Cele de departe au ajuns aproape

O dumnezeească prorocie a Avvei Pamvo, se împlineşte întru totul în vremurile noastre. Trebuie să luptăm în fiecare secundă cu duhurile întunericului care şi-au făcut tron în inimile şi minţile multora, zăpăcindu-i, şi atrăgând şi pe alţii pe drumul care duce la iadul cel primitor.

Zice cu înţelepciune Avva Pamvo (sec.V):
„Că iată îţi zic ţie fiule, vor veni zile când vor strica creştinii cărţile Sfintelor Evanghelii şi ale Sfinţilor Apostoli şi ale dumnezeeştilor Prooroci, ştergând Sfintele Scripturi şi scriind tropare şi cuvinte elineşti. Și se va revărsa mintea la acestea, iar de la acelea se va depărta. Pentru aceasta Părinţii nostri au zis: „Cei ce sunt în pustia aceasta să nu scrie vieţile şi cuvintele părinţilor pe pergament, ci pe hârtii, că va să şteargă neamul cel de pe urmă vieţile părinţilor şi să scrie dupa voia lor, fiindcă mare este necazul ce va să vină.” Și i-a zis lui fratele: „Aşadar, se vor schimba obiceiurile şi aşezămintele creştinilor şi nu vor fi preoţi în biserică să facă acestea?” Și a zis bătrânul: „În astfel de vremuri se va răci dragostea multora şi va fi necaz mult. Năpădirile păgânilor şi pornirile noroadelor, neastâmpărul împăraţilor, desfătarea preoţilor, lenevirea călugarilor. Vor fi egumeni nebăgând seama de mântuirea lor şi a turmei, osârdnici toţi şi silitori la mese şi gâlcevitori, leneşi la rugăciuni şi la clevetiri grabnici, gata spre a osândi vieţile bătrânilor şi cuvintele lor, nici urmându-le, nici auzindu-le, ci mai vârtos ocărându-le şi zicând: De-am fi fost şi noi în zilele lor ne-am fi nevoit şi noi. Iar episcopii în zilele acelea se vor sfii de feţele celor puternici, judecând judecăţi cu daruri, nepărtinind pe cel sărac la judecată, necăjind pe văduve şi pe sărmani chinuindu-i. Va intra încă şi în norod necredinţă, curvie, urâciune, vrajbă, zavistie, întărâtări, furtişaguri şi beţie.” Și a zis fratele: „Ce va face cineva în vremile şi anii aceia?” Și a zis bătrânul: „Fiule, în acele zile cel ce îşi mântuieşte sufletul său mare se va chema în împărăţia cerurilor.” (Patericul Egiptean, pag. 209, cuv. 15)

Dr. Gabriela Naghi

8 gânduri despre „Cele de departe au ajuns aproape”

 1. Sfântul Paisie Aghioritul confirmă prorocirile Sfinţilor Părinţi cu exemple din lumea care ne înconjoară.
  Ne atenţionează cu înţelepciune să fim în stare de trezvie permanentă, observând semnele vremurilor de apostazie pe care am ajuns să le traim prin mila Domnului. Acestea însă se vor derula cu repeziciune.
  Vedem ca românii trăiesc ca şi cum nu s-ar întâmpla nimic…majoritatea, vieţuiesc într-o stare de letargie duhovnicească, într-o neputinţă somnambulică înfricoşătoare. În schimb au epuizat în timp record majoritatea stocurilor de măşti de protecţie din farmacii, ca şi cum acea bucată de ţesătură simplă i-ar apăra de vreun virus, cât ar fi el de puţin „nociv”! Nu îi preocupă erezia care îmbolnăveşte de moarte mădularele Trupului lui Hristos, nici schisma care invadează agresiv Ortodoxia, punând în pericol unitatea Bisericii. Se pare că şi-au pierdut nu se ştie cum mustrarea de conştiinţă, au uitat puterea rugăciunii şi a pocăinţei care reuşesc să înduplece mila Celui Prea Înalt.
  Ce fac arhiereii noştri, acum când s-a hotarat deja unirea cu papistaşii la sinodul ecumenic din 2025?

  „Se vor petrece multe evenimente. Poate veţi apuca să trăiţi şi voi multe din semnele scrise în Apocalipsă. Încet-încet, destule încep să iasă la iveală. Strig şi eu, netrebnicul, de atâţia ani! Situaţia este înfricoşătoare, ciudată. Nerozia a întrecut limitele. A venit lepădarea şi rămâne ca acum să vină fiul pierzării[1].
  Totul va deveni un spital de nebuni. În harababura ce va stăpâni, fiecare stat se va ridica să facă orice-i spune cugetul. Dumnezeu să ajute ca interesele celor mari să fie spre binele nostru! Pe zi ce trece vom auzi lucruri tot mai noi. Vom vedea făcându-se lucrurile cele mai neaşteptate, mai neraţionale.
  Numai că evenimentele se vor derula cu repeziciune.

  Ecumenism, piaţă comună, un stat mare, o religie după măsurile lor. Acesta este planul diavolilor. Sioniştii pregătesc pe cineva să fie Mesia. Pentru ei Mesia este împărat, adică va stăpâni aici pe pământ. Martorii lui Iehova visează şi ei la un împărat pământesc. Sioniştii vor prezenta unul, iar martorii lui Iehova îl vor primi. Vor spune: „Acesta este!”. Se va face mare zăpăceală.
  În mijlocul acestei zăpăceli toţi vor cere un Mesia ca să-i mântuiască. Şi atunci vor prezenta pe unul care va spune: „Eu sunt Imam, eu sunt al cincilea Buda, eu sunt Hristos pe care-l aşteaptă creştinii, eu sunt acela pe care-l aşteaptă Martorii lui Iehova, eu sunt Mesia evreilor”. Va avea cinci „eu”-uri!…

  Evanghelistul Ioan, atunci când în prima sa epistolă spune: Copiii mei… că vine antihristul, iar acum mulţi antihrişti s-au arătat…[2], nu înţelege că aşteptatul Antihrist va fi ca prigonitorii Maximian şi Diocleţian, ci că Antihristul cel aşteptat va fi într-un fel ca un diavol întrupat, care se va prezenta poporului israelian ca Mesia şi va înşela lumea. Vin ani grei, vom avea încercări mari. Creştinii vor avea mare prigoană. Şi uită-te, oamenii nici nu înţeleg că trăim vremuri apocaliptice, că pecetluirea înaintează. Trăiesc ca şi cum nu s-ar întâmpla nimic. De aceea spune Scriptura că va căuta să înşele, de va fi cu putinţă, şi pe cei aleşi[3]. Cei care nu vor avea intenţie bună, care nu vor fi luminaţi, se vor înşela în anii apostaziei. Pentru că cel ce nu are harul dumnezeiesc, nu are nici limpezime duhovnicească, asemenea diavolului.

  – Părinte, sioniştii cred cele despre Antihrist?

  – Aceştia vor să stăpânească toată lumea. Ca să le reuşească scopul, folosesc vrăjitoria şi satanismul. Satanolatria o văd ca pe o putere care îi va ajuta în planurile lor. Adică vor să stăpânească lumea cu putere satanică. Pe Dumnezeu nu-L pun în socoteala lor. Dar în felul acesta vor fi binecuvântaţi de Dumnezeu? Din aceasta Dumnezeu va scoate multe lucruri bune. Celelalte teorii satanice au ţinut cel puţin şaptezeci de ani; ale acestora nici şapte ani nu vor ţine.

  – Părinte, atunci când aud despre Antihrist simt o frică înăuntrul meu.

  – De ce te temi? Va fi mai înfricoşător decât diavolul? Acesta este om. Sfânta Marina l-a bătut pe diavol şi Sfânta Iustina a alungat atâţia. La urma urmei noi n-am venit să ne aranjăm în această lume.”

  [1] II Tes. 2, 3.

  [2] I In. 2, 18.

  [3] Mt. 24, 24; Mc. 13, 22.

  Extras din Trezire duhovnicească– Cuviosul Paisie Aghioritul, Editura Evanghelismos.

  Apreciază

  1. Il rog pe Atotputernicul Dumnezeu sa va rasplateasca pentru scrierile Domniei Voastre. Aduceti in vederea oamenilor texte absolut necesare pregatirii noastre pentru anii cumpliti care vor veni. Mare pacat ca prea putini se ostenesc spre a le citi. Teribila indolenta. Doamne ajuta.

   Apreciază

 2. Daca fanarul si Moscova nu se inteleg, subalternii acestora inteleganduse de minune, la Bologna inca un pas catre religia antihristica, reprezentantii mai multor bisericii, inclusiv din b.o.r au semnanat pt infiintarea unui centru ecumenist al „bisericilor”, din partea b.o.r a participat un anume Ion Rimboi ce activeaza ca preot paroh la o parohie din Bologna

  Apreciază

 3. Să fie blagoslovit cuvântul Sfinţiei Voastre, Cinstite Părinte Vasile, în vecii nesfârşiţi!Amin

  Mitropolitul Serafim de Pireu revine într-o Mărturisire publică extraordinară, care va face cu repeziciune înconjurul lumii ortodoxe.
  Mitropolia Ortodoxă a Pireului trage semnalul de alarmă , vestind planul mârşav pus la cale de către conducătorul Fanarului, mâna dreaptă a ereticului papă Francisc, cu masoneria sionist-globalistă pentru definitivarea unităţii spirituale a lumii, o unitate supra-religioasă, o unitate în diversitate, care adună laolaltă toate marile religii. Adică, o unitate spirituală pentru realizarea unei noi ordini mondiale, a utopiei perfecte, instaurate de “Mesia”- Antihrist.
  Suntem împinşi spre apostazie chiar de către mai-marii Bisericii. Lipsa de reacţie a BOR care uneori merge până la ticăloasa complicitate…faţă de flagelul intrării in UE, faţă de menţinerea in organismul satanic CMB, faţă de homosexualitate, faţă de ereziile şi schismele nou apărute, culminează cu slujirile împreună cu ereticii, încuviinţând tacit aceste deviaţii primejdioase, cu încălcarea sfintele canoane şi a Tradiţiei Bisericii.
  Toate prorocirile Sfinţilor Părinţi se împlinesc sub ochii noştri.
  *” Oamenii vor fi mândri, vor fi nemulţumitori, vor respinge Legea lui Dumnezeu: alături de pierderea legăturii cu viaţa, va slăbi şi morala. Binele va slăbi şi răul va creşte…. Va fi o apostazie generală şi, pe deasupra, mulţi episcopi vor trăda credinţa, iar ca justificare, vor arăta spre starea strălucită a Bisericii. Căutarea compromisului va fi atitudinea caracteristică a oamenilor. Fermitatea mărturisirii va dispărea. Oamenii vor căuta cu asiduitate să-şi motiveze căderea, iar răul, ca o moleşeală malignă, va susţine această stare generală. Oamenii vor avea obişnuinţa lepădării de dreptate, a dulceţii compromisului şi a păcatului.”

  Acum este vremea potrivită pentru Mărturisirea Adevărului în faţa Mântuitorului Hristos, curăţindu-ne rărunchii de ură şi de răutate, îngrădindu-ne de cel mai puternic virus al tuturor veacurilor, panerezia demonică a ecumenismului.

  *”Şi acum, înainte de moarte drepţii văd în jurul lor ceea ce ceilalţi oameni nu văd”, în timp ce „lâncezeala plictiselii abătută asupra păstorilor, slăbiţi de atacurile lumii acesteia şi care zac ţintuiţi de duhul toropelii zadarnice”sub invazia satanică a ecumenismului, se face vadită tot mai mult în acceptarea hotărârilor conducătorului Fanarului care îi va trimite împreună cu turmele năucite în îmbrăţişarea puternică a ereticului Francisc din care nu vor mai scăpa.

  Acestea însă se vor derula cu mare repeziciune, astfel încât posibilitatea luării unor decizii înţelepte, în timp util, care să ajute mântuirii sufletelor lor şi a celor apropiaţi va fi imposibilă.

  *Sfântul Ioan Maximovici, “Predici şi îndrumari duhovniceşti“, Editura Sophia, Bucuresti, 2001

  Apreciază

 4. Buna seara la toata lumea! Buna sa va fie inima! Sunt un biet pacatos ce urmaresc de ceva vreme postarile pe acest blog si ma ingrijoreaza in sens duhovnicesc derularea evenimentelor. Locuiesc in jud. Valcea. As vrea sa intreb ce trebuie sa fac eu ca crestin practicant in relatia cu Biserica locala, unde preotii habar nu au sau nu vor sa aiba de ceea ce se intampla ? Sunt partas la erezie pentru ca in zona nu stiu niciun preot ingradit de erezie. Ce sa fac, sa merg in continuare la biserica?

  Apreciază

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s