Până la moarte, luptă-te pentru Adevăr, şi Domnul Dumnezeu Se va lupta pentru tine

„Fiecare înşală pe prietenul său şi nu spune adevărul; şi-au deprins limba la minciună şi viclenesc până obosesc”. (Ieremia 9,5).


În ultimii ani, Patriarhul Daniel s-a abţinut să mai adreseze participanţilor mesaje cu ocazia Săptămânii de Rugăciune pentru Unitatea Creştinilor. În anul 2013, tema de reflecţie a Săptămânii de Rugăciune , a fost  ,,Cu ce mă voi înfăţişa înaintea Domnului?”, inspirată din textul scripturistic de la proorocul Miheia (VI, 6-8).
Întâistătătorul BOR consideră că la întrebarea “Cu ce mă voi înfăţişa înaintea Domnului?” va răspunde fiecare om nu atât prin cuvinte, cât prin lumina iubirii milostive pe care o are în suflet când se află în faţa lui Dumnezeu. Întrebăm şi noi cu smerenie, cum şi-a manifestat iubirea milostivă faţă de noi, fiii BOR, pe care ne-a respins fără discuţii, fără a răspunde neliniştilor noastre legate de Sfânta Credinţă Ortodoxă, de mântuirea sufletelor, în dispreţ total faţă de noi şi Preotii îngrădiţi de erezie, conform Sfintelor Canoane. Este preocupat intens de rugăciunile cu ereticii, de întâlnirile nenumărate din cadrul satanicului organism CMB, care au pervertit conştiinţa clerului ortodox participant. Se preocupă de unitate, dar în realitate răspandeşte în jur dezbinarea şi „rupe”unitatea BOR.

“Această lumină este însăşi prezenţa harului divin în sufletul omului credincios, rugător şi solidar cu oamenii aflaţi în suferinţă, sărăcie şi singurătate, dar şi făcător de pace şi lucrător pentru unitate. Luând aminte la cuvintele proorocului Miheia, care a prevestit Naşterea lui Hristos – Mesia in Bethleem (Miheia, 5,1-3), să ne străduim şi noi să fim făcători de pace şi de unitate, ca împlinitori ai rugăciunii Domnului Iisus Hristos ,,ca toţi să fie una’’ (Ioan 17,21), ceea ce înseamnă mai mare apropiere şi reconciliere între creştini …”, mai afirmă Patriarhul Daniel. Prin urmare harul divin, lumina, se află în toţi credincioşii (nu creştinii!), fie ei papistaşi, luterani, calvini, monofiziţi, uniaţi, armeni etc., minţiţi în faţă în numele “iubirii” despre lucruri fundamentale ale condiţiei lor soteriologice. Li s-a spus că şi ei sunt “biserici”, că sunt slujitori ai misiunii Bisericii lui Hristos, că sunt fraţi creştini cu ortodocşii şi altele asemenea, în general sugerându-li-se indirect falsa idee că ei nu se află în înşelare şi, prin urmare, nu trebuie să se întoarcă la Adevăr.
Numai în Adevăr putem avea o comuniune de rugăciune cu ei, cei care sunt străini, în afara Adevărului Hristos, străini de Tradiţia revelată a Bisericii celei Una. Dar tot în cartea Prorocului Miheia găsim pedeapsa cumplită a celor care nesocotesc învăţăturile Sfinţilor Părinţi, a celor care ,,grăiesc cuvinte mincinoase şi limba lor este numai viclenie în gura lor. Pentru aceasta aşa zice Domnul: Iată că Eu pun la cale pentru neamul acesta o nenorocire, de care nu veţi putea să vă feriţi grumazul vostru şi nu veţi mai călca mândri; căci vremurile sunt rele.
În vremea aceea veţi ajunge de batjocură şi vi se va cânta un cântec de jale“
(Miheia2;3,4)


Patriarhul nu ar putea face nimic, fără complicitatea tacită a sinodului, a clerului nepăsator făţiş faţă de mântuirea turmei, dar şi a aproapelui căzut între tâlhari. Fariseismul, ipocrizia şi minciuna îşi fac locul în viaţa Bisericii, unde creştinii sunt înşelaţi şi minţiţi, chiar prin păstrarea tăcerii asupra tuturor problemelor care framântă lumea ortodoxă. ,,Să nu ne înşelăm. Există şi un dialog al falsităţii, atunci când cei ce discută se mint unii pe alţii în mod conştient sau inconştient. Acest tip de dialog este propriu “tatălui minciunii”, diavolul, ,,căci este mincinos şi tatăl minciunii” (Ioan 8, 44). Este, de asemenea, un lucru obişnuit pentru colaboratorii săi conştienţi ori inconştienţi să-şi atingă “adevărul” lor cu ajutorul minciunilor atunci când ei vor să-şi împlinească binele lor prin rău. Nu poate exista nici un “dialog al dragostei” fără dialogul adevărului. Altminteri, acest dialog nu este adevărat şi nu este firesc. Ca atare, porunca Apostolului cere ca “dragostea să fie nefăţarnică” (Rom. 12, 9)“ (Sfântul Iustin Popovici).

Nu este întâmplător faptul că Sfântul Porfirie i-a apărut de curând unui profesor grec căruia i-a spus că suntem cu adevărat singuri şi nu avem nici un prieten sincer alături de noi, în afară de ajutorul Sfinţilor şi al Maicii Domnului. Acelaşi lucru l-a susţinut şi Părintele Efrem Filotheitul din Arizona. Cât timp mai suntem dispuşi să înghițim atâta lașitate apostată tot ceea ce ni se prezintă, fără a reacționa, fiind încredințați că aşa aducem ,,închinare lui Dumnezeu”, uitându-ne la adevăr , dar îm­brăţişând în chip pătimaş minciuna? Minciuna, odata iniţiată ca sistem, cere dupa ea alte şi alte minciuni din ce în ce mai mari, mai ramificate şi mai nerusinate. Treptat ajungem să nu mai deosebim în noi înşine, decât cu mare greutate, adevărul de minciună. Se spun minciuni deoarece creştinii nedespătimiţi, cler si laici, se feresc de martiriu sau de mărturisirea Adevărului.
Sfânta Scriptură menţionează ferm:

,,Nu grăi împotriva adevărului, ci ruşinează-te de lipsa ta de învăţătură.
Nu-ţi fie ruşine a mărturisi păcatele tale şi nu sta împotriva curgerii râului.
Nu te supune omului nebun şi nu măguli faţa celui puternic.
Până la moarte luptă-te pentru adevăr, şi Domnul Dumnezeu se va lupta pentru tine’’
(Cartea înţelepciunii lui Iisus, fiul lui Sirah, Ecclesiasticul 4,27-30)

Dr. Gabriela Naghi

2 gânduri despre „Până la moarte, luptă-te pentru Adevăr, şi Domnul Dumnezeu Se va lupta pentru tine”

 1. Este revoltătoare această scrisoare din 2016 a conducătorului Fanarului, adresata Arhiepiscopului Ieronim al Grciei, despre care acum am luat la cunoştinţă, cu îngrijorare şi amărăciune.
  Patriarhul BOR și simbriașul său sinod, au aplicat ordinul pseudo-patriarhului Fanarului cu repeziciune, caterisind Preoţii lui Hristos care s-au ridicat canonic, cu îndrazneală şi curaj, din dragoste pentru Hristos şi aproapele, împotriva tezelor minciuno-sinodului din Creta2016, la care ecumenismul a devenit cuvântul de ordine pentru toţi ascultatorii ierarhi din Bisericile Locale și turmele lor aflate în adormită ascultare păgubitoare pentru mântuire.
  Dupa exemplara ordine în propria ogradă, Patriarhul BOR ocupă locul fruntaş, la punerea în practică a ordinului primit, strigător la cer, în timp ce Arhiepiscopul Ieronim nu a putut face acelaşi lucru datorită notorietăţii cinstiţilor Părinţi propuşi pentru caterisire, care ar fi declanşat o revoltă în Ortodoxia mondială. În schimb i-a îmbrăţişat cu frăţietate pe schismaticii afurisiţi, recunoscându-i drept Biserică, alături, să nu uităm de Mitropolitul Serafim de Pireu, aflat pe lista neagră a falsului patriarh Bartolomeu.
  Îi înțelegem imensa neputinţă, dar în acelaşi timp suntem convinşi că luptându-se până la moarte pentru Adevăr, Domnul i-ar fi stat alături cu toata dragostea Sa. Dar aşa…

  Cuviosul Mărturisitor, Părintele Adrian Făgeţeanu spunea că vom ajunge treptat la prigoana cea mai vicleană a vremurilor de pe urmă, când „toţi care vă vor ucide vor crede că aduc slujbă lui Dumnezeu” cf. Ioan 16:2; adică cei înșelați îi vor zdrobi pe cei care nu acceptă „religia veselă și progresistă”, cu alte cuvinte, „calea cea largă”, şi vor păstra calea strâmtă, sobră, ascetică, după dreptarul Sfinților Apostoli, Martiri și Părinți.
  Acești creștini adevărați vor fi defăimaţi public, vor fi alungaţi din societatea secularizată și desacralizată pentru că nu se înscriu în aceste tipare noi de viață „morală” și „religioasă”.
  De această prigoană amintea şi Sfântul Antonie cel Mare când a zis că „în vremurile din urmă, mulţi vor înnebuni şi le vor zice că sunt nebuni celor care nu sunt asemenea lor”.

  Apreciat de 1 persoană

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s