Mireanul Vasile Bănescu, purtătorul de minciuni al Patriarhiei Române

Problema cipurilor nu e o problemă cu relevanţă spirituală, religioasă, deci din aceasta perspectivă nu exista o poziţie negativă a Bisericii. A bisericilor… Adică nu am cunoştinţă ca vreo biserică din cele prezente să aibă vreo poziţie critică.”, a declarat Vasile Bănescu, purtătorul de cuvânt al Patriarhiei, notează Mediafax.

Vasile Bănescu, impostorul patriarhal, minte cu neruşinare în faţa Poporului Român Deaptcredincios, spunând că problema cipurilor nu are relevanţă spirituală şi ,,nu există o poziţie negativă a a Bisericii”. Această poziţie există, o ştim bine, o ştie şi Bănescu, nu de ieri de azi, de 11 ani, şi ea a fost exprimată de Sinodul Mitropolitan al Clujului, Albei, Crişanei şi Maramureşului, care a dar publicităţii acest

Comunicat

Sinodul Mitropolitan al Clujului, Albei, Crişanei şi Maramureşului, luând act de reacţiile unor medii monahale şi teologice faţă de introducerea sistemului de supraveghere biometrică în România, consideră că acestea sunt îndreptăţite, ele urmând însă să fie supuse unor analize şi nuanţări, atât la nivelul Sinoadelor locale cât şi la acela al Sfântului Sinod plenar.

Oficial, semnalul a fost dat prin Hotărârea de Guvern nr. 557 din 26 aprilie 2006 privitoare la introducerea paşapoartelor electronice, în care sunt stocate datele biometrice ale persoanei, adică imaginea facială, impresiunea digitală, precum şi alte elemente de identificare. Mai mult, deşi Hotărârea îi priveşte pe toţi cetăţenii României, ea nu a fost precedată de o dezbatere publică, aşa cum s-ar fi cuvenit într-o ţară democratică. Pentru 1 ianuarie 2011 este programată introducerea noilor cărţi electronice de identitate cu cip. Acesta are forma şi dimensiunea unei aşchiuţe în care se stochează datele biometrice ale unei persoane; el poate fi implantat nu doar într-un act de identitate (buletin, paşaport, card comercial sau sanitar), ci şi în corpul uman, sub pielea palmei, a unui deget sau a cefei, iar conţinutul său poate fi citit de la distanţă şi de către oricine, cu ajutorul unui calculator sau a unui aparat de receptare anume construit. Nu există nici o lege naţională sau internaţională care să garanteze discreţia sau securitatea absolută a datelor înscrise în cip, acestea fiind, practic, la dispoziţia oricărui factor instituţional sau privat şi constituind un sistem de supraveghere a cetăţenilor pe toată durata vieţii lor, şi chiar după moarte.

Argumentul că acest sistem de supraveghere contribuie la identificarea şi urmărirea delincvenţilor constituie o ofensă la adresa întregului popor român, care nu poate fi tratat ca o bandă de infractori. Dimpotrivă, acest sistem de supraveghere e un atentat la libertatea şi intimitatea oamenilor, drepturi consfinţite nu numai de legile civile, ci şi de normele religioase. E ca şi cum un duhovnic ar divulga secretul spovedaniei, fapt aspru pedepsit în rânduielile bisericeşti, dar cu drept de cetăţenie în sistemul transparenţei fără perdea. Biometria nu numai că nu o sancţionează, dar, dimpotrivă, o legiferează, omul fiind tratat nu ca făptură a lui Dumnezeu, înzestrată cu suflet, inteligenţă şi libertate. În concluzie, facem un apel către Domnul Traian Băsescu, Preşedintele României şi garantul respectării Constituţiei, să facă tot ceea ce îi stă în putinţă spre a-i asigura cetăţeanului român dreptul la libertate şi viaţă particulară, în consens cu principiile convieţuirii sociale.

19 februarie 2009, Cluj-Napoca.

– Bartolomeu, Arhiepiscop şi Mitropolit;

-Andrei, Arhiepiscopul Alba Iuliei;

– Sofroniu, Episcopul Oradiei;

– Iustinian, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului;

– Petroniu, Episcopul Sălajului;

– Irineu Bistriţeanul, Episcop Vicar Cluj;

– Vasile Someşanul, Episcop Vicar Cluj;

– Iustin Sigheteanul, Arhiereu Vicar al Maramureşului şi Sătmarului

Dintre arhiereii semnatari, doi au plecat la Domnul (IP Sfinţiţii Bartolomeu şi Iustinian), unul s-a lepădat de Credinţa Ortodoxă (Sofronie Drincek), unul e în curs de pensionare (PS Vasile Someşanul). Ceilalţi patru sunt în plină activitate ecumenistă.

12 gânduri despre „Mireanul Vasile Bănescu, purtătorul de minciuni al Patriarhiei Române”

 1. Asociația Pentru Libertatea Românilor și încă 13 ONG-uri solicită într-un memoriu trimis către M.A.I. să se păstreze formatul actual de carte de identitate simplă pentru cetățenii care refuză cartea electronică de identitate pe motive de securitate și/sau libertate de opinie.
  De ce Patriarhia BOR prin purtătorul ei de cuvânt, dl.Bănescu, nu a fost solidară cu cetăţenii acestei ţări, căci are obligaţia si datoria morală, să dea dovadă de cea mai aleasă „omenie”, asa cum propovăduieşte în săptămâna de rugăciune ecumenistă pentru unitatea creştinilor, împreună cu celelelalte culte religioase.
  Cunoştea bine, prin slujbaşii din subordine, ce se întâmplă prin acest demers al statului care încalcă regimul de protecție al dreptului de respectare a vieții private, a familiei, modul în care este afectată libertatea noastră de gândire prin digitalizarea elementelor de identitate fizică(imagine facială sau/și amprente), modul în care ca cetățeni europeni nu mai avem drept de circulație liberă în statele UE., dacă nu acceptăm actele biometrice.
  De exemplu, o persoană poate fi nevoită să renunțe la libertatea de circulație, la păstrarea unui loc de muncă sau la urmarea unui tratament medical în străinătate dacă nu dorește să fie identificată printr-o secvență de date electronice.
  Suntem martori la cât de mult îşi iubeşte şi îşi respectă Patriarhia BOR prin purtătorul ei de cuvânt, dl.Bănescu, fiii, pleroma naivă si amețită, care nici măcar acum nu este în stare să ia o atitudine hotărâtă împotriva acestui atentat la libertate şi asociere la sclavia antihristică.
  “Fereşte-te de rău şi fă binele şi vei trăi în veacul veacului.
  Că Domnul iubeşte judecata şi nu va părăsi pe cei cuvioşi ai Săi; în veac vor fi păziţi. Iar cei fără de lege vor fi izgoniţi şi seminţia necredincioşilor va fi stârpită.”(ps.36;27,28)
  Încă un motiv de tulburare a adus în locul păcii pe care o predică, conducerea Bisericii poporului dreptcredincios, păstrând tăcerea şi lăsând neştiința diavolească să sădească în mintea unora, începutul unor devieri de la credința ortodoxă, către un haos sectar, păgubos şi primejdios.
  Să ne reamintim înțeleptul îndemn al Sf.Lavrentie al Cernigovului, care ştia că “nu este durere mai grea a sufletului decat defăimarea, fie că-ți defaimă cineva credința, fie că viața”:
  “Dar nu vă pierdeţi nădejdea şi nu vă descurajaţi, că Dumnezeu nu-Şi va părăsi turma Sa. Să nu vă fie frică, nu cumva să vă deznădăjduiţi!..mai bine să vă rugaţi mai mult şi să umblaţi la biserică atâta timp cât încă se mai poate, şi mai ales să veniţi la Sfânta Liturghie unde se aduce Jertfa fără de sânge a Mântuitorului pentru păcatele întregii lumi. Să vă spovediţi cât mai des şi să vă împărtăşiţi cu trupul şi sângele lui Hristos, şi Dumnezeu vă va întări…”

  Apreciază

 2. Îndemnul plin de dragoste şi durere al Cuviosului Părinte Justin Pârvu , adresat in 2009 clerului şi fiilor ortodocşi ai neamului nostru strămoşesc:

  Iubiţi fii ortodocşi ai acestui neam,

  Cu multă durere şi îngrijorare vin să vă adresez aceste cuvinte, pentru care mă simt dator în faţa lui Dumnezeu şi conştiinţa şi inima nu mă lasă să trec nepăsător pe lângă acest val primejdios care s-a ridicat să înghită toată suflarea omenească, chiar şi pe cei aleşi, de este cu putinţă. Nu în calitatea mea de biet monah, ascuns într-un vârf de munte, era să vă aduc la cunoştinţă aceste pericole ce se ivesc asupra Bisericii lui Hristos, în primul rând, ci a arhipăstorilor, mai marii acestei Biserici. Dar dacă ei trec aceste lucruri sub tăcere, având preocupări mai de seamă decât are acest popor, eu nu pot să trec cu vederea glasul vostru, al celor care aţi rămas credincioşi cuvântului Evangheliei lui Hristos, aţi aşteptat şi mi-aţi cerut cuvântul în privinţa acestor realităţi dureroase în care ne aflăm.

  De aceea, fiii mei, vin şi vă spun că a sosit ceasul să-L preaslăvim pe Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos, singurul Dumnezeu adevărat. Nu credeam că voi trăi să văd şi eu începutul acestor vremuri de durere, apocaliptice – dar iată că mânia lui Dumnezeu a venit mai degrabă asupra noastră, pentru toate păcatele şi fărădelegile pe care le-am săvârşit. Şi văd cum bieţii oameni nu sunt pregătiţi să facă faţă acestor capcane ale vrăjmaşului, a cărui nouă lucrare acum este să pecetluiască sufletele voastre cu semnul Fiarei – 666. Toţi am citit Apocalipsa şi înfricoşătoarea profeţie – scrisă cu 2000 de ani în urmă:

  „Şi ea (fiara) îi sileşte pe toţi, pe cei mici şi pe cei mari, şi pe cei bogaţi şi pe cei săraci, şi pe cei slobozi şi pe cei robi, ca să-şi pună semn pe mâna lor cea dreaptă sau pe frunte. Încât nimeni să nu poată cumpăra sau vinde decât numai cel ce are semnul, adică numele fiarei, sau numărul numelui fiarei” (Apoc. 13:16-17).

  Vremea în care ne aflăm acum este premergătoare acestei profeţii. Prin lege, prin ordonanţă de guvern, românii sunt obligaţi să se încadreze într-un plan de urmărire şi supraveghere la nivel naţional şi mondial, proiect care le răpeşte de fapt oamenilor libertatea. Românilor li se cere să-şi pună pe paşapoartele, permisele auto şi orice alt act personal cipul biometric ce conţine amprenta digitală, imaginea facială, şi toate datele personale. Poate pentru mulţi dintre dumneavoastră acest cip pare un lucru nesemnificativ, dar în spatele acestui sistem de însemnare a oamenilor, de codare şi stocare a datelor de identificare se ascunde o întreagă dictatură, un întreg plan demonic, prin care de bună voie îţi vinzi sufletul diavolului. Însemnarea oamenilor, ca pe vite, este primul pas al unor alte măsuri luate pentru controlul absolut al fiinţei umane.

  Dragii mei, după cum proorocesc Sfinţii Părinţi, primirea acestui semn este lepădarea noastră de credinţă. Să nu credeţi că putem sluji şi lui Dumnezeu şi lui mamona. Nu, dragii mei, nu primiţi acest însemn diavolesc care vă răpeşte ceea ce vă aparţine prin moştenire de la Dumnezeu, dreptul la identitate, dreptul la unicitate şi originalitate, al fiecărei fiinţe umane! Trebuie să vă apăraţi acest drept de la Dumnezeu, chiar de ar fi să plătiţi cu preţul vieţii voastre. În zadar câştigaţi cele ale lumii, dacă vă pierdeţi sufletele voastre şi ale copiilor voştri, pentru că Sfinţii Apostoli ne spun clar „se cuvine să ascultăm de Dumnezeu mai mult decât de oameni”.

  De aceea vă spun: este vremea muceniciei! După părerea mea ne aflăm în vremurile în care singura cale de mântuire este mucenicia. De-abia acuma este momentul să mărturisim cu propria noastră viaţă, până acum ar fi fost o risipă de energie. Din păcate noi nu avem un tineret ortodox la fel de riguros ca cel al grecilor, al nostru este mai evlavios, ce-i drept, dar şi mai lipsit de vlagă şi de reacţie. Se ştie foarte bine cât de curajos au reacţionat grecii dar şi sârbii, când au protestat împotriva acestor cipuri şi a sistemului însemnării şi controlului total al identităţii. Tinerii lor au fost formaţi de mici în duhul acesta patristic, atât în familiile cât şi în şcolile lor – ei au noţiuni de Vechiul Testament, de Noul Testament; din tată-n fiu s-a predat această tradiţie patristică. De pe timpul comunismului încoace noi am dovedit că rămânem constanţi slugi altora, uitând de curajul şi demnitatea românilor de altădată. Toate popoarele vecine au încercat să scape de comunism, să-şi impună cumva neatârnarea – şi au reuşit într-o măsură oarecare. Dar România, care a fost cel mai crunt lovită de fiara comunistă, al cărei popor a îndurat cele mai cumplite crime şi decimări în lagăre şi deportări, a ajuns astăzi putregai. La noi în biserică situaţia este destul de anevoioasă deoarece credincioşii nu sunt destul de informaţi cu privire la aceste provocări ale lumii de azi.

  La noi, bietul român, dacă îl măguleşti un pic, nu mai ţine cont de nici o normă evanghelică. El este vinovat numai prin neştiinţă deoarece dacă el n-are câtuşi de puţine cunoştinţe de la biserică, de la şcoală, din familie, din societate – ignoranţa e cuceritoare. Pentru că el are un text în capul lui: „supuneţi-vă mai marilor voştri”; la el trebuie să meargă textul. Păi, pe noi nu ne acuzau în puşcărie, folosindu-se cu viclenie de textul scripturistic, aşa cum fac şi sectarii?– „Voi aţi fost încăpăţânaţi măi, voi aţi fost răzvrătiţi, n-aţi ascultat de cuvântul Evangheliei – păi, ce creştini mai sunteţi voi? Voi vă pierdeţi viaţa zadarnic”. Aşa încercau să ne reeduce comuniştii roşii de atunci, si tot astfel fac acum cu poporul nostru comuniştii de azi îmbrăcaţi cu haine albe.

  Se vrea şi se încearcă o desfiinţare a sacrului prin relativizarea valorilor fundamentale, a adevărului de credinţă prin ecumenicitate, se vrea înregimentarea şi uniformizarea pe model ateist a copiilor noştri. Dacă îi spui acum unui cetăţean care are cinci copii în casă – „Măi, nu mai lua buletinul sau paşaportul” – păi el nu înţelege. „Păi, părinte, eu ce le mai dau de mâncare”? Şi-l pui în faţa acestei situaţii grele.

  Suntem noi dispuşi ca Brâncoveanu de altădată să facem sfinţi din copiii noştri? Nu suntem pregătiţi. Şi atunci cine poartă toată această vină? Nu noi, biserica? Nu noi, mănăstirile, care suntem în faţa altarului avem datoria să spunem oamenilor adevărul şi să-i prevenim la ceea ce-i aşteaptă pe mâine? Dar în protopopiate nici vorbă să se pună o astfel de problemă, eşti respins, eşti catalogat naiv şi depăşit – ba chiar mai face şi glume pe seama ta. Deci dacă preotul nu are habar de lucrurile acestea, atunci ce să mai spui de bietul credincios care săracu’ de-abia deschide Biblia de două trei ori pe an, sau doar o dată-n viaţă? Vina este de partea tuturor celor ce răspund de educaţia şi formarea acestui popor – de la învăţători, profesori până la preoţi şi miniştri.

  Vă cer, aşadar, în numele Mîntuitorului Hristos, Care a spus „Oricine va mărturisi pentru Mine înaintea oamenilor, mărturisi-voi şi Eu pentru el înaintea Tatălui Meu, Care este în ceruri. Iar de cel ce se va lepăda de Mine înaintea oamenilor şi Eu Mă voi lepăda de el înaintea Tatălui Meu, Care este în ceruri.” (Matei 11: 32-33), să cereţi autorităţilor române să abroge legile care permit îndosarierea şi urmărirea electronică a creştinilor, renunţarea la libertatea cu care ne-am născut. Dar o să primim plata păcatelor noastre, moartea, osânda noastră, care să nu fie, ferească Dumnezeu, de răscumpărat. Pentru că Hristos Şi-a vărsat sângele o dată pentru tine. Ei bine, poporul acesta, prin fruntaşii săi, s-a ticăloşit până la culme, prin trădarea tradiţiilor şi credinţei strămoşeşti. Iar noi am refuzat această răscumpărare prin neprezentarea acestor adevăruri scripturistice; am fost deseori absenţi din fruntea micii oştiri a Adevărului.

  Să rezidim neamul acesta! Dar nu vom putea izbândi lucrul acesta dacă nu ne vom rezidi fiecare în parte sufletele noastre. Să ne pocăim şi să ne punem cenuşă în cap, ca să ne dea Domnul harul şi puterea de a primi mucenicia. Va trebui să creăm mici fortăreţe, mici cetăţui de supravieţuire, la sate, acolo unde mai sunt încă oameni care pricep şi îşi amintesc Rânduiala, unde să avem pământul nostru, şcoala noastră – în care să ne creştem copiii în duhul aceasta ortodox, să avem spitalele şi moaşele noastre. Copiii încă de la naştere trebuie protejaţi – pentru că, după cum vedeţi, vor să implanteze acest cip pruncului la naştere.

  Fiecare este dator să-şi mântuiască sufletul. Fiecare să se intereseze şi să vadă că ne aflăm în faţa unui moment de cumpănă în care ai de ales: să-ţi pierzi sufletul sau să-ţi salvezi sufletul. Cel care nu s-a interesat până acum, nu e târziu încă să afle şi să se dumirească.
  Acum e timpul jertfei, prin vorbărie şi prin conferinţe nu mai facem nimic.

  Să te duci, române drag, fără frică, direct spre vârful sabiei, ca străbunii noştri cei viteji, să te duci ca o torpilă japoneză, să mori în braţe cu vrăjmaşul! Acum suntem exact ca în arena romană cu fiare sălbatice – stai aici în mijlocul arenei şi aştepţi, ca şi creştinii de odinioară, să dea drumul la lei. Aşteptaţi să fiţi sfâşiaţi, rupţi, altă scăpare nu mai e! Lupta este deschisă. Luptaţi până la capăt! Nu vă temeţi! Aşa cum a început creştinismul, aşa va şi sfârşi – în dureri şi în suferinţă. Pecetluiţi creştinismul cu mucenicia voastră!

  Iubiţi fraţi întru cinul îngeresc şi întru slujirea preoţiei, fac un apel către frăţiile voastre să întăriţi acest text cu semnătura proprie, în numele mănăstirii şi parohiei pe care o păstoriţi.

  Mănăstirea Petru Vodă, 14 Ianuarie 2009
  Cuvioşii Mucenici ucişi în Sinai şi Raith
  Arhimandrit Justin Pârvu

  Apreciază

 3. Acesta nu vorbeste de capul lui, ci este bagat la inaintare, acesta habar nare pe ce lume traim, nu mai departe de problema cipurilor si al actelor satanice, si nu in ultimul rand cand a declarat ca poarta bisericii este deschisa si pt sodomiti
  Vizavii de actele biometrice, sa ne aducem aminte ce zicea fostul purtator de cuvant Constantin Stoica prin 2009, : nr 666 este un nr ca ori care altul si voi fi pintre primii care voi primii acest document, iata si ce spunea tot cam atunci purtatorul de cuvant al arhiepiscopiei Tomisului pr Eugen Tanasescu: nu va fi nici o apocalipsa si nu va exista nici un antihrist

  Apreciază

 4. Apostazia este îngăduită de Dumnezeu: nu încerca să o opreşti cu mâna ta cea neputincioasă!
  Îndepărtează-te, păzeşte-te pe tine însuţi de ea ! -Sf.Ignatie Briancianinov

  Apreciază

 5. Sfantul Paisie Velicicovschi,o spune clar:”Dumnezeu nu este al imperecherii ci,al pacii”.Acelasi Sf. Parinte o spune despre cine cu adevarat provoaca dezbinare in Biserica si exact in urma a ce.Referitor la inovatiile gen rugaciuni in comun,unirea sau recunoasterea fara cainta publica a schismaticilor,Sfantul zice;”Cum dar ar fi cu putinta ca in una si aceeasi Soborniceasca Biserica sa fie doua randuieli,una alteia potrivnice si nepotrivite,ca unii si aceiasi crestini sa nu se insemneze in acelasi chip cu semnul Sf.Cruci?…Si ce fel de unire poate fi asa intre crestini?NU VA FI OARE O VADITA DEZBINARE intre dansii si MARE NEUNIRE SI IMPOTRIVIRE unul altuia?Si Biserica Dumnezeiasca cu aceasta a voastra alcatuire… nicidecum nu va primeste intru a sa imppartasire,fiindca daca v-ar fi primit cu a voastra…(credinta n.n.),apoi ar fi facut in toata Grecia si in toate tarile ortodoxe dezbinare…Ci ca sa nu fie ca Sf. Biserica sa se faca vinovata de dezbinare.De aceea dar sa stiti cu incredintare ,cum ca Biserica lui Dumnezeu,cu asa fel de propunere a voastra venind catre ea,nicidecum a va primi nu poate si pentru aceasta,ca despre un lucru ce este cu neputinta sa nu ne mai suparati.”Cuv. Paisie Velicicovschi,Cuvinte si scrisori duhovnicesti I,Editura TIPOGRAFIA CENTRALA-1998,pag.115.

  Apreciază

   1. ” Din care cauza anumite Biserici cad in erezii si in erezii si in tagaduirea datinilor apostolicesti si bisericesti,fara nicio nadejde de ridicare si indreptare.

    Cata vreme fiecare biserica aparte va urma intru totul judecatii si rostului si marturisirii credintei ortodoxe a datinilor si SFINTEI SI SOBORNCESTII SI APOSTOLICESTII BISERICI si va lua totdeauna indrumare si povata de la ea ,atunci acea biserica ,cu darul lui Dumnezeu,sta de-a pururea tare si neclintita,fara nicio cadere .Iar cand se va trufi si se va crede pe sine a fi de voia sa intru toata ocarmuirea sa,si va nesocoti SFANTA SOBORNICEASCASI APOSTOLICEASCA BISERICA,si nu va voi sa se intrebe de ea in lucruri nedumerite si mari,iar mai vartos in napadirile ereticesti,si indrumare intru toate de la ea nu va lua,atunci unei asemenea biserici aparte neaparat ii va urma caderea vesnica fara ridicare.
    In acestt fel,toata marea BISERICA A ETIOPIEI,dupa cel de-al treilea SFANT SOBOR ECUMENIC,rupandu-se de la indrumarea si invatatura SOBORNICESTII BISERICI,a cazut INTRU VECIE in erezia lui Nestorie,fara ridicare.Asemenea si toata-toata BISERICA ARMENIEI CELEI MARI SI CELEI MICI ,dupa cel de-al patrulea SFNT SOBOR ECUMENIC,rupandu-se de la indrumarea si invatatura SOBORNICESTII BISERICI,a cazut PENTRU VECIE in erezia lui Evtihie SI IN ALTE PREA MULTE,CUMPLITE RATACIRI,FARA NICIO RIDICARE.
    IARA DUPA SFANTUL SOBOR ECUMENIC AL SAPTELEA,trecand nu putina vreme,cea mai dintai si mai mare BISERICA APUSEANA,mai vartos decat celelalte mai sus-zise biserici CU TRUFIA SA INALTANDU-SE PANA LA CER SI RUPANDU-SE DE LA INDRUMAREA SI INVATATURA SI UNITATEA CUGETARII,SI BUNA INTELEGERE CU SFANTA SOBORNICEASCA SI APOSTOLEASCA BISERICA si de la toate cele patru scaune ale patriarhilor,a cazut pentru vecie in noianul ereziilor si ratacirilor sale FARA NICIO NADEJDE DERIDICARE.
    Iara Sfanta si Pravoslavnica Biserica a toata Rusia ,de la inceputul luminarii sale,pe care s-a invrednicit sa o primeasca,cu bunavointa lui Dumnezeu,de la Sfantul Scaun al Constantinopolului ,urmand smereniei lui Hristos si tare si neclintit tinandu-se de SFANTA SOBORNICEASCA SI APOSTOLICEASCA BISERICA,si intru toate intelegere avand cu cele patru scaune ale patriarhilor,petrece,cu darul lui Dumnezeu,si pana acum pazind ca lumina ochilor credinta ortodoxa,curata si neprihanita si datinile Apostolilor si obiceiurile Bisericii NEMISCATE,SI LE VA VA PASTRA PANA LA SFARSITUL LUMII.Numai o singura [data],cu ingaduinta lui Dumnezeu ,in Biserica Rusiei s-a intamplat sa fie sobor pe vremea mitropolitului macarie,ale carui invataturi si obiceiuri potrivnice lui Dumnezeu si Sfintei Biserici,semanate de mai sus-zisul eretic Martin Armeanul in Rusia si pastrate de unii pana in acel timp,li s-au parut adevar a fi parintilor soborului.Si nu din trufia lor.Sa nu fie!Ci numai pentru prostia lor si pentru nestiinta acele invataturi potrivnice,dupa cum s-a spus,li s-au parut adevar a fi.Si fara sa le propuna pe acestea spre judecata Sobornicestii Biserici,NEINTREBAND despre ele sfintele patru scaune ale patriarhilor,FARA A CERE SFATUL LOR,care catusi de putin se cuvenea sa fie pentru asemenea LUCRU MARE,ci de la un oarecare eretic mincinos,scriitorul Vietii preacuviosului Eufrosinie al Pskovului,si inca si cu mincinoasa si plasmuita marturie despre Sfantul Meletie patriarhul Antiohiei si Theodorit,precum ca ei ar fi invatat… mincinoase marturii…
    …S-au incumetat singuri,DE VOIA LOR,FARA SFATUL CU SOBORNICEASCA BISERICA,sa intocmeasca soborul SAU…scriind…invataturi potrivnice Sfintei Biserici,si pe cei ce nu le tin pe acelea(invataturile lor eretice n.n.),i-au dat anatemei,in care au scris si despre aceea(erezie de-a lor)…Si astfel,parintii acestui Sobor,in locul aceleia,ce pana la vremea lor o mica parte din popor se insemna cu doua degete,un asemenea al sau nechibzuit juramant au facut,incat nenumarata multime de popor crestin ,temandu-se de juramantul lor,au lasat Semnul Cinstitei Cruci… dupa datina Apostolilor… si au luat celelalte obiceiuri,potrivnice datinii Apostolilor.
    Dar de vreme ce o asemenea alunecare in Sfanta Biserica a Rusiei s-a petrecut nu din inaltare si trufie sau impotrivire catre Soborniceasca Biserica,ci de la CEA MAI DE PE URMA PROSTIE SI NESOCOTINTA A PARINTILOR ACESTEIA,de aceea Dumnezeu preamilostivul nu a lasat in aceasta alunecare sa ramana pe vecie Sfanta Biserica a Rusiei.Ci,cu darul Sau,l-a luminat pe domnitorul tar Alexei Mihailovici singur stapanitor a toata Rusia si pe preasfintitul patriarh Nikon si pe tot sfintitul sobor,si i-a invrednicit pe ei cu ravna sa Dumnezeiasca,ca sa se sarguiasca din tot sufletul,in unire cu Soborniceasca Biserica si preasfintele patru scaune ale patriarhilor,sa indrepte,atat cartile bisericesti cu cele vechi grecesti si slavonesti,cat si soborul cel de o suta de capete si toate cele ale lui potrivnice Sfintei biserici obiceiuri,si blestemul lui prin Sfantul Sobor a-l desfiinta si a-l strica si a-l nimici,si in nefiinta a le aduce,si iarasi a innoi VECHILE si apostolicestile datini si obiceiuri ale Sobornicestii Pravoslavnice Biserici a Rasaritului,care si cu insasi fapta a urmat,cu darul lui Hristos.Inca si cartile bisericesti s-au indreptat si OBICEIURILE VECHI SI DATINILE APOSTOLILOR PAZITE DE APOSTOLICEASCA SI SOBORNICEASCA BISERICA S-AU IINOIT.[…]Si bucurie negraita a fost pentru aceasta in toata Pravoslavnica Biserica a Rusiei si a tot poporul ortodox iubitor de Hristos din toata Rusia,pe care,din pornirea sa,nerabdand diavolul,ce pentru mandria sa a fost aruncat din ceruri,a dobandit pe oarecare din randuiala preoteasca si monahiceasca,NEBUNI SI DASCALI MINCINOSI,DREPT VASE ALE SALE INTRU TOATE ASCULTATORI,care tinandu-se de acel sobor de o suta de capete,TRUFINDU-SE CU MANDRIE DIAVOLEASCA SI DEZBINANDU-SE DE LA SFANTA SOBORNICEASCA SI APOSTOLEASCA BISERICA,AU CAZUT PENTRU VECIE IN SCHISMA CU PRABUSIRE NETAMADUITA SI S-AU RIDICAT INTRE EI FELURITE SI MULTE RAZVRATIRI,SI AU STRICAT CU ELE MULTIME DE POPOR rusesc.Din aceasta se poate intelege cum ca acel sobor de o suta de capete,ASEZAT SAMAVOLNIC SI CU DE LA SINE PUTERE,FARA SFATUL SOBORNICESTII BISERICI,PRIN CELE CE AU FOST LEGIUITE,DE CATE CADERI PENTRU VECIE IN SCHISMA A SUFLETELOR CRESTINESTI S-A FACUT VINOVAT?”
    Iar in ceea ce priveste intreruperea categorica a oricarei forme de comuniune religioasa sau partasii cu ereticii,acelasi Sfant arata ca:
    ” Dumnezeiasca Biserica PORUNCESTE ca nu numai cartile ereticilor sa nu se citeasca,dar si cu eei sa nu se vorbeasca.Iar in cartea Marturisirea Ortodoxa,in prima parte,[la] intrebarea 91:Care este a cincea porunca bisericeasca?[aflam] raspunsul:”Sa nu cititi cartile ereticilor,nici sa ascultati stricatele cuvinte ale invataturii lor.”Celor neinvatati in Sfanta Scriptura si in socotinta lucrurilor nici sa vorbeasca,NICI SA UMBLE CU DANSII,dupa cum proorocul dulce-cantator zice:”Fericit barbatul,care n-a umblat in sfatul necredinciosilor si in calea pacatosilor n-a stat.”’Si alta porunceste SCRIPTURA,spunand:”De omul eretic dupa prima si a doua mustrare DEPARTEAZA-TE.”
    Cautati cu sarguinta,iubitorilor de Hristos(iata,cel ce se departeaza de eretic este iubitor de Hristos,nu cel care se apropie de eretic si se face una cu el.Sa avem discernamant!n.n.),si luati aminte ca Dumnezeiasca Biserica nu porunceste TUTUROR ca ereticestile carti sa nu le citeasca,nici cu dansii sa vorbeasca,ci numai celor neinvatati in Sfintele Scripturi(numai cei pregatiti telologic au dreptul sa dialogheze cu ereticii care dau semne clare ca vor sa se re/intoarca la ortodoxie n.n.) si in socotinta lucrurilor,adica in invataturi.Pentru ca unii ca aceia,adica neinvatatii in Sfanta Scriptura SI IN SOCOTINTA LUCRURILOR,pot foarte lesne prin citirea cartilor ereticesti si inselatoarea lor invatatura,SI DIN CONVORBIRI BLANDE cu dansii sa pice in puterea razvratitei lor cugetari potrivnice lui Dumnezeu,deoarece invatatura ereticeasca de multe ori celor neinvatati li se pare adevar,desi cu totul este mincinoasa.Ca precum satana,intuneric fiind,se preschimba in inger luminat,ASA SI INVATATURILE ERETICESTI,INTUNERIC FIIND SI DE LUMINA ADEVARULUI DUMNEZEIESC STRAINE,celor neinvatati in Sfintele Scripturi si in socotinta lucrurilor de multe ori LI SE PAR A AVEA OARECARE NALUCIRE A ADEVARULUI,DUPA TOT TEMEIUL LOR INTUNERICUL MINCIUNII SI RAZVRATITEI INTELEGERI FIIND.Si pentru aceasta Biserica Dumnezeiasca porunceste celor neinvatati in Sfanta Scriptura SI IN SOCOTINTA LUCRURILOR sa nu citeasca cartile ereticilor,nici sa vorbeasca cu dansii,nici sa vietuiasca cu ei,ca sa nu se vatame cu invatatura lor cea luptatoare de Dumnezeu.
    …Vazand dar,acesti purtatori de Dumnezeu Parintii nostri,cum feluriti eretici,mandrindu-se cu intelepciunea lor NASCOCITA,au facut Dumnezeiasca Scriptura cu totul robita si plecata filozofiei lor,talmacind-o dupa mincinuoasa si desfranata lor intelegere,si prin ereticeasca lor invatatura s-au ridicat cu necontenita ocara asupra Bisericii lui Hristos.Dupa neaparata nevoie,invatatura cea ereticeasca stricata citind-o si pe a sa filozofie intru totul lucratoare si supusa Dumnezeiestii Scripturi si neclintita adevarului ei facand-o,mai luminat decat soarele au cunoscut ratacita invatatura ereticeasca de Adevarul Scripturii si cu indoita arma nebiruita,adica cu dovezi teologice si filozofice,acea invatatura ereticeasca CU VICLESUG IMPLETITA ca pe niste mreji de paianjen au sfaramat-o si prin cuvantul adevarului Biserica lui Dumnezeu au aparat de toate napadirile ereticesti.”Sfantul Paisie de la Neamt,CUVINTE SI SCRISORI DUHOVNICESTI I,ED.TIPOGRAFIA CENTRALA-1998 pag.160-163;111-112.
    Cu referire la cei care nu discern adevarul de minciuna eretica atat de maiestruos „impletita” si ale caror simturi sunt hipnotizate iar vointa paralizata de nu se pot rupe de comuniunea cu ereticii,iata ce putem auzi:
    „Precum simtirea trupului,cand e sanatoasa, simte boala care il stapaneste,iar cel ce nu o simte boleste de nesimtire,asa si mintea,cata vreme are nevatamata lucrarea sa,cunoaste puterile sale si stie de unde ii vin patimile cu mai multa silnicie si spre acea parte isi indreapta lupta cu tarie.Dar e trist cand isi cheltuie zilele in nesimtire(stand in erezia parsiva n.n.),asemanandu-se celui ce lupta noaptea si nu vede gandurile vrajmasilor.”Sf. Teodor al Edessei.Una suta capete foarte folositoare,cap.22,Filocalia romaneasca ,vol.IV,Ed.Humanitas,Bucuresti-2000,pag.206,op.cit.,dupa Evagrie Ponticul,cap.54-55;P.G.40 1 233 C. Iar in alta parte,pentru cei care socotesc ca cei care intrerup pomenirea ierarhului eretic,cu chibzuinta si argumentat,zac in inselare ca unii care ar parea a fi niste naimiti,iata ce spun Sfintii Parinti despre imposibilitatea si incompatibilitatea rugaciunii ortodocsilor in comun cu ereticii si in mod deosebit despre neputinta unirii adevarului cu erezia si ca cei ce fac si gandesc asa nu se mantuiesc:
    „Precum e cu neputinta ca banul care nu are chipul imparatului sa fie asezat in vistieriile imparatesti cu cei obisnuiti,asa este cu neputinta sa primeasca cineva arvuna fericirii de acolo (asa,oricum,ca la piata n.n.) FARA DREAPTA CUNOSTINTA si nepatimire,si sa plece cu indraznire si incredintare din cele de aici spre cele nadajduite,si sa fie asezat impreuna cu cei alesi.iar cunostinta numesc nu intelepciunea, ci STIREA NEINSELATOARE DESPRE DUMNEZEU SI DESPRE CELE DUMNEZEIESTI,prin care iubitorul de DUMNEZEU SE INALTA SPRE INDUMNEZEIRE CU HARUL DUHULUI,fara sa fie tras de patimi(inselat n.n.) in jos(fara sa se insele ca ortodoxia in care crede este adevarata cale si neinselata)”Teognost,Despre faptuire,contemplatie si preotie,Filo.,vol. Iv,Ed.Humanitas,Bucurest-2000,cap.28,pag.254 si cap.38.
    Un alt argument patristic vede ortodoxia cugetului celui care a intrerupt corect pomenirea ierarhului eretic astfel:
    „Faptuirea sta nu in a face simplu cele bune(ale credintei n.n.),ci si in a le face cum trebuie(adica ,in a ne raporta corect la situatia actuala de erezie de acum.Concret,prioritate in faptuirea actului credintei,acum,nu e actul rugaciunii,postului in sine si al altor nevointe duhvnicesti,ci lupta cu erezia, iar pe urma decurg celelalte nevointe personale,ca unii ce ne recomandam a fi treji si nu adormiti,sedati,hipnotizati de contactul cu erezia care promite feericul halucinogen n.n.),savarsitorul hotarand de la sine vremea si masura pentru cele ce trebuiesc facute”.Ilie ecdicul,Filoc.vol IV,Ed.Humanitas,Bucuresti-2000,Capete despre faptuire si contemplatie,cap.144,pag.296.

    Apreciază

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s