Doctorul Sucharit Bhakdi: Cei care au dat acordul intrării pe piaţă a acestor vaccinuri sunt criminali

Sucharit Bhakdi s-a născut la 1 noiembrie 1946 la Washington, DC ) este un specialist german în microbiologie și epidemiologie a infecțiilor . A fost până la pensionare  profesor la Universitatea Johannes Gutenberg din Mainz și din 1991 până în 2012 șef al Institutului pentru Microbiologie Medicală și Igienă de acolo . A fost criticat de mai multe ori pentru tezele sale privind pandemia COVID-19 , care au fost exprimate în principal în videoclipuri și interviuri . Pozițiile sale au fost respinse brusc de către experți și instituții, inclusiv reprezentanți ai universităților din Mainz și Kiel , și au fost descrise ca înșelătoare spre false. Bhakdi este iul părinților thailandezi din serviciul diplomatic  (Wilkipedia). 

Dr.Bhakdi, virusolog: „prin vaccin se inoculează însăși gena virusului cv19, ucigându-ne limfocitele, adică exact acele celule care luptă cu virușii, anulându-ne practic sistemul imunitar. De acum încolo putem spune „la revedere” vieții pentru că nu vom mai avea cu ce sa luptăm împotriva virusurilor. Fără limfocite este imposibil. Prin vaccin ni se implantează direct sămânța bolilor auto-imune.

Virusologul premiat, Dr. Sucharit Bhakdi, explică de ce se grăbește vaccinarea anti- Covid19 și apreciază „evenimentul” ca fiind cel mai mare experiment medical din lume efectuat pe glob din istoria omenirii.

Dr.Bhakdi: „Cei care au dat acordul intrării pe piață a acestor vaccinuri sunt criminali. (…) Omenirea a fost transformată într-un experiment aplicat animalelor de laborator. Toți suntem transformați în animale și asta este extrem de scandalos.”

Dr.Bhakdi: ,,Cum poți inventa un vaccin împotriva unui virus pe care nu-l cunoști, nu l-ai izolat? Este foarte grav că dr.Fauci nu înțelege sau habar nu are despre astfel de probleme.” Dr.Bhakdi a publicat o carte despre virusuri & vaccinuri, convins fiind că o persoană posesoare a unui intelect mediu, dacă citește 2 capitole din cartea sa ar ști mult mai multă virusologie decât dr.Fauci.

Este de asemenea șocat că întreaga populație a lumii e obligată la vaccinare deși rata de vindecare fără vaccin este uriașă: 99.7%, adică una mai mare decât cea declarată de firmele producătoare de vaccinuri! Îl intrigă faptul că împotriva gripei există un tratamet medicamentos ieftin, diferit de cel lăudat de „specialiștii” din media și OMS, dar se aplică numai rețeta scumpă a acestora, lipsită de eficiență medicală!

Doctorul ne recomandă aproape plângând să NU ne facem acest cadou de Crăciun, să nu ne autocondamnăm la moarte. „

https://www.collective-evolution.com/…/are-we-being…/…

Florin Chilian

11 gânduri despre „Doctorul Sucharit Bhakdi: Cei care au dat acordul intrării pe piaţă a acestor vaccinuri sunt criminali”

 1. Să nu ne întristăm în aceste vremuri de prigoană, ci mai mult să ne rugăm şi să citim scrierile Sfinţilor Părinţi.

  Omenirea fără bucurie este omenirea care a lepădat prietenia cu Hristos şi a găsit alţi prieteni

  Al treilea rău care apasă asupra oamenilor vremii noastre este deznădejdea. Omenirea fără bucurie este omenirea albă de astăzi, care a lepădat prietenia cu Hristos şi a găsit alţi prieteni. Deznădejde la cei mai învăţaţi şi cei mai bogaţi. Deznădejde la femei, deznădejde chiar şi la copii. Iar pecetea deznădejdii este sinuciderea. De unde atâta deznădejde şi atâţia deznădăjduiţi în veacul nostru? De la goliciunea minţii şi de la pustiirea inimii. Mintea nu mai cugetă la Dumnezeu şi inima nu-l mai iubeşte pe Dumnezeu. De aici. Întreaga lume nu poate umple mintea omenească; numai Dumnezeu poate aceasta. Fără Dumnezeu, mintea e întotdeauna goală, iar toată cunoaşterea care intră în ea cade în gol, ca nişte pietre aruncate în prăpastie. Iubirea întregii lumi nu poate umple inima omului, căci inima simte nestatornicia iubirii lumeşti, care e când în creştere, când în descreştere, când seacă.
  Fraţii, mei, şi mintea şi inima noastră sunt afierosite lui Dumnezeu, şi numai Dumnezeu le poate aduce împlinire cu plinătatea Sa, cu plinătatea înţelepciunii bucuroase şi cu plinătatea iubirii credincioase.

  (Sfântul Nicolae Velimirovici Episcopul Ohridei şi Jicei, Prin fereastra temniţei, Editura Predania, 2007, pp. 204-205)

  Apreciat de 1 persoană

 2. Chiar daca am postat si eu la comentarii ce a zis acest doctor indian,nu mai conteaza iubitii mei.Important e ca oamenii sa inteleaga mecanismul celor care doresc moartea crestinismului de 2000 de ani.
  Pun aici videoclipul cu un parinte(nu stiu de el dar spune lucruri gandite).Omul a remarcat in mod istet:de ce in Anglia,Italia si alte tari curba infectarilor creste iar la noi e in usoara scadere?Si tot el afla raspunsul corect:crestinii din Romania sunt tot mai multi care se roaga iar Dumnezeu aici pune degetul.

  Apreciază

 3. Ziua cea bună – Nașterea Domnului
  SFÂNTUL NICOLAE VELIMIROVICI

  Hristos s-a născut, copii ai lui Dumnezeu! A venit iarăşi Ziua Bună. Poporul numeşte „zi bună” toate zilele pe care le prăznuieşte. Naşterea Domnului este însă mama tuturor celorlalte zile bune. Naşterea Domnului este prima zi bună creştinească, zi care prin strălucirea sa i-a luminat pe fiii lui Adam şi a adus bucurie în sufletele lor; prima zi dulce din multele mii de zile amare ale lumii păgâne.
  Naşterea Domnului este „zi bună” datorită Bunului Împărat, Care în această zi a cercetat lumea. Oraşele înscriu în lemn şi piatră ziua în care i-a cercetat un împărat pământesc. Iar noi să înscriem în inimile noastre cercetarea noastră de către Împăratul Ceresc. Lemnul va putrezi, piatra se va toci, însă ce este scris în inimă va trece moartea şi va intra în veşnicie. Pentru oamenii sfinţi, pomenirea numelui Împăratului Hristos în inimă este la fel ca respiraţia. După ce fiarele l-au sfâşiat pe Sfântul Ignatie în Coloseum, inima lui a fost găsită întreagă şi în inimă erau înscrise două litere: I(isus) H(ristos).

  Naşterea Domnului este „zi bună” şi datorită vieţii, care s-a arătat prin Iisus Hristos. Şi viaţa s-a arătat, scrie apostolul Ioan, şi o am văzut şi mărturisim şi vestim vouă viaţa veşnică, care era la Tatăl şi s-a arătat nouă.
  Mai înainte de la masa vieţii veşnice erau lăsate să cadă câteva fărâmituri în această lume, atât cât să-şi aducă aminte de masa vieţii cereşti. Oamenii s-au încleştat cu încrâncenare de acele fărâmituri, neştiind nici de unde, nici de la cine vin. Hristos a venit în lume să le descopere oamenilor masa cea neîmpuţinată a vieţii şi să îi cheme la veşnicul ospăţ al vieţii. Şi oricine a primit chemarea şi a crezut în Cel fără de păcat a început să simtă foame nu de fărâmituri ale vieţii, ci de viaţa deplină, de îmbelşugarea dumnezeiască a mesei vieţii. Când chinuitorul cel rău l-a îmbiat pe Sfântul Mucenic Zinovie să aleagă între moarte şi viaţă (viaţa acestei lumi), i-a răspuns sfântul: „viaţa fără Hristos nu este viaţă, ci moarte, iar moartea pentru Hristos nu este moarte, ci viaţă“ (vezi Proloagele, 20 octombrie).

  Naşterea Domnului mai este „zi bună” şi datorită dragostei, care s-a arătat prin Împăratul Hristos. Vedeţi ce fel de dragoste ne-a dat nouă Tatăl, ca fii ai lui Dumnezeu să ne numim, scrie însuşi-văzătorul lui Hristos (I Ioan 3, 1). Înainte de Hristos, neamul omenesc nu ştia de dragostea Tatălui faţă de fii şi nici de dragostea fiilor faţă de Tatăl.
  Însă prin naşterea în lume a Fiului lui Dumnezeu, Celui Unul-Născut, ochii oamenilor au fost deschişi asupra unui Părinte necunoscut, Cel din ceruri, şi asupra unei dragoste până atunci necunoscute – cea cerească. Oare nu încălzită de această dragoste cerească a lepădat Sfânta Ecaterina coroana împărătească pământească şi a primit moartea pe loc? Şi asemenea ei câte cete, şi oşti, şi popoare, împărtăşindu-se de focul acestei dragoste cereşti, au mers la moarte, lepădând de pe sine trupul ca pe o cârpă netrebnică!

  În fine, Naşterea Domnului este „zi bună“ şi datorită păcii şi puterii, înţelepciunii şi harului şi tuturor celorlalte bunătăţi de care sunt preapline cerurile şi care prin această zi s-au arătat în lume o dată cu arătarea Fiului lui Dumnezeu – a împăratului şi Slugii, Stăpânitorului şi Mucenicului, Celui îndrăgostit şi prigonit, Celui omorât şi înviat.

  Domnul să vă deschidă ochii duhovniceşti, ca să vedeţi toate bunătăţile care ne sunt arătate şi îmbiate prin naşterea Fiului lui Dumnezeu.

  (Sfântul Nicolae Velimirovici, Răspunsuri la întrebări ale lumii de astăzi vol. 2, Editura Sophia, București, 2008, pp. 105-107)

  Apreciat de 1 persoană

 4. Unui învățător despre pricina pentru care Hristos a trebuit să se nască
  SFÂNTUL NICOLAE VELIMIROVICI

  Ați întrebat de ce Hristos Domnul a trebuit să Se nască, și să crească, și să se chinuie; de ce nu S-a arătat dintr-o dată din Ceruri în chip de om matur, așa cum, potrivit miturilor eline, se arăta Apollo oamenilor. Ce comparație cu totul necuviincioasă! Cum se poate compara un Om Adevărat cu o nălucă și un Dumnezeu Adevărat cu monstruozitățile născocite?

  Pe cât e înălțimea cerului de la pământ, pe atât e înălțimea înțelepciunii lui Dumnezeu față de înțelegerea omenească. Potrivit înțelepciunii Celui Preaînalt, Hristos a trebuit să se arate lumii și ca prunc, și ca tânăr, și ca om matur, ca tuturor să le fie accesibil și să-i câștige pe toți. Dacă El n-ar fi fost nicicând copil, palid și rece ar fi fost cuvântul Lui: „Lăsați copiii și nu-i opriți să vină la Mine, că a unora ca acestora este Împărăția Cerurilor; și iarăși: adevărat zic vouă, că de nu vă veți întoarce și nu vă veți face precum copiii, nu veți intra întru Împărăția Cerurilor. Dumneavoastră sunteți învățător de copii, și ca învățător gândiți-vă cât de diferită ar fi fost relația dintre dumneavoastră și copii dacă nu ați fi fost niciodată copil.

  Hristos putea, fără îndoială, să Se arate lumii și cum voiați dumneavoastră; dar dacă ar fi făcut aceasta, nu mai putea fi pentru neamul omenesc ceea ce voia El, adică învățător și Mântuitor al tuturor, și pildă pentru toate vârstele.

  Vă roade gândul că Domnul, prin nașterea Sa neobișnuită, a sporit pentru noi taina ființei Sale. Dar nu era, oare, taina Lui de departe prea mare și prea de nepătruns ca El să Se pogoare fără de veste între oameni, în afara oricărei legături de înrudire cu oamenii? Oare n-ar fi vorbit atunci lumea despre El ca despre o nălucă? Atunci și persoana Lui, iar dimpreună cu ea și învățătura și jertfa Lui, și-ar fi pierdut temeiul real și însemnătatea reală: căci dacă e nălucă, cine dintre noi ar asculta și ar urma o nălucă?

  Mai trebuia ca Domnul nostru să Se nască tocmai în felul cum S-a născut ca prin aceasta să arate puterea și să sublinieze însemnătatea nașterii noastre duhovnicești, care stă în centrul învățăturii Lui despre om. După cuvântul Lui: dacă nu se naște cineva din nou, nu poate vedea Împărăția lui Dumnezeu. Precum El S-a născut de la Duhul Sfânt din preacuratul trup al Fecioarei Maria, așa și noi ne putem naște duhovnicește de la Duhul Sfânt întru curăția sufletului nostru. Marii duhovnici ortodocși au învățat dintotdeauna că nașterea din nou a omului este condiționată de curăția feciorelnică a sufletului. Cu alte cuvinte, sufletele care se curățesc deplin chiar și de gândurile necurate se fac asemenea sfintei Fecioare, și se învrednicesc prin bunăvoirea lui Dumnezeu să fie sălaș lui Hristos. Dacă nașterea lui Hristos din Fecioara Maria e greu de priceput pentru înțelegerea obișnuită, ea este nespus de folositoare și dătătoare de îmbărbătare pentru toți cei care doresc renașterea duhovnicesc-morală a ființei lor.

  Ca atare, liniștiți-vă și mulțumiți înțelepciunii Veșnice că Mântuitorul neamului omenesc S-a născut așa cum El Însuși a găsit că este mai bine. Și strigați împreună cu apostolul Pavel: „O adâncul bogăției și al înțelepciunii și al științei lui Dumnezeu!”. Și salutați-i pe copiii dumneavoastră la școală cu bucurie copilărească: „Hristos S-a născut, copii!”.

  (Episcopul Nicolae Velimirovici, Răspunsuri la întrebări ale lumii de astăzi, vol. 1, Editura Sophia, București, 2002, pp. 196-198)

  Apreciat de 1 persoană

  1. In Marea Britanie,in unele zone s a stopat vaccinarea anticovid pt ca oamenii de stiinta au ajuns la concluzia ca administrarea acestui vaccin micsoreaza considerabil organele genitale masculine.Multi oameni se tem ca repercursiunile negative ale vaccinului va duce la diminuarea vizibila a organelor genitale masculine,ceea ce duce inevitabil la astuparea cailor de urinat.

   Apreciază

 5. Singura iesire din ceea ce s a creat este ca oamenii de bine sa se uneasca,sa iasa cu totul de sub orice institutie statala;sa si creeze propriul stat,cu legi proprii.Sa nu mai respecte nicio lege de a actualei forme statale si numirea unui rege sau imparat din popor ca si conducator.Cea mai plauzibila varianta este iesirea cu totul din forma statala de republica si intemeierea de regat sau imperiu ca sa se inlature pt totdeauna dictatura sionista,iar regatul/imperiul,ca provincie autonoma,cu guvernare absolut proprie ,sa nu mai depinda de nimic si de nimeni din exterior.O sa se ajunga la mici enclave rupte de orice legaturi cu statul criminal,de nu se va face asa,ii vor omora pe toti.Va trebui,din pacate sa se treaca la multa suferinta pana cand se vor dumiri oamenii ca trebuia facut asa.Te pui cu caposii de mii de ani!Dar tot pe atat de fricosi si de respiratia lor,sunt astia,caposii de mii de ani.

  Apreciază

  1. Rusia sa inteleaga ca singura solutie de iesire este intemeierea imperiului rus cu tar si iesirea totala din suveranitatea actuala a Federatiei Ruse si incadrarea oamenilor in forma statala imperiala ,iar Putin va trebui somat ca,daca nu accepta functia de tar la propriu,sa fie dat jos si inlocuit cu un imparat,iar toate butoanele nucleare si toata guvernarea sa fie in mana tarului,oricare ar fi el.

   Apreciază

 6. Romanii au inceput sa miste,sa ia atitudine contra militiei:

  Preot tata a 7 copii cu 5 copii vaccinati si cu sechele grave pe viata striga sa nu se vaccineze nimeni:

  Avocatul Gheorghe Vela arata ca in Romania a inceput o mare impotrivire fata de vaccinul anticovid.Populatia a inceput sa reactioneze spre bine:

  Apreciat de 1 persoană

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Noul Daniel Vla - Ortodoxie, Țară, Românism

Creștinism ortodox, sfinți, națiune, eroism, istorie…

Ortodoxia Jertfitoare

"Ortodoxie minunată, mireasă însângerată a lui Hristos, niciodată nu ne vom lepăda de tine noi, nevrednicii, şi dacă o vor cere situaţia şi timpurile, învredniceşte-ne să vărsăm pentru tine şi ultima picătură de sânge". - Stareţul Efrem Filotheitul din Arizona

Ortodoxia mărturisitoare

,,Dacă cineva va păzi cuvântul Meu, nu va vedea moartea în veac" (Ioan 8, 51).

Mărturisirea Ortodoxă

Portal de teologie și atitudine antiecumenistă

%d blogeri au apreciat: