Rugaciune la Sarbatoarea Nasterii Maicii Domnului

LUNA SEPTEMBRIE

Ziua a 8-a

Naşterea Sfintei Fecioare Maria, Maica Domnului

Sf. Mucenici Ruf, Rufian, Sever, Artemidor şi Atanasie; Sf. Ierarh Sofronie; Cuvioşii Serapion şi Arsenie 

            Dumnezeu Cel Atotputernic a rânduit această zi în care să se nască, din Părinţii Sfinţi Ioachim şi Ana, Preacurata Fecioară Maria, cea aleasă de Părintele Luminilor să poarte în preacuratu-i pântece pe Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Este cea dintâi sărbătoare a anului bisericesc, înscrisă în calendarele noastre.     După ce vei veni de la sfânta biserică, să nu lipsească de pe buzele tale, cinstite cititorule, Acatistul Maicii Domnului, ori măcar această frumoasă şi înălţătoare rugăciune: ,,O, Preasfântă Stăpână, Preacurată Fecioară Născătoare de Dumnezeu, Maica Domnului Dumnezeului meu Iisus Hristos, cad înaintea ta şi mă rog ţie, Maicii Împăratului, mai înainte îndreptând către tine această nevrednică a mea rugăciune, pe care şi primind-o Maica Împăratului Aceluia Care împărăţeşte cerul şi pământul, o du la Împăratul împăraţilor, Domnul tuturor, la Fiul şi Dumnezeul tău, şi cere iertare de toate păcatele mele. Vieţii mele dă-i îndreptare, şi la sfârşitul meu trecere neîngrozită de vrăjmaşii cei din văzduh; fii mie povăţuitoare, să-mi deschizi Dumnezeiasca intrare a Împărăţiei şi acolo să mă îndulcesc de dulceaţa raiului şi de veselia acelei cetăţi înalte, a Ierusalimului de sus celui preafrumos şi de frumuseţile lui cele nespuse, de strălucirea luminii Treimii Celei cu trei străluciri, şi de dulcele glas al cântărilor îngereşti. Acelei măriri şi bucurii mă fă moştean şi părtaş cu toţi Sfinţii, că toate le poţi ca Maica Împăratului Celui Atotputernic. Şi acum, dar mai ales întru acest ceas, mă auzi pe mine cel ce stau înaintea ta, Stăpână cu totul milostivă. Ia aminte, Doamnă Împărăteasă, spre mine, care aduc cântare şi rugăciune’’ (Din Acatistier, Ed. Biserica Ortodoxă, Alexandria, p. 68).

            Preacurata Fecioară Maria este tuturor credincioşilor grabnic ajutătoare. Prin urmare, iubite cititorule, nu uita ori de câte ori te afli în vreme de strâmtorare, de necaz, de întristare, în situaţii grele din care nu mai vezi nicio ieşire, roagă-te Maicii Domnului şi Preacurata nu te va lăsa fără răspuns.

Preot Ioviţa Vasile

 

Canon de rugăciune pentru binele casei

 • Întâiul Paraclis al Preasfintei Născătoare de Dumnezeu (de 7 ori)
 • Acatistul Sfântului Ierarh Spiridon
 • Miercuri si vineri – ajunare
 • Trei Dumninici consecutive se duc prescuri şi vin la biserică, se pomenesc toţi ai casei şi se aprinde lumânare

 

Simt nevoia să precizez că aceste canoane de rugăciune şi de post sunt pentru vremuri cât de cât normale. Sunt conştient de faptul că frăţiile voastre aveţi greutăţi în a le împlini, din pricina acestor timpuri de grele încercări. Străduiţi-vă cât stă în puterile frăţiilor voastre, căci Dumnezeu e atât de bun, încât împlineşte neputinţele şi neîmplinirile noastre.

