Trezvie şi discernământ duhovnicesc

Sunt două daruri Dumnezeieşti de care au avut parte Sfinţii Părinţi. Le-au păstrat cu scumpătate, ceea ce i-a ajutat să trecă peste toate cursele vrăjmaşului, iar nouă, celor slăbănogiţi de păcate, ne-au lăsat nemuritoare învăţături şi pilde de vieţuire, atât de necesare în veacul acesta învolburat de necredinţă, apostazie, erezii şi schisme. Sfântul Apostol Ioan a văzut încă din anii vieţuirii sale pe pământ încercările prin care trecem noi astăzi, şi din imbold Dumnezeiesc ne-a lăsat scris: ,,Iubiţilor, nu daţi crezare oricărui duh, ci ispitiţi duhurile dacă sunt de la Dumnezeu, fiindcă mulţi prooroci mincinoşi au ieşit în lume. În aceasta să cunoaşteţi duhul lui Dumnezeu: orice duh care mărturiseşte pe Iisus Hristos venit în trup, este de la Dumnezeu. Şi orice duh care nu mărturiseşte pe Iisus  nu este de la Dumnezeu, ci este duhul lui antihrist, despre care aţi auzit că vine, şi acum este chiar în lume’’ (I Ioan 4, 1-3).

Cărţile noastre bisericeşti au păstrat pilda vieţii unui creştin care vieţuia drept, după puteri. De la o vreme a început să aibă vedenii prin care era îndemnat să se roage mai mult, să postească, să facă milostenie, lucruri necesare oricui se străduieşte să-şi dobândească mântuirea. Era mulţumit în sinea lui de aceste vedenii, ignorând faptul că se încredea prea mult în puterile sale şi nici n-avea discernământul duhovnicesc al deosebirii duhurilor. Cel rău îl ispitea şi s-a insinuat în viaţa lui folosindu-se de vicleşugul binelui aparent. Treptat i-a câştigat încrederea şi, în cele din urmă, i s-a arătat în vedenie locul de fericire veşnică a drepţilor din Vechiul Testament. În contrast cu aceasta, cei din Noul Testament îi erau înfăţişaţi în chinurile iadului. De-aici a conchis el că Noul Testament e lipsit de valoare şi s-a lepădat de el, dar de fapt s-a lepădat de Mântuitorul nostru Iisus Hristos. În acest fel, s-a prăbuşit în prăpastie, pierzându-şi mântuirea.

În zilele noastre apar tot felul de previziuni privitoare la vremurile apropiate nouă. Sunt puse probabil sub nume false, autorul evită să se arate oamenilor. Credincioşii noştri sunt mânaţi de intenţii bune şi răspândesc pe căile cunoscute aceste previziuni, care ajung la noi. Problema este una singură, dar esenţială: sunt acestea făcute prin voia lui Dumnezeu, sau sunt rodul cutezanţei nesăbuite a omului? Pentru că în istorie au existat şi există mulţi prooroci mincinoşi. Capitolul 28 al Cărţii lui Ieremia ne relatează tocmai cazul unui astfel de impostor, Anania. Dându-şi seama de înşelăciunea acestuia, Proorocul Domnului, Ieremia, l-a înfruntat direct: ,,Domnul nu te-a trimis şi tu dai poporului acestuia încredere în minciună’’ (vers. 15). Este aceasta primejdia care ne pândeşte şi pe noi, fiindu-ne atât de necesare trezvia şi discernământul duhovnicesc care, fie ne lipsesc, fie ne sunt tocite de păcate. Ajungem astfel să greşim, cu toate că suntem mânaţi de cele mai bune intenţii. Aci aş aminti de cuvântul Sfântului Simeon Noul Teolog: ,,Nici binele nu e bine, dacă nu e bine făcut’’.

Zilele trecute am primit acel mesaj, anonim până la urmă, prin care suntem înştiinţaţi că urmează o pedeapsă a lui Dumnezeu, de aceea e bine să ne punem la intrarea-n casă o Sfântă Cruce, deoarece îngerul Domnului urmează să treacă prin lume şi va lovi cumplit casele care nu vor avea Semnul Sfânt. Să observăm asemănarea cu vremea ieşirii lui Israel din Egipt, când Dumnezeu a îndemnat poporul să-şi ungă uşile cu sângele mielului junghiat urmând pedeapsa cea mai grea, adică moarte întâiului născut din casele egiptenilor. Personal am serioase rezerve asupra mesajului. Oricum, noi avem Sfânta Cruce în casele noastre şi nu e nicio primejdie ca îngerul lui Dumnezeu să intre în casele noastre cofuz şi să ne pedepsească ca pe nişte necredincioşi. E bine ca împreună cu frăţiile voastre să ne sfătuim, nu cumva să cădem în greşeli vătămătoare de suflet. Părinţii noştri nepomenitori au autoritatea morală necesară, spre a ne îndruma cum se cuvine în această lume dezorientată.

Presbiter Ioviţa Vasile                30 martie 2020

15 gânduri despre „Trezvie şi discernământ duhovnicesc”

 1. Să fie blagoslovit cuvântul ziditor al Sfinţiei Voastre, în vecii nesfârşiţi, Amin.
  Dumnezeu să facă milă cu cel care a răspândit mesajul, care a smintit pe mulţi, precum şi pe cei din conducerea blogului care a propagat mesajul.

  CÂNTARE DE LAUDĂ LA SFÂNTUL IOAN SCĂRARUL
  Făclie luminoasă pe Muntele Sinai
  Strălucind cu dumnezeiască lumină
  Este Ioan Scărarul, sfântul stareţ al Muntelui.

  El trupul desăvârşit şi-a supus, asemenea
  Şi gândurile.
  Către desăvârşita biruinţă
  El treizeci de trepte a aflat că sunt.

  O, minunată strategie,
  Tactică desăvârşită!
  El moştenire obştii monahiceşti a lăsat
  Tactica de aur a războiului duhovnicesc.

  El tuturor o a lăsat,
  Celor ce în războiul duhovnicesc
  De suflet mântuitor
  Voiesc să păşească
  Şi să învingă.

  Tainica Scară prin Duhul Sfânt scrisă
  Ioan a alcătuit-o
  După ce însuşi din acest cumplit război
  Biruitor a ieşit.

  Când Sfântul Ioan din această lume a ieşit,
  El moştenire a lăsat-o fraţilor săi,
  Dar nepreţuit.

  Un mare poem epic – acesta este sufletul omenesc,
  Când din praful tinei către cer voieşte să se înalţe;
  Un poem epic răscolitor al luptei şi suferinţei;
  Un poem epic strălucitor al credinţei şi speranţei.

  Pe acesta Sfântul Ioan de Dumnezeu înţelepţitul
  Nouă ni l-a dăruit,
  Ni l-a dăruit ca pe o armă de foc a biruinţei,
  Şi mie, şi ţie.

  Iar acum Ioan Sfântul înaintea Domnului se roagă,
  Ca El să binevoiască nouă a ne trimite ajutor
  În urcuşul nostru către El
  Pe această Scară;
  Ca El către noi Braţele Sale să le întindă,
  Şi să ne prindă pe noi,
  Cei ce urcăm întins către El.

  Pentru rugăciunile Sf.Ioan Scărarul, Doamne Iisuse Hristoase, miluieşte si mântuieşte sufletele noastre!Amin

  Extras din Proloagele de la Ohrida– Sfântul Nicolae Velimirovici, Editura Egumeniţa.

  Apreciază

 2. Doamne ajuta.

  am citit si eu ce zice Sf. Ioan Teologul …
  totusi zice ca orice duh care marturiseste pe Iisus Hristos venit in trup este de la Dumnezeu,
  dar vedeti ca deja in zilele noastre sunt foarte multe duhuri care marturisesc pe Iisus Hristos ca Dumnezeu si Om , dar nu sunt ortodocsi ! sectari eretici s.a.
  si sunt si dintre ortodocsi care poa sa fie înselati.
  deci tre sa fim foarte foarte atenti si vigilenti in ziua de azi .

  Apreciază

 3. si ca sa vedeti ca multi prooroci ai lui satana au aparut..si sunt numerosi….va arăt o proorocita a lui antihrist sa vedeti ce drăcii spune !
  nu pun ca sa se sminteasca cineva si ATENȚIE: Sa nu credeti ca ce spune chiar asa va fii , dar de aici observam si planurile intunericului cum proorocesc ele cu duh pitonicesc
  Parinte, daca credeti de cuviinta ca e bine….outeri s-o dati pe proorocita anatemei sau blestemului 🙂
  duca-se pe pustie !

  https://www.infoactual.ro/carmen-harra-despre-noul-mesia-cand-va-implini-33-de-ani-el-va/

  Apreciază

 4. Si daca doriti, cititi rugaciunea aceasta si pomeniti-ma si pe mine, pacatosul .

  Stăpâne Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Creatorule și Chivernisitorule a toate, Sfânt și slăvit ești; Împăratul împăraților și Domnul domnilor, slavă Ție! Tu, Cel ce locuiești în lumina cea nepătrunsă și neapropiată, pentru rugăciunea Sfântului Sfințit Mucenic Ciprian al Antiohiei, depărtează demonii și stinge viclenia lor de la robii Tăi; revarsă ploaie la bună vreme peste tot pământul și fă-l să-și dea roadele lui; copacii și viile să-și dea deplin rodul lor; femeile să fie dezlegate și eliberate de nerodirea pântecelui; acestea și toată lumea mai întâi fiind dezlegate, dezleagă și toată zidirea de toate legăturile diavolești. Și dezleagă pe robul Tău (numele), împreună cu toate ale casei lui, de toate legăturile satanei, ale magiei, ale farmecelor și ale puterilor potrivnice. Împiedică Tu, Doamne Dumnezeul părinților noștri, toată lucrarea satanei, Tu, Cel ce dai dezlegare de magie, de farmece, de vrăji și de toate lucrările satanicești și de toate legăturile lui, și distruge toată lucrarea vicleană prin pomenirea Prea Sfântului Tău nume, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh!

  Așa, Doamne, Stăpâne a toate, auzi-mă pe mine nevrednicul slujitorul Tău și dezleagă pe robul Tău (numele) de toate legăturile satanei și dacă este legat în Cer, sau pe pământ, sau cu piele de animale necuvântătoare, sau cu fier, sau cu piatră, sau cu lemn, sau cu scriere, sau cu sânge de om, sau cu al păsărilor sau cu al peștilor, sau prin necurăție, sau în alt chip s-au abătut asupra lui, sau dacă din altă parte au venit, din mare, din fântâni, din morminte, sau din orice alt loc, sau dacă au venit prin unghii de om, de animal, sau gheare de pasăre, sau prin șerpi (vii sau morți), sau prin pământul morților, sau dacă au venit prin străpungere de ace, dezleagă-le pentru totdeauna, în ceasul acesta, Doamne, cu puterea Ta cea mare!

  Tu Doamne, Dumnezeul nostru, Care cunoști și știi toate, dezleagă, sfărâmă și distruge acum lucrările magiei, iar pe robul Tău (numele) păzește-l, cu toți ai casei lui, de toate uneltirile diavolești.

  Zdrobește cu însemnarea cinstitei și de viață făcătoarei Cruci toate puterile potrivnicilor. Pustiește, distruge și depărtează pentru totdeauna toate lucrările magiei, vrăjitoriei și fermecătoriei de la robul Tău (numele).

  Așa, Doamne, auzi-mă pe mine păcătosul slujitorul Tău și pe robul Tău, cu toți ai casei lui, și dezleagă-i de demonul de amiază, de toată boala și de tot blestemul, de toată mânia, nenorocirea, clevetirea, invidia, farmecele, nemilostivirea, lenea, lăcomia, neputința, prostia, neînțelepciunea, mândria, cruzimea, nedreptatea, trufia, și de toate rătăcirile și greșelile, știute și neștiute, pentru Sfânt numele Tău, că binecuvântat ești în veci

  Apreciază

 5. Ciprian, astfel de specimene precum acea individa apar pe prima pagina a ziarelor, pe la diverse televiziuni, si care smintesc pe cat mai multi, un alt individ care sminteste, este un anume „parinte” pe numele lui Adrian Singurov, care de asemenea tipul bate campii cu tot felul de tampenii, el o tine una si buna ca face parte ba din B.O.Ru, ba din ROCOR

  Apreciază

 6. da…ar trebui preotii, episcopii sa iasa la inaintare si sa dea anatemei in public pe ” clarvazatorii” lu satana !

  sa stii ca si io cand eram mai mic si nestiutor de cunostintele Dreptei Credinte , si aiurit ….sa stii ca ma tenra sa-i ascult la tembelizor …
  Slavă Domnului ca m-a ferit totusi sa nu ma amageasca…desi mi-am fost dat nunele si adresa la una din astea sa-mi zica ce va fii cu mine si de astea….ca noah…nu stiam io atuncea ca sunt duhuri rele.
  m-o pazit ocrotitoru meu Sf. Ciprian care o fost vrajitor .
  numa ca n-am avut io atuncea la indemana vietile Sfintilor. si pana atunci ma purtam pe valurile lumii asteia dintr-o balta in alta…:|
  de aia io acuma is agresiv pe clarvazatorii astia….daca as avea darul Sf. Ap. Pavel sa le inchid gura cu Numele Sfintei Treimi , sa le piara glasul pe loc 🙂

  Apreciază

 7. Universitatea americană, Johns Hopkins, a trimis această notă detaliată privind evitarea contagiunii :

  * Virusul nu este un organism viu, ci o moleculă proteică (ARN) acoperită de un strat protector de lipide (grăsimi), care, atunci când este absorbit de celulele mucoasei oculare, nazale sau bucale, își schimbă codul genetic, (mutație) și se transformă în celule, în agresor și multiplicator.

  * Întrucât virusul nu este un organism viu, ci o moleculă de proteine, acesta nu este ucis, ci se descompune de la sine. Timpul de dezintegrare depinde de temperatură, umiditate și tipul de material în care se află.

  * Virusul este foarte fragil; singurul lucru care îl protejează este un strat subțire de grăsime. Acesta este motivul pentru care orice săpun sau detergent este cel mai bun remediu, deoarece spuma dizolva grăsimea (de aceea trebuie să frecați mâinile atât de mult: timp de 20 de secunde sau mai mult, pentru a face multă spumă). Prin dizolvarea stratului de grăsime, molecula de proteină se dispersează și se descompune singură.

  * Căldura topește grăsimea; acesta este motivul pentru care este atât de bine să folosești apă peste 25 de grade Celsius pentru spălarea mâinilor, hainelor și a tuturor lucrurilor. În plus, apa caldă face mai multă spumă și asta o face și mai utilă.

  * Alcoolul sau orice amestec cu alcool de peste 65% DIZOLVĂ ORICE GRĂSIME, în special stratul lipidic extern al virusului.

  * Orice amestec cu 1 parte de înălbitor și 5 părți de apă dizolvă direct proteina, o descompune din interior.

  * Apa oxigenată ajută mult după săpun, alcool și clor, deoarece peroxidul dizolvă proteina virusului, dar trebuie să o utilizați pură ceea ce afectează pielea.

  * FĂRĂ SERVICII BACTERICIDE. Virusul nu este un organism viu ca bacteriile; nu se poate ucide ceea ce nu este viu cu antibiotice, dar își dezintegrează rapid structura cu tot ce s-a spus.

  * Niciodată nu agitați/scuturați îmbrăcămintea, cearceafurile sau alte materiale folosite sau neutilizate. În timp ce este lipit pe o suprafață poroasă, este foarte inert și se dezintegrează doar între 3 ore (pe o țesătură și suprafață poroasă), 4 ore (pe cupru, pentru că este natural antiseptic; și lemn, pentru că elimină toată umezeala și nu o lasă să se desprindă și astfel se dezintegrează), 24 ore (carton), 42 ore (metal) și 72 ore (plastic). Dar dacă scuturați sau folosiți un pămătuf de curățare, moleculele de virus plutesc în aer până la 3 ore și pot fi inhalate cu ușurință.

  * Moleculele de virus rămân foarte stabile la frig extern sau frig artificial precum aparatele de aer condiționat în case și mașini. De asemenea, au nevoie de umiditate pentru a rămâne stabile și, mai ales, întuneric. Prin urmare, mediile dezumidificate, uscate, calde și luminoase îl vor degrada mai repede.

  * LUMINA UV descompune proteina virusului. De exemplu, pentru dezinfectarea și reutilizarea unei măști este perfectă. Fiți atenți, de asemenea, lumina UV descompune colagenul (care este proteic) la nivelul pielii, provocând în cele din urmă riduri și cancer de piele.

  * Virusul NU POATE trece prin pielea sănătoasă.

  * Oțetul NU este util, deoarece nu descompune stratul protector de grăsime.

  * NICI ȚUICA, PALINCA ȘI NICI VODKA, nu servesc. Cea mai puternică vodcă este 40% alcool și este nevoie de 65%.

  * LISTERINE! Conține 65% alcool.

  * Cu cât este mai limitat spațiul, cu atât poate exista o mai mare concentrație a virusului . Cu cât este mai deschis sau ventilat natural, cu atât concentrația virusului se reduce.

  * Toată această informație este foarte utilă, dar trebuie să vă spălați pe mâini înainte și după ce atingeți mucoasa, mâncarea, încuietorile, butoanele, comutatoarele, telecomanda, telefonul mobil, ceasurile, computerele, birourile, televizorul etc. precum și când folosiți baia.

  * Trebuie să hidratați mâinile uscate de la atâta spălare, deoarece moleculele se pot ascunde în micro fisurile rezultate în pielea uscată. Cu cât crema este mai groasă, cu atât mai bine.

  * De asemenea, asigură-te că ai unghiile cât se poate de scurte, astfel încât virusul să nu se ascundă acolo.

  Apreciază

 8. Sinodul B.O Sarbe: vom respecta cu strictete masurile care se impun de guvern, acum ne intrebam si noi asa retoric, acesti politicieni cumva au luat locul lui Hristos si noi nu stim?!
  Pt cine nu stie functia de prim ministru in Serbia este ocupata atentie, de catre o sodomita, numele ei este Ana Barnabici, apai daca tu ierarhie ai ajuns sa faci ascultare de astfel de specimene…
  Sursa http://borbazaveru.info/content/view/12652/1/

  Apreciază

 9. Cel ce a biruit frica lașă și-a predat sufletul lui Dumnezeu
  Sfântul Ioan Scărarul

  Frica lașă este o simțire copilărească în sufletul îmbătrânit de slava deșartă.
  Frica lașă este o slăbire a credinței, arătată în așteptarea plină de spaimă a unor lucruri neprevăzute.
  Frica lașă este o primejdie mai înainte de frică; sau ea este o simțire plină de tremurare a inimii, clătinată și speriată de nenorociri îndoielnice. Frica lașă este lipsa încredințării.
  Sufletul mândru este robul fricii lașe, pentru că se bizuie pe sine și se teme de zgomotele lucrurilor și de umbre.

  Cei ce plâng și nu se sperie de dureri nu sunt stăpâniți de frică. Dar cei ce se înfricoșează de ceva își ies din minți. Și pe drept cuvânt. Căci e drept Cel ce părăsește pe cei mândri. El vrea să fim pedepsiți, ca și noi și ceilalți să nu ne trufim. Toți cei fricoși sunt iubitori de slavă deșartă. Dar nu toți cei ce nu se tem sunt și smeriți la cuget. Pentru că nici tâlharii și jefuitorii de morminte nu au frică, precum se știe.

  În locurile în care te-ai obișnuit să-ți fie frică, nu pregeta să te duci pe întuneric, iar de vei tremura puțin, această patimă copilărească și de râs va îmbătrâni împreună cu tine.
  Mergând, înarmează-te cu rugăciunea. Ajungând acolo, întinde mâinile în sus și biruiește pe vrăjmași cu numele lui Iisus, căci nu e în cer și pe pământ armă mai tare.
  Izbăvit de boală, preamărește pe Cel ce te-a izbăvit, căci, mulțumindu-I, te va acoperi în veci.

  Așa cum nu vei putea umple niciodată stomacul dintr-o dată, tot așa nu vei putea birui nici frica dintr-o dată. Și, pe măsura plânsului, va scădea și ea mai repede și, pe măsura lipsei lui, vom rămâne fricoși.

  Cel ce s-a făcut rob Domnului nu se va teme decât numai de Stăpânul său.
  Dar cel ce nu se teme încă de Acesta se teme și de umbra sa.
  Trupul se înfricoșează când stă lângă noi în chip nevăzut un duh rău; dar când sufletul se veselește, smerindu-se, stă de față un înger. De aceea, cunoscând din lucrare starea de față a acestuia, să sărim mai repede la rugăciune, căci bunul nostru păzitor a venit să se roage împreună cu noi.

  Cel ce a biruit frica lașă e vădit că și-a predat viața și sufletul lui Dumnezeu.

  Sfântul Ioan Scărarul, Scara dumnezeiescului urcuș, în Filocalia, vol. 9, Editura Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă

  Apreciază

 10. Doamne ajuta!
  Am primit asta si am fost rugat sa raspandesc mai departe:
  „Sfântul Nichifor Leprosul se arată în Bulgaria și ne dă leacul pentru Coronavirus

  „…….Am auzit de pe internet că jurnalistul
  Anghel Boncev scria o carte despre Sfântul Nichifor Leprosul, necunoscut nouă, într-un moment critic în care lumea era învăluită de pandemia coronavirusului, mulți murind, uciși de către noua molimă.

  Mărturia lui A. Boncev:
  Deoarece până atunci nu aveam prea multe cunoștințe despre viața lui, acatistul, rugăciuni, mă mulțumeam cu puținul pe care îl știam deja și îmi spuneam că sfântul ne va ajuta, aveam credința că va fi împreună cu noi, mă simțeam aproape de el. Am plâns toată noaptea, rugându-mă lui, gândindu-mă la ce se întâmpla în lume și la cazurile oamenilor infectați care se tot înmulțeau zilnic în Bulgaria.
  La 4 dimineața, în acea noapte, am adormit. În visul meu, m-a vizitat Sfântul Nichifor Leprosul. L-am recunoscut imediat. L-am văzut imediat în reverenda lui neagră, stând drept, ținându-și crucea aurie în mâna dreaptă. Mi s-a adresat cu aceste cuvinte:
  „Spune-le tuturor să se roage mie, dar de mai multe ori. Să facă și slujbe. Există un leac, și acesta este Sfânta Împărtășanie. Este și o plantă de băut (ceai), cimbrul, ucide virușii. Și în orice caz, să mergeți fără griji la casa Domnului în aceste vremuri grele, deoarece nu este niciun om contagios acolo și nimeni nu poate fi infectat acolo.”
  Noaptea următoare, a venit din nou și de data asta mi-a spus că mulți creștini, și nu numai, s-au rugat lui deoarece s-a dus vestea despre apariția lui în Grecia prin rețelele de socializare. Mi-a spus, de asemenea, să-i zic fiului meu să se roage lui, dar nu doar o dată, așa cum îi zisesem cândva – nu ajunge. „De multe ori”, a repetat sfântul. A doua zi mi-am întrebat copilul: „De câte ori te-ai rugat Sfântului Nichifor?” Și mi-a răspuns că doar o dată, dimineața. I-am explicat că nu ajunge.
  În a treia noapte l-am văzut din nou. De data asta, cel mai important lucru pe care l-am înțeles a fost acela că Bulgaria va fi protejată de virus. L-am întrebat: „Va fi toată Bulgaria protejată?” „Da”, mi-a spus. În acel moment am văzut țara noastră ca o hartă, și el stătea deasupra ei, peste Bulgaria de sud, mai exact undeva deasupra Plovdivului. Și a spus „Trageți clopotele, trageți clopotele, trageți clopotele!” L-am întrebat: „Sunt clopote în episcopia Plovdivului?” Mi-a zis scurt și afirmativ: „Da”. Apoi s-a înălțat la cer și cu crucea sa de aur binecuvânta de sus. Din însăși crucea s-a pogorât o lumină și a luminat întreaga țară. Ultimul lucru pe care l-a spus a fost: „O să treacă!”
  După asta, o schimbare uriașă s-a întâmplat înăuntrul meu – siguranța și puterea pe care minunea Sfântului Nichifor Leprosul mi-au inspirat, în fața panicii care a înghițit pe toată lumea și țara noastră…”

  Bazat pe o mărturie din Bulgaria”

  SURSA: https://asceticexperience.com/2020/03/saint-nikephoros-the-leper-appears-in-bulgaria-and-gives-the-cure-for-coronavirus/?fbclid=IwAR1yMCHnKY0BeHrj-tevo8zc4EXD3S65jvdnGR6awVkCP1JbF_Z97Z748Ig

  Apreciază

 11. *”Toată lumea cea văzută este permanent în mișcare, în agitație, în luptă. Nimeni nu cunoaște însă cauza acestor nesfârșite tulburări, care sunt opera satanei. În lumea nevăzută a gândurilor omenești tot satana lucrează și tulbură. El este stăpânitorul lumii acesteia, văzute și nevăzute. Oamenii nu știu, nu-și dau seama, ba încă nici nu vor să știe, că sunt permanent purtați de o putere străină și li se pare firesc tot ceea ce, de fapt, este contrar adevăratei lor firi, create după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Întreaga omenire, săraca, este amarnic înșelată de satana.”-Sf. Macarie Egipteanul

  Să fie blagoslovit cuvântul Sfinției Voastre, Cinstite Părinte Vasile!
  Îmi este ușor ca medic să discern adevărul din toate dezinformarile, elucubrațiile și teoriile deșarte pe teme medicale, care invadează acum spațiul virtual și media. Slavă lui Dumnezeu pentru toate!
  În aceste momente grele pentru credinciosul ortodox despărțit prin voia cezarului de Biserica Sa, îngăduite de Mântuitorul Hristos, pentru a trezi din duhoarea ereziei eumeniste pe mai marii Bisericii și naivii credincioși amețiți, trebuie să fim cu mare luare aminte la gândurile care ne războiesc în fiecare clipă, în care nu suntem în rugăciune sau nu facem cele bineplăcute lui Dumnezeu. Dar mai ales când judecăm pe aproapele, fie el căzut în adâncul păcatului! Am cules câteva înțelepte sfaturi duhovnicești de la trei iubiți Sfinți ai Ortodoxiei:
  **Plimbă-ți gândul prin cer
  Sfântul Nicolae Velimirovici

  Gândurile tale care nu se plimbă prin cer rămân bolnave și neputincioase. Cuvintele tale care nu se izbesc de cer vor rămâne fără ecou sau vor avea vuietul stâncii rostogolite, care înfioară împrejurimile și nu aduce nici o binecuvântare văii în care se prăbușește.

  Dacă avem un suflet conștient, atunci sufletul inconștient al tuturor ființelor simte gândurile noastre, sentimentele noastre și voința noastră, într-o măsură mai mare sau mai mică, lucru care depinde atât de aceste ființe, cât și de noi înșine.

  De aceea omul nu este acela pe care-l poate cuprinde mormântul, ci acela pe care nu-l poate închide nici universul întreg.

  ***Cum depășim logica lumească
  Sfântul Cuvios Paisie Aghioritul

  Judecata și dreptatea omenească sunt de obicei nedrepte. Pe când dreptatea lui Dumnezeu este dragoste, îndelungă răbdare, îngăduință. Microbul bolii tale duhovnicești este că examinezi lucrurile cu logica lumească. Iar medicamentul cel mai eficace este gândul cel bun.

  ****Dragostea va mântui lumea
  Sfântul Gavriil Ivireanul

  În vremurile de pe urmă pe oameni îi va mântui dragostea, smerenia și bunătatea.
  Bunătatea deschide porțile raiului, smerenia ne duce înlăuntru, iar dragostea ni-L va arăta pe Dumnezeu.
  Nimeni să nu gândească că dragostea este un dar înnăscut. Dragostea poate fi învățată și trebuie să tindeți către ea. Dumnezeu nu vrea cuvinte pompoase, El vrea fapte.
  Fapta bună este dragoste.
  Atunci când faci bine, urci cu o treaptă, iar când greșești, cobori mai jos.
  Întreaga noastră viață constă în astfel de înălțări și căderi.

  *Pocăința sau Întoarcerea la Dumnezeu. Extrase din Omiliile duhovnicești ale Sfântului Macarie Egipteanul, Editura Bizantină, București
  **Sfântul Nicolae Velimirovici, Învățături despre bine și rău, Editura Sophia, 1999
  ***Paisie Aghioritul, Cu durere și dragoste pentru omul contemporan, Editura Evanghelismos, București, 2017
  ****Jean-Claude Larchet, Sfântul Gavriil Ivireanul cel nebun pentru Hristos, Ed. Sophia, 2016

  Apreciază

 12. Traiectorii ft ciudate se petrec acum in Italia, alte convoaie militare rusesti ajung in acea tara, in contextul in c@re sunt voci care sustin ca asista pe viu la o manipulare si la tot felul de minciunii care mai de care mai ordinare, toti mint la unison, presa, televiziuni, politicieni, familii ale celor internati in spitale din Italia se pling ca dispar fara urma, desi erau internati cu alte afectiuni, in timp ce populatia este tinuta in casele lor cu forta si pazite de armata si politie, matracuca de la Vatican umbla capie pe strazile si bulevardele Romei chipurile „binecuvantand” si se „roaga” pt eradicarea „coronavirusului”

  Apreciază

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s