Sataniştii prezenţi în Creta, erijaţi în episcopi ortodocşi, au adoptat un program de distrugere a Bisericii Ortodoxe

În perioda imediat următoare încheierii adunării din Creta, pleroma ortodoxă era în  aşteptarea documentelor elaborate şi adoptate acolo. Cuvântul de ordine cu care au venit participanţii la acea nefericită reuniune a fost ca să păstreze documentele secrete, urmând a le aplica pas cu pas, pe nesimţite. Socoteala lor a fost zădărnicită, pentru că pe un site rusesc acestea au fost făcute publice. Abia după aceea au catadixit participanţii români să le traducă şi să le publice, pentru că Dumnezeu nu lasă nimic care să nu ajungă cunoscut. A urmat o perioadă de studiu şi cercetare, în urma căreia s-a văzut cu limpezime că adunarea cretană a fost una eretică, împotriva Sfintelor Dogme, cu încălcarea grosolană a Sfintelor Canoane, după care se conduce Biserica lui Hristos.

De-atunci, reuniunea din Creta a fost numită sinod tâlhăresc, pseudo-sinod, minciuno-sinod, adunare de necredincioşi, fiecare denumire arătând o faţetă a nefericitului eveniment. Preocupaţi de documentele adoptate şi făcute publice, puţini dintre noi am mers în profunzimea lucrurilor şi abia acum ne dăm seama că misiunea pseudo-episcopilor prezenţi a fost mult mai cuprinzătoare, şi aceştia au îndeplinit-o cu brio, cum vom vedea în cele ce urmează. Pentru aceasta, ne întoarcem în anul 2014 când la Strasbourg a fost eleborat şi semnat un supe-memorandum cu prevederi diabolice pentru Sfânta Biserică Ortodoxă. Este vorba de un document în patru părţi, amplu, greoi, stufos, căci diavolul nu are darul conciziei. Cele patru părţi se referă la Biserică, învăţământ, administraţie şi sănătate.

Vom începe cu partea privind Sfânta noastră Biserică Ortodoxă. Vă rog să citiţi cu mare atenţie fiecare punct în parte, analizaţi-l şi veţi vedea până unde a mers cutezanţa celor care se erijează în păstori ai Turmei lui Hristos. Avem în faţă un adevărat program satanic prin care se încearcă distrugerea Bisericii noastre şi înlocuirea ei cu un amalgam de elemente păgâne, barbare, ecumeniste şi atee, toate convergând spre pregătirea noii ,,religii’’, în care Dumnezeul Adevărului va fi înlocuit cu blestematul antihrist, cel care se va da pe sine drept dumnezeu (II Tesaloniceni 2, 2-3). Îmi revizuiesc poziţia faţă de reuniunea cretană, socotind-o de-acum înainte nu un pseudo-sinod, ci o adunare a sataniştilor.

După citirea acestui document, izvodit în străfundurile iadului, voi face succinte consideraţii, din care vom vedea cu limpezime, fără putinţă de tăgadă, ce au validat onorabilii pretinşi reprezentanţi ai Bisericii în Creta. Delegaţia română se poate ,,mândri’’ cu unanimitatea. Nimeni n-a mişcat în front, toţi au pus umărul la această fărădelege, fără seamăn în istorie!

Întăreşte, Dumnezeule, Sfânta şi Dreapta Credinţă a dreptmăritorilor creştini şi Sfântă Biserica Ta o păzeşte în veacul veacului. Amin.

Prevederi ale super-memorandumului referitoare la Biserica


TOTAL ARTICOLE: 15

1. Reforma slujbelor bisericesti, mai ales în ceea ce priveste orele la care vor fi săvârșite. Astfel, in perioada de iarna Sfănta Liturghie va fi savarsita in fiecare dimineata de duminca incepand cu ora 10:00 si pana la orele 11:30, iar in perioada de vara in fiecare duminică dupa-amiaza incepand cu ora 19:30 si pana la ora 21:00. Reforma va fi pusa in aplicare incepand cu data de 17.10.2017.
– Incepand cu data de 26.10.2017 vor fi demontate toate catapetesmele din biserici.

– Incepand cu data de 01.03.2017, se vor introduce icoane renascentiste, inlocuindu-se astfel arta bizantina.
– Incepand cu data de 01.03.2017, in cult se vor folosi si instrumente muzicale.

2. Incepand cu data de 15.08.2017 se renunta la obilgativitatea reverendei pentru preoti in afara sfintelor lacase.
– Incepand cu data de 01.05.201(nu apare), clericii vor fi obligati sa renunte la barba si par lung.


3. Incepand cu data de 14.08.2018 se vor interzice privegherile din biserici si manastiri.


4. Incepand cu data de 15.08.2016 nu vor mai fi sarbatoriti sfintii antisemiti.


5. Incepand cu data de 15.09.2016 toti clericii, indiferent de rang, vor proceda la predici antirasiale.


6. Incepand cu data de 16.09.2016 se vor elimina imnurile anti-semite din intreaga Biserica crestina.

7. Incepand cu data de 16.09.2016, in toate bisericile crestin-ortodoxe se va renunta la Utrenie.

–  Incepand cu data de 19.09.2017 in toate bisericile crestine se vor introduce noi slujbe.
–  Incepand cu data de 20.09.2016 se va celebra o sarbatoare dedicată mediului inconjurator, in fiecare an la data de 5 iunie, precum si o sarbatoare dedicata pamantului, in data de 14 aprilie.
–  Incepand cu data de 01.07.2016 se va introduce o sarbatoare dedicata holocaustului evreiesc, cu o slujba speciala in toate bisericile crestine. Sarbatoarea va fi tinuta de trei ori pe an, mai precis in datele de 27 ianuarie, 21 aprilie si in Duminca lui Toma.
–  Incepand cu data de 15.07.2017 vor fi desfiintate toate sarbatorile nationale.


8. Reformarea tuturor sarbatorilor tinute de Bisericile crestine (nu se specifică la ce data).
–  Inaugurarea de noi sarbatori in cadrul Bisericilor crestine.
–  Incepand cu data de 17.04.2017 in toate Bisericile crestine se va desfiinta avatonul (legea care interzice prezenţa femeilor în Sfântul Munte Atos, Mănăstirea Frăsinei şi în alte locuri, n. a.)
–  Începând cu data de 01.05.2017, Organizaţia Naţiunilor Unite va prelua controlul Bisericii Creştine Unite
–  Începând cu data de 01.05.2017, Ierusalimul va deveni capitală spirituală.
–  Începând cu data de 01.05.2017 se desfiinţează Patriarhiile Ierusalimului, Alexandriei, Antiohiei şi cele Slave, mai puţin Patriarhia Moscovei.
–  Începând cu data de 01.05.2016, vor mai funcţiona doar trei patriarhii ale Bisericii Creştine Unite, respectiv Patriarhia Rusiei, Patriarhia Romei şi Patriarhia Constantinopolului.

– Începând cu data de 17.07.2017 toate seminariile teologice vor fi transformate în şcoli de religie.


9. Facultatea de Teologie de la Chalki va fi redeschisă la data de 17.07.2017

– Biserica Greciei se angajează, din fonduri proprii, precum şi din fonduri europene, să întreţină lăcaşuri de închinăciune ale musulmanilor.
– De asemenea, începând cu data de 01.09.2016, Biserica Greciei se angajează să permită funcţionarea de lăcaşuri de închinăciune ale budiştilor şi, în general, ale oricărui cult.
–  Începând cu data de 20.09.2016, se vor organiza cursuri pentru toţi credincioşii, în cadrul tuturor centrelor religioase de pe lângă toate Bisericile creştine, indiferent de convingerile religioase ale cursanţilor.

10. Începând cu data de 20.05.2017 se vor introduce noi slujbe inter-religioase, cu acompaniament de instrumente muzicale şi în cadrul tuturor Bisericilor creştine
– Începând cu data de 20.10.2017 se introduc, în toate Bisericile creştine, instrumentele muzicale şi se vor organiza concerte nu doar cu caracter religios chiar în interiorul bisericilor.
 – Începând cu data de 01.05.2017 se vor organiza concerte antirasiste în incinta şi în afara lăcaşurilor de închinăciune, asemănătoare celor organizate în mod regulat de Bisericile creştine.
Începând cu data de 01.06.2017 se desfiinţează avatonul la Sfântul Munte Athos.
– Începând cu data de 01.09.2017 toate Bisericile creştine vor accepta unirile federale şi multinaţionale.
Începând cu data de 01.09.2018, O.N.U. preia rolul de Guvern Mondial şi de moderator în unirile internaţionale.

11. Începând cu data de 15.08.2017, conducător al Bisericii creştine devine Vaticanul.
 – Începând cu data de 20.11.2017 şi până la data de 18.08.2018, la Sfântul Munte Athos vor fi instalaţi monahi din toate tagmele romano-catolice (papistaşi), precum şi practicanţi ai cultelor păgâne.
 – Începând cu data de 01.04.2018, la Sfântul Munte Athos se vor pune în funcţiune telegondole şi alte sisteme inovatoare şi se vor aduce statui aparţinând religiilor păgâne. Sfântul Munte Athos va fi transformat în parc ecologic de tip bizantin, în unitate statală independentă, în centru de promovare a unei noi orientări creştine, în centru păgân şi bizantin de venerare şi îndrumare, în centru de promovare a unei noi orientări şi muzici bisericeşti.

12. Începând cu anul 2016, toate bisericile creştine se vor adapta noii realităţi a Erei celei Noi.

13. Începând cu data de 17.07.2017, sediul Patriarhiei Ecumenice se mută în Insula Patmos, Grecia, în Sfântul Munte Athos sau în insula Samothraki, şi se vor înfiinţa trei centre ale acesteia.
 Începând cu data de 01.11.2017, în cadrul Bisericilor creştine vor fi numiţi în funcţii de conducere persoane ce au împlinit vârsta de 28 de ani.

14. În diferite insule din Grecia, dar şi în Cipru şi la Sfântul Munte Athos se vor organiza simpozioane pe teme de ecologie, precum şi conferinţe pe tema unirii internaţionale.
 Începând cu data de 15.08.2017, toate Bisericile creştine vor accepta desfiinţarea statelor naţionale şi înfiinţarea de unităţi statale multinaţionale, multicentrice, multiculturale şi multireligioase, precum şi înfiinţarea de unităţi statale cu caracter religios, de tipul Patriarhiei Ecumenice.
–  Începând cu data de 16.10.2014, în cadrul Bisericii Creştine Ortodoxe se vor desfiinţa stranele şi cântăreţii şi se vor introduce coruri.

15. Acordurile menţionate mai sus vor fi validate de un Sinod Ecumenic al Bisericilor Creştin-Ortodoxe, ale cărui lucrări vor avea loc în perioada 19.06.2016 – 09.07.2016.

15.b. Cu acordul Patriarhiei Ierusalimului, cele patru dogme creştine vor trece sub administrarea a patru autorităţi, respectiv O.N.U., UNESCO, Biserica Rusiei şi Vatican (începând cu data de 01.05.2017)
15.c. Articol lămuritor: Bunurile mobile şi imobile ale entităţilor amintite vor trece în administrarea comună a Bisericilor creştin-ortodoxe, împreună cu organismele statale şi suprastatale amintite mai sus.

Acordurile de mai sus au fost deja ratificate de:
– Preşedintele Consiliului Europei, HERMAN VAN ROMPUY, mandatat până la 31 octombrie 2014,
– Reprezentantul Guvernului Greciei, ANDREAS LOVERDOS, ministru al Educaţiei,
– Reprezentantul Patriarhiei Ecumenice, Î.P.S. Teoclit, Mitropolit de Iconiu,
– Reprezentantul SFÂNTULUI MUNTE ATHOS, egumen Efrem,
– Guvernul şi Biserica Ciprului, prin P.S. Varnava, Episcop de Trimythoyntos, şi Î.P.S. Neofythos, Mitropolit de Morfou,
– Patriarhia Ierusalimului, prin Î.P.S. Timotei, Mitropolit de Vostron.
– Patriarhia Alexandriei, prin Arhiepiscop Vasile de Tripolis,
– Patriarhia Antiohiei, prin Arhiepiscop Ilie de Tripolis,
– de toate Bisericile Ortodoxe Slave şi Biserica Rusiei, prin Preafericitul Ilarion, Arhiepiscop de Volokolamsk,
– de Vatican, prin cardinalul Walter Kasper.

Vă rog acum să citiţi aceste extrase din super memorandumul din 2014. Sunt esenţiale pentru a înţelege adeziunea pseudo-episcopilor prezenţi în Creta la o aceste fărădelegi, fără egal în istorie.

15. Acordurile menţionate mai sus vor fi validate de un Sinod Ecumenic al Bisericilor Creştin-Ortodoxe, ale cărui lucrări vor avea loc în perioada 19.06.2016 – 09.07.2016.

b. Întrunirea Marelui Sinod Panortodox, undeva la mijlocul anului 2016, chiar în zi de Cincizecime, la Sfânta Mănăstire „Sfânta Irina“ de la Constantinopol. Hotărârile ce urmează a fi luate la acest sinod au fost deja incluse în SUPER-MEMORANDUMUL al cărui text îl redăm în continuare.

Aşadar:

1.Vrăjmaşii Bisericii adunaţi la Strasbourg au stabilit dinainte că sinodul va fi Ecumenic! Au impus cu precizie ce vor valida pseudo-ierarhii în Creta; au stabilit şi data precisă şi durata adunării satanice. Aşa zisele dezbateri au fost un simulacru, o încercare de escamotare a adevărului, pentru că toate erau prestabilite.

2.Iniţial s-a stabilit că locul de desfăşurare va fi Mănăstirea ,,Sfânta Irina’’ din Constantinopol. Din motive de ei ştiute, au schimbat apoi locaţia, alegând Kolimbari, în Creta.

3.,,Hotărârile’’ ce urmau a fi luate au fost cuprinse în super-memorandum. Pseudo-ierarhii prezenţi în Creta au fost nişte docili executanţi ai comandamentelor primite de la ,,porţile iadului’’.

4. Priviţi, vă rog, lista semnatarilor. Pentru Bisericile Slave (Rusă, Sârbă, Bulgară, Poloneză, Cehă şi Slovacă) semnează neica Nimeni, Ilarion de Volokolamsk, în numele a peste 170 de milioane de ortodocşi, adică 76% din întreaga Ortodoxie. Asta da reprezentativitate. Reţuneţi că acest super-memorandum a fost semnat si de pseudo-mitropolitul Neofit de Morfou, cel care declara, în chip făţarnic, că nu va închide bisericile, şi al cărui declaraţii le-am publicat nu de mult, crezând în ,,sinceritatea’’ acestuia.

5.Tot ce se petrece şi se va întâmpla de-acum în Biserica noastră, este rodul acestei trădări; a fost trădat Mântuitorul Hristos, a fost trădată Biserica Sa. Mă tem că trădătorii nu vor fi iertaţi nici prin pocăinţă, nici în veacul acesta, nici în cel ce va să fie, într-atât este de mare răul cauzat Sfintei Ortodoxii.

6.Îi rog pe cititorii acestui blog, care vor binele semenilor, care au priceperea şi mijloacele tehnice, să distribuie acest articol pentru a ajunge la cât mai multe persoane.

În postarea de mâine, vom publica partea super-memorandumului referitoare la învăţamânt. Lucruri de gravitate extremă.

Presbiter Ioviţa Vasile

6 gânduri despre „Sataniştii prezenţi în Creta, erijaţi în episcopi ortodocşi, au adoptat un program de distrugere a Bisericii Ortodoxe”

  1. Parinte Vasile,bun articol .Felicitari.Cei care le faceti lobby semnatarilor Memorandum-urilor sataniste ce ziceti?Prea Cuviosilor Calistrat de la Barnovo,Amfilohie Branza,Ioan de la Sihastria Raraului.Ce ziceti,manca-v-as mustatile?E corect facuta intreruperea pomenirii ereticilor ,au ba?Mai fratilor,daca Biserica Ortodoxa nu-i mai are in evidentele ei noi de ce sa-i mai avem Calistrate,Amfilohie?

    Apreciază

    1. Si Amfilohie Branza s-a dat cu ecumenistii? Nu incerca el sa pozeze in oponent al,acestora, fapt pentru care, se zicea, a trebuit sa paraseasca Manastirea (Diaconesti?) Despre Calistrat si Ioan nu spun nimic. Se pare ca sunt irecuperabili. Doamne, ai mila de ei!

      Apreciază

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s