Domnul Eminescu: Vremea celor târzii la minte

Hristos a înviat!

„Trădătorii devin oameni mari şi respectaţi, bârfitorii de cafenele – literatori, ignoranţii şi proştii – administratori ai statului român”  Mihai Eminescu.

Ce am putea adăuga la aceastã oglindă a vremurilor de acum 147 de ani pe care eternul, unicul, universalul Eminescu, cel mai reprezentativ simbol al românismului şi al culturii române, din toate timpurile, le pune în faţa ochilor noştri? Sublime sunt versurile, şi oricine care crede şi respiră Ortodoxia ar trebui sã ţină cont de sfatul duhovnicesc al înţeleptului:  Doar un prost l-ar putea contrazice, doar un iuda venetic de plaiurile străbune, l-ar putea urî şi l-ar contesta. Cei care işi ucid prorocii, masonii care nesocotesc Sfinţii, Martiri, Mucenicii lui Hristos din temniţele şi închisorile bolşevice, şi se aliază cu forţele oculto-sionisto-globaliste, predând vrajmaşului omenirii, pe fiii cei mai nobili, mai devotaţi pânã la jertfa supremă ai neamului şi credinţei strãmoşeşti, sunt vrednici de cearta Atotbunului Dumnezeu!

„Ce caută aceste elemente nesănătoase în viaţa publică a statului? Ce cautã aceşti oameni care pe calea statului voiesc să câstige avere şi onori, pe când statul nu este nicăieri altceva decât organizarea cea mai simplă posibilă a nevoilor omeneşti? Ce sunt aceste păpuşi care doresc a trai fără muncă, fără stiinţă, fără avere moştenitã, cumulând câte trei, patru însãrcinări publice dintre care n-ar putea sã împlinească nici pe una în deplina conştiinţă? Ce căuta d. X profesor de universitate, care nu ştie a scrie un şir de limbă românească, care n-are atâtea cunostinţe pozitive pe câte are un învăţător de clase primare din ţările vecine şi care, cu toate acestea, pretinde a fi mare politic şi om de stat? Ce cautã? Vom spune noi ce cautã.

Legile noastre sunt străine; ele sunt făcute pentru un stadiu de evoluţiune socială care în Franţa a fost, la noi n-a fost încă. Am făcut strane în biserica naţionalităţii noastre, neavând destui notabili pentru ele, am durat scaune care trebuiau umplute. Nefiind oameni vrednici, care să constituie clasa de mijloc, le-au umplut caraghioşii şi haimanalele, oamenii a căror muncă şi inteligenţă nu plăteşte un ban roşu, stârpiturile, plebea intelectuală şi morală. Arionii de tot soiul, oamenii care riscă tot pentru că n-au ce pierde, tot ce-i mai de rând şi mai înjosit în oraşele poporului românesc. Căci, din nefericire, poporul nostru stă pe muchia ce desparte trei civilizaţii deosebite: cea slavă, cea occidentală şi cea asiatică şi toate lepădăturile Orientului şi Occidentului, greceşti, jidoveşti, bulgăreşti, se grămădesc în oraşele noastre, iar copiii acestor lepădături sunt liberalii noştri. Şi, când loveşti în ei, zic că loveşti în tot ce-i românesc şi că eşti rău român…

Ciudată ţară, într-adevăr! Pe cei mai mulţi din aceşti domni statul i-a crescut, adică i-a hrănit prin internate, ca după aceea să-şi câştige, printr-un meşteşug cinstit, pâinea de toate zilele… Uzurpatori, demagogi, capete deşerte, leneşi care trăiesc din sudoarea poporului fără a o compensa prin nimic, ciocoi boieroşi şi fudui, mult mai înfumuraţi decât coborâtorii din neamurile cele mai vechi ale ţării. Oameni de stat cari nu pot justifica nici săvîrșirea școalei primare, advocați fără știrea lui Dumnezeu, pictori orbi și sculptori fără de mîni, generali cari nu știu citi o hartă, subprefecți ieșiți din pușcărie, legiutori recrutați dintre stîlpi de cafenele, jucători de cărți și oameni cu darul beției, caraghioși care înaintea erei liberale vindeau bilete la cafe chantant, iată banda ocultă care guvernează azi Românii. De acolo pizma cumplită pe care o nutresc aceste nulităţi pentru orice scânteie de merit adevărat şi goana înverşunată asupra elementelor intelectuale sănătoase ale ţării, pentru ca, în momentul în care s-ar desmetici din beţia lor de cuvinte, s-ar mântui cu domnia demagogilor.

Într-adevăr, cum li s-ar deschide oamenilor ochii când unul le-ar zice: „Ia staţi, oameni buni! Voi plătiţi profesori care nici vă învaţă copiii, nici carte ştiu; plătiţi judecători nedrepţi şi administratori care vă fură, căci nici unuia dintr-înşii nu-i ajunge leafa. Şi aceştia vă ameţesc cu vorbe şi vă îmbată cu apă rece. Apoi ei toţi poruncesc şi nimeni n-ascultă. Nefiind stăpân care să-i ţie în frâu, ei îşi fac mendrele şi vă sărăcesc, creându-şi locuri şi locuşoare, deputăţii, primării, comisii şi multe altele pe care voi le plătiţi peşin, pe când ei nu vă dau nimic, absolut nimic în schimb, ci din contră vă mai şi dezbracă, după ce voi i-aţi înţolit. N-ar fi mai bine ca să stăpânească cei ce n-au nevoie de averile voastre, având pe ale lor proprii? Sau cel puţin oameni care, prin mintea lor bine aşezată, vă plătesc ce voi cheltuiţi cu dânşii?… Dar statul a ajuns la un rezultat cu totul contrar. După ce aceşti domni şi-au mântuit aşa-numitele studii, vin iar la stat şi cer să-i căpătuiască, adică să-i hrănească până la sfârşitul vieţii. Dar nu-i numai atâta.

Domnia lor vor să facă pe boierii. 3–4–500 de franci pe lună nu-i liniştesc şi nu-i fac să se puie pe muncă pentru a deveni folositori naţiei de pe spinarea căreia trăiesc. Sunt născuţi pentru lucruri mai înalte, pentru deputăţii, ministerii, ambasade, catedre de universitate, scaune în Academie, tot lucruri mari la care cinstiţii lor părinţi, care vindeau bragă şi rahat cu apă rece sau umblau cu patrafirul şi sfiştocul din casă-n casă, nici nu visaseră şi nici n-aveau dreptul să viseze, căci nu dăduseră naştere unor feţi-frumoşi cu stele-n frunte, ci unor băieţi groşi la ceafă şi târzii la minte, de rând, adesea foarte de rând.

De aceea, alungaţi turma acestor netrebnici care nu muncesc nimic şi n-au nimic şi vor să trăiască ca oamenii cei mai bogaţi, nu ştiu nimic şi vreau să vă înveţe copiii, şi n-au destulă minte pentru a se economisi pe sine şi voiesc să vă economisească pe voi toţi.”

Mihai Eminescu, din ciclul “Icoane vechi şi icoane nouã”-în Timpul nr. 11, dec. 1877, Opere, X, p.19 și 110

Text redactat de Dr. Gabriela Naghi

9 gânduri despre „Domnul Eminescu: Vremea celor târzii la minte”

   1. Sunt aici, doar ca am stat la servici mai mult, acum iara voi pleca in curand. Nu in afara tari, aici prin apropiere, la noi in tara.
    Va citesc de fiecare data cu mare drag si va multumesc pentru tot ce asterneti aici cu interes, dragoste si respect!
    Duminica Binecuvantata!🙏🍀🤗
    Da, sunt Ileana, mai am un blog unde promit cu drag ca voi urmari si acolo!

    Apreciază

 1. Hristos a înviat!

  Theodor Ştefanelli, fostul coleg al marelui poet la şcoala din Cernăuţi, dar şi de la Viena, dezvăluie în lucrarea sa ”Amintiri despre Eminescu”, cum îşi saluta Domnul Eminescu, cunoscuţii. ”Expresia ce o întrebuinţa Eminescu când saluta pe colegii săi era: «Trăiască naţia!», Iar când era astfel salutat, răspundea cu cuvintele: «Sus cu dânsa!».Despre cât de mult a iubit Domnul Eminescu dulcea Românie, glăsuiește inegalabila sa operă,„actul de identitate universală al neamului nostru”.
  „Eminescu, despre care Iorga spunea că-i expresia integrală a națiunii române, iar Blaga că reprezintă „ideea platonică de român”, eu spun că este Românul Absolut. L-am definit eu: sumă lirică de voievozi”, spunea marele gînditor creștin, Petre Țuțea.

  Se spune că asasinarea poetului nostru național, a fost pregătită din vreme, cu mare meticulozitate de către călăii săi masoni, care au ciopârțit trupul sfânt al României Mari, secret bine păzit de bolșevicii comuniști aliați cu oculta sionistă, veacuri de-a rândul.
  Eminescu va fi și va rămâne veşnic „un rege al poeziei şi un model autentic al creaţiei literare; un rege al scrisului, care a îmbogățit atât cultura și literatura română, cât şi cultura și literatura universală”, geniul la măsura căruia nimeni nu va putea ajunge vreodată.

  Depus în biserica Sfântul Gheorghe Nou, din București, sicriul cu trupul său, a fost înrămat în crengi de tei împletite, pline de flori înmiresmate. Apoi, pe o ploaie măruntă, cortegiul mortuar tras de doi cai cerniți a urcat către Universitate, a coborât pe Calea Victoriei (puțin mai jos de unde-l văzuse Arghezi viu), apoi, pe Calea Rahovei, pe Calea Șerban-Vodă și a ajuns la Bellu, unde trupul celui mai mare poet al neamului românesc a fost încredințat lutului (pe care atât îl iubise în „chipul de lut” al celei, înfățișate ca „o preafrumoasă fată”), sub un tei înflorit, așa cum visase („deasupră-mi teiul sfânt / să-și scuture creanga”), nins de flori și de frunze, iar sufletul lui, Cerului.
  Și a fost îngroparea lui înălțarea unui geniu la ceruri, în eternitatea de unde venise, printre picurii mărunți de ploaie și miresmele copleșitoare de tei, care îmbălsămaseră mai mult ca oricând, atunci și după, lumea.
  Și astfel a început cealaltă existență a Poetului în postumitatea pământească și în eternitatea cosmică.
  Au mai apărut după aceea (fuseseră și înainte) și zelatori, și detractori ai lui, care au vrut să-i acopere sublima imagine cu definiții și judecăți sterpe, unii, ori cu înveninate critici și revizuiri „axiologice”, alții.
  Cei din urmă își varsă și azi „veninoasele nimicuri” asupra lui, într-o zbatere sterilă și adânc neputincioasă.
  Într-o lume supusă prea adesea minciunii, vorbele lui Călinescu răsună și azi profetic, ca o voce a adevărului: „Ape vor seca în albie și peste locul îngropării sale va răsări pădure sau cetate, și câte o stea va veșteji pe cer în depărtări, până când acest pământ să-și strângă toate sevele și să le ridice în țeava subțire a altui crin de tăria parfumurilor sale.”

  Apreciază

 2. O Analiza a unui comentator despre virusul mincinos :

  Mihai
  3 MAI 2020 LA 22:05
  Uite si mai clar, daca avem un pic de rabdare sa citim si sa gandim, tot in interviul cu scriitorul David Icke !
  Asa pare ca ne-au mintit cu acesta inexistenta PANDEMIE de Covid 19 , care este de fapt REACTIA NATURALA de APARARE a ORGANIMULUI – adica EXOZOMII este secretia Celulei otravite, pai si cum o celula poate fi otravita din varii cauze , iata cum ne-au manipuat sa credem ca toti bolnavii care au iesit Pozitiv, deci fals Pozitiv, au fost infecatti de Covid 19, care nu exista ca virus , este o minciuna.
  I. Adevaratii medici savanti – nu o sa-i vedem niciodata la BBC sau CNN, au observat ca virusul Corona (pe care il avem cu totii intr-un masura mai mica sau mai mare in corp ) nu indeplineste nici macar un singur criteriu dintre cele 4 postulare formulate de medicul Robert Koch si pe care le foloseste medicina clasica din 1890 pana in prezent, asadar Covid 19 NU exista, decat in gradul de amplificare (depinde de la tara la tara, in functie de amplificare, cu cat e mai mare , cu atat testatii iasa pozitivi !) al Testelor RT PCR – ( ATENTIE – inventatorul testului RT PCR ne spunea din 1984 sa nu testam boli infectioase -virusi ci testul este pentru cancere la plamani ) , deci Testele RT PCR testeaza MATERIAL GENETIC din lichidul extras din plamani (nu teseteaza Covid 19 , am explicat mai sus de ce !) !
  Postulatele lui Koch sunt un set de patru criterii formulate de Robert Koch și Friedrich Loeffler în 1884, îmbunătățite și publicate de Koch în 1890. Scopul acestor criterii este acela de a stabili o relație cauzală între un microb și boala pe care o cauzează. Koch a aplicat aceste postulate pentru a determina cauzele antrax-ului și a tuberculozei. Ele au fost generalizate ulterior și la alte boli.
  Definiția unui agent patogen:
  1. să fie găsit în leziunea unei boli;
  2. să fie izolat de la gazda infectată și crescut într-o cultură pură;
  3. inocularea unui asemenea agent într-o altă gazdă ar trebui să inițieze boala;
  4 . să fie recuperat din nou de la a 2-a gazdă.
  II. O observatie a unui doctor Andrew Kaufman care demonsteaza imbatabil si fara tagada, ca ceea ce numesc SATANELE Criminale in mod mincinos si inselator a fi Covid 19 este de fapt reactia de aparare a sistemului imunitar al organismului !
  Doctorul Andrew Kaufman pune problema asa:
  Ce se intampla cu o celula cand este otravita ?
  Celula secreta EXOZOMI ! Acesta este modul natural, firesc de fiecare zi in care sistemul imunitar raspunde la otravirea celulei.
  Acesti EXOZOMI, eliberati doar cand celula este otravita, (si atentie, poate fi otravita din diferite motive, poate fi toxicitate, poate fi de la STRES si FRICA – si vedem acum scopul de ce s-a indus Panica , poate fi otravita si de infectie, si de asemenea poate fi otravita de campuri electromagnetice si aici ajungem la 5 G ) si unul dintre rolurile eliberarii acestor EXOZOMI este cel de (ALARMARE ) avertizare a celorlalte celule ca exista o problema , pe principiul ,, Hei, pregatiti-va , garda sus, exista o problema ! ,, .
  Asadar, ca sa existe EXOZOMI in corp, celula trebuie sa fie otravita de la ceva !
  Doctorul Andrew Kaufman a privit la microscop, imaginea microscopica a EXOZOMILOR si apoi a privit la imaginea microscopica a EXOZOMILOR a ceea ce este denumit ca fiind Covid 19 si a vazut ca sunt identice. Apoi a analizat structura genetica a EXOZOMILOR care se regasesc in lichidul pulmonar al pacientilor cu probleme pulmonare care genereaza eliberarea lor si apoi s-a uitat la structura genetica a ceea ce eset numit Covid 19 si a observat ca sunt IDENTICE !
  EXOZOMII si asa numita Covid 19 chiar se lipesc pe aceeiasi receptori ai celulei, asta ne arata ca sunt unul si acelasi lucru.
  Asadar, ce se intampla de fapt este ca au luat MECANISMUL NATURAL de RASPUNS al ORGANISMULUI – atunci cand celulele sunt OTRAVITE si l-au redenumit Covid 19.
  MATERIALUL GENETIC luat din plamanii oamenilor, care e baza acestui test, va contine in mod firesc EXOZOMI.
  Asadar, reiau, MECANISMUL FIRESC de RASPUNS al SISTEMULUI IMUNITAR , adica secretiile celulelor otravite , ei il re-denumesc a fi Covid 19 !
  Si pentru ca oricine are un anumit nivel de toxicitate celulara va produce EXOZOMI , deci potentialul e urias de a obtine la TESTE rezultate fals Pozitive (poti manipula statisticile cum vrei ! ) si sa urili ca disperatul si sa panichezi lumea cu o falsa PANDEMIE , in fapt o facatura media – Tv cu scopuri conspirate (cum ar fi vaccinarea obligatorie !) decat decat cel oficial declarat – si mincinos folosit ca paravan !

  Apreciază

 3. „Istoria omenirii este desfășurarea cugetării lui Dumnezeu. Nu se mișcă un fir de păr din capul nostru fără știrea lui Dumnezeu”.
  Mihai Eminescu

  În perioada în care Domnul Eminescu conducea ziarul „Timpul”, Petre Carp conducea partidul conservator. Cei doi au intrat într-un puternic conflict. Carp era membru al lojei masonice Steaua României, alături de Titu Maiorescu, Alexandru Şuţu, Theodor Rosetti, Iacob Negruzi şi alţii, care s-au ocupat în final de asasinarea cu sânge rece a marelui poet.
  Până în ziua de azi, Domnul Eminescu, a rămas o țintă predilectă a comentatorilor evrei, dar și al autorităților „religioase” ale evreilor, precum rabinul comunist Moses Rosen. În perioada comunistă, Eminescu a fost interzis – pe partea de jurnalism politic, iar după 1989, mai mult a devenit ținta atacurilor politrucilor kominterniști, a urmașilor bolșevicilor evrei.
  Se cunoaște că în urma indicațiilor pcr , s-a reușit transformarea lui Eminescu într-un fel de profet al luptei proletare, un marxist angajat în lupta ideologică a clasei muncitoare împotriva burghezo-moșierimii .
  Acesta este cel mai înalt nivel al delirului la care au ajuns detractorii lui Eminescu.
  A fi „naţionalist” în epoca lui Eminescu însemna a-ţi iubi în chip neţărmurit ţara şi poporul, credinţa ortodoxă strămoşească şi a lupta pentru libertatea naţională. Acesta era unul dintre cele mai înalte idealuri morale posibile, exprimate numai de spiritele cele mai alese.

  „Aşadar noi românii admitem teoria(;) că într-adevăr evreii sunt un popor, adoptăm chiar că ei sunt cel mai remarcabil popor – din multe puncte de vedere – asemenea că sunt poporul ales al lui Dumnezeu; dar odată admise aceste teorii ad majorem Dei gloriam ni se va concede că în asemenea condiţii să nu-i privim drept români şi să le refuzăm net drepturi cari în această ţară nu li se cuvin decât numai românilor şi cari li s-au
  îngăduit, cu multă imprudenţă, şi străinilor creştini”.,
  ( idem, De când a început…,Timpul, 14 iulie 1879, în Opere, vol. X, pag. 297)
  De altfel, „Puterile europene au recunoscut înşile că pretenţiile evreilor în România sunt neîndreptăţite. Austria şi Rusia au încheiat deja tractate în acest senz cu România, cine nu le va încheia tot astfel poate să
  ne scutească cu dragostea”.
  (idem, Timpul reproduce…, Curierul de Iaşi, 5 decembrie 1876, în Opere, vol. IX, Ediţie critică întemeiată de Perpessicius, Ed. cit., 1980, pag. 281)
  „Pentru români, egala îndreptăţire a 600.000 de lipitori şi precupeţi este(;) o cestiune de moarte şi viaţă, şi poporul nostru cred c-ar prefera moartea repede prin sabie decât moartea lentă prin vitriol.

  „O seminţie care câştigă toate drepturile fără sacrificii şi muncă e cea evreiască. La orice popor drepturile publice şi [cele] private au fost rezultatul unei munci seculare şi a unor sacrificii însemnate. Dacă exista
  aristocraţia, cu prerogative deosebite, acestea erau compenzaţia muncii războinice; dacă ţăranii, cari pretutindeni au fost aserviţi, au izbutit în urmă a se vedea stăpâni pe bucăţile lor de pământ, aceasta a fost oarecum răsplata pentru că în vremuri trecute ei singuri au purtat povara instituţiilor; dacă partera clerică s-a bucurat de prerogative, ea a şi împlinit o sarcină de cultură, pe care, în împrejurările date ale evului mediu, nu le putea îndeplini o clasă de raţionalişti.(..)

  Ce servicii au adus omenirei îndărătnicul şi egoistul neam evreiesc? Ocupându-se pretutindeni numai cu traficarea muncii streine, alegându-şi de patrie numai ţările acele unde prin deosebite împrejurări s-a
  încuibat corupţie,(;) evreul trece din Germania în Polonia, din Polonia în Rusia, din Austria în România şi Turcia, fiind pretutindeni semnul sigur, simptomul unei boli sociale, a unei crize în viaţa poporului, care, ca în Polonia, se sfârşeşte câteodată cu moartea naţionalităţii.
  Dar oare în ce constă corupţia socială, acest element care-l atrage pe evreu c-o putere elementară?
  Ea consistă în despreţul muncii, care cu toate acestea e singura creatoare a tuturor drepturilor. Când munca unei clase într-un popor nu mai ecuivalează drepturile de care ea se bucură, atunci acea clasă e coruptă, atunci ea trăieşte din traficul unei munci străine, atunci ea samănă cu evreul, care nicăiri nu face altceva decât precupeţeşte lucrul străin”.,
  (idem, Evreii şi Conferinţa, Curierul de Iaşi, 9 ianuarie 1877, în Opere, vol. IX, pag. 299, 300)
  „Revenim la evrei şi-i întrebăm – nu de ce spun minciuni prin gazetele străine, căci minciuna este spiritul negrei speculaţii – ci[:] de se plâng?
  În Austro-Ungaria ei au toate drepturile posibile şi imposibile, de ce vin la noi? În Rusia sunt egali cu ruşii – de ce vin la noi? În Turcia le zâmbeşte egala îndreptăţire – ce caută la noi?
  Au n-au ştiut ei sub ce condiţii numai pot trece în România? Au n-au ştiut că în această ţară nu pot fi decât cel mult suferiţi, că această ţară, din nefericire pân-acum locul de luptă între roiurile Răsăritului şi aşezările Apusului, a ajuns să răsufle şi că e sătulă de stăpâni pentru a nu mai voi stăpâni evrei?
  Ni pare rău de acei puţini evrei cari, prin valoarea lor personală, merită a forma o escepţie, dar restul…?
  Prin ce muncă sau sacrificii şi-a[u] câştigat dreptul de a aspira la egalitate cu cetăţenii statului român?
  Ei au luptat cu turcii, tatarii, polonii şi ungurii? Lor li-au pus turcii, când au înfrânt tractatele vechi, capul în poale? Prin munca lor s-a ridicat vaza acestei ţări, s-a dezgropat din învăluirile trecutului această limbă?
  Prin unul din ei şi-a câştigat neamul românesc un loc sub soare? De când rachiul este un element de civilizaţie?”,( ibidem, pag. 300)
  „Prin legea monopolului băuturilor spirtoase s-a hotărât ca numai alegători în comună să poată fi cârciumari la ţară. Cu drept cuvânt. Ce garanţii poate da o venitură, un nimene, un sudit cezaro-crăiesc că băuturile nu vor fi falşificate, cum şi sunt, deci stricăcioase sănătăţii. Deja deputaţii ţărani din adunarea adhoc s-au plâns prin memoriul lor că aceşti oameni li otrăvesc băuturile, prefăcând zilele de odihnă legiuită în zilele de
  omorâre lentă şi sigură.”

  Apreciază

 4. Hristos a Inviat!
  Binecuvantati sfintia voastra parinte!
  Sarut mana si la multi ani distinsei doamne Gabriela, sora noastra cea mare…la sfat si mironosita la stat!
  Nu am comentat pana acum,nefiind nevoie, si nici nu stiu daca o voi mai face, nu din nedorinta, ci de teama de prisos, dar se cuvine a sublinia ingrosat cand e vorba de Eminescu, acest eminent al neamului, spunand ca: cine nu-l iubeste pe el, nu-L iubeste nici pe EL!

  Apreciază

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Noul Daniel Vla - Ortodoxie, Țară, Românism

Creștinism ortodox, sfinți, națiune, eroism, istorie…

Ortodoxia Jertfitoare

"Ortodoxie minunată, mireasă însângerată a lui Hristos, niciodată nu ne vom lepăda de tine noi, nevrednicii, şi dacă o vor cere situaţia şi timpurile, învredniceşte-ne să vărsăm pentru tine şi ultima picătură de sânge". - Stareţul Efrem Filotheitul din Arizona

Ortodoxia mărturisitoare

,,Dacă cineva va păzi cuvântul Meu, nu va vedea moartea în veac" (Ioan 8, 51).

Mărturisirea Ortodoxă

Portal de teologie și atitudine antiecumenistă

%d blogeri au apreciat: