Exegeză ortodoxă: Fiarele apocaliptice (Apocalipsa 13, 11-18) (II)

15. Şi s-a dat ei să insufle duh chipului fiarei (antihrist), aşa încât chipul fiarei să şi grăiască. Iar pe câţi nu se vor închina chipului fiarei, putere avea ca să-i ucidă.

Faptul că acel chip ,,va grăi’’, vădeşte o altă falsă minune pe care papa o va face. Bine ştim că Biserica noastră are icoane făcătoare de minuni Dumnezeieşti, cum ar fi mirul pe care-l izvorăsc. Chipul lui antihrist va grăi printr-o lucrare diavolească, fapt care va fi prezentat ca o mare minune, menită să dovedească ,,dumnezeirea’’ fiarei antihrist. Mulţi vor cădea pradă acestei înşelări şi se vor închina antihristului, părăsind ireversibil calea mântuirii.

Puterea papei de a avea ,,drept’’ de viaţă şi de moarte asupra oamenilor care vor rămâne credincioşi lui Hristos va fi statornicită prin legi civile draconice, legi care vor fi aplicate de forţele represive aflate la dispoziţia sa. Acestea vor fi neîndurătoare cu cei din Biserica lui Hristos şi atunci Împărăţia cerurilor se va îmbogăţi cu acei Sfinţi Mucenici care nu se vor pleca antihristului.

16. Şi sileşte pe cei mici şi pe cei mari, şi pe cei bogaţi şi pe cei săraci, şi pe cei slobozi şi pe cei robi, ca să-şi pună semn pe mâna lor cea dreaptă sau pe frunte.

Avem aci iarăşi un cuvânt cheie, care ne va ajuta să înţelegem lucrarea pierzătoare a sistemului antihristic în general, şi al papei în special: ,,sileşte’’. Sila aceasta se va exercita prin tot felul de constrângeri materiale şi cu excluderea fiilor credincioşi ai Bisericii Ortodoxe de la orice drept care l-ar avea într-o societate normală. Când unui om i se va pune semnul antihristic (cipul) împotriva voinţei sale, folosindu-se forţa fizică, însemnarea nu va avea niciun efect. Consimţământul persoanei este determinant în procesul de însemnare. Enumerarea celor şase categorii sociale ne sugerează faptul că imperiul antihristic este gândit ca să-i înglobeze pe toţi oamenii lumii acesteia. Aşa cum Dumnezeu ,,voieşte ca toţi să se mântuiască şi la cunoştinţa adevului să vină’’, antihristul va voi ca pe toţi să-i robească şi să-i ducă în împărăţia întunecată a diavolului.

17. Încât nimeni să nu poată cumpăra sau vinde, decât numai cel ce are semnul, adică numărul fiarei, sau numărul numelui fiarei (antihrist).

Aici ni se arată explicit excluderea de la viaţa socială a celor care vor rămâne credincioşi lui Hristos, prin măsuri economice constrângătoare. Toate acţiunile sistemului antihristic vor converge spre a-i sili pe oameni să se lepede de Mântuitorul Hristos şi să devină robi ai antihristului. Este de pe acum vizibilă această tendinţă. Produsele sunt inscripţionate cu simboluri satanice, oamenii sunt urmăriţi strict, pentru a se şti ce fac, ce vorbesc, unde merg, ce produse cumpără. Din tot ceea ce se întâmplă sub ochii noştri, nu e greu să desluşim începutul tiraniei antihristice mondiale.

Când un prunc este botezat în Biserica noastră, devine mădular cinstit al acesteia. Când este uns cu Sfântul Mir în semnul crucii, semnul lui Hristos, este întărit de Duhul Sfânt pentru a rămâne statornic în Dreapta Credinţă. El nu-şi mai aparţine sieşi, e rob al lui Iisus Hristos. Diavolul va imita lucrarea sfântă a Bisericii, opunându-i însemnarea funestă a oamenilor cu semnul blestemat al antihristului. Este limpede lupta Bisericii lui Hristos pentru mântuirea oamenilor, căreia i se va contrapune lucrarea pierzătoare a diavolului, prin antihristul şi prin papa (fiara care se ridică din pământ). Aceasta este triada satanică, opusă Preasfintei Treimi.

18. Aici este înţelepciunea. Cine are pricepere să socotească numărul fiarei, căci este număr de om. Şi numărul ei este şase sute şaizeci şi şase’’.

Înţelepciunea este darul de mare preţ al lui Dumnezeu. ,,Şi de este cineva din voi de înţelepciune, să ceară de la Dumnezeu, Care dă de-a dreptul şi nu înfruntă; şi se va da lui’’ (Iacov 1, 5). În nebunia generalizată din lumea de azi, puţini sunt aceia care caută înţelepciune; cei mai mulţi se duc cu valul lumii. Fără darul lui Dumnezeu nu putem înţelege ca se întâmplă sub ochii noştri. Numărul fiarei este număr de om. Omul este chiar papa, cel de-acum şi cel viitor, care cu multă sârguinţă vrea să unească cele ce nu se pot uni, spre a se pune în fruntea unei ,,biserici’’ mincinoase care nu se va închina lui Hristos, ci vrăjmaşului mântuirii noastre – antihristul.

Acum înţelegem de ce papa Benedict a fost înlocuit cu Francisc. Cel dintâi nu corespundea aşteptărilor celor care îl dirijau din umbră. Este posibil ca evenimentele relatate să se întâmple sub pontificatul altui papă, ceea ce înseamnă că şi acela va fi o fiară cu chip de om. Fiara este un simbol al cruzimii, sălbăticiei şi al iraţionalului. Numărul 666 aparţine lui Dumnezeu, fiind cuprins în şirul infinit de numere, prin creaţie. El a fost uzurpat de diavolul, care şi l-a apropriat prin fraudă. Diavolul nu poate crea nimic, de aceea perverteşte, cât îi este îngăduit, creaţia lui Dumnezeu. Numărul în sine nu reprezintă ceva rău, dar faptul că satana lucrează folosindu-se de el, îi conferă conotaţii malefice. Îl vedem răspândit cu asiduitate în lumea de astăzi. Cu câteva decenii în urmă acest număr nu ne spunea mare lucru, chiar dacă îl găseam în Sfânta Scriptură. Acum însă e folosit şi promovat ca simbol de vrăjmaşii văzuţi şi nevăzuţi ai mântuirii noastre.

Presbiter Ioviţa Vasile

Un gând despre „Exegeză ortodoxă: Fiarele apocaliptice (Apocalipsa 13, 11-18) (II)”

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s