Sfântul Maxim Mărturisitorul: Chiar dacă lumea toată ar începe să se împărtăşească cu patriarhul, eu nu pot să mă împărtăşesc cu dânsul

          Un umil călugăr a cutezat să înfrunte patru patriarhi ecumenici de Constantinopol. Numele acestora, Serghie, Pirus, Pavel şi Petru, nu le veţi regăsi printre Sfinţii lui Dumnezeu pentru că aceştia, in nevrednicia lor, au alunecat pe tărâmul ereziei şi s-au pierdut. Numele călugărului, Mărturisitor şi mare apărător al Dreptei Credinţe, străluceşte în cer şi în istoria noastră bisericească.

            Sfântul Maxim Mărturisitorul, căci despre el e vorba, a trăit între anii 580-662, ani grei pentru Biserică, deoarece ereticii monofiziţi şi cei monotelişti erau deosebit de virulenţi. Împotriva acestor erezii s-a ridicat Sfântul Maxim Mărturisitorul.

          Odată, au venit la Sfânt doi demnitari împărăteşti şi l-au întrebat: ,,Nu te împărtăşeşti cu scaunul Constantinopolului?’’ Răspunsul lui a fost direct, de neclintit: ,,Nu mă voi împărtăşi’’. Cerându-i-se să-şi susţină refuzul de a fi în comuniune cu ereticii, Sfântul a grăit aceste cuvinte: ,,Deoarece au lepădat cele patru Sfinte Sinoade prin cele nouă capitole ce le-au alcătuit în Alexandria şi prin Alcătuirea scrisă după aceea de Serghie patriarhul…s-au blesemat pe sine de atâtea ori. Deci cei ce singuri de la sine sunt blestemaţi şi lepădaţi de sinodul ce a avut loc la Roma şi de preoţie sunt înstrăinaţi, aceia ce fel de taină săvârşesc? Apoi ce duh vine asupra acelora care se hirotonisesc de aceia?’’ Văzând logica şi înţelepciunea pe care le arăta Sfântul lui Dumnezeu, demnitarii l-au întrebat insinuant: ,,Numai tu te vei mântui?’’ Le-a răspuns cu smerenie: ,,Când toate popoarele se închinau în Babilon chipului de aur, cei trei Sfinţi tineri n-au osândit pe nimeni de pierzare; pentru că nu căutau la faptele altora, ci numai pe ei singuri se păzeau, ca să nu cadă din Buna Credinţă cea adevărată. Asemenea şi Daniil, cel aruncat în groapa cu lei, n-a osândit pe aceia care nu se rugau lui Dumnezeu, după porunca lui Darie; ci cugeta şi se îngrijea pentru sine şi voia mai bine să moară, decât să greşească lui Dumnezeu. Deci, să nu-mi dea şi mie Dumnezeu, să judec pe cineva, nici să zic că numai eu mă voi mântui. Însă, pe cât pot, voiesc mai bine a muri, decât să-mi tulbur conştiinţa mea, greşind cu ceva împotriva Dreptei Credinţe’’. Demnitarilor împărăteşti l-au ispitit pe Sfânt: ,,Ce vei face când romanii se vor uni cu bizantinii? Căci aseară au venit de la Roma doi clerici şi dimineaţă, în ziua duminicii, se vor împărtăşi cu patriarhul din preacuratele Taine’’. Ceea ce le-a răspuns Sfântul Maxim Mărturisitorul sunt cuvinte care au străbătut veacurile şi vor sta mărturie până la sfârşit de ceea ce înseamnă statornicie în Dreapta Credinţă Ortodoxă: ,,Chiar dacă toată lumea ar începe să se împărtăşească cu patriarhul, eu nu pot să mă împărtăşesc cu dânsul, pentru că ştiu că Duhul Sfânt, prin Apostolul Pavel, a dat anatemei chiar pe îngeri, dacă ar fi propovăduit într-alt chip, aducând ceva nou în Credinţă’’ (După Vieţile Sfinţilor pe ianuarie. Ed. Mănăstirea Sihăstria, 2005, p. 471-472).

          Binecuvântat de Dumnezeu va fi acela care, asemenea Sfântului Maxim Mărturisitorul, alege să moară, decât să batjocorească Sfânta Credinţă Ortodoxă.

Presbiter Ioviţa Vasile

Publicitate

18 gânduri despre „Sfântul Maxim Mărturisitorul: Chiar dacă lumea toată ar începe să se împărtăşească cu patriarhul, eu nu pot să mă împărtăşesc cu dânsul”

 1. Minunată predică ziditoare de conştiinţe!
  Să fie blagoslovit cuvântul Sfinţiei Voastre în vecii nesfârsiţi, Prea Cucernice Părinte Vasile!Amin
  “Îndreptătorule al Ortodoxiei, învăţătorule al dreptei cinstiri de Dumnezeu şi al curăţiei şi luminătorule al lumii, podoaba călugărilor cea de Dumnezeu insuflată Sfinte Părinte Maxim, înţelepte, cu învăţăturile tale pe toţi i-ai luminat. Alăută duhovnicească, roagă-te lui Hristos Dumnezeu ca să mântuiască sufletele noastre.“
  Troparul Sfântului Cuvios Maxim Mărturisitorul

  “Numai acesta vrea cu dinadinsul să se mântuiască, care nu se împotriveşte leacurilor doftoriceşti. Iar acestea sunt durerile şi întristările aduse de diferitele lovituri. Cel ce se împotriveşte însă, nu ştie ce negustorie se face aici, nici cu ce câştig va ieşi de aici.“

  “Patru sunt felurile generale ale părăsirii: Una din iconomie, cum este la Domnul, ca prin păruta părăsire cei părăsiţi să se mântuiască. Alta spre dovedire, cum este la Iov şi Iosif, ca să se arate unul stâlp al bărbăţiei, altul al neprihănirii. A treia spre povăţuire duhovnicească, cum este la Apostolul, ca, smerindu-se în cugetare, să păstreze covârşirea harului. În sfârşit a patra este lepădarea, ca la iudei, ca pedepsiţi fiind, să fie încovoiaţi spre pocăinţă. Dar toate felurile sunt mântuitoare şi pline de bunătatea şi de iubirea de oameni a lui Dumnezeu.“

  “Hristos nu vrea ca tu să porţi vreunui om ură sau supărare, sau mânie, sau să ţii minte răul in niciun chip si pentru niciun lucru vremelnic. Aceasta o strigă cele patru Evanghelii.“

  “Când ne văd dracii că dispreţuim lucrurile lumii, ca să nu mai urâm pentru ele pe oameni şi să cădem din dragoste, stârnesc impotriva noastră defăimari, ca nerabdând supărarea, să urâm pe cei ce ne defaimă.“

  “Cu cât te rogi mai mult din suflet pentru cel ce te defaimă, cu atât Dumnezeu le arată adevărul celor ce se smintesc.“

  “Mulţi au spus multe despre dragoste. Dar numai căutând-o între ucenicii lui Hristos o vei afla. Căci numai ei au avut Dragostea adevărată, ca învăţător al dragostei. Ei ziceau despre ea: «De aş avea proorocie şi de-aş cunoaşte toate tainele şi toată cunoştinţa, iară dragoste nu am, nimic nu-mi foloseşte». Cel ce a dobândit prin urmare dragostea, a dobândit pe Dumnezeu însuşi, întrucât «Dumnezeu iubire este». A Lui e slava în veci. Amin.“

  extrase din Filocalia II, Sf. Maxim Marturisitorul, “Capete despre dragoste“, în traducerea și editarea Pr. Dumitru Staniloae

  Scopul diavolului este să-l despartă pe om de nădejdea în dragostea și purtarea de grijă a lui Dumnezeu
  SFÂNTUL CUVIOS MAXIM MĂRTURISITORUL

  “Diavolul este vrăjmaș lui Dumnezeu și răzbunător. Vrăjmaș, când, ca unul care-L urăște pe El, pare cumva să aibă dragoste pierzătoare către noi, oamenii, convingându-ne prin modurile patimilor celor de voie prin plăcere să preferăm bunătăților veșnice pe cele vremelnice. Prin aceste patimi furând toată dorirea sufletului, ne desparte complet de dumnezeiasca dragoste, făcându-ne vrăjmași de voie ai Făcătorului. Iar răzbunător este, când dându-și pe față toată ura împotriva noastră, ca unii care deja suntem în mâna lui prin păcat, cere pedeapsa împotriva noastră.
  Căci nimic nu-i este atât de iubit diavolului cât omul pedepsit. Aceasta îngăduindu-i-se, născocind atacurile patimilor fără de voie le aduce unele după altele ca o furtună cu cruzime asupra celor împotriva cărora i s-a dat putere prin îngăduința lui Dumnezeu, nu fiindcă vrea să împlinească porunca dumnezeiască, ci fiindcă dorește să-și hrănească patima urii împotriva noastră, pentru ca prin multa greutate a nenorocirilor dureroase, sufletul, plecându-se prin slăbiciune să taie de la el însuși puterea nădejdii dumnezeiești, făcând asaltul durerilor care i se întâmplă pricină de lepădare de Dumnezeu în loc de învățătură de minte.

  Sfântul Maxim Mărturisitorul, Capete teologice, traducere de Laura Enache

  Apreciază

 2. “Vai lumii, din pricina smintelilor! Că smintelile trebuie să vină, dar vai omului aceluia prin care vine sminteala.
  Iar dacă mâna ta sau piciorul tău te sminteşte, taie-l şi aruncă-l de la tine, că este bine pentru tine să intri în viaţă ciung sau şchiop, decât, având amândouă mâinile sau amândouă picioarele, să fii aruncat în focul cel veşnic.
  Şi dacă ochiul tău te sminteşte, scoate-l şi aruncă-l de la tine, că mai bine este pentru tine să intri în viaţă cu un singur ochi, decât, având amândoi ochii, să fii aruncat în gheena focului.!” (Mt. XVIII, 7-9)

  SFÂNTUL MAXIM MARTURISITORUL, este pentru noi ortodocşii norul călăuzitor în întunericul generalizat al apostaziei prin tăcere, prezent astăzi la toate nivelele ierarhiei şi preoţimii BOR, a pleromei manipulate şi căzute in somnul cel de moarte duhovnicească.

  Acest mare bătrân duhovnicesc, deja trecut de şaptezeci de ani, cel mai luminat dascăl al Bisericii de atunci a fost luat la pumni, palme, înjurături şi acoperit, la propriu!, cu scuipat pe tot trupul şi pe toate veşmintele sale de către oamenii împăratului în faţa episcopului.
  “În numele lui Dumnezeu”, el a fost prigonit, bătut şi batjocorit.
  “În numele lui Dumnezeu”, a fost judecat, „anatemizat”, condamnat la tăierea limbii şi a mîinii drepte!
  Cel pe care astăzi îl preţuim şi îl cinstim cu evlavie şi dragoste ca pe unul dintre cei mai mari sfinti Filocalici, autor al unor scrieri teologice de o înălţime greu de ajuns şi adesea greu de înţeles pentru un creştin obişnuit, a fost tratat ca un criminal de rând… şi mult mai rău decat atât, a fost torturat cu bestialitate de către reprezentanţii de atunci ai instituţiei ecleziale!

  *“Eu nu doresc ca ereticii sã patimeascã, nici nu mã bucur de rãul lor – fereascã Dumnezeu! – ci mai degrabã mã bucur și împreunã mã veselesc de întoarcerea lor; cãci ce e mai plãcut celor credincioși, decât sã vadã adunaţi împreunã pe copiii cei risipiţi ai lui Dumnezeu? Nu scriu nici îndemnându-vã sã puneţi asprimea înaintea iubirii de oameni – nu aș putea sã fiu atât de sãlbatic – ci rugându-vã sã faceţi și sã lucraţi cele bune pentru toţi oamenii cu luare aminte și cu cercare multã și fãcându-vã tuturor toate, dupã cum are nevoie fiecare din voi.

  Numai un lucru îl voiesc de la voi: vã rog sã fiţi aspri și neînduraţi faţã de orice ar putea sã ajute la dãinuirea credinţei lor nebunești, cãci socotesc urã faţã de oameni și despãrţire de Dumnezeiasca dragoste, ajutorul dat rãtãcirii eretice spre mai mare pierzanie a celor ce se ţin de aceastã rãtãcire“.

  Cât de străină este această “dragoste” de sine de dragostea reală a Sfântului Maxim, acuzat că urăşte, acuzat de încăpăţânare şi călcat în picioare de cei care ziceau “pace, pace”!
  In aceste vremuri rele, “atot-iubitorii” si “atot-toleranţii” faţã de eretici, sodomiţi, transgenderi, pãgâni, îi zdrobesc, îi ponegresc, îi persecutã şi îi urãsc de moarte pe fraţii lor care îndrãznesc sã se opunã hotãrârilor greşite promovate de sinodul tâlharesc din Creta şi planurilor viclean ticluite de cei care vor să instaureze noua ordine mondialâ.
  La rândul lor, membrii cinului preoţesc laic şi monahal, tac în ascultarea faţã de stãpânul lumesc, fie el arhiereu sau slujbaş al vremelnicei stãpâniri omeneşti, nefacând ascultare mai întâi de Marele Arhiereu şi mărturisind cu glas puternic Adevărul, indiferent de consecinţe.
  Asta le şi dã în vileag falsitatea şi caracterul înşelãtor al vorbelor mari şi frumoase despre iubire, care menţin turma neştiutoare în plecată ascultare faţă de cel care promovează satanistul CMB si alte asemenea organizaţii, în relatii de strânsă prietenie frăţească cu pseudo patriarhul Bartolomeu si ereticul papă.
  O “iubire” găunoasă, siropoasă, sentimentalistă şi închipuită care va conduce în curând ortodocşii spre unirea cu ereticii papistaşi şi uniaţi.
  Le răspunde Sfântul Maxim:

  **„Este cu neputinţă, pe cât socot, să se facă acest lucru, pentru că romanii nu vor suferi ca glăsuirile purtătoare de lumină ale Părinţilor să fie suprimate dimpreună cu rostirile necurate ale ereticilor, nici ca lumina să dispară împreună cu întunericul. Pentru că obiectul închinării noastre nu va mai fi nimic dacă se va face vreo suprimare a cuvintelor învăţate de Dumnezeu“.

  „Fiindcă nu pot să întristez pe Dumnezeu tăcând asupra celor ce El Însuşi a poruncit să fie grăite şi mărturisite.“

  „Nu există nimic mai silnic decât o conştiinţă care te acuză şi nimic mai îndrăzneţ decât o conştiinţă care te apără.“

  „– Spunând tu aceste lucruri, ai făcut schismă în Biserică.

  Atunci el i-a spus:

  – Dacă cel ce grăieşte cuvintele Sfintelor Scripturi şi ale Sfinţilor Părinţi face «schismă» în Biserică, atunci ce se va arăta făcând Bisericii cel ce se arată suprimând dogmele sfinţilor, dat fiind că fără de ele nu este cu putinţă însuşi faptul de a exista o Biserică?“

  *Sfântul Maxim Marturisitorul (epistola 12: PG91, 465C)
  ** selecţiuni din ACTELE PROCESULUI SFÂNTULUI MAXIM MĂRTURISITORUL ŞI A UCENICILOR LUI
  Audierea de la palat (655)

  Apreciază

   1. Antony Blinken e fiara aceea apocaliptica ,precursorul jegului care aparea noaptea sfintilor pustnici si i cereau inchinare,acela care s a purtat ca o tarfa in fata Mantuitorului in pustia Carantaniei.

    Apreciază

 3. Potrivit Ministerului Sănătății din Franța, 139 de cazuri de efecte secundare grave sau neașteptate au fost identificate în Franța. De asemenea, cinci persoane au murit după ce au primit vaccinul Pfizer-BioNTech.

  Trei decese s-au înregistrate la Nancy. Ministrul sănătății, Olivier Véran, a declarat că toți cei decedați aveau peste 75 de ani și sufereau de comorbidități, relatează FranceInfo.

  Trei decese au fost înregistrate de centrul regional de farmacovigilență din Nancy (Meurthe -et-Moselle), unul de la Tours (Indre-et-Loire) și ultimul e cel de la Montpellier (Herault).

  Specialiștii germani de la Institutul Paul Ehrlich au anunțat luni că investighează moartea a 10 persoane, la scurt timp după ce au fost „imunizate” împotriva Covid-19.

  Anunțul a fost făcut de Brigitte Keller-Stanislawski, șefa Departamentului de Siguranță a Medicamentelor și Dispozitivelor medicale al institutului, informează Business-Standard. Anunțul vine după ce în Norvegia s-au înregistrat 29 de decese în rândul vârstnicilor imunizați cu noul vaccin anti covid.

  Apreciază

  1. A.C.L.U.,E.P.E.C. SI E.F.F. sunt,cred eu,organizatii care sunt sigur ca au si centre in Romania.Eu gandesc asa:daca vaccinurile anticovid au nanotehnologie in ele,nu am avea mare spor daca am ramane cu contestatiile doar la nivelul instantelor de judecata .Mi s ar parea mai cu efect sa contactezi organizatiile de mai sus pentru a ti cuantifica drepturile.Dau idei pentru parintii care si au vaccinat copiii si au probleme.De ce vin cu ideea apelarii la acestea de mai sus?Pt ca vaccinurile nu mai sunt doar componenta medicala,fiind vorba aici in mod clar de sistem RFID incorporat in om pentru sclavizare.Ganditi va ca acceptand vaccinul anticovid,organismul dumneavoastra poate deveni tinta speculantilor ,comerciantilor de organe.Din aceasta cauza,o data acceptand ca in organismul dvs sa fie introdus un sistem RFID de monitorizare ale organelor dvs interne prin vaccinul care contine nanoparticule,veti deveni prada usoara la orice campanie de vanatoare de oameni.Ganditi va de miliarde de ori inainte de a lua decizia de vaccinare.Puneti va problema:in caz de,fereasca Dumnezeu de un atac vanatoresc antiuman,cine va ofera garantia 100% ca veti iesi nevatamat cand vi se vor ravni,pt comercializare,organele dvs interne inclusiv inima?
   https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=537886623481164&id=100017794930454&sfnsn=mo

   Apreciază

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Noul Daniel Vla - Ortodoxie, Țară, Românism

Creștinism ortodox, sfinți, națiune, eroism, istorie…

Ortodoxia Jertfitoare

"Ortodoxie minunată, mireasă însângerată a lui Hristos, niciodată nu ne vom lepăda de tine noi, nevrednicii, şi dacă o vor cere situaţia şi timpurile, învredniceşte-ne să vărsăm pentru tine şi ultima picătură de sânge". - Stareţul Efrem Filotheitul din Arizona

Ortodoxia mărturisitoare

,,Dacă cineva va păzi cuvântul Meu, nu va vedea moartea în veac" (Ioan 8, 51).

Mărturisirea Ortodoxă

Portal de teologie și atitudine antiecumenistă

%d blogeri au apreciat: