Trădătorii lui Hristos se ploconesc în faţa ereticului Francisc

 

Este vremea când în România au început pregătirile fastuoase pentru celebrarea vizitei, denumită „apostolică”(!) a ereticului papă Francisc, în patru oraşe: Bucureşti, Iaşi, Blaj şi Şumleu Ciuc.
În capitala de facto a greco-catolicilor, Blaj, acesta va beatifica şapte episcopi greco-catolici, spre ruşinarea celui care păstoreşte tiranic, deghizat în lup ascuns în piele de oaie, turma încredinţată lui de Marele Preot, Arhiereul Cel Veşnic.
Este o imensă ruşine pentru cei care simt, respiră şi trăiesc ortodox, înlesnirea care a fost facută ereticului papă, inconjurat de simpatizanţii săi din ţară şi întreaga lume catolică, să facă prozelitism, pentru a-şi curăţa imaginea şi a netezi drumul unirii greco-catolicilor cu ortodocşii într-un viitor nu prea indepărtat!
Ferească Dumnezeu de aşa grea năpastă!
Vina nu are atât cel care cere, ci acela care acceptă trădarea, vânzarea si răstignirea Mântuitorului Hristos în văzul întregii lumi ortodoxe.
”Pastoriţi Turma lui Dumnezeu dată în paza voastră, cercetand-o nu cu silnicie, ci cu voie bună, după Dumnezeu, nu pentru câştig urât, ci din dragoste; nu ca şi cum aţi fi stăpâni peste Biserici, ci pilde făcându-vă Turmei. Iar când Se va arăta Mai-Marele păstorilor, veţi lua cununa cea neveştejită a măririi” (1 Petru 5, 1-4; vezi si 1 Timotei 4, 12-13; Tit 2, 7).
Cuvintele Sfintilor Apostoli Petru şi Pavel au fost luate în batjocură de Patriarh şi acoliţii săi.
Turma lui Hristos a fost oferită spre vânzare ereticilor, în fruntea carora se află cel care doreşte puterea supremă, cel care a îndrăznit să se numească pe sine, “Vicarius Filii Dei”.
Ereticul Benedict al XVI-lea, revendica în 2007 titlul de „unica şi adevărata Biserică a lui Christos” pentru ,,Biserica’’ catolică numind bisericile orientale (ortodoxe) care nu îl recunosc pe Papa ca urmaş al lui Petru, drept „biserici particulare”.
Sfântul Pavel e cel care a întemeiat biserica Romei şi a hirotonit şi pe primul ei episcop. Dovezile sunt confirmate de Sfântul Irineu al Lyonului (secolul al II-lea), care spune că Sfântul Pavel a hirotonit primii doi episcopi ai Romei – pe Linus şi pe Cletus -, şi că Sfăntul Petru n-a venit la Roma decât ca să moară aici, în timpul episcopatului lui Cletus. El l-a hirotonit pe Clement, cel ce a devenit al treilea episcop al Romei. Dacă Sfântul Irineu îl numeşte pe Clement al treilea episcop al Romei, aceasta a putut-o face pentru că Linus a fost cel dintâi. Cum pot afirma catolicii că episcopii Romei sunt succesorii Sfântului Petru?
Iata ce spune Sfântul Grigorie, papă al Romei în secolul al VI-lea, care era ortodox, şi care a desfiinţat toate tezele papiste adoptate de succesorii săi pe scaunul său, dar nu şi în credinţa sa. El spune clar că doctrina de la Vatican I este cea a lui antihrist.
„Eu spun – fără cea mai mică ezitare – că oricine se numeşte episcop universal sau doreşte acest titlu este – prin mândria sa – precursorul lui anticrist, căci prin aceasta pretinde să se înalţe mai presus decât ceilalţi. Greşala în care el cade vine dintr-o mândrie egală cu a antihristului, pentru că după cum acest pervers a vrut să fie privit ca fiind mai presus decât ceilalţi oameni, tot aşa şi cel ce doreşte să fie singur numit episcop se ridică pe sine mai presus decât ceilalţi”. (cartea a VII-a, scrisoarea 33)

Papalitatea a uzurpat rolul celor trei persoane ale Treimii: papa pretinde o jurisdictie universală şi imediată, care aparţine lui Dumnezeu Tatăl; el îşi spune Vicarul lui Hristos, în timp ce Fiul lui Dumnezeu n-are nevoie de vicar – El a înviat din morţi şi a zis: „iată Eu cu voi sunt, în toate zilele, până la sfârşitul veacului” (Mt 28, 20); papa uzurpă rolul Sfântului Duh de a învăţa prin toţi succesorii Apostolilor, spunându-şi infailibil în materie de credinţă şi de morală – în timp ce Hristos a zis: „Mângâietorul, Duhul Sfânt, pe Care-L va trimite Tatăl, în numele Meu, Acela vă va învăţa toate cele ce v-am spus Eu”. (In 14, 26)
Iată pe cine aşteapta cu dragoste, căldură şi recunoştinţă, o parte din românii rătăciţi de la Dreapta Credinta Ortodoxă, conduşi de îndrumătorii lor spre pierzanie.
Patriarhul Daniel, slujbaşii săi cu sâmbrie si toţi preoţii lui Hristos, care au dezertat în mod ruşinos, abjurând de la înalta misie pe care le-a încredinţat-o Mântuitorul IISUS HISTOS, vor participa in corpore la sfâşierea neprihănitei Ortodoxii.

Dr. Gabriela Naghi

Publicitate

7 gânduri despre „Trădătorii lui Hristos se ploconesc în faţa ereticului Francisc”

 1. „Când credinţa dreptslăvitoare este în primejdie, întâietate duhovnicească are apărarea ei, lupta, susţinerea tuturor celor ce se războiesc, dorinţa de a vărsa sângele şi chiar de-a muri pentru ea; toate celelalte îndatoriri duhovniceşti trec pe planul al doilea. Toţi cei ce fac sau sfătuiesc altcumva caută să-şi îndreptăţească laşitatea şi lipsa de voinţă, făcându-se dascăli şi învăţători ai nelucrării şi făţărniciei, marturiseste cu tarie, eminentul Pr. Protopop Theodoros Zissis, profesor al Şcolii de Theologie din cadrul Universităţii Aristoteliene din Thessalonic .
  Sfântul Spiridon, făcătorul-de-minuni şi ocrotitorul Kerkirei (Corfului), l-a izgonit pe Papă din biserica sa printr’o cutremurătoare minune, iar arhiereii de astăzi îl cheamă [pe Papă] în bisericile lor dreptslăvitoare, îl îmbrăţişează, îl cădesc şi îi doresc viaţă întru mulţi ani, iata imaginea pe care am trait-o odata cu venirea ereziarhului Ioan-Paul al II-lea si care ne asteapta din nou , cu venirea celui de-al 2 lea ereziarh,Francisc.
  Avem prin Harul lui Dumnezeu intelepciunea launtrica si duhovniceasca care impodobeste Sfanta noastra credinta ortodoxa.Numeroasele soboare de sfinti au primit cununa muceniciei, au ales mai degraba cele mai crancene si indelungi chinuri, inchisoarea, exilul decat sa-si dea acordul la partasia cu ereticii in invatatura lor hulitoare de Dumnezeu.
  „Nu încape pogorământ în cele ale credinţei”, zice Sfântul Marcu Evghenicul, a cărui pomenire Biserica noastră o laudă pe 19 ianuarie.

  Sfantul Marcu Evghenicul, scriind două enciclice împotriva „unirii cu nume mincinos”, pe care le-a adresat „creştinilor ortodocşi din tot pământul şi din insule”, a subliniat despre papofilii apostaţi:
  „…Trebuie fugit de ei cum fuge cineva de şarpe, ca de aceia care Îl cârciumăresc şi Îl neguţătoresc pe Hristos, sau poate ca de unii cu mult mai răi decât aceia” (N. Vasileiadis, «Μάρκος ο Ευγενικός και η ένωση των εκκλησιών» – „Marcu Evghenicul şi unirea Bisericilor”, pag. 164)

  „Este mai bine să văd în mijlocul cetăţii turbanul împăratului turcilor decât tiara latină”. Acesta este faimosul răspuns al „marelui duce” Luca Notara dat nefericitului şi eroicului împărat, Constantin Paleologul, care, ca să salveze Cetatea de turci, a acceptat înrobirea Bisericii Ortodoxe faţă de papa.
  Sfântul Cosma Etolianul, dând dreptate spusei lui Notara despre turbanul turcesc, spunea: „La trei sute de ani după Învierea lui Hristos, ne-a trimis Dumnezeu pe Sfântul Constantin şi a întemeiat o împărăţie creştină. Şi au avut creştinii împărăţia 1150 de ani. Apoi, a ridicat-o Dumnezeu de la creştini şi l-a adus pe turc şi i-a dat-o spre binele nostru, şi o are turcul de 320 de ani. Şi de ce l-a adus Dumnezeu pe turc şi n-a adus alt neam? Pentru folosul nostru, pentru că celelalte neamuri (cele catolice) ne-ar fi vătămat în credinţă. Turcului, dacă-i dai bani, faci ce vrei”.(Episcopul Augustin Kantiotis, „Cosma Etolianul”, p. 154).

  Frumos graieste Mitropolitul Ieremia de Gortina,pe intelesul intregului laicat ortodox de pretutindeni si mai ales pe intelesul celor care prin tacerea lor, a absentei impotrivirii la venirea ereziarhului Francisc, in tara noastra,isi dau acordul tacit la hotararile pe care Patriarhul si sinodul sau , le vor lua impotriva Sfintei si Iubitei Ortodoxii, impotriva insasi a fiintei neamului nostru romanesc si a credintei noastre stramosesti.

  „Încă nu am înţeles că papismul este erezie şi că prin urmare papa este ereziarh? Ca să trec cu vederea altele şi multe, spun doar aceste trei puncte de bază pentru noi: Papistaşii (romano-catolicii) au altă Sfântă Treime (cu „filioque-le” lor), cred în altă Maică a Domnului şi-şi fac cruce diferit de noi. Ei sunt despărţiţi [tăiaţi] de Biserica noastră şi de aceea nu putem să facem împreună cu ei Dumnezeiasca Liturghie şi să ne împărtăşim împreună cu ei de Preacuratele Taine. Nu sunt Biserică, şi regretăm folosirea de către unii a termenului „Biserica Romană”.

  Pentru că, dacă şi papistaşii [catolicii] sunt Biserică, în cele din urmă care este acea Biserică UNA, pe care o mărturisim în „Crezul” nostru, căreia trebuie să aparţinem, ca să ne mântuim? Deci, de vreme ce există atât de mari diferenţe dogmatice ale catolicilor faţă de credinţa noastră ortodoxă şi atâtea altele, multe, spuneţi-mi, sunt sau nu sunt eretici papistaşii (romano-catolicii)? SUNT!

  Şi dacă puţini sau mulţi nu vor să accepte asta, avem a le prezenta multe – multe studii şi omilii patristice, care vorbesc limpede despre ereziile papistaşilor. ”
  Este un apel la dreapta-cugetare, la intelepciunea launtrica si duhovniceasca, la constiinta si cugetul lor inca ortodox, care poate sa-i trezeasca din somnul aducator de moarte pe Ierarhi si Preotii lui Hristos, care inca nu se mânie de erezia papista şi nici nu se luptă s’o vădească sau s’o înlăture.
  Inca se incred in minciunile , in zambetul lor fatarnic, in dovezile lor de prietenie mincinoasa si perfida, in cuvintele lor socotite de Sfintii Parinti mai grele decat otrava sarpelui si mai nimicitoare decat ea.
  Inchei cu indemnul vasului ales al lui Hristos, Parintele Profesor Theodoros Zisis :
  „Să avem grijă să nu ne molipsim prin împărtăşirea cu papismul şi ecumenismul, şi cu ortodocşii pro-papişti şi pro-ecumenişti. Deoarece până acum n’am făcut aşa cu hotărâre şi tărie, Dumnezeu, de ani buni, prelungeşte mânia Sa şi robia dreptslăvitorilor în pan-erezia ecumenismului. Cât timp vor mai îngădui episcopii, monahii şi mirenii ca fiarele neînţelegătoare, ereticii, să lovească şi să întineze Sfânta Sfintelor Ortodoxiei? Atât timp cât noi nu vom face nimic şi vom veni cu felurite îndreptăţiri pseudo-duhovniceşti, urâciunea pustiirii va sta în locul cel sfânt.”
  Sursa:Sfantul Antonie Cel Mare si ecumenismul de astazi-Pr.Theodoros Zissis

  Apreciază

 2. ratacitii acestia singuri se contrazic, aici ne referim la faptul ca o tin una si buna ca sunt ,,urmasii’ Sf Petru, insa nu intelegem ce treaba avea Sf Petru cu catolicismul?!, intrucat in acea perioada la Roma nici nu se pomenea de papism, acesta avea sa vina mai tirziu in urma schismei de la 1054, un alt exemplu de inselare si de prostie al acestora, este un anume ,,sfant” Anton de Padova care il tine pe Hristos pruncul in brate, dar ne intrebam si noi, cind la tinut acel ratacit pe Hristos in brate daca ei au trait in epoci diferite si zone diferite?!

  Apreciază

  1. Ce a avut Sfantul Apostol Petru cu papismul? Exact ce au avut Sfintii Apostoli cu erezia. Adica nimic. Asa ca nu te tulbura, dragul meu Strajer. Fa-ti datoriile sfinte fata de Bunul Dumnezeu, cat vei putea, si apoi incredinteaza-te milostivirii Mantuitorului nostru Iisus Hristos. In privinta papistasilor, si eu am a-mi reprosa multe pe care le-am comois din prostie sau din nestiinta. Mai mult din prostie. Prezenta fratiilor voastre la saptamana de spurcaciune ecumenista a fost exemplara. Vad ca ai si un fizic impunator. Nu in asta sta puterea, ci in Adevar. Doamne ajuta.

   Apreciază

 3. si noi am fost treziti de alti la realitate, si noi avem datoria ca sa ii trezim pe alti, atit cat ne sta in putere, de acum in colo va trebui sa fim pregatiti ca ne asteapta vremuri din ce in ce mai grele si mai confuze si grele incercari

  Apreciază

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Noul Daniel Vla - Ortodoxie, Țară, Românism

Creștinism ortodox, sfinți, națiune, eroism, istorie…

Ortodoxia Jertfitoare

"Ortodoxie minunată, mireasă însângerată a lui Hristos, niciodată nu ne vom lepăda de tine noi, nevrednicii, şi dacă o vor cere situaţia şi timpurile, învredniceşte-ne să vărsăm pentru tine şi ultima picătură de sânge". - Stareţul Efrem Filotheitul din Arizona

Ortodoxia mărturisitoare

,,Dacă cineva va păzi cuvântul Meu, nu va vedea moartea în veac" (Ioan 8, 51).

Mărturisirea Ortodoxă

Portal de teologie și atitudine antiecumenistă

%d blogeri au apreciat: