70; Sf. Mucenici Averchie şi sora sa, Elena; Sf. Nou Mucenic Alexandru din Tesalonic; Pomenirea Cuviosului necunoscut de la Mănăstirea Neamţ (Sâmbăta morţilor – Moşii de vară)

27 Duminica a 8-a după Paşti: Pogorârea Duhului Sfânt (Cincizecimea sau Rusaliile); Toate ale Praznicului; Apostol Fapte 2, 1-11; Evanghelia Ioan 7, 37-53; 8, 12

28 L Sfanta Treime; Sf. Sfinţit Mucenic Eutihie; Sf. Ier. Nichita al Constantinopolului; Sf. Muceniţă Eliconida; Sf. Cuv. Noi Mucenici Dionisie şi Macarie; Sf. Noi Mc. Petru şi Ignatie. Cuv. Rodion şi Iraclie

29 M Sf. Muceniţă Teodosia din Tir; Sf Muceniţă Teodosia din Constantinopol; Sf. Nou Mucenic Ioan; Sf. Noi Mucenici ruşi Ioan şi Andrei; Sfântul Ierarh Luca, Arhiepiscopul Crimeei (Harţi)

30 M Sf. Cuv. Isaachie Mărturisitorul; Sf. Mucenici Natalie, Romano, Teletie şi Evplu; Sf. Cuv. Varlaam; Sfinţii Mucenici Eusebiu, Haralambie şi Cristina; Sf. Mc. Meliton şi Varlaam (Harţi)

31 J Sf. Mucenici Ermie şi Marus; Sf, 5 Mucenici din Ascalon; Sf. Mucenic Evsevie; Sf. Noi mucenici Filosof, Nicolae, Boris, Ierotei, Serafim; Sf. Sfinţit Nou Mucenic Nicolae Diaconul

 

IUNIE

1 V Sf. Iustin Martirul şi Filozoful; Sf. Mucenici Iust, Iustin, Hariton, Evelpist, Ierax, Peon, Valerian şi Harita; Sf. Sfinţit Nou Mc. Vasile; Sf. Nouă Muceniţă Vera; Sf. Mc. Neon (Harţi)

2 S Sf. Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava; Sf. Sfinţit Mucenic Erasm şi cei 20 000 care au crezut prin el; Sf 48 de Mucenici din Lugdunum; Sf, Cuv. Mucenic Constantin din Atos

3 D Sf . Mucenici Luchlian, împreună cu  cei patru prunci: Ipatie, Paul, Dionisie, Claudie şi fecioara Paula; Sf. Cuv. Atanasie; Sf. Noi Mucenici Iosif şi Mihail; Sf. Cuv. Nou Mc. Ciprian Duminica întâia după Rusalii (a Tuturor Sfinţilor); Apostol Evrei 11, 33-40; 12, 1-2; Evanghelia Matei 10, 32-33; 37-38; 19, 27-30; glas 8, voscreasna 1 (Lăsatul secului pentru Postul Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel)

4 L Sf. Mucenici Zotic, Atal, Camasie şi Filip de la Niculiţel; Sf. Ier. Mitrofan al Constantinopolului; Sf. Cuv Sofia; Sf. Sfinţiţi Noi Mucenici Vasile, Ioanichie, Sava, Petru, Petru (Începutul Postului Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel)

5 M Sf. Mucenici Marcian, Nicandru, Iperehie, Apolon, Leonid, Arie, Gheorghe, Selneniad, Irineu, Pamvo, Dorotei; Sf. Sfinţiţi Noi Mucenici din Rusia, Preoţii Mihail şi Nicolae

6 M Sf. Cuv Ilarion cel Nou; Sf. Cuv. Atal; Sf. Mucenic Ghelasie; Sfintele cinci fecioare şi cele împreună cu ele; Sf. Cuvioşi Paisie şi Iona din Rusia; Sf. Mucenic Vasile; Sf. Ier. Iona din Perm

7 J Sf. Sf. Sfinţit Mucenic Teodot, Episcopul Ancirei; Sf. Mc. Zenaida, Esia şi Suzana; Sf. Mc. Licarion, Tarasie şi Ioan; Sf. Cuv. Ştefan şi Antim; Sf. Cuv. Sevastiana; Sf. Muceniţă Potamiani

8 V Sf. Mare Mucenic Teodor Stratilat; Sf. Mc. Nicandru şi Marcian; Sf. Muceniţă Caliopia; Sf. Cuvioasă Melania; Sf. Mucenici Nicandru şi Marcu; Sf. Sfinţiţi Noi Mc, Varlaam şi Gherman

9 S Sf. Cuvios Rafael de la Agapia Veche; Sf. Ier. Chiril al Alexandriei; Sf. Muceniţe Tecla, Mariamni, Marta, Maria şi Enata; Sf. Sfinţit Mc. Alexandru; Sf. Cuv. Alexie, Preot din Rusia

10 D Sf. Sf Mucenici Alexandru şi Antonina; Sf. Sfinţit Mucenic Timotei; Sf. Cuv. Candid şi Teofan; Sf. Siberieni Ioan, Inochentie, Varlaam, Macarie, Macarie; Sf. Sfinţit Mc. Timotei Duminica a 2-a după Rusalii (a Sfinţilor Români; Chemarea primilor Sfinţi Apostoli); Apostol Romani 2, 10-16; a Sfinţilor Români II Corinteni 5, 17, 20; 6, 1, 3-7, 10, 13, 11; Evanghelia Matei 4, 18-23; a Sfinţilor Români Matei 5, 14-16; 10, 32-33, 17-18, 22; glas 1, voscreasna 2

11 L Sf. Apostoli Vartolomeu şi Varnava; Sf. Mucenici Teopempt şi Neanisi; Sf. 222 de Noi Mucenici chinezi care au pătimit la Pekin: Mitrofan, Ioan, Isaia, Paul, Ia, Tatiana, Maria şi alţii

12 M Sf. Cuv Onufrie cel Mare; Sf. Cuv. Petru Atonitul; sf. Muceniţă Antonina din Niceea; Sf. Sfinţit Nou Mucenic din Rusia Onufrie, împreună cu el: Antonie, Varsanufie şi Iosif

13 M Sf. Ierararh Martir Antim Ivireanul; Sf. Muceniţă Achilina; Sf. Ierarh Trifilie din Cipru; Sf. Sfinţiţi Noi Mc. ruşi Alexandru, Alexie, Dimitrie; Sf. Cuv. Nouă Muceniţă Pelaghia

14 J Sf. Prooroc Elisei; Sf. Ierarh Metodie Mărturisitorul al Constantinopolului; Sf. Cuvioasă Iulita: Sf. Sfinţiţi Noi Mucenici din Rusia: Nicolae, Pavel, Alexandru, Nicolae, Iosif

15 V Sf. Prooroc Amos; Sf. Mucenici Dula şi Narsi; Sf. Apostol Fortunat; Fericiţii Augustin şi Ieronim; Sf. Noi Mc. sârbi Dositei, Petru, Ioanichie, Sava, Platon, Rafael, Branko, Gheorghe

16 S Sf. Ier. Tihon, Episcopul Amatundei; Sf. Sfinţit Mucenic Marcu, al Apoloniadei; Sf. Sfinţiţi Noi Mc. ruşi Ermoghen, Efrem, Mihail şi Constantin, mirean; Sf. Ier. Teofan Zăvorâtul

17 D Sf. Mucenici Manuil, Savel şi Ismail; Sf. Mucenici Isavru, Inochentie, Felix, Ermia, Peregrin; Sf. Sfinţiţi Noi Mucenici din Rusia Averchie şi Nicandru; Sf. Nouă Muceniţă Pelaghia Duminica a 3-a după Rusalii (Despre grijile vieţii); Apostol Romani 5, 1-10; Evanghelia Matei 6, 22-33; glas 2, voscreasna 3

18  L Sf. Mucenic Leontie şi cei împreună cu dânsul Ipatie şi Teodul; Sf. Mucenic Eterie; Sf. Mc. Leontie; Sf. Sfinţiţi Noi Mucenici Nicanor, Vasile, Alexandru, Vasile, Serghie şi Victor

19 M Sf. Apostol Iuda; Sf. Mucenici Zosima şi Asingrit; Sf. Cuvios Paisie cel Mare; Sf. Cuv. Varlaam; Sf. Ierarh Iov, Patriarhul Moscovei; Sf. Cuv. Paisie; Sf. Sfinţit Nou Mc. Partenie

20 M Sf. Sfinţit Mucenic Metodie al Patarelor; Sf. Ierarh Calist, Patriarhul Constantinopolului; Sf. Cuv. Gleb, prinţ; Sf Ier. Mina; Sf. Cuv. Nicolae Cabasila; Sf Sfinţit Nou Mucenic Rafail

21 J Sf. Mucenici Iulian, Terentie şi Afrodisie; Sf. Mucenic Iulian Egipteanul;Sf. Sfinţit Nou Mucenic Nichita; Sf. Mucenic Luarsab, regele Georgiei; Sf. Noi Mucenici Pavel, Nicolae, Alexie (Solstiţiul de vară)

22 V Sf. Ier. Grigorie Dascălul; Sf. Sfinţit Mucenic Eusebie al Samosatelor; Sf. Muceniţă Iuliana şi  fiul ei, Satornin; Sf. Sfinţiţi Noi Mucenici ruşi Ghenadie, Teodor şi Gabriel

23 S Sf. Muceniţă Agripina; Sf. Sfinţiţi Mucenici Aristocleu preotul, Dimitrian diaconul şi Atanasie Anagnostul; Sf. Sfinţiţi Noi Mucenici ruşi Alexandru, Alexie, Petru, Mitrofan, Maxim

24 D Naşterea Sf. Ioan Botezătorul (Sânzienele); Dezlegare la peşte şi vin; Sf. Ier. Niceta de Remesiana; Sf. Sfinţit Nou Mucenic Panaghiot Chesarineanul; Sf. Ier. Antonie de la Pecerska; Sf .Ier. Gherasim de Astrahan; Aducerea moaştelor Sfântului Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava; Duminica a 4-a după Rusalii (Vindecarea slugii sutaşului); Apostol Romani 6, 18-23; Evanghelia Matei 8, 5-13; glas 3, voscreasna 4

25 L Sf. Muceniţă Fevronia; Sf. Mc. Orentie, Farnacie, Eros, Firm, Firmin, Chiriac, Longhin; Sf. Mc. Leonida, Livia, Evtropia; Sf. Sfinţiţi Noi Mc. ruşi Nicolae, Vasile, Vasile Protopopov

26 M Sf. Cuvios David din Tesalonic; Sf. Ier. Ioan din Gotia; Sf. Cuvios Antion; Sf. Cuvios Tihon de Lukov; Sf. Cuvios Nou Mucenic David din Kidonia; Sf. Sfinţit Nou Mucenic Gheorghe

27 M Sf. Samson, primitorul de străini; Sf. Sfinţiţi Noi Mucenici Alexandru şi Vladimir; Sf. Sfinţit Nou Mucenic Kirion, Patriarhul Georgiei; Sf. Sfinţiţi Noi Mucenici Grigorie şi Petru

28 J Sf. Mucenici Cosma şi Damian, doctori fără de arginţi; Sf. Mc. Papia; Sf. Mc. Machedonie; Sf. Sfinţiţi Noi Mucenici ruşi Vasile şi Grigorie; Sf. Cuv. Nouă Muceniţă Sebastiana din Rusia

29 V Sf. Slăviţii şi întru tot lăudaţii Apostoli Petru şi Pavel( Dezlegare la peşte şi vin); Sf. Cuvios Petru, făcătorul de minuni din Rostov; Sf. Cuv. Nicandru din Pskov; Sf. Sfinţit Nou Mucenic Petru, ieroschimonah

30 S Soborul Sf. 12 Apostoli; Sf. Ierarh Ghelasie de la Râmeţi; Sf. Cuv. Nou Mc. Nicandru; Sf. Ier. Sofronie de Irkutsk; Sf. Sfinţit Nou Mc. Timotei; Sf. Sfinţit Nou Mc. Milan (Serbia)

 

IULIE

1 D Sf. Ier. Leontie de la Rădăuţi; Sf. Mucenici doctori fără de arginţi Cosma şi Damian; Sf. Cuv. Petru Pustnicul; Sf. Cuvios Ioan de la Rila; Sf. Sfinţiţi Noi Mucenici ruşi Arcadie şi Alexie Duminica a 5-a după Rusalii (Vindecarea demonizaţilor din ţinutul Gadarei); Apostol Romani 10, 1-10; Evanghelia Matei 8, 28-34; 9, 1; glas 4, voscreasna 5

2 L Aducerea veşmântului Preasfintei Născătoare de Dumnezeu la Vlaherne; Sf. Voievod Ştefan cel Mare; Sf. Ier. Iuvenalie al Ierusalimului; Sf. Ier. Ioan Maximovici; Sf. Cuv. Nou Mc. Serghie

3 M Sf. Mucenic Iachint şi cei împreună: Teodot, Teodota, Diomid, Evlampie, Meliton, Petru, Asclipiodot, Golinduh: Sf. Cuvios Nou Mucenic Gherasim; Sf. Sfinţit Nou Mucenic rus Antonie

4 M Sf. Ier. Andrei, Arhiep. Cretei; Sf. Cuv. Marta; Sf. Noi Mucenici Nicolae al II-lea, Ţarul Rusiei, soţia Alexandra şi fiii: Olga, Tatiana, Maria, Anastasia şi Alexie; Sf. Sfinţit Nou Mc. Nil

5 J Sf. Cuv. Atanasie Atonitul; Sf. Cuv. Lampadie; Sf. Mc. Vasile, cu alţi 70 de Mucenici; Sf. Cuv. Elisabeta a Rusiei şi Varvara: Sf. Noi Mc. ruşi Serghei, Constantin, Igor, Ioan, Vladimir

6 V Sf. Cuv. Sisoe cel Mare; Sf. Muceniţă Lucia fecioara, împreună cu Rix şi alţi 24 Sf. Mucenici; sf. Sfinţit Nou Mucenic Eftimie de la Optina; Sf. Cuvios Nou Mucenic Teodor

7 S Sf. Cuv. Toma; Sf. Muceniţă Chiriachi; Sf. Mucenici Peregrin, Luchian, Pombie, Isihie, Papia, Satornin, Ghermano; Sf. Sfinţit Mucenic Evstatie; Sf. Sfinţit Nou Mc.rus Pavel Preotul

