,,dumnezeii veacului acestuia’’ şi vaccinarea făpturilor lui Dumnezeu

După ce virusul blestemat a fost deliberat răspândit în lume, a urmat declararea epidemiei şi apoi a pandemiei de către OMS. Prima grijă a guvernelor ar fi trebuit să fie elucidarea condiţiilor în care a fost pregătit şi răspândit virusul, pedepsirea vinovaţilor şi anihilarea oricărei posibilităţi de a se repeta această blestemăţie criminală. Dacă s-ar fi căutat vinovaţii, s-ar fi ajuns la ,,dumnezeii veacului acestuia’’ (II Corinteni 4,4), cei care s-au substituit Dumnezeului Adevărului şi hotărăsc nebuneşte pentru întreaga populaţie a globului. Cine să-l pedepsească pe unul ca Bill Gates? Nimeni dintre oameni, dar îl va pedepsi Dumnezeu şi n-am nicio îndoială în această privinţă. Guvernele au trecut imediat la punctual doi de pe ordinea de zi, vaccinarea. Televiziunile blestemate au primit ca temă de dezinformare tocmai vaccinarea şi s-au aşternut pe lucru, revărsând asupra populaţiei avalanşe de minciuni care pe unii, din păcate, îi acoperă cu totul. Ce ştim şi ce avem datoria să le spunem oamenilor?

1.Vaccinul despre care se face atâta vorbire a fost pregătit cu grijă dinainte de răspândirea virusului, să n-aveţi îndoieli, şi acum ne va fi servit, chipurile, pentru combaterea mincinoasei pandemii. Ce ni se spune acum, că se lucrează de zor pe mai multe fronturi, pentru formula vaccinului este o imensă minciună. Vedeţi cu câtă siguranţă vorbesc despre soroace, când vor purcede la vaccinarea populaţiei. N-au nicio îndoială precum că organismele abilitate pentru avizarea acestor vaccinuri le-ar putea respinge. Nu, pentru că şi acestea sunt alcătuite din oamenii sistemului antihristic, care vor răspunde prompt la comenzi.

2.Ştim de mai mulţi ani că vaccinurile conţin celule de fetuşi umani, de copii avortaţi. Care să fie explicaţia? Ori acestea sunt deosebit de dăunătoare, ori e vorba de o premeditare cu implicaţii sataniste. Oricum ar fi, avem datoria sfântă să ne opunem acestor vaccinuri.

3.Ştim că ,,dumnezeii veacului acestuia’’ au ca ţintă principală exterminarea a mai mult de două miliarde de oameni, adică o treime din populaţia globului. Cartea Apocalipsei ne spune desluşit că va trâmbiţa al doilea înger şi vor muri ,,a treia parte din făpturile cu viaţă în ele’’ (Apocalipsa 8, 9). Vaccinarea oamenilor e modalitatea aleasă pentru exterminarea lor, însoţită desigur de pecetluirea cu semnul antihristic pierzător de suflete.

4.Antihriştii dispun de toate mijloacele pentru a prelungi zisa pandemie până când vor ajunge la scopul dorit. Promisiunea că pandemia va înceta după ce populaţia se va vaccina, e mincinoasă. Ei urmăresc nu încetarea pandemiei, ci punerea în mormânt a făpturilor lui Dumnezeu.

5.Preoţii care au încetat să slujească lui Hristos vor desfăşura, în biserici, o asiduă propagandă pro-vaccin. Despre pseudo-ierarhi ce sa mai vorbim.

6.Dacă vom primi vaccinul şi pecetluirea cu semnul diavolului, ne vom pierde mântuirea şi vom muri la scurt timp: ,,Şi o bubă rea şi ucigaşă s-a ivit pe oamenii care aveau semnul fiarei’’ (Apocalipsă 16, 2). Dacă însă ne vom opune din răsputeri vaccinării şi pecetluirii, cei aleşi de Dumnezeu vor pătimi ca Sfinţii Mucenici, ceilalţi vor supravieţui sub Acoperământul Maicii Domnului şi se vor învrednici de Împărăţia cerurilor. Alegerea nu e greu de făcut, se impune de la sine.

7.,,Ascultaţi-Mă pe Mine, voi, cunoscători ai dreptăţii, Popor care eşti cu legea Mea în inimă! Nu te teme de ocara oamenilor şi de batjocura lor să nu te înfricoşezi. La fel ca pe un veşmânt îi va mânca molia şi ca pe lână viermii îi vor mistui’’ (Isaia 51, 7).

Presbiter Ioviţa Vasile

15 gânduri despre „,,dumnezeii veacului acestuia’’ şi vaccinarea făpturilor lui Dumnezeu”

 1. Sa fie blagoslovit cuvântul Sfinţiei Voastre, Cinstite Părinte Vasile!
  „Zis-am :Mărturisi-voi fărădelegea mea Domnului; şi Tu ai iertat nelegiurea păcatului meu.”(Ps.31,6)- (adică: mă voi osândi pe mine însumi înaintea lui Dumnezeu, mă voi smeri, mărturisind greşeala mea.)
  Despre conştiinţă – Sfântul Ioan Gură de Aur
  Dumnezeu a pus în sufletul nostru un judecător neobosit şi un paznic necontenit: conştiinţa. Într-adevăr, printre oameni nu este nici un judecător care să fie aşa treaz, precum conştiinţa noastră. Dintre judecătorii omeneşti, unii se mituiesc, alţii se câştigă prin măguliri, alţii se intimidează prin ameninţări şi încă multe altele îi împiedică de la judecata cea dreaptă.

  Conştiinţa însă, nu se biruieşte prin toate acestea; ci poţi să măguleşti, să dai daruri, să ameninţi sau să faci orice, acest judecător va rosti pururea hotărârea cea dreaptă, chiar şi asupra gândurilor noastre cele mai păcătoase.

  De ar fi trecut oricât de mult timp, conştiinţa niciodată nu uită cele petrecute; atât în timpul când se săvârşeşte păcatul, cât şi înainte şi după săvârşirea lui, ea se ridică împotriva noastră ca un martor acuzator. În timpul săvârşirii păcatului suntem beţi şi nu băgăm în seamă conştiinţa, dar după ce am săvârşit păcatul, atunci vine spinul cel amarnic al căinţei.

  De aceea vă îndemn, păziţi-vă chiar de la început, să nu zămisliţi în voi o poftă rea; iar dacă am zămislit-o, atunci să înăbuşim în noi sămânţa cea rea. Dacă însă şi la aceasta am fost leneşi, atunci, îndată ce păcatul s-a arătat prin faptă, să-l omorâm prin mărturisire, prin căinţă şi prin paza asupra noastră înşine. De aceea zic: osândeşte păcatul tău, şi te vei libera de o grea povară!

  Socoteşte acum înţelepciunea lui Dumnezeu! Conştiinţa nu are trebuinţă să ne pârască necontenit, că noi nu am putea purta o povară aşa grea, dacă ea ar vorbi împotriva noastră neîncetat.

  Dumnezeu a rânduit astfel ca să ne mustre conştiinţa de multe ori şi cu sârguinţă, dar nu neîncetat; de multe ori, ca să nu cădem în delăsare, ci să rămânem treji până la moarte; nu neîncetat şi fără răgaz, ca să nu ne descurajăm, ci câteodată să ne liniştim, să ne mângâiem şi să putem iarăşi răsufla.

  Mustrarea conştiinţei, iubiţilor, este o ancoră sfântă a sufletului, care nu ne lasă să ne cufundăm cu totul în cursa păcatului. Că nu numai când săvârşim păcatul, ci adeseori mulţi ani după aceea, conştiinţa iarăşi ne aminteşte nelegiuirile noastre cele vechi.

  Să ne gândim acum la acest adevăr: o conştiinţă curată este cea mai mare mângâiere în nenorocire. Pentru ce ne temem noi de moarte? Pentru că nu avem o conştiinţă curată. Dacă noi am avea aceasta, nu ne-ar înspăimânta nici moartea, nici foametea, nici pierderea averii, nici orice altceva. Că pe cel bun nu-l pot vătăma toate acestea. Să zicem că i se răpeşte averea; dar el are o comoară în cer! Cineva îl izgoneşte din ţara sa; dar el are ţara sa în cer! Poate că cineva îl fereacă în lanţuri; dar conştiinţa lui îl face pe el un om liber, şi nu bagă în seamă închisoarea cea din afară! Totuşi, poate că cineva ucide trupul lui; totuşi el va învia!

  În sfârşit, să ne gândim ce dragoste mare ne-a arătat Dumnezeu, prin aceea că ne-a dat conştiinţa! Fiindcă El cândva are să ne tragă la răspundere pentru păcatele noastre, de aceea a pus în inima noastră pe acest judecător nemituit, pentru că el chiar aici pe pământ, să ne judece pentru păcatele noastre, să ne facă mai înţelepţi şi să ne mântuiască de înfricoşata judecată viitoare; pentru că noi încă de aici să lepădăm păcatele noastre, şi să ne putem duce în acea lume cu veselă siguranţă, prin harul şi iubirea de oameni a Domnului nostru Iisus Hristos, căruia împreună cu Tatăl şi cu Sfântul Duh, se cuvine cinstea în vecii vecilor! Amin.

  Apreciază

 2. „Să nu uităm că istoria nu va uita pe vinovaţi; şi vinovaţi suntem cu toţii: unii, pentru că am tăcut; alţii, pentru că am greşit; cu toţii, pentru că am suportat” (General Ion Antonescu, Alba Iulia, 1 Decembrie 1940)

  De Ziua Națională a Țării, Poporul Român a fost sfidat și umilit de un alogen anti-român. Cei care l-au votat pentru a doua oară să se privească în oglindă, să-și smulgă părul și să-și dea palme. Ceilalți, TOȚI, să se unească „în cuget și simțiri” și să-l alunge pe acest robot terminator de români, anti-creștin, anti-ortodox, anti-uman! Rușine Armatei Române ai cărei ostași au fost transformați în mercenari în slujba altor interese decât cele ale românilor, iar Regimentul de Gardă dă onorul unui dușman al Țării. Ostași, v-ați călcat jurământul! Voi slujiți Neamul și Țara, nu un robot-terminator!
  În cele ce urmează, vă prezentăm câteva opinii despre ceea ce s-a întâmplat la 1 Decembrie 2020, când, în Ziua Națională a Țării și a tuturor românilor, actualul șef al statului și-a bătut joc de români. (Ion Măldărescu).

  Fragment

  Răzvan Savaliuc – Sasul ne-a furat Ziua Națională, Biserica și târgul de Crăciun

  București, 1 Decembrie 2020, Arcul de Triumf, ora 11.00. Nesimțitul național coboară plin de morgă din limuzina Mercedes S500. Stă preț de mai bine de un minut să-și aranjeze mănușile și cravată, imaginea lui e tot ce contează. Apoi se urnește din loc, cu un băț în fund, spre șleahta de ciocli din „Guvernul Meu”, care se frâng cu slugărnicie și apoi râd prostește. E Sărbătoarea lor! Nesimțitul național își citește discursul compus de alții (primul fără P.S.D. de anul acesta) apoi întoarce spatele și pleacă brusc, obosit de marele efort făcut. S-a deranjat destul pentru români. Trebuie să meargă la masă, să mănânce bio. În urmă lui, cioclii de la P.N.L. se râd între ei, se ciocnesc cu cotul… niște măscărici. Sunt plini de ei de parcă au făcut cine știe ce ispravă, în timp ce milioane de români aflați în față televizoarelor le-au dat toate plăcuțele suedeze din lume.
  Acum 102 ani, când era tot pandemie, de gripă spaniolă, la Albă Iulia românii s-au adunat cu sutele de mii din toată țară, la 1 Decembrie 1918, să sărbătorească Marea Unire. Nimeni nu ar fi îndrăznit să tulbure uriașul sentiment de libertate și identitate națională.

  De atunci încoace, vreme de peste 100 ani nimeni nu a îndrăznit, nici măcar comuniștii (care au mutat-o pe 23 august), să pună bariere Zilei Naționale. Până și comuniștii și-au fundamentat regimul pe patriotism și dragoste de țară. S-a găsit Nesimțitul național, cu „Guvernul Meu” (total nelegitim în raport de votul popular, pentru că P.N.L. nu a avut majoritate la ultimele alegeri din noiembrie 2016) să ne spună că ne îmbolnăvim dacă ieșim să sărbătorim Marea Unire. Că anul acesta nu mai facem nicio Sărbătoare.

  Nesimțitul național nu agrează religia ortodoxă a acestui neam. A ordonat închiderea târgurilor de Crăciun! La Craiova unde curajoasă primărița Lia Olguța Vasilescu a deschis un târg în centrul urbei, zbirii statului polițienesc instaurat de Iohannis au dat iama în bieții comercianți, care aveau toate aprobările legale, să-i șantajeze că îi amendează dacă nu trag mediat obloanele. Bieții oameni au plecat cu un mare amar

  Aproape nimeni nu mai spune în presă despre abuzurile contra drepturilor omului. „Guvernul Meu” a cumpărat aproape toată presă cu bani publici. Trăim într-o uriașă cenzură. Statul polițienesc se întărește. Anul trecut, de 1 Decembrie, Iohannis a făcut 25 de generali numai de la S.R.I. și S.I.E. Anul acesta a făcut 8 generali numai de la S.T.S… îi știți bine, sunt aia cu tabletele de la alegeri. Merită băieții! Alegerile se fură bine! Să creadă mutu’ că mai votează românii în țară lor de câteva alegeri încoace! Tot de 1 Decembrie, Iohannis a mai avansat, atenție!, 21 de chestori (echivalentul gradului de general) în structurile Ministerului de Interne, și alți 3 generali la Serviciul de Pază și Protecție. Iată semnele clare ale renașterii statului polițienesc. Să-l apere, să-l păzească de popor.

  Biserica Ortodoxă a devenit un ghimpe pentru guvernanți. Românii cred și deci gândesc. Nu pot fi manipulați cum se dorește. Gata, li s-a interzis să mai facă pelerinaj de Sfântul Andrei. Cum s-a tot interzis anul acesta și în alte mari zile religioase. Noroc că nu ne pot fura și credința. Căci acest neam românesc e dintre cele mai credincioase popoare. Românul de când se naște, când se căsătorește sau când moare, o face la Biserică. De peste 2000 ani.

  „Guvernul Meu”, condus de un sas, un ungur și un sirian, vede în orice intrare în Biserica lui Iisus un factor de răspândire a virușilor. Nici în piețele țărănești nu mai au voie românii, că se infectează. Românul mai are voie să meargă în „pelerinaj” doar la supermarket-urile străine, la cozile de la Fisc, la cules de sparanghel… și bineînțeles la vot, în număr cât mai mare! Dacă ne abatem de la program, amenzi. Cât mai multe și imposibil de plătit dacă se poate. Miliția lui Vela și mardeiașii de la Jandarmerie atât așteaptă. Că doar au scos credincioșii cu forță, cu mascații din biserici, în timp ce pe interlopi îi păzeau. Deci au antrenament.

  Frică a năpădit națiunea. Frică de amenzi, frică de încătușare, frică de pierderea mijloacelor de subzistență. Am mai trăit același sentiment doar pe vremea comunistă, până în decembrie 1989 când a venit marea descătușare și marea bucurie populară Sunt convins că voi mai apuca acel sentiment de imensă și indescriptibilă bucurie, când vom scapă de Iohannis și „Guvernul Meu”. Deocamdată ne pregătim de următoarea etapă a Dictaturii. Mai au un pas, să câștige cu S.T.S. și „specialiștii electorali” aduși de afară alegerile din 6 decembrie 2020. Votul nostru nu va conta. Apoi încă patru ani cu Nesimțitul național și „Guvernul Meu” sunt convins că vor constitui o teroare națională. Totul va fi posibil. Pregătiți-vă de ce e mai rău.
  Cine a putut opri lumea să meargă la Biserică – fără să încerce să găsească o cale de protecție sanitară – nu poate avea niciun Dumnezeu!

  Apreciază

 3. Iohannis şi Papa sau arta manipulatorilor
  Maria Diana Popescu

  Corupţia e o artă, înşelătoria mondială e artă, masca e artă, covidul e artă, vaccinul va fi artă criminală. Cum artă criminală a fost interzicerea prăznuirii Sf. Paşti, urmat de interzicerea prăznuirii Naşterii Domnului, treptat-treptat, poate, toate manifestările creştine. Pentru că aşa se va întîmpla, dacă dormim în papuci. Aşa văd eu manipularea şi supunerea omului pe grila de la 0,01 °C pînă la + infinit. Sub stricta îndrumare a O.M.S.,Uniunea Europeană încurajează liderii statelor să raporteze cît mai multe teste pozitive. „Logica generală este să vă sperie”, afirma medicul francez Christian Perronn. Senatorul american Scott Jensen a declarat că „COVID-19 este doar o gripă şi că numărul deceselor (datorat ei – n.n.) este fals”. Universitatea Oxford dă şi ea verdictul final: „Numărul îmbolnăvirilor de Covid este fals!”, relatează BBC. Michelle Bachelet, înaltul comisar al O.N.U. pentru drepturile omului: „Epidemia este folosită pentru a justifica schimbări represive ale legislaţiei împotriva populației”.
  „COVID-19 nu este boală, este un virus gripal”, au declarat doi medici de la institutul „Marius Nasta”.
  „Nimeni nu a murit de coronavirus”, este concluzia medicilor patologi din Elveţia, Franţa, Germania, Italia şi Spania. În atare conjuncţie, cu ordinea impusă, ceva anume mă determină să sporesc exigenţa începînd cu mine, ba chiar şi cu Bergson, care atribuie artei funcţia hipnotică.
  Hipnotizaţi de arta manipulatorilor, românii supravieţuiesc cu greu prin bâlciul plin de „somnităţi” internaţionale, gen Iohannis, Rafila şi Tătaru, Streinu Cercel, Musta, Arafat… mascaţi cu directive, care spun că vom scăpa de Covid spre sfârşitul anului (nu se precizează care an). Moş Crăciun va aproviziona ţara cu vaccinul minune, iar noi vrem ca nemernicii din „guvernul meu”, în frunte cu tătucul lor şi toţi cei care au votat peneleul şi pe Iohannis, să fie cobai.
  Îi vom ţine noi cu mâneca suflecată să se vaccineze ei mai întâi, public. Şi aşa au făcut mai mult rău decât bine pe vremea basmelor cu Covid! S-au scărpinat sub coadă, în văzul lumii şi au comis sindrofii guvernamentale cu bere şi wiski, în spiritul liberalismului de circ. Pentru că liberalii n-au avut niciodată cultură, ci poftă de manipulare, furt, corupţie şi fraudă. Să-mi fie cu iertare, dar, aceste comentarii dure sunt realitatea cruntă, pe care o serviţi zilnic pe pâine cu ştampila de vot în mână.

  Trăiască democraţia prigonitorilor noştri de neam şi credinţă! Răbdarea românilor, precum supunerea mielului dus la tăiere, socotită de ei drept prostie, a dus la întărirea ostracizării, asupririi şi dictaturii personale iohanniste. Iohannis se crede un Macron, un Merkel. Dar în regimul Merkel, preşedintele e numai un simbol. Laşitatea sau timorarea Parlamentului şi a P.S.D., în a-l suspenda pe Iohannis, (când au avut posibilitatea), pentru repetatele încălcări ale Constituţiei, nu poate fi uitată! Toleranţa cu duşmanii declaraţi ai statului de drept, ai Constituţiei şi legilor este inadmisibilă.

  Iohannis, acest analfabet merkelian, acest elev corigent cu mâinile la spate al ocultei germane, mondiale şi guvernele sale şi-au dovedit prea-destul toxicitatea, cu poveri imense, cu prejudicii incalculabile, economice, morale, cu efecte vizibile şi cu urmări greu de estimat asupra românilor. Umăr la umăr cu forţele capitalismului globalist şi sub protecţia organismelor de forţă internă, mercenarii penelişti şi al lor Iohannis, dus cu pluta de beţia puterii, lucrează la derapajele existenţiale ale României, acţionînd în baza unui plan contra poporului român. Vulgaritate şi forţă dictatorială. Manipulare şi divizarea societăţii, manipularea celor cu credinţe religioase, subminarea sănătăţii, amplificarea fenomenelor antinaţionale, fiind ţintele programului lor de guWernare.

  Abilităţile lui Iohannis sînt limitate şi se trezeşte că face nişte afirmaţii pe care, probabil, doar un om beat le-ar scoate pe gură. Vorbele sale au un număr de cai putere care îi depăşesc creierul robotic de „Terminator”, care „eliminează”, ca să-l citez pe uriaşul analfabet de la Cotroceni. Cel mai periculos vitezoman în declaraţii, Iohannis reprezintă obsesia puterii, foamea de a o stăpâni, şi una din plăsmuirile caracteristice naivităţii unui electorat îndobitocit şi cu masca pe figură. Ce am semănat, culegem acum. Am semănat investiţii străine, culegem proşti-precáuţi cu capul la fund şi cu picioarele în sus, cu diplome falsificate, costumaţi á la Occident, dar cu dovleacul gol, controlat de miliţienii planetari, care îndestulează vieţuirea opulentă a unor regimuri politice, economice şi juridice criminale. Ei primesc indicaţii şi strategii marca Hitler sau Stalin şi le aplică pe spinarea robilor interni. Înconjurat de politruci ipocriţi, calaţi doar pe înavuţire, de făţarnici, oportunişti, care se înmulţesc ca şoarecii în siloz, Iohannis a reuşit tâmpirea în „în masă”, creeând un nou „produs”: electoratul idiot, lobotomizat!

  Aşa se explică „ascensiunea” pe care a cunoscut-o profesorașul acesta de o mediocritate universală, a cărui religie, e, fără ezitare viţelul de aur. Acest duşman al poporului român, ocupat să scuipe în familia tradiţională, în cruci şi icoane, spre mulţumirea deviaţilor-sexual şi a stăpânilor din afară, a cumpărat, bucată cu bucată, naivitatea electoratului, reuşind de două ori să se încolăcească la sânul României, ca un şarpe, otrăvindu-i sănătatea şi vitalitatea. Împotriva acestor acte de prostituţie moral-politică a lumii liberal-iohanniste, nu prea au mai rămas ochi şi indignare, atâta timp cât poporul e îmbătat cu apă rece. Mai e timp pentru trezire! O „lege” a lui Murphy spune aşa: „nu eşti beat atâta timp cât poţi zace întins pe podea fără să te sprijini”. Realitatea românească ne arată o societate unde, pe lângă opresiunea individului sub lozinca „covid” şi arestarea sa ideologică de către asupritori deliranţi – diavoli cu chip de om, poporul s-a lăsat călcat în picioare, donându-şi, pe promisiuni deşarte, idealul şi viitorul unuia ca Iohannis. Dar la fel ca Faust, şi nevroticul obsesiv-compulsiv va eşua.

  Fisurile şi corupţia sistemului iohannist au ajuns la punctul în care, în mod dramatic, se fac sacrificii din ce în ce mai mari în rândul populaţiei. Ordine imperiale piramidale spun că, numărul mare al populaţiei este redundant şi fără folos clasei dominante şi prosperităţii acesteia. Iohannis e mâna de ajutor a mondialiştilor în eradicarea religiei creştine şi moralei tradiţionale, pentru că acestea trebuie înlăturate din Europa, în favoarea unei religii unice mondiale, a unei noi ordini, a unei noi ideologii totalitariste, pe care omul de rând o va accepta, o va tolera, ca rod al manipulărilor.
  Chiar (ne)cuviosul Papă – rockerul, a făcut public „noul botez” al împopoţanaţilor, numindu-i, cu „evlavie” mondialistă, „copii ai domnului”. Piei satană! Nefericitul Papă a infirmat însuşi capitolul biblic, numit „Geneza”.
  Din perspectiva sa, familia nu mai e formată, prin creaţie divină, doar din bărbatul Adam şi femeia Eva, ci din persoane terestre care se numesc cum decid în deplină libertate. Adam poate fi bărbat sau femeie în raport cu Eva care, la rîndu-i, poate fi bărbat sau femeie în raport cu Adam. Decizie întunecată care ghilotinează şi resetează o istorie spirituală milenară. Mai aşteptăm ca Papa să aprobe reproducţia programată sau sterilizarea în masă, argumentînd fals că populaţia globului creşte alarmant şi nu mai sînt rezerve de apă şi hrană.
  Poate Papa nu ştie că acest concept este depăşit încă de pe vremea lui Malthus. Urmează, probabil, potrivit Papei, permisiunea constituirii familiei din două fiinţe, indiferent dacă-s oameni, mamifere, reptile, păsări care, şi ele, au drepturi naturale, au sentimente, opţiuni, emoţii şi dorinţe, creaţii ale Domnului, va zice Papa.
  Papa a trădat Umanitatea, a adus Vaticanul „pe marginea prăpastiei”. Aşa adept al lui Iuda, rar poate fi găsit, deci, rogu-te, Doamne, îndreaptă-l şi iartă-l, că a sărutat mîna sataniştilor.

  Apreciază

 4. OMS a ajuns vocea antihristului. Creștinii nu au voie să poarte mască nici să primească modicator genetic pe post de vaccin. Cine nu e mulțumit de modul în care l-a lăsat Dumnezeu nu are decât să se vaccineze! Un creștin trebuie să rămână așa cum l-a lăsat Dumnezeu. De aceea, vaccinul nu trebuie să fie obligatoriu pentru creștini. Nu se poate să amuțim așa.
  Unde este Forul Ortodox Român? Cum de au amuțit atâtea voci acum, când putem pierde mântuirea mai ușor ca oricând. Cum respectăm poruncile evanghelice de a-L iubi pe Dumnezeu și pe aproapele? OMS vrea să se substituie lui Dumnezeu în probleme care cer implicarea conștiinței religioase.
  Unde ești, Părinte Iustin? Cei care am dorit am reușit să respingem documentele cu cip din motive religioase. Acum avem mai multe motive să respingem vaccinul cu nanoboți și cu enzima ,,luciferaza” care permite Sistemului controlul total al ființei umane. Prin vaccinare, acceptăm un alt stăpân în locul lui Dumnezeu!!! Să nu fie! Am fost avertizați prin Apocalipsa, capitolele 13-14 să nu ne însemnăm cu 666, ca să nu ne trezim in robia diavolului. Cei care au semnat trădarea Ortodoxiei la Sinodul din Creta și ucenicii lor ne vor recomanda să ne și vaccinăm!!! Ne dau dracului pe toți la propriu, nu prin vreo înjurătură!

  Piei, satano, și să nu te atingi de zidirea lui Dumnezeu cu modificatorul tău genetic pe care vrei să ni-l impui pe post de vaccin!

  Cum îi mai identifică polițiștii pe infractorii mascați legal și obligatoriu? Acum infractorii sunt cei care ,,fură”… o gură de aer!!!

  Doamne, ajută-ne să facem voia Ta acolo unde suntem, indiferent de profesie!

  Apreciază

 5. ÎNDRUMĂRI DUHOVNICEŞTI DESPRE CUM SĂ VIEȚUIM

  Stareţul îi învăţa pe fraţii care veneau la el: „Smerenia este temelia chi­liei duhovniceşti; răbdarea este împrejmuirea; dragostea este acoperămân­tul. Ispita este vremelnică, însă răsplata e veşnică”.

  Pentru cele pentru care le osândeşti la aproapele tu însuţi vei fi osândit. Dacă vei vedea pe cineva greşind, nu-l judeca, ci roagă-te pentru el Iubito­rului de oameni Dumnezeu ca Domnul să-l îndrepte, iar pe tine să te izbă­vească de căderea în păcat.

  În fiecare frate să vezi pe părintele şi binefăcătorul tău, iar pe tine socoteşte-te mai prejos decât toţi.

  Mergi oriunde vrei, vieţuieşte oricum vrei, însă oriunde te vei afla nu vei scăpa de crucea răbdării.

  Să consideri că orice om este mai bun decât tine. Fără acest gând, chiar dacă cineva ar face minuni, va fi departe de Dumnezeu.

  Mama tuturor virtuţilor este rugăciunea, pentru aceea Apostolul a spus: rugaţi-vă neîncetat. Să chemăm dar numele Domnului în toată vremea, fie că vorbim cu cineva, fie că şedem, fie că umblăm, fie că muncim, fie că mâncăm, fie că altceva lucrăm. Pretutindeni şi fără odihnă se cuvine să chemăm numele Domnului, pentru că în acest chip ne izbăvim de cursele vrăjmaşului, ne spune Sfântul Ioan Gură de Aur în scrierile sale. Loveşte-i pe cei care luptă împotriva ta cu numele lui Iisus, îndeamnă Sfântul Ioan Scărarul, pentru că nu vei găsi o armă mai puternică decât aceasta, nici pe pământ, nici în cer.

  Rugăciunea alungă tristeţea şi apăsarea, umple sufletul de blândeţe, bu­curie şi recunoştinţă, şi dobândeşte nenumărate bunuri.

  Se cuvine să învăţăm defăimarea de sine. Adică să te învinuieşti întot­deauna pe tine însuţi, iar nu pe ceilalţi; pe tine însuţi să te cerţi, pe tine în­suţi să te numeşti prost şi fără de minte, nepăsător şi lipsit de grijă pentru mântuirea sufletului, trândav şi dezordonat.

  Starețul Ilarion

  Apreciat de 1 persoană

  1. Se va instaurămâne nazismul și la noi,ca în Germania:prin lege:guvernul Basescu va decreta abrogarea constituției și instaurarea dictaturii naziste militare;guvernul va face absolut ce va vrea (în numele pretinse sănătății publice);guvernul va baga la închisoare toți disidenții și vrăjmașii lui politici (pese de și pro romania) și va cataloga oponenții sistemului nazist ca:
   „neonazisti”,”masoni”,”conspirationisti”,”sectari”,”oamenii rusilor”,”nebuni”,”retardati mental”,”pericol pentru sănătatea publica”,”teronisti pericol nr.1″,”jihadisti”.
   https://ortodoxinfo.ro/2020/12/02/nazistii-s-au-intors/

   Apreciază

  1. Pana la o vreme, s-a bucurat de simpatia multora, fiind caterisit pe nefrept. Cand insa a alunecat in schisma, prin hirotonirea necanonica a trei horepiscopi, simpatia noastra s-a transformat in tristete si dezamagire. Doresc din suflet sa-l mantuiasca Bunul Dumnezeu.

   Apreciază

  1. Socotesc ca vaccinul este parte a pecetluirii. Foarte posibil ca acesta sa fie insot de aplicarea semnului antihristic pe mana dreapta sau pe frunte. Luati-o ca pe o parere personala, supusa greselii. Va invit sa intrebati si alti parinti nepomenitori. Si eu voi intreba, la randul meu. Doamne ajuta.

   Apreciat de 1 persoană

   1. Sarut mana, Parinte, multumesc mult pentru raspuns.
    E clar din punctul meu de vedere ca vaccinul acesta va vatama duhovniceste pe cel care il ia. E clar ca trebuie sa il refuzam, indiferent de consecinte. Cu Dumnezeu inainte!!

    Apreciază

 6. Atunci când va începe campania de vaccinare anti-covid în Romania, să ne asteptăm la măsuri excepționale împotriva celor care se declară anti-vaccin.
  Marea Britanie, prima țară care aprobă folosirea vaccinului Pfizer/BioNTech.

  Odată cu lansarea iminentă a unui vaccin împotriva covid-19 și cu începrea primelor vaccinări, o unitate de elită cibernetică militară din Marea Britanie a fost însărcinată cu contracararea „propagandei online împotriva vaccinurilor”.

  Armata Marii Britanii a mobilizat o unitate de elită „de război informațional”, renumită pentru partciparea sa la operațiunile împotriva Al-Qaeda și a talibanilor, pentru a contracara propaganda online împotriva vaccinurilor.

  Marea Britanie a devenit prima țară din lume care a aprobat folosirea vaccinului anti-COVID dezvoltat de Pfizer/BioNTech pe scară largă, iar imunizările ar putea începe în câteva zile.

  Potrivit The Times, serviciul britanic de informații-semnale (Centrul Guvernamental de Comunicați alias GCHQ), a fost însărcinat să combată orice argumente anti-vaccin pe internet.

  Guvernul britanic este convins că astfel de argumente pot fi inoculate doar de Moscova. Prin urmare, și-a autorizat serviciile de informații să adapteze instrumentele utilizate împotriva propagandei ISIS pentru a face față acestui nou dușman: anti-vacciniștii. Unitatea de specialitate în domeniul apărării a fost lansată în Afganistan, în 2010 și aparține Brigăzii 77 a Armatei. Unitatea secretă a lucrat adesea cot la cot cu echipe de operații psihologice.

  GCHQ are capacitatea de a întrerupe conturile de socializare și de a răspunde anonim pe forumuri. Cu toate acestea, nu are posibilitatea de a pătrunde direct în conturile găzduite de aliații săi „Five Eyes” (Australia, Canada, Noua Zeelandă și SUA).

  Brigada 77 este o unitate care combină armata și rezervele armatei în scopul războiului neletal și al influenței comportamentale. Unitatea se află în prezent la cazarma Denison din Berkshire.

  Apreciază

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Noul Daniel Vla - Ortodoxie, Țară, Românism

Creștinism ortodox, sfinți, națiune, eroism, istorie…

Ortodoxia Jertfitoare

"Ortodoxie minunată, mireasă însângerată a lui Hristos, niciodată nu ne vom lepăda de tine noi, nevrednicii, şi dacă o vor cere situaţia şi timpurile, învredniceşte-ne să vărsăm pentru tine şi ultima picătură de sânge". - Stareţul Efrem Filotheitul din Arizona

Ortodoxia mărturisitoare

,,Dacă cineva va păzi cuvântul Meu, nu va vedea moartea în veac" (Ioan 8, 51).

Mărturisirea Ortodoxă

Portal de teologie și atitudine antiecumenistă

%d blogeri au apreciat: