Cu dragoste, pentru pseudo-ierarhii romani: n-am iesit din Sfanta Biserica Ortodoxa Romana, si nu va faceti iluzii ca o vom parasi vreodata

Cu câteva luni în urmă, un anume personaj a formulat acest enunţ: ,,Nepomenitorii susţin că Biserica nu poate exista fără ierarhie. Ei nu au niciun ierarh. Din ce Biserică fac ei parte?’’

1.Revelaţia Dumnezeiască ne spune desluşit că Biserica trebuie să aibă negreşit treapta episcopală, alături de celelalte două, iar noi credem întru totul în această rânduială bisericească. Doamne fereşte, s-o contrazicem.

2.Spre ştiinţa tuturor ecumeniştilor: Facem parte din Sfânta Biserică Ortodoxă Română. Nu mai afirmaţi, în chip mincinos, că am părăsit Biserica şi ne aflăm în schismă. Uitaţi-vă ce frumos scrie Canonul 15 al Sinodului I – II din Constantinopol: ,,Căci ei (nepomenitorii, n.a.) nu au osândit pe episcopi, ci pe pseudo-episcopi şi pe pseudo-învăţători, şi nu au rupt cu schismă unitatea Bisericii, ci s-au silit să izbăvească Biserica de schisme şi de dezbinare’’. Aţi înţeles, domniile voastre? Apărăm Biserica de schisme şi erezii, întocmai cum prevăd Sfintele Canoane, despre care spuneţi că sunt depăşite. Nu sunt anacronice, sunt vii, actuale şi mult folositoare şi aşa vor rămâne până la sfâtşitul veacului.

3.Facem parte din Biserica numită şi Poporul lui Dumnezeu, care n-a ales în mod canonic pe niciunul din actualii pseudo-episcopi. S-au ales ei între ei, la ordinul vrăjmaşilor lui Hristos. Canonul 3 al Sinodului 7 Ecumenic citează Canonul 30 Apostolic, spunând: ,,Dacă vreun episcop, folosind dregătorii lumeşti, şi prin aceasta s-ar face stăpân pe o biserică să se caterisească şi să se afurisească şi toţi părtaşii lui’’. Ce ziceţi, câţi ierarhi ar mai rămâne în scaune dacă s-ar aplica aceste Canoane?

4.Facem parte din Biserica aceea care are în sinodul său mai mulţi pidosnici, care ar trebui înlăturaţi urgent. Nu cumva să mai izbucnească vreun scandal de felul celui în care a fost implicat Corneliu Onilă, pentru că atunci întregul sinod sare în aer.

5. Facem parte din Biserica în care anomaliile se ţin lanţ. Unde s-a mai pomenit ca un episcop, prezent în Creta, să se lepede de Sfânta Credinţă Ortodoxă, să treacă la greco-catolici, care l-au asimilat urgent, şi totuşi să ocupe un scaun episcopal ortodox?  Nu ştiţi de cine e vorba? De distinsul Sofronie Drincec, de la Oradea.

6.Bine ziceţi că noi, nepomenitorii, n-avem niciun ierarh în România. Faptul nu ne este imputabil, deoarece nu noi i-am trimis în Creta pe cinstiţii ierarhi. De bună voie şi nesiliţi de nimeni au semnat cu mânuţele lor documentele eretice. Ziceţi că în Creta nu s-a schimbat nimic. Acesta e clişeul pe care-l vânturaţi în toate ocaziile. Hai să vă spun un singur lucru, extrem de grav, care s-a schimbat: ecleziologia ortodoxă. Au atacat dogma unicităţii Bisericii lui Hristos, pentru că despre o dogmă e vorba. Sinodul II Ecumenic a stabilit cu limpezime, pentru veşnicie, că Mântuitorul a întemeiat o singură Biserică, aşa cum s-a înscris în Simbolul Credinţei, care e un compendiu de dogme: Într-Una Sfântă, Sobornicească şi Apostolească Biserică. Distinşii ierarhi au ridicat la rang de ,,biserică’’ toate comunităţile eretice din lume. Unde mai e unicitatea Bisericii Mântuitorului nostru Iisus Hristos? De mulţimea Sfintelor Canoane încălcate, nici nu mai vorbesc.

7.După ce Atanasie Anghel, hirotonit în Ţara Românească a trădat şi a trecut la papistaşi, urmat de alţi trădători, Biserica Ortodoxă din Ardeal a fost lipsită de episcop vreme de vreo 60 de ani, pentru că aşa au vrut papistaşi şi reformaţii unguri şi cozile de topor româneşti. Şi totuşi, nu s-a desfiinţat, n-a dispărut. Explicaţia: Bisericile Ortodoxe surori din apropiere, cele din Moldova, Ţara Românească şi Serbia, i-au venit grabnic în ajutor şi i-au hirotonit preoţi şi i-au trimis cărţi de slujbă. Modelul se poate aplica şi acum. Să nu creadă cineva că dacă ierarhii români au devenit în totalitate eretici, Biserica Ortodoxă Română a rămas în mijlocul unei pustietăţi, într-o totală neputinţă. Nu! Avem alături de noi Biserica Ortodoxă din Moldova Românească, cu opt ierarhi români care nu s-au întinat cu erezia; avem pe Înalt-Preasfinţitul Părinte Mitropolit Longhin, care nu are origini româneşti, cum zic ecumeniştii, e român adevărat, care ar fi trebuit să facă parte din Sinodul de la Bucureşti, ca Patriarh, dacă bandiţii istoriei nu ne-ar fi răpit teritoriul atribuit Ucrainei. Am spus şi altădată, Înalt-Preasfinţitul Părinte Longhin aparţine Bisericii Ortodoxe Române, ca fiu al Poporului Român, ca locuitor pe pământ românesc şi ca apărător al Dreptei Credinţe. Avem apoi, Sfânta Biserică Ortodoxă Bulgară, care n-a participat la fărădelegile din Creta şi care nu va rămâne indiferentă faţă de încercările grele prin care trece Biserica noastră.

8.Recomandăm distinşilor ecumenişti români să nu mai facă afirmaţii gratuite, precum că nepomenitorii ar fi părăsit Sfânta Biserică. N-am făcut-o, n-o vom face niciodată, pentru că Mama noastră, Biserica, e în mare suferinţă prin faptul că ierarhii au introdus oficial în trupul ei cancerul ecumenismului. De aceea, adresăm ecumeniştilor români invitaţia perpetuă la pocăinţă sinceră, ori să ne lase-n pace şi să plece din posturile pe care le ocupă abuziv.

9.Să nu creadă nimeni că Biserica Ortodoxă Română se sprijină pe cei 56 de ierarhi români eretici, fără de care ar fi în pericol de dispariţie. Mântuitorul Hristos e Capul Bisericii şi El are puteri infinite şi posibilităţi nebănuite de a-şi duce Turma Dreptcredincioasă la biruinţă.

Presbiter Ioviţa Vasile

8 gânduri despre „Cu dragoste, pentru pseudo-ierarhii romani: n-am iesit din Sfanta Biserica Ortodoxa Romana, si nu va faceti iluzii ca o vom parasi vreodata”

 1. Care sunt datoriile creştinului faţă de stat?[1]
  Sfântul Iustin Popovici

  „Trebuie să ascultăm pe Dumnezeu mai mult decât pe oameni” (Fapte 5, 29)

  Trebuie să colaboreze Biserica cu stăpânirea atee?

  Nu colaborare ci coexistenţă. „Daţi cezarului cele ce sunt ale cezarului şi lui Dumnezeu cele ce sunt ale lui Dumnezeu.” Iată ce fel de coexistenţă a Bisericii şi statului a fost stabilită şi prescrisă de Atotştiutorul Domnul nostru şi Mântuitorul Hristos (Matei 22, 21). De aceea ea rămâne în veci obligatorie şi nestrămutată pentru Biserică.

  Cezarului – moneda, banii, cu efigia cezarului.
  Lui Dumnezeu? – şi sufletul şi trupul: căci pe trup şi în suflet este întipărit chipul lui Dumnezeu. Chipul lui Dumnezeu se află şi pe trup şi în trup, pentru că trupul trăieşte prin sufletul asemănător lui Dumnezeu. Deci, şi unul şi altul aparţin lui Dumnezeu – veşniciei, vieţii veşnice, Adevărului veşnic, Dreptăţii veşnice, Raţiunii veşnice. Prin urmare, cele ce aparţin lui Dumnezeu nu pot fi jertfite de dragul cezarului, şi aici întâietatea îi revine totdeauna lui Dumnezeu.

  În Dumnezeu – Omul, în lucrarea şi trupul Lui – Biserica, Dumnezeu totdeauna se află pe primul loc, iar omul – pe-al doilea; Dumnezeu totdeauna hotărăşte totul, şi nu omul. Acestea sunt atotvaloarea şi măsura a toate în Biserica universală. Iată de ce ea se apleacă asupra oricărei probleme „cu frică de Dumnezeu, cu credinţă şi cu dragoste.”

  Biserica apare ca un organism divino-uman, şi abia după aceea – ca organizaţie. Ea este trupul Dumnezeului-Om: de aceea, mai întâi se cuvine ca toate să fie cercetate şi măsurate de Dumnezeu, apoi de om. Şi niciodată doar de om, şi după „cele omeneşti”. Iată de ce „trebuie să ascultăm de Dumnezeu mai mult decât de oameni”. Când vine timpul, în această privinţă trebuie să-i stăm împotrivă chiar şi lui Petru, primului dintre apostoli. Aici veşnic rămâne în vigoare apostoleasca metodă şi început al zidirii Bisericii „părutu-s-a Duhului Sfânt şi nouă” (Fapte 15, 28): mai întâi Duhul Sfânt, apoi noi – noi după Duhul Sfânt şi în Duhul Sfânt şi împreună cu Duhul Sfânt.

  „Daţi cezarului cele ce sunt ale cezarului şi lui Dumnezeu cele ce sunt ale lui Dumnezeu” – acesta este principiul coexistenţei dintre Biserică şi stat. Nu colaborare, ci coexistenţă între Biserică şi stat. Nu colaborare, cu atât mai mult atunci când „cezarul” prigoneşte toate cele ce sunt ale lui Dumnezeu şi nu vrea să ştie nimic din cele ce sunt ale lui Dumnezeu, ci ţinteşte doar să nimicească tot ce este al lui Dumnezeu. Aici lipsesc condiţiile principale pentru colaborare. Sau coexistenţa egală în drepturi a aşezămintelor, şi a persoanelor umane, sau calvarul Bisericii cauzat de către prigonitorii, chinuitorii, cotropitorii, care tăgăduiesc şi prigonesc pe Dumnezeu şi cele ale lui Dumnezeu. Iar prin dictatură impun pe potrivnicul lui Dumnezeu şi cele potrivnice lui Dumnezeu, în acest caz Biserica şi statul se despart, se separă fiecare cu ale sale. Nimeni să nu îndrăznească să se amestece în treburile lăuntrice ale Bisericii, să nu se atingă de sfintele şi veşnicele ei îndatoriri şi drepturi evanghelice.

  Este limpede că Biserica sub orice regim, chiar şi cel ateist, trebuie să-şi găsească un mod de a convieţui (modus vivendi), dar întotdeauna în duhul şi limitele principiului evanghelic de convieţuire: „cezarului cele ce sunt ale cezarului şi lui Dumnezeu cele ce sunt ale lui Dumnezeu”, şi asta sub controlul suprem al Atot-Evangheliei: „să ascultăm pe Dumnezeu mai mult decât pe oameni”. Dacă însă acest lucru este cu neputinţă, nu-i rămâne Bisericii ca „modus vivendi”, decât principiul evanghelic: să pătimească pentru Domnul Hristos, să rabde, să sufere, luptând astfel pentru drepturile fundamentale ale credinţei conştiinţei şi ale sufletului.

  [1] cuvânt al Sfântului Iustin Popovici despre poziţia Bisericii şi a creştinilor faţă de stăpânire.

  Apreciază

 2. Răspuns către ecumenişti:
  Nepomenitorii fac parte din aceeaşi BISERICĂ din care fac parte şi Sf. Părinţi precum: Sf. Vasile cel Mare, Sf. Grigorie Teologul, Sf. Teodor Studitul, Sf. Maxim Mărturisitorul, Sf. Grigorie Palama şi alţi Sfinţi care au întrerupt pomenirea. Daca voi (ecumeniştii) numiţi pe cei nepomenitori schismatici sau ieşiţi în afara Bisericii, atunci, implicit îi consideraţi şi pe aceşti Sf. Părinţi la fel! Aveţi curajul de a spune că aceşti Sf. Părinţi au ieşit în afara Bisericii Ortodoxe prin faptul că au întrerupt pomenirea? Dumnezeu să vă ierte şi să vă lumineze căci nu ştiţi ce vorbiţi! Vreţi să ştiţi cine se află în afara Bisericii? Vă răspunde tocmai Sf. Vasile cel Mare: „Comuniunea cu ereticii, potrivit Sfântului Vasile cel Mare, este de neîngăduit, întrucât prin ruperea lor de mărturisirea ortodoxă, fie cu totul, fie în parte, ei înşişi se aşază de la sine în afara Bisericii. La fel şi cei ce păstrează comuniunea cu ei.” (Orthodox Tradition, vol. 16, No. 1/1999) Deci cine se află în afara Bisericii? Nepomenitorii sau ecumeniştii?

  Apreciat de 1 persoană

  1. Geronda Gavriil al Muntelui Athos:
   “ – Geronda, mulți spun astăzi că cei care întrerup pomenirea patriarhului sunt în afara Bisericii.
   – Oricine spune așa ceva este UN ERETIC, deoarece întreruperea pomenirii a fost instituită de Biserică în timpul Sinodului Sfântului Fotie, și declară cu această afirmație că Biserica este în eroare.”

   Apreciază

 3. Sărutmâna și Doamne ajuta doamna Roxana, pe lîngă faptul că sunt eretici și schismatici (căci erezia este altă formă de schisma) ei acești pseudoierarhi și-au mai adăugat în palmares și serghianismul, am văzut cu toții de câtă slugărnicie au dat dovadă față de statul neobolsevic, iar din călcarea Sf Canoane in picioare nu mai vorbim, dumnealor le-au categorisit ca fiind schismă

  Apreciat de 1 persoană

 4. 22 septembrie, ce zi neagră… Cred că puțini știu și înțeleg ce s-a întâmplat cu adevărat azi, cu ce consecințe…

  Îi dau cuvântul avocatului Adrian Toni Neacșu:

  „Cât să mai reziști?? Nebunia a atins culmi inimaginabile!
  Astăzi a trecut prin Senat proiectul de lege referitor la certificatul verde cu un amendament șocant. Pentru cine nu îl înțelege din prima Parlamentul abilitează Guvernul, la propunerea CNSU, ca în vederea combaterii pandemiei să poată prin hotărâri de Guvern să condiționeze exercitarea TUTUROR drepturilor și libertăților din Constituție de prezentarea certificatului verde, după cum dorește și când dorește!!!
  E un coșmar, e incredibil, scandalos, e nesimțire!
  Amendamentul de noaptea minții prevede că ASIGURAREA drepturilor și libertăților fundamentale poate fi condiționată, prin HG, de prezentarea certificatului verde!
  E vorba despre TOATE drepturile și libertățile din Constituție, este practic vorba despre toată Constituția a cărei aplicare pentru anumite categorii de persoane poate fi condiționată, la dorința administrației publice, de existența și prezentarea certificatului verde!
  Nu ți se recunosc drepturile și libertățile fundamentale dacă nu ai certificat verde!
  Nici dreptul la muncă, nici dreptul la liberă circulație, nici dreptul la învățătură, nici libertatea individuală, nici dreptul la proprietate privată, nici dreptul la inviolabilitatea domiciliului, nici dreptul la viața privată, nici libertatea de exprimare, nici dreptul la vot, nici dreptul de a fi ales, nici dreptul la ocrotirea sănătății, nici dreptul de asociere, nici libertatea economică, nici dreptul la moștenire, absolut nici un drept!!!! Ești apatrid în propria ta țară, deși aceștia tot au o protecție internațională și stau mai bine.
  Premierul, secondat de Arafat, devine Dumnezeu, practic cu drept de viață sau de moarte asupra noastră!!!
  Eu nu mai am cuvinte și nu mi se întâmplă des!!!”

  Apreciat de 1 persoană

 5. „Fără Mine nu puteţi face nimic”
  Sfântul Paisie Aghioritul

  Omul dacă vrea să nu se chinuiască, trebuie să creadă în acel „Fără Mine nu puteţi face nimic” pe care l-a spus Hristos. Adică să se deznădăjduiască de sine în înţelesul cel bun şi să creadă în puterea lui Dumnezeu. Atunci când cineva se deznădăjduieşte de sine în înţelesul cel bun, atunci Îl află pe Dumnezeu. „Toată nădejdea mea spre Tine o pun”.

  Chiar şi oamenii cei mai duhovniceşti nu îşi au asigurată în această lume pe deplin viaţa lor, de aceea se ţin pe ei înşişi mereu în asigurarea lui Dumnezeu, nădăjduiesc în Dumnezeu şi se deznădăjduiesc numai de „eul” lor, deoarece „eul” îi aduce omului toată nefericirea duhovnicească.

  Încrederea în sine este duşmanul nostru cel mai mare şi mai rău, pentru că ne aruncă în aer fără milă şi ne lasă nefericiţi pe drumuri. Când omul are încredere în sine, se leagă şi nu poate face nimic, sau se luptă singur. Atunci este firesc să fie biruit de vrăjmaş sau să nu reuşească şi astfel să i se zdrobească „eul” său. Bunul Dumnezeu de multe ori iconomiseşte foarte înţelept ca să vedem şi intervenţia Sa dumnezeiască şi nereuşita ce am suferit-o prin încrederea noastră în sine. Atunci când cineva urmăreşte şi cercetează fiecare eveniment ce se petrece în viaţa sa dobândeşte experienţă, ia aminte şi astfel sporeşte.

  Cuviosul Paisie Aghioritul, Trezire duhovnicească, Schitul Lacu, Sfântul Munte Athos, 2000, pp. 274-275

  Apreciat de 1 persoană

 6. Despre căutarea drumului liniştit în viaţă

  Marea greşeală din partea noastră este că nu vrem să ne supunem voii Atotbunului Dumnezeu care ne arată după împrejurări drumul folositor pentru suflet.
  Toţi căutăm un drum liniştit, care există numai în visele noastre, iar nu în realitate pe pământ. Nu tuturor, ci doar câtorva le e dat să se liniştească atunci când se cântă: Cu sfinţii odihneşte. Vieţuirea omului pe pământ înseamnă mâhnire, muncă, boli, nevoinţe, tristeţe, nedumerire, strâmtorare, pierderea cuiva sau a altuia, necazuri, tulburări, revolta patimilor, lupta cu ele, epuizare sau biruinţă, deznădejde şi altele asemănătoare cu acestea.
  Nu degeaba a spus proorocul David: Nu există pace în oasele mele de la faţa păcatelor mele. Iar dreptul Iov cerea ajutor: Să nu fie ispită omului viaţa aceasta. Noi toţi gândim aşa; nu se poate oare să se aranjeze totul în linişte şi pe linişte. Şi deseori gândim: dacă n-ar exista asemenea neajunsuri şi dacă n-ar fi asemenea împrejurări şi dacă n-ar fi omul potrivnic, atunci poate că ar fi şi pentru mine mai comod şi mai liniştit traiul. Însă uităm că aceste neajunsuri deseori provin dinlăuntrul nostru, ca şi gândurile rele.
  De unde locuiesc patimile, (de acolo) provin toate neajunsurile noastre, neînţelegerile, neplăcerile şi haosul. Însă dacă toate acestea îi mântuiesc pe cei păcătoşi la Parusie atunci să ne ridicăm să ne pocăim, să ne smerim şi să fim supuşi.

  Cuviosul Ambrozie de la Optina, Patericul de la Optina, Editura Egumenița, Galați, 2012, pp. 263-264

  Apreciat de 1 persoană

 7. Pentru cine nu stie:
  Ce inseamna „ecumenist”?”Ecumenist”desemneaza acea persoana episcop,calugar,preot si mirean care nu este consecvent religiei ortodoxe in care a fost botezat,ci s-a atasat unei grupari aparte de invatatura Bisericii Ortodoxe numita”ecumenism”.
  Ce inseamna „ecumenism”?
  Ecumenismul este o mișcare religioasă de sorginte masonica si aflata sub obladuirea masoneriei ca autoare a acestei secte sincretiste care are legatura cu miscarea globalist-sionista care a introdus vaccinarea obligatorie,otravirea aerului cu chemtrail-uri,mascarada numita „terorism” si in final razboiul ca si metode de diminuare a numarului populatiei mai ales prin diversionism religios cauzat de ecumenism si care urmărește arbitrar ,prin impunere,reuniunea tuturor” bisericilor „creștine într-una singură (din franceză, oecuménique, latină, oecumenicus, greacă, oikumenike),folosindu-se sloganuri ca:”in numele dialogului”,”pentru refacerea unitatii 《pierdute》”,”in numele iubirii ca toti sa fie una”.

  Apreciază

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Noul Daniel Vla - Ortodoxie, Țară, Românism

Creștinism ortodox, sfinți, națiune, eroism, istorie…

Ortodoxia Jertfitoare

"Ortodoxie minunată, mireasă însângerată a lui Hristos, niciodată nu ne vom lepăda de tine noi, nevrednicii, şi dacă o vor cere situaţia şi timpurile, învredniceşte-ne să vărsăm pentru tine şi ultima picătură de sânge". - Stareţul Efrem Filotheitul din Arizona

Ortodoxia mărturisitoare

,,Dacă cineva va păzi cuvântul Meu, nu va vedea moartea în veac" (Ioan 8, 51).

Mărturisirea Ortodoxă

Portal de teologie și atitudine antiecumenistă

%d blogeri au apreciat: