Sa stam bine, sa stam cu frica, sa luam aminte! Stadiul actual al luptei pentru apararea Credintei Ortodoxe. Proiect de rezolutie

Subsemnații, membri ai Sinaxei Ortodoxe Naționale a clericilor, monahilor și mirenilor îngrădiți de erezie, prin întreruperea pomenirii ierarhilor care au aprobat deciziile sinodului mincinos din Creta, dorind să continuăm lupta cea bună pentru apărarea Dreptei Credinței și să ne păzim de primejdia schismelor, mărturisim următoarele:

1.Suntem și rămânem membri ai Bisericii Ortodoxe Române, Biserica strămoșilor, a noastră și a urmașilor noștri. Scopul luptei noastre este de a ne delimita de erezia ecumenistă și a conștientiza Poporul lui Dumnezeu cu privire la pericolul pătrunderii acestei erezii în Biserica lui Hristos. Clerici şi credincioşi deopotrivă, cerem ierarhiei să condamne sinodul din Creta, ca pe unul care a instituționalizat ecumenismul la nivel panortodox, și să înceapă demersurile pentru retragerea Bisericii Ortodoxe Române din toate organizațiile ecumeniste locale, naționale, regionale și mondiale.

2. Considerăm că este înţelept să nu-i socotim eretici pe toți membrii Bisericii Ortodoxe Române care mai au încă comuniune cu ierarhii ecumeniști. Operăm distincția necesară între cei ce au o cugetare eretică manifestă, exprimată prin acceptarea hotărârilor din Creta, și cei ce se află în comuniune (părtășie) cu aceștia din motive cause precum: frica, ignoranța, lipsa unei informări corecte, incapacitatea de a înțelege ce s-a întâmplat în Creta etc. Îi tratăm pe cei cu cugetare eretică ca pe ereticii condamnabili, dar încă necondamnați de un sinod al Bisericii Ortodoxe, și îi îndemnăm la pocăință, le cerem să condamne ecumenismul și să revină la cugetul ortodox al Bisericii. Pe cei aflați încă în comuniune cu ei îi sfătuim să se informeze corect cu privire la sinodul mincinos din Creta și, după o serioasă cugetare, în deplină libertate a conștiinței, să înceteze, prin nepomenire, comuniunea cu erezia ecumenistă și cu cei ce o propovăduiesc în Biserica noastră. Sfinții Părinți conglăsuiesc că ereticii și cei aflați în comuniune cu ei sunt, deopotrivă, vrăjmași ai lui Dumnezeu, iar părtășia la erezie este o mare primejdie pentru mântuirea sufletelor noastre.

3. Suntem deplin încredinţaţi că în Biserica Ortodoxă sunt arhierei care cugetă ortodox şi învaţă drept cuvântul adevărului. Cu stăruinţă îi rugăm să se reunească într-un Sinod Ortodox care să condamne ecumenismul ca pan-erezie, sinodul din Creta ca fiind eretic şi, nominal, pe cei care au păşit pe tărâmul ereziei. Recunoaștem și respectăm lupta dusă de Bisericile Ortodoxe care au ieşit din mişcarea ecumenistă şi a celor care nu au participat la sinodul eretic din Creta, condamnându-l ulterior. Suntem alături de ierarhii care, prin mărturisirea lor, se opun deschis ecumenismului, implicit hotărârilor eretice din Creta.

4. Suntem de acord că schimbarea calendarului în anul 1924 a fost o acțiune ecumenistă care a tulburat grav unitatea liturgică a Bisericii. Considerăm că o revenire la calendarul patristic se poate face numai prin hotărârea ierarhilor care mărturisesc adevărul, reuniţi într-un Sinod Ortodox, cu autoritate pentru toți credincioșii ortodocși din lume. Credem că revenirea unilaterală, personală sau în grup, la calendarul vechi este expusă primejdiei alunecării în schismă.

5. În viața liturgică pot fi folosite calendarele editate în prezent, cu mult discernământ, deoarece în cuprinsul lor au fost introduse elemente străine Bisericii, cum sunt numeroasele dezlegări la peşte, menţiuni precum ziua de rugăciune pentru mediu, etc. Sinaxa îşi ia misiunea de a aduce calendarul la forma lui corectă, fără adaosuri ecumeniste. Recomandăm tuturor să respecte Sfintele Posturi aşa cum au fost statornicite de Sfinţii Părinţi şi au intrat in practica Bisericii Ortodoxe.

6. Întrucât ierarhii prezenţi în Creta au încălcat grav Sfintele Canoane, îndemnăm pe toţi preoţii şi credincioşi să respecte cu rigoare aceste Canoane, în interpretarea corectă, multiseculară a Bisericii, iar nu după socotinţa fiecăruia. Ne delimităm de orice exces în gândirea teologică, în exprimare sau în comportament, sub pretextul luptei contra ereziei ecumeniste. În acest sens, îndemnăm pe toți cei care au întrerupt pomenirea să adopte un limbaj teologic echilibrat, rezervat, în duh de pace, menit a-i încuraja mai ales pe cei care cugetă ortodox și vor întrerupe comuniunea cu ereticii. Pe cei care încă nu s-au îngrădit de erezie îi asigurăm că ne străduim să ducem lupta cea bună, şi nu avem faţă de ei o atitudine intolerantă și lipsită de dragoste.

7. Respectăm principiile luptei contra ecumenismului enunțate în Rezoluția Sinaxei de la Botoșani, din 18 iunie 2017, și deciziile adoptate cu prilejul întâlnirii de la Beiuș, din 12 septembrie 2017. Îi respectăm și sprijinim pe preoții care au fost caterisiți pe nedrept, împotriva Sfintelor Canoane, pentru mărturisirea lor ortodoxă. Îi rugăm pe ierarhii căzuţi în erezie să revină la cugetarea ortodoxă şi atunci, cu multă dragoste, vom relua pomenirea la Sfintele Slujbe. Participăm numai la întâlnirile și sinaxele organizate legitim, cu un larg consens al membrilor Sinaxei Ortodoxe Naționale în privința oportunității și necesității convocării acestora, exprimat în duhul păcii și al colaborării, pentru împreună-slujirea lui Hristos și a Bisericii Sale.

8. Considerăm că este stringent necesară informarea clericilor și credincioșilor Bisericii Ortodoxe Române cu privire la gravitatea documentelor sinodului din Creta, prin diverse modalităţi: articole, predici, cărți, pliante, conferințe, discuții publice sau private etc. În acest spirit, suntem deschiși spre dialog onest cu toţi Părinţii şi fraţii din Biserica noastră. Accentuăm faptul că rolul misionar al credincioşilor monahi şi mireni antiecumenişti este de primă mărime, şi îi îndemnăm să rămână sub îndrumarea şi ascultarea preoţilor îngrădiţi de erezie.

9. Afirmăm disponibilitatea de a extinde legăturile Sinaxei cu celelelte Biserici Ortodoxe, printr-o comunicare mai intensă. Deoarece ierarhii români, din ţară şi diaspora, refuză constant să comunice cu noi, ne vom adresa ierarhilor ortodocşi care drept învaţă cuvântul adevărului, rugându-i să se pronunţe asupra unor problem controversate şi cerându-le asistenţa, atunci când va fi nevoie.

10. Recomandăm tuturor clericilor și credincioșilor care au întrerupt pomenirea să se dedice vieții liturgice și de rugăciune și împlinirii poruncilor evanghelice, prin care se obțin despătimirea și urcușul duhovnicesc. Îi rugăm să nu se angajeze în speculații și dezbateri teologice inutile, ce riscă să producă disensiuni şi abateri de la calea patristică a acestei lupte. Accentuăm nevoia de unitate, frățietate și coerență în mărturisirea celor ce au întrerupt pomenirea, pentru a fi convingători în relaţiile cu cei care înclină să se îngrădească de erezia ecumenistă.

Aceste principii vor fi propuse spre consultare publică, apoi vor fi supuse analizei celorlalți membri ai Sinaxei Ortodoxe Naționale, în cadrul următoarei reuniuni, aceștia având posibilitatea de a aduce completări şi îmbunătăţiri. Textul final care va rezulta va fi făcut public penru ca poporul credincios sa-şi exprime adeziunea.
Dumnezeu să ne ajute!

Ieromonah Grigorie Sanda
Pr. Ic. Stavr. Ioan Ungureanu
Pr. Cosmin Florin Tripon
Pr. Claudiu Buză
Monah Chiriac Cioi
Teolog Mihai-Silviu Chirilă

Notă. Textul acesta reprezintă varianta revizuită a Proiectului de rezoluţie anterior. Principiile s-au păstrat în întregul lor. Schimbările au vizat indeosebi forma de exprimare şi aduc o oarecare concizie şi limpezime.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s