Cuvioasa Maria Egipteanca

Nu există păcate care să covârşească bunătatea lui Dumnezeu şi iubirea Lui de oameni. Oricâte rele va fi săvârşit un om, Preamilostivul îl iartă pe păcătos, dacă se pocăieşte. Nu numai că îl iartă, dar îl şi împodobeşte cu darurile Sale cele alese, precum tatăl a dat fiului risipitor haine, încălţări şi inel, junghiind viţelul cel îngrăşat.

          În Egipt vieţuia o fată de numai doisprezece ani. La această vârstă şi-a părăsit familia şi s-a dus în Alexandria, unde s-a afundat în toată mocirla dezmăţului. Aşa a petrecut şaptesprezece ani. Într-o zi, a văzut mulţime mare urcându-se pe corabie şi a aflat că se duc la Ierusalim, pentru Sărbătoarea Înălţării Sfintei Cruci. S-a amestecat în mulţime, cu gândul că acolo vor fi destui cu care-şi va împlini poftele cele murdare. La Ierusalim a vrut să intre în biserică laolaltă cu cei mulţi. O putere nevăzută o împiedica, şi a încercat zadarnic în trei sau patru rânduri să pătrundă. Nu putea în nici un chip să treacă de prag. Deznădăjduită, şi-a îndreptat privirea către o icoană a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, a început să plângă şi să-şi cunoască toată grozăvia faptelor ei de până atunci. A făgăduit că va lepăda acele fapte urâte şi după ce va vedea Crucea pe care a fost răstignit Mântuitorul, va părăsi lumea cu deşertăciunile ei. Un glas sfânt a călăuzit-o să treacă Iordanul şi să se afunde în pustie, unde a petrecut în lipsuri şi nevoinţe vreme de patruzeci şi şapte de ani.

          Când stareţul Zosima a ajuns la locul spre care a fost îndemnat să se îndrepte, unde vieţuia Cuvioasa Maria Egipteanca, cea pomenită astăzi, a văzut o umbră ca de trup omenesc. După stăruinţă şi alergare, a ajuns să vorbească cu Cuvioasa, care i-a istorisit viaţa ei cu păcatele şi zbuciumul cel greu de scris. ,,Crede-mă, omule, că n-am văzut alt om, de când am trecut Iordanul, fără numai faţa ta astăzi, nici fiară, nici altă fiinţă n-am văzut. Iar carte niciodată n-am învăţat, nici pe altul citind sau cântând n-am auzit, dar cuvântul lui Dumnezeu cel viu şi lucrător învaţă pe om cunoştinţa… Deci, acum te jur pe tine cu Întruparea Cuvântului lui Dumnezeu, să te rogi pentru mine desfrânata’’. Acestea le-a grăit către Zosima. A cerut de la Cuvios, care avea darul preoţiei, Sfintele şi Preacuratele Taine şi i-a poruncit să nu destăinuie nimic din câte a aflat, până la săvârşirea ei din viaţa aceasta.

          După un an, Zosima a revenit în pustie şi a găsit-o pe Cuvioasa Maria Egipteanca adormită întru Domnul. Pentru rugăciunile sale sfinte, Doamne Iisuse Hristoase, milostiveşte-Te spre noi păcătoşii (După Vieţile Sfinţilor pe aprilie, Ed. Mănăstirea Sihăstria, 2005. p.7-25).

Precizare necesară

Chiar în articolul de ieri atrăgeam atenţia asupra zvonurilor alarmiste, venite Dumnezeu ştie de unde, deoarece autorii lor nu-şi dezvăluie identitatea, preferând să stea în ungherele lor întunecate. Astăzi am primit iarăşi o avertizare precum că de Sfintele Paşti antihristul va fi prezentat de la Ierusaalim drept conducător  al lumii întregi. Avertizarea este un amestec de lucruri utile, cum sunt reducerea timpului petrecut pe internet, primejdia de a fi datornic al băncilor etc., cu fanteziile personale ale autorului. Acesta cutează să ne spună că anul 2033 era prevăzut pentru sfârşitul veacului acestuia, dar că nu vom ajunge anul 2027!

Avertismentul trebuie respins din capul locului şi îngăduiţi-mi să argumentez:

1.Întronizarea antihristului se va face în al treielea Templu, care nici măcar nu a început a fi zidit.

2.Nu a fost realizată ,,religia’’ mondială al cărei dumnezeu va fi antihrist. Încă nu s-au unit ecumeniştii şi ceilalţi rătăciţi ai lumii spre a alcătui pseudo-biserica în care se va oficia cultul antihristului. Nici măcar între trădătorii lui Hristos, ai  Sfintei Ortodoxii şi papistaşi nu s-a făptuit oficial unirea. Deocamdată sunt uniţi doar în cuget şi simţiri. E foarte plauzibilă întrunirea unui sinod în anul 2025, la 1700 de ani de la Sinodul I Ecumenic, şi atunci să se proclame unirea trădătorilor cu papistaşii.

3.Pecetluirea cu semnul antihristic s-a făcut într-un procent extrem de redus, insuficient. Până să se facă la scară planetară, mai sunt necesare şi alte pandemii.

4.Faptul că avansează anii de mai sus, e o cutezanţă nesăbuită, care subminează cu totul credibilitatea avertismentului, deoarece nu este al nostru ,,a şti anii sau vremurile pe care Tatăl le-a pus în stăpânirea Sa’’ (Fapte 1, 7).

Să rămânem în neliniştea cea bună şi în necurmată priveghere. Nu uitaţi că miercuri seara vom săvârşi Canonul Mare al Sfântului Andrei Criteanul, ocazie potrivită pentru noi de a face paşi spre pocăinţă şi a ne pleca cu umilinţă şi frângere de inimă în faţa Marelui nostru Dumnezeu. Cei care au locul potrivit pentru această Slujbă să partcipe cu precauţia necesară; ceilalţi, să-l citească acasă.

Presbiter Ioviţa Vasile

Trezvie şi discernământ duhovnicesc

Sunt două daruri Dumnezeieşti de care au avut parte Sfinţii Părinţi. Le-au păstrat cu scumpătate, ceea ce i-a ajutat să trecă peste toate cursele vrăjmaşului, iar nouă, celor slăbănogiţi de păcate, ne-au lăsat nemuritoare învăţături şi pilde de vieţuire, atât de necesare în veacul acesta învolburat de necredinţă, apostazie, erezii şi schisme. Sfântul Apostol Ioan a văzut încă din anii vieţuirii sale pe pământ încercările prin care trecem noi astăzi, şi din imbold Dumnezeiesc ne-a lăsat scris: ,,Iubiţilor, nu daţi crezare oricărui duh, ci ispitiţi duhurile dacă sunt de la Dumnezeu, fiindcă mulţi prooroci mincinoşi au ieşit în lume. În aceasta să cunoaşteţi duhul lui Dumnezeu: orice duh care mărturiseşte pe Iisus Hristos venit în trup, este de la Dumnezeu. Şi orice duh care nu mărturiseşte pe Iisus  nu este de la Dumnezeu, ci este duhul lui antihrist, despre care aţi auzit că vine, şi acum este chiar în lume’’ (I Ioan 4, 1-3).

Cărţile noastre bisericeşti au păstrat pilda vieţii unui creştin care vieţuia drept, după puteri. De la o vreme a început să aibă vedenii prin care era îndemnat să se roage mai mult, să postească, să facă milostenie, lucruri necesare oricui se străduieşte să-şi dobândească mântuirea. Era mulţumit în sinea lui de aceste vedenii, ignorând faptul că se încredea prea mult în puterile sale şi nici n-avea discernământul duhovnicesc al deosebirii duhurilor. Cel rău îl ispitea şi s-a insinuat în viaţa lui folosindu-se de vicleşugul binelui aparent. Treptat i-a câştigat încrederea şi, în cele din urmă, i s-a arătat în vedenie locul de fericire veşnică a drepţilor din Vechiul Testament. În contrast cu aceasta, cei din Noul Testament îi erau înfăţişaţi în chinurile iadului. De-aici a conchis el că Noul Testament e lipsit de valoare şi s-a lepădat de el, dar de fapt s-a lepădat de Mântuitorul nostru Iisus Hristos. În acest fel, s-a prăbuşit în prăpastie, pierzându-şi mântuirea.

În zilele noastre apar tot felul de previziuni privitoare la vremurile apropiate nouă. Sunt puse probabil sub nume false, autorul evită să se arate oamenilor. Credincioşii noştri sunt mânaţi de intenţii bune şi răspândesc pe căile cunoscute aceste previziuni, care ajung la noi. Problema este una singură, dar esenţială: sunt acestea făcute prin voia lui Dumnezeu, sau sunt rodul cutezanţei nesăbuite a omului? Pentru că în istorie au existat şi există mulţi prooroci mincinoşi. Capitolul 28 al Cărţii lui Ieremia ne relatează tocmai cazul unui astfel de impostor, Anania. Dându-şi seama de înşelăciunea acestuia, Proorocul Domnului, Ieremia, l-a înfruntat direct: ,,Domnul nu te-a trimis şi tu dai poporului acestuia încredere în minciună’’ (vers. 15). Este aceasta primejdia care ne pândeşte şi pe noi, fiindu-ne atât de necesare trezvia şi discernământul duhovnicesc care, fie ne lipsesc, fie ne sunt tocite de păcate. Ajungem astfel să greşim, cu toate că suntem mânaţi de cele mai bune intenţii. Aci aş aminti de cuvântul Sfântului Simeon Noul Teolog: ,,Nici binele nu e bine, dacă nu e bine făcut’’.

Zilele trecute am primit acel mesaj, anonim până la urmă, prin care suntem înştiinţaţi că urmează o pedeapsă a lui Dumnezeu, de aceea e bine să ne punem la intrarea-n casă o Sfântă Cruce, deoarece îngerul Domnului urmează să treacă prin lume şi va lovi cumplit casele care nu vor avea Semnul Sfânt. Să observăm asemănarea cu vremea ieşirii lui Israel din Egipt, când Dumnezeu a îndemnat poporul să-şi ungă uşile cu sângele mielului junghiat urmând pedeapsa cea mai grea, adică moarte întâiului născut din casele egiptenilor. Personal am serioase rezerve asupra mesajului. Oricum, noi avem Sfânta Cruce în casele noastre şi nu e nicio primejdie ca îngerul lui Dumnezeu să intre în casele noastre cofuz şi să ne pedepsească ca pe nişte necredincioşi. E bine ca împreună cu frăţiile voastre să ne sfătuim, nu cumva să cădem în greşeli vătămătoare de suflet. Părinţii noştri nepomenitori au autoritatea morală necesară, spre a ne îndruma cum se cuvine în această lume dezorientată.

Presbiter Ioviţa Vasile                30 martie 2020

Cuviosul Părintele nostru Justin Pârvu: Ce stăpânire este aceasta care ne dă pâine otrăvită să mîncăm, care ne ucide copiii?

– Sfântul Apostol Pavel spune să ne supunem stăpânirilor şi mai marilor noştri? În ce măsură ne mai putem supune în astfel de condiţii?

– Tot Sfinţii Apostoli spun să ascultăm de Dumnezeu mai mult decât de oameni. Nu mai avem de cine asculta, dragii mei, decât numai de Dumnezeu. Diavolul s-a întrupat în acest sistem politic şi se luptă cu noi prin ei, mai aprig ca niciodată. Îţi oferă mai întâi toate pricinile păcătuirii: cîrciumi şi alcool, dezmăţ şi imagini cât mai desfrânate, amuzament şi libertăţi de tot soiul. Aşa se alege un conducător: prin harul lui Dumnezeu şi voinţa naţiunii, nu? Dar aceştia ce har de la Dumnezeu să aibă? Aceştia sunt lupi răpitori! Nu mai este o stăpânire aleasă, este o stăpânire antihristică, potrivnică lui Hristos. Dacă se împotriveşte lui Hristos, glasul acelei stăpâniri nu va mai fi unul de ascultat. Ce stăpânire este aceasta care ne dă pâine otrăvită să mîncăm, care ne ucide copiii? Nu vedeţi că au început cu copiii, cu sufletele acestea nevinovate? De ce? Pentru că îi ucide nevinovăţia copiilor.

Cu martirajul copiilor a început Biserica lui Hristos, cu martirajul pruncilor, iată că începe şi prigoana acestui veac de pe urmă. Dar socotesc că jertfa nevinovată a acestor copii nu va fi nelucrătoare, ci ea va da putere aleşilor Bisericii lui Hristos. Şi cred că va fi o încununare a Creştinismului prin jertfa copiilor nevinovaţi.
Este foarte periculos acum păcatul neştiinţei; toţi vedem pericolul în care ne găsim şi suntem obligaţi să ne informăm şi avem datoria de a informa şi pe ceilalţi fraţi ai noştri mai simpli şi neajutoraţi. Nimeni nu va putea spune că nu a ştiut că vaccinul acesta este ucigaş… iar pentru cei care nu au ştiut cu adevărat, pentru aceştia Biserica, prin preoţii şi slujitorii ei, este responsabilă şi va răspunde pentru sufletele lor.

Omul vine să se formeze în Biserică. Şi ce formare îi dăm noi, dacă propovăduim aceeaşi învăţătură cu a statului antihristic? Biserica nu rămâne străină faţă de toată conjunctura această politică şi socială şi este datoare să se implice atât în societate cât şi în politică, atâta timp cât legile politice împiedică porunca lui Dumnezeu. Preotul, la hirotonie, jură că se va supune lui Dumnezeu şi poruncilor Lui, dar şi stăpânirii statale. Păi cui jurăm noi? Preşedinţilor şi parlamentarilor care legalizează prostituţia şi actele cu cip? Păi rolul preotului este numai să cunune şi să înmormânteze? Nu. El este sarea pămîntului şi lumina oamenilor. Ce lumină mai aduce, dacă el se supune legilor întunecate ale acestui veac?
Iar dacă tace, înseamnă că refuză să aducă lumina oamenilor. Nu ei sunt urmaşii Apostolilor, cărora Mîntuitorul le-a poruncit: „Mergeţi în toată lumea şi propovăduiţi Evanghelia la toată făptura”(Marcu 16:15)? Nu le-a poruncit să tacă.

Dacă s-ar ridica o elită de preoţi şi de călugări care într-adevăr să se angajeze în slujba Adevărului, atunci s-ar mai schimba situaţia. Iar prin această schimbare eu nu înţeleg îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă şi nici măcar a caracterului celor ce ne conduc, ci înţeleg o schimbare în sufletele credincioşilor, o întărire a credinţei care ne va da forţa să mărturisim împreună, ne va da unitatea şi dragostea jertfirii.
Important este să ne opunem tuturor antihriştilor şi să murim demn, să nu avem o poziţie de laşitate. Iar poporul cum să se mobilizeze, cum să aibă tărie duhovnicească, dacă nu are lideri?

Poate că preoţii aceştia se tem să nu fie înlăturaţi din posturile lor şi astfel să nu mai poată catehiza credincioşii pe care îi mai au.

– Represalii au fost dintotdeauna şi vor fi. Noi nu trebuie să calculăm cât timp de cateheză avem la dispoziţie. Poate să fie şi o săptămână, dar să îmi fac datoria cu toată jertfelnicia faţă de Evanghelia lui Hristos şi neamul meu. Au fost 12 Apostoli şi până şi acolo a intrat diviziunea, trădarea. Şi ce catehizare este aceea dacă taci?
Pe mine nu trebuie să mă îngrijoreze faptul că mă va schimba şi va trimite alt preot în locul meu, cu mult mai slab şi care să corespundă baremului. Dacă pătimim ceva pentru Hristos, mai mult folos vom aduce naţiei. Jertfa naşte viaţa. Nu este suficient să mărturiseşti un adevăr numai celui de sub epitrahilul tău, ci trebuie să îl propovăduieşti în auzul tuturor. Avem datoria să scoatem adevărul la lumină. Te mai poţi retrage din strategie, dar cât durează această strategie, măi? Suferă poporul ăsta de atâta strategie şi nu mai facem nimic.

Să nu confundăm strategia cu depunerea armelor. Doar nu suntem făcuţi numai pentru zile bune; un război cine îl mai susţine? Şi cine sunt luptătorii? Nu noi cei din lumea aceasta de aici? De ce i se zice „Biserică luptătoare”? Luptătoare înseamnă zi de zi să susţii un atac împotriva puterilor întunericului. O asceză retrasă în individualitatea ei nu mai este un adevăr mărturisit în plenitudinea lui.

Problema noastră cea mai mare acum este că ne aflăm într-o beznă a ignoranţei şi socotim păcatul neştiinţei un mare privilegiu.

Generaţia aceasta a ajuns la apogeul nihilismului: „Şi ce dacă fac lucrul acesta? A! Nu-i nimic!” Iei cipul – „Ei, n-are nimica!”; slujeşti cu catolicii: „Ei, n-are nimica” şi tot aşa… toate nu au nimic. Nihilismul a născut acest libertinaj şi această stare te îndreptăţeşte pe tine cumva să faci orice, ce vrei, să amesteci lumina cu întunericul, să mergi şi cu Dumnezeu şi cu mamona.
În acest caz noi nu mai suntem ucenici al lui Hristos.

(Interviu din revista Atitudini nr. 8, octombrie 2009)

Text editat de Dr. Gabriela Naghi

Deschideţi bisericile! Bisericile sunt spaţii ale grijii pentru celălalt. Deblocați România, sau România vă va „debloca” pe voi!

Scrisoare deschisă adresată domnilor Iohannis, Orban, Ciolacu, şefilor de partide, şefilor de servicii de informaţii, parlamentarilor, membrilor guvernului

Doamnelor şi domnilor,

La ora la care vă scriu, cea mai mare parte a populației a înțeles că, deși aţi fost informați (mai ales primii doi), încă din decembrie, de serviciile de informații despre pericolul covid-19; deși ați putut observa, dumneavostră înșivă, epidemia din China, apoi răspândirea ei în alte state, răspândire uşor de prevăzut, despre care nu era necesar să fiți preveniți de servicii sau de specialiști, nu aţi făcut nimic pentru pregătirea țării în vederea șocului ce urma să vină.

Sistemul de sănătate publică a fost lipsit (dincolo de medicii și asistenţii înjuraţi, fugăriţi şi arestaţi pentru motive deloc lăudabile, în realitate adevăraţii eroi) de o strategie clară de acțiune, de echipamentele necesare

Preşedintele României a ieşit cu sfaturi pe care le ştiam cu toţii, cu starea de urgenţă şi cu ameninţări. (Oamenii vor compara şi îşi vor aminti.)

Demersul meu este însă legat de prosteasca, inutila şi extrem de dăunătoarea blocare a ţării prin măsuri care ţin de lupta cu infracţionalitatea criminală generalizată, cu războaiele de gherilă, de înăbuşire a unor tentative de lovitură de stat, sau a unor revolte, şi nu de lupta ştiinţifică cu un virus.

În România s-au întors şi vor continua să se întoarcă românii plecaţi prin lume. Nu peste mult timp numărul lor va trece de 2-3 milioane. Poate mai mult.

Cei care se întorc nu vor mai fi primiţi, sau nu vor mai aveau ce să facă în statele de unde au sosit, criza scoţând în şomaj însăşi populaţia nativă. Ce veţi face peste câteva luni cu toţi aceştia? Ce veţi face cu jumătate din populaţia României lipsită de asigurarea zilei de mâine? Vă bazaţi pe „iubirea” diasporei? Dincolo de faptul că nu e iubire, nu aţi înţeles până acum cât de repede trece “adorarea” populară? Cât de repede s-a trecut de la ura generalizată contra lui Băsescu, la ura împotriva PSD-ului şi a lui Liviu Dragnea? Şi dacă Băsescu a încasat ura pentru tăierile de salarii şi pensii şi mult mai redusele concedieri de după 2008, cea împotriva lui Dragnea s-a construit într-o perioadă de mai bine, cu substanţiale creşteri de salarii. Înţelegeţi în ce ecuaţie cu o singură necunoscută – când? – v-aţi vârât?

Ce veţi spune şi face când nu veţi mai avea bani de pensii, de salarii? Veţi împrumuta? Păi ştiţi cât de rari şi de scumpi sunt banii într-o lume deja îndatorată până peste cap şi scufundată în recesiune? În care cele mai multe state vor avea nevoie de împrumuturi mari? În care fiecare e pe cont propriu? Veţi vinde ţara asta pentru secole? O veţi împărţi?

Doamnelor şi domnilor,

Luaţi situaţia în mâini profesional şi bărbăteşte. Deblocaţi ţara, deblocaţi economia, atâta câtă mai este. Luaţi măsuri de stimulare, ajutaţi firmele româneşti, cu precădere sectorul productiv şi de servicii, mic şi mijlociu.Ajutaţi agricultura şi mai ales micul fermier, care poate suplini nevoile populaţiei orăşeneşti. Înfiinţaţi reţele de magazine alimentare şi aprozare de stat, care să comercializeze numai produse româneşti, căci nu vă veţi putea bizui, după cum deja ştiţi, pe retailerii de afară. Ajutaţi sectorul de producţie alimentară intern care să poată oricând asigura nevoile întregii ţări.

Nu în ultimul rând vreau să vă aduc la cunoştinţă, dacă nu ştiaţi deja, că această viroză nu este cu nimic mai gravă decât gripele anuale, doar cu anumite caracteristici care o particularizează: o contagiozitate mai ridicată şi decesul predominant al persoanelor vârstnice şi cu maladii preexistente: peste 90 % persoane de peste 70 de ani; peste 80 % cu două maladii pre-existente; peste 50 % cu 3 maladii pre-existente; sub 1 % fără nicio maladie pre-existentă. restricţii şi izolare a pandemiei locale, a coborât estimările de victime de la peste 2 milioane la 20.000, adică cam cât o gripă sezonieră.

Nu o spun eu, o spun statisticile anuale referitoare la toate maladiile, o spune statistica actualei pandemii, o spune o lungă listă de specialişti recunoscuţi la nivel interaţional: şefi de spitale, clinici, institute de cercetare, recomandaţi de rezultate de prestigiu, nu aşa-zişii specialişti locali apocaliptici, purtaţi pe la televiziuni şi sponsorizaţi masiv anual de companiile famaceutice.

Experţii internaţionali în drept penal şi constitutional afirmă că starea de urgenţă, blocarea, izolarea oamenilor consituie O ÎNCĂLCARE MASIVĂ ȘI DISPROPORȚIONATĂ A DREPTURILOR FUNDAMENTALE ŞI A LIBERTĂȚII ȘI, PRIN URMARE, SE PRESUPUNE CĂ SUNT „TOATE ILEGALE”.

În conformitate cu cele de mai sus, ca cetăţean al acestei ţări îngrijorat pentru viitorul ei, vă cer să deblocaţi ţara cât daunele nu devin uriaşe şi imposibil, sau foarte greu de reparat! Întreprindeţi cele necesare pentru a lupta pe tărâm medical cu epidemia! Ridicaţi de îndată starea de urgenţă care i-a transformat pe toţii românii în delicvenţi şi infractori ce trebuie să dea zilnic declaraţii! Încetați torturarea psihică a românilor! Desfiinţaţi penitenciarul România!

Deschideţi bisericile! Bisericile sunt spaţii ale grijii pentru celălalt, deprinderii obiceiurilor sănătoase, civilizate, educaţiei morale, solidarităţii, curăţiei trupeşti şi sufleteşti.

Deblocaţi economic şi social România, sau valul nemulţumirilor vă va mătura ca pe nişte resturi vegetale eșuate pe un mal de mare!

Paul Ghiţiu
Violeta Sfeclis
Chiriac Ştefan
Cătălin Gavrilaş
Marian Măgureanu
Daniel Vorona
Adina Warren 
Doina-Lia Ungureanu
Gabriel Faraon
Stel Negru 
Gheorghe Botosineanu
Vlad Părău
Valer Iuraşcu

(Preluare selectivă de pe un site neidentificat)

Cuviosul Părintele nostru Justin Pârvu, în 2009: Soluţii omeneşti nu sunt, dragii mei! Soluţia este moartea pentru Hristos

– Părinte, cum sfătuiţi poporul să procedeze cu privire la aceste vaccinuri criminale care se vor impune cu forţa asupra copiilor noştri şi asupra mamelor însărcinate şi poate pe viitor asupra tuturor?

– Dragii mei, e greu să dai un răspuns unui popor întreg, pentru că nu avem decât soluţii dureroase, pentru că aceasta este realitatea în care trăim: foarte, foarte dureroasă. Am spus de la începutul anului că trebuie să ne pregătim pentru martiraj şi mai mult de atât nici nu aş mai fi avut de grăit, dar oamenii sunt neputincioşi cu duhul şi cu mintea ca să înţeleagă. Nu e uşor să trăieşti în ziua de azi. Dar dacă Domnul aşa a binevoit ca noi să suferim aceste vremuri, apoi trebuie să ne supunem şi să primim cu bucurie toate cele ce vin asupra noastră, ca din mâna lui Dumnezeu şi nu a vrăjmaşului. E mai greu acum, pentru că ne-am învăţat cu comoditatea, cu televizorul şi cu toate mofturile şi libertăţile; ei bine, dragii mei, abia acum se vede efectul dăunător al acestor libertăţi – ne-au slăbit puterile sufletului: Mintea este îngreuiată, trupul slăbit şi datorită alimentaţiei otrăvite cu care ne hrănesc mai marii noştri, şi nu suntem obişnuiţi să purtăm nici un fel de război, nici duhovnicesc, nici trupesc.

De aceea, vă rog să nu mai căutaţi soluţii. Soluţii omeneşti nu sunt, dragii mei! Soluţia este moartea pentru Hristos. Tată pe fiu şi mamă pe fiica va da la moarte. Iată că asistăm la împlinirea acestei proorocii. Dacă mama va lăsa copilul să fie vaccinat, este ca şi cum l-ar da la moarte.

Am spus de mai multe ori să luăm modelul lui Brâncoveanu, care cu mărime de suflet privea mucenicia fiului său cel mic, Matei. Învăţaţi copiii să trăiască în legea creştinească, aceste obiceiuri să le deprindă mai cu seamă; nu mai e nevoie de nici o altă ştiinţă, de nici o şcoală; prin orice mijloace copiii noştri sînt otrăviţi nu numai cu aceste vaccinuri, ci cu atâtea informaţii mincinoase la adresa creaţiei lui Dumnezeu, cu calculatorul şi cu tot soiul de filme, care oferă copilului o educaţie antihristică. Dacă nu aveţi unde să vă retrageţi din societatea aceasta potrivnică lui Dumnezeu, staţi fiecare la locurile dumneavoastră şi mărturisiţi pe Hristos, opunându-vă tuturor măsurilor viclene de exterminare a omului.

Pentru că asta tânjeşte vrăjmaşul să facă: să distrugă făptura lui Dumnezeu. Invidia lui cea mai mare, aceasta este – crearea omului. De ce îl iubeşte Dumnezeu atât de mult pe om? Tocmai de aceea ar trebui să prindem putere şi curaj, pentru că dacă suntem aşa de tare luptaţi şi împresuraţi din toate părţile de atâtea primejdii şi nevoi, înseamnă că şi invidia vrăjmaşului se măreşte datorită dragostei lui Dumnezeu sporite faţă de noi – chipul şi asemănarea Sa. Dar iată cât de mult ne iubeşte Dumnezeu că încă mai rabdă toate păcatele şi fărădelegile noastre. Numai dracul nu înţelege mila şi iertarea lui Dumnezeu; că dacă ar fi înţeles-o, cred că s-ar fi pocăit şi el.

De aceea vă zic: aveţi încredere că Domnul vă va da putere să mărturisiţi pentru El. Trăim într-o lume anarhică, întreaga clasă politică este vrăjmaşă a lui Hristos şi slujitoare răului, de aceea numai simpla noastră vieţuire fără să abdicăm de la principiile noastre creştine este o mărturisire şi o mucenicie de zi cu zi.

Aşadar: Nu primiţi acest vaccin şi nimic ce aduc nou puterile politice de azi. Evreii conduc lumea şi americanii lucrează pentru ei şi cred că au ajuns să o stăpânească deoarece nu mai au nici o sfială. Totul este la vedere şi sunt conştienţi că nu mai au nici un adversar de temut şi luptă pentru exterminarea populaţiei, ca cei puţini care vor rămâne să se închine lor. Acum ei studiază şi fac trierea, iar modul prin care vor distinge oamenii între ei sunt cipurile. Ai sau nu ai cip? Căci în fond cipul ce este? O armă împotriva omului. Iar noi nu mai avem arme; tineretul nostru este obosit, încât chiar să vrea să se ridice din vraja în care trăieşte, nu mai are putere.

Singurele noastre arme sunt numai cele duhovniceşti: rugăciunea, smerenia, dragostea, dar şi mărturisirea. Nu se poate dragoste fără mărturisire. Dragostea este jertfitoare, iar dacă noi ne temem să mărturisim adevărul, ce jertfă mai avem? Sau dacă nu ne pasă de aproapele nostru care este în neştiinţă şi noi nu îl informăm şi îl lăsăm să cadă pradă acestui sistem, ce dragoste mai avem? Cei care se mai luptă astăzi să trezească pe fratele lor, care nu au rămas nepăsători faţă de viitorul unei naţii şi al unei Biserici, aceia sunt fii ai dragostei lui Dumnezeu, care îşi pun viaţa pentru fraţii lor.

De aceea, mamelor, educaţi-vă creştineşte copiii şi nu îi lăsaţi necontrolaţi! Nu îi lăsaţi să îşi facă mendrele lor, nu îi lăsaţi prada educaţiei acestei societăţi, pentru că le-aţi asigurat şi moartea sufletească, dar iată că şi pe cea trupească! Mai degrabă ieşiţi din mijlocul acestei societăţi şi vă creşteţi copiii în dragoste şi simplitate. Sărăcia şi greutăţile vă vor întări mai mult şi mintea, şi sufletul, şi trupul. Nu vedeţi că prin atâtea libertăţi şi drepturi ale copilului, ei ajung să aibă dreptul de a ţi-l ucide, dreptul de a distruge o naţie?

(interviu din revista Atitudini nr. 8, octombrie 2009)

Text editat de Dr. Gabriela Naghi

Chemare pentru toţi iubitorii de Hristos

Părinţii din Sfântul Munte ne cheamă să ne alăturăm lor în rugăciune, în aceasta noapte de vineri spre sâmbătă, fiecare după puterile şi posibilităţile sale. Ni se recomandă citirea Psaltirii (pentru cei care au binecuvântare), Acatistul Acoperământului Maicii Domnului, Acatistul Sfântului Mucenic Haralambie.

Să îndreptăm rugăciunile noastre către Atotputernicul şi Atotmilostivul Dumnezeu pentru a face să înceteze această molimă provocată de vrăjmaşii Săi, iar aceştia să se retragă în vizuinile lor.

Părinţii athoniţi vor face priveghere începând cu ora 21 00.

,,Înviază Dumnezeu risipindu-se vrăjmaşii Lui şi fugind de la faţa Lui cei ce-L urăsc pe Dânsul. Precum se risipeşte fumul şi nu mai este; precum se topeşte ceara de la faţa focului, aşa să piară diavolii şi slujitorii lor de la faţa lui Dumnezeu; iar robii lui Dumnezeu aceştia, să se bucure de Domnul şi să se veselească’’ (Molitfelnic, pag. 379).

Presbiter Ioviţa Vasile

Impostură şi nesimţire

A spus cineva aceasta vorbă înţeleaptă: o vreme poţi minţi pe toată lumea; pe uni-i poţi minţi tot timpul; dar ca să minţi pe toată lumea la nesfârşit, este cu neputinţă. Adevărul acesta se verifică în prezentul pe care-l trăim, în această imensă manipulare legată de declarata şi mult trâmbiţata pandemie. Din ce în ce mai multă lume îşi dă seama de excepţionala înşelăciune la care suntem supuşi şi ia cuvenita distanţă faţă de promotorii ei. Există însă acea categorie de oameni pe care nu-i chip să-i clinteşti din părerile lor care le sunt livrate de mass media. Ce au văzut ei cu ochii lor e sfânt, e mai mult decât literă de Evanghelie. Pe  aceştia se bizuie fârtaţii creatori de panică şi dezordine.

Mi-a fost dat să citesc un document emis de DSP Constanţa şi semnat de trei… văduve vesele. Ca să se afle-n treabă, dumnealor dau indicaţii precise despre felul cum trebuie să procedeze preoţii atunci când îi împărtăşesc pe credincioşi. Pentru aceste muieri, Sfântul Potir e… recipient sau pocal! Nici mai mult, nici mai puţin. Nădăjduiesc că Arhiepiscopul Tomisului şi preoţii din eparhie vor ignora această intruziune impertinentă şi vor respecta tradiţia bisericească fără adaosuri, fără omisiuni sau denaturări.

Vine la rând călugărul bătăuş de la Iaşi, Savu Teofan. Se apucă dumnealui şi suita mitropolitană să emită un fel de circulară agramată, că doar unii sunt şcoliţi prin cursuri de scurtă durată, şi impun preoţilor  reguli mult mai aspre chiar decât ordonanţa militară, asta ca să-şi câştige merite prisositoare în faţa stăpânilor. Citiţi-le, analizaţi-le şi concluzionaţi.

  1. ,,Dacă totuşi credincioşii vin la biserică, nu au voie să intre în biserică şi vor asculta slujba afară de la staţia de amplificare’’.
  2. ,,Nu se mai fac slujbe afară’’, dixit Teofan.
  3. Înmormântările se fac cu numărul de persoane stabilit de puternicii zilei, opt. Ceilalţi, oricine-ar fi, fraţi, surori, părinţi, rude apropiate să facă bine să plece şi să nu strice planurile grangurilor.
  4. Când un credincios din parohie moare din cauza coronavirusului, preotul e obligat să anunţe protopopul specialist în epidemiologie, decedatul având potenţial de a-i contamina pe cei din jur!
  5. ,,Nu se fac spovedanii în Sfânta Biserică şi nici nu se administrează Taina Sfintei Împărtăşanii; este recomandat ca preoţii să recomande (!!)  credincioşilor să se spovedească după Sfintele Paşti’’. Dar dacă pandemia ţine până la 31 ianuarie?  Tot după Paşti, nu?
  6. ,,Rugaţi credincioşii să rămână acasă’’. Acasă sau în carantină, populaţia trebuie obişnuită cu robia care ne aşteaptă.
  7. ,,Fiecare preot este direct răspunzător de prezentele hotărâri şi de cele emise de către Sfântul Sinod’’. Aici nu vă dau dreptate, stimabililor. Dumneavoastră sunteţi direct răspunzători, nu preoţii, şi negreşit veti răspunde la Judecata Mântuitorului Hristos

Chiar în timp ce scriam, s-a anunţat ordonanţa militară iohannisiană nr. 3, prin care armata va fi scoasă pe străzi iar persoanele peste 65 de ani nu mai au voie să iasă din casă şi se vor lua… măsuri de supraveghere electronică!

Sunt convins că în aceste vremuri se verifică una din ,,legile’’ lui Murphy care ne spune că inteligenţa lumii e constantă, în vreme ce populaţia se înmulţeşte continuu.

Din arestul de la domiciliu,

Presbiter Ioviţa Vasile, rob al lui Iisus Hristos,

deţinut al statului antihristic

Nu te teme, pentru că cei ce sunt cu noi sunt mai numeroşi decât cei ce sunt cu ei (IV Regi 6, 1)

 

Iubitori de Hristos, vă îndemn pe toţi să citiţi o relatare excepţională a Sfintelor Scripturi, cuprinsă în capitolul 6 al Cărţii IV Regi, versetele 8-23. Despre ce este vorba? Regele Siriei s-a ridicat cu război asupra lui Israel, însă orice strategie aplicată s-a arătat zadarnică. Regele israelit ştia din vreme de intenţiile vreăjmaşilor şi ocolea locurile în care sirienii plănuiau lupta în secret. Exasperat, regale Siriei şi-a suspectat apropiaţii de trădare, până când unul din slujitori i-a descoperit adevărul: ,,Elisei Proorocul, pe care-l are Israel, spune regelui lui Israel până şi cuvintele pe care le grăieşti tu în odaia ta de culcare’’. Bineînţeles că regele a poruncit oştirii să meargă neîntârziat să-l prindă pe Proorocul Elisei, aflat în cetatea Dotan.

Dimineaţa, slujitorul Proorocului Elisei a văzut cetatea împresurată de oştile siriene şi s-a dus îngrozit la omul lui Dumnezeu. Răspunsul acestuia:  ,,Nu te teme, pentru că cei ce sunt cu noi sunt mai numeroşi decât cei ce sunt cu ei’’ (IV Regi 6, 16). Şi pentru a-şi întări spusele, Proorocul Elisei s-a rugat: ,,Doamne, deschide-i ochii ca să vadă’’. Îndată uitându-se ,,a văzut şi iată, tot muntele era plin de cai şi de care de foc împrejurul lui Elisei’’. De unde au apărut acele care de foc? Din cer. Era oştirea cerească trimisă de Dumnezeu pentru ocrotirea aleşilor Săi. Ne-aducem aminte că Sfântul Prooroc Ilie a fost ridicat la cer de un car de foc.

Aşadar, iubitori de Hristos, nu vă temeţi în aceste vremuri de barbarie, când bisericile ne sunt închise, Sfânta Liturghie e împiedicată de slujitorii satanei, în complicitate cu cei care se pretind ierarhi ai Bisericii noastre. Nu vă temeţi deoarece cu noi e toată oştirea cerească, e Domnul Oştirilor Însuşi, Domnul Savaot, Dumnezeul nostru Cel Atotputernic. Nu vă temeţi, căci acest război e pornit de barbari în primul rând împotriva Mântuitorului Hristos, noi fiind doar nişte slujitori nevrednici ai Lui. Nu vă temeţi pentru că Maica Domnului ne este ajutor pururea nebiruit de toate puterile iadului. Nu vă temeţi pentru că Sfinţii din Biserica Biruitoare şi din cea încă Luptătoare înalţă rugăciuni fierbinţi pentru noi. Credeţi cu tărie în cuvintele Marelui nostru Dumnezeu: ,,Domnul are să se lupte pentru voi, iar voi fiţi liniştiţi’’ (Ieşire 14, 14). Nu vă tulburaţi peste măsură. Dumnezeu a spus lui Moise cuvintele de mai sus într-o împrejurare dramatică, atunci când poporul era urmărit de egiptenii care voiau să-l întoarcă iarăşi în robie. Ştiţi ce le-a mai spus atunci? ,,Nu vă temeţi! Staţi şi veţi vedea minunea cea de la Domnul, pe care vă va face-o El astăzi, căci pe egiptenii pe care-i vedeţi astăzi nu-i veţi mai vedea în veac şi pururea’’ (Ieşire 14, 13). Aşa sfârşesc vrăjmaşii lui Dumnezeu. Credeţi că de data aceasta va fi altfel? Nu!

Vedeţi cum treptat impun măsuri draconice, voind să zădărnicească Sărbătoarea Învierii Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Nu vor reuşi, pentru că nu sunt ei mai puternici decât Dumnezeu, chiar dacă se socotesc a fi dumnezei pe pământ şi decid câţi oameni trebuie să fie exterminaţi, pentru ca ei să stăpânească lumea.

Presbiter Ioviţa Vasile

Buna Vestire a Nasterii Domnului

Vremea mântuirii lumii s-a apropiat şi Dumnezeu a ales o Fecioară curată care să slujească acestei taine. Ea se găsea în cetatea Nazaret, în Galileea şi fusese dăruită de Dumnezeu Sfinţilor Părinţi Ioachim şi Ana, care multe rugăciuni înălţaseră către Cel Atotputernic pentru dobândirea unei odrasle. Aici a venit Sfântul Înger Gavriil, trimis de Dumnezeu, şi s-a apropiat cu blândeţe de cea ,,mai curată decât strălucirile soarelui’’, aducându-i Vestea cea Bună a Naşterii Mântuitorului nostru Iisus Hristos, şi nu numai ei, ci la toată făptura zidită de Preabunul Stâpân.

Acum să fim cu luare aminte la cuvintele Îngerului, aşa cum au fost scrise de Sfântul Luca în Evanghelia sa; ,,Bucură-te, ceea ce eşti plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată eşti tu între femei’’. Între toate femeile pământului, pentru că niciuna nu s-a învrednicit de o taină şi o chemare ca aceasta. Cu sfială, adâncă smerenie, nedumerire şi oarecare teamă, Preacurata cugeta la cuvintele din cer venite prin trimisul Domnului. Acesta, văzându-i tulburarea, o linişteşte cu blândeţe: ,,Nu te teme, Marie, căci ai aflat har înaintea lui Dumnezeu. Şi iată, vei lua în pântece şi vei naşte Fiu şi vei chema numele Lui Iisus. Acesta va fi mare şi Fiul Celui Preaînalt se va chema şi Domnul Dumnezeu îi va da Lui tronul lui David, părintele Său. Şi va împărăţi peste casa lui Iacov şi împărăţia Lui nu va avea sfârşit’’.  Cuvintele acestea, care covârşesc toată mintea omenească, au sporit nedumerirea Preacuratei Fecioare, de aceea a întrebat: ,,Cum va fi aceasta, de vreme ce eu nu ştiu de bărbat?’’ Îngerul a dezlegat Dumnezeiasca taină, atât cât putea să priceapă mintea omenească: ,,Duhul Sfânt Se va pogorî peste tine şi puterea Celui Preaînalt te va umbri; pentru aceea şi Sfântul Care Se va naşte din tine, Fiul lui Dumnezeu Se va chema. Şi iată, Elisabeta, rudenia ta, a zămislit şi ea fiu la bătrâneţea ei şi aceasta este a şasea lună pentru ea, cea numită stearpă. Căci la Dumnezeu nimic nu este cu neputinţă’’. Supunere, ascultare şi dragoste pentru Dumnezeu arată Preacurata prin cuvintele sale simple: ,,Iată roaba Domnului. Fie mie după cuvântul tău’’. În acel moment, S-a zămislit Domnul şi Dumnezeul şi Mântuitorul nostru Iisus Hristos.

Presbiter Iovita Vasile

Grangurii lumii slobozesc asupra noastră un potop de minciuni. Staţi impotriva lui cu Adevărul lui Hristos

Există o avalanșă de manipulări făcute de mass-media în această perioadă. Unele dintre ele sunt într-o asemenea măsură similare, încât mulți se întreabă, pe drept cuvânt, dacă sunt coordonate. Pentru că, după cum am mai arătat, se fac afaceri mari, chiar uriașe, în această vreme de spaimă. Voi arăta acum câteva dintre aceste manipulări. Toate având rostul de a îngrozi cititorii, de a împrăștia panică sau de a impune prin panică anumite afaceri. Acțiune pur și simplu criminală.

1. Chiar astăzi Mediafax a publicat un articol intitulat „Primul deces din cauza COVID-19 pe teritoriul României” (semnat cu numele Cosmin Pirv). Titlul este o manipulare tipică, deoarece textul arată (corect!) că este vorba despre un om bolnav de cancer în fază terminală! Altfel spus, este iresponsabil să pretinzi că a murit „din cauza COVID-19” în condițiile în care omul era pe marginea morții de multă vreme.

Adică este o manipulare a informației spre a provoca panică.

2. Un deputat PNL de excepție – în sens negativ –, susținător al ISIS până la nivelul de a cere ruperea relațiilor României cu Siria, inițiator și susținător al legilor de cenzură a gândirii și exprimării, vine acum cu o nouă propagandă nazist-stalinistă.

Cititorii sunt rugați întâi să își amintească de faptul că și Hitler și Stalin își închipuiau că au stăpânire asupra cetățenilor până la cel mai intim nivel. Inclusiv putând să le impună tratamente medicalechiar și experimentale.

Desigur, nu exista o justificare morală, etică, juridică și cu atât mai puțin medicală pentru această purtare. Dar dacă „Partidul cere”, „prostimea trebuie să se supună”.  Cei care se opun sunt „răi”, „inculți”, „retrograzi”, „dușmanii progresului”, „dușmanii umanității” etc. Și trebuie zdrobiți de „unitatea poporului” „în jurul conducătorilor iubiți”, „pentru progres”, „pentru viitorul luminos” etc. Chiar dacă acest „progres” ori „viitor luminos” înseamnă de fapt o lume de sclavi (Orwell, 1984 !) Pentru că, dincolo de toate pretențiile de libertate, regimurile de stânga sunt cele mai dictatoriale regimuri din toată istoria modernă și contemporană.

Ca urmare, și insul în speță, deși teoretic a jurat să apere Constituția României și Drepturile Omului, vine cu un articol furibund – din păcate, chiar pe Digi24 – și cere „vaccinarea obligatorie”.

Articolul este tipic propagandei comuniste sau naziste. Înfierează cu mânie de politruc pe cei care ar îndrăzni să aibă alte păreri decât el, face miștouri de șanț, se înfierbântă de înălțătoare grijă pentru omenire și viitorul strălucit care urmează dacă se impune renunțarea la libertate și vaccinarea obligatorie. Și, desigur, descrie măsurile impuse de sus ca fiind o renunțare „voluntară” a poporului la drepturile sale… cu toate că nu a existat nicio consultare populară pe temă! Așa cum nu vrea consultare populară nici pe tema vaccinării obligatorii.

Vaccinarea obligatorie constituie, prin urmare, un act profund abuziv, care batjocorește etica medicală și libertatea persoanei. Este ca și când cineva ar impune ca obligatorii operațiile de apendicită, sinuzită, deviație de sept etc. pentru persoanele sănătoase. Fără ca, desigur, să își asume răspunderea pentru urmările negative provocate unor pacienți.

Ca urmare, feriți-vă de toate manipulările.

Feriți-vă de manipulările panicarde, care încearcă să speculeze temerile oamenilor.

Feriți-vă și de manipulările nazisto-bolșevice, prin care se pretinde că impunerea unui act medical este o cerință de partid cu valoare absolută, sau că prin tratamentul x Omenirea este salvată și lansată către un viitor luminos. Sunt doar mijloace prin care se lansează afaceri uriașe, în care se vând felurite tratamente fie inutile, fie unor oameni care nu au nevoie de ele (sau chiar nu au voie să le ia).

(Preluare selectivă de pe ActiveNews. Titlul aparţine administratorului blogului)

Mântuitorul nostru Iisus Hristos: În lume necazuri veţi avea, dar îndrăzniţi, Eu am biruit lumea

Prigonirea Bisericii Ortodoxe a fost de mult timp gândită prin înființarea acelui satanic organism CMB și toate cele care i-au urmat, culminând cu ereticescul sinod din Creta. Mă întreb, dacă a restrânge, în orice fel, viața liturgică a Bisericii Ortodoxe, este în concordanță cu tradiția ortodoxă și cu doctrina evanghelică. În mod clar, a ajuns omul să-L ispitească pe Dumnezeu și să-i pună la încercare Atotputernicia Sa divină. Ca țară declarată Ortodoxă, participarea noastră la Taina divină a Jertfei fără Sânge a Fiului lui Dumnezeu în fiecare Dumnezeiască Liturghie este fundamentul tuturor vieților noastre personale, sociale și naționale.


Cum nu putem sărbători Învierea lui Hristos?
Căci așa cum se prezintă noua stare de lucruri, interdicțiile dure și izolarea vor continua și în următoarea lună. Sinodalii, în frunte cu președintele lor, au plecat capetele în ascultare, precum în teroarea regimului bolșevico-comunist, lăsând pleroma descumpănită și la voia întâmplării, așa cum a fost de altfel întotdeauna.
Schimbarea dramatică a vremii nu va permite ținerea sfintelor Liturghii în aer liber, lucru de la sine înțeles. Acest lucru este devastator și o crimă împotriva istoriei și împotriva lui Dumnezeu Însuși. Într-adevăr, dacă Sfânta Liturghie este o necesitate a vieții pentru cei sănătoși, este cu atât mai mult necesară celor bolnavi care au nevoie de Marele Doctor, ca să le aline suferințele trupești și mai ales pe cele sufletești. Compasiunea Bisericii Ortodoxe și Mila lui Hristos Însuși față de omul bolnav a îndemnat Biserica prin Preoții Săi cu Crucea în frunte, să acționeze continuu, cu dragoste și dăruire, în spitale, în cămine, în închisori și oriunde în altă parte este prezentă durerea atroce și disperarea umană, omul aflat în suferință care Îl caută și tânjește cu dor după Hristos.


Dragostea nesfârșită a lui Dumnezeu pentru făptura Sa, se unește cu voința arzătoare a omului de a se mântui, prin lucrarea poruncilor divine, cu dragoste, supunându-se voinței lui Dumnezeu. Omul nu trebuie decât să îşi aşeze existenţa sa, prin pocăinţă, în braţele lui Dumnezeu. Şi Dumnezeu, „întru lumina feţei” Sale şi „întru îndulcirea frumuseţii” Sale, după cum ştie şi după cum poate, va lucra la restaurarea totală a făpturii Sale, „trecându-i ei toate greşealele”.


Sfântul Chiril al Alexandriei ne îndeamnă: „Gândește-te să duci o viață credincioasă și, așa crezând, te vei împărtăși de binecuvântarea care alungă nu numai moartea, ci și bolile din noi. Căci, venind Hristos în noi, slăbește legea care stăpânește sălbatic în mădularele trupului nostru, înviorează evlavia față de Dumnezeu și omoară patimile, neținând seama de păcatele în care ne aflăm, ci vindecându-ne mai degrabă ca pe niște bolnavi. Căci întărește pe cel zdrobit, ridică pe cel căzut, ca un Păstor bun, Care își pune sufletul pentru oile Sale”.


Cum este posibil astăzi, când oamenii de știință vorbesc despre o pandemie mondială, să închidem Bisericile și să-L alungăm pe Hristos și pe cel bolnav din ele? Nu e tifos, nu e ciumă , nu e holeră…și totuși..
Există suspiciuni grave cu privire la un plan demonic și orwellian de control global și manipulare globală a umanității prin pandemii controlate și, potențial, induse artificial. Ținta sunt aşa cum se ştie , persoanele de vârsta a 3-a cu sau fără morbidități asociate, care ” trăiesc prea mult”. BOR, prin patriarhul său, ar trebui să își asume responsabilitatea pentru sănătatea poporului în timpul oricăror pandemii. Mai este în stare de un asemenea curaj? Mai poate îndrăzni să ceară Dreptului Judecător salvarea Turmei? Categoric , nu!

Dr. Gabriela Naghi                                   23 martie 2020

Tirania antihristului a început

Marii criminali ai istoriei au pozat întotdeauna în binefăcători ai popoarelor pe care le-au stăpânit. Lui Stalin îi plăcea să i se spună ,,tătucul popoarelor’’; Hitler era pentru germani ,,Mein Fuhrer’’; ,,Lenin a trăit, Lenin trăieşte, Lenin va trăi’’, spuneau trepăduşii comunişti cu neprefăcută admiraţie.

Mai-marii lumii din vremea noastră se erijează în salvatorii noştri şi e musai să asculţi de poruncile lor, ştiind că nu pot dormi noaptea de grija noastră, cugetând cum să facă să ne fie mai bine. De la o vreme, ne simţim sufocaţi de atâta purtare de grijă. Ca să nu aibă nimeni vreo obiecţie, acţiunile lor au căpătat o justificare legală, şi cum nimeni nu e deasupra legii (vorba vine!), eşti constrâns să te supui, altfel ni s-au pregătit amenzi usturătoare şi locuri în penitenciarele de maximă siguranţă. Vă aduceţi aminte când actualii guvernanţi promiteau că vor construi două închisori noi? Pentru vremea noastră au fost gândite acelea şi pentru anii care urmează.

Rămânem fără grai când îi vedem cât de bine sunt organizaţi la scară mondială. Oamenii lor sunt toate punctele cheie ale tuturor ţărilor. Înlătură guverne când vor, instalează guvernele lor, iar parlamentele au devenit mase de manevră care dau aparenţă de legalitate şi de dreptate tuturor ticăloşiilor pe care le gândesc în ungherele lor întunecate.

Le-am suportat pe toate fără împotrivire până când fost provocată această zisă pandemie. Acum este momentul lor prielnic ca să comită cele mai îngrozitoare nedreptăţi, având, fireşte, acoperire legală. Cea mai teribilă fărădelege este aceea a opririi Sfintei Liturghii, respectiv interzicerea participării credincioşilor. Asta le întrece pe toate, pentru că este o sfidare la adresa lui Dumnezeu şi o suprimare brutală a unui drept Dumnezeiesc. Da, au cutezanţa de a se ridica deasupra Atotputernicului! Şi Dumnezeu îi rabdă, până când răutatea va ajunge la forma ei paroxistică.

Părinţii Bisericii spun că întronizarea antihristului se va face pe fondul unor puternice tulburări sociale, însoţite de calamităţi deliberat provocate încât oamenii vor ajunge la disperare şi vor striga: ,,Nu e nimeni în lumea asta care să facă ordine?’’ ,, Există unul, îl avem noi, el va salva lumea’’. Atunci îl vor ridica pe omul fărădelegii, antihristul, care va încerca să se substituie Mântuitorului Hristos. Popoarele îl vor primi fără împotrivire, cu entuziasm chiar. Vă aduceţi aminte de cuvintele Domnului Iisus: ,,Eu am venit în numele Tatălui Meu, şi voi nu Mă primiţi; dacă va veni un altul în numele său, pe acela îl veţi primi’’ (Ioan 5, 43).

Acum este vremea să ne trezim din somnul cel de moarte. Literalmente, pasivitatea noastră înseamnă complicitate şi e aducătoare de moarte veşnică în împărăţia diavolului.

Mă grăbesc să închei. În patru rânduri scrisul mi-a dispărut de pe fişier, ceea ce înseamnă că cineva vede ce scriu şi caută să mă împiedice sistematic. Cenzura, desfiinţată prin constituţie, funcţionează de minune, şi sunt convins că nu e departe vremea când nu vom mai putea posta pe acest bolg. ,,Iar când vor începe să fie acestea, sculaţi-vă şi ridicaţi capetele voastre, pentru că răscumpărarea voastră se apropie’’ (Luca 21, 28).

Presbiter Ioviţa Vasile

Pandemia rimeaza cu sarlatania. Marea inselatorie la care asistam

Proiectul  Covid-19 nu este decit o parte a marelui plan, o „introducere” prin care se urmăreşte in final implementarea Noii Ordini Mondiale la nivel global.

Iată care vor fi consecintele fireşti ale proiectului Covid-19:

1. Vaccinarea obligatorie a tuturor oamenilor, vaccinare ce va avea ca scop nu doar imunizarea la virus ci si scaderea fertilitatii femeilor, scopul final fiind scaderea populatiei globului pina in anul 2100 la sub 1 miliard.
2. Eliminarea banilor lichizi sub pretextul ca acestia favorizeaza transmiterea virusilor.
3. Declansarea celei mai cumplite crize econonice din istorie cu urmatoarele tinte:
– acapararea de catre „familiile conducatoare” a majoritatii activelor si actiunilor la corporatii
– distrugerea totala a firmelor mici si mijlocii
– aducerea la limita de supravietuire a majoritatii oamenilor care vor deveni umili, docili, total dependenti de corporatii, sclavii perfecti.
– resetarea financiara globala cu anularea tuturor datoriilor si trecerea la noua moneda unica mondiala aflata sub controlul „unicului stapin”
4. Declansarea celui de-al treilea razboi mondial avind urmatoarele tinte:
– Ingenuncherea Rusiei prin scaderea pretului petrolului si gazului care va ruina bugetul Rusiei si va provoca o revolutie anti Putin. Apoi instaurarea in Rusia a unui nou regim gen Eltin care sa inteleaga binefacerile exploatarii zacamintelor rusesti de catre Exxon, Chevron, etc., corporatii marinimoase ce vor accepta sa plateasca redevente de 3-6 % poporului rus.
– Ingenuncherea Chinei care a indraznit sa aspire la titlul de lider mondial economic.
Desigur, Hong Kong-ul îşi va regăsi protectia „democraţiilor consolidate”
– Cotropirea Iranului si a Venezuelei care au avut ghinionul de a deţine unele dintre cele mai mari rezerve de petrol din lume, dar care nu au înţeles ca aceste bogatii apartin in procent de 94-97% „marilor familii”.
5. Instaurarea pacii mondiale si a Guvernului Unic Mondial
6. Desfiinţarea statelor suverane, naţionale, desfiinţarea graniţelor.
7. Eliminarea „mofturilor” gen „libertate”, „drepturile omului”, „naţionalism”, „patriotism”, „religie” si „familie”.
8. Instaurarea unu nou sistem economic – „socialismul corporatist”.
9. Zombificarea şi controlul total al populatiei
10. Trecerea intregului sistem mass media mondial sub controlul „marilor familii”.

(Preluare de pe un site fără elemente de identificare)

Cu vrerea domnului Streza Liviu, papistaşul Sofronie Drincek rămâne pe scaunul Episcopiei Ortodoxe Române a Oradiei

,,Domnul Sofronie Drincek nu va păţi nimic. Confraţii lui întru erezie se vor mobiliza exemplar şi vor avea grijă să nu-l atingă nici măcar cu o floare. Cum să pedepseşti un vajnic ecumenist, când tu însuţi eşti ecumenist până-n măduva oaselor? Cum să pedepseşti un eretic, când tu însuţi ai semnat documentele eretice ale sinodului II tâlhăresc din Creta? Şi dacă a apostaziat, e singurul pseudo-episcop în această situaţie? De la sinodul Sfintei Biserici Ortodoxe Române nu mai avem nicio aşteptare. Membrii lui au ucis posibilitatea exprimării sinodale a Bisericii noastre. În vremuri normale, la ora aceasta Drincek Sofronie ar fi fost caterisit, anatemizat şi excomunicat. Vor găsi ei tertipuri ca să tergiverseze luarea unei hotărâri radicale, mizând pe trecerea vremii şi pe uitarea credincioşilor’’.

Acestea le scriam anul trecut, în 30 septembrie. Din păcate, s-au adeverit şi spun asta cu multă mâhnire.

Şase luni i-au trebuit domnului Liviu Laurenţiu Streza, ocupantul scaunului metropolitan din Sibiu, pentru a da un verdict în privinţa papistaşului Sofronie Drincek. Ceea ce toată lumea a văzut şi a înţeles din primul moment, a trebuit să fie dezbătut timp de şase luni, ca lumea să mai uite. Ei bine, lumea n-a uitat. Domnul Drincek e un corp străin şi nociv în trupul Bisericii, e o prezenţă contra firii, de aceea nu va sta pe scaunul episcopal din Oradea până la moarte. Este cu neputinţă. Fenomenul de respingere s-a manifestat în cel mai firesc mod, însă domnul Streza continuă să-l susţină şi să-l menţină, iar papistaşii bihoreni exultă la gândul că viitoarea unire se va face cu multă uşurinţă, avându-l pe omul lor într-un loc cuvenit unui ierarh ortodox adevărat.

Iluzii mari nu ne-am fi făcut nici dacă Sofronie ar fi fost trimis la plimbare. În locul lui ar fi venit un alt ecumenist. Ştim prea bine care este modalitatea secretă de alegere a unui episcop, ştim cine-l propune şi căror criterii trebuie să corespundă. E un post prea important pentru a fi lăsat la voia întâmplării pentru a fi ocupat de un individ care nu face parte din sistem. Alegerea recentă a lui Benedict Bistriţeanul ca episcop vicar la Cluj, confirmă cu prisosinţă cele spuse mai sus. Biserica, Poporul Dreptcredincios n-are niciun cuvânt de spus când e vorba de alegerea celui care urmează a-i fi păstor.

Aşadar, domnul Liviu Laurenţiu Streza deşi e convins că Sofronie e apostat, a trimis o adresă prin care ne înştiinţează despre respectul reciproc care trebuie să existe între ,,biserici’’, iar lepădarea de Credinţa Ortodoxă nu se confirmă, întrucât n-a făcut decât să asiste la ritualul papistaş, fără a participa la săvârşirea lui! Nu mai insistăm asupra inepţiilor streziene, nici nu ne tulburăm de verdictul lui. Biserica şi-a făcut datoria, şi-o va face în continuare. Ştim prea bine că la Dumnezeu toate sunt cu putinţă, iar deasupra noastră, a tuturor celor vremelnici, Se află Arhiereul Veşnic, Mântuitorul nostru Iisus Hristos.

Presbiter Ioviţa Vasile

Cuviosul Părintele nostru Justin Pârvu: Viaţa noastră este doar în mâna lui Dumnezeu şi numai El ştie sfârşitul omului

În vreme de prigoană creştinii să se adune în jurul preoţilor. Acolo e biserica unde este un antimis şi un preot ortodox care să slujească Sfânta Liturghie. Avem pildă în prigoana din secolul trecut cum plecau preoţii prin sate şi prin munţi cu câte un antimis în spate şi vase de slujit. Liturghia şi Sfintele Taine vor da putere creştinilor să înfrunte foamea şi să fie păziţi de orice vătămare sub acoperământul Maicii Domnului. Apoi să zică rugăciunea lui Iisus şi a Născătoarei de Dumnezeu sau Apărătoare Doamnă. În închisoare aceste scurte rugăciuni ne-au izbăvit şi am putut supravieţui regimului comunist fără să cedăm în faţa fiarei roşii.

Însă acestea sunt pentru creştinii mai căldicei, pentru că cei râvnitori pururea sunt pregătiţi; nu aşteaptă vreme de prigoană sau război ca să se îngrijească de sufletele lor. Pentru creştinul adevărat nu contează când vine războiul sau prigoana. Creştinul adevărat este mereu gata şi pregătit să Îl întâmpine pe Mirele cel ceresc cu candela sufletului aprinsă. Creştinul adevărat nu stă să pândească cu frică când vine războiul sau când va pica bomba deasupra capului lui. Ci el caută cum să jertfească mai mult aproapelui şi lui Dumnezeu. Adevăratul creştin caută Împărăţia cerurilor înlăuntrul său şi nu se teme de nimic în lumea aceasta trecătoare. Pentru el necazul este bucurie şi crucea Înviere.

Dar viaţa noastră este doar în mâna lui Dumnezeu şi numai El ştie sfârşitul omului. De aceea să nu ne înspăimânte când auzim de războaie şi urgii, că toate acestea trebuie să vină, după cum spune Mântuitorul. Să ne înspăimânte că sufletele noastre nu sunt pregătite să Îl întâmpine pe Hristos. Pentru rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu care se roagă pentru neamul românesc şi pentru sângele martirilor vărsat în temniţele comuniste, Dumnezeu să ne întărească să putem răbda vremurile care vin şi să ne zidim sufletele noastre şi neamul nostru românesc.
Aceşti Sfinți ai închisorilor, de la Aiud, Piteşti, Gherla, din toate puşcăriile noastre, formează cea mai măreață şi frumoasă coroană pentru împodobirea țării noastre înaintea lui Dumnezeu. Ei sunt soluția grăitoare, numai nu strigă de acolo. Izvorârea Sfîntului Mir din osemintele lor, aşa după cum se cunosc minunile acestea, e aşa de grăitoare, încât nu ne rămâne decât să le urmăm sfaturile, fapta şi eroismul vieții lor. Acesta este de fapt un al mesaj pentru neamul nostru. Aceştia sunt ultimii dintre Sfinții români care izvorăsc mireasmă şi vindecări în toate colțurile lumii. Ei depăşesc hotarele firii şi ale întregii omeniri. Ei nu pot fi monopolizaţi, numai cerul îi poate cuprinde. Nu ne-au mai rămas decât ochii în lacrimi şi suferinţa, dar aceasta este o pregătire înţeleaptă şi binefăcătoare pe drumul spre bucuria Învierii.

Text editat de Doamna Doctor Gabriela Naghi

Taina fărădelegii se lucrează sub ochii noştri

În anul 52 după Naşterea Mântuitorului nostru Iisus Hristos, Sfântul Apostol Pavel a scris Epistola a Doua către Tesaloniceni. Epistola are o destinaţie precisă: ,,Biserica Tesalonicenilor întru Dumnezeu’’ (1, 1). Fac această precizare pentru furii de cele sfinte, care-şi însuşesc această scriere biblică fără ca ei să fie în Biserica lui Hristos. În cuprinsul ei, citim aceste cuvinte privitoare la venirea lui antihrist:  

,,Căci Ziua Domnului nu va sosi până ce mai întâi nu va veni lepădarea de Credinţă (apostazia) şi nu se va da pe faţă omul nelegiuirii, fiul pierzării, potrivnicul – înălţându-se mai presus de tot ce se numeşte Dumnezeu sau e făcut pentru închinare, aşa încât să se aşeze el în Biserica lui Dumnezeu şi pe sine să se dea drept dumnezeu. Nu vă aduceţi aminte că, pe când eram încă la voi, vă spuneam aceste lucruri? Şi acum ştiţi ce-l opreşte ca să nu se arate decât la vremea lui. Pentru că taina fărădelegii se şi lucrează, numai că este unul care o ţine acum pe loc, până ce va fi dat la o parte. Şi atunci  se va arăta cel fără de lege, pe care Domnul Iisus îl va ucide cu suflarea gurii Sale şi-l va nimici cu strălucirea Venirii Sale. Iar ivirea aceluia va fi prin lucrarea lui satan, însoţită de tot felul de puteri şi de semne şi de minuni mincinoase, şi de amăgiri nelegiuite, pentru fiii pierzării, fiindcă n-au primit iubirea Adevărului, ca să se mântuiască’’ (II Tesaloniceni 2, 3-10).

Ce îl ţine pe antihrist să nu se arate mai repede, după cum ar fi voia slujitorilor săi? A ştiut Biserica din Tesalonic în vremea apostolică, o ştie şi acum Biserica lui Hristos de pe toată faţa pământului: Sfânta Liturghie. Înţelegem acum de ce vrăjmaşii lui Dumnezeu au declanşat zisa pandemie ca pretext de închidere a bisericilor şi de ce vor să interzică săvârşirea Sfintei Liturghii. În 13 august 2017 publicam un articol cu titlul ,,Metode ecumeniste de împiedicare a săvârşirii Sfintei Liturghii’’. Arătam atunci cum episcopii noştri adunau silit toţi preoţii dintr-un protopapiat sau două şi, cu epitrafirele la gât, aceştia erau ţinuţi să asiste la Sfânta Liturghie, fără a li se îngădui să slujească. În felul acesta, zeci, poate sute de parohii erau lipsite de Sfânta Liturghie în sărbători însemnate ale anului. Ierarhii sunt deci cei care au deschis drumul spre această nelegiuire. Să ne mai mirăm că necredincioşii şi păgânii de-acum pun la cale scenarii menite să împiedice săvârşirea Sfintei Liturghii?

Presbiter Ioviţa Vasile

Sfânta Liturghie mai ţine lumea

Precum Taina pocăinţei sau mărturisirea este judecata milostivă a lui Dumnezeu, ascunsă sub chip smerit, şi iubitorii de smerenie dau de darul acesta, asemenea şi Sfânta Jertfă a Mântuitorului din Sfânta Liturghie, ascunde, iarăşi sub chip smerit, o taină a ocârmuirii lumii.

Cei vechi ştiau pricina pentru care nu se arată antihrist în zilele lor, căci Sfântul Pavel vorbeşte despre taina aceasta în chip ascuns, n-o numeşte. E Sfânta Liturghie, sau Jertfa cea de-a pururi, despre care a grăit Domnul prin Daniil Proorocul şi apoi Însuşi ne-a învăţat. Ea este aceea care opreşte să nu se arate Antihrist, sau omul nelegiuirii decât în vremea îngăduită lui de Dumnezeu. Căci pentru mulţimea fărădelegilor, demult ar fi trebuit Dumnezeu-Tatăl să sfârşească lumea, însă Dumnezeu-Fiul, Cel ce este iubirea de oameni şi de toată firea, mereu se aduce pe Sine Jertfa Sfântă înaintea lui Dumnezeu-Tatăl, mijlocind milostivirea de la El.

Rabdă Fiul lui Dumnezeu pentru noi o răstignire neîntreruptă; Mielul-Impărat stă mereu chezaş înaintea Tatălui, aducându-se în Jertfa neâncetată, rugăminte de mijlocire pentru biata lume. Că de n-ar fi sângele Mielului, al Însuşi Arhiereului-Împărat, Iisus Hristos, dat de bună voie şi neîncetat preţ de mântuire pentru oameni, stând cu iubire şi părtinire pentru lume, demult ar fi înecat Dumnezeu pământul în sângele oamenilor şi l-ar fi ars cu foc, desfăcând de istov stihiile. Deci sângele Mielului din Sfânta Impărtăşanie mai ţine sufletul în oase şi lumea în picioare. Precum taina pocăinţei e un dar al Cerului, sub chip smerit, pentru mântuirea fiecărui suflet în parte, aşa Sfânta Liturghie, marea taină, ascunsă iarăşi sub chip smerit, mântuieşte lumea, sau o fereşte de urgiile Antihristului.
Iată de ce toată lumea ar trebui să vie la Sfânta Liturghie, că pentru dăinuirea lumii e darul acesta pe pământ.

Ceea ce se poate spune, pe scurt, despre o prea mare taină a lui Dumnezeu, ascunsă în Sfânta Liturghie, care se săvârşeşte şi în Cer şi pe pământ, şi pentru care mai ţine Dumnezeu lumea, am încercat. Dar Sfânta Liturghie este neasemănat mai bogată în taine, care nu se pot depăna pe limbă omenească. Dumnezeu coboară între oameni şi suie oamenii la Sine pe scara Sfintei Liturghii.

Text editat de Doamna Dr. Gabriela Naghi

Atenţie, vaccinul a devenit anticorp

Sfântul Kukşa de Odesa spunea despre vremurile noastre că anumite lucruri vor fi înţelese numai de cei aleşi. Deoarece noi nu suntem între cei aleşi, Doamne fereşte să ne socotim, drumul nostru de urmat este acela de a asculta de aleşii lui Dumnezeu, Părinţii Bisericii care au fost înzestraţi cu darul înainte-vederii şi ne-au lăsat profeţii care ne scot din neştiinţă. În felul acesta, avem putinţa de a ne pregăti, a ne feri de cursele vicleanului, întinse nouă prin slujitorii săi dintre oameni.

Luni seara posturile de televiziune anunţau, în mod triumfalist, descoperirea în Belgia a unui anticorp menit să combată coronavirusul. Observaţi că nu-l numesc vaccin deoarece oamenii şi-au dat seama, în mare parte, că vaccinurile sunt profund dăunătoare, de aceea le-au primit într-un procent dezamăgitor de mic. Cu noua stratagemă speră să prostească lumea şi este posibil ca numărul doritorilor să sporească semnificativ. Alt beneficiu ar fi acela că odată cu administrarea anticorpului se poate lesne introduce în corpul uman acel cip antihristic, atât de mult dorit de vrăjmaşii lui Dumnezeu.

Am spus de mai multă vreme că actuala stare, creată artificial, are un scop bine ţintit pe care-l vom desluşi cu trecerea vremii. Acum vedem unde vor să ajungă. Neputând să aducă această epidemie la dimensiunile dorite, au transformat-o cu grăbire în pandemie. Ca să fie şi mai convingători, au declarat starea de urgenţă, ceea ce le îngăduie legal să suspende drepturile omului şi să comită cele mai abominabile abuzuri. Închiderea şcolilor şi a a altor instituţii, unită cu celelalte măsuri luate, fac parte din acelaşi scenariu menit să semene temă în rândul populaţiei ca astfel, cu mai mare înlesnire, s-o aducă în situaţia de a primi anticorpul salvator.

Cât va dura actuala ,,pandemie?’’ Atât cât le va fi necesar ca să îndobitocească lumea, s-o transforme într-o masă uşor de manevrat şi să înainteze, pas cu pas, spre înrobirea antihristică. Cine mai este atât de naiv ca să creadă că aceia care ne mint sistematic de câteva decenii, sunt loviţi brusc de dorinţa sincerităţii şi acum ne spun adevărul şi numai adevărul?

O ultimă precizare: în vreme ce scriam aceste rânduri, dintr-o dată fişierul a dispărut şi când l-am recuperat, o parte din articol era iremediabil pierdută. Asta înseamnă că cenzura funcţionează eficient şi de la distanţă, şi se poate ca foarte curând să ajung în imposibilitatea de a mai posta pe acest blog, aşa încât mă grăbesc să-l public. Doamne ajută.

Presbiter Ioviţa Vasile

Stâpânii Bisericii lui Hristos păstoresc cu ajutorul forţelor de ordine

Mă uitam ieri la nişte imagini filmate în Parohia Ortodoxă liberă de ecumenism Schit-Orăşani. În vreme ce Părintele Ioan Ungureanu slujea în micul paraclis de vreo 10-12 metri pătraţi, biserica satului era păzită cu străşnicie de agenţii de pază care fumau liniştiţi şi erau gata să zdrobească-n bătaie pe oricine ar fi îndrăznit să pătrundă pe moşia lui Savu Teofan.

Mi-am amintit de excepţionala desfăşurare de forţe prilejuită de vizita în România a ereticului papă Francisc (iertaţi pleonasmul). Marele pontif  beneficia inclusiv de supraveghere aeriană, nu cumva să aibă cineva o idee nefericită şi să perturbe frumuseţe de vizită. Cred că nici vizita unui preşedinte american n-a fost organizată mai minuţios şi mai strict decât descinderea papei pe pământ ortodox românesc.

Când marele edificiu bucureştean numit ,,Catedrala mântuirii neamului’’ a fost sfinţit (parţial!) de pseudo-patriarhul Daniel, cot la cot cu Bartolomeu din Constantinopol, forţele de ordine erau la post, mult disproporţionate faţă de un eventual pericol la adresa celor doi. Oamenii din toată ţara au fost aduşi la eveniment prin grija preoţilor parohi, exact ca în vremea lui Ceauşescu, şi ţinuţi batjocotitor la distanţă prin garduri de protecţie. Dacă cineva ar fi vrut să arunce o floare spre cei doi protagonişti era împiedicat de distanţa mare şi de imposibilitatea de a se apropia.

Uitându-mă la un film cu vizita lui Bartolomeu din Constantinopol pe domeniul său, numit Muntele Athos, am văzut mulţime de agenţi care-l însoţeau, peste o sută, ni se spunea, înarmaţi şi instruiţi să asigure protecţia acestui om, zis păstor al ortodocşilor. De cine era apărat? De Poporul Ortodox căruia nici prin cap nu i-ar trece să iniţieze un atentat la adresa lui Bartolomeu, ştiind de la Mântuitorul Hristos că acela care scoate sabia, de sabie va pieri.

Rememorând aceste episoade, mi-am dat seama că oamenii aceştia nu mai aparţin Bisericii, ei reprezintă sistemul pe care-l slujesc cu arhieresc devotament.

Mi-am amintit de anul 1980. Într-o Duminică Preasfinţitul Episcop Vasile Coman al Oradiei săvârşise sfinţirea unei biserici din Sălaj. A doua zi, şi-a făcut vreme să viziteze şi parohia în care în care slujeam, un sat mic, la 7 km de şoseaua principală. A stat preţ de o jumătate de oră în mijlocul credincioşilor cu care s-a întreţinut firesc, natural. I-a ascultat, i-a sfătuit. Fără forţe de ordine înarmate, nefiind prezent nici măcar miliţianul locului. Preasfinţia Sa îşi propusese să viziteze toate cele patru sute de parohii, câte număra Episcopia Oradiei în acea vreme, şi a reuşit în mare parte.

Ce vremuri! Ce oameni!

Presbiter Ioviţa Vasile

Da, este răsplată pentru cel drept! Da, este Dumnezeu care-i judecă pe ei în viaţă (Psalmul 57, 11)


Gripa de modă veche (Influenza A și B) a ucis și ucide, din cauza complicațiilor, copiii și persoanele în vârstă. Conform Centrului de Prevenție și Control (CDC) din Statele Unite, în SUA, în acest sezon, gripa clasică a cauzat 34 de milioane de îmbolnaviri, 350.000 de spitalizari și peste 2000 de decese. Prin comparație, de când a început isteria coronavirus (pardon, COVID 19), la nivel mondial s-au contaminat peste 162.000 de persoane și au murit peste 6.000 (1.441 doar în Italia). Spre deosebire de gripa clasică, niciun copil! Europa este continentul unde pandemia progresează rapid. Panica opiniei publice, isterizată de mass-media și puținătatea Credinței, generează atitudini îngrijorătoare ale oamenilor de pe întreg mapamondul.


Sfântul Nicolae Velimirovici ne adresează nouă, ortodocșilor secolului XXI, cuvântul său înțelept:

Mă întrebi, omule al lui Dumnezeu, de unde vine criza actuală şi ce înseamnă ea. „Criză“ e un cuvânt grecesc, şi înseamnă „judecată“. În Sfânta Scriptură acest cuvânt este întrebuinţat des. Astfel, Psalmistul spune: „pentru aceasta, nu vor învia necredincioşii la judecată” (Psalmul 1, 5). Înţeleptul Solomon scrie că „de la Domnul se face judecată omului” (Pilde 29, 27). Însuşi Mântuitorul a zis că „Tatăl toată judecata a dat-o Fiului”, iar ceva mai încolo că „acum este judecata lumii acesteia” (Ioan 5, 22; 12, 31). Şi Sfântul Apostol Petru scrie că „vremea este să înceapă judecata de la casa lui Dumnezeu” (1 Petru 4, 17). Înlocuieşte cuvântul „judecată” cu cel de „criză”, şi citeşte: „pentru aceasta, nu vor învia necredincioşii la criză”; „Tatăl toată criza a dat-o în mâna Fiului”; „acum este criza lumii acesteia”; „că vremea este să înceapă criza de la casa lui Dumnezeu.”

Până să vină vremurile de acum, popoarele europene întrebuinţau cuvântul „judecată“ în loc de ,,criză’’ de câte ori se abătea asupra lor vreo nenorocire. Acum a fost doar înlocuit cuvântul vechi cu unul nou şi cel pe înţeles cu unul de neînțeles. Când era secetă, se spunea: „Judecata lui Dumnezeu!“ Când era inundaţie: „Judecata lui Dumnezeu!“ Când era război sau molimă: „Judecata lui Dumnezeu!“ Când era grindină, cutremure, omizi, șoareci, iarăşi şi totdeauna: „Judecata lui Dumnezeu!“ Iar asta înseamnă: criză prin secetă, criză prin inundaţii, criză prin războaie, molimi şi aşa mai departe. Şi actuala restrişte financiar-economică este privită de popor ca o judecată a lui Dumnezeu, dar nu este numită „judecată“, ci „criză“. Ca restriştea să fie sporită prin neînţelegere! Fiindcă atunci când se rosteşte un cuvânt pe înţeles, cum este „judecată“, se ştie şi pricina pentru care a venit restriştea, se ştie şi Judecătorul care a îngăduit-o, se ştie, în fine, şi scopul pentru care a fost îngăduită ea. Iar când e folosit cuvântul „criză“, cuvânt neînţeles de toţi şi de oricine, nimeni nu ştie să lămurească nici de ce, nici de la cine, nici pentru ce.


Acesta este singura deosebire dintre criza actuală şi criza care este de la secetă sau inundaţie sau război sau molimă sau omizi sau vreo altă năpastă (…)

(Sfântul Nicolae Velimirovici, fragment dintr-un răspuns dat unei întrebări despre marea criză din 1929-1933)

Dr. Gabriela Naghi


Modul viclean de introducere a pecetluirii cu semnul antihristic

Deşi binecunoscută, reamintim astăzi o minunată viziune duhovnicească a Profetului veacurilor din urmă, Sfântul Cuvios Paisie Aghioritul, care ne-a lăsat un înţelept cuvânt de întărire pentru aceste zile de cernere şi pentru cele care vor urma. În vremea noastră, e mare nevoie de aceste cuvinte, de toate câte ni le pune Dumnezeu la îndemână prin aleşii Săi. Bine-ar fi dacă toţi oamenii s-ar informa şi s-ar pregăti, prin pocăinţă şi întoarecere la Dumnezeu, pentru vremurile cumplite care urmează. ,,Deci voi, iubiţilor, cunoscând acestea de mai înainte, păziţi-vă, ca nu cumva, lăsându-vă târâţi de rătăcirea celor fără de lege, să cădeţi din întărirea voastră, ci credeţi întru harul şi cunoştinţa Domnului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos’’ (II Petru 3, 17-18).

Dr Gabriela Naghi

Încet-încet, după cartelă şi buletin de identitate, adică după „îndosariere”, vor înainta în mod viclean la pecetluire. Vor sili pe oameni prin diferite mijloace viclene, să primească pecetea pe frunte sau pe mână. Vor forţa astfel lucrurile şi vor spune: „Vă veţi mişca numai cu cartele; banii se vor desfiinţa”. Va da cineva cartela la magazin şi va cumpăra, iar vânzătorul va lua banii din bancă. Cel ce nu va avea cartelă, nu va putea nici vinde, nici cumpăra. Pe de altă parte vor începe să facă reclamă „sistemului perfect”, pecetluirii cu raze laser a numărului 666 pe mână sau pe frunte, care nu se va vedea la exterior. În acelaşi timp la televizor vor arăta cum cutare a luat cartela cutăruia şi i-a luat banii din bancă şi vor spune mereu: „Mai sigură este pecetluirea cu raze laser pe mână sau pe frunte, pentru că numai deţinătorul îşi ştie numărul lui. Pecetluirea este sistemul perfect. Celălalt nu-ţi va putea lua nici capul, nici mâna şi nici nu-ţi va vedea pecetea”. De aceea lasă acum pe hoţi, pe făcătorii de rele să are. Au jefuit 15 chilii din jurul Careii. Pe unul l-au omorât ca să-l prade. Astfel fiecare va afla prilejul să prade şi să ia orice vrea. Să spunem că vrea să răpească un ogor; va spune că era, chipurile, al bunicului său sau că l-a închiriat cândva pentru păşunat, aşa că, hai, vezi dacă poţi să-i dai de capăt. Vor spune după aceea cei competenţi: „Din păcate nu-i putem controla. Controlul se poate face numai la computer”, şi vor înainta spre pecetluire. Vor căuta apoi la computer să vadă dacă eşti pecetluit, ca să te servească sau nu.

Cei trei ani şi jumătate vor fi grei şi vor suferi numai cei care nu vor fi de acord cu acest sistem. Pentru unii ca aceştia vor găsi vreo pricină şi-i vor băga în închisoare. După un an îi vor duce în alt oraş pentru cercetări, ca să treacă pe la alt tribunal; dintr-un oraş în altul. După aceea vor spune: „Să ne ierţi, eşti nevinovat. Dacă ai fi fost pecetluit, am fi cercetat despre tine într-un minut. Acum însă nu-ţi putem face control”.

– Părinte, vor putea impune pecetluirea cu sila?

– „Politeţea” lor nu va ajunge până acolo! Vor fi politicoşi pentru că vor fi… europeni. Vor arăta că sunt la înălţime. Nu vor chinui pe oameni, dar omul nu va putea trăi dacă nu are pecetea. Vor spune: „Fără pecete vă chinuiţi! Dacă aţi fi primit-o, nu aţi fi trăit aşa de greu”. Nu vor putea folosi nici monezi de aur, nici dolari dacă vor avea. De aceea, dacă fiecare se va îngriji să trăiască de pe acum simplu, în cumpătare, va putea trăi în acei ani. Să aibă un ogoraş, să cultive grâu, cartofi. Să pună puţini măslini şi atunci, cu vreun animal, cu vreo capră, cu puţine găini va putea înfrunta nevoile familiei sale. Pentru că şi provizii de ar face, nu-i vor folosi mult, deoarece alimentele nu ţin mult, ci se strică repede. Fireşte, greul va dura puţin, trei-trei ani şi jumătate. Pentru cei aleşi se vor scurta zilele. Nu-şi vor da seama când vor trece. Dumnezeu nu va lăsa pe om neajutorat.

– Părinte, în aceşti ani grei va interveni Hristos?

– Da. Vezi, dacă aici unui nedreptăţit, care are intenţie bună, fiindcă i se justifică ajutorul dumnezeiesc, i se arată de multe ori Sfinţii, Maica Domnului, Hristos, ca să-l mântuiască, cu atât mai mult atunci când sărmana lume se va afla într-o situaţie atât de grea. Va fi o vijelie, o mică ocupaţie a lui satana – antihrist. Dar apoi acesta va mânca o palmă de la Hristos, se vor cutremura toate neamurile şi va veni pacea în lume pentru mulţi ani. De această dată Hristos va da o ocazie ca să se mântuiască făptura Sa. Hristos Îşi va lăsa, oare, făptura Sa? Se va arăta în momentul în care oamenii nu vor mai putea ieşi singuri din acea situaţie, ca să-i mântuiască din mâinile lui antihrist. Oamenii se vor întoarce la Hristos şi va veni în toată lumea o linişte duhovnicească pentru mulţi ani. Unii leagă a Doua Venire de această intervenţie a lui Hristos. Eu nu pot spune aceasta. Gândul îmi spune că nu va fi a Doua Venire, cea când va veni ca Judecător, ci numai o intervenţie a lui Hristos, pentru că sunt atâtea fapte care nu s-au petrecut încă. Va interveni Hristos, va da o brâncă acestui întreg sistem, va pedepsi tot răul şi în cele din urmă îl va transforma în bine. Drumurile se vor umple de locuri de închinare. Autobuzele vor avea icoane pe dinafară. Toţi oamenii vor crede. Te vor trage să le vorbeşti despre Hristos. Aşa se va propovădui Evanghelia la toată lumea şi numai după aceea Hristos va veni ca Judecător să judece lumea. Altceva este Judecata, altceva o intervenţie a lui Hristos ca să ajute făptura Sa.

,,Luptă-te cu toată puterea ta pentru a câștiga Paradisul și nu asculta pe cei care spun că toată lumea va fi salvată. Aceasta este capcana lui satan, astfel încât să nu luptăm. Diavolul nu vânează pe cei pierduți; el vânează pe cei care sunt conștienți, cei apropiați de Dumnezeu. El ia de la ei încrederea în Dumnezeu și începe să-i afecteze cu auto-siguranță, logică, gândire, critică. Prin urmare, nu ar trebui să avem încredere în mințile noastre logice. Așadar, îți doresc mulți ani pentru a avea timp să lupți – dar nu ca ei să fie prea fericiți, pentru că fericirea în lume nu este chiar atât de sănătoasă. Când un om este prea fericit în această lume, uită de Dumnezeu și uită de moarte”.

(Extras din Trezire duhovnicească– Cuviosul Paisie Aghioritul, Editura Evanghelismos).

Noul Daniel Vla - Ortodoxie, Țară, Românism

Creștinism ortodox, sfinți, națiune, eroism, istorie…

Ortodoxia Jertfitoare

"Ortodoxie minunată, mireasă însângerată a lui Hristos, niciodată nu ne vom lepăda de tine noi, nevrednicii, şi dacă o vor cere situaţia şi timpurile, învredniceşte-ne să vărsăm pentru tine şi ultima picătură de sânge". - Stareţul Efrem Filotheitul din Arizona

Ortodoxia mărturisitoare

,,Dacă cineva va păzi cuvântul Meu, nu va vedea moartea în veac" (Ioan 8, 51).

Mărturisirea Ortodoxă

Portal de teologie și atitudine antiecumenistă