Ce nu voiesc să înţeleagă ierarhii români

Înainte de toate, dumnealor nu înţeleg că le vrem binele, nu-i urâm, nu-i duşmănim, dorim ca toţi să se mântuiască, dimpreună cu cei încredinţaţi spre păstorire. Cu drag le recomandăm o scurtă dar elocventă lectură biblică din Cartea II Paralipomena, capitolul 18, potrivită şi sugestivă pentru starea noastră de astăzi. Despre ce e vorba? Regele Ahab urma să meargă într-o expediţie militară şi a intrebat proorocii despre deznodământul luptei. Cei patru sute de prooroci mincinoşi i-au spus, într-un glas, că va ieşi biruitor, dându-i încredere în minciună. Îndemnat de Iosafat, regele lui Iuda, cere şi cuvântul Proorocului lui Dumnezeu, Miheia. Acesta i-a răspuns cu cuvânt proorocesc precum că expediţia va fi un eşec. Imediat a fost lovit şi întemniţat pentru că a cutezat să spună adevărul, în vreme ce proorocii mincinoşi au fost păstraţi în locuri de cinste. Deznodământul luptei: regele Ahab a fost rănit grav şi până la asfinţitul soarelui a murit.

Cine i-a vrut binele regelui? Proorocii mincinoşi, sau Proorocul lui Dumnezeu, Miheia? Evident, nu vrem să insinuăm că noi ne-am ridica la statura morală a unui Prooroc.

Vrem să-i facem pe cinstiţii noştri ierarhi să înţeleagă că au greşit grav atunci când au făcut pactul cu vrăjmaşii lui Hristos şi au fost răsplătiţi cu scaune episcopale. Din acel moment, şi-au pierdut total libertatea, fiind sclavi ai acelora care urăsc Sfânta Biserică Ortodoxă, obligaţi să le execute ordinele fără crâcnire. De-aici, întregul şir de nenorociri abătute asupra Poporului lui Dumnezeu.

Am dori să priceapă că pseudo-sinodul din Creta n-a adus niciun bine Bisericii. Dimpotrivă, a produs multă tulburare, primejduieşte mântuirea multor suflete, ne-a adus erezii şi schisme, exact cum a proorocit Sfântul Cuvios Iustin Popovici. Când am încetat să-i mai pomenim la Sfânta Liturghie şi la celelalte Sfinte Slujbe, n-am făcut-o cu răutate, nici în chip răzbunător, ci am ales calea negreşelnică a Sfintelor Canoane, după care se cârmuieşte Biserica lui Hristos. Faptul acesta ar fi trebuit să le dea de gândit, să-şi revină din acest păcat neînchipuit de mare. Nu s-a întâmplat aşa.

Ar fi bine să-şi dea seama că oamenii slugarnici, făţarnici şi linguşitori cu care s-au înconjurat la centrele eparhiale nu le sunt prieteni adevăraţi, nu le vor binele, fiind interesaţi doar de păstrarea locurilor călduţe în care au ajuns.

Dorim  ca cinstiţii ierarhi să înţeleagă păcatul imens pe care l-au făcut atunci când au acceptat ca Sfânta Biserică să fie batjocorită de oameni fără simţire şi fără Dumnezeu, închizând bisericile şi oprindu-i pe credincioşi de la Sfânta Împărtăşanie şi interzicându-le să sărbătorească Învierea Domnului şi celelalte Praznice după rânduielile sfinte, sub pretextul unei pandemii inexistente. Ar fi trebuit să se ridice toţi şi să se împotrivească, apărându-şi credincioşii, chiar cu preţul libertăţii sau al vieţii.

Am avea o mulţumire sufletească imensă, dacă şi-ar da seama că singura ieşire din fundătura pierzătoare este lepădarea de satana şi de toate lucrurile lui şi de toţi slujitorii lui şi de toată slujirea lui şi de toată trufia lui. Cu orice risc. Altă ieşire nu există.

Ne-am bucura dacă ar înţelege că împingerea credincioşilor spre vaccinul ucigaş de suflete şi de trupuri, este o faptă inimaginabil de gravă şi şi-ar retrage sprijinul pentru slujitorii satanei, care-L urăsc pe Mântuitorul, ne urăsc pe noi, urăsc toate valorile româneşti. Înţeleagă domniile lor că slava deşartă e trecătoare, privilegiile sunt efemere, vremea plecării noastre din lumea aceasta se apropie cu fiecare zi şi de Dreapta Judecata nu vom scăpa niciunul.

În sfârşit, înţeleagă că nu e departe timpul când vor primi poruncă să intre în schismă, recunoscându-i pe schismaticii ucraineni. Mă tem că acela e punctul în care nici pocăinţa nu mai este posibilă.

Presbiter Ioviţa Vasile

18 gânduri despre „Ce nu voiesc să înţeleagă ierarhii români”

 1. „Vai de părinţii care pierd şi împrăştie oile turmei Mele, zice Domnul.
  De aceea, aşa zice Domnul Dumnezeul lui Israel către păstorii care pasc pe poporul Meu: Aţi risipit oile Mele şi le-aţi împrăştiat şi nu le-aţi păzit; de aceea, vă voi pedepsi pentru faptele voastre cele rele, zice Domnul.”
  „Iată vine furtuna Domnului cu iuţime, vine furtună mare şi va cădea peste capetele necredincioşilor.”
  Ieremia 23;1-2,19

  Se încearcă reducerea la tăcere a Mitropolitului Neofit de Morfou
  Grecia, 21 iunie, 2021

  A fost lansată o colecție de semnături pentru apărarea Înaltpreasfințitului Mitropolit Neofit din Morfou al Bisericii Ortodoxe din Cipru „și a altor episcopi și preoți ortodocși persecutați”.

  Apelul vine ca răspuns la scrisoarea recentă a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe din Grecia către Sinodul Bisericii din Cipru care solicită reducerea la tăcere a Mitropolitului Neofit de Morfou, legată de la opoziția sa față de restricțiile survenite în timpul carantinei COVID și la vaccin.

  Textul apelului menționează, de asemenea, pe Mitropoliții Serafim din Kythira, Cosma din Aetolia și Nectarie din Corfu, care au atenționat credincioșii despre pericolul vaccinurilor și s-au opus deciziei Bisericii Ortodoxe Grecești de a sărbători Paștile cu câteva ore mai devreme conform deciziei guvernanților.

  În sesiunea sa din 11 mai, Sinodul BOG a decis deschiderea unei anchete asupra Mitropoliților Serafim și Cosma pentru criticile aduse deciziei Sinodului. Anul trecut, Mitropolitul Nectarie a fost judecat civil pentru slujirea Sfintei Liturghii și împărtășirea credincioșilor în timpul carantinei. În final, a fost achitat de toate acuzațiile.

  Apelul Bisericii Ortodoxe a Greciei „ne obligă să oferim un răspuns imediat și să tragem un semnal de alarmă în sprijinul lor”, se arată în apel.

  În opinia autorilor și semnatarilor (peste 8.000 de la publicarea acestui articol), Mitropolitul Neofit este un „luptător pentru ortodoxie al vremurilor actuale ”.

  Așa cum Sfântul Maxim Mărturisitorul a stat odată singur împotriva monotelitismului*, la fel și Mitropolitul Neofit este unul dintre puținii care se împotrivesc cu curaj diferitelor secte, luptă împotriva ereziei ecumenismului și a exceselor de „corona-ism”, se arată în apel.

  De asemenea, este comparat Mitropolitul Neofit cu Sfântul Marcu al Efesului, care a refuzat să se supună ereticii falsei Uniuni de la Florența.

  În concluzie, autorii recursului

  fac apel la grecii credincioși de pretutindeni să se ridice în apărarea ÎPS Arhiepiscop de Morfou și a celorlalți Înalți Arhierei și preoți, care au început să fie persecutați pentru refuzul lor de a coopera cu un stat dușman, care dorește să conducă Credința și Biserica Ortodoxă la acțiuni și fapte necugetate. Cu alte cuvinte, vrea să facă Biserica Ortodoxă complice la propriile sale decrete mârșave împotriva democrației și a Constituției, săvârșind o crimă împotriva poporului grec prin consimțământul la crima mondială împotriva umanității.

  *Monotelismul sau monotelitismul (un cuvânt grecesc împrumutat care înseamnă „o singură voinţă”) este o învăţătură de credinţă particulară despre relaţia dintre divinul şi umanitatea din persoana lui Iisus, cunoscută ca doctrină hristologică.
  Mai concret, monotelismul învăţa, în mod greşit, că Iisus Hristos are două firi, dar o singură voinţă. Acest lucru este în contradicţie cu interpretarea ortodoxă a Hristologiei, care propovăduieşte că Hristos are două voinţe (umană şi divină) corespunzător celor două firi.

  Apreciază

 2. INTERPRETAREA ICOANEI „SFÂNTA TREIME” A LUI ANDREI RUBLIOV

  „Cerurile se deschid şi măreţiile lui Dumnezeu se arată” au exclamat arhiereii şi credincioşii când, în 1515, au intrat în Catedrala „Adormirii Maicii Domnului” din Moscova, de curând împodobită cu minunate icoane făcute de elevii marelui maestru Rubliov.

  Înţelegem mai bine acest sentiment în faţa icoanei icoanelor, cea a Sfintei Treimi, executată în 1425 (1410 după alte surse, n.n.) de monahul Andrei Rubliov. După aproape 150 de ani „sinodul celor o Sută de Capete” o ridică la rangul de model al iconografiei şi al oricăror reprezentări ale Treimii. În 1904, comisia de restaurare ridică podoabele metalice şi, după o muncă de înlăturare a straturilor posterioare, icoana se arată într-o astfel de strălucire, încât membrii comisiei sunt literalmente zguduiţi. Se poate spune cu certitudine că nu există în o altă parte ceva asemănător în privinţa puterii de sinteză teologică, a bogăţiei simbolismului şi a frumuseţii artistice.

  Se pot distinge trei planuri suprapuse. În primul rând este evocată povestirea biblică a vizitei celor trei Călători la Avraam (Facerea 18, 1-16). Comentariu liturgic o descifrează: „Fericite Avraam, tu i-ai văzut, tu ai primit Dumnezeirea cea una şi întreită”. Deja înlăturarea chipurilor lui Avraam şi al Sarrei îndeamnă la pătrunderea mai aprofundată şi la trecerea spre planul al doilea, cel al „iconomiei divine”. Cei trei călători cereşti formează „Sfatul cel veşnic”; peisajul îşi schimbă semnificaţia: cortul lui Avraam devine palatul-templu; stejarul din Mamvri, pomul vieţii; cosmosul, o tăietură abia schiţată în natură, semn uşor al prezenţei sale. Viţelul oferit ca hrană face loc potirului euharistic.

  Cei trei Îngeri, vioi şi zvelţi, oferă privirilor noastre trupuri foarte alungite. Aripile Îngerilor, ca şi modul schematic de a trata mesajul dau impresia imediată de imaterial, de absenţă a greutăţii. Perspectiva răsturnată înlătură distanţa, profunzimea în care totul dispare în depărtare şi, prin efectul contrar, apropie figurile, arată că Dumnezeu este acolo şi pretutindeni. Uşurătatea vioaie a ansamblului, taină a geniului lui Rubliov, constituie o viziune înaripată.

  Cele trei personaje conversează poate despre textul lui Ioan: „Dumnezeu a iubit atât de mult lumea, încât L-a dat pe Fiul său cel Unul-Născut”. Dar Cuvântul lui Dumnezeu este întotdeauna act: El ia chipul jertfelnic al cupei.

  Al treilea plan, cel intra-divin, este doar sugerat; el este transcendent şi inaccesibil. E totuşi prezent, în măsura în care iconomia mântuirii decurge din viaţa lăuntrică a lui Dumnezeu.

  Dumnezeu, prin esenţa Sa cea Întreită, este dragostea în sine; dragostea Sa faţă de lume nu este decât reflexul întreitei Sale iubiri. Dăruirea de sine, care nu este niciodată o lipsă, ci expresia preaplinului în iubire, este închipuită în cupă; Îngerii sunt grupaţi în jurul hranei divine. Ultimele cercetări au descoperit conţinutul cupei. Stratul posterior, reprezentând un ciorchine, ascundea desenul iniţial: Mielul – care leagă acest Prânz ceresc de cuvântul Apocalipsei; Mielul a fost ucis înainte de întemeierea lumii. Iubirea, jertfirea, uciderea precedă actul creaţiei, îi sunt izvorul.

  Cei trei Îngeri sunt în repaus – e suprema pace a fiinţei în sine – acest repaus este însă „exaltant”, este o autentică extază, „ieşirea din sine însuşi”. Din felul în care sunt concepuţi Îngerii lui Rubliov se degajă unitatea şi egalitatea – un Înger poate fi luat drept altul –, diferenţa venind din atitudinea personală a unuia a fiecăruia faţă de ceilalţi; şi totuşi nu e vorba nici de repetiţie, nici de confuzie (…). Un singur Dumnezeu şi trei Persoane cu desăvârşire egale, iată ce exprimă cele trei sceptre identice, semne ale puterii regale cu care este înzestrat fiecare Înger.

  Egalitatea desăvârşită a Îngerilor este atât de puternic exprimată, încât nu există regulă pentru a defini Persoana divină reprezentată sub chipul fiecăruia din ei. Îngerul din dreapta este, fără îndoială, Duhul Sfânt. Dilema se răsfrânge asupra Îngerului din mijloc – dacă este Tatăl sau Fiul, ceea ce determină nemijlocit identitatea Îngerului din stânga; o tradiţie păstrată de la un contemporan mai vârstnic al lui Rubliov, Sfântul Ştefan din Perm, afirmă că Tatăl e reprezentat în mijloc şi Fiul în stânga. În comentariul nostru urmăm această tradiţie.

  Fiecare Persoană Îşi are semnul Ei indicat de sceptrele care ne atrag privirea. În spatele Tatălui se găseşte pomul vieţii, izvorul; după Isaac Sirul „pomul vieţii este iubirea treimică din care a căzut Adam”. Sceptrul Fiului arată casa, Biserica, Trupul lui Hristos. Duhul se reliefează pe fundalul „stâncilor în trepte”: e muntele, e foişorul, Taborul, înălţarea, extazul, suflul lumilor şi al vârfurilor profetice.

  (…) Fiul şi Duhul sunt cele două mâini ale Tatălui. Unind marginile mesei cu punctul care se găseşte chiar deasupra, la capul Îngerului din mijloc, se va vedea că Îngerii se găsesc exact într-un triunghi echilateral. Acesta semnifică unitatea şi egalitatea Treimii, al cărei vârf este Tatăl. Şi, în sfârşit, linia care urmăreşte contururile exterioare ale celor trei Îngeri formează un cerc perfect, semn al veşniciei dumnezeieşti. Centrul cercului se găseşte în mâna Tatălui, Pantocratorul. Rubliov se deosebeşte de italienii care înscriau imaginea în cerc, la el Îngerii înşişi constituie cercul (…).

  Sursa: „Arta icoanei – o teologie a frumuseţii”, Ed. Meridiane, 1993, Paul Evdokimov via http://sfantulmunteathos.wordpress.com

  Apreciază

  1. Am vazut ca pe unele calendare ale Patriarhiei de azi incepe Postul Sf Apostoli.Normal e saptamana de harti.Stiu ca e randuiala bisericeasca si nu trebuie schimbata.Schimbam perioadele de post asa fiecare de capul lui?

   Apreciază

 3. Noi stim ca Biserica a asezat perioade de harti ca sa nu se uneasca postul ortodox cu postul armean.Asa ca separatiile acestea,taierile acestea din trupul Bisericii a ereticilor nu le facem noi de capul nostru,fiecare cum il taie damblaua.Taierile din trupul Bisericii le a operat si le va opera Biserica.Cine tine post in perioada cand Biserica a randuit harti,este taiat din trupul Bisericii pentru aceasta mandrie de a se crede mai destepti decat Sf.Parinti.

  Apreciază

  1. Iertare ca gresesc cu hartii.In calendarul din 2005 situatia e la fel.Inceputul postului apare pe 22 iunie ,Miercuri in saptamana hartilor de dupa Rusalii.

   Apreciază

 4. Noi ortodocsii nu avem Biserica cu etaj:adica parterul sa fie Biserica Ortodoxa,etajul I ,”biserica” catolica,etajul II angelicana,et III ,b. Protestanta,et.IV neoprotestanta,et.V”biserica”musulmana,et.VI „biserica” buddhista si toate sa fie intr un singur bloc asa… turn.Biserica noastra este Una,singura adevarata si nu e pe etaje.

  Apreciază

  1. Nu incepe de azi pentru ca ,inceputul” postului Sf Ilie” al armenilor se afla din a doua zi de dupa Rusalii si pana in a sasea zi de dupa Rusalii stiut fiind ca si ei au data Rusaliilor la fel ca noi.Mai corect e ce au hotarat Sf Parinti:saptamana aceasta e harti ca nu cumva si crestinii ortodocsi sa se afle postind impreuna cu armenii in aceste zile.Incepem postul Sf Ap.dupa ce au terminat armenii postul lor eretic.

   Apreciază

  2. 1.Postul Sfitilor Apostoli Petru si Pavel a fost statornicit dupa calendarul vechi, cel iulian si atunci nu era niciun neajuns.
   2.Cand s-a schimbat calendarul, in 1924, lucrurile nu se mai potrivesc si iata ca avem Postul de o zi, trebuind sa se respecte norma patristica, anume ca Postul acesta incepe imediat dupa Duminica Tuturor Sfintilor, care in anul acesta e in 27 iunie.
   3.Mai grav e atunci cand Pastile sunt la date mai tarzii decat anul acesta. Sa luam bunaoara anii 1983 si 2078, cand Pastile sunt la cea mai tarzie data posibila. Apare atunci o situatie ciudata, cand Duminica Tuturor Sfintilor cade dupa 29 iunie,( Sarbatoarea Sfintilor Apostoli Petru si Pave)l, si atunci in mod absurd, Postul ar trebui tinut dupa Sarbatoare, respectand norma patristica. Pentru atari situatii, Sfantul Sinod hotaraste cum vrea el, in privinta Postului, si vedem cum hotaraste, sporind confuzia. Astfel in unele calendare anul acesta Postul ar incepe in 21 iunie, in altele in 28 iunie!
   4.Aceste anomalii nu se refasesc in Bisericile care tin calendarul vechi. Precizare: Pastile sunt sarbatorite in toata Biserica la aceasi data, dupa cum au hotarat Parintii de la Sinodul I Ecumenic, deci pe calendarul vechi (iulian).
   5.Concluzie: dupa calendarul nou (gregorian, papistas) Postul Sfintilor Apostoli nu se poate tine in conditii firesti, normale, dupa cum au statornicit Sfintii Parinti.

   Apreciază

   1. Am precizat ca exista prevederi canonice care interzic vreo intersectare a unui post ortodox cu cel armean care a inceput zilele acestea ca nu cumva crestinii ortodocsi sa se afle postind postul ereticilor.Fereasca Dumnezeu.Atentie mare la renuntarile la harti din noile calendare facute asa…dupa ureche.

    Apreciază

   2. Justificarile ecumenistilor de pe alte site uri pretinse sunt destul de viclene ca sa si acopere erezia lor.De pilda ei nu pomenesc nimic de acest post eretic armean si prevederile Sf Parinti pt aceasta perioada.Ei invata in stil catolic cum ca de fapt perioada aceasta a hartilor de dupa Rusalii nu e nimic altceva decat o perioada de intremare a nevoitorilor ca o punte de sauna sau plaja pentru postul care urmeaza si ca fara sceasta perioada de inzdravenire,credinciosul nu ar avea de unde sa gaseasca resursele fizice si morale pt a face fsta unui asa post pe timp de vara cand oamenii consuma atata energie.

    Apreciază

   3. Dealtfel, in Sfanta Evanghelie , Editura Institutului Biblic si de Misiune Ortodoxa , Bucuresti 2013, la pagina 447 , la luna iunie, scrie clar ca Postul Sf Apostoli incepe pe 28 iunie si tine o zi.

    Apreciază

 5. Mitropolia de Ioanina anunță că va deschide centre de vaccinare in biserici, și li sau dat ultimatum la toți preoții și monahi depe întreg tinutul Epirului sa se vaccineze

  Apreciază

 6. Emanuel iscru,ceea ce ati postat pe facebook preluat de pe bizanticons
  .ro e eronat.E greseala.Nu te poti lua dupa Sinodul BOR din 10 iun 2015 cu privire la o hotarare care sa se aplice cu anul 2017,anul de dupa Creta.Sinodul nu e sincer in problema ARMEANA cu care de fapt ei au facut acord de recunoastere.

  Apreciază

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Noul Daniel Vla - Ortodoxie, Țară, Românism

Creștinism ortodox, sfinți, națiune, eroism, istorie…

Ortodoxia Jertfitoare

"Ortodoxie minunată, mireasă însângerată a lui Hristos, niciodată nu ne vom lepăda de tine noi, nevrednicii, şi dacă o vor cere situaţia şi timpurile, învredniceşte-ne să vărsăm pentru tine şi ultima picătură de sânge". - Stareţul Efrem Filotheitul din Arizona

Ortodoxia mărturisitoare

,,Dacă cineva va păzi cuvântul Meu, nu va vedea moartea în veac" (Ioan 8, 51).

Mărturisirea Ortodoxă

Portal de teologie și atitudine antiecumenistă

%d blogeri au apreciat: