Fariseism arhieresc

Înainte de Sărbătoarea Sfintei Cuvioase Paraschiva, domnul Macarie Drăgoi, pseudo-episcopul Europei de Nord, a scris o depeşă prin care-şi exprima dezamăgirea faţă de interdicţiile autorităţilor antihristice impuse credincioşilor ortodocşi de a participa la sărbătorirea Sfintei. Biserica a respectat întocmai deciziile de până acum ale autorităţilor şi, drept răsplată, oamenii sunt împiedicaţi să meargă la Iaşi. Câtă ingratitudine din partea  puterilor statale, părea să sugereze domnul acesta. Şi ca depeşa să aibă o întregire, declara că este alături de celălalt domn, Savu Teofan care, vezi Doamne, era profund îndurerat de piedicile prosteşti impuse credincioşilor.

I-am sugera domnului Drăgoi să nu-şi facă griji inutile. Teofan Savu a colaborat îndeaproape cu autorităţile şi era vizibil satisfăcut de neputinţa credincioşilor de a se ruga şi închina. A întrerupt Sfânta Liturghie pentru a face loc unui specatacol penibil, în care a decorat diverse persoane pentru Dumnezeu ştie ce merite. Când a fost vorba de împărtăşirea credincioşilor sinceri, dar naivi, i-a expediat la alte biserici, pentru că dumnealui n-are vreme să se încurce cu nişte amănunte nesemnificative, cum ar fi Sfânta Împărtăşanie. Poporul a protestat, Savu nu s-a sinchisit, ca mai apoi ActiveNews să scrie că nepomenitorii au întinat Sfânta Liturghie! Nepomenitorii, care nu erau prezenţi, care s-au îngrădit de eretici tocmai prin nepomenire şi neparticipare la slujbele acestora. Cine să fi întinat atunci Sfânta Liturghie? Nu va fi fost vorba de niscaiva eretici, de oarecari sodomiţi, de semnul acela ciudat, crucea masonică, prezentă pe, să-i zicem, Sfânta Masă? Întreb şi eu aşa, şi fac supoziţii, ca un naiv ce mă aflu. Aşadar, domnule Macarie  nu vă prefaceţi a fi indignat faţă de autorităţi şi îndurerat în privinţa domnului Teofan Savu.

Episodul 2. Fiara care iese din pământ (Apocalipsa 13), proorocul mincinos sau, să-i spunem mai simplu, papa Francisc a făcut nişte declaraţii nebuneşti, năucitoare, privndu-i pe sodomiţi: „Homosexualii au dreptul să facă parte din familie. Sunt copii ai lui Dumnezeu și au dreptul la o familie. Nimeni nu trebuie să fie expulzat sau nefericit din această cauză ”, a spus Francisc.Potrivit papei, „ceea ce trebuie să creăm este o lege a uniunii civile. Astfel, ei (reprezentanții LGBT – Ed.) vor fi supuși legii. Am vorbit pentru asta „. Dumnezeule Mare! Aceste cuvinte ar fi trebuit să arunce-n aer comunitatea papistaşilor. Staţi liniştiţi, sutele de milioane, dacă nu miliardul, de supuşi ai lui Francisc îl vor urma cu acelaşi tamp devotament.

Domnul Macarie Drăgoi a reacţionat cu promptitudine: ,,Cele două căi spre sfințenie sunt căsnicia binecuvântată între bărbat și femeie și fecioria asumată! Așa a învățat Biserica dintotdeauna și așa mărturisim. Orice abatere de la această normă este în flagrantă contradicție cu Sfânta Scriptură și cu legile morale sădite de Dumnezeu în om!” Ei, uite un episcop cu adevărat ortodox, am fi tentaţi să exclamăm. Dar stai puţin, fârtate, dumneata ai fost în Creta, ai fost de acord cu ereziile ecumeniste şi cu încălcarea Sfintelor Canoane şi, lucru extem-extrem de grav, ai semnat Supermemorandumul, care dă drepturi nelimitate sodomiţilor. Şi-atunci, cum rămânem?

Presbiter Ioviţa Vasile

8 gânduri despre „Fariseism arhieresc”

 1. „ Le-a zis Iisus: Dacă Dumnezeu are fi Tatăl vostru, M-aţi iubi pe Mine, căci de la Dumnezeu am ieşit şi am venit.
  Pentru că n-am venit de la Mine însumi, ci El M-a trimis.
  De ce nu înţelegeţi vorbirea Mea? Fiindcă nu puteţi să daţi ascultare cuvântului Meu.
  Voi sunteţi din tatăl vostru diavolul şi vreţi să faceţi poftele tatălui vostru. El, de la început, a fost ucigător de oameni şi nu a stat întru adevăr, pentru că nu este adevăr întru el. Când grăieşte minciuna, grăieşte dintru ale sale, căci este mincinos şi tatăl minciunii.” (Ioan 8 ; 42-44)

  În ziua de 19 octombrie 2020, conducătorul Fanarului, patriarhul mincinos Bartolomeu, în timpul participării sale la slujba de rugăciune în comun cu ereticii, organizată de Comunitatea Catolică Sant’Egidio din Roma, care a avut loc la Bazilica Santa Maria din Aracoeli, ca parte a evenimentului anual „O întâlnire de rugăciune pentru pace în Spiritul din Assisi” din 2020, a îndemnat papistașii și protestanții prezenți, să „împărtășească gustul prieteniei” lui Hristos împreună, raportează site-ul oficial al Patriarhiei Constantinopolului.
  Acesta a stat în altar pe tot parcursul slujbei, așezat pe un tron ​​înălțat pe un postament. Deși nu era împuternicit și nu era îmbrăcat în veșminte arhierești, el a început slujba, proclamând: „În numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt”.

  La sfârșitul slujbei, ereziarhul Bartolomeu a intonat Rugăciunea Domnească împreună cu clerul papistaș și a încheiat slujba cu o rugăciune în limba greacă: „Harul Domnului nostru Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Duhului Sfânt să fie cu voi toți ”.
  Potrivit celui care conduce vremelnic Patriarhia Constantinopolului , „a iubi ca Hristos înseamnă să ne dăruim complet, fără măsură și fără să așteptăm nimic în schimb, ținând cont ca acest dar nu poate fi niciodată separat de iertare, pe care trebuie să știm să-l oferim fără nicio condiție”.

  El crede că „trebuie să rămânem cu toții credincioși în îndeplinirea acestei mari porunci pentru că numai așa suntem prietenii Lui. Iar prietenii Săi și prietenii noștri sunt cei care fac voia Lui, care întruchipează acest ideal de viață în însăși viața lor ”.
  Deasemenea, ereziarhul Bartolomeu a ținut un discurs, al cărui text este publicat pe blogul Lumina Fanarului.

  „Prin harul lui Dumnezeu, ne-am îndreptat încă o dată pașii de la Roma Nouă la cea Veche, pentru a participa la o întâlnire internațională, organizată de iubita Comunitate Sant’Egidio, pentru a putea medita asupra fraternității și a păcii”, a declarat acesta, la începutul discursului său.

  „Și cât este de potrivit să începem vizita noastră la Roma, adunându-ne împreună cu toții în rugăciune, dând laudă și slavă Tatălui nostru comun care este în Ceruri, împreună cu frații pe care îi considerăm„ prieteni ”, în cel mai profund și mai evanghelic sens al cuvântului ”, a continuat el, referindu-se la papistașii și protestanții prezenți.

  „Criteriul pentru a înțelege dragostea unuia pentru celălalt, nu suntem noi înșine, nu este buna dispoziție, nici măcar faptele noastre, ci numai Hristos, în care toată existența noastră își găsește împlinirea. Și pentru a înțelege dragostea Sa, trebuie să fim mai întâi discipoli ai Săi, să ne lăsăm iubiți de El și abia atunci putem să-l iubim pe celălalt, chiar și pe dușmanul nostru ”, a sfătuit Bartolomeu, conducător apostat a Bisericii Ortodoxe.
  Citând cuvintele lui Hristos „V-am numit prieteni pentru că v-am făcut cunoscut tot ce am auzit de la Tatăl”, el a îndemnat reprezentanții clerului papistaș, prezenți la slujba de rugăciune ecumenică, să împărtășească „gustul acestei prietenii ”.

  „În această seară, iubiți frați și surori, să împărtășim împreună gustul acestei prietenii și al acestei iubiri pe care El ni le-a oferit din belșug … Și pentru a-I înțelege dragostea, trebuie să fim mai întâi ucenici, să ne lăsăm iubiți de El și abia după aceea să îl putem iubi pe celălalt, fie el chiar dușmanul nostru. „Iubește și fă ce vrei”, a spus fericitul Augustin pentru că numai Hristos este rădăcina iubirii ”, a remarcat conducătorul Fanarului.

  El a subliniat, de asemenea: „Noi suntem ucenicii Săi, nu datorită meritelor noastre, nu datorită bunei noastre dispoziții, ci pentru că El ne-a ales, purtători ai încrederii divine, astfel încât să putem aduce rodul așteptat de Dumnezeu: dragoste reciprocă, dragoste pentru tot ce are El pentru noi. El a dat pentru ca noi să putem să aducem roade din belșug „.

  „Privind în ochii tăi, uitându-mă la ochii care strălucesc în această Comunitate, putem vedea rodul bogat așteptat de Dumnezeu și ne bucurăm de el, pentru că percepem dragostea lui Hristos, pentru că trăim prietenia de a fi toți ucenicii Săi, pentru că noi toți mergem către transfigurarea noastră în El ”, a subliniat el.
  Conducătorul Fanarului i-a asigurat pe toți cei prezenți că „întâlnirea din această seară, cât de mult vom experimenta în aceste zile, sunt roadele bune pe care le putem culege împreună, pentru a demonstra în fața lumii că putem, într-adevăr, să ascultăm porunca Domnului, pentru a răspândi pretutindeni în lume un sentimentul fraternității, concret, tangibil, cu care să știm să-i întâmpinăm pe fiecare frate și soră și în același timp să facem lucrătoare fiecare acțiune a noastră, capabili de noi gesturi de încredere, gesturi de speranță în istoria umanității. ”

  Conducătorul Fanarului a numit alte religii „bogăția fiilor lui Dumnezeu”:
  „ Deși există atât de multe popoare, credințe și culturi, „ele sunt bogăția Fiilor lui Dumnezeu” și toate alcătuiesc un singur popor, creat după chipul lui Dumnezeu”, a subliniat el.
  Astfel a fost anuntata apropiata transformare a lumii, conform Noii Ordini Mondiale, care va avea o singură religie, Chrislamul, care a fost proclamat in prezenta tuturor marilor lideri religioși ai planetei – împreună, sub binecuvântarea Sfântului Scaun, drept religia impusă de Noua Ordine Mondială!

  La slujba care a avut loc la Bazilica Santa Maria din Aracoeli, ca parte a evenimentului anual „O întâlnire de rugăciune pentru pace în Spiritul din Assisi” din 2020, sub sloganul „Nimeni nu este salvat singur – pace și fraternitate”, condus de ereticul Francisc, alături de reprezentanți ai clerului papistaș și protestant, au participat Episcopul Ambrozie de Bogorodsk, vicar al Exarhului Patriarhal al Europei de Vest al Bisericii Ortodoxe Ruse, și Mitropolitul Iosif al Europei Occidentale și Meridionale al Bisericii Ortodoxe Române, care au rostit alocuțiuni.
  Mitropolitul Ambrozie, al BORuse a scris pe Facebook: „Cu toții trebuie să iertăm și să fim iertați. Nedreptățile lumii și ale istoriei nu sunt vindecate de ură și răzbunare, ci prin dialog și iertare. Fie ca Dumnezeu să ne inspire un angajament față de aceste idealuri și față de călătoria pe care o facem împreună. Fie ca ea să atingă fiecare inimă și să ne facă vestitori de pace. ”
  Într-un comentariu la postare, el scrie: „Orice spun fundamentaliștii, chemarea Domnului nostru de a ne ruga și de a face tot posibilul pentru a ajuta suferința rămâne o prioritate fundamentală”.

  „Evenimentul de pace” care a urmat, la care au luat cuvântul nu numai reprezentanți ai religiilor creștine, ci și ai musulmanilor, evreilor și buddhiștilor prezenți la eveniment, s-a încheiat cu aprinderea ceremonială a lumânărilor pe un singur sfeșnic.

  Universitatea Pontificală Antoniană din Roma i-a acordat Conducătorul Fanarului, Bartolomeu, doctoratul onorific în filosofie.
  Sursa: Orthochristian.com, UJO

  Apreciază

 2. „Semeţia voastră nu e bună. Oare nu ştiţi că puţin aluat dospeşte toată frământătura?
  Curăţiţi aluatul cel vechi, ca să fiţi frământătură nouă, precum şi sunteţi fără aluat; căci Paştile nostru Hristos S-a jertfit pentru noi.
  De aceea să prăznuim nu cu aluatul cel vechi, nici cu aluatul răutăţii şi al vicleşugului, ci cu azimele curăţiei şi ale adevărului.”
  1 Corinteni 5;6-8

  În ziua de 21 octombrie 2020, a avut loc un „Serviciu ecumenic pentru pace și dreptate în Armenia, Artsakh și lumea”, o slujbă ecumenistă, la Catedrala Sf. Vartan din Eparhia de Est a Americii a Bisericii Armene a Americii, din New York.

  Slujba de rugăciune comună a fost prezidată de episcopul armean Daniel Findikyan și a reunit clerul dintr-o serie de confesiuni creștine, inclusiv Pseudo Arhiepiscopul Elpidophoros din Arhiepiscopia Ortodoxă Grecească a Americii și Pseudo Episcopul Irineu din Dioceza din America de Est a Bisericii Ortodoxe Sârbe.

  Vorbitorii invitați au fost cardinalul Timothy Dolan de la„Biserica”Catolică, Pseudo Arhiepiscopul Elpidophoros și Episcopul David al „Bisericii”Copte. La rugăciuni s-au alăturat și clerici din „Biserica” Episcopală, „Biserica” Maronită, Organizația Catolică din Orientul Apropiat, „Biserica” Etiopiană Tewahedo și „Biserica” Evanghelică Armeană.
  Pseudo Arhiepiscopul Elpidophoros și-a început discursul, salutând pe toți cei prezenți la rugăciunea pentru pace.

  Vorbind despre violența din Caucaz și distrugerea bisericilor, el a afirmat: „Mi-a fost frântă inima când am văzut imaginile prezentate la știri”.

  „Ceea ce se întâmplă nu este deloc mai puțin important, întrucât are loc ștergerea creștinismului din această parte a lumii”, a adăugat el.

  Vorbind despre legătura dintre poporul grec și cel armean, el a continuat: „Cine poate uita multele secole de istorie comună pe care le împărtășesc armenii și grecii? Trăim în aceleași regiuni ale lumii. Împărtășim aceeași credință în Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Am suferit tragediile împreună. Dar ne-am și ridicat împreună, ne-am ridicat împreună dintr-o lume a nedreptății, păstrându-ne culturile, păstrându-ne limbile și păstrând sfintele noastre tradiții. ”

  Citând din Enciclica Pseudo- Sinodului din Creta din 2016, Pseudo -Arhiepiscopul Elpidophoros, a spus: „Biserica se străduiește să facă„ pacea de sus”, să se simtă mai tangibil pe pământ. Adevărata pace nu se realizează prin forța armelor, ci doar prin iubirea care „nu caută ale sale,” (1 Cor 13.5). Uleiul credinței trebuie folosit pentru a alina și vindeca rănile altora, nu pentru a reaprinde noi flacari de ură ”.

  Pseudo Arhiepiscopul Elpidophoros s-a referit apoi la discursul recent al Pseudo Patriarhului Bartolomeu la summitul G20, în care a insistat că drumul spre pace se bazează pe dreptate și solidaritate. „În această seară, ne rugăm cu toții împreună pentru dreptate și ne exprimăm cea mai fraternă solidaritate”, a spus el, trimițând un apel către comunitatea internațională pentru a se ridica împotriva nedreptății actuale din Caucaz.

  Sursa: Orthochristian.com

  Apreciază

 3. Si inca un aspect, de la aceasta intalnire cretina ce tocmai sa incheiat la Roma, nu au lipsit nici schismaticii ucraineni, iar in mod asa mai indirect ei participantii prezenti acolo, aici ne referim la pseudo episcopii „ortodocsi”, au slujit impreuna si cu acestia, deasemenea nu au lipsit reprezentanti ai patriarhiei Moscovei care chipurile au rupt comuniunea cu Fanarul, adica ceva de genul adio dar ramin cu tine

  Apreciază

 4. DUPĂ CUM RĂNILE CARE SUNT ARĂTATE DOCTORULUI NU SE MĂRESC, TOT AŞA ŞI PĂCATELE, CÂND SUNT MĂRTURISITE, NU SPORESC

  Spovedește-te des, aşa încât, dacă este cu putinţă, să alergi îndată la duhovnic, nu doar când vei săvârşi un păcat mare şi de moarte, ci şi când vei săvârşi unul mic şi care se iartă.

  Fiindcă, după cum rănile care sunt arătate doctorului nu se măresc, tot aşa şi păcatele, când sunt mărturisite, nu sporesc, după cuvântul Scărarului: „ Vânătăile, care sunt date la iveală, nu se vor înrăutăţi ci se vor tămădui’’ (Cuvântul 4, pentru ascultare)
  Berzele au un obicei: când li se strică cuibul, nu se mai duc acolo; aşa şi demonii fug de cel ce se spovedeşte des, fiindcă, prin mărturisirea deasă, îşi pierd cuiburile şi mrejele lor, după cum i-au spus demonii înşişi unui bărbat îmbunătăţit, că nu au înlesnire şi nici putere împotriva cui se spovedeşte des.
  Şi pe lângă acestea au mai spus că, în vreme ce omul se află nespovedit, toate mădularele lui sunt ca şi legate de păcat şi nu se pot mişca spre a săvârşi binele. Şi, când se va fi spovedit, numaidecât ele sunt dezlegate.
  Evanghelistul Ioan a dat mărturie:
  „Dacă mărturisim păcatele noastre, El este credincios și drept, ca să ne ierte păcatele” (I Ioan 1, 9).

  Sfântul Nicodim Aghioritul, Carte foarte folositoare pentru suflet, Editura Fotini, 2007

  Apreciază

 5. SFÂNTA LITURGHIE ESTE MULT MAI FOLOSITOARE PENTRU SUFLETELE CARE SE AFLĂ DINCOLO, LA GREU

  Biserica Ortodoxă le-a rânduit atât de minunat pe toate, ca să ajute sufletele care au plecat. Sfânta Liturghie, parastasele, rugăciunile, milosteniile, faptele bune, mătăniile, acel „Dumnezeu să-i ierte”, toate acestea duc spre cele de sus, găsesc sufletele şi le aduc folos.
  Prin urmare, aceasta este cea mai mare milostenie pe care n-o știe nimeni. Faci o Sfântă Liturghie și, prin darul tău și osteneala preotului, vei milui sute de suflete care se vor uşura şi se vor odihni în lumea cealaltă.
  Desigur, cu aceşti bani ai putea să ajuţi unul sau doi săraci, să-i îmbraci sau să le dai ceva să mănânce, să ai grijă de ei. Şi această milostenie este bună, dar Sfânta Liturghie este mult mai folositoare pentru sufletele care se află dincolo, la greu, pentru că nu s-au apropiat de Dumnezeu aici pe pământ. Ele se află în cele de dedesubt şi se roagă să iasă şi din neamul lor un preot care să le pomenească. Câte lucruri nu ne-a învăţat tradiţia părinţilor despre ajutorul acestor lucruri sfinte ale Bisericii noastre!

  Părintele Efrem Filotheitul Extras din Ne vorbește Strarețul Efrem Filotheitul, Meșteșugul mântuirii, Omilii, Ed. Egumenița, pag. 232-233

  Apreciază

 6. “SĂ VĂ PĂZIŢI DE CEI CE FAC DEZBINĂRI ŞI SMINTELI ÎMPOTRIVA ÎNVĂŢĂTURII PE CARE AŢI PRIMIT-O”

  [..]
  „Să vă păziţi – zice el – de cei ce fac dezbinări şi sminteli împotriva învăţăturii pe care aţi primit-o”.
  Aceasta mai cu seamă este răsturnarea Bisericii: a se face dezbinări.
  Aceasta este arma diavolului; aceasta răstoarnă totul pe dos. Întrucât trupul Bisericii este unit, diavolul nu poate găsi loc de intrare; dar facându-se dezbinări, el se furişează pe nesimţite, pătrunde înăuntru, şi pe urmă vin smintelile. Astfel, dar, smintelile vin din dezbinări. Dar dezbinarea de unde vine?
  De la dogmele sau credinţele ce sunt contra învăţăturii apostolilor. Dar acele credinţe false de unde vin?
  De la a sluji cineva pântecelui şi celorlalte patimi. „Căci unii ca aceştia, zice, nu slujesc Domnului, ci pântecelui lor“.

  Aşadar nu ar fi sminteli, nu ar fi dezbinare, dacă nu s-ar plăsmui nici o credinţă împotriva învăţăturii apostolice, ceea ce şi aici arătând-o, Apostolul zicea: „împotriva învăţăturii“. Şi ce să le facem celor dedaţi la astfel de fapte rele?
  Dar iată că Apostolul nu ne răspunde: „Aruncaţi-vă asupra lor, apucaţi-vă la ceartă cu ei şi bateţi-i cu pumnii“, ci „Depărtaţi-vă de ei“.
  Dacă ei făceau aceasta din neştiinţă, sau din amăgire, ar fi trebuit să se îndrepte; dar fiindcă de bunăvoie păcătuiesc, atunci fugiţi de ei, zice.
  Şi în alt loc Apostolul spune aceasta: „Să vă feriţi de orice frate care umblă fără de rânduială” (II Tesaloniceni 3, 6), iar lui Timotei, vorbindu-i de Alexandru făurarul, îi dă acelaşi sfat: „Păzeşte-te şi tu de el” (II Timotei 4, 15).
  Apoi, luând şi în bătaie de joc pe cei ce îndrăzneau unele ca acestea, arată şi pricina smintelii lor: „Căci unii ca aceia nu slujesc Domnului nostru Iisus Hristos, ci pântecelui lor”.
  Şi filipenilor scriindu-le, zicea: „Pântecele este dumnezeul lor” (Filipeni 3, 19).

  Dar dacă acesta este subiectul amăgirii lor, apoi modul acestei amăgiri este o altă boală, anume linguşirea. „Şi prin vorbele lor frumoase şi măgulitoare, zice, înşeală inimile celor fără de răutate”.
  Şi bine a zis „prin vorbele lor frumoase şi măgulitoare”, fiindcă purtarea lor cea plăcută se întindea numai până la vorbe, pe când cugetul le era plin de viclenie. Şi nu zice: „vă înşeală pe voi”, ci „inimile celor fără de răutate”.
  Şi nu s-a oprit aici, ci, ca să facă mai nesupărător cuvântul spus mai sus, zice: „Căci ascultarea voastră este cunoscută de toţi” (16, 19). „Nu numai eu singur mărturisesc – zice el, măgulindu-i spre încurajare -, ci lumea întreagă”.
  Şi n-a zis: „înţelepciunea voastră”, ci „ascultarea voastră”, adică înduplecarea voastră spre bine. „Mă bucur deci de voi”. Iar mai departe, după laudă pune şi povăţuirea despre cum trebuie să fie în viitor. Ca nu cumva, fiindcă i-a scăpat de acuzaţii, pe nesimţite ei să se facă mai leneşi, adaugă: „Şi voiesc să fiţi înţelepţi spre bine şi nevinovaţi la rău“.

  Ai văzut cum iarăşi se atinge de ei, fără să fie bănuit măcar? Faptul la care face el aluzie aici este acela că unii dintre ei se abăteau de la îndatoririle lor. “Iar Dumnezeul păcii va zdrobi repede sub picioarele voastre pe satana” (16, 20). Fiindcă mai înainte a vorbit despre dezbinări şi de cei ce făceau sminteli, aduce apoi vorba despre Dumnezeul păcii, ca astfel să-i încurajeze de a se izbăvi de acei înşelători, căci Dumnezeu, Care se bucură de pace, va nimici pe toţi tulburătorii ei. Şi n-a zis: „va supune”, ci ceea ce e cu mult mai mult: „va zdrobi”; şi nu numai pe acei amăgitori, ci şi pe generalul, sau căpetenia lor, „pe satana”.
  Şi nici n-a zis simplu „va zdrobi”, ci „sub picioarele voastre”, astfel ca biruinţa ei să o culeagă, iar prin acest trofeu să se umple de strălucire.

  “Harul Domnului nostru Iisus Hristos cu voi!”. Arma cea mai puternică, zidul cel nebiruit, turnul ce nu se clatină, acesta este harul Domnului Iisus Hristos; şi le-a amintit de acest har, spre a-i face mai cu bunăvoinţă şi mai ageri în lupte. „Dacă – zice – v-aţi izbăvit prin har de cele cu mult mai grele, apoi cu atât mai mult vă veţi izbăvi de cele mai mici şi mai uşoare, când aţi devenit şi prietenii harului, şi când aţi contribuit şi voi cu cele ce se cuvin”.
  Ai văzut cum el niciodată nu se referă la rugăciune fără fapte şi nici la fapte fără rugăciune? Mărturisind, deci, supunerea şi ascultarea lor, la urmă a mărit faptul, arătând că avem nevoie de amândouă, adică şi de cele cuvenite nouă, şi de ajutorul lui Dumnezeu, dacă voim a dobândi mântuirea.
  Nu numai înainte am avut, ci şi acum avem nevoie de harul Lui, oricât am fi noi de mari şi de lăudaţi. […]

  Nu atât de grozav este pentru noi tunetul, pe cât de grozavă era vocea lui Pavel pentru demoni.
  Dacă demonii se înfricoşau şi de veşmintele lui, apoi cu atât mai mult de glasul lui.
  Acest glas îi alunga legaţi; acest glas a curăţit întreaga lume; acest glas a dezlegat bolile, a scos răutatea, a readus adevărul cel întru Hristos, şi în Duhul lui Hristos a colindat pământul de la Răsărit la Apus.
  Ceea ce sunt heruvimii pentru Hristos, aceea era glasul lui Pavel, căci după cum El stă pe acele puteri cereşti, tot aşa şedea şi pe glasul lui Pavel. Căci s-a făcut vrednic de a primi pe Hristos acel glas, grăind cele pe care Hristos le iubea, şi ridicându-se până la înălţimi negrăite, aidoma cu serafimii.
  Într-adevăr, ce poate fi mai înalt decât acel glas care zicea: „Sunt încredinţat că nici moartea, nici viaţa, nici îngerii, nici stăpânirile, nici cele de acum, nici cele ce vor fi, nici puterile, nici înălţimea, nici adâncul şi nici o altă făptură nu va putea să ne despartă pe noi de dragostea lui Dumnezeu, cea întru Hristos Iisus” (Romani 8, 38, 39)?
  Câte aripi ţi se pare că are acest glas? Şi câţi ochi? De aceea zicea:„Căci gândurile lui [ale diavolului] nu ne sunt necunoscute” (II Corinteni 2, 11). De aceea demonii fugeau grămadă, şi nu numai când el grăia, ci chiar şi numai când din depărtare îi zăreau veşmântul.[..]
  Aş fi voit să văd pe leul duhovnicesc, căci întocmai ca şi leul slobozind foc în cetele de vulpi, aşa făcea şi el când se azvârlea în dezbinările filosofilor şi în mijlocul demonilor, şi ca o săgeată de trăsnet se arunca în armatele diavolilor.
  [..]

  PREDICI LA SĂRBĂTORI ÎMPĂRĂTEŞTI ŞI CUVINTE DE LAUDĂ LA SFINTI -SFÂNTUL IOAN GURĂ DE AUR
  EDITURA INSTITUTULUI BIBLIC ŞI DE MISIUNE AL BOR 2002

  Apreciază

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s