           

 

 

5 gânduri despre „Rugaciune la Sarbatoarea Nasterii Maicii Domnului”

 1. Multumim Sfintia Voastra.
  Pregatindu-ne pentru Marea Sarbatoare a Nasterii Maicii Domnului,am gasit aceasta frumoasa rugaciune si o poezie a Marturisitorului poet Vasile Militaru catre Maica Domnului,pe care vi le trimit cu mult drag,Sfintiei Voastre si tuturor cititorilor acestui blog ortodox

  RUGĂCIUNE LA ICOANA MAICII DOMNULUI DE LA POCEAEV-UCRAINA(23 iulie)

  O, Izvorule luminat al minunilor, cine poate măsura curgerea darurilor Tale de care ne-am împărtăşit noi, nevrednicii, cei ce înotam fără nădejde în marea păcatelor.
  Cu adevărat, razele milostivirilor Tale au strălucit asupra tuturor, şi asupra celor buni şi asupra celor răi, întorcând inimile împietrite spre privirea frumuseţii dumnezeieşti.
  Făcutu-Te-ai Preacurată, Izvor de binecuvântare celor ce se nevoiesc pe calea mântuirii, Sabie a rugăciunii pentru cei ce luptă împotriva duhurilor răutăţii, Grădină plină de miresmele darurilor pentru cei ce caută nectarul cuvintelor dumnezeieşti, Toiag strălucitor celor ce merg prin noaptea neputinţelor, Mângâiere sufletelor rănite de ascuţişul păcatelor, Strajă nebiruită celor ce îţi odihnesc gândul întru cugetarea la cele cereşti, Carte nescrisă a iubirii pentru cei însetaţi de mângâiere duhovnicească, Munte înalt al rugăciunii pentru cei aflaţi în călătoria de desăvârşire, Oglindă minunată întru care se zugrăvesc tainele neapropiate minţilor îngereşti, Vas al Apei Celei vii pentru cei însetaţi de îndumnezeire, Cărare sfinţită pentru cei ce-şi poartă paşii spre înălţimile cereşti, Izvor de tămăduiri pururea curgător pentru cei istoviţi de neputinţe trupeşti.
  Dar ce laudă vrednică de înălţimea desăvârşirii Tale vom putea aduce, noi, nevrednicii, când şi minţile îngereşti cad întru uimire şi nu pot să laude măreţia slavei cu care ai fost încununată de Mâna Ziditorului ?
  Nu ne pricepem mai mult a grăi cele dumnezeieşti, noi, cei ce nici măcar nu am pus început întru rugăciune. Dar ca să nu ne arătăm nemulţumitori darului Tău, îndrăznim a aduce înaintea Ta mulţumirea noastră cea nevrednică de răsplătirea Ta, căzând înaintea Ta cu credinţă: Bucură-Te, Maică Preasfântă, Ceea ce ai oprit năvălirea vrăjmaşilor şi din cursele ispititorilor nevăzuţi scoţi pe cei ce Te cheamă cu glas tare de rugăciune dintru adâncul inimii, bucură-Te, că pe calea dreptei credinţe aduci pe cei rătăciţi în noaptea ereziilor şi vălul întunecat al necredinţei îl iei de pe mintea noastră, ca să vedem înţelegător cu ochii minţii strălucirea razelor înţelepciunii Soarelui dreptăţii, bucură-Te, Liman binecuvântat la care se odihnesc toţi cei osteniţi de cugetarea cea lumească.
  Nu ne lăsa pe noi până în sfârşit, izgonind de la noi toată năvala gândurilor răutăţii. Cu braţul Tău milostiv să ne duci pe noi în cămările cereşti, încă de pe pământ aşezându-ne pe toţi la masa rugăciunii spre îndulcirea de înţelegerile cele cereşti.
  Mărire Ţie, Celei Ce cauţi pe toţi cei din întunericul ispitelor şi îi ridici iar la lumina milostivirii dumnezeieşti. AMIN

  Rugaciune catre Maica Domnului
  Vasile Militaru
  Preacurată Maică, pururea fecioară
  Sufletul din mine nu-l lăsa să moara
  Ci revarsa Sfântă peste el, de sus
  Mila Ta cea mare, mila lui IISUS….

  Îngeri împrejuru-mi fă să se adune,
  Să-mi arate calea către cele bune,
  Să-mi îndrepte paşii pe cărarea milei,
  La-nceputul nopţii, la-nceputul zilei!…

  Să gonească toate duhurile rele,
  Ce pândesc în drumul vieţuirii mele,
  Bietului meu suflet să-i dea viaţă nouă,
  Să răsfrângă cerul ca un bob de rouă!…

  Frânt de umilinţe, cu adânci suspine,
  Sufletul la Tine vine să se-nchine:
  Mila Ta din ceruri peste el coboară,
  Maică Prea Curată, pururea Fecioară!

  Apreciază

 2. Multumim Sfintia Voastra.

  Pregatindu-ne pentru Marea Sarbatoare a Nasterii Maicii Domnului,am gasit aceasta frumoasa rugaciune si o poezie a Marturisitorului poet Vasile Militaru catre Maica Domnului,pe care vi le trimit cu mult drag,Sfintiei Voastre si tuturor cititorilor acestui blog ortodox

  RUGĂCIUNE LA ICOANA MAICII DOMNULUI DE LA POCEAEV-UCRAINA(23 iulie)

  O, Izvorule luminat al minunilor, cine poate măsura curgerea darurilor Tale de care ne-am împărtăşit noi, nevrednicii, cei ce înotam fără nădejde în marea păcatelor.
  Cu adevărat, razele milostivirilor Tale au strălucit asupra tuturor, şi asupra celor buni şi asupra celor răi, întorcând inimile împietrite spre privirea frumuseţii dumnezeieşti.
  Făcutu-Te-ai Preacurată, Izvor de binecuvântare celor ce se nevoiesc pe calea mântuirii, Sabie a rugăciunii pentru cei ce luptă împotriva duhurilor răutăţii, Grădină plină de miresmele darurilor pentru cei ce caută nectarul cuvintelor dumnezeieşti, Toiag strălucitor celor ce merg prin noaptea neputinţelor, Mângâiere sufletelor rănite de ascuţişul păcatelor, Strajă nebiruită celor ce îţi odihnesc gândul întru cugetarea la cele cereşti, Carte nescrisă a iubirii pentru cei însetaţi de mângâiere duhovnicească, Munte înalt al rugăciunii pentru cei aflaţi în călătoria de desăvârşire, Oglindă minunată întru care se zugrăvesc tainele neapropiate minţilor îngereşti, Vas al Apei Celei vii pentru cei însetaţi de îndumnezeire, Cărare sfinţită pentru cei ce-şi poartă paşii spre înălţimile cereşti, Izvor de tămăduiri pururea curgător pentru cei istoviţi de neputinţe trupeşti.
  Dar ce laudă vrednică de înălţimea desăvârşirii Tale vom putea aduce, noi, nevrednicii, când şi minţile îngereşti cad întru uimire şi nu pot să laude măreţia slavei cu care ai fost încununată de Mâna Ziditorului ?
  Nu ne pricepem mai mult a grăi cele dumnezeieşti, noi, cei ce nici măcar nu am pus început întru rugăciune. Dar ca să nu ne arătăm nemulţumitori darului Tău, îndrăznim a aduce înaintea Ta mulţumirea noastră cea nevrednică de răsplătirea Ta, căzând înaintea Ta cu credinţă: Bucură-Te, Maică Preasfântă, Ceea ce ai oprit năvălirea vrăjmaşilor şi din cursele ispititorilor nevăzuţi scoţi pe cei ce Te cheamă cu glas tare de rugăciune dintru adâncul inimii, bucură-Te, că pe calea dreptei credinţe aduci pe cei rătăciţi în noaptea ereziilor şi vălul întunecat al necredinţei îl iei de pe mintea noastră, ca să vedem înţelegător cu ochii minţii strălucirea razelor înţelepciunii Soarelui dreptăţii, bucură-Te, Liman binecuvântat la care se odihnesc toţi cei osteniţi de cugetarea cea lumească.
  Nu ne lăsa pe noi până în sfârşit, izgonind de la noi toată năvala gândurilor răutăţii. Cu braţul Tău milostiv să ne duci pe noi în cămările cereşti, încă de pe pământ aşezându-ne pe toţi la masa rugăciunii spre îndulcirea de înţelegerile cele cereşti.
  Mărire Ţie, Celei Ce cauţi pe toţi cei din întunericul ispitelor şi îi ridici iar la lumina milostivirii dumnezeieşti. AMIN

  Rugaciune catre Maica Domnului
  Vasile Militaru
  Preacurată Maică, pururea fecioară
  Sufletul din mine nu-l lăsa să moara
  Ci revarsa Sfântă peste el, de sus
  Mila Ta cea mare, mila lui IISUS….

  Îngeri împrejuru-mi fă să se adune,
  Să-mi arate calea către cele bune,
  Să-mi îndrepte paşii pe cărarea milei,
  La-nceputul nopţii, la-nceputul zilei!…

  Să gonească toate duhurile rele,
  Ce pândesc în drumul vieţuirii mele,
  Bietului meu suflet să-i dea viaţă nouă,
  Să răsfrângă cerul ca un bob de rouă!…

  Frânt de umilinţe, cu adânci suspine,
  Sufletul la Tine vine să se-nchine:
  Mila Ta din ceruri peste el coboară,
  Maică Prea Curată, pururea Fecioară!

  Apreciază

 3. Rugăciune către Maica Domnului a Sfântului Marcu al Efesului

  Plec genunchiul meu ţie, Stăpână, eu, ticălosul, şi cer acum dumnezeiescul tău ajutor. Dezleagă chinul sufletului, risipeşte norii deznădejdii cu rugăciunile tale, mângâierea celor întristaţi.
  Păstrând, Născătoare de Dumnezeu, Fecioară, strălucirea sufletului curată de întinăciunile patimilor, fă-mă pe mine, cel ce te slăvesc pe tine, luminat să privesc la lumina cea dumnezeiască, fără de prihană Fecioară.

  Întorcând, cu puterea ta, Stăpână, atacurile, vrăjmaşilor cele asupra noastră, dăruieşte turmei tale pace adâncă, ceea ce eşti dătătoarea dumnezeieştii păci.
  Izbăveşte-ne pe noi de noroiul patimilor, cu rugăciunile tale către Fiul tău, Curată, dă să păşesc curat pe căile pocăinţei care duc, Mireasa lui Dumnezeu, la veşnica odihnă. Ca pe lumina ochilor păzeşte-mă cu acoperământul tău, rogu-mă Curată, şi la umbra aripilor tale ocroteşte-mă şi mă izbăveşte de răutatea demonilor şi mă mântuieşte.
  Cu băutura pocăinţei adapă-mă, Născătoare de Dumnezeu, Marie, şi învredniceşte-mă să aduc lacrimi din inimă stingătoare ale văpăii care mă aşteaptă.
  Frica judecăţii mă tiraniseşte şi hotărârea lui Dumnezeu, dar tu vino mai înainte şi stai lângă mine în ziua judecăţii şi mă izbăveşte, Marie, dumnezeiască Mireasă.
  Sufletul meu cel întinat de patimi, Preacurată, şi inima mea curăţeşte-le prin mila ta cea curăţitoare şi fă-le templu al dumnezeiescului Duh.
  Pe mine, cel neîndreptat şi cel singur mă osândesc, Hristoase al meu, mântuieşte-mă, cu rugăciunile Maicii Tale, ca să slăvesc multa şi nemăsurata Ta milă.

  Risipeşte, Curată, norii întristărilor din sufletul meu şi luminează-mă cu razele bucuriei, ceea ce ai născut lumina cea dumnezeiească şi neînserată. Cel ce din ţărână m-ai zidit, Stăpâne, după chipul Tău, şi m-ai învrednicit de înfierea Ta, Iubitorule de oameni, păzeşte-mă ca un îndurat.
  Aruncat sunt, Curată, în nemăsurate păcate şi în necazurile celor răi, unul după altul, pentru aceea, dăruieşte-mi mie iertare şi izbăveşte-mă din supărări.
  Izbăveşte-mă pe mine de osânda cea veşnică, Stăpână curată, şi învredniceşte-mă de bucuria cea dumnezeiască şi de desfătarea Raiului cu rugăciunile tale.
  Pleacă-te la rugăciunile celor ce aleargă acum la tine şi du-le pe acestea la Atotmilostivul Dumnezeu şi plineşte cererile, Marie mult lăudată. Scutură somnul lenevirii mele şi luminează, rogu-mă, Cuvioasă, simţirile mele, dând priveghere şi vrednică pocăinţă.
  Roagă-te, Fecioară, ca milostiv să-mi fie mie Cel uşor de împăcat şi să mă mântuiască pe mine cel ce cânt cu inima zdrobită: Dumnezeule, bine eşti cuvântat. Mila ta nu este mărginită de timp, căci pururea miluieşti, cu totul fără prihană, şi pe robii tăi şi împarţi celor ce cer harul tău cel nesfârşit.
  Ceea ce singură ai fost strălucită cu dumnezeiască slavă, fiind Maică a Celui ce te-a slăvit pe tine, roagă-L, Fecioară, pe Cel singur pururea slăvit să dobândesc şi eu slava cea de sus.

  Dă iertare, Născătoare de Dumnezeu, Fecioară, şi îndreptare vieţii celor ce aleargă la tine ca neîncetat să te lăudăm pe tine, şi să te preaînălţăm întru toţi vecii.
  Mai presus decât razele luminoase şi strălucitoare ale soarelui, Stăpână, ajutorul tău, tinzând tuturor razele minunilor, risipeşte negura patimilor şi a bolilor.
  Întăreşte-ne pe noi, cei bătuţi de necazuri şi de mulţimea supărărilor, cu dumnezeiescul tău ajutor, Marie, Mireasa lui Dumnezeu, pe tăria răbdării şi pe piatra nădejdii tale, ca să te slăvim pe tine.
  Povara întristărilor covârşeşte, Fecioară fără de prihană, puterea mea şi mă trage în prăpastia fără fund a deznădejdii, de care izbăveşte-mă, ca neîncetat să te măresc pe tine.
  Căruţă purtătoare de lumină a lui Emanuil te-ai arătat, luminând pe credincioşi, Stăpână curată, pentru aceea luminează sufletul meu cel acoperit acum de întunericul trândăviei şi nimicit de păcate.
  Tu ai fost ocrotitoarea sufletului meu, Preacuvioasă, Curată, căci întru tine zdrobesc puterea duşmanilor, de tine mi-am atârnat toate simţurile şi mintea, mântuieşte-mă, mântuieşte-mă, ca să te măresc pe tine cu dor.

  Potoleşte marea chinurilor care împotriva mea se sălbăticeşte, de Dumnezeu slăvită, scăparea preaputernică a tuturor credincioşilor şi călăuzeşte, Curată, către dumnezeiescul ţărm pe ticălosul si nenorocitul robul tău care de iadul pierzaniei deja s-a apropiat şi a ajuns în laţul deznădejdii, Stăpână, nu mă trece cu vederea pe mine, cel ce rău mă primejduiesc şi caut din tot sufletul grabnicul tău ajutor, căci întru tine mi-am pus toată nădejdea mea, de Dumnezeu fericită.
  AMIN

  Apreciază

 4. Sa fie blagoslovit in veci cuvantul Sfintiei Voastre.

  Mintea sa se inalte impreuna cu rugaciunea spre ceruri,slavind pe Imparateasa noastra ,Prea Sfanta Nascatoare de Dumnezeu,”nădejdea tuturor creștinilor, solitoarea cea fierbinte, luminarea celor întunecați, limanul celor înviforați, izbăvirea celor robiți, încurajarea celor scârbiți, mângâierea celor ce plâng, ridicarea slăbănogilor, nădejdea celor disperați, mântuirea desăvârșită a celor căzuți și a lipsiților”. [Minunile Maicii Domnului – Protosinghel Nicodim Măndiță]

  CANON către Maica Domnului
  de Sf. Marcu al Efesului
  fragment

  „Bucură-te, porumbiţă înţelegătoare, care aduci încetarea potopului celui înţelegător şi speli întinăciunea păcatului singură Curată, curăţitoarea cea calda a lumii; nădejde neruşinată şi apărătoarea cea sigură a celor ce te cinstesc şi te laudă cu credinţă şi caută ajutorul tău cel dumnezeiesc; bucură-te auzire mult dorită puterilor celor de sus, bucură-te căderea demonilor, bucură-te îndreptarea oamenilor; bucură-te Maica lui Hristos, Carele dă lumii mare milă.

  Bucură-te, rândunica cea purtătoare de lumină, care aduci primăvara din iarna cea înţelegătoare şi încetezi furtuna păcatului, singură cinstită; bucură-te acoperământule dumnezeiesc, bucură-te masă, care ai în tine pâinea cea cerească a vieţii, din care cei ce mănâncă nu se dau morţii, nici nu mor, ci trăiesc, Curată cu totul binecuvântată – după cum a zis Făcătorul firii, pe care şi pe noi, robii tăi, învredniceşte-ne a o purta Fecioară şi a dobândi nesfârşita şi nestricăcioasa fericire.

  Bucură-te, Curată Maică Fecioară, viţeluşa cea neînvăţată şi neîntinată care ai născut pe viţelul cel tainic al lui Dumnezeu şi mieluşeaua cea curată şi cu totul fără prihană; căprioara care paşti în munţii cei înmiresmaţi şi ai stăpânire pururea peste crini, peste dumnezeieştile daruri şi peste desfătările Duhului; cerbul cel grabnic alergător care zdrobeşti şerpii cei înţelegători, alungându-i departe de robii tăi; bucură-te Maica lui Hristos, Carele dă lumii mare milă.

  Încetează marea cea învăluită cu rele împotriva mea, ceea ce eşti de Dumnezeu slăvită, scăparea credincioşilor cea mai puternică decât toate, şi îndreptează-mă, curată, către limanul cel dumnezeiesc pe mine ticălosul şi cu totul nenorocitul tău rob, care m-am apropiat deja de prăpastia pierzării şi am ajuns pe stinghia disperării. Stăpână, nu mă trece cu vederea pe mine care rău mă primejduiesc şi care cu tot sufletul cer ajutorul tău cel grabnic, căci întru tine mi-am pus toată aşteptarea mea, ceea ce eşti de Dumnezeu fericită.”

  Apreciază

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Noul Daniel Vla - Ortodoxie, Țară, Românism

Creștinism ortodox, sfinți, națiune, eroism, istorie…

Ortodoxia Jertfitoare

"Ortodoxie minunată, mireasă însângerată a lui Hristos, niciodată nu ne vom lepăda de tine noi, nevrednicii, şi dacă o vor cere situaţia şi timpurile, învredniceşte-ne să vărsăm pentru tine şi ultima picătură de sânge". - Stareţul Efrem Filotheitul din Arizona

Ortodoxia mărturisitoare

,,Dacă cineva va păzi cuvântul Meu, nu va vedea moartea în veac" (Ioan 8, 51).

Mărturisirea Ortodoxă

Portal de teologie și atitudine antiecumenistă

%d blogeri au apreciat: