DECLARAȚIA SFÂNTULUI SINOD AL BISERICII ORTODOXE UCRAINENE 6 decembrie 2019

Uniunea Ziariștilor Ortodocși: În data de 6 decembrie 2019, ultima sesiune a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Ucrainene a avut loc la reședința Întâistătătorului BOU pe teritoriul Lavrei Pecerska – Adormirea Maicii Domnului. Discutând ultimele evoluții în sfera relațiilor inter-ortodoxe, Sinodul a făcut o declarație oficială, al cărei text a fost publicat pe site-ul UOC.

DECLARAȚIA
SFÂNTULUI SINOD AL BISERICII ORTODOXE UCRAINENE

6 decembrie 2019

Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Ucrainene, după o deliberare atentă asupra evoluțiilor recente în sfera relațiilor inter-ortodoxe, face următoarea declarație:

1. Suntem constrânși să declarăm că, din cauza acțiunilor anti-canonice ale Patriarhiei de Constantinopol în Ucraina și, de asemenea, în legătură cu acțiunile săvârșite de Întâistătătorii Bisericilor Greacă și Alexandrină, adică intrarea lor în comuniune sacramentală cu „Biserica Ortodoxă a Ucrainei” schismatică, situația creștinismului ortodox s-a înrăutățit nu doar la nivel administrativ, ci și duhovnicesc – adică la nivelul comuniunii bisericești în Sfintele Taine.

2. A devenit evident că această criză nu este doar o problemă de relații bilaterale între Patriarhiile de Constantinopol și de la Moscova, ci privește întregul lumii ortodoxe, toate Bisericile Locale Ortodoxe, de vreme ce vatămă tocmai fundamentele vieții și misiunii Bisericii lui Hristos. Această problemă nu este administrativă, ci ecleziologică. Noua concepție a Patriarhului de Constantinopol ca „primul fără egali” („Primus sine paribus”) și-a înălțat fruntea în lumea ortodoxă și este ceva ce Biserica Ortodoxă nu a mai cunoscut anterior și care de fapt este o încălcare clară a principiului catolicității/sobornicității Bisericii și este o consecință a neînțelegerii naturii Bisericii în general și a rolului Bisericii Locale în particular. În plus, Patriarhia de Constantinopol a început să slujească împreună cu persoane care nu au fost hirotonite canonic, lucru care este în sine o hulă și un sacrilegiu cu privire la Euharistie.

3. Din această perspectivă, întreruperea comuniunii euharistice de către Biserica Ortodoxă Ucraineană cu Patriarhia de Constantinopol și cu Bisericile și ierarhii care au recunoscut pe schismatici nu este un abuz al Euharistiei sau un șantaj al Euharistiei, după cum au pretins unii, ci, dimpotrivă, este o apărare a Euharistiei și o protecție a purității canonice și duhovnicești, precum și a integrității Bisericii. La urma urmelor, Domnul nostru Iisus Hristos, în cuvintele Sfântului Apostol Pavel, „a iubit Biserica și S-a dat pe Sine pentru ea… ca să o înfățișeze Sieși Biserică slăvită, fără Biserică slăvită, neavând pată sau zbârcitură, ori altceva de acest fel, ci ca să fie sfântă şi fără de prihană” (Efeseni 5: 25-27).

4. Din aceste motive, este fals și manipulator să fie acuzată Biserica Ortodoxă Ucraineană că s-ar fi mișcat chipurile spre izolarea în sine, în special prin încetarea comuniunii euharistice cu cei care au intrat ei înșiși în comuniune cu schismatici nepocăiți. De fapt, noi susținem puritatea tradițiilor canonice ale Bisericii și apărăm Biserica de hulă. Altfel, dacă persoanele care nu au hirotonie canonică sunt admise în preoție și dacă schisma este recunoscută de Biserică, iar adevărata Biserică a lui Hristos este ignorată sau numită în mod mincinos schismatică, atunci există pericolul ca adevărata Biserică să fie substituită. Mai mult, astfel de acțiuni anti-bisericești fac să fie obscură linia dintre Biserică și schismă. Drept rezultat, este creată o așa-zisă nouă structură „bisericească”, ce este întemeiată de oameni în locul adevăratei Biserici, care a fost întemeiată de Domnul nostru Iisus Hristos, Care „a cumpărat-o cu propriul Său sânge” (Fapte 20:28).

5. Unul dintre principiile de bază ale legii canonice ale Bisericii Ortodoxe este de așa fel că oricine intră în comuniune sacramentală cu cei excomunicați vor fi excluși din comuniunea cu Biserica însăși. În această privință, intrarea în comuniune a unor Biserici Locale cu persoane care au căzut în schismă în alte Biserici Locale și care nu s-au pocăit cu adevărat și care nu sunt hirotoniți canonic ridică automat problema dacă îi face complice la acest păcat comuniunea continuă sacramentală cu acești schismatici și care, de fapt, îi face și pe ei să fie într-o stare de încălcare a principiului canonic menționat mai sus.

6. Credem că singura modalitate de ieșire din această criză este să avem o discuție la un Sinod Pan-Ortodox și să găsim o soluție la întreaga anvergură a acestor chestiuni problematice. Deși recunoaștem toate dificultățile inerente implicate în convocarea unei astfel de întruniri pan-ortodoxe, trebuie să căutăm o altă modalitate de ieșire din criză. Drept aceea, suntem binevoitori față de inițiativa Preafericitului Patriarh Teofil III al Sfintei Cetăți Ierusalim și a toată Palestina de a convoca un Sinod Pan-Ortodox în Regatul Hașemit al Iordanului. În timpul multor vremuri grele din istoria Bisericii noastre, a existat deja un caz când Patriarhia de Ierusalim a oferit sprijin. Aceasta a fost în anul 1620, când Sanctitatea Sa, Patriarhul Teofanes III al Ierusalimului a restabilit ierarhia din Kiev pentru a înlocui pe cei care se alăturaseră uniației la presiunea autorităților de atunci polono-lituaniene. Aplaudăm, mulțumim și așteptăm apeluri similare pentru o întrunire Pan-Ortodoxă din partea Întâistătătorilor și ierarhilor altor Biserici Ortodoxe Locale care, de fapt, au început deja să intervină tot mai frecvent în ultimul timp.

7. Trebuie să observăm că factorii geopolitici și politici au început, din păcate, să se implice strident în viața internă a lumii ortodoxe într-o manieră fără precedent. Drept rezultat, Bisericile Locale individuale au luat decizii bisericești sub influența acestor factori, contrare canoanelor bisericești și tradițiilor de veacuri ale Bisericii. Înțelegem că fiecare Biserică Ortodoxă Locală își duce activitatea într-un stat anume sau uneori în mai multe state. Adesea, o națiune ortodoxă sau alta este legată foarte îndeaproape atât cu propriul stat, cât și cu Biserica sa Locală. În orice caz, convingerea noastră profundă este că fiecare Biserică Locală în slujirea ei față de Dumnezeu trebuie să fie mai presus de limitele și interesele naționale, statale sau politice și să nu fie supusă presiunii externe, aducându-și aminte că împărăția lui Dumnezeu, pe care o propovăduim, nu este din lumea aceasta (cf. In. 18:36). Dacă fiecare Biserică Ortodoxă Locală se asociază doar cu interesele propriului stat, atunci lumea ortodoxă nu poate fi unită, de vreme ce este bine știut faptul că statele se angajează în conflicte sau în războaie unele cu altele, iar Biserica trebuie să păstreze mereu unitatea și împăcarea dintre oameni (popoare), fără să devină un partid sau un mijloc de confruntare. Ne exprimăm nădejdea că Sfânta Biserică Ortodoxă, cu ajutorul lui Dumnezeu, va găsi puterea să depășească aceste provocări și să-și mențină unitatea, ridicându-se deasupra granițelor și intereselor naționale deoarece în Hristos nu este „elin sau evreu, barbar, scit… ci Hristos este totul în toate” (Col. 3:11).

8. Facem apel la arhipăstori, păstori, monahi și mireni ai dragii noastre Biserici Ortodoxe Ucrainene. Dragi vlădici, părinți, frați și surori! Nu este în afara proniei dumnezeiești faptul că noi suntem aici în Ucraina și în interiorul Bisericii noastre și în limitele lumii ortodoxe, unde astăzi se trasează linia de demarcare între adevărata Biserică și schismă. În această situație, trebuie să păstrăm puritatea sistemului canonic și a învățăturii Bisericii. Adversarii încearcă să ne sperie cu perspectiva izolării noastre. Pomenirea binecuvântată a Preafericitului Mitropolit Vladimir al Kievului și a toată Ucraina ne amintește că „nu poate exista autoizolare cu Hristos”. De fapt, Biserica noastră Ortodoxă Ucraineană astăzi, prin diferitele sale încercări și necazuri, susține unitatea întregii lumi ortodoxe. Nu vă fie frică! Sunteți parte a Bisericii adevărate! Iubiți Biserica, păstrați-vă în ea deoarece Domnul ne mântuiește prin ea! Și lăsați restul la voia lui Dumnezeu! Aduceți-vă aminte, nu omul conduce Biserica, ci Însuși Tatăl nostru cel ceresc! Să ne rugăm ca Domnul să corecteze pe viitor prin Sfântul Său Duh toate erorile omenești, să ne curețe de lucrurile rele și să ne mântuiască sufletele!

9 gânduri despre „DECLARAȚIA SFÂNTULUI SINOD AL BISERICII ORTODOXE UCRAINENE 6 decembrie 2019”

 1. Te rugam pre TINE,PREA SFANTA TREIME SI PRE PREA CURATA NASCATOARE DE DUMNEZEU, sa-i intorci pre ai nostri ierarhi si sa sustina unitatea eclesiologica a Bisericii Ortodoxe!

  Apreciază

 2. Părintele Ioan Ungureanu pătimește din plin din cauza ecumenismului. Este îngrozitor ce se petrece acum la Orășeni. Credincioșii de acolo nu mai pot trage nici măcar clopotele bisericii lor. Părintele Ioan Ungureanu și-a construit un paraclis, dar i-au tăiat curentul! Biserica este păzită de jandarmi. În plus, părintele Ioan Ungureanu este târât în procese ca ultimul infractor. Grija Sfinției Sale de a-i apăra de ecumenism pe enoriași este catalogată drept infracțiune!!!

  Doamne, ai milă de noi, de creștinii din Orășeni și de părintele Ioan Ungureanu!

  Apreciază

 3. În ziua de 7 decembrie, când Biserica Ortodoxă Română o prăznuieşte pe Sfânta Muceniţă Filofteia de la Curtea de Argeş, comunitatea ortodoxă românească din Parohia „Sfântul Teodosie de la Brazi” i-a bucurat pe membrii comunităţii-gazdă din Parohia catolică „St. Wiho” din oraşul Osnabrück cu un concert tradiţional de colinde.
  În cuvântul său de mulțumire, Părintele paroh, Bogdan Ionel Ilie, i-a mulţumit părintelui catolic, membrilor consiliului parohial, dar şi întregii comunităţi catolice pentru dragostea, încrederea şi ospitalitatea pe care au arătat-o faţă de comunitatea noastră ortodoxă .” Închei cu mulţumiri din suflet pentru părintele Baumgart, părintele Pliesch, domnul Klein, tuturor celor din consiliul bisericii, tuturor celor din comunitatea St. Wiho şi nu în ultimul rând episcopului Franz-Josef Bode”.
  Astfel, se formează de mici, ecumeniştii de mâine, la şcoala înfrăţirii catolico-ortodoxe, cei care vor continua programul implementat de ereticul Francisc şi iubitul său frate, Pseudopatriarhul Bartolomeu, sub atenta îndrumare şi coordonare a consiliului de agitaţie şi propagandă al sinodului BOR.
  O acţiune concentrată pe termen lung, sub conducerea aceluiaşi (doar pentru un timp) Patriarh Daniel, rod al gândirii sale magistrale care străbate ca un fir roşu, activitatea profund ecumenistă, dedicată unirii Bisericii Ortodoxe cu denominaţiunea catolică, în viitorul apropiat!
  Dacă nu cumva intervin greco-catolicii mai repede de anul 2025, cu Mitropolitul lor şi al BOR, Sofronie, acum mari poftitori de unire, sub stindardul noii religii mondiale.

  Locaşurile papistaşe de rugăciune vor fi şi ale noastre, căci nu-i aşa, ce-i al tău e şi al meu- fraţi suntem-(desigur cu taxele de rigoare, pe care le plătesc din buzunarele lor, naivii şi prostiţii din pleromă, împreună cu salariaţii simbriaşi ai BOR). Oricum clădirile de rugăciune papistaşe sunt goale(totuşi încălzite şi spaţioase).
  În acest timp, în ţară, creştinii din Schit Orăşeni, împreună cu Cinstitul Părinte Ioan Ungureanu, tremură în frigul iernii, nădăjduind în marea si bogata Milă a Celui Atotputernic, ca măcar Lumină să fie şi clopotul să bată, vestind tuturor, bucuria începerii Liturghiei, vremea de furtună ori primejdie, precum şi adormirea în Domnul, a unui binecredincios din comunitatea curajoşilor luptători împotriva fiarei roşii(iertaţi!)-ecumeniste, idolul vânzătorilor credinţei ortodoxe şi al neamului străbun.

  Apreciază

 4. Sărbătoarea Sfântului Ierarh Spiridon al Trimitundei-Mare Făcător de minuni

  „Popoarele credincioșilor, cunoscând mulțimea minunilor tale, prin care ai rușinat pornirea ereticilor cea fără judecată asupra credinței noastre, cu umilință te laudă cu cântări ca acestea:
  Bucură-te, ierarhul Mântuitorului Hristos;
  Bucură-te, scăparea celor ce năzuiesc către tine;
  Bucură-te, îndreptătorul credinței;
  Bucură-te, ajutătorul celor necăjiți;
  Bucură-te, că mintea păgânilor tu o întuneci;
  Bucură-te, că și tu ai lucrat strălucirea credinței;
  Bucură-te, că pe potrivnici vitejește i-ai gonit;
  Bucură-te, cel ce pururea nouă te-ai arătat purtător de biruință;
  Bucură-te, făclia care luminezi pe cei din întunericul păcatului;
  Bucură-te, cel ce cu blândețe primești la tine pe cei care au greșit;
  Bucură-te, învățătorul dogmelor creștinești;
  Bucură-te, care cu negrăită dulceață îndreptezi pe cei nepricepuți;
  Bucură-te, Sfinte Ierarhe Spiridon, mare făcător de minuni!”
  Acatistul Sfântului Spiridon, icosul 1
  Bucură-te, tămăduirea trupurilor noastre;
  Bucură-te, izbăvirea sufletelor noastre;
  Bucură-te, Sfinte Ierarhe Spiridon, mare făcător de minuni!Amin

  Apreciază

  1. Parinte Vasile,stiu ca rugaciunea nu e de ajuns pentru parintele Ioan.Vreau sa adresez un indemn ca acest parinte ortodox marturisitor sa nu fie bagat la puscarie.Sistemul ecleziastic nazist de la noi este acelasi in toata tara si victimele lui au suferit la fel ca Sfintia sa numai ca unii au patit-o iar altii au scapat,dar vai!cum? Acestia spun verbal toti la unison ca tartorii nu au cum sa te bage la „zdup” daca faci un lucru: daca tu,ca preot intri sub obladuirea unei forme de organizare administrative bisericesti chiar din afara tarii.Unii au facut lepadare si s-au dat cu stilistii,altii au aderat la episcopi greci ortodocsi la care au gasit intelegere.De ce o spun? Din dorinta,cred eu ,de a destupa daca e cu putinta .Cum stau lucrurile.Canibalii acestia te fac daca porti insemnele bisericesti dupa „caterisire”. Au ei acest articol cu care te papa si au reusit sa instaureze dictatura aceasta in colaborare cu lumea judiciara unde sunt numai masoni de-ai lor si te fac nu dupa legile statului ci dupa doctrina masonica ce merge mana in mana cu canibalii bisericesti.Ei doar baga niste cifre de articole cum e cel cu problema purtarii insemnelor bisericesti fara acordul organelor b.care te-au facut( raspopi) si,numai cu asta,6 nefericiti sunt la parnaie,plus defaimarile si decredibilizarea ce a urmat.Eu sunt de parere ca mai tare sufera lupta antiecumenista daca pr.Ioan ar pati inchisoare,sa nu dea Domnul decat daca ar adera cu toti de acolo la vreun ierarh ortodox ne-schismatic.Aici nu mai pui problema „smintelii adica,al amestecului unei alte eparhii pe teritoriul MMB” pentru ca astia de la MMB il papa cu totul.Realizati ,mai fratilor .Ar putea colabora f.bine cu pr.Matei Vulcanescu.Nu va ganditi ca daca il insfaca pe pr.Ioan vor urma toti pr.nepomenitori?

   Apreciază

   1. V-am spus.Va iubesc.Nu fac ce trebuie? Cu profund regret dar prevad ceva negru la orizont.Trebuie lasata incapatanarea si facut cumva,ca ienicerii sunt multi ,doar cu numarul ,frate.

    Apreciază

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Noul Daniel Vla - Ortodoxie, Țară, Românism

Creștinism ortodox, sfinți, națiune, eroism, istorie…

Ortodoxia Jertfitoare

"Ortodoxie minunată, mireasă însângerată a lui Hristos, niciodată nu ne vom lepăda de tine noi, nevrednicii, şi dacă o vor cere situaţia şi timpurile, învredniceşte-ne să vărsăm pentru tine şi ultima picătură de sânge". - Stareţul Efrem Filotheitul din Arizona

Ortodoxia mărturisitoare

,,Dacă cineva va păzi cuvântul Meu, nu va vedea moartea în veac" (Ioan 8, 51).

Mărturisirea Ortodoxă

Portal de teologie și atitudine antiecumenistă

%d blogeri au apreciat: