Anuntul mortuar al Sfantului Ierarh Andrei Saguna

Zilele trecute, am găsit un exemplar din anunţul mortuar al Sfantului Andrei Şaguna. Socotesc utilă publicarea lui nu pentru că ar aduce informaţii istorice noi, ci pentru vechimea lui de 147 de ani, pentru a vedea forma limbii române din Transilvania din acea vreme, pentru a cunoaşte titlurile pe care le-a dobândit acest ierarh.

Escellenti’a Sea, Înaltu Prerasfinţitulu Domnu Archiepiscopu şi Mitropolitu alu Romaniloru greco-orientali din Transilvani’a şi Ungari’a

Andrei Baronu de Sagun’a

Consiliariu intimu actuale de statu alu Maiestatiei Sele cesarea si regie, Cavaleru alu Crucei mari a Ordinullui cesaro-austriacu Leopoldinu si alu Coronei de feru class’a I., Membru al Casei de susu ungaro-regie, Membru fondatoru alu Asociatiunei transilvane pentru liter. si cultur’a poporului rom., Membru fondatoru alu Museului nationalu din Clusiu, Membru onorariu al Reuniunei pentru cunoscinti’a tierei, Membru onor. al Reuniunei pentru sciintiele naturali din tiera, Patronu alu Reuniunei Sodaliloru romani din Sibiiu s.c.l. s.c.l.

provediutu cu SS. Misterie ale bisericei sele, Sâmbata in 16/28 Iuniu 1873, la 6 ore ser’a dupa o bola îndelungata si grea (Hypertrophia et dilatat’o cordi’s:) in etate de 65 ani, a încheiatu vieti’a sea cea devotata serviciului p.n. tronu, patriei, bisericei sî natiunei sele.

Vicariulu archiepiscopescu, Arhimandritulu Nicolau Pope’a, in numele Consistoriului archidiecesanu, cu cea mai profunda dorere aduce acesta intemplare trista la cunostinti’a publica.

Conductulu funebrale, conform dispositiunei testamentarie va urma Mercuri in 20 Iuniu (2 Iuliu) dimineti’a la 9 ore, plecandu din resedinti’a mitropolitana spre Resinariu, unde ajungendu sicriulu se va depune in biseric’a cea mare de acolo, ear inmormentarea se va face Joi in 21 Iuniu (3 Iuliu) dimineti’a la 9 ore, dupa care sicriulu se va depune in cript’a pregatita spre sco-pulu acesta.

Parastasulu se va celebra Sâmbata diminetia la 9 ore in biseric’a parochial din cetate.

Sibiiu in 19. Iunie 1873

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s