8 D Sf. Mare Mc. Procopie; Sf. Mucenici Epictet şi Astion; Sf. Muceniţă Teodosia; Sf. Nou Mc. Anastasie; Sf. Cuv. Procopie, nebun pentru Hristos; Sf. Sfinţiţi Noi Mc. Alexandru, Teodor Duminica a 6-a după Rusalii (Vindecarea slăbănogului de la scăldătoarea din Capernaum) Apostol Romani 12, 6-14; Evanghelia Matei 9, 1-8; glas 5, voscreasna 6

9 L Sf. Sfinţiţi Mucenici Pangratie şi Chiril; Sf. Mucenici Andrei şi Prov; Sf. Cuv. Patermutie; Sf. Sfinţit Nou Mucenic Petre; Sf. Sfinţiţi Noi Mc. Metodie din Creta şi Constantin din Rusia

10 M Sf. 45 de Mucenici din Nicopolea Armeniei; Sf. Mucenici Vianor şi Siluan; Sf. Ioan Cuvântătorul de Dumnezeu; Sf. 10 000 de Mucenici din Egipt; Sf. Sfinţit Nou Mucenic rus Petru

11 M Sf. Marea Muceniţă Eufimia (minunea de la Sin. IV Ecumenic); Sf. Sfinţit Mucenic Chindeu; Sfinţii 28 Noi Mucenici Preoţi din Serbia; Sf. Sfinţit Nou Mucenic Ilarion din Vereia

12 J Sf. Mucenici Proclu şi Ilarie; Sfânta Veronica; Sf. Mucenic Serapion ce Nou; Sf. Mucenici Andrei Stratilat, Faust, Mina şi cei împreună cu dânşii; Sf. Cuv. Arsenie, nebun pentru Hristos

13 V Soborul Sfântului Arhanghel Gavriil; Sf. Cuvios Ştefan Savaitul; Sf. Muceniţă Golinduhia; Sf. Cuvios Sava; Sf. Muceniţă Sira din Persia; Soborul Tuturor Sfinţilor de la Măn. Hilandar

14 S  Sf. Apostol Achila; Sf. Mucenic Iust; Sf. Cuv. Onisim; Sf. Mc. Achila şi Ilarie; Sf. Sfinţit Mc. Petru cel Mare; Sf. Mc. Iraclie; Sf. Cuv. Nicodim Aghioritul; Sf. Sfinţit Nou Mc. Constantin

15 D Sf. Mucenici Chiric şi mama sa, Iulita; Sf. Ierarh Iosif Mărturisitorul, Arhiepiscopul Tesalonicului; Sf. Mc. Lolian; Sf. Cuv. Matroana din Hios; Sf. Sfinţit Nou Mc. Petru Diaconul Duminica a 7-a după Rusalii (a Sfinţilor Părinţi de la Sinodul 4 Ecumenic); (Vindecarea a doi orbi şi a unui mut din Capernaum; Rugăciunea lui Iisus); Apostol Romani 15, 1-7; al Sfinţilor Părinţi: Tit 3, 8-15; Evanghelii Matei 9, 27-35 şi a Sfinţilor Părinţi: Ioan 17, 1-13; glas 6, voscreasna 7

16 L Sf. Sf. Sfinţit Mucenic Atinoghen; Sf. Mucenici Avudim, Faust; Sf. Sfinţiţi Noi Mucenici Serafim şi Teognost; Sf. Cuv. Magdalena; Sf. Sfinţit Nou Mc. Iacov şi cei împreună cu dânsul

17 M Sf. Mare Muceniţă Marina; Sf. Mucenici Sperat şi Veroniche. Sf. Ierarh Eufrasie, Episcopul Ienopolei; Sf. Timotei, nebun pentru Hristos din Rusia; Sf. Noi Mucenici însoţitori ai fam.ţariste

18 M Sf. Mucenic Emilian din Durostorum; Sf. Mucenic Pavel şi surorile sale Tea şi Valentina; Sf. Mucenici Iachint, Marcel, dasie şi Maro; Sf. Cuvios Nou Mucenic Apolinarie

19 J Sf. Cuv. Macrina; Sf. Cuvios Dia; Sf. Ier. Teodor, Episcopul Edesei; Sf. Cuv. Paisie de la Pecerska; Sf. Cuv. Ştefan Lazarevici şi mama sa, Sf. Cuv. Miliţa; Sf. Sfinţit Nou Mucenic Victor

20 V Sf. Prooroc Ilie Tesviteanul; Sf. Sfinţiţi Noi Mucenici din Rusia: Tihon, Cosma, George, Alexandru, Gheorghe, Ioan, Sergie, Teodor, Eftimie, Alexandru, Petru, Iuvenalie

21 S Sf. Cuvioşi Partenie şi Rafael de la Agapia; Sf. Cuvioşi Simeon şi Ioan Pustnicul; Sf. Prooroc Iezechiel; Sf. Sfinţit Nou Muc. Petru; Sf. Sfinţiţi Noi Muc. Simo, Milan şi fiul Milan

22 D Sf. Mironosiţă cea întocmai cu Apostolii, Maria Magdalena; Sf. Cuvioasă Muceniţă Marcela; Sf. Sfinţiţi noi Mucenici din Rusia Mihail şi Alexie; Sf. Ier. Chiril I Patriarhul Antiohiei Duminica a 8-a după Rusalii (Înmulţirea  pâinilor); Apostol I Corinteni 1, 10-17; Evanghelia Matei 14, 14-22; glas 7, voscreasna 8

23 L Sf. Sfinţit Mucenic Foca;Sf. Sfinţiţi mucenici Apolinarie şi Apolonie; Sf. Cuvios Ioan Casian; Sf. Sfinţit Nou Mucenic rus Nectarie; Sf. Şi Dreapta Ana, mama Proorocului Samuel

24 M Sf. Muceniţă Hristina;Sfinţii Mucenici Capiton, Imeneu şi Ermoghen; Sf. Noi Mucenici Teofil şi Atanasie; sf. Sfinţiţi Noi Mucenici ruşi Alfeu şi Nicolae; Sf. Ioan, Preot Mărturisitor

25 M Adormirea Sfintei Ana, maica Preasfintei Născătoare de Dumnezeu; Sf. !65 de Părinţi de la Sinodul V Ecumenic; Sf. Cuv. Olimpiada Diaconiţa; Sf. Iraida, mărturisitoare din Rusia

26 J Sf. Cuvios Ioanichie cel Nou; Sf. Cuv. Muceniţă Parascheva din Roma; Sf. Muceniţă Ierusalima şi cei trei fiii; Sf. Cuvios Moise Ungurul de la Pecerska; Sf. Sfinţit Nou Mc. Serghie

27 V Sf. Mare Mucenic Pantelimon; Sf. Cuvioasă Antuza; Sf. Nou Mucenic Hristodul; Sf. Noi Munenici Ambrozie, Platon, Pantelimon, Ioan; Sf. Cuvios Gherman din Alaska; Sf. Ier. Ioasaf

28 S Sf. Apostoli Prohor, Nicanor, Timon, Parmena; Sf. Munenici Evstatie şi Acachie cel Nou; Sf. Noi Mucenici ruşi Vasile, Anastasia, Elena, Areta, Ioan, Ioan, Mavra, Ioan, Nicolae Diaconul

29 D Sf. Mucenic Calinic din Cilicia; Sf. Muceniţă Teodota şi fiii; Sf. Mucenic Vasilisc; Sf. Ier. Constantin I; Sf. Cuv. Noi Mucenici Serafim şi Teognost; Sf. Sfinţiţi Noi Mc. ruşi Alexie şi Pahomie Duminica a 9-a după Rusalii (Umblarea pe mare şi potolirea furtunii); Apostol I Corinteni 3, 9-17; Evanghelia Matei 14, 22-34; glas 8, voscreasna 9

30 L Sf. Apostoli Sila, Silvan, Crescent, Epenetos, Andronic; Sf Muceniţă Iulita; Sf. Cuv. Anghelina, ţarina Serbiei; Sf. Ştefan Vladislav; Sf. Sfinţit Nou Mc. Ioan Diaconul din Rusia

31 M Înainteprăznuirea scoaterii Sfintei Cruci; Sf. şi Dreptul Evdochim; Sf. Sfinţiţi Noi Mucenici ruşi Veniamin Mitropolitul şi Serghe, mirenii Gheorghe şi Ioan; Sf. Nou Mc. Maxim (Lăsatul secului pentru Postul Adormirii Maicii Domnului)

 

AUGUST

1 M Scoaterea Sf. Cruci; Sf. Mucenici Macabei Avim, Antonie, Gurie, Eleazar, Evsevona, Ahim, Marcel; Sf. Nicolae, Luminătorul Japoniei (Începutul Postului Adormirii Maicii Domnului)

2 J Sf. Aducerea Moaştelor Sf. Arhidiacon Ştefan; Sf. Mucenici Maxim, Dada şi Cvintilian; Sf. Mucenic Foca; Sf. Iustinian, binecredinciosul împărat; Sf. Cuv. Vasile, nebun pentru Hristos

3 V Sf. Cuvioşi Dalmat, Faust şi Isaachie; Sf. Cuvios Ioan Mărturisitorul; Sf. Sfinţit Mucenic Ştefan; Sf. Sfinţit Nou Mucenic Viaceslav; Sf. Sfinţit Nou Mucenic Nicolae, preot din Rusia

4 S Sf. 7 tineri din Efes: Maximilian, Exacustodian, Iamvlih, Martinian, Dionisie, Antonin, Ioan. Sf. Muceniţă Evdochia; Sf. Sfinţit Nou Mucenic Cosma Etolianul; Sf. Mucenic Protasie; Sf. Muceniţă Ia

5 D Înainteprăznuirea Schimbării la faţă a Domnului; Sf. Cuvios Ioan Iacob Hozevitul; Sf. Mucenici Evsignie, Catidie, Catidian; Sf. Noi Muceniţe Evdochia, Daria, Maria, Daria; Sf. Sfinţit Nou Mc. Simon Duminica a 10-a după Rusalii (Vindecarea lunaticului); Apostol I Corinteni 4, 9-16; Evanghelia Matei 17, 14-23; glas 1, voscreasna 10

6 L Schimbarea la faţă a Domnului (Dezlegare la peşte); Sf. Sfinţit Mc.Sixt, Episcop al Romei, împreună cu Felicimus, Agapit diaconi, Ianuarie, Magnus, Vincenţiu, Ştefan

7 M Sf. Cuv. Teodora de la Sihla; Sf. Cuvios Mucenic Dometie Persul; Sf. Cuv. Antonie de la Optina; Sf. Sfinţiţi Noi Mc. din Rusia Mihail, Ioan, Dimitrie, Petru, Alexie, Elisei, Atanasie, Alexandru, Vasile

8 M Sf. Ier. Emilian Mărturisitorul al Cizicului şi Miron al Cretei; Sf Cuv. Nou Mc. Eftimie din Georgia; Sf. Cuv. Nou Mucenic Iosif; Sf. Sfinţiţi Noi Mc. din Rusia Nicolae şi Nicodim; Sf. Cuv. Nou Mc. Iosif

9 J Sf. Apostol Matia; Sf. 10 Mucenici Iulian, Marchian, Ioan, Iacov, Alexie, Dimitrie, Fotiue, Petru, Leontie şi Maria Patriciana; Sf. Mucenic Antonin din Alexandria; Sf Ier. Filaret, Arhiepiscop de Cernigov

10 V Sf. Sfinţiţi Mucenici Lavrentie arhidiaconul, Sixt Episcopul Romei şi Ipolit; Sf. Cuv. Iron; Sf. 6 Mucenici din Libia; Sf. Sfinţiţi Noi Mc. Viaceslav şi Atanasie; Sf. Cuv. Nou Mc. Ignatie; Sf. Cuv. Sava

11 S Sf. Ier. Nifon , Patriarhul Constantinopolului; Sf. Sfinţit Mare Mc. Evplu; Sf. Mc. Neofit, Zinon, Gaie, Marcu, Macarie, Gaian; Sfinţii Mc. din Lesbos Anastasie şi Dimitrie; Sf. Cuv. Ioan Zăvorâtul

12 D Sf. Mucenici Fotie, Anichit, Pamfil, Capiton; Sf. 12 Mc. din Creta; Sf 33 Mc. din Palestina; Sf. Cuv. Mucenic Varlaam împreună cu monahii de la Măn. Belogorsk; Sf. Sfinţiţi Noi Mc. Leonid, Ioan , Nicolae Duminica a 11-a după Rusalii (Pilda datornicului nemilostiv); Apostol I Corinteni 9, 2-12; Evanghelia Matei 18, 23-35; glas 2, voscreasna 11

13 L Odovania Schimbării la faţă a Domnului; Sf. Cuv. Maxim Mărturisitorul; Sf. Cuv. Irina Împărăteasa; Sf. Sfinţiţi Noi Mc. Ioan, Ioasaf, Constantin, Veniamin, Serghie, Serafim, Nicolae, Alexie

14 M Înainteprăznuirea Adormirii Preasfintei Născătoare de Dumnezeu; Sf. Prooroc Miheea; Sf. Sfinţit Mucenic Marcel; Sf. Sfinţiţi Noi Mc. Vladimir, Nazarie, Gherman, Ierotei, Simeon, Visarion din Georgia

15 M Cinstita Adormire a Preamăritei Stăpânei noastre Născătoarei de Dumnezeu şi Pururea Fecioarei Maria (Dezlegare la peşte, untdelemn şi vin)

16 J Sf. Mc. Brâncoveni: Constantin Voievod cu cei 4 fii ai săi, Constantin, Ştefan, Radu, Matei şi sfetnicul Ianache; Aducerea Sfintei Mahrame a Domnului din Edesa la Constantinopol; Sf. Mc. Diomid

17 V Sf. Sfinţit Mucenic Miron; Sf. Mc. Straton, Filip, Evtihian, Ciprian, Tirs, Levchie, Calinic,  Coronat; Sf. Mc. Dimitrie cel Nou din Epir; Sf. Sfinţiţi Noi Mucenici Alexie şi Dimitrie; Sf. Cuv. Pimen

18 S Sf. Mucenici Flor, Lavru, Ermi, Serapion, Polien; Sf. Muceniţă Iuliana; Sf. Sfinţiţi Noi Mucenici Augustin, Nicolae şi alţi 15 Mc.;  Sf. Sfinţit Mucenic Grigorie şi ce împreună cu el, Evghenie şi Mihail

19 D Sf. Mare Mucenic Andrei Stratilat; Sf. Mucenici Timotei, Agapie şi Tecla; Sf. Mucenici Evtihian şi Stratighie; Sf. Cuvios Teofan cel Nou, făcător de minuni; Sf. Nicolae, Preot mărturisitor din Rusia Duminica a 12-a după Rusalii (Tânărul bogat); Apostol I Corinteni 15, 1-11; Evanghelia Matei 19, 16-26; glas 3, voscreasna 1

20 L Sf. şi Măritul Prooroc Samuel; Sf. 38 de Mucenici din Tracia; Sf. Mucenici Sever, Memnon Sutaşul, Luchie, Iliodor, Soda; Sf. Sfinţit Nou Mc. Vladimir, Preot din Rusia; Sf. Mc Reghin şi Orest din Cipru

21 M Sf. Sfinţiţi Mucenici Romulus, Donat, Silvan, împreună cu Venust; sf. Sfinţiţi Noi Mc. din Rusia, Preoţii Alexandru şi Pavel; Sf. Cuv. Nou Mucenic Rafael din Serbia; Sf. Nou Mc. Ignatie din Rusia

22 M Sf. Mc. Agatonic, cu Teoprepie, Achindin şi Severian; Sf. Sfinţiţi Noi Mc. Efrem, Macarie, Ioan, Alexie Teodor, Vasile, Gavril, Andrei, Ioan, Alexie, Alexandru, Mihail, Teodor, Ilarion, Ioan, Ierotei

23 J Odovania Praznicului Adormirii Preasfintei Născătoarei de Dumnezeu; Sf. Mucenic Lup; Sf. Sfinţiţi Mc. Irineu din Sirmium şi Irineu din Lugdunum; Sf. Sfinţiţi Noi Mc. Efrem, Pavel şi Ioan

24 V Sf. Sfinţit Mucenic Eutihie; Sf. Mucenic Tation; Sf, Cuv. Gheorghe Limniotul; Sf. Sfinţit Mucenic Atanasie, Patriarhul Ierusalimului; Sf. Sfinţiţi Noi Mc. Maxim şi Serafim; Sf. uv. Serapion din Georgia

25 S Sf. Apostol Vartolomeu; Sf. Apostol Tit din Creta; Sf. Ier. Ghenadie I, Ioan II, Epifanie şi Mina, Patriarhii Constantinopolului; Sf. Cuvios Nou Mucenic Moise; Sf. Sfinţit Nou Mc. Vladimir din Rusia

26 D Sf. Mucenici Adrian şi soţia Natalia şi cei împreună cu ei; Sf. Mc. Atic şi Sisenie; Sf. Cuv. Maria din Dievo, nebună pentru Hristos; Sf. Sfinţiţi Noi Mucenici Nectarie şi Victor; Sf. Mc. Dimitrie şi Petru Duminica a 13-a după Rusalii (Pilda lucrătorilor răi); Apostol I Corinteni 16, 13-24; Evanghelia Matei 21, 33-44; glas 4, voscreasna 2

 

27 L Sf. Cuv. Pimen cel Mare din Egipt; Sf. Muceniţă Eutalia; Sf. Mc. Antusa cea Nouă; Sf. Mare Mucenic Fanurie din Rodos; Sf. Sfinţit Nou Mc. Mihail împreună cu 29 Sf. Mc.; Sf. Dimitrie, mărturisitor

28 M Sf. Cuv. Moise Arapul; Sf. Mc. Diomid, Lavrentie; Sf.  Drept Iezechia, împărat; Sf. Proorociţă Ana; Sf. Cuv. Noi Mc: Serghie, Lavrentie, Serafim, Teodosie, Leontie, Ştefan, Gheorghe, Ilarion, Ioan, Serghie

29 M Tăierea cinstitului cap al Sf. Prooroc Înaintemergător şi Botezător Ioan (Post); Sf. Cuv. Teodora din Tesalonic; Sf. Sfinţit Nou Mucenic Petru; Sf. Nou Mucenic Teodor din Rusia; Sf. Ierarh Arcadie

30 J Sf. Ier. Ioan de la Râşca şi Secu; Sf. Ier. Varlaam, Mitropolitul Moldovei; Sf. Ier. Alexandru, Ioan, Pavel ai Constantinopolului; Sf. Cuv. Vriena; Sf. Cuv. Alexandru din Svir; Sf. Daniel din Moscova

31 V Punerea în raclă a Cinstitului brâu al Maicii Domnului; Sf. Mc. Fileort, Diadoh, Mina, Faust, Andrei, Iraclie; Sf. 366 de Mc. din Nicomidia; Sf. Sfinţiţi Noi Mc. Alexandru, Vladimir, Mihail, Miron

 

 

SEPTEMBRIE

1 S Începutul anului nou bisericesc. Sf. Cuv. Dionisie Exiguul; Sf. Simeon Stâlpnicul; Sf. 40 de Muceniţe Fecioare din Ieraclia; Sf. Mc. Evod, Ermoghen şi sora lor Calista; Sf. Noi Mc. Tatiana şi Natalia

2 D Sf. Mc. Mamant, Teodot şi Rufina; Sf. Ier. Ioan IV Postitorul; Sf. Cuv. Antonie şi Teodosie; Sf. Sfinţiţi Noi Mc. Varsanufie, Ioan, Anatolie, Nicolae, Mihail, Filip, Damaschin, Gherman, Ştefan, Eufimie Duminica a 14-a după Rusalii (Pilda nunţii fiului de împărat); Apostol II Corinteni 1, 21-24; 2, 1-4; Evanghelia Matei 22, 2-14; glas 5, voscreasna 3

3 L Sf. Sfinţit Mc. Antim al Nicomidiei; Sf. Cuv. Teoctist; Sf. Muceniţă Vasilisa; Sf. Ier. Ioanichie II al Serbiei; Sf. Cuv. Ioan, nebun pentru Hristos; Sf. Sfinţiţi Noi Mucenici Pimen, Alexie, Petru, din Rusia

4 M Sf. Sfinţit Mc. Vavila; Sf. Mc. Teotim şi Teodul; Sf. 3628 Mucenici din Nicomidia; Sf. Sfinţiţi Noi Mc. ruşi: Andrei, Grigorie, Ştefan, Mihail, Nicolae, Petru, Alexandru, Nicolae, Ioan, Pavel, Ioan, Nicolae

5 M Sf. Prooroc Zaharia şi Dreapta Elisabeta, părinţii Sf. Ioan Botezătorul; Sf. Mucenici Urban, Teodor şi Medimin; Sf. Sfinţit Mucenic Avdei, Episcop din Persia; Sf. Sfinţit Mc. Atanasie; Sf. Nou Mc. Eftimie

6 J Pomenirea minunii Sf. Arhanghel Mihail în Colose; Sf. Mucenici Eudoxie, Zinon, Romil, Macarie; Sf. 11 000 de Mucenici de pe Ararat; Sf. Sfinţiţi Noi Mucenici ruşi Dimitrie, Constantin, Ioan, Vsevolod

7 V Înainteprăznuirea Naşterii Preasfintei Născătoarede Dumnezeu; Sf. Cuvioşi Simion şi Amfilohie de la Pângăraţi; Sf. Apostoli Evod şi Onisifor; Sf. Sfinţiţi Noi Mc. Petru, Mihail, Alexandru, Ioan, Eugen

8 S Naşterea Preasfintei Născătoare de Dumnezeu şi Pururea Fecioarei Maria; Sf. Mucenici Ruf şi Rufian; Sf. Mucenici Sever şi Artemidor; Sf. Nou Mucenic Alexandru; Sf. Ioan şi Gheorghe-Ioan din Georgia

9 D Sfinţii şi Drepţii dumnezeieşti părinţi Ioachim şi Ana; Sf. Cuv. Onufrie de la Vorona şi Chiriac de la Tazlău; Sf. 200 Părinţi de la Sinodul III Ecumenic; Sf. Sfinţiţi Noi Mucenici Alexandru şi Grigorie  Duminica dinaintea Înălţării Sfintei Cruci (Convorbirea Domnului Iisus cu Nicodim); Apostol Galateni 6, 11-18;  Evanghelia Ioan 3, 13-17; glas 6, voscreasna 4

10 L Sf. Muceniţe Minodora, Mitrodora şi Nimfodora; Sf. Pulheria Împărăteasa; Sf. Sfinţiţi Noi Mucenici din Rusia: Gleb, Petru, Constantin, Ismail, Vasile, Evghenie, Ioan, Gleb, Nicolae, Constantin, Evghenie

11 M Sf. Cuvioasă Teodora din Alexandria; Sf. Mc. Seleuc, Ilie, Zotic, Lucian, Valerian; Sf. Cuv. Xenia de Sankt-Petersburg; Sf. Sfinţiţi Noi Mc. Nicolae, Victor, Carp, Nicolae; Sf. M-ţă Teodora din Peloponez

12 M Sf. Mucenic Autonom; Sf. Sfinţiţi Mucenici Coronat şi Teodor; Sf. Mucenici Machedonie, Tatian, Teodul; Sf. Sfinţit Nou Mucenic Dositei din Georgia; Sf. Sfinţiţi Noi Mucenici Teodor şi Dimitrie

13 J Înainteprăznuirea Înălţării Sfintei Cruci; Sf. Cuv. Ioan de la Prislop; Sf. Mucenici Gordian, Macrovie, Ilie, Zotic, Lucian, Valerian din Tomis; Sf. Mare Muceniţă Ketevana, regina Georgiei

14 V Înălţarea Sfintei Cruci (Post); Sf. 170 de Părinţi de la Sinodul IV Ecumenic; Sf. Sfinţit Mc. Ciprian al Cartaginei; Sf. Mc. Valerian; Sf. Sfinţiţi Noi Mc. ruşi Ioan şi Nicolae; Sf. Cuv. Alexandra, Marta, Elena

15 S Sf. Ier. Iosif de la Partoş; Sf. Mc. Nichita Gotul; Sf. Sfinţit Nou Mc. Ioan Criteanul; Sf. Sfinţit Nou Mc. Ioan şi Sf. Nouă M-ţă Evdochia; Sf. Sfinţiţi Noi Mc. Andrei, Grigorie, Ioan, Grigorie, Ioan, Maria

16 D Sf. Mare Muceniţă Eufimia; Sf. Muceniţă Melitina; Sf. Muceniţă Sevastiana; Sf. Sfinţit Mucenic Ciprian din Cartagina; Sf. Sfinţiţi Noi Mucenici Pimen, Grigorie şi Serghie; Sf. Ciprian din Serbia;  Duminica de după Înălţarea Sfintei Cruci (Luarea Crucii şi urmarea Domnului Iisus); Apostol Galatei 2, 16-20; Evanghelia Marcu 8, 34-38; 9, 1; glas 7, voscreasna 5

17 L Sf. Muceniţe Sofia şi fiicele ei Pistis, Elpis, Agapis; Sf. Mucenici Maxim, Teodot, Asclipiodota; Sf. Mc. Lucia şi fiul ei, Sf. Mc. Geminian; Sf. Mc. Teodota; Sf. Sfinţit Nou Mc. Dimitrie; Sf. Nou Mc. Ioan

18 M Sf. Ier. Eumenie, Ep. Gortinei; Sf. Muceniţe Sofia şi Irina; Sf. Muceniţă Ariadna; Sf. Mucenic Castor; Sf. Sfinţiţi Noi Mucenici ruşi: Alexie, Petru, Amfilohie, Ioan, Boris, Vladimir, Mihail, Veniamin

19 M Sf. Mucenici Trofim, Savatie şi Dorimedont; Sf. Sfinţiţi Noi Mucenici Constantin, Nicolae, Nil; Sf. Muceniţă Maria fecioara din Rusia; Sf. Cuvios Alexie; Sf. Cuvios Igor-George, mare prinţ de Cernigov

20 J Sf. Mari Mucenici Evstatie, Teopisti şi fiii lor Agapie şi Teopist; Sf. Mucenici Artemidor şi Talu; Sf. Maxim Mărturisitorul; Sf. Sfinţiţi Noi Mucenici Anatolie, Teoctist, Alexandru; Sf. Nou Mc. Anatolie

21 V Sf. Apostol Codrat; Sf. Prooroc Iona; Sf. Mc. Eusebie, Prisc, Eusebie, Nestavu, Zinon; Sf. Sfinţiţi Noi Mc. Teofan Valentin, Alexandru, Ioan, Andrei, Petru, Ioan; Odovania Praznicului Cinstitei Cruci

22 S Sf. Sfinţit Mucenic Teodosie de la Brazi; Sf. Sfinţit Mc. Foca; Sf. Mucenici Isaac, Martin, Nicolae; Sf. Cuvios Cosma Zografitul; Sf. 26 Cuv. Părinţi Zografiţi Mc.; Sf. Cuv. Parascheva, nebună pt. Hristos

23 D Zămislirea Sf. Prooroc Ioan Botezătorul; Sf. Mucenici Andrei, Ioan, Petru, Antonie; Sf. Muceniţă Raisa; Sf. Cuvioase Xantipi şi Polixeni; Sf. Sfinţiţi Noi Mc. Arsenie şi Ioan; Sf. Ier. Inochentie de Alaska Duminica a 18-a după Rusalii (Pescuirea minunată); Apostol II Corinteni 9, 6-11; Evanghelia Luca 5, 1-11; glas 8, voscreasna 6 (Echinocţiul de toamnă)

24 L Sf. Muceniţă Tecla, cea întocmai cu Apostolii; Sf. Cuvios Coprie; Sf. Sfinţiţi Noi Mucenici Vasile, Andrei, Pavel, Vitalie, Serghie, Spiridon, Vasile, Carp, Nicandru; Sf. Cuvios Siluan Atonitul

25 M Sf. Cuvioasă Eufrosina; Sf. Mucenici Pavel şi Tatia, cu fiii lor Savinian, Maxim, Ruf, Eugenie; Sf. Cuv. Dositeea din Kiev; Sf. Nicolae, mărturisitor; Sf. Cuv. Serghie din Radonej; Sf. Cuvios Vartolomeu

26 M Sf. Apostol şi Evanghelist Ioan; Sf. Voievod Neagoe Basarab; Sf. Muceniţă Hira; Sf. Ier. Tihon, Patriarhul Moscovei şi a toată Rusia; Sf. Sfinţiţi Noi Mc. Atanasie, Alexandru, Dimitrie, Ioan, Nicolae

27 J Sf. Ier. Mucenic Antim Ivireanul; Sf. Mucenic Calistrat cu cei 49 Sf. Mucenici; Sf. Muceniţă Epafras; Sf. Sfinţiţi Noi Mucenici Dimitrie, Gherman, Mihail, Petre, Teodor; Sf. Cuvioasă Rachela

