Cuvioasa Maria Egipteanca

Nu există păcate care să covârşească bunătatea lui Dumnezeu şi iubirea Lui de oameni. Oricâte rele va fi săvârşit un om, Preamilostivul îl iartă pe păcătos, dacă se pocăieşte. Nu numai că îl iartă, dar îl şi împodobeşte cu darurile Sale cele alese, precum tatăl a dat fiului risipitor haine, încălţări şi inel, junghiind viţelul cel îngrăşat.

          În Egipt vieţuia o fată de numai doisprezece ani. La această vârstă şi-a părăsit familia şi s-a dus în Alexandria, unde s-a afundat în toată mocirla dezmăţului. Aşa a petrecut şaptesprezece ani. Într-o zi, a văzut mulţime mare urcându-se pe corabie şi a aflat că se duc la Ierusalim, pentru Sărbătoarea Înălţării Sfintei Cruci. S-a amestecat în mulţime, cu gândul că acolo vor fi destui cu care-şi va împlini poftele cele murdare. La Ierusalim a vrut să intre în biserică laolaltă cu cei mulţi. O putere nevăzută o împiedica, şi a încercat zadarnic în trei sau patru rânduri să pătrundă. Nu putea în nici un chip să treacă de prag. Deznădăjduită, şi-a îndreptat privirea către o icoană a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, a început să plângă şi să-şi cunoască toată grozăvia faptelor ei de până atunci. A făgăduit că va lepăda acele fapte urâte şi după ce va vedea Crucea pe care a fost răstignit Mântuitorul, va părăsi lumea cu deşertăciunile ei. Un glas sfânt a călăuzit-o să treacă Iordanul şi să se afunde în pustie, unde a petrecut în lipsuri şi nevoinţe vreme de patruzeci şi şapte de ani.

          Când stareţul Zosima a ajuns la locul spre care a fost îndemnat să se îndrepte, unde vieţuia Cuvioasa Maria Egipteanca, cea pomenită astăzi, a văzut o umbră ca de trup omenesc. După stăruinţă şi alergare, a ajuns să vorbească cu Cuvioasa, care i-a istorisit viaţa ei cu păcatele şi zbuciumul cel greu de scris. ,,Crede-mă, omule, că n-am văzut alt om, de când am trecut Iordanul, fără numai faţa ta astăzi, nici fiară, nici altă fiinţă n-am văzut. Iar carte niciodată n-am învăţat, nici pe altul citind sau cântând n-am auzit, dar cuvântul lui Dumnezeu cel viu şi lucrător învaţă pe om cunoştinţa… Deci, acum te jur pe tine cu Întruparea Cuvântului lui Dumnezeu, să te rogi pentru mine desfrânata’’. Acestea le-a grăit către Zosima. A cerut de la Cuvios, care avea darul preoţiei, Sfintele şi Preacuratele Taine şi i-a poruncit să nu destăinuie nimic din câte a aflat, până la săvârşirea ei din viaţa aceasta.

          După un an, Zosima a revenit în pustie şi a găsit-o pe Cuvioasa Maria Egipteanca adormită întru Domnul. Pentru rugăciunile sale sfinte, Doamne Iisuse Hristoase, milostiveşte-Te spre noi păcătoşii (După Vieţile Sfinţilor pe aprilie, Ed. Mănăstirea Sihăstria, 2005. p.7-25).

Precizare necesară

Chiar în articolul de ieri atrăgeam atenţia asupra zvonurilor alarmiste, venite Dumnezeu ştie de unde, deoarece autorii lor nu-şi dezvăluie identitatea, preferând să stea în ungherele lor întunecate. Astăzi am primit iarăşi o avertizare precum că de Sfintele Paşti antihristul va fi prezentat de la Ierusaalim drept conducător  al lumii întregi. Avertizarea este un amestec de lucruri utile, cum sunt reducerea timpului petrecut pe internet, primejdia de a fi datornic al băncilor etc., cu fanteziile personale ale autorului. Acesta cutează să ne spună că anul 2033 era prevăzut pentru sfârşitul veacului acestuia, dar că nu vom ajunge anul 2027!

Avertismentul trebuie respins din capul locului şi îngăduiţi-mi să argumentez:

1.Întronizarea antihristului se va face în al treielea Templu, care nici măcar nu a început a fi zidit.

2.Nu a fost realizată ,,religia’’ mondială al cărei dumnezeu va fi antihrist. Încă nu s-au unit ecumeniştii şi ceilalţi rătăciţi ai lumii spre a alcătui pseudo-biserica în care se va oficia cultul antihristului. Nici măcar între trădătorii lui Hristos, ai  Sfintei Ortodoxii şi papistaşi nu s-a făptuit oficial unirea. Deocamdată sunt uniţi doar în cuget şi simţiri. E foarte plauzibilă întrunirea unui sinod în anul 2025, la 1700 de ani de la Sinodul I Ecumenic, şi atunci să se proclame unirea trădătorilor cu papistaşii.

3.Pecetluirea cu semnul antihristic s-a făcut într-un procent extrem de redus, insuficient. Până să se facă la scară planetară, mai sunt necesare şi alte pandemii.

4.Faptul că avansează anii de mai sus, e o cutezanţă nesăbuită, care subminează cu totul credibilitatea avertismentului, deoarece nu este al nostru ,,a şti anii sau vremurile pe care Tatăl le-a pus în stăpânirea Sa’’ (Fapte 1, 7).

Să rămânem în neliniştea cea bună şi în necurmată priveghere. Nu uitaţi că miercuri seara vom săvârşi Canonul Mare al Sfântului Andrei Criteanul, ocazie potrivită pentru noi de a face paşi spre pocăinţă şi a ne pleca cu umilinţă şi frângere de inimă în faţa Marelui nostru Dumnezeu. Cei care au locul potrivit pentru această Slujbă să partcipe cu precauţia necesară; ceilalţi, să-l citească acasă.

Presbiter Ioviţa Vasile

8 gânduri despre „Cuvioasa Maria Egipteanca”

 1. Aici bine ati punctat, din nefericire atit in mediul virtual, cat si in presa audiovizuala si scrisa apar tot soiul de raspandaci si zvonaci care induce pe ft multi in eroare, un alt aspect este faptul ca din biserici au disparut carti cu scrieri si profetii ale Sf Parinti, in special cele ale Sf Paisie Aghioritul, Sf Cosma Etolul, Parintilor Iustin Parvu si Arsenie papacioc, deasemenea carti cu apostazia si antihristul

  Apreciază

 2. CÂNTARE DE LAUDĂ LA SFÂNTA MARIA EGIPTEANCA

  Femeie a pocăinţei, a sinelui ei
  Aspră judecătoare,
  Maria a hotărât de faţă omenească
  Pururi să se ascundă.

  Da, o, vai mie păcătoasei,
  Cea de păcat înnegrită!
  Patimile ca nişte fiare muşcă
  Din carnea inimii;
  Ca şerpi veninoşi colcăie înlăuntrul sufletului.

  Da, o, vai mie păcătoasei,
  Cea care de patimi sunt sfâşiată!
  Dar Tu pentru păcătoşi ai venit să Te jertfeşti,
  Domnul meu, şi Dumnezeul meu!

  Nu Te scârbi de mine, mult necurata!
  O, ascultă plânsul şi jalea ticăloasei Maria
  Al celei mai păcătoase dintre pământeni!

  Domnul S-a milostivit,
  El pe Maria a vindecat-o
  Înnegritul ei suflet mai alb decât zăpada l-a făcut.

  Slavă Ţie, Domnul meu şi Dumnezeul meu,
  Slavă Ţie!

  Căci iată Tu vasul necurăţiei de nerecunoscut l-ai înnoit,
  Şi cu aur curat l-ai împodobit;
  Tu harul Tău întru dânsul ai turnat,
  Şi din belşug ai turnat.

  O, milostivirea Ta cea mare, Doamne,
  O, Slavă Ţie, Domnul meu şi Dumnezeul meu!

  Maria s-a împodobit cu Duhul
  Ca şi cu un strai de lumină,
  Ea s-a încins cu putere
  Ca şi un înger al lui Dumnezeu,
  Prin puterea Duhului Tău,
  Domnul meu şi Dumnezeul meu,
  Prin marea ta milostivire,
  Maica Domnului meu!

  Dar ce este această minunată mireasmă
  Ce din această pustie respiră?
  Ea este asemenea miresmei curate de tămâie
  Din Casa lui Dumnezeu.
  Este sfinţenia Mariei
  Cea care binemiresmează pustia!

  Extras din Proloagele de la Ohrida– Sfântul Nicolae Velimirovici, Editura Egumeniţa.

  Apreciază

 3. Să fie blagoslovit cuvântul Sfinției Voastre, Cinstite Părinte Vasile!
  Binevenite sunt lămuririle enunțate, pentru fiecare dintre noi, ca scut împotriva tuturor nălucirilor și
  „prorocirilor” mincinoase, care s-au înmulțit acum ca ciupercile după ploaie.
  Minunile Sfintei Împărtășanii, istorisite de unul dintre marii mărturisitori ai lui Hristos din temnițele comuniste, Virgil Maxim(4 decembrie 1922 – 19 martie 1997)

  „Căci cu privire la Hristos, vouă vi s-a dat harul nu numai să credeţi în El, ci să şi suferiţi pentru El!”
  (Filipeni 1, 29)

  EU AȘA AM TRĂIT ÎN TEMNIȚĂ ȘI AM IEȘIT AFARĂ!

  În închisoare, purtam asupra mea o bucățică din Sfânta Împărtășanie, păstrată pentru momente limită. O păstram într-o batistă curată, înfășurată și înnodată, fie legată cu o sforicică în jurul gâtului, fie chiar în buzunar, pentru a-mi fi la îndemână în momentele critice. În timpul perchezițiilor, n-o ascundeam. Aveam credință că ea se apără singură și mă apără și pe mine. Așa se întâmpla.

  Când îmi venea rândul să fiu percheziționat, eram dezbrăcați și la pielea goală. Hainele și lenjeria, batistele, prosoapele și orice îmi aparținea erau pipăite la toate încheieturile și cusăturile și aproape totdeauna tăiate și descusute. După ce milițianul îmi spunea să-mi iau boarfele, mă aplecam să le ridic și găseam batista cu Sfânta Împărtășanie deasupra lor, fie printre ele, neatinsă, nedezlegată, necălcată în picioare, așa cum aveau obicei să facă cu orice găseau asupra celui percheziționat.

  O singură dată m-a întrebat la Jilava un milițian:

  – Ce ai în batistă?

  – Sfânta Împărtășanie! i-am răspuns fără să mă tem.

  – Ia-ți bagajul și treci la cameră!

  Mai mult de 15 ani am purtat la mine Minunea lui Dumnezeu, Minunea Minunilor Lui, Trupul și Sângele Fiului Său, în mâinile mele păcătoase de om pământean: și am ieșit cu această Minune afară!

  Astăzi, când antihriștii pun la îndoiala minunea Sfintei Împărtășanii să stăm bine în credință deoarece: fără împărtăşirea cu Sfintele Taine nu putem trăi cu adevărat în Hristos, nu putem avea viaţă în noi.
  ”Adevărat, adevărat zic vouă, dacă nu veţi mânca trupul Fiului Omului şi nu veţi bea sângele Lui, nu veţi avea viaţă în voi. Cel ce mănâncă trupul Meu şi bea sângele Meu are viaţă veşnică şi Eu îl voi învia în ziua de apoi” (Ioan 6, 53-54). Nu ne putem deci mântui fără să ne împărtăşim cu Trupul şi Sângele Domnului.
  Tocmai de aceea copiii, după Botez şi ungerea cu Sfântul şi Marele Mir, primesc imediat şi Sfânta Împărtăşanie. În acelaşi timp, Sfânta Împărtăşanie este pentru creştini adevărată mâncare şi adevărată băutură care ne ajută să creştem în Hristos şi să devenim una cu El. Mântuitorul zice: “Trupul Meu este adevărată mâncare şi sângele Meu adevărată băutură. Cel ce mănâncă trupul Meu şi bea sângele Meu rămâne întru Mine şi Eu întru el” (Ioan 6, 55-56).

  Dacă nu ne hrănim mereu cu Hristos din Sfânta Împărtăşanie nu putem creşte duhovniceşte şi, cu atât mai mult, nu putem deveni una cu El. Sfânta Împărtăşanie ne transformă, încetul cu încetul, în Hristos Însuşi. Căci “firea celui mai tare schimbă firea celui mai slab”, zic Părinţii.
  Cei care nu vor să se împărtăşească – şi aceştia, din păcate, sunt majoritatea credincioşilor noştri de astăzi – rămân departe de Hristos, chiar dacă li se pare că-L urmează. Când Mântuitorul vorbea despre pâinea cea vie care este Trupul Său şi zicea că cine nu mănâncă din această pâine nu are viaţă în el însuşi, mulţi din cei ce-L urmau L-au părăsit căci spuneau: “Greu este cuvântul acesta! Cine poate să-l asculte” (Ioan 6, 60).
  Aşa şi astăzi, mulţi nu înţeleg rostul Sfintei Împărtăşanii şi stau departe de ea, spre marea lor pagubă.

  Iubiților, uniți-vă cu Hristos prin Sfânta Împărtășanie și veți trăi cu adevărat!
  Eu așa am trăit în temniță și am ieșit afară!

  Extras din Imn pentru crucea purtată– Virgil Maxim, Ed. Babel, 2012.

  Apreciază

 4. Scrisoarea-testament lăsată de către marele Mucenic al temniţelor bolşevice , Virgil Maxim, fetiţei sale, Tatiana

  Scumpa mea fetiţă, Tatiana,
  Îţi las în grijă cele câteva “însemnări” din caietele şi hârtiile pe care te rog să le încredinţezi Domnului Ioan Puşcaş şi Părintelui Liviu Brânzaş. Dacă Părintele Liviu Brânzaş şi dr. Ioan Puşcaş considera că e bine, Dl. R. Codrescu va superviza toate aceste texte şi va face îndreptările (de va fi cazul) şi adnotările de rigoare, dacă va binevoi să dea curs acestei rugăminţi a mele.

  Pentru “Poemele isihaste“, aflate în peretele de beton din Căminul Nr. 1 de nefamilişti de la Poarta Rafinăriei Brazi (locul precis este indicat în schiţa alăturată), Dl. Puşcaş şi Părintele L. Brânzaş, precum şi Dl. R. Codrescu să ia legătura cu Dl. Ing. Mihai Martalog (Palatul Administrativ – Casa Alba – Etaj 3 Camera 38, Ploieşti) care va putea facilita scoaterea lor.

  Dl. R. Codrescu şi Pr. L. Brânzaş să se ocupe de refacerea şi publicarea lor de vor voi.

  Pentru volumul memorial “Imn pentru crucea purtată”, care apare la Editura Gordian, rezultatul vânzării va rămâne în susţinerea acestei Edituri, iar 10% din acest beneficiu, Bisericii Acoperământul Maicii Domnului din cartierul nostru, respectiv predaţi Păr. C. Bădulescu.

  Pentru cartea Domnului Trifan Traian, lucrul acesta priveşte pe Doamna Maria Trifan, fiica dansului, din Braşov.

  Poate ai să te întrebi, dacă nu ţi-am lăsat şi ţie ceva. Da, îţi las grija sufletului tău spre curăţie şi mântuire.
  Nu ai altceva mai de preţ pe lume. De aceea, aşa cum te-a învăţat şi mama ta (şi pe cât am putut să-ţi arăt şi eu prin viaţa mea) fii următoare acestei căi de sfinţenie spre Împărăţia lui Dumnezeu, Cale care trece prin Biserică.

  Nu înceta să fii prezentă la Sf. Liturghie, să te spovedeşti şi împărtăşeşti. Cu o firimitură de timp istoric (viaţa noastră) putem câştiga veşnicia, îndumnezeirea fiinţei noastre.

  Pentru celelalte treburi şi nevoi materiale, roagă-te lui Dumnezeu să te lumineze, ce este mai bine să faci şi cum să procedezi. Ai destule, fii atentă să nu faci din ele scop.

  Eu plec. Sunt bucuros că am lăsat o mărturie a lucrării lui Dumnezeu în viaţa neamului nostru şi a lumii.
  Mă rog lui Dumnezeu să fim cu toţii în “Lumina Lui cea pururea fiitoare”. Dar lucrul acesta nu stă numai în vrerea Lui, ci şi a noastră. El ne cheamă: “Vino! Ţi-am pregătit Calea!”. Noi trebuie să răspundem: “Vin Doamne! Ajută-mă!“. Şi să pornim.

  Nu va fi uşor. “De la Ioan (Botezătorul) Împărăţia Cerurilor se ia cu sârguinţă. Şi cei ce se sârguiesc aceia o câştigă” zice Mântuitorul. Şi iarăşi: “În lume necazuri veţi avea. Dar îndrăzniţi, Eu am biruit lumea”.

  S-ar putea să nu fii scutită de unele încercări. Dar şi aurul trece prin foc pentru a se “lămuri”. Şi abia atunci valoarea lui este confirmată.

  – Doresc să te căsătoreşti. Roagă-te lui Dumnezeu să-ţi rânduiască un soţ credincios şi harnic. Să vă dea Dumnezeu copii şi să-i creşteţi în frica Lui, văzând mai întâi dragostea şi înţelegerea dintre voi. Puneţi mai presus de iubirea trupească iubirea sufletească, ajutându-vă unul pe altul să vă depăşiţi obişnuitele slăbiciuni. Înţelegeţi că nimeni nu e desăvârşit şi că dragostea se face lucrătoare în suportarea şi răbdarea reciprocă. Aceasta e taina durabilităţii căsniciei.

  Acum ne despărţim. Dar numai trupeşte şi pentru scurt timp. Nădăjduiesc să ne revedem şi să ne bucurăm cu Bucuria neîmpuţinata dăruită şi promisă nouă, în trupul cel nou, transformat, de pe Tabor, pe care-l vom avea în Ziua Învierii.

  – Maica Domnului, care a avut-o în grijă pe mama ta (şi pe mine în “Pântecele chitului” [închisoarea, n.n.], în care m-a zămislit din nou, ca să mă nasc după 22 ani, “înnoit în Duhul minţii mele”) să-ţi fie ocrotitoare şi mângâietoare.

  – Mulţumeşte-te cu puţin. Nu te lăsa ispitită de “modernism” şi “mondenism”. Aceasta e arma cu care Satan înşală mai ales pe femei. Fii harnica şi poartă grijă de casa ta. Cât mai puţine relaţii cu lumea. “Să fii în lume, dar să nu fii din lume” zice Ap. Pavel. Fiindcă foarte mulţi trăiesc în neorânduială, fără cenzură morală, fără frică de Dumnezeu.

  – Fie-ţi milă de cei nevoiaşi şi de cei bolnavi. Pe cât îţi stă în putinţă, mângâie necazul lor.

  Închina lui Dumnezeu orice jertfă pe care o faci şi orice lucrare. Fără rugăciune nu întreprinde nimic. Cu Sfânta Cruce să te însemnezi şi cu “Doamne ajută-mi (ne)” să fie începutul oricărei acţiuni. Iar “Doamne mulţumescu-Ţi” să încheie orice lucrare a ta.

  Nu lăsa copiilor atâta libertate încât să piardă ascultarea de părinţi şi teamă de Dumnezeu.

  Satan a pregătit pentru mileniul trei o lege numită “drepturile omului” prin care încearcă să scoată pe individ din comunitate şi să-l îndrepte împotriva ei, prin libertinaj moral.

  Acum te las în seama lui Dumnezeu.

  Tuturor rudelor, prietenilor şi cunoscuţilor spune-le că-i aştept la “Ospăţul Luminii nunţii Fiului de Împărat”.

  Te sărută tatăl tău după trup, încredinţat de revederea noastră în Dumnezeu.

  Virgil Maxim

  Apreciază

 5. da Parinte…si eu sunt de cam aceeasi parere cu sfintia voastra.
  chiar zilele trecute am vorbit pe net cu niste oameni care is ei ingraditi de creta …dar prea ingraditi…anume ca zic ca deja unirea e facuta de 100 de ani si cu creta s-au apropiat si ca anu asta acu pe 9 aprilie apare antihristu la ierusalim de pastile evreilor …
  bine…fata s-a luat dupa declaratiile rabinilor care au declarat ca spera ca anul acesta sa le vina ” salvatorul” !
  io oricate i-am zis…ea nu..ca vine anu asta si ca gata se ia Liturghia de pe pamant si se inchide Sf. Mormant de aia ca sa poa sa apara cela spurcat….si de astea….si inca ii ortodoxa anti creta….dar prea de tot…
  altu …un preot Cleopa Jurj a zis alta ( care io no cred) ca cica s-ar fii nascut spurcatuo in anul 1999 si la 30 de ani apare …si ca 1999 e anul lui ca intors da 666 si speculatii de astea….
  tot felul…unii dintre crestinii nostri…in loc sa stea cu mintea la Domnul Iisus , la Maica Domnului…la slujbe rugaciuni….ei mai degraba urmaresc pe evrei daca l-au gasit sau nu pe antihrist…numa de cela vorbesc !
  noah…ce sa faci….asta e.
  Dumnezeu sa ne ajute pe toti.

  Apreciază

  1. Doamne ajuta
   Se vor convinge si dansii ca au gresit si alta data vor fi mai prudenti. Sfanta Liturghie nu o vor suprima cu desavarsire, are Dumnezeu grija sa puna hotar rautatii lor. Ca antihrist e nascut si pregatit in mare taina, poate fi adevarat. In orice caz, evreii au un calendar precis stabilit in privinta antihristului. Nu acela va fi determinant insa, ci voia si ingaduinta lui Dumnezeu. Doamne ajuta.

   Apreciază

 6. Atac fără precedent împotriva Preoţilor BOR, care se fac vinovaţi de oficierea de slujbe religioase şi în special de „oficierea serviciului de împărtăşire”, prin care au expus un număr mare de persoane, din toate categoriile de vârstă, unui risc mărit de contaminare cu virusul Cov-19.
  Vinovată este conducerea Bisericii Ortodoxe Române care a expus preoţii la riscul de a contacta virusul Cov-19 şi prin aceştia a expus întreaga populaţie a României. Se solicită „episcopilor şi preoţilor creştin ortodocşi din România să ceară, de urgenţă, să fie testaţi epidemiologic, sau să fie izolaţi la domiciliu, pentru a se stabili dacă au fost sau nu infectaţi cu virusul Cov-19.
  Se reiau acuzele virulente împotriva practicării „ritualului împărtăşirii, în condiţii total prielnice răspândirii virusului, total neiginice, contrar tuturor normelor şi regulilor elementare de igienă şi de prevenţie.”, prin folosirea aceeaşi linguriţe şi aceluiaşi prosop de ştergere la gură.
  Pe un ton de justiţiar absolut, autorul articolului menţionează: nerespectarea regulilor de igienă stabilite prin ordonanţele militare…purtarea de măşti sau mănuşi, purtarea unor încălţări de unică folosinţă , în cele mai multe cazuri persoanele erau la o distanţă mai mică de 1 metru una faţă de alta (chiar în contact direct, în majoritatea cazurilor), nici preoţii şi nici persoanele împărtăşite nu se spălau pe mâini înainte sau după împărtăşire, persoanele nu erau puse să declare dacă au avut contact cu alte persoane infectate sau cu persoane venite din ţări cu transmitere comunitară extinsă, ori cu rude ale acestora şi nici măcar nu exista vreun anunţ cu avertismente în acest sens.
  S-a specificat deasemeni că 2 preoţi, doi diaconi, o femeie care vindea lumânări şi un cântăreţ, de la Biserica Sf. Dumitru, din Bucureşti, au fost contaminaţi cu virursul Cov-19, iar biserica a fost închisă.

  https://adevarul.ro/news/societate/preotii-ortodocsi-romania-trebuie-testati-izolati-domiciliu-chestiune-sanatate-publica-interes-national-1_5e7d02ea5163ec42713706dd/index.html?fbclid=IwAR2Scsb6eheZD89H51QpEMZI9GnvRLlXYuNg3z1VxibUHnKreCr4pShi6ns

  Apreciază

 7. Doamna Gabriela, prigoana impotriva preotilor a luat amploare nunumai la noi, iarasi un caz recent sa intamplat in Rep. Muntenegru unde staretul unei manastiri fiind saltat de politie, iar enoriasii amendati

  Apreciază

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Noul Daniel Vla - Ortodoxie, Țară, Românism

Creștinism ortodox, sfinți, națiune, eroism, istorie…

Ortodoxia Jertfitoare

"Ortodoxie minunată, mireasă însângerată a lui Hristos, niciodată nu ne vom lepăda de tine noi, nevrednicii, şi dacă o vor cere situaţia şi timpurile, învredniceşte-ne să vărsăm pentru tine şi ultima picătură de sânge". - Stareţul Efrem Filotheitul din Arizona

Ortodoxia mărturisitoare

,,Dacă cineva va păzi cuvântul Meu, nu va vedea moartea în veac" (Ioan 8, 51).

Mărturisirea Ortodoxă

Portal de teologie și atitudine antiecumenistă

%d blogeri au apreciat: