Bill Gates, proorocul diavolului

Cartea Apocalipsei are o Dumnezeiască proorocie, pe care începem să o înţelegem în ,,aceste vremi cumplite anilor noştri’’. Care este proorocia, privitoare la Babilonul antihristic, întins peste toată faţa pământului? ,,…neguţătorii tăi erau stăpânitorii lumii şi pentru că toate neamurile s-au rătăcit cu fermecătoria ta. Şi s-a găsit în tine sânge de Prooroci şi de Sfinţii şi sângele tuturor celor înjunghiaţi pe pământ’’ (Apocalipsa 18, 23-24).

Unul din neguţătorii Babilonului antihristic este Bill Gates. Ştiţi mai bine decât mine cum a neguţorit afacerile de la Microsoft şi cum a ajuns unul din marii neguţători ai lumii, prin bogăţia fabuloasă pe care a acumulat-o. Bill Gates şi jalnica sa soţie, Melinda, sunt dintre marii neguţători ai lumii, dintre marii ,,stăpânitori ai lumii’’. Paranteză: faceţi cuvenita distincţie între Stăpân şi stăpânitor. Stăpânul lumii şi al întregii creaţii este Dumnezeul nostru. Stăpânitorii sunt cei care încearcă să uzurpe creaţia Marelui nostru Dumnezeu şi cred că au puterea şi dreptul să hotărască pentru lumea întreagă. Aceştia sunt antihriştii vremurilor noastre.

Bill Gates a părăsit rosturile fireşti ale fiecărei făpturi de pe acest pământ şi s-a pus, trup şi suflet, în slujba diavolului. Nu are nicio calitate oficială, nu e preşedinte, ministru, şeic, cancelar, rege, împărat sau altceva, e un mare neguţător, extrem de bogat, şi din această poziţie îşi permite să hotărască pentru toate făpturile lui Dumnezeu. De prin 2012 ne-a înştiinţat că va veni o pandemie care va fi combătută cu un vaccin ucigaş. Uite că a venit! Şi ,,pandemia’’, şi vaccinul ,,salvator’’. Salvator însemnând că vor muri nişte milioane de făpturi ale lui Dumnezeu, pentru că pământul nu are capacitatea să hrănească mai multe miliarde de oameni! ,,dumnezeul veacului acestuia’’ hotărăşte în locul Dumnezeului Adevărului! Crede el. Cred ei, că sunt mai mulţi.

Acest criminal, împreună cu acoliţii lui, ar fi trebuit întemniţaţi de multă vreme. Nu suntem navi. Cine dintre oamenii muritori de rând ar putea să întemniţeze marii criminali, marii neguţători, marii bogătani ai lumii? Niciunul. Pentru că nu acesta este planul lui Dumnezeu. Atotputernicul îi mai lasă, o vreme, să-şi dea toată măsura răutăţii lor, şi apoi va revărsa apele Marii Roşii asupra lor şi se vor pogorî de vii în iad, pentru că iadul l-au dorit.

Bill Gates îşi îngăduie, în locul Dumnezeului Adevărului, să jaloneze istoria care va urma. Ne spune ca va apărea o nouă pandemie şi trebuie să procedăm aşa şi aşa. De unde ştie acest individ că va veni o nouă pandemie? Ştie, pentru că este unul din neguţătorii lumii. Ne spune că va trebui să cheltuim miliarde pentru a salva trilioane. Trilioanele lor.

Cum să închei articolul meu? Cu cuvintele Mântuitorului Hristos: ,,Nu vă temeţi’’. Nici de diavolul, nici de Bill Gates, nici de toţi slujitorii satanici, fiinţe jalnice, vrednice de plâns.

Presbiter Ioviţa Vasile

22 de gânduri despre „Bill Gates, proorocul diavolului”

 1. Aceasta este cea mai rea criză din istoria Creştinismului!
  Părintele Justin Pârvu

  “Aceasta este cea mai rea criză din istoria Creştinismului! Şi credincioşii, bieţii oameni continuă să întrebe: Unde sunt duhovnicii noştri, preoţii noştri, mănăstirile noastre? Ce fac ei? Și trebuie să vă spun că oamenii sunt ceea ce noi preoţii îi învăţăm să fie, şi ceea ce noi, monahii, suntem. Noi am tăcut prea mult, ne-am făcut prea mult că nu vedem sau nu auzim. Noi încă dormim. Să ferească Dumnezeu să dăm socoteală de aceia care şi-au trădat credinţa! La această oră, monahismul e chemat să apere adevărul credinţei. Monahului i se cere a-şi părăsi singurătatea şi izolarea.
  Suntem lipsiţi de credinţa şi curajul Sfinţilor noştri Părinţi.
  Părintele Justin Pârvu: Noi nu ştim cum să ne apărăm fiinţa, sufletele şi inimile noastre. Acesta e lucrul care contează cu adevărat, aceasta e realitatea fundamentală pe care noi, ca fiinţă umană, trebuie mereu să o sprijinim şi să o apărăm. Noi niciodată nu am ştiut să ne apărăm sufletul. Ne-am revoltat cînd nivelul material a fost sever redus, dar niciodată nu ne-am revoltat cînd sufletul nostru a început să fie atacat şi distrus.”

  Ştefan( traducătorul maicii Nina): Credeţi că viaţa religioasă ne poate ajuta acum?

  Părintele Justin Pârvu: Da, cu siguranţă. Ne poate ajuta în mod esenţial. Din nefericire avem aceeaşi coruptă ierarhie pe care o avem de 45 de ani de la comunişti. Ierarhii cu siguranţă îşi cunosc meseria, ştiu cum să corupă, aşa că aproape toată ierarhia noastră are pete urîte, hidoase pe conştiinţă. O pată nu poate fi ştearsă mult timp. Eu îi înţeleg.
  A greşi e omenesc. Dar a rămîne în greseală şi a greşi în continuare e diabolic. Nu pot să accept această greşită poziţie a Bisericii, a preoţilor şi a episcopilor, a fiecăruia cînd e nevoie să stai treaz şi să lupţi, atunci cînd naţiunea şi credinţa sînt în pericol.

  (…)Părintele Justin Pârvu: – Viaţa monahală contemporană e total diferită de ceea ce era în trecut. La această oră, monahismul e chemat să apere adevărul credinţei. Monahului i se cere a-şi părăsi singurătatea şi izolarea.(…)

  Ascunzîndu-ne în spatele cuvintelor “supunîndu-ne oficialităţilor, ne supunem lui Dumnezeu Însuşi”, ierarhia noastră s-a supus în faţa cezarului acestei lumi. Acest lucru ne subminează existenţa noastră. Nu vreau să spun că trebuie să fii nerespectuos, dar acest mod de a deforma versetul biblic ne-a înrobit pe noi monahii, politicienilor. Din nefericire, sîntem lipsiţi de credinţa şi curajul Sfinţilor noştri Părinţi, care au coborît din sihăstrie şi au mers pe străzi şi în pieţele Constantinopolei ca să prevină distrugerea sfintelor icoane cu propria lor viaţă. Şi dacă am avea minimum din această credinţă a sfinţilor în Domnul nostru Iisus Hristos, am putea cu siguranţă schimba soarta acestei ţări. Vedeţi voi, noi am tăcut prea mult, ne-am făcut prea mult că nu vedem sau nu auzim. Noi încă dormim. Să ferească Dumnezeu să dăm socoteală de aceia care şi-au trădat credinţa!(…)

  Părintele Justin Pârvu: Dacă România îşi vine acum în fire, dacă devine mai cinstită şi luptă pentru viaţă şi drepturile ei, cu siguranţă poate învinge. Dar pentru aceasta trebuie cu toţii să ne sprijinim împreună, unii pe alţii, pînă la sfîrşit. Şi trebuie să spun că oamenii sînt ceea ce noi preoţii îi învăţăm să fie, şi ceea ce noi sîntem. Noi ne vedem în oameni aşa cum te-ai uita într-un pahar. Biserica trebuie să se întoarcă la datoria ei pentru că importanţa şi influenţa ei sînt înfiorătoare. Patriarhul trebuie să ia totul în mîinile lui şi să înţeleagă care sînt datoriile oamenilor de astăzi. Aceasta nu înseamnă ca toţi să se implice în politică. Trebuie să ne ocupăm de ceea ce Iisus Hristos ne-a învăţat pe noi.

  Ştefan: Care credeţi că va fi evoluţia vieţii monahale?

  Părintele Justin Pârvu: E dificil a spune, atîta vreme cît suferim de această mentalitate bolnavă. Monahismul suferă de această boală de care suferă şi societatea însăşi. Dar cînd viaţa monahală va deveni sănătoasă din nou societatea de asemenea se va însănătoşi. Viaţa monahală este acum chiar decăzută. Sînt foarte îngrijorat de victimele pe care prozelitismul protestant a început să le facă în ţara noastră. Credinţa noastră ortodoxă e înţeleasă numai cu stimulente materiale, nu vedeţi? Nordul Moldovei e inavadat de materialism. Oameniii vin şi îi ademenesc pe moldoveni cu bunătăţi, pachete, blugi şi nu mai ştiu ce. Bunul nostru creştin ortodox e total pierdut, bietul om. Bunurile materiale sînt singurele bunuri care-l interesează acum. Moldova a fost una din cele mai spirituale părţi ale ţării. Dar acum are o disperată concepţie materială.

  Ştefan:Credeţi că se mai poate descoperi caracterul militant în monahismul nostru? În ce constă? Aceasta e ceea ce mi-ar plăcea să aud.

  Părintele Justin Pârvu: Tipicul ortodox e al doilea element în comparaţie cu esenţa adevărului nostru, cu adevărata chemare şi misiune. Tipicul e un lucru omenesc. Nu e o dogmă, o doctrină. Sigur, e important cînd şi cum citeşti Vecernia sau să săvîrşeşti Sfînta Liturghie după rînduială. Dar cu adevărat important este să ne cristalizăm, să ne dezvoltăm spiritul de sacrificiu, de jertfă din noi şi acesta este miezul manifestărilor exterioare. Vorbesc despre capacitatea de a înţelege vîrsta pe care o trăim acum şi despre rolul pe care-l avem în mărturisirea adevărului creştin ortodox.

  Înţelege monahismul misiunea cu care se confruntă? Pentru că monahismul, în concepţia mea, mişcă lumea, este cel care ţine aprinsă flacăra vieţii şi a adevărului în lume. Monahismul e geniul creştinismului. Nu sînt sigur că citirea troparelor, a Vecerniei, Privegherile, trezirea la miezul nopţii şi citirea Acatistelor îl fac pe om fericit. Aş vrea să văd geniul omului cum reînnoieşte viaţa monahală, în sensul de a se umple cu forţă creativă. Aceasta e ceea ce vreau. Dar în aceste timpuri nu pot să văd acest lucru. Noi nu vedem că Ortodoxia şi adevărul sînt atacate din toate părţile de ateism, de neoprotestantism, de indiferenţă şi de altele. Ochii noştri nu sînt deschişi în faţa acestor pericole şi continuăm să dăm acelaşi răspuns: “Hai să postim, hai să ne rugăm, hai să ne spovedim”. Toate acestea sînt adevărate şi necesare. Dar noi nu le facem în realitate. Pentru că dacă le-am face, apoi am putea vedea rezultatul: reînnoirea spirituală a credinţei noastre, o viaţă plină de jertfă.

  Monahismul e cea mai înaltă chemare la această oră. Viaţa monahală, prin lumina ei, prin energia sacrificiului ei, e singura capabilă să biruie criza actuală.

  Din nefericire, lucrurile nu stau încă aşa. Oamenii adesea spun: “Am văzut Agapia. Ce mănăstire frumoasă, ce drăguţă, ce mare! Minunate ateliere, minunate lucruri!” Şi ce-i cu asta? Nu le puteţi găsi pe acestea şi în lume? Noi nu avem nevoie de reclamă. Noi avem nevoie de Viaţă, care să rămînă după noi. Sîntem în criză, nu-i aşa? În cea mai mare din istoria Bisericii! Dacă continuăm aşa, vom dispărea ca naţiune în mai puţin de 50 ani.
  Părerea mea: Aceasta este cea mai rea criză din istoria Creştinismului! Şi credincioşii, bieţii oameni continuă să întrebe: Unde sînt duhovnicii noştri, preoţii noştri, mănăstirile noastre? Ce fac ei?”

  Fragmente din Interviuri luate de maica Nina Hagopian din Alaska, publicate în revista The Orthodox Word, 1994

  „(…)Părintele Justin Pârvu: Vor veni vremuri şi mai grele. Prigoanele, puşcăriile, schingiuirile şi tot calvarul îndurat de noi în timpul comunismului au fost uşoare pe lângă ce va urma. Şi va fi foarte greu să-ţi menţii credinţa şi s-o treci generaţiilor următoare, aproape la fel de greu ca acum 2000 de ani.
  – Reporter: Ce ne ameninţă atât de rău?

  – Părintele Justin Pârvu: Păi, iacătă, globalizarea vine ca un buldozer care striveşte totul înaintea lui. Şi odată cu globalizarea, erezia ecumenismului, pofta pentru consum prostesc peste nevoie… Am aderat la Uniunea Europeană…
  Am zis cândva: intrarea în Ue este ieşirea din Ortodoxie. Dar revin şi zic: depinde de noi să nu lepădăm deodată credinţa. Că si o haină nu o dezbraci dintr-o mişcare, mai întâi scoţi o mânecă, apoi cealaltă. Până atunci, s-ar putea ca poporul să se deştepte. Dacă nu ne vom aşeza genunchii la pocăinţă, dragii mei, nu vom reuşi nimic. Dacă ne vom ruga însă cu râvnă, dacă ne vom osteni în rugăciune, Dumnezeu va face ca totul să fie posibil. Şi toate aceste încercări, globalizare, ecumenism şi cine ştie care altele, toate vor fi spulberate de forţa rugăciunii.
  – Reporter: Nădejdea mirenilor este că marii duhovnici ne vor îndruma…
  –Părintele Justin Pârvu: Ei, marii duhovnici… Dacă am şti ce impresie are Dumnezeu despre marii duhovnici… (râde).
  Noi n-am avut duhovnici aşa cum vremea a cerut-o. Şi de-aia poporul a căzut.”
  (Interviu 2007 pentru „Formula As”)

  Apreciază

   1. Atentie mare.Sa nu confunde cineva inceputul razboiului cu plandemia.Pe motivul vaccinului anticovid se vor certa statele intre ele.Vor zice asa:voi nu v ati vaccinat,ne creati probleme;alte state vor zice altor state:voi ati folosit un vaccin care nu s a dovedit eficient,ne creati probleme,pagube.Alte state vor zice statelor care s au vaccinat:voi v ati vaccinat pentru ca vreti sa veniti peste noi.

    Apreciază

   2. Iata textul declaratiei lui Putin de la Davos:
    https://www.themoscowtimes.com/2021/01/27/geopolitics-sanctions-and-social-media-putins-davos-speech-in-quotes-a72752

    Din declaratie si din felul cum decurg evenimentele azi,in sensul ca nu mai exista limite in nimic,toate converg spre razboi.Pe vremuri normale de pace nu ar fi fost arestati mitropoliti pt ca fac slujbe,nu ar fi fost scosi credinciosii cu jandarmii din biserici.Hai sa fim seriosi,toate indicatoarele merg spre razboi.Care mai viseaza acum la imbogatire si inavutire pe vremurile astea de genocid inseamna ca e dement,e dus rau cu capul.

    Apreciază

  1. https://ortodoxinfo.ro/2021/01/29/incendiu-la-matei-bals-5-morti-iohannis-nu-raspunde-nici-acum-cu-capul-atunci-trebuie-revolutie/

   Cum sa mai visezi la vremuri normale cand genocidul este in fata ochilor?Inseamna ca creierii tai au luat o pe aratura,esti paranoia.Dementii astialalti au luat o cu pluta si nu te mai intelegi macar cu unul,sa i trezesti ca sunt in erezie.Pa.Sunt dusi cu sorcova .Li s a micsorat creierul de atata ecumenism.Ce sa mai faci cu ei?Unul nu i normal.La atata boala cu creierul si gandeste te ca e dusa pe picioare zambind ,ce vremuri bune sa mai vina?Cand il vad pe p.Calistrat Chifan si vad ce debiteaza,o iau de unul singur pe strada,ma racoresc si ma intorc inapoi acasa si zic:”Nu,mai,nu mai.Nu se mai poate.Daca nu se mai poate,nu se mai poate.Vine finalul.Nu se mai poate.E prostia intrupata.Prostia a ajuns de nu mai poti sa gandesti.Ramai statuie.Nu mai poti face nimic.Ramai tampit si privesti asa fara tinta.Ti se taie respirarea,se opreste inima,gata,se opreste totul in tine.Sa i dai una?Ce folos daca e dus fara oprire,cred?Sa l pui la psaltire?Se duce de tot de tot tie iti pare rau”.

   Apreciază

  1. Parintele Ilie Diamantidis.Parintii lui erau crestini ortodocsi cu frica de Dumnezeu si evlaviosi.Mama sa murise csnd era mic iar tatal s recasatorit .Mama vitrega se purta cu micul Ilie in cel mai salbatic mod posibil ca doar nu era copilul ei.Il chinuia atarnandu l de copac cu picioarele in sus;cand venea tatal lui de la camp si intreba daca si Ilie a mancat ,ea spunea ca a mancat,pt a i inchide gura lui iar copilul sa ramana flamand si nrmancat pe mai departe.Cand era pe patul dr moarte si ea isi cerea iertare la rsul care il l a facut ,el ii spunea fara greutate ca asta nu e nicio problema si ca a iertat o,ba mai mult,a ingrijit o cu atentie pana cand aceasts a murit:
   https://doxologia.ro/viata-bisericii/documentar/parintele-ilie-diamantidis-izvoratorul-de-mir

   Apreciază

 2. „Incendiu cu patru decese de pacienți la Matei Balș. Nemernicii de la butoane au lăsat să se repete nenorocirea de la Piatra Neamț. De data asta, la cel mai bine dotat spital de infecțioase din țară.
  Cum „bine” zicea „comandantul acțiunii”, am trecut de mult timp la medicina de dezastru. Pe care o plătim regește, cu contribuții de „asigurări” sociale de sănătate.
  Corupția, impostura, incompetența și conflictele de interese ucid. Dar ce contează astea pentru o poveste atât de frumoasă ca eroica „luptă” cu pandemia dusă de iacobinii noștri sanitari?. Nenorocirea s-a repetat. Se va repeta cu ăștia lăsați să continue să guverneze. Da, ar trebui să iasă lumea în stradă masiv, să ceară demisia ministrului sănătății, a comandantului acțiunii și chiar a lui Johannis, pentru implicarea fățișă în actul ratat de guvernare și în „lupta” contra pandemiei”. Întrebare pentru Johannis și pentru propagandiștii p(l)andemiei și ai Big Pharma:

  În ce altă țară a lumii, afectată de pandemie, au ars pacienții în saloanele de spital covid, încuiați pe dinafară de gardienii sanitari? De două ori?”

  (Avocatul Gh.Piperea)
  Zilele astea – un raport realizat de Transparency International arată faptul că România este în top 3 cele mai corupte țări din Uniunea Europeană.( printre altele „lipsa de transparenţă în achiziţiile publice, subfinanţarea sistemului medical”).
  La Piatra Neamț au ars de vii zece persoane, iar la Matei Balș, numărul victimelor acestui cumplit incendiu este deocamdată 5, tragedii inimaginabile care anunță prăbușirea cu totul a unui sistem sanitar malign, bolnav de moarte, pe care nimeni și nimic nu îl mai poate readuce la viață.
  Sunt deja 7 spitale care au ars în ultimele luni: Piatra Neamț în noiembrie; Spitalul CFR Cluj Napoca, tot noiembrie; Spitalul Județean Târgu Mureș, secția ATI, în 4 decembrie, Spitalul de Psihiatrie Socola, Iași pe 25 decembrie, Spitalul de Psihiatrie Municipal din Roman pe 2 ianuarie, Spitalul de Psihiatrie din Gătaia Timiș pe 5 ianuarie și acum ”Matei Balș” în 29 ianuarie.

  Dați-vă demisia de onoare domnilor din conducere, că ați necinstit destul funcțiile pe care le ocupați, ați dezonorat destul profesia nobilă de medic, acum cât mai este timp.
  Fiți liniștiți nici un cap nu va cădea, nimeni nu va fi găsit vinovat pentru acești morți, victimele incompetenței, imposturii, necinstei și a lipsei voastre de omenie.
  Mai aveți curajul să apăreți înaintea oamenilor din această țară de care v-ați bătut joc, în cele mai sinistre moduri cu putință?
  Nu vă este oare frică de Dumnezeu?
  Nu, căci nu aveți credință, sunteți bolnavi până în măduva oaselor, asemenea torționarilor bolșevici din temnițele comuniste. Nu virusul venit de nicăieri este cel mai cumplit flagel cu care ne confruntăm , ci lipsa de dragoste și unitate dintre noi. Iar acest război fratricid tăcut este doar la început.
  Sunt revoltată și îndurerată până în adâncul sufletului.
  Să aibă Atotputernicul Dumnezeu milă de sufletele noastre, ale întregului nostru popor !

  Apreciază

 3. O crestina pe nume Aurelia care a fost fiica duhovniceasca a pr Serafim Popescu si care mi a fost ca o mama adevarata,intr o zi,sezand fata in fata in camera ei si povestindu mi din viata ei,imi spuse ca a avut un vis recent cu parintele Serafim.Spunea ca parintele era in Rai .Dansa i a spus(in vis):”Ce frumos poate sa fie Raiul,parinte.Parintele,fiind la o masa cu un peste fierbinte intr o farfurie,uitandu se spre ea cu multa dragoste,dar in acelasi timp si punand degetul drept aratator pe pestele din care ieseau aburi,i a spus:”Aurelia,asa este credinta ta!”
  https://indulciricudor.wordpress.com/2015/08/20/parintele-serafim-popescu-de-la-manastirea-sambata-de-sus-1912-1990/amp/

  Apreciază

   1. Maica Antonina de la Man.Tismana.Ucenica ei povesteste cum a izbavit o de patima imbuibarii.O data ,cand facea mancare mai gustoasa,maica Antonina i a spus asa:”Saptamana asta,maica,lasa mancarea sa se imputa si mananc o cu legumele acelea stricate.Nu pot maica ,ii spuse tanara.Ba ai sa poti.Primele zile varsa tot,dar,la finalul saptamanii,tanara maica nu numai ca nu s a imbolnavit dar a simtit ca nu mai e nevoie sa manance in plus”.
    Alta data,povesteste maica cum a invatat sa citeasca pt ca citea psaltirea silabisind:intr o seara era mahnita tare si a inceput sa se roage smerit asa:”Maica Domnului,sunt nestiutoare de carte si ma descurc greu la cititul Psaltirii lui David,ajuta ma”.
    Dimineata,povesteste maica,dupa ce s a spalat pe fata ,s a apucat sa citeasca Psaltirea cursiv.Dupa prima catisma,plina de bucurie,se duse la o maica prietena si i impartasi bucuria cea mare ca din acea zi reuseste sa citeasca fara probleme orice,dand slava lui Dumnezeu.
    https://cuviosulgherontie.com/cuviosul-gherontie-mi-a-spus-este-nebuna-pentru-hristos/

    Apreciază

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Noul Daniel Vla - Ortodoxie, Țară, Românism

Creștinism ortodox, sfinți, națiune, eroism, istorie…

Ortodoxia Jertfitoare

"Ortodoxie minunată, mireasă însângerată a lui Hristos, niciodată nu ne vom lepăda de tine noi, nevrednicii, şi dacă o vor cere situaţia şi timpurile, învredniceşte-ne să vărsăm pentru tine şi ultima picătură de sânge". - Stareţul Efrem Filotheitul din Arizona

Ortodoxia mărturisitoare

,,Dacă cineva va păzi cuvântul Meu, nu va vedea moartea în veac" (Ioan 8, 51).

Mărturisirea Ortodoxă

Portal de teologie și atitudine antiecumenistă

%d blogeri au apreciat: