Starea noastră de alertă maximă şi continuă: ,,Fiţi treji, privegheaţi. Potrivnicul vostru, diavolul, umblă, răcnind ca un leu, căutând pe cine să înghită’’ (I Petru 5, 8)

În 18 martie, anul acesta, publicam un articol cu titlu ,,Monstruozităţi ştiute şi neştiute’’, prin care atrăgeam atenţia asupra unui act medical criminal, anume acela despre care ni se spune că prelevează mostre de materie pentru efectuarea testelor de depistare a blestematului covid. Arătam cu limpezime că scopul antihriştilor nu este acela de a obţine materia pentru test, ci introducerea în organismul uman al nanoparticulelor prin fosele nazale, foarte aproape de creier. Aceste nanoparticule pot lesne pătrunde în creierul nostru, cauzându-ne daune din cele mai grave, mergând până la deces.

Chiar în această dimineaţă am urmărit un film datorat Domnului Ştefan Răzvan, care a făcut următorul experiment: a luat o mască din cele livrate de sistemul antihristic, a aşezat-o deasupra unui vas cu apă caldă din care se ridicau vapori. Domnul Răzvan a vrut să reproducă condiţiile care se crează la gura noastră atunci când purtăm masca livrată de antihrişti. Cu ajutorul unei aplicaţii de mărire din telefon, a evidenţiat pe ecranul acestuia nanoparticulele în mişcare, care se activează atunci când există căldură şi umiditate. Exact ca în cazul introducerii acelui instrument prin fosele nazale! Se pot vedea cu înlesnire acele firicele care se mişcă continuu şi care se găsesc pe măşti. Vedeţi cum se leagă lucrurile? Acum înţelegem insistenţa sistemului antihristic de a ne obliga să purtăm mască. Nu înţelegem tâmpenia celor care îşi admonesteează semenii, atunci când aceştia refuză să o poarte. Nu e menirea lor, nimeni nu-i obligă, dar ei, ca buni cetăţeni, ne atrag atenţia să ne conformăm cerinţelor criminale ale sistemului antihristic. ,,Până când, proştilor, veţi iubi prostia?’’ (Pildele lui Solomon 1, 22).

Ca să nu mai lungesc inutil vorba, vă rog, cu toată dragostea, opuneţi-vă atunci când vor voi să vă introducă instrumentele acelea în nas. Cât vă stă în putere, nu purtaţi mască. Când totuşi sunteţi constrânşi de împrejurări, să aveţi masca proprie, confecţionată chiar de frăţiile voastre. Aplicaţi semnul Sfintei Cruci pe ea. Există măşti confecţionate în mănăstiri, inscripţionate cu mesaje religioase: ,,Cu noi este Dumnezeu’’ sau ,,Hristos a înviat’’. Transformaţi silniciile sataniştilor în prilejuri de mărturisire.

Presbiter Ioviţa Vasile

5 gânduri despre „Starea noastră de alertă maximă şi continuă: ,,Fiţi treji, privegheaţi. Potrivnicul vostru, diavolul, umblă, răcnind ca un leu, căutând pe cine să înghită’’ (I Petru 5, 8)”

 1. Cel ce a biruit frica lașă și-a predat sufletul lui Dumnezeu
  Sfântul Ioan Scărarul

  Frica lașă este o simțire copilărească în sufletul îmbătrânit de slava deșartă.
  Frica lașă este o slăbire a credinței, arătată în așteptarea plină de spaimă a unor lucruri neprevăzute.
  Frica lașă este o primejdie mai înainte de frică; sau ea este o simțire plină de tremurare a inimii, clătinată și speriată de nenorociri îndoielnice.
  Frica lașă este lipsa încredințării. Sufletul mândru este robul fricii lașe, pentru că se bizuie pe sine și se teme de zgomotele lucrurilor și de umbre.

  Cei ce plâng și nu se sperie de dureri nu sunt stăpâniți de frică. Dar cei ce se înfricoșează de ceva își ies din minți. Și pe drept cuvânt. Căci e drept Cel ce părăsește pe cei mândri. El vrea să fim pedepsiți, ca și noi și ceilalți să nu ne trufim. Toți cei fricoși sunt iubitori de slavă deșartă. Dar nu toți cei ce nu se tem sunt și smeriți la cuget. Pentru că nici tâlharii și jefuitorii de morminte nu au frică, precum se știe.

  În locurile în care te-ai obișnuit să-ți fie frică, nu pregeta să te duci pe întuneric, iar de vei tremura puțin, această patimă copilărească și de râs va îmbătrâni împreună cu tine. Mergând, înarmează-te cu rugăciunea. Ajungând acolo, întinde mâinile în sus și biruiește pe vrăjmași cu numele lui Iisus, căci nu e în cer și pe pământ armă mai tare.
  Izbăvit de boală, preamărește pe Cel ce te-a izbăvit, căci, mulțumindu-I, te va acoperi în veci.

  Așa cum nu vei putea umple niciodată stomacul dintr-o dată, tot așa nu vei putea birui nici frica dintr-o dată. Și, pe măsura plânsului, va scădea și ea mai repede și, pe măsura lipsei lui, vom rămâne fricoși.

  Cel ce s-a făcut rob Domnului nu se va teme decât numai de Stăpânul său. Dar cel ce nu se teme încă de Acesta se teme și de umbra sa. Trupul se înfricoșează când stă lângă noi în chip nevăzut un duh rău; dar când sufletul se veselește, smerindu-se, stă de față un înger. De aceea, cunoscând din lucrare starea de față a acestuia, să sărim mai repede la rugăciune, căci bunul nostru păzitor a venit să se roage împreună cu noi.

  Cel ce a biruit frica lașă e vădit că și-a predat viața și sufletul lui Dumnezeu.

  Sfântul Ioan Scărarul, Scara dumnezeiescului urcuș, în Filocalia, vol. 9, Editura Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă

  Apreciază

 2. Trei gropi în care și-ar dori diavolul să cădem
  SFÂNTUL CUVIOS IOAN SCĂRARUL

  Trei sunt gropile pe care ni le sapă demonii când voim să ne ducem viața potrivit voinței lui Dumnezeu.

  În primul rând, se luptă pentru a ne împiedica să facem binele.

  Nereușind într-acest chip, în cel de-al doilea rând, ei se străduiesc să ne determine ca tot ce săvârșim să facem împotriva voii lui Dumnezeu.

  Iar când furii nu și-au putut realiza nici acest plan, atunci se furișează în sufletul nostru, lăudându-ne pentru aceea că toată viața noastră e după placul lui Dumnezeu.

  Vrăjmașa celei dintâi viclenii diavolești este grija și amintirea de moarte; a celei de-a doua, ascultarea și umilința; a celei de-a treia, neîncetata defăimare de sine.

  Aceasta este osteneala noastră până ce focul dragostei dumnezeiești va fi aprins pe altarul inimii noastre.

  Sfântul Ioan Scărarul, Scara Raiului, Editura Amarcord Timișoara, 2000, p. 407

  Apreciază

 3. „Să fim atenţi la noi înşine ca nu cumva spunând că umblăm pe drumul cel strâmt şi greu, să fim înşelaţi urmând pe cel larg şi uşor. Semnele după care vei recunoaşte drumul cel strâmt sunt: înfrânarea de la mâncare, nedormirea, oprirea de la a bea apă multă, lipsirea de pâine, înghiţirea băuturii purificatoare a dispreţului faţă de sine, îndurarea batjocurilor, ironiilor, insultelor, tăierea voii proprii, suportarea ofenselor, nemurmurarea la dispreţ, împotrivirea la mândrie, răbdarea curajoasă a nedreptăţii, nesupărarea pe cel care te vorbeşte de rău, nemânierea faţă de cel ce te nesocoteşte, smerirea de sine atunci când eşti osândit”. (Sfântul Ioan Scărarul, Scara, Cuvântul II)
  Sfântul Ioan Scărarul, ne îndeamnă pe toţi: „Suiţi-vă, fraţilor, suiţi-vă, punând suişuri în inimile voastre şi luând aminte la proorocul care zice: «Veniţi să ne suim în muntele Domnului, în casa Dumnezeului nostru, care ne face picioarele noastre ca ale cerbului şi ne pune întru lucruri înalte ca să biruim întru calea lui» (cf. Isaia 2, 3).
  Alergaţi, rogu-vă, cu cel ce zice: «Să ne sârguim până ce vom ajunge toţi la împreunarea credinţei şi a cunoştinţei lui Dumnezeu, la starea de bărbat desăvârşit, la măsura vârstei deplinătăţii lui Hristos» (Efeseni 4, 13), care a fost botezat în cel de al treizecilea an al vieţii Sale văzute şi care a urcat pe cea de-a treizecea treaptă a scării celei duhovniceşti, căci Dumnezeu este iubirea” .

  “(…) Multa vorbire este catedra slavei desarte, prin care aceasta se arată pe sine şi se face cunoscută. Multa vorbire este semnul neştiintei, uşa clevetirii, călăuza glumelor, slujitoarea minciunii, risipirea străpungerii, născatoarea trândăviei sau pricinuitoarea ei, înainte-mergătoarea somnului, împrăştierea minţii adunate în sine, pierzătoarea pazei de sine, răcitoarea căldurii, întunecarea rugăciunii.”

  (…)

  “Cel ce-şi cunoaşte greşelile îşi înfrânează limba, iar vorbăretul nu s-a cunoscut încă pe sine cum trebuie. Prietenul tăcerii se apropie de Dumnezeu şi, vorbind cu El fără să ştie cum, e luminat de Dumnezeu. Tăcerea lui Iisus a ruşinat pe Pilat, şi liniştea unui om duhovnicesc mistuie slava deşartă.

  “Cel ce se gândeşte cu grijă la moarte îşi opreşte cuvintele. Si cel ce a agonisit plânsul sufletului se fereşte de vorba multă ca de foc.”

  “FILOCALIA”, vol IX, traducere de Părintele Dumitru Staniloae:
  Despre multa vorbire şi tăcere- Sfântul Ioan Scararul

  Apreciază

 4. Avocat Gheorghe Piperea dixit:
  “Cei care au ieșit în stradă zilele astea protestează față de măsurile de tip pușcărie care le-au înghețat viața, visele și voința de a trăi, dar și contra corporațiilor care le-au distrus treptat locurile de muncă și șansele de a face niște venituri dintr-o activitate oarecare. Șomajul extrem este cel mai grav și răspândit în rândurile celor cu vârsta de sub 30 de ani, cei care au ieșit în număr foarte mare în stradă.
  Dar se protestează, mai ales, contra statului – gardian de penitenciar și amic la cataramă al corporațiilor. Statul român de sub talpa lui Werner, a lui Cîțu, a lui Orban și a lui Arafat este un stat care le asigură marilor corporații nu numai câștiguri fabuloase, în timp ce falimentează și trimite în șomaj și sărăcie tot restul lumii, ci și monopoluri, rente și privilegii neo-feudale, regim fiscal paradisiac, iertări de datorii și chiar ajutoare de stat oferite cu mărinimie pe seama sărăciei și a îndatorării noastre pe decenii de acum încolo. Datorii făcute nebunește de iresponsabilul Cîțu, cel care ieșea la protestul “educaților” din august 2018 cu un tricou pe care scria “nu luăm prizonieri”, evident, cu haștag.

  Este ceva profund și organic aici, o trezire împotriva capitalismului low road practicat în România, care este o combinație toxică de comunism centralist cu fascism corporatist și cu accente hitleriste. Un iacobinism sanitar-milițienesc cu evidente tușe totalitariste.

  Ce vedem pe internet și la tv zilele astea seamănă izbitor cu protestele vestelor galbene din Franța, care tind tot către un capitalism high road, anti-globalist și suveranist.

  Și, cel mai important, sunt proteste spontane, naturale, nestârnite, nefinanțate și nepromovate intens la tv de nicio organizație militantă globalistă sau progresistă.

  Vă spun, lumea se schimbă, în sfârșit. Noua normalitate și marea resetare vor fi curând aruncate la lada de gunoi a istoriei.”

  Apreciază

 5. Dr. Adrian Cacovean :

  “Eu, medic, băiat educat, finuț, cu jurământ Hipocratic, școală de medicină, 2 ani să intru, 6 ani facultatea, 1 an stagiatura, 2 ani SMURD, 7 ani rezidențiatul în chirurgie cardiovasculară, 6 ani doctoratul în infecțiile nosocomiale după operația pe inimă și vasele de sânge (artere și vene), 5 ani primariatul, brevete de invenție, capitole de tratat pe tema infecțiilor nosocomiale și numeroase articole, peste 10 mii de operații în care am ajutat și 6 mii operații efectuate pe cont propriu, stagiu la Lundt în Suedia la clinica de chirurgie cardiacă și toracică și peste 500 mii de consultații și tratamente, peste 10 mii ecografii Doppler vasculare și peste un miliard de injecții mezoterapeutice, inserții de catetere venioase și camere de perfuzie, sau puncte de acupunctură, știu ce are voie și ce nu are voie un medic, asistent medical, infirmier, brancardier sau șofer, paznic, felcer, jăndar, milițian!

  Băi, dacă omul nu vrea, poți fi tu laureatul premiului Nobel pe medicină, președintele Americii de Nord sau de Sud, oricin eai fi, tu nu ai voie să te atingi medical de pacient fără acordul lui. De ar fi pacientul plin de păduchi, nu ai voie să-l despăduchezi, tai unghile, speli, razi în cap, bărbierești, speli la cur de căcatul în care este, nu ai voie să-i faci nimic, fără acordul lui!

  Cum îți permiți măi să scanezi un medic la intrarea în banca unde i-ai blocat conturile și posibilitatea de a se folosi de banii depuși acolo?

  Câte parabole din astea trebuie să folosesc pentru a sublinia ilegalitatea măsurilor și mai ALES ILEGALITATEA AUTOMĂSURILOR IMPLEMENTATE ILEGAL DE TOȚI PATRONII care abuzează de pandemie ca să ce? Șicaneze clienții că ei, angajați ai firmelor străine, fac abuz de funcție și își bat joc de angajați și clienți!
  Deocamdată am schimbat sediul.
  Există și posibilitatea să aleg o bancă dinafară, care să nu mă umilească cu un bou care mă pune să întind mâna la scanare termică, act medical ilegal!”

  Cacovean Adrian
  11h

  “Din poziția de martor obiectiv spun clar și răspicat: nici după ce toată populația lumii va fi vaccinată nu se vor relaxa măsurile! Ei au alte obiective! De ar vaccina cumva toți oamenii de pe Pământ, ei tot ar continua să ne șicaneze, încalce drepturile, subjuge, tortureze prin măsuri încălcătoare de drept.
  Criminalii care au comis o crimă sunt atenți la modificarea cadrului legislativ de încadrare a crimei lor.
  Exact asta se întâmplă acum, ștergerea nu a dovezilor, ci a cadrului legislativ al crimei în curs, că nu se vor opri la cei omorâți, ci vor continua crimele! Ca să justifice continuarea aberațiilor prezentate drept măsuri!”

  Cacovean Adrian
  16h ·

  “Comentează unii la o postare anterioară cu Kaletra, care trebuia experimentată și vândută pe banu public și carne de tun pacientul român prins cu arcanul și internat cu forța sau prin prostire și înspăimântare, cum că nu se mai folosește acum.
  Le pun și eu o întrebare, naziștilor care au încetat să gazeze la Auschwits li se prescrie fapta?
  Bine, bine, nu mai folosiți cianura, acum ce folosiți, verdele de Paris?
  Ia să vedem protocolul actual, este cu medicamente dovedite sau tot experimentale.
  Eu nu fac confuzia între aprobat ca experimental și validat în urma cercetării!”

  Cacovean Adrian
  Yesterday at 10:28 AM ·

  “Sănătatea nu are culoare politică Câțule, dictatura sanitară da!

  Toți cei ce ați pus sistemul sanitar pe butuci prin protocolul sanitar pandemic criminal, camuflat în clandestinitate în spitalul impenetrabil unde nu mai are voie nimeni, decât cei ce și-au pus fermoar la gură să nu divulge nimic sub amenințare, absolut toți sunteți înregimentați politic.

  Un protocol care încalcă medicina cum este ea cunoscută și impune măsuri absurde, care scad sănătatea și imunitatea populației, aglomerează oamenii, aplică tratamente sub privare de libertate și drepturi cetățenești sau altele sub același tip de constrângeri, camuflate ca tratamente când ele sunt experimente periculoase, apoi toate acestea sunt de culoare politică de tip comunist și dictatură.

  Medicina se face acum cu pacientul sechestrat în spital, legat de pat și sedat-intubat, inconștient, fără accesul aparținătorilor, al presei, fără să i se spună ce fel de tratament primește.

  Vaccinatul este prostit pe față că vaccinul protejează și că ieșim prin vacinare din panmdemie, în timp ce este pus să aplice aceleați măsuri cu nevaccinatul sau cel trecut natural prin boală, cu singura justificare fiind că ar avea după vaccinare forme mai ușoare de boală în caz că o contractează, apoi statisticile arată că mortalitatea este dublă la vaccinat față de nevaccinat.
  O dictatură bazată pe un test cu altă destinație decât depistarea de virusuri, folosit incorect și calibrat ca să iasă cazurile. Dovezile autopsiei sunt eliminate, ca să nu se descopere adevărul și minciuna.

  Oricine iese din front este atacat imediat și linșat mediatic cu ajutorul unei prese sponsorizate și a șulfelor plătite de către același sponsor care l-a promovat și pe Hitler.
  Apare cenzura informației și ideea de informații false, se creează cadrul încălcării drepturilor omului, drepturilor pacienților, se îngradesc libertatea de circulație a oamenilor și a informației, se crează plutoane de execuție ca în anii 1945-1960, se colectivizează corpul uman și cine nu întinde brațul este dușman al poporului.
  Cine nu este cu noi este partizan, terorist și acuzat de zădărnicirea măsurilor.
  Trăim deja în dictatură!”

  Cacovean Adrian
  march 28 at 1:03 PM ·

  “Intubarea implică neapărat sedare.
  Sedarea nu este întotdeauna perfectă și apare obișnuința, deci te mai trezești cu țeava pe gât și uneori ai lipsă de aer.

  Când ai lipsă de aer, alteori din cauza poziției incomode, alteori te doare la locul de puncție, uneori tușești sau ești plin de secreții sau te mănâncă în câte un loc, ocazii cu care vrei să te miști, alteori poți halucina de la sedative și anestezice, deci te trezești legat automat la un moment dat.

  Intubat nici nu poți spune ce te doare, deci practic ești de viu într-o cămașă de forță și nu mai poți spune nimănui ce păs ai.

  Este groaznic, starea de intubat este una de prizonier, legat, mai rău ca în carceră.
  Ar trebui toți medicii să experimenteze starea de intubat măcar 2 zile să vadă cum este ca în loc să stea cineva de vorbă cu tine să vadă ce ai nevoie, răspunsul lor să fie legarea mai strânsă a ta, sedarea repetată și destul de des să strige la tine și să se uite urât că nu stai liniștit când te doare ceva sau te sufoci sau ești înecat în propriile secreții.

  Acesta este un aspect, altul fiind oxigenoterapia în exces, medicația experimentală toxică și excesul de manevre pe linia aceasta covidă, dublat de lipsa de tratament pentru boala care te-a adus la spital.
  Ultimul aspect al postării acesteia este cel legat de furia celor iritați de succesul unor medici de a ține departe pacienții de spitalul obsedat și handicapat prin protocolul covid criminal. Cam ce ați vrea voi aceștia, să meargă toți la spital?
  Ia mergeți voi la spital și să nu mai călcați în cabinetele pe care ați prins ură că scapă pacienții de a merge la spital!”

  Cacovean Adrian
  March 28 at 12:20 PM ·

  “Aș merge în spital acolo unde sunt cei mai rău bolnavi!
  Aș sta fără mască, aș fi permanent pe secția ATI cu bolnavii, care au nevoie de a sta de vorbă cu ei, să vadă om nu cosmonauți, să respire liber.
  Nu mi-ar fi frică de covid.
  Bine, o să sară unii mușcați de undeva, că nu e voia așa ceva.
  Uite, aș sta acolo continuu 2 luni – 1 an fără să ies din ATI, din saloanele covide și la ieșire aș face de probă testul și aș ieși doar cu el negativ, ca să nu comenteze niște vaccinați că aș răspândi ceva.
  Nu mi-a fost frică niciodată că aș putea lua ceva de la vreun pacient și nu m-am ferit să operez nici când am știut că este HIV pozitiv sau cu hepatită sau are piocianic sau alte lighioane și mănușile sigur se vor rupe.
  Nu aș cere nici un salariu pentru asta.”
  Toata admirația și profunda mea considerație domnului Doctor Adrian Cacovean, al cărui cuvânt ar trebui să fie auzit de întreaga lume terorizată și înșelată de manipulările viclene ale slugilor vândute arhitecților ocultei și zidarilor noii ordini mondiale.

  Apreciază

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Noul Daniel Vla - Ortodoxie, Țară, Românism

Creștinism ortodox, sfinți, națiune, eroism, istorie…

Ortodoxia Jertfitoare

"Ortodoxie minunată, mireasă însângerată a lui Hristos, niciodată nu ne vom lepăda de tine noi, nevrednicii, şi dacă o vor cere situaţia şi timpurile, învredniceşte-ne să vărsăm pentru tine şi ultima picătură de sânge". - Stareţul Efrem Filotheitul din Arizona

Ortodoxia mărturisitoare

,,Dacă cineva va păzi cuvântul Meu, nu va vedea moartea în veac" (Ioan 8, 51).

Mărturisirea Ortodoxă

Portal de teologie și atitudine antiecumenistă

%d blogeri au apreciat: