Glasul mărturisitorului mirean, către ierarhii români: Lăsaţi Poporul Ortodox să afle adevărul

A sosit vremea să nu fim superficiali, să cercetăm și să ne lămurim în orice aspect al credinței noastre pentru că vor veni și mai mari înșelări! Un Sfânt Părinte spunea: “toți știu unde este Biserica, însă puțini știu unde nu este”. Înșelările propuse poporului nostru ortodox se fac prin numeroase manifestări la care participă sau sunt binecuvântate de ierarhii ecumeniști.

-Rugăciunile în comun cu ereticii condamnați de Biserică, la fel cu scopul de a sminti poporul.

-Participarea ierarhilor din Biserică la slujbele idolești ale ereticilor condamnată de Sfintele Canoane ale Bisericii.

-Organizarea de spectacole muzicale în Biserici pentru a pângări locul sfânt și a sminti credincioșii.

-Îndemnul episcopilor din Patriarhia Romană către popor pentru a-l întâmpina pe papa eretic Francisc, care a pângărit pâmântul nostru sfânt, în timp ce Patriarhia din Bulgaria a interzis credincioșilor acest lucru, sau, în cazul Patriarhiei din Georgia, aceasta nu s-a opus credincioșilor, când aceștia l-au izgonit pe papă de pe pământul lor sfințit de Maica Domnului, pentru răspândirea Evanghelie Fiului Său.

-Emisiunile de la Radio Trinitas unde după Sfinții noștri din Biserică sunt evocați “sfinții ereticilor” ori bine se știe că ereticii nu au sfinți.

-De asemenea am auzit că preoții noștri recunosc botezul ereziei catolice ca fiind valid. Ne crucim !

Oare ce face Patriarhia ? Ne crede un popor de proști ? Iar mai nou cu această tulburare în mass-media ne sunt prezentate imagini de la lăcașurile papistașe din Italia, care prin reprezentații lor fac declarații halucinante în materie de credință, de unde se vede clar că nu vor să revină la dreapta credință. Menționăm și atitudinea Mitropolitului Irineu al Olteniei, care se declară împotriva documentelor eretice din Creta, dar le-a semnat! Un adevăr și o minciună exact cum îi place diavolului! Menționează alături de semnătură Biserica Cea Una Sfântă Sobornicească și Apostolească! Pentru ce? Nu poate înşela pe Hristos și, de asemenea, pe popor pentru că în concepția domniei sale, Biserica – Trupul Lui Hristos este o instituție oarecare, la nivel cu ereziile și schismele: catolici, protestanți, monofiziți, la fel cum au fost batjocorită în Creta !

Din această cursa pentru marea lepădare din Creta 2016 nu poate lipsi părintele Necula de la Sibiu, cu mască de misionar, care prin conferințele domniei sale organizate prin țară, face glume pe seama Credinței noastre Ortodoxe și a lui Hristos Domnul. A fost și la Târgu Neamt și, timp de 2 ore, sala plină de preoți și credincioși mai mult tineri, s-a aflat într-un hohot de râs, iar în momentele mai serioase ne povestea cât de buni și credincioși sunt ereticii papistași, trecând cu vederea rugămintea de a vorbi despre Sinodul din timpul Sfântului Fotie cel Mare, în care s-a condamnat erezia catolică.

Ne întrebăm ce jurământ a depus la hirotonie? Cui să slujească?

Spune Sfântul Ioan Iacob Hozevitul: “Pericolul vine de la frații cei mincinoși, care sunt dușmani ascunși cu atât mai periculoși cu cât cred că ei sunt frați curați. Predică și ei Ortodoxia, dar oarecum schimbată și prefăcută după placul lumii acesteia și stăpânitorului acestei lumi”.

Să alegem Credința Dreaptă, să cercetăm și să ne lămurim cum spune Sfântul Ignatie Briancianinov, care scrie pentru aceste vremuri, pentru a conștientiza valul apostaziei care este plecat – nu-l putem opri noi cu mâinile noastre slabe dar, să ne ferim din fața lui, pentru a nu intra în înșelare, luând și pe aproapele nostru cu noi.

Hristos este nepărtinitor și nu lasă pe nimeni în bezna morții, îi așteaptă pe toți în Biserica Lui să intre în comuniunea cu El prin Sfintele Taine, numai că ereziile și schismele din mândrie nu abandonează credința lor cea rea să primescă Sfântul Botez, ba chiar sunt încurajați în rătăcirea și înșelarea lor, spunânduli-se că și credința lor este buna și mântuitoare, că este biserică cu taine valide și succesiune apostolică. Neștiința, nepăsarea, ignoranța, supunerea oarbă, fără discernământ, sub forma ascultării, sunt de la diavol. Poporul nu trebuie să spună “n-am știut”, să aibă o cucernicie lașă, pentru că vedem Ortodoxia în ce stare a ajuns – că poporul ortodox a lăsat-o batjocorită de forțele răului – nesocotind cuvântul Domnului. Niciodată nu cer Sfinții Părinți să fim proști sau să ne lăsăm prostiți – făcându-ne că nu vedem abaterile grave de la credință! Hristos ne cheamă să fim buni, blânzi, cinstiți, nu să ne lăsăm manipulați și îndobitociți, ci mereu treji, ca să nu ne amăgim căzând în înșelare. Marea dramă este că această parte de popor nici nu realizează că este în înșelare, este iubitoare de eretici, care sunt în afara Bisericii Ortodoxe, unde nu este mântuire, și urmează ierarhi și preoții ecumeniști sau delăsători.

Noi, mârturisitorii, imediat după Sinodul eretic din Creta ne-am declarat împotriva învățăturii străine de Credința noastră Ortodoxă. Dar, în loc să fim încurajați că apărăm Dreapta Credință, am fost considerați rătăciți, schismatici, iar părinții mărturisitori caterisiți și izgoniți din mânăstiri și parohii, uneori cu tot cu parohie sau cu tot cu obște! În timp ce preoții cu cuget ortodox din Biserică nu sunt lăsați să spună poporului ADEVĂRUL cu privire la Sinodul eretic din Creta, preoții cu cuget neortodox au început să spună despre unirea Credinței noastre Ortodoxe cu ereticii catolici. Așadar, urgia se apropie. Mai e puțin până în 2025, când se vrea “restaurarea unității creștinilor” prin “unirea bisericilor” în duh ecumenist! Să nu fie! Iată, încep să se culeagă roadele Sinodului eretic din Creta, preoții slujitori din popor au început să vorbească fără nici o jenă despre această unire, punând în aplicare deciziile eretice din Creta. Mai pot minți în continuare ierarhii ecumeniști că în Creta nu s-a întâmplat nimic?

Sfântul Ciprian al Cartaginei ne spune că : “În afara Bisericii nu există mântuire, lumea este sub puterea satanei !” Că este așa vedem din exorcizările și lepădările care se fac atunci când ereticii primesc Sfântul Botez pentru a reveni în Biserică. Vă dați seama ce presupune “unirea bisericilor” care s-a propus în Creta și pe care o promovează acum slujitorii din Biserică, cu cine vor să ne unească! Să-L abandonăm pe Hristos? Și să primim minciuna satanei? Și ne mai întrebăm de ce vine urgia! Și atunci ne mai aflăm acoperiți de Marea Sa Milă? Alegerea este a noastră ! Să nu urmăm învățăturile străine de Ortodoxie referitoare la “unirea bisericilor”, nici să credem că și ereziile și schismele sunt biserici, că au Sfinte Taine, așa cum spun în popor preoții infestați de erezia ecumenismului!

Așadar, să nu fim părtași la un altfel de creștinism decât cel propovăduit de Sfinții Părinți, după cum ne spune Sfântul Filotei Zervakos – ucenicului Sfăntului Nectarie: ,,Avem încredere în Sfinții Părinți, apoi în duhovnicii noștri, primind sfaturile acestora din urmă, ca de la cei dintâi, atât timp cât sunt în acord cu aceea nesubstituindu-se lor – altfel vom fi părtași la un altfel de «creștinism» decât cel propovăduit de Sfinții Părinți, iar fiind astfel nepregătiți ca praful ce-l spulberă vântul de pe fața pământului vom fi spulberați de urgia despre care se spune că se apropie”.

La fel și Sfântul Ignatie Briancianinov spune că singura Credință mântuitoare este credința în Răscumpărătorul și comuniunea cu El realizată faptic prin Sfintele Taine în Biserica cea Una, Sfântă Sobornicească și Apostolească Biserică. De 4 ani noi, mărturisitorii, cerem ierarhilor să se dezică de hotărârile eretice al Sinodului din Creta. Le spunem și acum. Lăsați preoții cu cugetul ortodox, care nu au primit și nu primesc erezia cu “unirea bisericilor” pierzătoare de suflet, să predice Poporului Ortodox adevărul despre Creta, să respingă aceste învățături străine și să se întoarcă la Hristos! Dacă arhieriile voastre și preoții care nu țin la credință ortodoxă vreți o altă învățătură potrivnică învățăturilor Sfinților Părinți prin care a vorbit Dumnezeu, vă privește, Hristos nu ne mântuiește fără voința noastră, dar lăsați Poporul Ortodox să afle adevărul și să vină la Hristos, pentru că nu există mântuire în afara Bisericii ! A sosit vremea ca poporul să se trezească, să vadă, să cerceteze și să iasă din înșelarea pe care a primit-o ascultând de ierarhii trădători de credință și să urmeze învățăturile Sfinților Părinți – tradiția de veacuri a Bisericii noastre Ortodoxe.

Dumnezeu a îngăduit să vină această tulburare peste noi pentru necredința și trădarea ierarhilor și slujitorilor care au rămas în comuniune cu ei, dar și pentru delăsarea poporului, care, în loc să-L urmeze pe Hristos, i-a urmat pe acești ierarhi și preoți ecumeniști. Cu toată dorința ierarhilor și preoților care așteaptă “unirea bisericilor”, Biserica nu va cădea, va dăinui și se va păstra curată până la a Doua Venire a Mântuitorului, chiar dacă prigonită și izgonită, așa cum, curată s-a păstrat de acum 600 ani, când tot prin trădarea ierarhilor și tot la un sinod tâlhăresc – Florența – 1439, în încercarea de unire cu ereticii catolici, Ortodoxia a căzut în mâinile musulmanilor. Hristos, Care ocrotește Biserica Sa, a rânduit să nu cadă în mâinile ereticilor catolici să o schimonosească, să o pervertească, ci în mâinile musulmanilor, unde s-a păstrat curată, chiar dacă oprimată! Transformarea principiului sinodalității Bisericii, în cadrul adunării eretice din Creta, a dus și la o mai mare cădere: dezbinarea în Ortodoxie prin schisma din Ucraina provocată de ereticul patriarh ecumenic Bartolomeu. Așadar, cădere după cădere, de care ierarhii și preoții care mai vorbesc în aceste vremuri tulburi, nu spun o vorbă despre aceste trădări ale Credinței noastre Ortodoxe și despre învățătura străină de Ortodoxie introdusă în Biserică prin care  vor să depărteze poporul de Hristos.

Toți vorbesc de vindecarea și salvarea trupului de virusul epidemiei. Dar când vom vorbi și de vindecarea și salvarea sufletului de virusul ereziei ecumenismului, care loveşte Biserica din interior și este moartea sufletului, pentru că înseamnă despărțire de Dumnezeu?

Noi să respingem toate înșelările și învățăturile potrivnice Sfinșilor Părinți și să stăm cu frică de Dumnezeu și cu dragoste în corabie, care este Biserica, și să nu ne temem pentru că la cârmă este Hristos.

Maria Petrariu, Tg. Neamt

0746806320

petrariumaria@yahoo.com

8 gânduri despre „Glasul mărturisitorului mirean, către ierarhii români: Lăsaţi Poporul Ortodox să afle adevărul”

 1. EU VOI FI ACOLO PENTRU CĂ…

  Mulți preoți din Grecia anunţă că vor fi în bisericile lor în Săptămâna Mare, ignorând deciziile guvernului grec, în urma cererilor multor credincioși de a deschide bisericile… Printre ei este părintele Pavlos Kalikas, care locuiește pe insula grecească Kythera, care justifică motivele deciziei sale cu aceste cuvinte:

  “Eu voi fi acolo (în biserica satului meu) din următoarele motive:

  – pentru că sunt preot;

  – pentru că e de datoria mea să slujesc fiilor parohiei mele;

  – pentru că trebuie să fiu în biserica mea în toate condițiile de vreme, boli sau viruși;

  – pentru că nu am învățat să-mi părăsesc locul pe care-l păzesc;

  – pentru că nimeni nu mă poate obliga să dau jos patrafirul;

  – pentru că nu există o lege mai înaltă decât legea lui Dumnezeu;

  – pentru că vreau să fiu sincer cu mine însumi și să predic ceea ce cred;

  – pentru că nu-mi place să renunț la principalele mele responsabilități pastorale;

  – pentru că nu vreau să renunț la conștiința mea preoțească;

  – pentru că nu-mi place să mă ascund într-un stat “democratic și antirasist”;

  – pentru că prefer să-mi justific poziția față de oameni aici și nu în altă viață.

  Vom fi în biserică (câțiva dintre creștinii rămași).

  Pentru că eu sunt păstorul,

  Pentru că suntem o biserică (preoți și laici), nu o instituție protestantă.

  Pentru că ne place să ne rugăm împreună ca apostolii și nu izolat.

  Pentru că suntem uniți cu Fiul.

  Pentru că obţinem viața, așa că nu ne temem de moarte.

  Pentru că, chiar dacă moartea vine, spunem “Slavă Tatălui şi Fiului și Sfântului Duh”.

  Pentru că dragostea noastră (pentru Hristos) este imensă în faţa iubirii egoiste a lumii de astăzi.

  Pentru că Săptămâna Mare nu este un concediu care poate fi amânat.

  Pentru că nu tolerăm intervențiile statului în chestiunile bisericești.

  De ce fac asta public?

  Pentru că nu permit guvernului să aranjeze viața liturgică a eparhiei mele.

  Pentru că preotul nu tace niciodată.

  Pentru că preotul nu e dominat niciodată.

  Pentru că preotul este înrobit doar Lui Dumnezeu.

  Pentru că este o onoare și o mândrie ca un preot să fie persecutat în numele lui Hristos.

  Pentru că Biserica lui Hristos este persecutată și insultată public.

  Pentru că îmi place să-L mărturisesc public pe Hristos, pentru ca El să mă mărturisească înaintea Tatălui.

  Pentru că aș putea “infecta” alt preot.

  Doresc tuturor creștinilor din lume Înviere Miraculoasă şi Paşte Fericit!

  Preotul Pavlos Kalikas

  Preot paroh Potamos, Insula Kythera (Grecia)

  Apreciază

 2. Dumnezeu ne spune răspicat că fără El nu putem face nimic, nici măcar să respirăm o singură dată, iar unii rătăcesc, apostaziind și crezând că se pot păzi și vindeca de boli, se pot feri de orice epidemie, fără El, stând izolați în colivia în care i-au închis mai mai marii statului ateu și antihristic, cu aprobarea întețelegătoare a mai marilor Bisericii.
  Pentru spălarea imaginii și consolarea pentru răul inimaginabil făcut (așa își închipuie, smerenia lor), au permis să fie aduse lumina sfântă de la Ierusalim și Paștele, credincioșilor ieșiți noaptea în fața locuințelor !
  I-au mai păcălit odată pe cei mai slabi în credință, pe cei fricoși, despre care se tot făcea vorbire.
  Ne aflăm în cea mai gravă sminteală în care s-a aflat vreodată întreaga lume ortodoxă , pentru că Biserica nu se mai clatină atît din pricina loviturilor din afară, ci mai ales din pricina celor dinlăuntru!
  Așa comunicați, Preafericite, cu poporul cel binecredincios în asemenea momente? Și de unde această ascultare oarbă și timorată de Securitate, Preafericite și Preasfințiți Părinți membri ai Sfântului Sinod? Oricine se poate duce când și cât vrea în supermarket-uri, iar în biserică absolut nimeni nu poate intra nici să-și ia anafură sau agheazmă? Vi se pare corect așa ceva? Iar dacă nu, nu e rostul Ierarhiei să dea oamenilor cel puțin o explicație?
  Pentru aceasta ar fi fost necesar să vă recunoașteți public vina de a fi contribuit la venirea epidemiei și a secetei care își arata colții, ca urmare a semnării documentelor sinodului tâlhăresc din Creta, a smintirii credincioșilor prin ecumenismul de sorginte satanistă propovăduit cu zel și a nedreptăților aruncate peste Preoți și credincioșii îngrădiți de erezie! Iar noi să ne fi recunoscut vina de a nu fi reușit să facem mai mult bine, de a nu ne fi rugat mai mult, obsedați uneori de grija de multe!
  Dincolo de aceste lucruri o adevarată aberație de la logica bunului simț, mi se pare interdicția de a nu intra în cimitir pentru a aprinde o candela, la mormintele celor dragi înaintea marii Sărbători a Învierii.

  Cum bine spunea cineva, „Coronavirusul va dispărea, dar « lagărul de concentrare » va rămâne” încă multă vreme”.
  „* În lume a intrat graba, goana diabolică. Taina acestei goane ne-o descoperă Cuvântul lui Dumnezeu, în capitolul 12 din Apocalipsă:

  „Și am auzit glas mare în cer, zicând: Acum s-a făcut mântuirea și puterea și împărăția Dumnezeului nostru și stăpânirea Hristosului Său, căci aruncat a fost pârâșul fraților noștri, cel ce îi pâra pe ei înaintea Dumnezeului nostru, ziua și noaptea. Și ei l-au biruit prin sângele Mielului și prin cuvântul mărturiei lor și nu și-au iubit sufletul lor, până la moarte. Pentru aceasta, bucurați-vă ceruri și cei ce locuiți în ele.
  Vai vouă, pământule și mare, fiindcă diavolul a coborât la voi având mânie mare, căci știe că timpul lui e scurt” (Apocalipsa 12, 10-12).
  Ați auzit: satana a coborât pe pământ și pe mare cu o furie nestăpânită, „știind că mai are puțină vreme”. Iată care este sursa acestei goane a lucrurilor și a concepțiilor din lume, iată de unde provine această grabă și în tehnică, și în viață – un maraton tot mai alert al oamenilor și al popoarelor în general.
  Au venit zilele când termenul de creştin este vehi­culat peste tot, se deschid biserici mai numeroase decât numărul celor care se roagă în ele. Dar să nu ne grăbim a ne bucura.
  De cele mai multe ori acestea nu sunt decât nişte aparenţe, fiindcă în interiorul lor nu mai există du­hul creştin, duhul dragostei, Duhul lui Dumnezeu, care izvorăşte şi dă viaţă, ci acolo domneşte duhul veacului acestuia – duhul neîncrederii, al răutăţii şi al separării.

  Duhul înşelării şi învăţăturile demonice au pătruns deja în mod vizibil în mediul bisericesc. Slujitorii alta­rului şi poporul lui Dumnezeu îşi permit să ducă o viaţă după poftele inimii lor, rugându-se lui Dumnezeu şi practicând păcatul în mod simultan, fapt pentru care îşi primesc plata meritată. Dumnezeu nu îi mai ascultă, iar diavolul, nemaifiind legat de puterea lui Dumnezeu, lucrează prin cei înşelaţi de el toate faptele răutăţii lui.Acum apostazia se răspândeşte pe pământ. Omul, respingând binele şi alegând răul, con­lucrează cu puterile întunericului în lupta împotriva lu­crării lui Dumnezeu: existenţa vieţii pe pământ. Noi sun­tem martorii producerii acestor lucruri.

  Împărăției lui satan curând i se va pune capăt. Iată un motiv de bucurie pentru cer și pentru oamenii de pe pământ care viețuiesc cerește. Răul condamnat, presimțindu-și pieirea, aleargă pe pământ, tulbură umanitatea, se umflă până la limita puterii sale și îi obligă pe oamenii care nu și-au pus pe fruntea și inima lor pecetea crucii Mielului lui Dumnezeu să se îndrepte impetuos înainte și să-și accelereze ritmul de viață. Răul înțelege că, doar prin acest iureș al oamenilor și al popoarelor, el ar putea reuși să facă părtași ai pierii sale încă o parte din umanitate.
  Feriţi-vă de zarvă, feriţi-vă de faptele făcute la vedere, feriţi-vă de tot ceea ce vă privează de smerenie. Acolo unde nu există sme­renie, nu este şi nici nu poate fi vorba de lucruri cu ade­vărat plăcute lui Dumnezeu. Acum sunt vremurile când nu mai există îndrumători plini de har, cu o viaţă du­hovnicească autentică. Acum este mai sigur să ne călă­uzim prin intermediul Sfintei Scripturi şi a scrierilor Sfinţilor Părinţi.
  Iată un ultim cuvânt pentru noi, cei ce trăim vremuri atât de grele:

  „Apostazia este îngăduită de Dumnezeu, nu încerca să o împiedici cu mâna ta neputincioasă… Îndepărtează-te, păzeşte-te pe tine însuţi de ea; aceasta este de ajuns pentru tine. Recunoaşte duhul timpului, analizează-l, ca în măsura posibilităţilor să eviţi influ­enţele lui .
  Iar Domnul ne va fi alături, El ne va fi ajută­tor.”

  Doamne, pentru ceea ce am fost odată sau am fi putut deveni, iartă-ne pentru ceea ce am ajuns!
  Nu grăbi pe îngerul Tău să sufle în trîmbița mîniei, ci mai îndură-Te o dată de noi în strălumina Învierii Tale!

  *Arhim. Ioan Krestiankin, Unui fiu duhovnicesc necunoscut, Editura Doxologia, 2016

  Apreciază

 3. daca vreti sa fiti aproape de persoana care a infiintat petitie ca sa putem merge la Slujba Invierii va solicit mergeti in instanta la Judecatoria Viseu de Sus-Maramures .Acea femeie acum are dosar penal.Nr dosar 472/P/2020 la Judecatoria Viseu de Sus-Maramures pentru instigare publica.Femeia locuieste in Borsa-Maramures

  Apreciază

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s