Bartolomeu din Constantinopol se pregăteşte să lovească din nou Biserica lui Hristos

Peste câteva zile, Bartolomeu din Constantinopol, confratele întru fărădelegi al lui Francisc de la Vatican, va merge în Ucraina pentru a se întâlni cu capul răutăţilor de-acolo, Epifanie Dumenko. Vizita are ca scop susţinerea găştii de impostori care s-au declarat a fi ,,biserică’’ şi tulbură grav Sfânta Ortodoxă Biserică a Ucrainei, canonică şi legitimă. După ce schismaticii ucraineni au primit recunoaşterea Constantinopolului, prin acel tomos fără valoare, o seamă de ierarhi, îndeosebi din latura greacă a Bisericii, i-au recunoscut şi chiar au slujit cu ei, devenind la rându-le schismatici şi nevrednici de a ocupa scaunele episcopale.

În aceste circumstanţe, sinodul de la Bucureşti ar trebui să definească cu limpezime poziţia Bisericii Ortodoxe Române, privitoare la actele necanonice ale lui Bartolomeu. Dumnealor se complac într-o tăcere vinovată, din motive pe care le ştim prea bine. În atari circumstanţe, orice mădular al Bisericii, cât de neînsemnat ar fi el, are datoria de a-şi ridica glasul pentru apărarea Biserici Ortodoxe şi a ordinii sale canonice, pentru condamnarea ereziilor şi schismelor cu care ne confruntăm în aceste vremuri. Tăcerea înseamnă complicitate, de aceea îmi permit, ca slujitor nevrednic, să exprim câteva puncte de vedere.

1.Susţinem cu dragoste şi rugăciune pe PF Onufrie ca Întâistător al Bisericii Ortodoxe Ucrainene, ca păstor canonic şi legitim. Ne rugăm pentru IPS Mitropolit Longhin, pentru sănătatea şi mântuirea lui, pentru PS Siluan, pentru toţi Episcopii ortodocşi din Ucraina. Aceşti ierarhi, dragi sufletelor noastre, duc o luptă extrem de grea cu banda de impostori, conduşi de Epifanie Dumenko.

2.Dezaprobăm actele nelegiuite ale ereticului şi schismaticului Bartolomeu, care tulbură grav Sfânta Biserică Ortodoxă. Nu-l recunoaştem ca Patriarh al Constantinopolului şi dorim să părăsească urgent tronul patriarhal, pe care-l ocupă cu nevrednicie. Ne vom opune oricărei vizite pe care acesta ar dori să o efectueze în România.

3.Condamnăm cu tărie actele intreprinse de Epifanie Dumenko şi clica sa, susţinuţi de Bartolomeu şi şi celelalte forţe oculte care doresc distrugerea Bisericii lui Hristos. Cerem imperativ pseudo-ierarhilor români să nu îndrăznească să-i recunoască, în numele BOR, pe schismaticii ucraineni, să slujească sau să stabilească legături cu ei.

4.Rugăm pe Atotputernicul Dumnezeu să zădărnicească toate fărădelegile îndreptate împotriva Sfintei Biserici Ortodoxe de cei menţionaţi mai sus şi de alţii de un cuget cu ei, şi să o păzească până la sfârşitul veacului.

Presbiter Ioviţa Vasile

4 gânduri despre „Bartolomeu din Constantinopol se pregăteşte să lovească din nou Biserica lui Hristos”

 1. În câte feluri ne putem lepăda de Hristos
  Sfântul Ierarh Tihon de Zadonsk

  “O, câţi creştini mincinoşi, câţi închinători la idoli se ascund sub numele de creştin!”
  “Creştinii se leapădă de Hristos atunci când cu buzele şi prin cuvânt Îi întorc spatele lui Hristos. Într-adevăr, aceasta este lepădarea de Hristos, aceasta este o faptă cumplită şi pierzătoare, pentru că lepădarea de Hristos înseamnă a te lepăda de viaţă şi a te arunca neîndoielnic în braţele morţii. Dar mai este şi o altă lepădare de Hristos, asemenea acesteia. Ea se săvârşeşte prin fapte şi viaţă nelegiuită.
  Despre o asemenea lepădare vorbeşte Apostolul:
  „Ei mărturisesc că Îl cunosc pe Dumnezeu, dar cu faptele lor Îl tăgăduiesc, urâcioşi fiind, nesupuşi şi la orice lucru bun, netrebnici” (Tit. 1: 16)
  Există lepădare de Hristos cu limba, dar este şi lepădare cu fapta. Nu te mângâia cu numele de creştin, atâta timp cât nu trăieşti în chip evlavios, ci duci o viaţă nelegiuită.
  Cine dispreţuieşte porunca, acela dispreţuieşte şi se leapădă şi de cel ce porunceşte. Robul care nu arată stăpânului său ascultare este socotit necredincios. Aşadar, ce rob al lui Hristos este acel creştin care nu ascultă de Hristos?
  „Şi pentru ce Mă chemaţi, zice Domnul, „Doamne! Doamne!” şi nu faceţi ce vă spun?” (Luca 6: 46) Şi de asemenea: „Cine nu este cu Mine este împotriva Mea” (Matei 12: 30) Orice călcător de lege nu este al lui Hristos, ci este împotriva lui Hristos, este potrivnicul lui Hristos, se leapădă de Hristos, chiar dacă Îi spune:Doamne, Doamne”.
  Dacă desfrânezi, dacă săvârşeşti adulter sau în vreun alt fel îţi pângăreşti sufletul şi trupul, te lepezi de Hristos.
  Dacă porţi mânie asupra aproapelui tău şi unelteşti cum să-i faci rău, te lepezi de Hristos.
  Dacă îţi întinzi mâna spre răpire şi spre a prăda bunul străin, te lepezi de Hristos.
  Dacă minţi, vicleneşti şi îl înşeli pe aproapele tău, te lepezi de Hristos.
  Dacă cleveteşti, ocărăşti şi defaimi pe aproapele tău, te lepezi de Hristos.
  Într-un cuvânt, prin orice faptă nelegiuită săvârşită cu bună ştiinţă împotriva conştiinţei, Îi întorci spatele lui Hristos. De câte ori aduci jertfă patimilor tale ca unui idol, de atâtea ori slujeşti acestora. Leapădă-te de patimi, fereşte-te să săvârşeşti fapte rele, ascultă de Hristos şi nu te vei lepăda de El.
  Este uşor să te fereşti de idolii din aur, din argint, din aramă şi din lemn, dar de cei ce sunt înlăuntrul tău, adică de ceea ce este în inima ta, este foarte greu.
  „Iar cei ce sunt ai lui Hristos Iisus şi-au răstignit trupul cu patimile şi cu poftele”(Gal. 5: 24).
  Prin urmare, nu sunt ai lui Hristos cei care nu şi-au răstignit patimile şi poftele. Iar dacă nu sunt ai lui Hristos, atunci cugetă: cine sunt ei înaintea lui Dumnezeu? Care este rugăciunea lor? Care este jertfa lor?
  O, câţi creştini mincinoşi, câţi închinători la idoli se ascund sub numele de creştin!
  Pomul se cunoaşte după roade, iar creştinul după credinţă şi fapte bune. „Arată-mi credinţa din faptele tale“(Iac. 2: 18)
  Întoarce-te, creştine, pocăieşte-te, omorându-ţi trupul cu patimile şi cu poftele lui, şi vei fi un creştin adevărat, şi vei nădăjdui în Mântuitorul Hristos”.

  Sfântul Ierarh Tihon de Zadonsk, Comoară duhovnicească, din lume adunată, Editura Cartea Ortodoxă, Editura Egumeniţa, 2008, Traducere din limba rusa de Rasofora Domnica Talea – Manastirea Nera

  Apreciază

 2. Mitropolitul Luca al Zaporizhiei a comentat cuvintele jignitoare ale conducătorului Fanarului

  Țara ale cărei interese sunt reprezentate de Biserica Ortodoxă Ucraineană se numește Împărăția lui Dumnezeu, scrie Mitropolitul Luca (Kovalenko) din Zaporizhia și Melitopol pe canalul său Telegram ca răspuns la declarația Pseudo Patriarhului Bartolomeu al Constantinopolului că Bisericii Ortodoxe Ucrainiene îi pasă de interesele străine mai degrabă decât criteriile bisericii.

  ÎPS Sa a menționat că însuși pseudo patriarhul Bartolomeu „nici nu s-a gândit măcar să ascundă faptul că el este unul dintre principalii agenți de influență” din Ucraina. Deasemeni sosirea sa actuală la principala sărbătoare politică a țării, la invitația oficialilor guvernamentali și a modului în care aceștia l-au primit arată că aici„Nu este vorba de religie, ci de politică”.

  „În același timp, el spune despre tine și despre mine, despre milioane de credincioși, cetățeni ai patriei noastre, că noi reprezentăm„ interesele străine ”aici. Aș dori să clarific că țara ale cărei interese le reprezentăm noi se numește Împărăția lui Dumnezeu și copiii credincioși ai Bisericii Ortodoxe Ucrainiene sunt de fapt cetățeni ai acestei Împărății” a subliniat Mitropolitul Luca.

  După cum s-a raportat, pe 21 august, credincioșii Bisericii Ortodoxe Ucrainien s-au adunat la rugăciunea de la Verkhovna Rada din Kiev pentru a depune mărturie despre credința lor și a arăta conducătorului Fanarului că ideea sa despre situația Bisericii din Ucraina nu are nimic de-a face cu realitatea.

  https://spzh.news/en/news/82053-mitropolit-luka-strana-interesy-kotoroj-predstavlyajet-upc–carstvo-bozhije

  Apreciază

 3. Chemare la pocaință a conducătorului Fanarului de către credincioșii BOU, care îi oferă acestuia, propriul lor”Tomos”

  La slujba de rugăciune din 21 august planificată la Kiev, credincioșii Bisericii Ortodoxe Ucrainene îi vor oferi „Tomosul” lor Pseudo Patriarhului Bartolomeu al Constantinopolului.
  Iată textul integral al documentului.
  „Tomosul mirenilor Bisericii Ortodoxe Ucrainene – Patriarhului Constantinopolului Bartolomeu I

  Ați pășit pe povârnișurile Kievului, unde Sfântul Apostol Andrei Cel Întâi Chemat a propovăduit Cuvântul lui Dumnezeu, îndeplinind porunca Mântuitorului Domnului nostru Iisus Hristos: „mergeți să învățați toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui și Fiul și Duhul Sfânt” (Matei 28, 9). Pentru a îndeplini această poruncă, sfântul cneaz de la Kiev Vladimir a botezat Rusia în urmă cu 1033 de ani. Pentru a îndeplini această poruncă, predecesorul Vostru, patriarhul Nicolae al II-lea Hrisoverg (sec. al X-lea), a trimis un episcop și presbiteri în țara noastră pentru a boteza și ilumina poporul.

  Patriarhia Constantinopolului a adus credința ortodoxă în Țara Rusiei. Frații din Tesalonic deopotrivă cu apostolii Chiril și Metodiu au dăruit popoarelor slave Evanghelia în limba lor maternă. Mitropolitii greci din Kiev au purtat nevoințele apostolice și au adus închinare adevărata lui Dumnezeu în țara noastră. Sfântul Munte Athos l-a format pe strămoșul monahismului rus, cuviosul Antonie al Peșterilor, de la care au provenit toate mănăstirile din Ucraina contemporană, Rusia, Belarus și alte țări. Un alt predecesor al Vostru, Patriarhul Atanasie al III-lea Patellarius (sec. al XVII-lea), odihnește cu sfintele moaște în Harkov și este cunoscut la noi ca făcătorul de minuni Atanasie cel așezat în Lubensk. Sunt de nenumărat darurile duhovnicești pe care țara noastră le-a primit de la Constantinopol, pentru care poporul nostru va fi în vecie recunoscător poporului grec.

  Dar ce ați adus Dumneavoastră personal în țara noastră, în Ucraina? I-ați recunoscut pe schismaticii excomunicați din Biserică și i-ați acceptat fără pocăință! Ați coliturgisit la Sfânta Liturghie cu persoane fără sfânta hirotonie! Le-ați acordat schismaticilor un Tomos de autocefalie nul, pe care poporul ortodox din Ucraina nu l-au cerut! Ați adus dușmănie, ură și violență în țara noastră! În numele Vostru, militanții cu cruzime sechestrează biserici, alungă familiile de preoți din casele parohiale, îi bat pe credincioși și săvârșesc alte nelegiuiri! Ucraina se spală cu lacrimi și sânge din cauza acțiunilor Dvs. în țara noastră!

  Dar cel mai rău este că faceți toate acestea în cadrul afirmării noii erezii pe care Patriarhia Constantinopolului o răspândește în prezent. Este erezia papismului de la Constantinopol. V-ați declarat drept cap pământesc al Bisericii, „primul fără egali”, primat cu puteri speciale și exclusive. Și îi conduceți pe toți adepții Dvs. la unirea cu catolicii, așa cum ați declarat în repetate rânduri. Mulți dintre predecesorii Dvs. au luptat împotriva ereziei papismului atunci când Roma a fost infectată cu ea. Patriarhul Mihail I Cerularius (sec. XI) i-a excomunicat pe legații romani și în persoana lor, pe toți cei bolnavi de această erezie. Cuviosul Marcu al Efesului (sec. XV) ne-a învățat să nu facem compromisuri și să nu fim de acord cu erezia papismului. Mulți sfinți ierarhi și cuvioși, atât greci cât și slavi, prin viața și propăvăduirea lor au mărturisit necesitatea păstrării purității credinței ortodoxe, pentru că fără aceasta nu poate exista mântuirea sufletului.

  Deci, deoarece evlavioasă și ocrotita de Dumnezeu țara noatră Ucraina, este întărită în Ortodoxie și este învățată să rămână credincioasă Evangheliei, noi respingem pretenția Dvs. de a fi capul pământesc al Bisericii și mărturisim că doar „Hristos este capul Bisericii, și El este Mântuitorul trupului” (Efeseni 5:23). Respingem posibilitatea unității cu Roma fără pocăința catolicilor de toate rătăcirile lor eretice.

  Ați „desființat” Biserica Ortodoxă Ucraineană, noi îi rămânem credincioși! L-ați respins pe Prefericitul Onufrie, noi îl recunoaștem ca primat și arhipăstor al nostru! Mulțumită vouă, 144 de biserici au fost confiscate cu forța în țara noastră, dar construim altele noi alături de ele! Depunem mărturie în fața întregii lumi că Biserica Ortodoxă Ucraineană și Întâistătătorul ei, Preafericitul Mitropolit Onufrie, în pofida deciziilor Dvs., își îndeplinesc misiunea mântuitoare pe pământul nostru.

  Și vă chemăm la pocăință pentru atentatul la conducerea Bisericii, care aparține numai Domnului nostru Iisus Hristos, pentru dorința de a vă uni cu catolicii, pentru recunoașterea schismaticilor ucraineni, pentru acapararea bisericilor noastre, pentru agresiunea credincioșilor, pentru dușmănia și ura pe care le-ați semănat pe pământul nostru!

  Dar în cazul în care veți aduce o pocăință publică pentru toate acestea, noi, credincioșii Bisericii Ortodoxe Ucrainene, suntem gata să vă onorăm în continuare ca primat al Bisericii Ortodoxe din Constantinopol, primul în cinste printre primații egali, ca moștenitor al sfinților ierarhi care au strălucit pe tronul Constantinopolului și ca arhiereu al lui Dumnezeu.

  Astfel, pentru păstrare permanentă, vă înmânăm acest Tomos, scris și oferit în orașul Kiev, mântuit de Dumnezeu, pentru îndreptarea și pocăința Voastră.

  Anul două mii douăzeci și unu, 21 august.

  Mirenii Bisericii Ortodoxe Ucrainene”.

  https://spzh.news/en/news/82013-na-molebne-v-kijeve-verujushhije-upc-khotyat-vruchity-glave-fanara-svoj-tomos

  Apreciază

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Noul Daniel Vla - Ortodoxie, Țară, Românism

Creștinism ortodox, sfinți, națiune, eroism, istorie…

Ortodoxia Jertfitoare

"Ortodoxie minunată, mireasă însângerată a lui Hristos, niciodată nu ne vom lepăda de tine noi, nevrednicii, şi dacă o vor cere situaţia şi timpurile, învredniceşte-ne să vărsăm pentru tine şi ultima picătură de sânge". - Stareţul Efrem Filotheitul din Arizona

Ortodoxia mărturisitoare

,,Dacă cineva va păzi cuvântul Meu, nu va vedea moartea în veac" (Ioan 8, 51).

Mărturisirea Ortodoxă

Portal de teologie și atitudine antiecumenistă

%d blogeri au apreciat: