Dr. Katherine Albrecht: Mesaj pentru România privind actele biometrice

(Recomand tuturor iubitorilor de Hristos să citească cu atenţie cele ce urmează, în pofida lungimii textelor)

Bună ziua, către tot poporul român şi către guvernanţii oficiali pe care dumneavoastră i-aţi ales

Vă salut din partea oamenilor iubitori de libertate din toată lumea. Astăzi naţiunea voastră stă în faţa unei hotărâri cruciale cu privire la o tehnologie periculoasă care se numeşte RFID. Numele meu este Katherine Albrecht şi am dedicat ultimii şase ani din viaţa mea profesională şi cariera mea academică studierii RFID şi identificării riscurilor care ameninţă intimitatea, libertăţile civile şi, în ultimă instanţă, libertatea în sine. RFID este o tehnologie de identificare care are scopul să localizeze exact şi să găsească produse în fabrici şi depozite. Nu s-a intenţionat ca această tehnologie să fie folosită pentru oameni, din cauza ameninţării că ar putea fi folosită abuziv de către guvernanţii oficiali, comerciaţii, criminali şi alţii, s-ar putea s-o folosească să monitorizeze oamenii. Când eu şi 40 dintre cele mai mari organizaţii care luptă pentru păstrarea intimităţii şi libertăţii civile din întreaga lume, inclusiv intimitatea internaţională, ACLU, EPEC şi EFF, am reanalizat tehnologia RFID şi am studiat-o mai profund, noi am tras concluzia unanimă că nu este potrivit să se folosească această tehnologie în niciun document de identitate, permis de conducere, paşaport sau un alt document de provenienţă guvernamentală. Când eu şi co-autorul la cartea mea ,,Spychip’’, Liz Mcantir, am revăzut peste 30 000 de documente în timpul cercetării pentru aceasta carte, incluzând scheme, whitepapers, documente confidenţiale şi altele, şi am pus împreună acele informaţii, ceea ce a rezultat a fost o imagine îngroziitoare pentru viitor. Oficialii guvernamentali, comerciantii prevăd o lume în care noi toţi purtăm carnete de conducere RFID care pot fi citite prin portretele noastre, prin genţile noastre, rucsacuri etc. Ei prevăd aparate de citire care ar putea recepta semnalele, pozitionate în uşi, sub gresie, în tavane şi în pereţi, ca să monitorizeze în secret. IBM a dezvoltat şi a făcut un patent ca şă facă exact acest lucru.

Ei prevăd poziţionarea secretă a acestor dispozitive în mall-uri, stadioane, muzee, teatre, biblioteci, chiar în lifturi şi toalete. Este clar că dacă această tehnologie merge înainte, capacitatea ei să urmărească oamenii va fi abuzată de către comercianţi, criminali, obsedaţi şi, bineînţeles, de oficialii guvernamentali. Ultimul lucru este probabil cel mai înfricoşător iar voi, cei din Romania, după cum toată lumea ştie, v-ati luptat atât de curajos pentru libertatea voastră şi atât de recent aţi răsturnat un tiran în propria voastră ţară, vă rog să nu permiteţi crearea tiraniei prin RFID. Chem pe toţi oficialii români, politicieni, să respingă tehnologia RFID, utilizarea ei în documente, în carnete de conducere şi chem poporul român să respingă orice politician care sprijină RFID. Aş vrea să mulţumesc colegilor noştri din România, opiniei publice, care au susţinut demonstraţii, care au contactat mass-media, care au redactat scrisori oficiale catre presedintele României, către Biserica Ortodoxă şi către alte autorităţi române. Voi sunteţi o parte dintr-un val în creştere în favoarea libertăţii, care se opune aplicării tehnologiei RFID în întreaga lume şi vă salutăm. Hotarârea pe care  naţiunea voastră o va face astăzi, va avea efect nu numai asupra generaţiei actuale, dar şi asupra generaţiilor care vor veni. Nepoţii şi copiii voştri vor judeca generaţia aceasta pe baza a ceea ce veti decide acum. Vă rog sa faceţi ceea ce este corect si să respingeţi tehnologia RFID. Vă mulţumesc.

Textul de mai sus este o transcriere după un scurt film, pe care l-am primit prin bunăvoinţa unei credincioase mărturisitoare din Braşov. Autoarea acestui mesaj abordează problema cipurilor şi a actelor biometrice prin prisma omului de ştiinţă onest, şi ne împărtăşeşte concluziile la care a ajuns după nişte ani de cercetare. Exact ce ne trebuie nouă, deoarece consecinţele ce decurg din nebunia guvernanţilor, le vom desluşi, în perspectivă ortodoxă, în zilele ce urmează.

Române drag, nu rămâne indiferent faţă de primejdia care ne ameninţă pe toţi. Ne aflăm în faţa unei încercări de viaţă (veşnică) şi moarte (tot veşnică). De felul cum vom reacţiona în faţa acestei primejdii, atârnă mântuirea noastră. Sau pierderea ei. Să nu fie! Vedeţi că păstorii noştri, pe care Dumnezeu i-a aşezat în jilţurile arhiereşti, nu-şi împlinesc datoriile. Dimpotrivă, prin maleficul mirean Vasile Bănescu, ne spun că nu e niciun pericol, adică ne îndreaptă spre primirea actelor biometrice, spre osânda noastră veşnică. Suntem socotiţi drept nişte cobai ai alcătuirii satanice numite u.e. Avem şi noi nişte reprezentanţi în acest organism, muţi ca peştii. N-au niciun cuvânt de spus. În schimb, vin americanii, nemţii, englezii, francezii, olandezii şi alţii, dictând ce şi cum trebuie să se procedeze în România. Aţi văzut vreun român care să-l tragă de mânecă pe Donald Trump şi să-i spună : ,,Nene, lasă-ne-n pace, voi sunteţi mult mai corupţi decâ noi românii. În  u.e. e corupţie mult mai înfloritoare decât în România’’. Nu, nimeni nu îndrăzneşte să spună asta. Folosesc tema corupţiei, pe care o exarcebează, pentru a-şi impune planurile lor idioate.

Părintele Iustin Pârvu spunea deschis: ,,Români, apăraţi-vă Credinţa. Nu primiţi actele biometrice!’’ O spunea cu destui ani în urmă. Străinii fără Dumnezeu voiesc, după ce jefuiesc hoţeşte resursele ţării, să ne fure şi bunul cel mai de preţ, care dă identitate neamului românesc: Sfânta şi mântuitoarea Credinţă Ortodoxă. Vedeţi cum se împlinesc cele spuse de Părinţii Bisericii, că toate actele necesare omului vor fi adunate într-un singur card, după care va urma pecetluirea finală, implantarea semnului antihristic pe mâna dreaptă şi pe frunte, întocmai cum scria Sfântul Ioan Evanghelistul în Cartea Apocalipsei. Acum introduc în cartea de identitate cardul de sănătate. Vor urma paşapoartele, permisul de conducere, cardurile bancare şi toate documentele lor satanice. După acestea va urma pecetluirea finală. Cine va primi semnul antihristului, să nu se mai gândească la mântuire. Vă rog să citiţi cu mare atenţie ce spune Sfântul Apostol Ioan: ,,…Cine primeşte semnul fiarei… se va chinui în foc şi pucioasă’’ (Apocalipsa 14. 9-10). Ştiu că nu după multă vreme nu voi putea să mă mai adresez ţie, române drag.

Române drag, gândeşte-te la mântuirea ta.

Presbiter Ioviţa Vasile

3 gânduri despre „Dr. Katherine Albrecht: Mesaj pentru România privind actele biometrice”

 1. *Sfântul Ioan Gură de Aur scrie : „Nu e nevoie de legi întortocheate, de vorbe multe sau de o învățătură meșteșugită, voința ta să fie lege. Vrei să ți se facă binele? Fă-l și tu altuia. Vrei să ai parte de milă? Ai și tu milă de aproapele. Vrei să fii lăudat? Laudă și tu pe altul. Vrei să fii iubit? Iubește. Vrei să ai parte de întâietate? Fă loc întâi altuia să ajungă la ea. Tu să fii judecator, tu să fii legiuitor al vieții tale. Prin legea aceasta din urmă ne îndeamnă a ne feri de păcat; prin porunca cea de mai înainte, să facem binele. Ceea ce ție nu-ti place, altuia nu face! Nu-ți place să fii batjocorit? Nu batjocori nici tu pe alții. Nu-ți place să fii pizmuit? Nu pizmui nici tu. Si într-un cuvânt, în toate împrejurările, dacă ținem în minte aceste ziceri, nu vom avea nevoie de altă învățătură. Căci cunoașterea virtuții, Dumnezeu a sădit-o în firea noastră, însă făptuirea și îndreptarea a încredințat-o slobodei noastre voințe.”
  Da, actele biometrice cu sau fără cip RFID pregătesc dependența și robia voită! a omului de un sistem politic-economic-social-educațional-medical și alimentar bazat pe niște legi din ce în ce mai anticreștine și antiumane, sistem care va restrânge treptat multe din libertățile personale sub pretextul siguranței (inter)naționale și chiar globale. Mai întâi, ele ne-au fost oferite, iar acum ni se impun, ca un ”cadou” din partea sistemului care ne vrea binele mai bine decât noi. Concluzia este clară: ele trebuie evitate și respinse cu aceeași măsură cu care evităm și respingem toate păcatele…
  În primul rând cipurile biometrice pot fi detectate şi citite şi de la distanţă chiar dacă acest aspect uneori se tăgăduieşte. Nimeni nu are dreptul să ştie când şi unde se găseşte o anumită persoană, după cum nimeni nu are dreptul să cunoască datele personale (inclusiv cele de sănătate) fără acordul persoanei în cauză.
  Documentele biometrice reprezintă așa cum s-a spus doar o etapă pregătitoare venirii lui antihrist.
  Acest fapt este binecunoscut de către mai marii Bisericii, care cufundaţi într-un ocean de dispreţ faţă de toate mădularele Bisericii, nu se alătură protestului firesc, măcar la nivelul unor creştini responsabili faţă de pericolul iminent care ameninţă identitatea şi libertatea fiinţei umane, a valorii sale infinite pe care o are de la Cel Prea Înalt care a creat-o.
  „Sau nu ştiţi că trupul vostru este templu al Duhului Sfânt care este în voi, pe care-L aveţi de la Dumnezeu şi că voi nu sunteţi ai voştri?
  Căci aţi fost cumpăraţi cu preţ! Slăviţi, dar, pe Dumnezeu în trupul vostru şi în duhul vostru, care sunt ale lui Dumnezeu.”(1 Corinteni 6; 19-20)
  Dumnezeu Însuşi a spus: „Cel ce biruieşte va fi astfel îm­brăcat în veşminte albe şi nu voi şterge deloc numele lui din cartea vieţii” ( Apoc. 3, 5)
  Ar fi fost de dorit ca toţi Păstorii de suflete din BOR, să-i atenţioneze pe credincioşi, cu mult tact pastoral şi cu înţelepciune duhovnicească, despre scopul final al acestei acțiuni, care va condiționa existența omului de supunerea oarbă și discreționară fată de o persoană, de un sistem sau de o ideologie totalitară, așa cum este profețit în Apocalipsa 13-14.

  Din punct de vedere civic şi religios introducerea cipurilor biometrice este, fără îndoială, un scandal, o jignire şi o umilință adusă persoanei umane. Sub nici o formă neacceptarea cipurilor biometrice nu trebuie privită ca o reacţie pe fondul unui fanatism religios, ci, mai întâi de toate, trebuie privită ca o reacţie de apărare împotriva unei înregimentări electronice forţate într-un sistem de supraveghere suspect.
  De aceea suntem pe deplin convinşi”Căci dacă tu lucrezi întru adevăr, vei izbuti în toate lucrările tale, ca toţi cei ce umblă după adevăr!”(cartea lui Tobit 4;6)
  Refuzul acestor acte este o dovadă vie a credinţei noastre în Adevărul Hristos şi o mărturisire a neclintirii în faţa provocărilor viitoare ale epocii antihristice cu care ne confruntăm deja, conforme profeţiilor cunoscute.

  Cine caută să cunoască va şti cum să lupte şi va reacţiona ca atare, cine refuză va pierde.
  În acest mod, fiecare dintre noi va fi capabil să facă la fel şi în faţa pecetluirii, dacă în tot acest timp înaintează şi se întăreşte duhovniceşte, întrucât „Cel ce este credincios în foarte puţin şi în mult este credincios; şi cel ce e nedrept în foarte puţin şi în mult este nedrept.” (Luca, 16;10)

  *Pr Ilarion V Felea – Spre Tabor vol. II Curatirea, pp. 210-211

  Apreciază

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s