28 V Sf. Cuv. Hariton; Sf. Prooroc Baruh; Sf. Sfinţit Mucenic Marcu, împreună cu Pimen, Nicon, Neon, Eliodor; Sf. Cuvios Neofit; Sf. Nouă M-ţă Ana; Sf. Noi Mucenici Ilarion, Mihaela şi Tatiana din Rusia

29 S Sf. Cuv. Chiriac; Sf. !50 de Mucenici din Palestina; Sf. Mucenici Trifon, Trofim, Dorimedont; Sf. Sfinţit Nou Mc. Ioan de Riga; Sf. Ier.  Ioan Maximovici de San Francisco; Sf. Cuv. Sebastian de la Optina

30 D Sf. Sfinţit Mucenic Grigorie, luminătorul Armeniei: Sf. M-iţe Ripsimia şi Gaiani; Sf. Sfinţiţi Noi Mc. Procopie, Petru, Petru, Viaceslav, Leonid, Simeon, Vasile, Serafim, Alexie, Matei, Nicolae, Serafim Duminica a 19-a după Rusalii (Predica de pe munte – iubirea vrăjmaşilor); Apostol II Corinteni 11, 31-33; 12, 1-9; Evanghelia Luca 6, 31-36; glas 1, voscreasna 7

 

 

OCTOMBRIE

1 L Acoperământul Maicii Domnului; Sf. Cuv. Iosif şi Chiriac de la Bisericani; Sf. Apostol Anania; Sf. Cuv. Roman Melodul; Sf. Sfinţiţi Noi Mucenici Alexie, Mihail, Alexandru, Nicolae, Gheorghe, Teodor

2 M Sf. Sfinţit Mucenic Ciprian şi Sf. Muceniţă Iustina; Sf. Mucenic Teoctist; Sf. Cuv. Andrei; Sf. Muceniţă Damaris; Sf. Cuv. Teofil Mărturisitorul; Sf. Nou Mucenic Gheorghe; Sf. Sfinţit Mc. Constantin

3 M Sf. Sfinţit Mc. Dionisie Areopagitul; Sf. Mc. Rustic şi Elefterie; Sf. Mc. Teoctist şi Dionisie; Sf. Cuv. Dionisie şi Isihie de la Pecerska; Sf. Ier. Agatanghel, mărturisitor; Sf. Iosif de la Optina; Sf. Ieronim

4 J Sf. Sfinţit Mucenic Ierotei, Ep. Atenei; Sf. Sfinţiţi Mucenici Faust, Gaiu, Eusebiu, Herimon; Sf. Cuv. Amun Egipteanul; Sf. Sfinţiţi Noi Mucenici Dimitrie, Tihon, Iacov, Minail, Nicolae; Sf. Nouă Mc. Hionia

5 V Sf. Muceniţă Haritina; Sf. Muceniţă Mamelta; Sf. Sfinţit Mc. Dionisie; Sf. Cuv. Părinţi şi Maici din Tao-Klaryeti (Georgia); Sf. Cuv. Damian, Ieremia şi Matei de la Pecerska; Sf. Mitropoliţi ai Moscovei

6 S Sf. Apostol Toma; Sf. Muceniţă Erotida; Sf. Nou Mucenic Macarie din Hios; Sf. Mucenici Marcel, Cast, Emil şi Saturnin; Sf. Cuvios Chindeu din Cipru; Sf. Sfinţit Nou Mucenic Ioan, preot din Rusia

7 D Sf. Mucenici Serghie şi Vah; Sf. Sfinţiţi Noi Mucenici Iulian prezbiterul şi Chesarie; Sf. Sfinţiţi Mucenici Eusebie şi Felix; Sf. Sfinţiţi Noi Mc. Nicolae, Valentin, Nicolae; Sf. Ierarh Iona de Manciuria Duminica a 20-a după Rusalii (Învierea fiului văduvei din Nain); Apostol Galateni 1, 11-19; Evanghelia Luca 7, 11-16; glas 2, voscreasna 8

8 L Sf. Cuvios Alexie Carpatinul, mărturisitor; Sf. Cuv. Pelaghia; Sf. Mc. Pelaghia; Sf. Cuv. Taisia; Sf. Sfinţiţi Noi Mc. Varlaam, Dimitrie, Ioan, Ambrozie, Pahomie; Sf. Noi Mc. Tatiana, Maria, Nadejda

9 M Sf. Apostol Iacov al lui Alfeu; Sf. Cuv. Andronic şi Atanasia, soţia sa; Sf. Muceniţă Poplia; Sf. Cuv. Petru; Sf. Ştefan cel Orb al Serbiei; Sf. Sfinţiţi Noi Mucenici din Rusia Constantin, Petru, Constantin

10 M Sf. Mucenici Evlampie şi Evlampia, sora lui; Sf. Cuv. Vasian şi Teofil Mturisitorul; Sf. Cuv 26 de Mucenici de la Zografu, ucişi de catolici; Sf. Ier. Ştefan şi Amfilohie; Sf. Sfinţit Nou Mucenic rus Teodor

11 J Sf. Ap. Filip; Sf. Mc. Zinaida şi Filonida; Sf. Cuv. Teofan Mărturisitorul; Sf. Ier. Nectarie, Arsachie şi Sisinie, Patr. Constantinopolului; Sf. Sfinţiţi Noi Mc. Filaret şi Alexandru; Soborul Sfinţilor din Optina

12 V Sf. Mucenici Prov, Tarah şi Andronic; Sf. Cuv. Anastasia; Sf. Muceniţă Domnina; Sf. Cuv. Simeon Noul Teolog; Sf. Sfinţiţi Noi Mucenici ruşi Iuvenalie, Ioan şi Alexandru; Sf. Cuv. Eufrosina; Sf. Nicolae

13 S Sf. Mucenici Carp, Agatador, Papil şi Agatonica; Sf. Nouă Muceniţă Hrisia; Sf. Mucenici Florentie, Dioscor, Veniamin, Antigon; Sf. Mare Muceniţă Zlata; Sf. Sfinţiţi Noi Mc. ruşi Inochentie şi Nicolae

14 D Sf. Cuvioasă Parascheva de la Iaşi; Sf. Mucenici Nazarie, Ghervasie, Protasie, Chelsie; Sf. Mucenic Silvan şi cei împreună cu el; Sf. Mc. Petru Avselanul; Sf. Sfinţiţi Noi Mucenici Mihail şi Petru Duminica a 21-a după Rusalii (a Sfinţilor Părinţi de la Sinodul 7 Ecumenic; Pilda semănătorului; Rugăciunea Domnului Iisus); Apostol Galateni 2, 16-20 şi a Sfinţilor Părinţi Tit 3, 8-15; Evanghelia Luca 8, 5-15 şi a Sfinţilor Părinţi: Ioan 17, 1-13; glas 3, voscreasna 9

15 L Sf. Sfinţit Nou Mucenic Luchian; Sf. Ierarhi Savin şi Vars Mărturisitorul; Sf. Sfinţiţi Noi Mucenici din Rusia Simeon şi Valerian; Soborul celor 23 Sf. Noi Mucenici din Belarus; Sf. Ier. Atanasie Saharov

16 M Sf. Mucenic Longhin Sutaşul şi alţi Doi Sf. Mucenici; Sf. Mucenici Leontie, Dometie, Terentie, Domnin; Sf. Cuv. Mal; Sf. Sfinţiţi Noi Mucenici Eugen, Ioan, Alexie, Ioan; Sf Grigorie Mărturisitorul

17 M Sf. Prooroc Oseea; Sf. Cuv. Mucenic Andrei din Creta; Sf. Mucenici Cosma şi Damian, cu Leontie, Antim, Evprepie; Sf. Sfinţiţi Noi Mucenici Alexandru, Neofit, Iachint, Calist, Alexandru; Sf. Mc. Cosma

18 J Sf. Apostol şi Evanghelist Luca; Sf. Mc. Marin cel Bătrân; Sf. 40 de Mc. copii, ucişi cu sabia; Sf. Sfinţiţi Noi Mc. Serghie, Andrei, Nicolae, Serghie şi Elisabeta; Sf. Kukşa din Odesa; Sf. Mc. Iust, pruncul

19 V Sf. Prooroc Ioil; Sf. Mucenic Var şi alţi 6 Sf. Mucenici; Sf. Cuv. Ioan de Rila; Sf. Sfinţiţi Mucenici Felix şi Eusebie; Sf. Cuv. Ioan; Sf. Ioan de Kronstadt; Sf. Sfinţiţi Noi Mc. Alexis şi Serghie din Rusia

20 S Sf. M. Mc. Artemie; Sf. Mc. Evnor şi Evnoi; Sf. Cuv. Gherasim Kefalonitul; Sf. Cuv. Matroana; Sf. Sfinţiţi Noi Mc. Nicolae, Ioan, Nicolae, Ioan, Leonid, Ioan, Alexandru, Zosima, Ioan, Pavel, Mihail, Petru

21 D Sf. Cuv. Mărturisitori Visarion Sarai şi Sofronie; Sf. Mucenici Oprea, Moise şi Ioan; Sf. Cuv. Ilarion cel Mare; Sf. Mucenici Gaie, Dasie, Zotic, Andrei, Ştefan, Pavel, Petru; Sf. Sfinţit Mc. Asterie  Duminica a 23-a după Rusalii (Vindecarea demonizatului din ţinutul Gherghesenilor); Apostol Efeseni 2, 4-10; Evanghelia Luca 8, 26-39; glas 4, voscreasna 10

22 L Sf.  Ier. Averchie; Sf. 7 Tineri din Efes: Maximilian, Iamvlih, Martinian, Dionisie, Exacustodian, Antonin, Constantin; Sf. Sfinţiţi Noi Mc. Serafim, Vladimir, Alexandru, Nicolae, Nicolae, Vasile, Mina

23 M Sf. Sfinţit Mucenic Iacov, ruda Domnului; Sf. Ier. Ignatie din Constantinopol; Sf. Cuv. Macarie; Sf. Sfinţiţi Noi Mc. din Soloviev Nicolae, Nicolae, Emilian, Sozont, Alexandru; Sf. Mc. Teodor şi Vladimir

24 M Sf. Mare Mucenic Areta; Sf. Muceniţă Sinclitichia şi cele 2 fiice; Sf. Muceniţă Sevastiani; Sf. Sfinţit Mc. Acachie; Sf. Ier. Proclu; Sf. Sfinţiţi Noi Mc. Lavrentie, Alexie, Alexie, Nicolae, Ioan, Petru

25 J Sf. Mc. Marcian, Martirie, Anastasie, Valerian, Savin, Valerie, Hristaf, Uar, Papie, Diodor, Claudian, Conon, Faust, Vasilie, Lucian, Nichifor, Ştefan, Filadelf, Policarp; Sf. Cuv. Matroana din Diveivo

26 V Sf. Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de mir; Sf. Mucenic Lup; Sf. Mucenici Artemidor şi Vasilie; Sf. Muceniţă Leptina; Sf. Mucenic Glicon; Sf. Cuv. Nou Mucenic Ioasaf; Sf. Ier. Alexandru din Georgia

27 S Sf. Cuv. Dimitrie cel Nou de la Basarabov; Sf. Mare Mucenic Nestor; Sf. Muceniţe Capitolina şi Erotida; Sf. Ier. Chiriac; Sf. Cuv. Procla; Sf. Ier. Alexandru şi Constantin; Sf. Sfinţit Nou Mc. Serafim

28 D Sf. Ier. Iachint, Mitr. Ţării Româneşti; Sf. Mucenici Terentie şi Neonila cu fiii Nita, Sarvil, Ierax, Teodul, Fota, Vil, Evnichi; Sf. Cuv. Iov de Poceaev; Sf. Sfinţiţi Noi Mc. Ioan şi Mihai; Sf. Cuv. Teofil Duminica a 24-a după Rusalii (Învierea fiicei lui Iair); Apostol Efeseni 2, 14-22; Evanghelia Luca 8, 41-56; glas 5, voscreasna 11

29 L Sf. Cuv. Muceniţă Anastasia Romana; Sf. Muceniţă Melitina; Sf. Sfinţiţi Noi Mucenici ruşi Nicolae, Alexie, Anfrei, Vasile, Cosma, Ioan, Naum, Pavel, Ioan, Filip, Victor, Pavel, Ioan, Eugen şi Agata

30 M Sf. Mucenici Zenovie şi sora lui Zenovia; Sf. Sfinţit Mucenic Marcian; Sf. Muceniţă Evtropia; Sf. Mucenici Alexandru, Cronion, Iulian, Macarie; Sf. Sfinţiţi Noi Mucenici ruşi Ioan, Eugen, Leonid, Matei

31 M Sf. Ap. Stahie, Amplie, Urban, Aristobul, Narcis, Apelie; Sf. 1000 Mucenici din Tbilisi; Sf. Sfinţiţi Noi Mc. ruşi Ioan, Vsevolod, Serghie, Alexie, Alexandru, Vasile, Petru, Vasile, Anatolie, Eufrosin, Iacob

 

 

NOIEMBRIE

1 J Sf. Doctori Fără de arginţi Cosma şi Damian; Sf. Muceniţe Chiriena şi Iuliana; Sf. Mucenic Ermingheld; Sf. Sfinţiţi Noi Mucenici Teodor, Alexandru, Serghie, Alexandru, Dimitrie, Serghie, Petru

2 V Sf. Mucenici Achindin, Pigasie, Aftonie, Elpidifor, Anempodist, Eudoxie, Agapie; Sf. Mc. Chiriachi, Domnina, Domna; Sf. Sfinţiţi Mc. Anania, Constantin, Victorin, Vasile din Rusia; Sf. Cuv. Marcian

3 S Sf. Mucenici Achepsima, Iosif şi Aitala; Sf. Mucenici Sever, Androna, Teodot, Teodota; Sf. Sfinţiţi Noi Mucenici Serghie, Alexandru, Vladimir, Vichentie, Vasile, Pavel, Ioan Petru, Cosma, Vasile, Nicolae

4 D Sf. Cuv. Ioanichie cel Mare; Sf. Sfinţiţi Mucenici Nicandru şi Ermeu; Sf. Mucenic Porfirie; Sf. Sfinţiţi Noi Mucenici ruşi Nicolae, Arsenie, Alexandru, Ismail; Sf. şi Drepţii georgieni Ioan, Ştefan, Isaia Duminica a 22-a după Rusalii (Bogatul nemilostiv şi săracul Lazăr); Apostol Galateni 6, 11-18; Evanghelia Luca 16, 19-31; glas 6, voscreasna 1

5 L Sf. Cuv. Mucenici Galaction şi Epistimia; Sf. Apostoli Hermes, Lin, Gaie, Filolog, Patrova; Sf. Mc. Domnin, Timotei, Teofil, Teotim, Eupsihie, Carterie, Silvan, Pamfil, Doroteu; Sf. Sfinţit Nou Mc. Gabriel

6 M Sf. Cuv. Pavel, Arhiep. Constantinopolului; Sf. 7 Muceniţe Fecioare din Ancira; Sf. Sfinţiţi Noi Mc. Nichita, Varlaam, Gavriil, Anatolie, Nicolae, Arsenie, Nicolae, Constantin, Vasile, Gabriel, Rufin, Isaac

7 M Sf. Mc. Ieron şi cei 33 Sf. Mc. împreună cu el; Sf. Cuv. Lazăr; Sf. Sfinţiţi Noi Mc.Chiril, Mihail, Mihail, Pavel, Nicolae, Mihail, Alexandru, Vasile, Alexie, Alexandru, Paulin, Ioan, Veniamin, Iosif

8 J Soborul Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavril şi al tuturor cereşti Puteri; Sf. Cuv. Eufrosina cea Tânără; Sf. Marta, prinţesă de Pskov; Sf. Mucenic Ni’Meh cel Nou din Siria; Sf. Nou Mucenic Mihail

9 V Sf. Mucenici Claudiu, Castor, Sempronian, Nicostrat din Sirmium; Sf. Mucenici Onisifor şi Porfirie; Sf. Sfinţiţi Noi Mc. Alexie, Dimitrie, Constantin, Constantin, Victor, Nestor, Ilie, Iosif, Partenie

10 S Sf. Apostoli Olimpian, Irodion, Sosipatru, Tertie, Erast, Cvart; Sf. Mucenici Caliopie, Nir, Orion; Sf. Sfinţiţi Noi Mc. Boris, Nifon, Nicolae, Alexandru, Boris, Nicolae; Sf. Noi M-ţe Ana, Ana, Olga, Teoctista

11 D Sf. Mare Mucenic Mina; Sf. Mucenici Victor şi Vichentie; Sf. Cuv. Teodor Studitul şi Maxim; Sf. M-ţă Ştefanida; Soborul Sfinţilor sârbi din Deciani: Efrem, Eftimie, Nestor, Neofit, Uroşiţa, Miliţa    Duminica a 25-a după Rusalii (Pilda samarineanului milostiv); Apostol Efeseni 4, 1-7; Evanghelia Luca 10, 25-37; glas 7, voscreasna 2

12 L Sf. Martiri şi Mărturisitori Năsăudeni: Atanasie, Vasile, Grigore, Vasile; Sf. Ier. Ioan Milostivul al Alexandriei; Sf. Sfinţiţi Noi Mc. Constantin, Vladimir, Alrxandru, Matei, Dimitrie, Boris

13 M Sf. Ioan Gură de Aur, Ahiep. Constantinopolului; Sf. Cuv. Nou Mucenic Damaschin; Sf. Mucenici Antonin, Nichifor, Gherman şi Manetha; Sf. Cuv. Arsenie; Sf. Mucenici Valentin, Solutorie şi Victor

14 M Sf. Slăvitul Apostol Filip; Sf. Ier. Grigorie Palama al Tesalonicului; Sf. Nou Mucenic Constantin; Sf. Sfinţiţi Noi Mucenici  Aristarh, Dimitrie, Alexie, Nicolae, Serghie, Dimitrie, Teodor, Nicolae, Alexie (Începutul Postului Naşterii Domnului)

15 J Sf. Cuv. Paisie de la Neamţ; Sf. Mucenici Gurie, Samona, Aviv; Sf. Împăraţi Iustin şi Teodora; Sf. Mucenici Elpidie, Marcel, Eustohie; Sf. Sfinţiţi Noi Mucenici din Rusia: Petru, Nicolae, Nichita, Grigorie

16 V Sf. Apostol şi Evanghelist Matei; Sf. Fulvian, prinţul Etiopiei: Sf. Sfinţiţi Noi Mucenici Teodor, Anania, Mihail, Panteleimon, Mihail, Vasile, Macarie, Nicolae, Ioan, Victor, Dimitrie; Sf. Cuv. Serghie

17 S Sf. Ier. Grigorie Taumaturgul; Sf. Cuv. Lazăr Mărturisitorul, Zaharia Ciubotarul, Ioan, Longhin; Sf. Ier. Ghenadie şi Maxim ai Constantinopolului; Sf. Cuv. Iustin; Sf. Cuv. Ghenadie; Sf. Ier. Vasile din Siria

18 D Sf. Mare Mucenic Platon; Sf. Mc. Romano; Sf. Mucenic Prunc, Varula; Sf. Mucenici Zaheu şi Alfeu; Sf. Cuv. Toma din Emesa; Sf. Cuv. Elena din Moscova; Soborul tuturor Sfinţilor din Estonia   Duminica a 26-a după Rusalii (Pilda bogatului căruia i-a rodit ţarina); Apostol Efeseni 5, 8-19;  Evanghelia Luca 12, 16-21; glas 8, voscreasna 3

19 L Sf.Prooroc Avdie; Sf. Mucenici Varlaam şi Azi; Sf. Mucenici Agapie, Iliodor, Antim, Talaleu, Cristofor, Eufimia şi fiii, Panharie; Sf. Sfinţiţi Noi Mucenici Ioasaf, Porfirie, Timotei, Ioan, Nicolae, Ioan

20 M Înainteprăznuirea Intrării în Biserică a Maicii Domnului; Sf. Cuv. Grigorie Decapolitul; Sf. Mucenic Dasie; Sf. Sfinţiţi Noi Mucenici Macarie, Ilarion, Arsenie, Eutihie, Alexandru, Vasile, Alexie

21 M Intrarea în Biserică a Preasfintei Stăpânei noastre de Dumnezeu Născătoarea şi Pururea Fecioara Maria (Dezlegare la peşte)

22 J Sf. Apostoli Filimon, Arhip, Aphia, Onisim; Sf. M-ţă Cecilia, soţul ei Valerian şi Tiburtie; Sf. Sfinţiţi Noi Mucenici Vladimir, Ioasaf, Gherasim, Ioan, Atanasie, Alexie, Pavel, Basile, Ioan, Iacov, Ilie, Teodor

23 V Sf. Cuv. Antonie de la Iezeru-Vâlcea; Sf Ier. Amfilohie, Grigorie, Ishiron şi Elen; Sf. Noi Mucenici Serafim, Grigorie şi Ioan Mărturisitorul; Sf. Sfinţiţi Noi Mucenici Boris, Eleazar, Alexandru

24 S Sf. Ier. Clement al Romei; Sf. Sfinţit Mucenic Petru, Ep. Alexandriei; Sf. Mc. Filumen, Hristofor, Evghenie; Sf. Sfinţiţi Noi Mc. Evgraf, Eugen, Alexie, Ioan, Mihail, Alexandru, Cornelie, Mitrofan

25 D Odovania Praznicului Intrării în Biserică a Maicii Domnului; Sf. Mare Muceniţă Ecaterina; Sf. Mare Mucenic Mercurie; Sf. Sfinţiţi Noi Mc. Serafim, Iaroslav, Grigorie, Vasile, Ilarion, Ioan, Simeon, Ioan Duminica a 30-a după Rusalii (Dregătorul bogat – păzirea Poruncilor); Apostol Coloseni 3, 12-16; Evanghelia Luca 18, 18-27; glas 1, voscreasna 4

26 L Sf. Cuv. Alipie, Nicon, Stelian Paflagonul, Acachie, Iacov Pustnicul; Sf. Nou Mucenic Gheorghe; Sf. Sfinţiţi Noi Mc. Nazarie, Vasile, Vasile, Ioan, Gheorghe, Ilie, Nicolae, Mihail, Nicolae, Daniel, Vasile

27 M Sf. mare mucenic Iacov Persul; Sf. Cuvioşi Pinufrie şi Natanail; Af. Sfinţiţi Noi Mc. ruşi Vasile, Boris, Nicolae, Alexie, Ioan, Serghie, Nicolae, Serghie, Teodor, Ioan şi monahii Ioasaf, Alexie, Xenofont

28 M Sf. Cuv. Ştefan Mărturisitorul; Sf. Mucenici Andrei şi Petru; Sf. Mucenici Vasile, Ioan, Ştefan, Grigorie, Grigorie; Sf. Sfinţiţi Noi Mucenici Serafim, Petru, Alexie, Alexie, Nicolae din Rusia

29 J Sf. Mucenic Paramon şi cei 370 de Sfinţi Mucenici împreună cu el; Sf. Ier. Nicolae al Tesalonicului şi Urban la Macedoniei; Sf. Mucenic Filumen; Sf. Sfinţit Mucenic Dionisie; Sf. Mc. Valerin şi Fedros

30 V Sf. Slăvitul şi întru tot lăudatul Apostol Andrei, cel întâi chemat, ocrotitorul României; Sf. Ier. Frumenţiu, Episcopul Indiei; Sf. Constantie, preot din Roma; Sf. Vakhtang, regele Georgiei; Sf. Cuv. Ilie

 

 

DECEMBRIE

 

1 S Sf. Prooroc Naum; Sf. Cuv. Filaret Milostivul; Sf. Mucenic Anania Persul; Sf. Cuv. Antonie cel Nou; Sf Ier. Anania şi Solohon; Sf. Ier. Onisim, Episcopul Efesului; Sf. Nou Mc. Anghelis din Constantinopol

2 D Sf. Prooroc Avacum; Sf. Cuv. Ioan, Iraclemon, Andrei, Teofil; Sf. Muceniţă Miropa; Sf. Ier. Solomon; Sf. Sfinţiţi Noi Mc. Matei, Ioan, Teodor, Nicolae, Nicolae, Danacte, Tamara, Cosma, Boris   Duminica a 31-a după Rusalii (Vindecarea orbului din Ierihon); Apostol I Timotei 1, 15-17; Evanghelia Luca 18, 35-43; glas 2, voscreasna 5

3 L Sf. Cuv. Gheorghe de la Cernica; Sf. Prooroc Sofonie; Sf. Sfinţit Mucenic Teodor; Sf. Ioan Sihastrul; Sf. Mucenic Indis; Sf. Sfinţiţi Noi Mucenici Ioan, Andrei, Nicolae, Gheorghe; Sf. Cuv. Sava

4 M Sf. Mare Muceniţă Varvara; Sf. Cuv. Ioan Damaschin; Sf. Muceniţă Iuliana; Sf. Mucenici Hristodul şi Hristodula; Sf. Sfinţiţi Noi Mucenici Alexie, Ioan, Alexandru, Nicolae, Vasile şi alţi 10 Sf. Mucenici

5 M Sf. Cuv. Sava cel Sfinţit; Sf. Mucenici Anastasie, Diogen, Averchie; Sf. Cuv. Nectarie; Sf. Cuvios Mucenic Cosma cel Bărtân; Sf. Sfinţit Nou Mucenic Ilie; Sf. Noi Mucenici Ghenadie şi Serghie din Rusia

6  J Sf. Ier. Nicolae, Arhiepiscopul Mirelor Lichiei, făcătorul de minuni; Sf. Nou Mucenic Nicolae Caraman; Sf. Ierarh Teofil, Episcopul Antiohiei; Sf Ierarh Maxim, Mitropolitul Kievului; Sf. Mc. Niser

7 V Sf. Muceniţă Filoteea fecioara de la Curtea de Argeş; Sf. Ier. Ambrozie, Ep. Mediolanului; Sf. Mc. Atinodor, Neofit, Dometie, Isidor, Achepsima, Leon, Gain, Gaie; Sf. Noi Mc. Serghie, Galaction, Mihail

8 S Înainteprăznuirea Zămislirii Preasfintei Născătoare de Dumnezeu; Sf. Cuv. Patapie; Sf. Apostoli Sostene, Apolo, Chifa, Tihic, Epafrodit, Chesarie, Onisifor; Sf. Sfinţiţi Noi Mucenici ruşi Ioan şi Serghie

9 D Zămislirea Preasfintei Născătoare de Dumnezeu; Sf. Proorociţă Ana; Sf. Cuvios Ştefan cel Strălucit; Sf. Sfinţiţi Noi Mc. Vladimir, Vasile, Alexandru, Serghie şi Eufrosina fecioara din Rusia; Sf. Ier. Acros Duminica a 27-a după Rusalii (Tămăduirea femeii gârbove); Apostol Efeseni 6, 10-17; Evanghelia Luca 13, 10-17; glas 3, voscreasna 6

10 L Sf. Mucenici Mina Calcheladu, Ermoghen, Evgraf, Ghemel, Marian, Eugeniu; Sf. Noi Mc. Evagrie, Mihail, Iacob, Alexandru; Sf. Sfinţiţi Noi Mc. Anatolie, Evghenie, Constantin, Alexandru, Nicolae

11 M Sf. Cuv. Daniil Stâlpnicul; Sf. Cuv. Luca Noul Stâlpnic; Sf. Muceniţe Achipsei şi Aitala; Sf. Sfinţit Nou Mucenic Teofan; Sf. Noi Mucenici Teofan, Nicolae şi Ioan; Soborul Tuturor Sfinţilor din Georgia

12 M Sf. Ier. Spiridon al Trimitundei; Sf. Sfinţit Nou Mc. Sinesie; Sf. Sfinţit Mc. Alexandru de Ierusalim; Sf. Cuv. Amonata şi Antos; Soborul primilor Mc. Americani Iuvenalie, Petru, Ioan, Anatolie, Alexandru

13 J Sf. Ier. Dosoftei, Mitropolitul Moldovei; Sf. Mucenici Evstratie, Avxentie, Evghenie, Mardarie, Orest; Sf. M-ţă Lucia din Siracuza; Sf. Noi Mucenici Alexandru, Ioan, Vladimir, Vladimir, Iacob, Nicolae

14 V Sf. Cuv. Daniil Sihastrul; Sf. Mucenici Tirs, Levchie, Calinic; Sf. Mucenici Filimon, Apolonie, Arian; Sf. 4 Mc. Ostaşi; Sf. Sfinţiţi Noi Mc. Nicolae şi Vasie din Rusia; Sf. Cuv. Teodul; Sf. Mc. Adrian

15 S Sf. Mucenici Elefterie şi mama sa, Antia; Sf. Mucenic Coremon; Sf. Cuv. Pavel; Sf. Muceniţă Suzana; Sf. Sfinţiţi Noi Mucenici Ilarion, Alexandru, Vasile, Victorin, Iosif din Rusia; Sf. Arsenie

16 D Sf. Prooroc Agheu; Sf. Mc. Marin din Roma; Sf. Teofana Împărăteasa; Sf. Ier. Memnon; Sf. Sfinţiţi Noi Mc. Vladimir şi Arcadie; Sf. Noi Mc. Macarie, Alexandru, Teodosie, Ilie, Pavel, Petru, Vladimir  Duminica a 28-a după Rusalii (a Sfinţilor strămoşi după trup ai Domnului; Pilda celor chemaţi la cină); Coloseni 3, 4-11; Evanghelia Luca 14, 16-24 ; glas 4, voscreasna 7

17 L Sf. Prooroc Daniel; Sf. Drepţi Anania, Azaria şi Misail; Sf. Mc. Partermutie, Coprie, Alexandru; Sf. Ier. Dionisie cel Nou; Sf. Sfinţiţi Noi Mucenici Serghie (Estonia), Nicolae, Alexandru, Petru, Ioan

18 M Sf. Cuv. Daniil Sihastrul; Sf. Mucenici Sebastian, Nicostrat, Marcelin, Marcu, Tranchilin, Claudie, Tiburtie, Agrestie, Castor, Castul, Simforian; Sf. Mucenic Euviot Mturisitorul; Sf. Cuv. Sofia

19 M Sf. Mucenic Bonifatie; Sf. Cuv. Aglaida; Sf. Mucenici Ilie, Prov, Ares, Timotei, Polieuct, Eutihie, Tesalonica; Sf. Noi Mucenici Victor, Nicolae, Ilie, Ioan, Vladimir; Sf. Muceniţă Vera Fecioara

20 J Înainteprăznuirea Naşterii Domnului; Sf. Sfinţit Mucenic Ignatie Teoforul; Sf. Cuv. Paflagonie; Sf. Nou Mc. Ioan din Tasos; Sf. Ier. Daniel II al Sebiei; Sf. Ioan de Kronstadt; Sf. Cuv. Ignatie de la Pecerska

21 V Sf. Muceniţă Iuliana din Nicomidia împreună cu 500 Sf. Mucenici şi 130 Sf. Muceniţe; Sf. Mucenic Temistocle; Sf. Cuv. Mucenic Efrem cel Nou din Nea Makri; Sf. Noi Mc. Mihail şi Nichita din Rusia

22 S Sf. Ier. Petru Movilă, Mitropolitul Kievului; Sf. Muceniţă Anastasia din Sirmium; Sf. Mare Muceniţă Anastasia din Roma; Sf. Muceniţă Teodota şi fiul său, Evod; Sf. Mucenic Flavian din Roma (Solstiţiul de iarnă)

23 D Sf. Mucenici Teodul, Saturnin, Evpo, Ghelasie, Evnichian, Zotic, Agatop, Vasilid, Evarest, Pompie; Sf. Sfinţiţi Noi Mucenici Ioan şi Nicolae; Sf. Noi Mc. Ioan, Macarie şi Vasile din Rusia; Sf. Cuv. Naum Duminica dinaintea Sărbătorii Naşterii Domnului (a Sfinţilor Părinţi după trup ai Domnului; Genealogia Mântuitorului); Apostol Evrei 11, 9-10; 32-40; Evanghelia Matei 1, 1-25; glas 5, voscreasna 8

24 L Sf. Cuv. Muceniţă Eugenia; Sf. Muceniţă Vasilisa; Sf. Mucenic Filip; Sf. Cuv. Mucenici Protu şi Iachint; Sf. Cuv. Nicolae şi Antioh; Sf. cuv. Antioh; Sf. Sfinţiţi Noi Mucenici ruşi Inochentie şi Serghie

25 M Naşterea Mântuitorului nostru Iisus Hristos (Crăciunul)

26 M Soborul Preasfintei Născătoare de Dumnezeu; Sf. Cuvios Nicodim de la Tismana; Sf. Cuv. Natan; Sf. Sfinţiţi Noi Mucenici Alexandru, Dimitrie, Nicolae; Sf. Noi Muceniţe Antisa, Macaria şi Valentina

27 J Sf. Apostol şi Arhidiacon Ştefan, Întâiul Mucenic: Sf. Cuv. Teodor Mărturisitorul; Sf. Cuv. Teodor, Arhiep. de Constantinopol; Sf. Ier. Maxim al Alexandriei; Sf. Sfinţit Nou Mc. Tikon, şi cei 160 de preoţi

28 V Sf. Cuv. Iosif de la Văratec; Sf. 20 000 Mucenici din Nicomidia; sf. Mucenic Indis; Sf. cuv. Simeon Izvorâtorul de Mir; Sf. Sfinţiţi Noi Mucenici Nicodim, Arcadie, Alexandru şi Areta din Rusia

29 S Sf. 14 000 de prunci ucişi de Irod în Palestina; Sf. Cuv. Marcel; Sf. Noi M-ţe Fecioare Natalia, Ana, Evdochia, Natalia, Natalia, Agripina, Matroana, Ana, Matroana, Natalia, Varvara, Eufrosina din Rusia

30 D Sf. Muceniţă Anisia din Tesalonic; Sf. Cuv. Teodora; Sf. Mucenic Fileter; Sf. Apostol Timon; Sf. Cuv. Teodora din Constantinopol; Sf. Sfinţit Nou Mucenic Serghie din Estonia; Sf. Nouă Muceniţă Maria Duminica după Sărbătoarea Naşterii Domnului (Fuga în Egipt); Apostol Galateni 1, 11-19; Evanghelia Matei 2, 13-23; glas 6, voscreasna 9

31 L Odovania Praznicului Naşterii Domnului; Sf. Mucenic Hermes; Sf. Cuv. Vasile, Inochentie, Epifanie, Evstatie; Sf. Chiriac de la Bisericani; Sf. Cuv. Melania Romana; Sf. Nou Mucenic rus Petru

 

 

 

 

RANDUIELI ALE SFINTEI BISERICI

ZILE DE POST

Zilele de miercuri şi vineri de peste an, cu excepţia celor însemnate cu HARŢI                  (Postim miercurea pentru că este ziua săptămânii în care a fost vândut Mântuitorul Hristos; postim vinerea, fiind ziua săptămânii în care a fost răstignit Mântuitorul Hristos)

Ajunul Botezului Domnului – 5 ianuarie                                                                               Tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul – 29 august                                                       Înălţarea Sfintei Cruci – 14 septembrie

ZILE ÎNSEMNATE CU HARŢI

Miercuri după Tăierea Împrejur  a Domnului: 3 ianuarie

Miercuri şi vineri după Paşti: 11 şi 13 aprilie

Miercuri şi vineri după Rusalii: 30 mai şi 1 iunie

POSTURILE BISERICEŞTI

Postul Sfintelor Paşti: 19 februarie – 7 aprilie                                                                          Postul Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel: 4 iunie – 29 iunie                                                             Postul Adormirii Maicii Domnului: 1  – 15 august                                                                 Postul Naşterii Domnului: 14 noiembrie – 24 decembrie

ZILE CU DEZLEGĂRI LA PEŞTE                                                                               Întâmpinarea Domnului – 2 februarie

Bunavestire – 25 martie                                                                                                                     Intrarea Domnului Iisus în Ierusalim (Duminica Floriilor) – 1 aprilie                                       Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul – 24 iunie                                                                                Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel – 29 iunie                                                                                   Schimbarea la faţă a Domnului – 6 august                                                                                   Adormirea Maicii Domnului – 15 august                                                                                        Intrarea în biserică a Maicii Domnului – 21 noiembrie

ZILE ŞI PERIOADE DE TIMP ÎN CARE NU SE FAC NUNŢI ŞI PETRECERI

În toate zilele de post ale anului

În cele 4 Sfinte Posturi ale anului                                                                                                        In ajunul şi în zilele Praznicelor împărăteşti: 1-2 februarie, 16-17 mai, 15 august, 13-14 septembrie                                                                                                                                              De la Lăsatul secului de carne pentru Postul Paştilor până la Duminica Sfântului Apostol Toma: 12 februarie – 15 aprilie                                                                                                             De la Sărbătoarea Naşterii Domnului până la Botezul Domnului: 25 decembrie – 6 ianuarie

 

27 de gânduri despre „Cuvant catre cititorii ortodocsi ai acestui blog”

 1. Doamne ajuta!
  Intreb si eu, de ce ar trebui sa se citeasca Moliftele Sf Vasile cel Mare in ziua praznicului sau, si nu si cele ale Sf Ioan Gura de Aur in aceleasi conditii (in ziua praznicului respectiv)?! Nu cumva scopul lor este de a fi citite la nevoie dupa o eventuala pregatire prealabila? Dupa „petrecerea de Revelion”?!
  Poate cumva hranesc pietismul celor care alearga dupa”dezlegari”, unii permanent…
  Pe urma, cred ca nu ar fi rau sa se specifice dezlegarile la ulei si vin.
  Si nu in cele din urma, nu cred ca este corect sa se treaca in calendarul unei Biserici Locale asa de multi sfinti ai unei alte Biserici Locale (1000…!). Exista intotdeauna si sfinti „locali”care se regasesc in calendarele mai multor Biserici Locale si probabil ca este suficient.
  Multumesc pentru atentie!

  Apreciază

  1. Dragul meu, raspunsul este simplu la prima intrebare. Asa se mentioneaza in cartea bisericeasca numita Molitfelnic: ,,se citesc si in ziua Sfantului Vasile”. Despre Molitfele Sfantului Ioan Gura de Aur se spune: ,,de obicei se citesc in continuarea Molitfelor Sfantului Vasile cel Mare”. N-au nicio legatura cu revelionul, de aceea recomand tuturor un somn odihnitor in noaptea de Anul Nou si o prezenta activa in biserica, de 1 ianuarie.Mentiunile acestea sunt normative. Trebuie o pregatire prealabila, dar ce te faci cand ti se aduce un demonizat si ti se pune in fata, jos pe dusumea? Ii trimiti acasa pana iti faci pregatirile necesare? NU. Iti faci datoria si Dumnezeu te ajuta. Aveti perfecta dreptate privind dezlegarile la vin si untdelemn si voi tine seama de ele. Multumesc pentru sugestie. Sfintii ne sunt dragi indiferent din care popor s-au ridicat. Ei apartin Sfintei Biserici Universale. Toti Sfintii romani canonizati i-am inscris in Calendar. As fi vrut sa fie mai multi canonizati, cei din perioada comunista, din care avem Sfinti de ordinul sutelor, dar asta e o discutie pe care poate o vom avea cu alt prilej. Am omis sa mentionez ca am inscris si Sfinti sarbi, bulgari, greci, georgieni, polonezi, ucraineni, etc. Daca i-am inscrie pe toti Calendarul ar avea dimensiunile catorva pereti. Mereu am un regret ca nu pot sa cuprind cu mintea pe toti Sfintii lui Dumnezeu. Sa stiti ca si Sfintii romani sunt inscrisi in Calendarele Bisericilor Ortodoxe surori. Nadajduiesc ca veti fi multumit de raspunsul meu si va mai astept cu sugestii. Sunteti primul care imi trimiteti sugestii pertinente. Multumesc. Impliniri si bucurii de Sfintele Sarbatori.
   Pr. Iovita Vasile

   Apreciază

 2. Doamne Ajuta!Ma gandesc ca ar trebui facuta precizare a de cele 4 zile de post negru de peste an 5 Ianuarie ,Vinerea Mare ,29 August ,14 Septembrie. Iertare.

  Apreciază

 3. Doamne ajuta, după cum probabil știți schimbarea calendarului in 1924 la dispoziția lui Meletie Metaxas de la iulian la gregorian, a fost piatra de temelie la ceea ce trăim astăzi în zilele noastre, căci o data cu adoptarea acestuia a început și sarabanda ereziilor care de la un an la altul sa acutizat iar b.o.romana și elena l-au pus în aplicare și de atunci trebuia oprita pomenirea celor care l-au aprobat și pus în aplicare

  Apreciază

  1. Doamne ajuta.
   Ne gandim serios la ceea ce s-a intamplat in 1924. Atunci preotii au avut un cuvant de spus. Mai exact, au refuzat sa sarbatoreasca Pastile dupa gregorian si asa acestea au ramas pe calendarul iulian. Cand va ajuta Dumnezeu vom avea grija sa indreptam greselile trecutului. Suntem prudenti insa, nu cumva sa facem greseli care sa ne periclitam mantuirea. Va doresc mantuire.
   Pr. Iovita Vasile

   Apreciază

 4. E calendar papistas, civil, profan, juridic, financiar, neliturgic, nepatristic si nebisericesc. Voi sunteti papistasi de il tineti? Eu nu tin de Slatioara, dar stilismul este precedentul creat de diavol pentru ca voi sa nu vedeti acum adevarul. Eu am fost in bor pana in 2016, dar nu am mai avut cum sa stau pe calendar papistas. Voi stati, ca „stati bine”…

  Icoana liturgicii a pus-o Ziditorul pe Cer si nu degeaba a venit intre oameni „la plinirea vremii” Galateni 4,4, intr-un anume moment, intr-un calendar etc. Mai mult, in Tatal Nostru ortodoxul spune FACA-SE VOIA TA PRECUM IN CER, SI PE PAMANT, nu? Cat despre anatemele din 1583, 1593 ce sa mai spun?… Dar voi asteptati ca satana ca v-a trecut pe nou, sa va reintoarca pe vechi… Asteptati…

  Apreciat de 1 persoană

  1. Dumneata esti un caz patologic, rau plin de ura fata de tot ce e in afara persoanei dumitale. De ce te-ai preotit tinand calendarul gregorian si ai sl.ijit ani mul.ti pe acesta? Dumneata n-ai fost infl.uentat de satana? Esti stil.ist si condamni stil.ismul. Esti schismatic si te ridici impotriva tuturor. Si te si mai intitul.ezi ,,Preotul. Poporul.ui”. Ar fi bine sa ne mai l.asi in pace, pentru ca nu dorim s-avem de-a face cu dumneata. S-a inteles?

   Apreciază

   1. 1. Nu am fost niciodata membru cmb si nu voi fi niciodata. Cmb-ul. e afacerea cel.or care au intrat in el. nu a mea. Cat pot il. combat. Nu ma consider nici ca facand parte din ue. E treaba cel.or care au intrat , nu a mea.
    2.,,Criptoecumenismul” meu e l.a vedere, prin tot ce-am scris si de care nu mi-e rusine.
    3.Daca i-am numit ,,cinstiti ierarhi” e numai pentru ca primesc cinste de l.a cei de un cuget cu ei. Si eu ii cinstesc ca pe niste fapturi al.e l.ui Dumnezeu si cu toate acestea m-am ingradit de ei prin nepomenire si nu-i socot sl.ujitori ai l.ui Hristos.
    4. Tratament neuropsihiatric nu am si pentru asta mul.tumesc Bunul.ui Dumnezeu. Daca vreodata ti se va indica vreunul. sa nu-l. urmezi. Boal.a dumital.e e de natura demonica. M-ai jignit in toate chipuril.e pe unde ai putut si am tacut. Timp n-am de pierdut dumneata, asa incat te rog sa nu mai intri pe acest bl.og. L-ai jignit si pe Parintel.e Theodor Zisis, dumneata care esti un nimea-n drum fata de dansul ( ,,preotul. poporul.ui”). Care popor?
    5 N-ar strica sa mai pui mana pe carte.

    Apreciază

 5. Mult blamatele dezlegari la peste din Postul Nasterii Domnului si cel al Sfintilor Apostoli, precum si cele din zilele de miercuri si vineri ale Cincizecimii, sunt prevazute in Tipicul cel Mare al Sfantului Sava. Bibliografia folosita pentru elaborarea „calendarului corectat” pe anul 2018 prezentata in link-ul de mai sus nu aminteste de acest Tipic, care a devenit normativ in tot mediul monahal ortodox, chiar din primul mileniu crestin si pe care al tin si unii mireni mai ravnitori.

  De exemplu, Tipicul Mare prevede in Postul Nasterii Domnului dezlegare la peste Sambata si Duminica, precum si in zilele de luni, marti si joi daca se praznuieste un sfant cu Doxologie mare (de exemplu, Sf. Sava cel Sfintit – 5 decembrie). Numarul dezlegarilor la peste a crescut pentru ca au fost canonizati sfinti romani cu Doxologie mare si ale caror zile de praznuire cad in Postul Nasterii Domnului. Acum doar nu incepem sa ne ferim sa canonizam noi sfinti doar pentru ca se dezleaga la peste. Tipicul prevede dezlegare, dar nu obliga. Este doar o permisiune, nu este obligatie. Cine nu vrea sa manance peste nu este obligat, totul tine de ravna proprie.

  In ceea ce priveste Posturile Nasterii Domnului, Adormirii Maicii Domnului si al Sfintilor Apostoli, precum si perioada Cincizecimii, Bisericile Ortodoxe locale au avut diferite tipice si moduri de a tine postul (de exemplu, rusii si grecii au mult mai multe dezlegari la peste in tipicele lor locale). Nu este exclus ca tipicul romanesc sa fi fost poate mai strict. Probabil ca in mediul monahal romanesc se utilizeaza Tipicul Sf. Sava de sute de ani, iar monahii stiau de dezlegari, dezlegau si invatau si pe mireni. Doar ca diferitele calendare si sinaxare nu au prevazut toate aceste reguli tipiconale, din diverse motive, iar multi mireni si poate si clerici si monahi au presupus ca astfel se tine postul in toata Ortodoxia.

  In ultimii ani este posibil sa se fi incercat o uniformizare a Tipicului, pentru ca toata lumea ortodoxa sa fie in consens absolut asupra acestor probleme, luandu-se ca referinta Tipicul cel Mare. Patriarhia Romana editeaza de cativa ani un „Anuar liturgic si tipiconal”, in care se incearca armonizarea prevederilor tipiconale din Tipicul Mare, Penticostar, Triod, Minei, Ceaslov, etc., care de multe ori sunt diferite. Se merge in general pe Tipicul Mare, dar se prezinta si celelalte alternative prezentate in alte carti liturgice.

  In privinta zilelor aliturgice, ale se stabilesc atunci cand Tipicul prevede ajunare (Vinerea Patimilor, primele doua zile din Postul Mare). In ceea ce priveste miercurea si vinerea din Saptamana alba, prevederea ca sunt zile aliturgice tine mai mult de o mostenire liturgica si istorica in ceea ce priveste durata Postului Mare care a fost initial diferita (8 saptamani in Palestina si 7 in Constantinopol). Se gasesc informatii pe aceasta tema.

  Redau mai jos invatatura despre posturi din Tipicul cel Mare al Sf. Sava cel Sfintit:


  TIPICUL (MONAHAL AL) MĂNĂSTIRII SF. SAVA
  DESPRE POSTURI ŞI DEZLEGĂRI 5

  DESPRE SFÂNTUL ŞI MARELE POST
  Fiecare mirean sau cleric este dator a ţine Sfântul şi Marele Post, precum şi toate miercurile şi vinerile de peste an (afară de cele în care avem harţi). Cine încalcă acest post fără un motiv binecuvântat şi fără dezlegarea duhovnicului, de este mirean, să se oprească un an de la Sfintele Taine, iar de este cleric, să se depună pentru jumătate de an, iar dacă nu încetează, să se caterisească.6
  În Sfânta şi Marea Patruzecime, pravila călugărească rânduieşte ca monahii (şi mirenii care vor şi pot, n.n.) să nu mănânce nimic în primele două zile, adică luni şi marţi. Iar miercuri, după săvârşirea Sfintei Liturghii a darurilor mai înainte Sfinţite, se pune masă şi mâncăm pâine caldă, fructe uscate şi apă caldă cu miere.7 Iar cei ce nu pot să păzească primele două zile din post mănâncă pâine şi beau apă, după Vecernia de marţi. La fel vor face şi cei bătrâni.8
  Dezlegare la untdelemn şi vin în tot postul avem numai în sâmbete şi duminici când se dau şi două mese; iar în primele cinci zile ale săptămânii mâncăm numai mâncare uscată o dată în zi, spre seară.9 De asemenea, în ajunul Prăznuirii Bunei Vestiri şi în seara deniei Acatistului Prea Sfintei Născătoarei de Dumnezeu dezlegăm la untdelemn şi vin, precum şi la unii Sfinţi cu Polieleu.
  Iar peşte în Sfântul şi Marele Post să nu îndrăznim a mânca decât numai la Praznicul Bunei Vestiri [25 martie] şi în Duminica Floriilor. Iar dacă vreun monah va mânca peşte, stricând Postul cel Mare, unul ca acesta să nu se împărtăşească cu

  5 Deşi Tipicul dă aceste reglementări pentru monahi, ele sunt valabile şi pentru mireni, dacă desigur sunt înţelese în duhul, nu în litera lor. Excepţie face regula de a nu mânca carne şi de a posti lunea.
  6 Vezi şi Canoanele 69 Apostolic şi 29 Trulan.
  7 Nu există nici o precizare despre restul zilelor din prima săptămână. În Triod însă, găsim o menţiune care lasă felul postului de vineri la alegere. Iniţial scrie că spre seară este dezlegare la untdelemn şi vin, ca mângâiere în cinstea
  Sfântului Teodor. După aceea se arată că la unele mănăstiri se mănâncă în această zi ca şi miercuri, menţionându-se de asemenea de prune uscate şi varză. După o altă tradiţie mai puţin sănătoasă, unii nu mănâncă decât abia la împărţirea pâinii de la Litia de sâmbătă seara, ori, ajunarea în zi de Sâmbătă este interzisă de Can. 55 Trulan (cu excepţia Sâmbetei Mari).
  8 O Hotărâre a Sfântului Sinod al BOR din 27 februarie 1956, ţinând cont de mai multe probleme legate de post, a dat unele pogorâminte care pot fi rezumate în patru puncte: 1) Copiii până la împlinirea vârstei de 7 ani să fie dezlegaţi
  de pravila postului, putând mânca tot timpul anului orice fel de alimente; 2) Copiii de la 7-12 ani, credincioşii de orice vârstă care suferă de o boală ce necesită un regim alimentar special, precum şi femeile însărcinate sau care alăptează, trebuie să postească miercurile şi vinerile de peste an, prima şi ultima săptămână şi Postul Mare şi din cel al Crăciunului, cinci zile din Postul Sfinţilor Apostoli (24-29 iunie) şi întreg Postul Adormirii Maicii Domnului, ajunul Crăciunului şi al Bobotezei; 29 august şi 14 septembrie; 3) în restul zilelor din posturi, categoria sus menţionată poate mânca peşte, icre, ouă, lapte şi brânză (deci nu şi carne); 4) În anumite situaţii, mai ales când este vorba de condiţii toxice de muncă, duhovnicul poate face unele dezlegări la post, dar acestea nu trebuie să depăşească limitele descrise mai sus. (Cf. Liturgica Generală 1993, p.262).
  9 La mănăstirile din Constantinopol, se postea mai uşor şi se dădeau mai multe dezlegări, neglijându-se într-un fel
  practica palestiniană. La Everghetis, de exemplu, în zilele de marţi şi joi din Postul Mare (săptămânile II–VI), se serveau două blide de legume fierte dintre care unul cu untdelemn, dându-se dezlegare şi la puţin vin. Începând însă cu epoca Paleologilor (sec. XV), această dezlegare la untdelemn şi vin a fost treptat anulată. (Cf. Tipicul Everghetis, în Triodul Explicat, p.106).

  Sfintele Taine nici la Sfintele Paşti, să se pocăiască tot postul şi să facă câte trei sute metanii.10
  Postul se dezleagă abia în noaptea Învierii. Iar în Sfânta şi Marea Duminică a Paştilor şi în toată Săptămâna Luminată, monahii au dezlegare la brânza, ouă şi peşte, iar mirenii şi la carne.11
  Pentru Postul Prea Sfintei Născătoare de Dumnezeu
  În Postul Adormirii Prea Sfintei Născătoare de Dumnezeu, afară de Schimbarea la Faţă a Domnului Hristos şi alte zile în care avem slujbă cu Polieleu sau este vreun Hram, postim până la ceasul nouă din zi. Luni, miercuri şi vineri mâncăm mâncare uscată (adică negătită), iar marţi şi joi mâncăm mâncare fără untdelemn şi fără vin. Sâmbăta şi duminica mâncăm mâncare cu untdelemn şi bem vin, iar peşte nu mâncăm până la Adormirea Prea Sfintei Născătoare de Dumnezeu, afară de ziua Schimbării la Faţă a Domnului Hristos când mâncăm peşte de două ori în zi.
  Despre Postul Sfinţilor Apostoli şi cel al Naşterii Domnului Hristos
  În aceste posturi marţi şi joi nu mâncăm peşte,12 ci numai untdelemn şi vin, iar luni, miercuri şi vineri nu mâncăm nici untdelemn şi nici vin, ci postim până la ceasul al nouălea şi mâncăm numai mâncare uscată13. Sâmbetele şi duminicile mâncăm peşte, iar dacă se întâmplă să cadă un Sfânt cu Doxologie mare în zi de luni, marţi sau joi, atunci mâncăm peşte (numai în Postul Naşterii nu şi în cel al Sfinţilor Apostoli14). Iar dacă se va întâmpla miercuri sau vineri, dezlegăm numai la untdelemn şi la vin şi mâncăm o singură dată în zi.
  În Postul Naşterii Domnului sunt numai trei zile în care se face dezlegare la peşte chiar dacă acestea cad miercuri sau vineri şi anume: Intrarea Maicii Domnului în Biserică (21 noiembrie), Sfântul Apostol Andrei (30 noiembrie) şi Sfântul Ierarh Nicolae (6 decembrie), dar şi în zilele în care va fi Hramul Bisericii. La toate celelalte sărbători (ce se întâmplă în zile de luni, miercuri sau vineri, n.n.), chiar dacă se face priveghere, nu se dă dezlegare decât la vin şi untdelemn.
  Să se ştie: În Ajunul Crăciunului şi cel al Arătării Domnului, trebuie să se ajuneze, mâncându-se o singură dată pe zi mâncare simplă, fără vin şi untdelemn,

  10 În trecut, în anumite Biserici locale, se dădeau cinci dezlegări la peşte. Pe lângă cele două cunoscute se mai dezlega şi de Sfântul Haralambie (10 feb.), Aflarea capului Sfântului Ioan Botezătorul (24 feb.) şi de Sărbătoarea Sfinţilor Patruzeci de Mucenici (9 martie). Recomandăm referitor, la această problemă şi multe altele legate de posturi, un studiu al prof. Constantin C. Pavel, intitulat Posturile rânduite de Biserica Ortodoxă în condiţiile actuale de viaţă ale credincioşilor, în ST 5-8/1977. Aici sunt prezentate o serie de probleme legate de Rânduielile şi Pravilele care tratează despre post, asemănările şi deosebirile dintre ele şi actualitatea lor. Autorul arată că deosebiri destul de mari există chiar între Tipicul Sfântului Sava şi Triod, atunci când e vorba de Postul Mare, desigur.
  11 Nu există nici o rânduială monahală care să permită şi călugărilor mâncarea de carne. Stareţul Vasile de la Poiana Mărului, argumentând prin numeroase texte patristice, arată că nemâncarea de carne este o obligaţie a oricărui monah.
  Pe lângă faptul că acest fel de mâncare îngreuiază trupul şi încetineşte lucrarea minţii, monahii nu mănâncă carne şi dintr-un motiv teologic forte serios: omenirea nu a mâncat carne decât începând cu Noe (Fac. 9, 3-4). Adam nu mânca decât hrană vegetală (Fac. 1, 29), iar monahul are drept scop tocmai redobândirea stării lui Adam de dinainte de cădere şi chiar depăşirea ei până la asemănarea prin har cu Noul Adam care de asemenea nu a mâncat carne.
  12 Unele rânduieli tipiconale ruseşti dau dezlegare marţi şi joi la peşte, aceasta din cauza climei şi a cantităţii de grăsime pe care trebuie să o mănânce ei în acele condiţii climaterice. Regula e valabilă numai în Biserica Ortodoxă Rusă.
  13 Atunci când este vorba de mâncare uscată sau de o singură mâncare în zi, regula se referă desigur numai la monahi,
  nu şi la mireni, indiferent în ce post ar fi. Chiar şi cele mai aspre pravile rânduiesc pentru mireni post cu mâncare uscată şi o dată în zi, numai în prima şi ultima săptămână a Postului Mare.
  14 Peste săptămână în acest post de vară se mănâncă peşte numai de Praznicul Naşterii Sfântului Ioan (inclusiv miercuri sau vineri), iar în Biserica Rusă în toate zilele afară de miercuri şi vineri.

  după ceasul al noulea (ora 15.00). În ajun se face Liturghia (Sf. Vasile) unită cu Vecernia care trebuie făcută spre amiază.
  Dacă Praznicul Arătării Domnului va cădea duminică sau luni şi prin urmare, ajunul va cădea sâmbătă sau duminică – zile în care este strict interzisă ajunarea (Can.55 Trulan), atunci ajunarea15 se transferă pentru ziua de vineri premergătoare. În această zi de vineri se va mânca o singură dată în zi, la ceasul al noulea (motiv pentru care nu se face nici Liturghie), dar cu mâncare de dulce,16 iar în ziua de Ajun, (fie sâmbătă, fie duminică) se va mânca de post, dar de două ori pe zi, cu untdelemn şi vin, fără ajunare.

  DEZLEGĂRILE DE PESTE AN
  Se cuvine să ştim că de se va întâmpla Praznicul Naşterii Domnului Hristos şi al Dumnezeieştii Arătări a Domnului în zi de miercuri sau vineri, dezlegăm la brânză şi la ouă, iar mirenilor – şi la carne, iar la Praznicul Naşterii şi Adormirii Născătoarei de Dumnezeu sau al Întâmpinării Domnului, dacă vor cădea miercuri sau vineri, dezlegăm la peşte şi la vin. Iar la Praznicul Schimbării la Faţă şi al Intrării în Biserică, în orice zi se va întâmpla, dezlegăm la peşte şi la vin şi mâncăm de două ori în ziua respectivă.
  Iar Buna Vestire, în oricare din zilele de până la Duminica Floriilor nu ar fi, dezlegăm la peşte şi la vin.17 Şi mâncăm o dată în zi afară de sâmbătă şi duminică. Iar de va fi în Săptămâna cea Mare, până în Joia cea Mare, dezlegăm la vin şi la untdelemn. Iar în Vinerea cea Mare numai la vin.
  La Înălţarea Cinstitei Cruci şi la Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul postim fără a mânca peşte, ci doar untdelemn şi bem vin.18
  Zilele cu harţi de peste an,19 sunt următoarele: cele unsprezece zile după Naşterea Domnului Iisus Hristos, Săptămâna dinaintea Lăsatului Sec de Carne, Săptămâna Luminată şi prima Săptămână de după Cinzecime. Iar în miercurile şi vinerile din toată Perioada Cinzecimii se dezleagă pentru monahi la untdelemn şi vin, iar pentru mireni şi la peşte; iar în Miercurea Înjumătăţirii Praznicului şi cea a Odovaniei Paştilor se dezleagă la peşte şi pentru monahi.20

  15 În cazul acesta înţeleasă mai ales cantitativ, nu şi calitativ.
  16 Se mănâncă totuşi de dulce, pentru că încă nu s-a terminat perioada cu harţi: 25 decembrie-4 ianuarie. Avem deci, o
  situaţie asemănătoare cu cea din miercurea şi vinerea Săptămânii Albe, când mâncăm o singură dată în zi, spre seară (motiv pentru care nu facem nici Liturghie), dar mâncăm totuşi de dulce.
  17 În situaţia calendaristică de acum a Bisericilor care au un calendar mixt: când sărbătorile cu dată fixă se ţin pe stilul
  nou, iar cele legate de sfintele Paşti pe stilul vechi, Sărbătoarea Bunei Vestiri, nu ajunge să coincidă nici măcar cu Duminica Floriilor, cu atât mai mult nu poate a o depăşi (adică nu poate ajunge în Săptămâna Patimilor). Noi menţinem însă rânduielile din Tipic aşa cum apar ele în vechile ediţii atât pentru interesul tuturor, cât mai ales în speranţa că ele vor fi valabile atunci când, în consens unanim, va fi adoptat un singur calendar pentru toţi ortodocşii.
  18 În Biserica Ortodoxă Rusă, în aceste două sărbători nu se dă dezlegare şi la vin, ci numai la untdelemn. (Cf. Russkij Pravoslavnîi Calendari, Moscova, 1990, p.7).
  19 Adică miercurile şi vinerile de peste an în care monahii au dezlegare la brânză, ouă şi peşte iar mirenii şi la carne.
  20 Unii dau dezlegare la peşte (pentru monahi) şi de Sărbătoarea Sfântului Ioan Evanghelistul (8 mai), dacă aceasta se întâmplă miercuri sau vineri. De fapt, nu este nici o hotărâre oficială, mai ales că în această perioadă mai sunt şi alte
  două sărbători mari (Sfântul Gheorghe şi Sfinţii Împăraţi) la care nu se dă această dezlegare, decât dacă este Hramul Mănăstirii. În Biserica Rusă, în toate miercurile şi vinerile de peste an (în afara celor din Posturile de durată), atunci când este slujbă ci Priveghere sau Polieleu, se dă dezlegare la peşte. Din acest punct de vedere, Biserica Rusă este cea mai liberală în ce priveşte dezlegările la peşte. Astfel de tendinţe se observă şi la greci, dar ele nu sunt oficiale.

  ÎNVĂŢĂTURI DESPRE MÂNCARE, BĂUTURĂ ŞI DESPRE TOATĂ GĂTIREA MESEI,
  AŞA CUM TREBUIE SĂ SE FACĂ ÎN MĂNĂSTIRI

  În afara posturilor: Duminica şi la Praznicele Împărăteşti, se cuvine a mânca la prânz trei feluri de bucate, iar seara două, iar în celelalte zile ale săptămânii: marţi, joi şi sâmbătă, două feluri, iar seara un singur fel. Această rânduială trebuie să se ţină, să se păzească sâmbăta şi duminica şi la Praznicele Săptămânii afară de ale Cincizecimii, când este mai multă îngăduinţă.
  Iar vin nu este cuviincios să se bea, decât numai duminica, la Praznicele Domneşti şi la Hram, iar alţii dezleagă şi la Sfinţii cu Priveghere. Atunci să se bea câte un pahar, câte două sau, cel mult, câte trei, dar nu mai mult; şi acestea doar dacă este vreo nevoie (trupească).21 Iar dacă se poate, şi în zilele hotărâte, adică niciodată să nu se dea vin, după cum şi marele Simeon Făcătorul de Minuni spune să nu se bea, pentru că lauda monahului este a nu bea vin niciodată, căci “vinul veseleşte inima omului”, dar a monahului este a plânge, nu a se veseli. Iar dacă va bea cineva pentru neputinţa trupului său, să bea puţin.
  În Postul Sfinţilor Apostoli, adică din Duminica Tuturor Sfinţilor şi până la Praznicul Sfinţilor Apostoli, marţea şi joia mâncăm o fiertură cu de untdelemn şi aceasta la ceasul al nouălea şi o altă mâncare uscată. Iar luni, miercuri şi vineri mâncare uscată se cade să mâncăm, pâine şi apă şi altele asemenea acestora. Iar sâmbătă şi duminică două feluri de mâncare se cuvine a se mânca, dându-se dezlegare şi la peşte. Această rânduială se ţine şi în Postul Naşterii Domnului.
  Despre a doua masă trebuie să ştim acestea: sâmbăta este cuviincios a se mânca şi seara22, de asemenea şi duminica şi în seara Praznicelor, exceptându-se cazurile în care este vreo oprire de la mâncare; de asemenea se bea şi vin. Iar în Praznicele Împărăteşti, ale Născătoarei de Dumnezeu, la Naşterea şi Tăierea Capului Mergătorului Înainte, cât şi la Praznicul Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel – căzute în zile de post – facem la fel.
  Iar la Praznicele mici întâmplate în Post, se cuvine a mânca la ceasul al nouălea şi o singură dată în zi, ca să fie după rânduiala lui Dumnezeu.23 La fel şi-n celelalte zile.
  De la Praznicul Sfinţilor Apostoli până la Postul Prea Sfintei Născătoare de Dumnezeu, marţea şi joia, mâncăm două feluri de mâncare şi de două ori pe zi, iar miercuri şi vineri se mănâncă o dată, la ceasul al nouălea24 după cum învaţă Sfinţii Părinţi.

  21 Vinul (natural) are multe substanţe minerale şi aminoacizi necesari organismului, de aceea este de folos ca oamenii să bea şi câte puţin vin, mai ales cei care au anumite boli pentru care se recomandă câte puţin vin, fără a se ajunge la ameţirea minţii şi moleşirea trupului. În ce priveşte calitatea, Tipicul se referă numai la vin (natural), nu şi la altfel de băutură.
  22 Înainte de Priveghere, căci tot în acest Tipic este interzisă mâncarea după ce se ia pâinea binecuvântată la Litie. Deci masa din seara de sâmbătă trebuie luată între Vecernia Mică şi Vecernia Mare, din cadrul Privegherii.
  23 Aluzie la Regula revelată Sfântului Pahomie cel Mare de un Înger care i-a spus Sfântului că monahul trebuie să
  mănânce în zilele de rând după ceasul al nouălea (ora 15.00) şi o singură dată în zi.
  24 Nu şi în zilele cu harţi.”

  Apreciat de 1 persoană

  1. Lucruril.e sunt extrem de compl.exe, mai al.es pentru unul. ca mine. Ceea ce ati postat dumneavoastra necesita anal.ize temeinice, mai al.es ca sunt si unel.e prevederi contradictorii. In Sinaxarel.e mai vechi (1970) nic i vorba de dezl.egare l.a peste l.a Sfantul. Andrei si Sfantul. Nicolae. Atunci nu se stia de Tipicul. Mare? Recunosc ca acesta imi este strain, l-am avut o singura data in mana, fara a avea ragazul. sa-l. studiez. Stiu ca sunt diverse tendinte in Bisericile national.e, dar acestea ar trebui armonizate, ceea ce n-ar fi imposibil In Creta n-au binevoit sa rezolve problema Calendarul.ui, care se putea face in 30 de minute. Mai mult, au lasat aplicarea Posturil.or la latitudinea fiecarei Biserici, ceea ce inseamna renuntarea l.a uniformizare. Doamne ajuta.

   Apreciază

 6. cum sa nu fie dezlegare la peste de Sf. Nicolae , sarbatoare cu rosu ?!
  in ” Vietile Sfintilor”, o sa gasiti o serie de dovezi ca se face dezlegare si in timpurile vechi.
  si in Sf. Munte e dezlegare de Sf. Nicolae la manastirile de obste.
  chiar este mentionata o minune a Sf. Nicolae cand chelarul manastirii nu avea ce pune pe masa si s-au rugat Sfantului si au prins o multime de peste.
  doar aceia nu fac dezlegare care sunt in pustie pe la chilii si sunt schimnici avand o viata mai aspră!

  Apreciază

  1. Simpl.u. Sursel.e mel.e asa spun. Si nu sunt numai ale mele, ne apartin tututor.
   1. Mol.itfel.nic, Bucuresti, 1992, p. 712: Dezl.egare l.a vin si l.a untdel.emn
   2.Ceasl.ovul. cel. mare, Al.exandria, 2003, p. 609 : Dezl.egare l.a vin si untdel.emn
   3.Molitfel.nicul. din 1896, reeditat de Parintele Iustin Parvu, p.783: Dezl.egare l.a vin si la untdelemn
   4. Cateva calendare de dupa 1990, pe care am avut inspiratia sa l.e pastrez, spun acelasi lucru.
   Si uite asa, Ciprian al nostru se infrunpta din peste in 17 zil.e ale Postului Craciunului, pentru ca nu asculta de un batran care-i spune cum e bine. Si uite asa Ciprian al nostru intra in hora ecumenista si vrea sa ne traga si pe noi.
   Mai am niste suspiciuni in legatura cu multe din cartile bisericesti care se publica acum, dar nu-i momentul.
   Revedeti fapta minunata a Sfantului Nicolae si spuneti-mi, s-a intamplar de 6 decembrie, sau la o data nespecificata. Vreau sa recitesc si eu intamplarea, asa ca va rog sa-mi indicati exact sursa, ca sa nu caut foarte mult. Iertati c-am indraznit sa scriu aceste lucruri.

   Apreciază

 7. bine…tre sa caut si eu exact sursele…pt ca nu am acuma toate cartile cu mine .
  de la mine nu tre sa cereti iertare …eu sunt un mic ucenic …eu cer iertare si binecuvantare …
  un singur lucru ma deranjează … ca ziceti ca ” uite asa intru in hora ecumenista pt ca am dezlegat la peste in postul Nasterii Domnului, in plină iarnă, cu multa zapada si frig, eu fiind un mirean de la tara cu trup slab . si mai ales ca mie pestele nu prea imi da vigoare … si daca mananc peste nici nu simt ca as fi mancat deoarece il mananc cu prea mare grija sa aleg oasele si mai mult ma necajesc cu pestele asta decat ma infrupez. 🙂
  dar…o sa gasesc si dovezi cu dezlegare cum ca nu e impotriva lui Dumnezeu.
  da oricum… pe seama mancarurilor e foarte gresit sa judeci ca intru in hora ecumenista.
  mai ales ca nu stiti ce cugete impotriva ecumenismului am.
  si nici nu stiti ca si unui mitropolit i-am scris impotriva faptelor rele, desi nu stiu daca a ajuns scrisoarea la dansul.
  si daca as manca de carne in vreo zi de post, tot as fii impotriva ecumenismului , si daca as cadea in desfranare tot as fi ortodox, pacatele trupesti sunt una, si trebe spovedite si planse de 7 ori daca as cadea, dar ecumenismul e cu totul altceva si nu ma prinde pt pacatele trupesti pt care dau seama inaintea lui Hristos.
  deci…faceti-ma desfranat, nepostitor, dezlegator, mancacios de pesti, numai ecumenist in veac sa nu ma faceti caci am curajul sa plesnesc pe oricine ma osandeste ca as fi in hora ecumenistă 🙂 adica io ma lupt sa nu fiu partas nici cu cei care sunt in comuniune cu ecumenistii, si doar pt niste dezlegari la peste care isi au si un rost, ma faceti in hora lor..
  eiiiii :). las ca vorbesc eu cu Sf. Nicolae sa rezolve treaba asta 🙂

  Apreciază

 8. Fara sa fiu teolog ca dumneavoastra toti ma gândesc in neștiinta mea ca o dezlegare nu e o obligare la peste ( poate de ce mie nu-mi place oricum) si nu cred sa fie un pacat un post mai „aspru”! Pe de alta parte cred ca se da mult prea multa importanta postului alimentar care cred eu vine de la sine odata cu sporirea credintei! Cel care nu prea are credintă oricum nu o sa posteasca „cum scrie”!

  Apreciază

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s