Triada funestă a pieirii, de la sfârşitul veacului acestuia

 

Scriind despre lucrarea cea pierzătoare de suflete a diavolului, Sfântul Ioan Gură de Aur ne-a lăsat aceste preaadevărate cuvinte: ,,Dacă diavolul n-ar vedea ce să imite sau pe cineva împotriva căruia să uneltească, nici n-ar întreprinde nimic şi nici n-ar şti ce să facă’’ (Omilii la Matei, Ed. I.B.M al B.O.R., Bucureşti 1994, p. 537). Într-adevăr, cel rău a stat înaintea tronului slavei Preasfintei Treimi în ceruri, de unde a fost alungat şi aruncat pe pământ, pentru cutezanţa lui de a se înălţa mai presus de Dumnezeu. Începându-şi lucrarea de zădărnicire a mântuirii oamenilor, acesta îl imită pe Dumnezeu Cel în Treime slăvit şi alcătuieşte în cuget şi în faptă ceea ce putem numi triada funestă a pieirii.

1.În locul lui Dumnezeu-Tatăl, diavolul vrea, prin uzurpare, să se aşeze pe sine. Nu întâmplător a spus Mântuitorul iudeilor: ,,Voi sunteţi din tatăl vostru diavolul şi vreţi să faceţi poftele tatălui vostru. El de la început a fost ucigător de oameni şi nu a stat întru adevăr, pentru că nu este adevăr întru el. Când grăieşte minciuna, grăieşte dintru ale sale, căci este mincinos şi tatăl al minciunii’’ (Ioan 8. 44). Sfântul Apostol Pavel îl numeşte cu aceste cuvinte: ,,Iar dacă Evanghelia noastră este încă acoperită, este pentru cei pierduţi, în care dumnezeul veacului acestuia a orbit minţile necredincioşilor, ca să nu le lumineze lumina Evangheliei slavei lui Hristos, Care este chipul lui Dumnezeu’’ (II Corinteni 4, 4).

2.În locul Fiului lui Dumnezeu, diavolul vrea să-l ridice pe fiul său, antihristul (ceea ce înseamnă ,,împotriva lui Hristos’’, antihristos, în greceşte). Despre acesta a scris Sfântul Apostol Pavel: ,,Căci ziua Domnului nu va sosi până ce mai întâi nu va veni lepădarea de Credinţă şi nu se va da pe faţă omul nelegiuirii, fiul pierzării, potrivnicul – înălţându-se mai presus de tot ce se numeşte Dumnezeu sau e făcut pentru închinare, aşa încât să se aşeze el în Biserica lui Dumnezeu şi să se dea pe sine drept dumnezeu’’ (II Tesaloniceni 2, 3-4). Antihrist este fiara care se ridică din mare (Apocalipsa 13, 1). Iudeii nu L-au primit pe Fiul lui Dumnezeu trimis în lume. Ei sunt în aşteptarea unui mesia mincinos. Aşteptarea lor zadarnică ar putea dura oricât, mesia nu se va arăta de la sine niciodată, şi atunci sunt constrânşi să ridice ei înşişi un om despre care vor spune că e mesia cel adevărat. În fapt, va fi cel mincinos, uzurpatorul antihrist. Acesta va fi cinstit ca dumnezeu, după cum spun Scripturile Sfinte. Adevărul de netăgăduit despre antihrist se va arăta atunci când Mântuitorul ,,îl va ucide cu suflarea gurii Sale şi-l va nimici cu strălucirea Venirii Sale’’ (II Tesaloniceni 2, 8).

3.Cine este uzurpatorul Sfântului Duh? Papa. Sunt suficiente temeiuri care susţin această afirmaţie. ,,Am văzut apoi altă fiară, ridicându-se din pământ, şi avea două coarne asemenea mielului, dar grăia ca un balaur’’ (Apocalipsa 13, 11). Observaţi duplicitatea? Faptul că, aparent, vrea să se asemene Mielului-Hristos este unul înşelător şi este afirmat de papa ca pretins ,,locţiitor al lui Hristos’’ pe pamânt. Faptul că grăieşte ,,ca un balaur’’ (balaurul fiind diavolul, Apocalipsă 20, 2), este ilustrat de papa Ioan Paul al II-lea care a admis evoluţionismul, şi de papa Francisc cel îndrăcit, care face elogiul păcatului homosexualilor, încurajându-i pe aceştia să-şi continue viaţa păcătoasă, că oricum se vor mântui! Papa va fi răspunzător de componenta pseudo-religioasă a imperiului antihristic: primeşte putere de la antihrist şi-i va face pe oameni să se închine acestuia (Apocalipsa 13, 12); va face minuni mincinoase pentru înşelarea oamenilor (vers. 13); imitând sfintele icoane, va face chip fiarei antihrist pe care-l va răspândi peste toată faţa pământului pentru ca oamenii să se închine acestuia, având putere să-i ucidă pe cei care vor refuza (vers. 15); va fi însărcinat cu însemnarea oamenilor cu semnul antihristic, pe mâna dreaptă sau pe frunte (vers. 16); componenta economică a imperiului antihristic îi va sta în ajutor, restricţionând cele necesare traiului zilnic, ca factor de presiune pentru primirea semnului antihristic (vers. 17); fiara papală va lucra sub numărul pierzător 666, cu specificaţia expresă că acesta este număr de om (vers. 18).

Triada funestă este menţionată şi în următorul text: ,,Şi diavolul care-i amăgise a fost aruncat în iezerul de foc şi de pucioasă, unde este fiara (antihrist) şi proorocul mincinos (papa) (Apocalipsa 20, 10). De menţionat că Duhul Sfânt, Domnul de viaţă Făcătorul a grăit şi grăieşte prin Prooroci, precum mărturisim în Crez. Uzurpatorul Duhului Sfânt, papa, este el însuşi prooroc, dar prooroc mincinos.

În încheiere, să ne întărim în adevărul Cuvintelor Sfinte; ,,Căci deşi sunt numiţi unii dumnezei, fie în cer, fie pe pământ, – precum sunt dumnezei mulţi şi domni mulţi, totuşi pentru noi este Un singur Dumnezeu, Tatăl, din Care sunt toate şi noi întru El; şi Un singur Domn, Iisus Hristos, prin Care sunt toate şi voi prin El’’ (I Corinteni 8, 5-6). Amin. Aşa să fie.

Preot Ioviţa Vasile

 

Canon de rugăciune în vreme de mari ispite trupeşti

-Acatistul Sfintei Mucenite Tomaida

-Acatistul Sfintei Maria Egipteanca

-Acatistul Sfântului Moisi Ungurul

-Psalmii 7, 37, 38, 61, 142

 

 

 

4 gânduri despre „Triada funestă a pieirii, de la sfârşitul veacului acestuia”

 1. Vizavii de evenimentele de săptămâna trecută din București, patriarhia, cheamă la​ pace, unitate și rugăciune, nu oricum ci conform legii cultelor, înseamnă că ei nu mai au nicio treabă cu legile și poruncile Dumnezeiești, la ei totul de rezuma la ,,legile” eretice

  Apreciază

  1. Legea cultelor a fost in asa fel conceputa incat sa dea ierarhilor puteri sporite in reprimarea celor care se opun abuzurilor si ereziilor. La fel legislatia bisericeasca este croita dupa acelasi calapod. Pace, unitate si rugaciune in erezie. Absurdul la el acasa.

   Apreciază

 2. Prohodul Adormirii Maicii Domnului se cântă la vecernia praznicului din 15 august.
  La Ierusalim, unde se află biserica Mormântului Maicii Domnului, Prohodul se cânta în ajunul praznicului Adormirii, pe la ceasurile 10 dimineaţa şi cu un fast deosebit: unul până la 3 arhierei, 6 arhimandriţi, 4 diaconi şi un cor numeros. La această slujbă participă câteva mii de suflete.

  Textul Prohodului, în forma de astăzi, este extras din Prohodul Maicii Domnului, găsit scris pe larg, în Ceaslovul bogat, tipărit la Mănăstirea Neamţului, în anul 1835. (pe vremea domnitorului Mihail Grigore Sturza Voevod, când Mitropolit al Moldovei era Veniamin Costache şi stareţ al mănăstirii Neamţ era părintele Neonil. Textul a fost tipărit de schimonahul Isaia tipograful)

  Prohodul Adormirii Maicii Domnului – TEXT

  Fragmente din Slujba Prohodului la Mormantul Maicii Domnului-Ghetismani 2014

  Apreciază

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s