Condamnarea implicită a ecumenismului de către Sinoadele Ecumenice

Una din teoriile vehiculate de ecumenişti, după sinodul tâlhăresc din Creta, este aceea potrivit căreia ecumenismul n-a fost condamnat sinodal. Este o eroare deliberat răspândită pentru ca aceştia să se pună la adăpost în faţa numeroaselor critici venite din toate laturile Bisericii. Ecumeniştii ştiu prea bine că, în vremea noastră, este imposibilă reunirea unui Sinod Ortodox. Sinoadele Ecumenice au condamnat implicit ecumenismul, deoarece la vremea aceea acesta nu era constituit ca sistem doctrinar eterogen, eretic şi antihristic. O seamă din ereziile condamnate de Sinoadele Ecumenice sunt astăzi linii de forţă ale ecumenismului. Aş alege câteva exemple care ilustrează afirmaţia anterioară.

Arianismul se regăseşte în ecumenism, prin mai multe grupări care nu recunosc Dumnezeirea Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Arianismul a fost condamnat la Sinodul I Ecumenic, Niceea, 325.

Învăţătura dreaptă despre Maica Domnului a fost stabilită la Sinodul III Ecumenic, Niceea, 431. Acesta a statornicit precum că Preacurata Fecioară Maria nu este ,,Născătoare de om’’cum susţinea ereticul Nestorie, ci ,,Născătoare de Dumnezeu’’, formulă care a intrat în viaţa Bisericii pentru veşnicie. Nestorianismul a fost condamnat, Nestorie a fost caterisit şi îndepărtat din Biserică. Astăzi, dreapta învăţătură despre Preacurata Fecioară Maria, nu se mai regăseşte în ecumenism şi nici măcar la papistaşii propovăduitori ai imaculatei concepţii. Doar Sfânta Biserică Ortodoxă păstreză sublima învăţătură, în toată puritatea ei.

-Iconoclasmul e la loc de cinste în toate încrengăturile ecumeniste. Dreapta învăţătură despre Sfintele Icoane a fost restabilită la Sinodul VII Ecumenic, Niceea, 787. Împărăteasa Teodora, cinstitoare a Sfintelor Icoane, a stăruit ca în anul 843 să se dea acestora cinstea cuvenită, rămasă pururea neschimbată în Biserica noastră. Din acel an, prima Duminică din Postul Sfintelor Paşti este numită a Ortodoxiei, ca o biruinţă a Bisericii lui Hristos asupra ereziilor trecute, prezente şi viitoare, până la sfârşitul veacului. Atunci se citeşte Sinodiconul prin care se anatemizează ereticii tuturor timpurilor, din toate locurile.

-Păcatul sodomit. Homosexualii de toate felurile au găsit câmp favorabil de manifestare în Babilonul ecumenist. În acestă cloacă se încearcă atragerea Bisericii noastre, cu largul concurs al pseudo-ierarhilor români. Mai trebuie să spunem că Dumnezeu a nimicit cele două cetăţi, Sodoma şi Gomora, pentru acest păcat teribil, cultivat de ecumenişti?

-,,Preoţia’’ femeilor. Ecumeniştii, îndeosebi cei anglicani, au un ritual căruia-i spun hirotonie, în urma căruia femeile, zic ei, dobândesc slujirea preoţească în treptele de preot sau episcop. Sfintele Canoane interzic cu asprime intrarea femeilor în Sfântul Altar, şi-atunci cum ar putea Biserica lui Hristos să se amestece cu asemenea rătăciţi, inspiraţi de puterile iadului?

Consider că Biserica Ortodoxă Română, Poporul lui Dumnezeu, nu face parte din mişcarea ecumenistă, nici nu s-ar putea întina cu asemenea prezenţă. Din mişcarea ecumenistă fac parte pseudo-ierarhii români, care caută să ne târască pe toţi în acest Babilon antihristic. Nu vor reuşi. Cele mai sus scrise sunt suficiente pentru a arăta intransigenţa Bisericii noastre, în veacurile trecute, faţă de ereziile şi rătăcirile pierzătoare de suflete.

Presbiter Ioviţa Vasile

 

Binecuvântarea de a fi rob al lui Hristos

Al Tău sunt eu, mântuieşte-mă! (Psalmul 118, 94)

„Strigă cu buzele tale, strigă în inimă cu credinţă, cu toată fiinţa ta. Strigă ca un cerşetor înaintea porţilor împăratului: „Al Tău sunt eu, mântuieşte-mă!”. Strigă ca un fiu către iubitorul său tată: „Deşi am rătăcit, sunt fiul tău. Sunt lucrul mâinilor Tale, deşi m-am făcut de nimic. Deşi acum sunt rătăcit, sunt o oaie din turma Ta. Sunt o stea pe cerul Tău, deşi m-am întunecat. Al Tău sunt eu, mântuieşte-mă!”

Frate, ochii mei se umplu de lacrimi şi cu greu mai pot vorbi când mă gândesc la ce bucurie este, ce binecuvântare să fii rob al lui Hristos! Îl vei vedea după moarte, şi, într-o fericire şi o binecuvântare de negrăit, vei cădea la picioarele Lui şi vei striga: „Am fost al Tău, şi Tu m-ai mântuit. Slavă Ţie, Făcătorul meu de bine, în veci!” Frate, poate fi oare o fericire mai mare?!

Asupra ta au venit necazuri, că ai suferit jigniri şi că n-ai nici un sprijin din nici o parte. Nu te întrista. Luaţi seama să nu vă speriaţi (Matei 24, 6). Iar după cuvintele Apostolului: „Nu v-a cuprins ispită care să fi fost peste puterea omenească. Dar credincios este Dumnezeu; El nu va îngădui ca să fiţi ispitiţi mai mult decât puteţi” (I Corinteni 10, 13).

Valurile lovesc stânca, vântul aduce val după val, dar piatra stă neclintită pentru că este piatră. Trebuie să suferi ispitele pentru a te face ostaş încercat al lui Hristos. Gândeşte-te la alaiul care îl înconjoară pe un împărat. Printre dregători avem căpetenii, magistraţi, sutaşi; toţi sunt ostaşii împăratului. Dar ce jalnic ar fi ca sutaşul, magistratul sau căpetenia care poartă acest titlu, veşmântul sau această armură de luptător să nu fi fost de fapt niciodată la război, să nu fi trecut prin nici o bătălie, să nu se fi ostenit într-un marş, să nu se fi expus nici la cele mai mici primejdii, să nu fi suferit niciodată de foame şi sete, să nu fi auzit nici măcar trâmbiţele ce vesteau bătălia. Dar aici nu este aşa. Fiecare în parte şi-a arătat curajul, a suferit răni, a trecut prin lupte şi s-a pregătit, dacă nevoia o cerea, să-şi pună viaţa pentru împărat. Arată-te a fi curajos şi vrednic de această chemare. Ucide patimile cu sabia duhovnicească, păzeşte-ţi inima cu armura dragostei pentru Hristos, păzeşte-ţi mintea cu coiful credinţei, iar cu pavăza temerii de Dumnezeu întoarce săgeţile ispitelor. Fie ca dragostea de Dumnezeu să te însoţească!”

(Cugetările unei inimi smerite – un document din secolul al XV-lea despre viața duhovnicească, Editura Egumenița, p. 26-27).

Selecţie şi editare: Dr. Gabriela Naghi

Constantin Necula, un popă ecumenist învechit în rele

Omul acesta are capacităţi intelectuale deosebite, trebuie să recunoaştem, şi ar putea face mult bine Bisericii noastre. Din păcate, toate acestea şi le anihilează singur prin caracterul său, sau mai bine zis prin lipsa de caracter. Aici e marea lui hibă. Îi place să adune săli pline în care să vorbească şmechereşte despre cele sfinte. Nimeni n-a cutezat să spună până acum că ,,Dumnezeu are umor’’, că doar şi despre Atotputernicul putem vorbi în chip băşcălios, cum face Necula.`

Recent a fost numit în Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Sibiu.,,Dl prefect M.D. Creţu apreciază Înalta Binecuvântare acordată acestei colaborări şi speră ca ea să aducă un plus de încredere şi eficientizare a colaborării interinstituţionale la nivelul judeţului Sibiu’’. Frumos spus. Acuma e de văzut cât de înaltă e binecuvântarea lui Necula, adusă în gaşca aceea, generatoare de spaime.

,,La începutul acestui an, părintele Necula declara că profesioniştii trebuie să le explice clar oamenilor beneficiile vaccinurilor anti-covid… De asemenea acesta susţinea că este extrem de periculos dacă se crede că vaccinarea este o încălcare a unei dogme’’. Nu e nicio încălcare de dogmă, Sfintele Dogme le-aţi încălcat cu brutalitate în momentul când v-aţi înhăitat cu ecumeniştii, şi apoi în Creta. Deci, nu mai vorbiţi de Dogme. Ar trebui însă să se gândească Necula Constantin că există o poruncă în Decalog, a şasea, care spune cum nu se poate mai limpede: ,,Să nu ucizi!’’.  Aşa numitul vaccin omoară oameni, şi nu puţini. La noi şi în lumea întreagă. Zadarnic se străduiesc apologeţii crimei să falsifice statisticile, degeaba îi înscriu pe decedaţii vaccinaţi la cei nevaccinaţi, Dumnezeu nu lasă adevărul să nu iasă la arătare. Necula nu s-a vaccinat. Face parte din acea castă protejată care simulează vaccinarea, dar se ţin departe de serul blestemat. Cât despre beneficiile vaccinurilor, va găsi dom’ părinte Necula metode ca să-i convingă pe oameni să se îndrepte spre centrele de vaccinare, nu de alta, dar ar fi păcat să nu beneficieze de aceste ,,beneficii’’.

Ce ne mai spune dumnealui, Necula? ,,Să vedem cum îi facem pe oameni să înţeleagă că nu sunt cobai. În mâna lui Dumnezeu, din când în când, stau şi astfel de vaccinuri’’. Ba da, cei care primesc zisul vaccin sunt cobaii noii ordini mondiale, iar cobaii, ştim, sunt animale pe care se fac experienţe şi sfârşesc în  moarte. Iar ca să spui ca acea substanţă ucigaşă e din mâna lui Dumnezeu, e o mare blasfemie, o imbecilitate pe care puţini o pot rosti. Necula Costică o face cu seninătate.

Constantin Necula n-a avut nicio reţinere în a merge la sectari, la penticostalii din Beiuş, pentru a le vorbi verzi şi uscate. Lui îi este îngăduit orice, atâta vreme cât casta lui taie şi spânzură şi injectează în ţara aceasta.

Doamne, Doamne, caută din cer şi vezi pe mâinile cui a încăput Sfânta Ta Biserică.

Presbiter Ioviţa Vasile

Mircea Vulcănescu, Mucenicul Neamului Românesc: Fără religie și istoricitatea lui Iisus lumea e un imens pustiu de sare și cenușă!

Geniu enciclopedic al culturii românești, Martirul pentru Hristos, Mircea Vulcănescu, împreună cu alţi „bandiţi”* a cunoscut calvarul și amărăciunea unor bătăi sălbatice, și izolarea de trei zile și trei nopți în celula 16, numită Celula Neagră. După una din conferințele ținute de Mircea Vulcănescu, a apărut un gardian și l-a scos pe el și grupul său afară, în curtea interioară a Fortului Jilava, unde au fost bătuți cu ciomege și bastoane de cauciuc, până la leșin. Apoi, i-au dezbrăcat până la pielea goală, zvârlindu-i grămadă în bezna din Celula Neagră; căci, fără nici o lumină, întunericul din Celula Neagră era absolut. Parcă uitați, acolo au stat, între urină și fecale, trei zile și trei nopți. O veșnicie de tenebre! Nemâncați, în frig, în umezeală. N-aveau nici scaune, nici masă, nici vreun pat. Alergau toți prin murdărie, de la un colț la altul, spre a se încălzi și spre a nu lăsa trupurile să se prăbușească. Mircea Vulcanescu a fost cel care i-a încurajat cel mai mult, și le-a întreținut treaz spiritul. Până când el însuși și-a dat seama de tragicul situației în care se găseau.

„- În condițiile acestea, spune Vulcănescu în forma cea mai simplă și cea mai prietenească, rugându-i să accepte propunerea lui, nu există nici o scăpare pentru noi, decât dacă se întâmplă ceva, care să forțeze administrația la o măsură de salvare, dacă o salvare mai există. Eu nu mai pot rezista fizicește. Mă simt epuizat de toată energia. Mă voi așeza jos, pe pântece, în ultimile clipe ale vieții mele, și, în felul acesta voi veți avea un loc să vă odihniți, pe trupul meu. Rog, pe Dumnezeu, să primească sufletul meu și să vă ajute pe voi să supraviețuiți…”

Dar, l-am întâlnit pe Mircea Vulcănescu, nu mult după aceea, în spitalul din închisoarea Aiud. Eu, pentru o operație de apendicită acută, el cu o pneumonie; era în pragul morții. Nu stam împreună, însă, îl vedeam ori de câte ori ieșeam pe coridor. Ne făceam semne cu mâna, fără să ne schimbăm vreun cuvânt. Starea lui era sfâșietoare. Din omul bine construit, acum era o epavă, cu ochii adânciți în orbite, dar nestinși, de parcă ardeau în ei misterele lumii și vieții, pe care o viată întreagă încercase să le înțeleagă chipul și noima. Numai odată am reușit să-i strâng mâna. M-a privit tăcut, învăluindu-mă, cu privirile lui pătrunzătoare, apoi mâinile lui amândouă au cuprins mâinile mele, ca un ultim salut. Mă cutremurau magneții nevăzuți cu care îmi transmitea mesajul ultim de prietenie. Curând, la câteva zile, aflu că Mircea Vulcanescu, marele gânditor, marele om, marele oracol, a plecat în lumea cealaltă. Mircea Vulcănescu, un geniu, semnificațiile suferinței în filozofia românească. Încă văd și încă plâng…

(Ioan Halmaghi, Pittsburgh, 1975, Discursul Contemporan, Tom 1, 1977
*profesor Alexandru Constant și Comandant Legionar Ion Nedelescu)

Selecţie şi editare: Dr. Gabriela Naghi

Ereziile ieromonahului Cleopa Jurj, cel care pretinde că s-a îngrădit de episcopii eretici

Ieromonahul Cleopa Jurj de la Arad nu s-a ostenit prea mult cu cartea în anii trecuţi ai vieţii sale. Se vede asta din modul în care vorbeşte şi scrie, şi acest lucru l-au remarcat şi maicile pe care le-a păstorit o vreme în Mănăstirea Gai. Simplitatea unui om poate fi o calitate şi e de-ajuns să amintim aici de mulţi Sfinţi care n-au trecut prin şcoli înalte, şi totuşi au ars în dragostea lor pentru Hristos. Ceea ce i se poate imputa Părintui Cleopa Jurj este mulţimea ereziilor pe care le-a izvodit şi le propovăduieşte naivilor care îl urmează. Aşadar dumnealui nu e numai eretic, este ereziarh, adică începător de erezie, cum au fost în istorie Arie, Macedonie, Nestorie, Origen şi mulţi alţii. De unde cutezanţa asta luciferică la un om care, prin 2017, s-a îngrădit de ereziile promovate în Creta şi de Timotei Sevici, pseudo-episcopul Aradului?

Doi credincioşi din Arad, cu adevărat îngrădiţi de erezie, au stat o vreme în preajma ieromonahului Cleopa Jurj, apoi, dându-şi seama de alunecarea acestuia în erezie, l-au părăsit. Nu înainte de a contabiliza ereziile şi abaterile acestuia de la Sfânta Credinţă Ortodoxă. Din prăpastia ereziei se iese greu. Unii, cei mai mulţi, îşi sfârşesc vieţile în acest cumplit păcat. Îi dorim părintelui să-şi vină-n fire şi să renunţe la ereziile pe care le vom enumera mai jos.

1.Prorocia privind sfârșitul lumii, cu indicarea exactă a anului în care va avea loc. Mântuitorul ne spune: ,,Iar de ziua şi ceasul acela nimeni nu ştie, nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatăl’’ (Matei 24, 36).

2.Lumina Sfântă nu mai vine la Ierusalim. Ştim că lumina vine în fiecare an la ortodocşi nu pentru vrednicia sau nevrednicia Patriarhului eretic al Ierusalimului, ci pentru sufletele curate, iubitoare de Hristos.

3.Susține că firile Mântuitorului se despart, firea Dumnezeiască de cea omenească (erezie și hulă la adresa Mântuitorului).  Învățătura Bisericii ne învață că firile nu se despart și nu s-au despărțit niciodată.

4. Femeile pot intra in Altar. Sfintele Canoane spun că femeile nu au voie să facă acest lucru.

5. Femeile aflate la rânduiala lunară (ciclu) pot intra in Biserică. Sfintele Canoane ne învaţă opusul adică partea femeiască nu are voie, în acea perioadă, sa intre în biserică şi să se atingă de cele sfinte.

6. Spre finalul Sfintei Liturghii, preotul rosteşte în taină cuvintele: ,,Înalţă-Te peste ceruri, Dumnezeule, şi peste tot pământul slava Ta’’. Domnia sa, Cleopa, propovăduieşte o erezie inimaginabilă, spunând că în acel moment Hristos Se înalţă din Sfântul Potir, Sfântul Trup şi Cinstitul Sânge se prefac iarăşi în pâine şi vin! Strigător la cer.

7.Susține că după sinodul tâlhesc din Creta nu mai este har în Biserică.Gravă eroare! Biserica Ortodoxă Română există, n-a fost desfiinţată, cum ar dori antihriştii. Biserica nu poate fi lipsită de har. Unde e Biserica e şi harul. Acestea două sunt inseparabile. Presupunem că o Biserică locală ar cădea în erezie. Să nu fie! Din acel moment, ar înceta să mai fie Biserică, ar deveni sectă. Biserica nu poate fi restrânsă la cei aproximativ 56 de ierarhi căzuţi în erezie. Biserica e, înainte de toate, Poporul lui Dumnezeu, milioanele de credincioşi iubitori de Hristos, pe care Atotputernicul nu-i lipseşte de harul Său.

8.Practica de a împărtăşi credincioşii fără Spovedanie și fără pregătirea necesară. Astfel, anulează una din cele 7 Sfinte Taine, adică Taina Sfintei Spovedanii, fără de care nimeni nu se poate împărtăși (nici cei aflați pe patul de moarte, dacă sunt inconștienti). Iertarea păcatelor se face cu punerea mâinilor preotului pe cap şi rostirea formulei de dezlegare. Păcatele ni se iartă, aşadar, prin Taina Sfintei Spovedanii.

9. Discreditarea, nerespectarea și neștiința Canoanelor Sfinților Părinți, neascultarea şi schimbarea Învățăturii Bisericii. Biserica este corabia şi Sfintele Canoane sunt cârma. Fără cârmă, corabia merge în derivă, cum în derivă se află şi Cleopa Jurj.

10. După sinodul din Creta, susţine ca aceia care veneau de la pomenitori şi copiii botezaţi după sinod trebuie botezaţi din nou, sau unşi cu Sfântul Mir. Mare erezie, deoarece Învățătura Bisericii și Canoanele ne spun că Sfântul Botez nu se repetă (el și prin asta susține că în Biserică nu mai este Har)

11. În 2017, Cleopa Jurj a întrerupt pomenirea ierarhului eretic Timotei al Aradului, pentru participarea acestuia la sinodul tâlhăresc din Creta. Din acel moment nu i s-a îngăduit să mai slujească în Mănăstire, dar i s-a permis să locuiască acolo până-n 2019, când a fost înlăturat. De-aici putem trage concluzia că între cei doi, Timotei şi Cleopa, a existat un fel de simbioză tacită, ca între eretici.

12. Dezlegarea, cu mâncare de dulce, a zilelor de post, chiar şi atunci când nu sunt situaţii deosebite precum: imposibilitatea vădită de a posti, întâlnită la bolnavii internaţi, la cei aflaţi în detenţie, la femeile gravide sau copiii mici.

13. Blestemarea mirenilor care au avut curajul să-i atragă atenţia asupra ereziilor şi rătăcirilor de care se face vinovat. Biserica ne învață că atunci când Patriarhul, Episcopul sau Preotul, propovăduiesc vreo erezie, să-l atenționăm şi, dacă nu se dezice de ea, să ne îngrădim de el.

14. Nu are duhovnic și susține că nu e nevoie, deoarece o are pe Maica Domnului (erezie).  Biserica ne învaţă că Duhovnicul dezleagă păcatele la Sfânta Spovedanie.

Înţelegem acum şi mai bine cuvintele Sfântului Apostol Pavel: ,,De omul eretic, după întâia şi a doua mustrare, depărtează-te. Ştiind ca unul ca acesta s-a abătut şi păcătuieşte, fiind de sine însuşi osândit’’ (Tit 3, 10-11).

Presbiter Ioviţa Vasile

Semeţia lumii, risipită de smerenia Avvei Gavriil din Sfântul Munte Athos

Într-o zi, George a vrut să meargă la Sfântul Munte. L-a întrebat pe prietenul său unde poate găsi un bătrân văzător cu duhul. Își dorea neapărat să fie martor la un fel de minune asemănătoare cu cele despre care alți pelerini vorbeau cu entuziasm. Le-a ascultat istorisirile cu mare interes… și cu un pic de îndoială. „Nu o să cred până nu voi vedea cu ochii mei!” „Du-te să-l vizitezi pe Gheronda Gavriil”, i-a spus prietenul său. „Va fi bine pentru sufletul tău. Dar uite, vorbește cu el cu respect și te rog, fără prostii. Te cunosc eu…”

Și așa, George și prietenii săi care l-au însoțit apropiau de chilia lui Gheronda Gavriil, nu departe de Karyes. Au fost întâmpinați de modestul călugăr athonit care le-a oferit loukoumi și apă pură. Pelerinii au fost invitați în chilie unul câte unul pentru a vorbi cu Bătrânul. Desigur, George s-a grăbit să intre primul! A primit o binecuvântare de la Bătrânul Gavriil, s-a așezat lângă patul lui și a început să-i pună întrebări despre viața lui… Gheronda Gavriil se uita printre scrisorile de pe masa lui (două stive întregi) în timp ce îl asculta pe George. I-a răspuns la câteva întrebări și i-a dat câteva sfaturi duhovnicești.

Conversația se apropia de sfârșit și nu se întâmplase nimic neobișnuit. Dar George auzise atât de multe despre Bătrân de la prietenul său și de la alți pelerini! În cele din urmă, a cerut rugăciunile Bătrânului și s-a îndreptat spre ieșire.
A fost foarte dezamăgit. Bietul om regretat că nu a fost martorul niciunui „miracol” și, apucând mânerul ușii, s-a gândit: „Atât de mult pentru un bătrân lăudat… Am venit atât de departe degeaba”. Și atunci a auzit vocea liniștită a Gherondei Gavriil: „Și ce ai fi vrut? Să-ți spun pe nume— George? Și atunci vei crede?” Bărbatul a înghețat … Gheronda Gavriil îi răspunsese gândurilor.
Și l-a chemat pe nume! George nu se prezentase când a intrat și nu și-a spus niciodată numele în timpul conversației. Și a fost prima dată când prietenii lui au venit în Athos… „Iartă-mă, Gheronda”, a mormăit pelerinul nefericit și a părăsit chilia cu o față uluită. Domnul îi îngăduise să găsească printre cei vii, așa cum a mărturisit el însuși mai târziu, pe unul dintre ultimii bătrâni înțelepți și plini de har ai marii generații de asceți athoniți, care deja aproape că ne-a părăsit – Gheronda Gavriil din Muntele Athos.

Domnul să aibă milă de noi păcătoșii prin sfintele lui rugăciuni!

Sursa: https://orthochristian.com/142432.html

Traducere: Dr. Gabriela Naghi

Sfântul Mare Mucenic Dimitrie Izvorâtorul de Mir

Mare apărător te-a aflat întru pri­mej­dii lumea, purtătorule de chi­nuri, pe tine cel ce ai biruit pe păgâni. Deci precum mândria lui Lie ai surpat și la luptă îndrăzneț ai făcut pe Nestor, așa Sfinte Dimitrie, pe Hristos Dumnezeu roagă-L să ne dăruiască no­uă mare milă (Troparul Sfântului)

Pruncul Dimitrie a fost rodul rugăciunilor binecredincioşilor săi părinţi, care l-au învăţat de mic frica de Dumnezeu şi l-au luminat în Taina Sfântului Botez. Tatăl său era mare slujbaş în Tesalonic, în vremea de prigoană a împăratului păgân Maximian, şi din această pricină se temea să-şi mărturisească Credinţa în Hristos. După o vreme, acesta a murit, iar Dimitrie a fost chemat de împărat să-i ia locul cu un mandat imperativ: ,,Păzeşte patria ta şi s-o cureţi de necuraţii creştini, ucigându-i pe toţi cei care cheamă numele lui Iisus Hristos Cel răstignit’’.

Ajuns înalt demnitar împărătesc, tânarul Dimitrie s-a dus în Tesalonic şi a început să-L propovăduiască cu mult curaj pe Mântuitorul lumii şi să deschidă ochii oamenilor, arătându-le deşertăciunea credinţei lor în idolii cei diavoleşti. Ştiind că va fi întemniţat, Dimitrie a încredinţat toată averea slujitorului său Lup, cu porunca de a o împărţi celor nevoiaşi. Apoi a ajuns să dea seamă în faţa împăratului, când iarăşi a mărturisit pe Domnul Iisus Hristos, fapt pentru care a fost închis într-o baie în apropierea palatelor împăratului. De câte ori venea în Tesalonic, împăratul punea să se organizeze tot felul de jocuri sportive şi lupte, căci avea un vandal de o statură impozantă, Lie, care îi ucidea fără milă pe toţi. Aşa au murit mulţi creştini, pentru plăcerea împăratului de a asista la asemenea cruzimi.

Nestor era un tânăr creştin care a hotărât să-l înfrunte pe Lie. Pentru aceasta, s-a dus la Sfântul Dimitrie şi a cerut binecuvântare, iar acesta l-a însemnat cu semnul Sfintei Cruci. Cu puterea lui Iisus Hristos, Nestor s-a dus şi a biruit pe Lie, omorându-l. Împăratul a ştiut că Sfântul Dimitrie l-a întărit spre a-l ucide pe Lie şi a poruncit ostaşilor să-l omoare pe Sfânt. Aceştia s-au dus în ziua de douăzeci şi şase octombrie, în închisoare şi l-au ucis pe Sfântul lui Dumnezeu, al cărui suflet curat s-a dus spre locaşurile cele cereşti la Hristos Domnul. Slujitorul Sfântului Dimitrie, Lup, a fost şi el omorât, tăindu-i-se capul. Trupul Sfântului Dimitrie a fost pus în mormânt şi deasupra s-a zidit o biserică. Un oarecare Leontie, bolnav fiind, a venit la această biserică şi s-a tămăduit. Vrând să ridice pe mormântul Sfântului o biserică mai mare, în timpul săpăturilor au găsit Sfintele moaşte, din care a izvorât mir şi mirosul acesta bineplăcut a umplut toată cetatea (După Vieţile Sfinţilor pe octombrie, Ed. Mănăstirea Sihăstria, 2005, p. 319-329).

Sfântul Dimitrie este cinstit de Biserica lui Hristos pentru multele binefaceri pe care le mijloceşte înaintea tronului ceresc. Pentru rugăciunile Sfântului Dimitrie, Doamne Iisuse Hristose, Dumnezeul nostru, miluieşte-ne şi ne mântuieşte pe noi păcătoşii. Amin.

Presbiter Ioviţa Vasile

Oare a binevoit PreaBunul Dumnezeu să ni-i trimită pe Enoh şi pe Ilie? Cuvântul unei cititoare

Vă mulțumesc că mi-ați aprobat micul meu comentariu.

Aş vrea să vă spun că astăzi am fost într-un mall, și am vrut sa intru la un magazin, să îmi cumpăr o pereche de botine sau ghete pentru vremea rece. La intrare cele două vânzătoare verificau documentele clienților care erau vaccinați. Eu nu sunt vaccinată, dar am crezut știrile că pot intra in mall-uri, magazine atât cei vaccinați, cât și cei care pot face dovada că au trecut recent prin boală. Când să intru în magazin, le-am prezentat vânzătoarelor dovada că am trecut prin infecția covid și nu au vrut să mă lase să intru, pentru că au primit indicaţii stricte că au voie să intre doar persoanele vaccinate. Stau într-o comună de pe lângă Ploieşti, iar totul s-ar petrecut la Winmarkt Ploieşti, ca și la pepco, Gara de Sud.

Am 53 de ani, și când abia învățasem să merg și să vorbesc, bunica mea mă învăța rugăciunea Tatăl nostru și să fac mătănii, întotdeauna 9 la număr. Iar bunicul citea adesea din Cartea Apocalipsei, iar acele cuvinte care mă făceau să mă înfior și să mă cutremur, ce va sa fie cu omenirea, mi-au rămas că o pecete vie în minte și-n suflet. Când citea bunicul că toți cei mici și cei mari, tineri și bătrâni, săraci și bogați, și cine nu va primi semnul fiarei pe mâna dreaptă sau frunte, nu va putea cumpăra, vinde și trăi după legea Lui Dumnezeu… mă bucuram că trăiesc vremuri îndepărtate de vremea Apocalipsei, pentru că nu știu cum, la cât de mică eram,înțelegeam cu ochii sufletului totul! Astăzi totul este atât de limpede, vremurile prigoanei creștinilor se întâmplă sub ochii noștri.

Am văzut o intregistrare cu părintele Dositheos de la mănăstirea Agia Skepi care povestea despre o credincioasă care trăia în Anglia și a mers Duminica la Sfânta Liturghie, dar preotul și enoriașii de acolo nu au primit-o în biserică, pentru că nu purta mască. Femeia a stat la intrare să asculte slujba iar când părintele a ieșit cu Sfintele Daruri, a vrut să intre să fie binecuvântată, dar a fost dată iară afară. A început să plângă și o mână a bătut-o pe umăr și a întrebat-o de ce plânge. Femeia a răspuns că nu a purtat masca și a fost dată afară din biserică de două ori. Și întorcandu-se a văzut doi bărbați și i-a întrebat cine sunt ei, după ce i-au spus să nu mai plângă, pentru că cei care nu au primit-o în biserică nu sunt  ,,ai noștri”. Iar ei au răspuns că sunt Enoh și Ilie. Vă pot trimite filmarea, eu cred că părintele avea dreptate, pentru că că am auzit că cei doi s-ar fi arătat și în Sfântul Munte Athos.

Numai Ortodoxia

Pandemia adevărată este cauzată de vaccinuri, nu atât de mult de gripa din China

Vaccinurile conțin agenți patogeni contaminanți care pot afecta permanent sistemele umane, inclusiv funcția creierului și reproducerea. Vaccinurile conțin toxine din metale grele, inclusiv mercur în doze extrem de mari, pe care le veți găsi în vaccinurile gripale cu doze multiple (injectări antigripale). Se știe că aceste toxine traversează bariera hemato-encefalică. Și acum observăm deja efectele negative post vaccinale, prin apariția de miliarde de proteine toxice, care imită virusul Covid, care plutesc în întregul sistem vascular, infectând și înfundând inima, creierul și organele vitale de curățare ale organismului. Acest lucru este dovedit de către medici care analizează probe de sânge ale victimelor vaccinate și prin autopsie. Acesta este motivul pentru care FDA și CDC au dificultăți să obțină aprobarea vaccinurilor Covid pentru copii chiar acum (gândiți-vă la declansarea de miocardită aici). Acest lucru ar decima industria vaccinurilor în cazul în care milioane de copii ar deveni brusc autiști, surzi, orbi, paralizați și/sau mor din cauza vaccinului anti Covid, ceea ce este o posibilitate realistă.

Așteptați-vă la un val de tulburări autoimune, malformații congenitale, autism și infertilitate din cauza leziunilor proteinelor cauzate de vaccinuri care conțin cheaguri de patogeni virali.


Americanilor le place să se laude că au „acoperire medicală” bună de la angajatori, dar această acoperire nu va repara daunele permanente cauzate de vaccinuri, chiar dacă acoperă costul îngrijirii cronice, pe termen lung, care este necesară pentru a face față tuturor reacțiilor post-vaccin. Reacțiile severe pe care oamenii le suferă de la vaccinuri se datorează adesea antigenelor, adjuvanților, emulgatorilor, metalelor grele, sânge (albumină) de origine animală și umană, substanțe chimice, agenți patogeni, tulpini multiple de virusuri, virusuri și bacterii modificate genetic, iar lista poate continua.

Acum există „vaccinurile” mortale Covid, care nu sunt deloc vaccinuri. Injecțiile cu proteine patogene​​(J&J) și injecțiille de ARNm (Pfizer și Moderna) au o problemă majoră în comun – sunt responsabile pentru miliarde de proteine ​​(nanoparticule) toxice, care imită virusul, care înfundă sângele și determina boli cronice nesfârșite, grav prejudiciu pentru sănătate.

Dizabilitățile de învățare și infertilitatea pot fi rezultatul toxinelor din sânge, inclusiv mercurul injectat și agenții patogeni virali. Dacă noul val de copii născuți va avea probleme de dezvoltare neurologică, întârziere mintală, dizabilități de învățare pe termen lung etc., este o problemă în așteptare. Și cine va acoperi costurile pentru toate acestea? Big Pharma? Nicio șansă.

Pandemia adevărată este cauzată de vaccinuri, nu atât de mult de gripa din China. Atenție la injecțiile care nu oferă imunitate, nu previn transmiterea bolii și au o protecție foarte limitată și în scădere împotriva cazurilor severe de Covid. Zeci de mii de oameni mor din cauza injecțiilor gripale Fauci (inclusiv bebelușii din pântecele mamelor), care le afectează sistemul imunitar vital, de curățare și de reproducere, posibil pentru totdeauna.

Consultați agențiile de știri despre adevărul pandemiei pentru a fi la curent cu capcanele create de escrocheria Covid. Nu este nevoie de un om de știință sau medic pentru a vedea că vaccinurile Covid, Remdesivir și ventilatoarele agravează problemele declanșate de pandemie, creând o nouă pandemie.

Sursa: https://www.naturalnews.com/2021-10-24-will-the-clot-shots-cause-retardation-and-infertility.html

Traducere: Dr. Gabriela Naghi

Un medic satanist face dezvăluiri cutremurătoare despre celulele de copii avortaţi, din compoziţia ,,vaccinurilor’’ ucigaşe

Stanley Platkin e un satanist practicant, ca medic şi ca participant la ritualurile din zisa ,,biserică satanică’’. De nenumărate ori ni s-a atras atenţia că vaccinurile conţin celule de copii avortaţi, păcat strigător la cer, şi totuşi românaşii noştri s-au încolonat cuminţi la centrele de vaccinare, ca să fie injectaţi cu substanţa diavolului, făcând primii paşi spre pecetluirea pierzătoare, cu semnul fiarei. Vă rog să citiţi cu atenţie ce spune acest individ stăpânit de diavolul, în transcriptul de mai jos. Cei care aţi primit primele doze opriţi-vă, pocăiţi-vă, şi poate Dumnezeul Se va milostivi spre voi.

-Aţi lucrat la vaccinuri care ulterior au fost puse pe piaţă?

-Da.

-La care?

-Rujeola, rotavirus, rabie…Şi am contribuit la cel contra antrax, citomegalovirus, varicela.

-Când aţi lucrat la vaccinuri, câţi fetuşi umani aţi folosit?

-Eu personal… 2

-Vă înmânez proba cu numărul 41. Vă este cunoscut acest articol, dr. Platkin?

-Da

-Sunteţi unul dintre autori?

-Da

-Studiul a fost realizat la Wistar Institute, corect?

-Da

-Lucraţi acolo atunci, corect?

-Da.

-Câţi fetuşi au  fost folosiţi la acest studiu descris în articol?

-Destul de mulţi…

-Au fost folosiţi 76 de fetuşi umani în studiu, corect?

-Oh, nu-mi amintesc exact câţi…

-Mergeţi la pagina 12…

-Da… 76…

-Şi aceşti fetuşi aveau trei luni sau mai mult când au fost avortaţi, corect?

-Da.

-Şi toţi fetuşii erau cu dezvoltare normală, corect?

-Da.

-Ce organe aţi prelevat de la aceştia?

-Eu personal n-am extras niciunul, dar colegii mei au prelevat o gamă largă de ţesuturi.

-Iar acestea au fost tăiate în bucăţi mici, da?

-Da.

-Şi au fost folosite drept culturi, da?

-Da.

-Unele din bucăţile fetuşilor erau din glanda petuitară şi au fos mărunţite să…

-Da.

-Inclusiv plămânii fetuşilor?

-Da.

-Inclusiv pielea?

-Da.

-Rinichii?

-Da.

-Splina?

-Da.

-Inima?

-Da.

-Şi limba?

-Nu-mi amintesc, dar probabil da.

-Vreau să mă asigur că înţeleg…în întreaga dvs. carieră… şi acesta este doar unul dintre studii… vă mai întreb o dată, în întreaga dvs. carieră câţi fetuşi umani aţi folosit?

-Păi, nu mai ştiu exact, dar destul de mulţi. Întâi i-am studiat, apoi am decis să-i folosim la fabricarea vaccinurilor.

-În acest studiu aţi folosit 76…câte alte studii aţi făcut pe avortoni?

-Oh, nu-mi amintesc.

-Ştiţi că una din acuzaţiile care vi se aduc şi obiecţie împotriva vaccinurilor este includerea ţesutului avortat în dezvoltarea vaccinurilor sau că face parte din ingredientele acestora?

-Da, cunosc aceste obiecţii… Biserica Catolică a publicat un document în care se afirma că persoanele care primesc acest vaccin sunt absolvite de vina acestui aspect şi eu sunt cel care va merge în iad pentru folosirea ţesutului avortat, ceea ce sunt bucuros să fac.

-Şi dacă mamele erau catolice?

-Habar nu am.

-Aveţi ceva împotriva credinţelor religioase?

-Da.

-Aţi afirmat, citez: ,,Vaccinarea a fost mereu atacată de fanaticii religioşi care cred că voinţa lui Dumnezeu include şi moartea şi boala’’.

-Da.

-Încă susţineţi asta?

-Absolut, o fac.

-Sunteţi ateu?

-Da.

-Aţi folosit copii orfani în studiile experimentale ale vaccinurilor?

-Da.

-Aţi folosit persoane cu handicap mintal în studiul experimental al vaccinurilor?

-Nu-mi amintesc să fi făcut studii pe handicapaţi mintali. La acea vreme, în anii 1960, nu era o practică neoboşnuită.

-Există un articol intitulat ,,Atenuarea tulpinii RA 27/3 (virus rubeola) în celulele umane W 138’’. Îl ştiţi?

-Da.

-Se spune în articol că 13 copii seronegativi cu handicap mintal au primit vaccinul RA 27/3.

-Da… ok… în cazul acesta înseamnă că am făcut.

-Aţi afirmat că este mai bine să se facă experimentele pe cei cu şanse reduse de a contribui la societate… cum sunt copiii cu handicap apoi copiii şi adulţii fără handicap.

-Nu-mi amintesc exact, dar e posibil.

-Vă amintiţi să-i fi scris editorului de la ,,Etica experimentării pe oameni’’?

-Nu-mi amintesc, dar se poate.

-Vă amintiţi această scrisoare pe care aţi trimis-o editorului?

-Da.

-Aţi scris-o dvs?

-Da.

-Unul dintre lucrurile care i le-aţi scris: ,,Întrebarea este dacă să facem experimente pe adulţi perfect funcţionali şi pe copii care să contribuie la societate sau sa facem studiile iniţiale pe copii şi adulţi care au o formă umană dar nu au potenţial uman?’’

-Da.

-El a obiectat că e o filozofie nazistă…,,Dar eu cred că e dificil să faci diferenţa dintre persoanele non-funcţionale de membri etnici, raţionali ai altpr grupuri’’.

-Da.

-Aţi folosit vreodată copii ai mamelor aflate în puşcărie pentru a studia experimentarea vaccinurilor?

-Da.

-Aţi folosit vreodată indivizi sub legea colonial pentru experimentarea unui vaccin?

-Da.

-Aţi făcut asta în Congo Belgian?

-Da.

-A implicat acel experiment aproape un milion de persoane?

-Ei bine… în regulă… da.

(Transcriptul unui interviu filmat)

Propaganda ticăloasă

E proprie fiecărui sistem totalitar. Fără propagandă, dictaturile nu s-ar putea ridica la putere şi n-at putea comite fărădelegi fără număr. Hitler şi-a datorat ascensiunea şi consolidarea puterii lui Josef Goebbels, ministru propagandei. Materia primă a propagandei este minciuna, secondată de diversiune, manipulare, intrigă, crimă. Rolul ei e acela să ascundă sau să înăbuşe adevărul, şi-n locul lui să pună minciunile ordinare şi neruşinate pe care, evident, le numesc adevăr. Este menită să numească răul bine, iar binele – rău (Isaiia 5, 20).  Propaganda face din lichele eroi naţionali, în vreme ce oamenii oneşti sunt denigraţi, întemniţaţi, marginalizaţi, stigmatizaţi de mânia proletară a maselor inconştiente. Comuniştii au avut un extraordinar aparat propagandistic, bine plătit şi deosebit de eficient. Cu acesta, urmăreau să îndobitocească oamenii, să ne convingă că orânduirea lor e instaurată pentru veşnicie şi că se va extinde pe toată faţa pământului. Când a voit Dumnezeu, toată această şandramauă s-a prăbuşit.

Locul ei a fost luat de un sistem mult mai perfid care, încet-încet, s-a înşurubat la putere şi a adus dezastru asupra României. Bineînţeles propaganda e deosebit de activă. Televiziunile şi presa în general sunt în mâinile sistemului antihristic. Indivizi, care odinioară păreau oneşti, s-au pus în slujba sistemului satanizat şi apar seară de seară pe posturi, grohăind din gurile lor spurcate avalanşe de minciuni. Când în gaşca din platou mai pătrunde câte un om cinstit, gureşele vândute au grijă să-i acopre vocea, să-l întrerupă cu breakinguri, ori cu intervenţii telefonice. S-a constituit o adevărată armată de propagandişti sordizi, respingători, de-a dreptul greţoşi. Pentru ei nu contează că sprijină un sistem criminal, care curmă vieţi în fiecare zi. Contează banii murdari pe care-i oferă cu generozitate puternicii zilei.

Medicii au jurat zeului Hipocrate, care e o entitate demonică, şi-au părăsit rosturile lor fireşti şi îşi încarcă zilnic conştiinţele cu crime săvârşite în spitalele transformate în fortăreţe, în care pătrund numai cei anume desemnaţi, din care nu ies informaţii decât acelea care convin sistemului antihristic. Pfizer a avut grijă să mituiască din vreme câteva mii de de medici, dar dna-ul e mut şi surd. Când n-au avut nevoie de medici, acestora li se întocmeau degrabă dosare pentru te miri ce, cu care erau şantajaţi. Acum a venit vremea lor, nu mai răspund în faţa nimănui, au puteri discreţionare şi fiecare viaţă deliberat curmată, pentru sistem e un câştig, răsplătit cu dărnicie de sataniştii care, realmente, sufocă România.

Bine a proorocit omul lui Dumnezeu: ,,…Necredinţa şi tăgada Domnului, căderea de la Credinţa în Dumnezeu, grăirea minciunii şi răzvrătirea, născocirea şi cugetarea de lucruri viclene. Şi lăsată la o parte este judecata, iar dreptatea stă departe; adevărul se poticneşte în pieţe şi fapta cinstită nu mai are loc. Adevărul nu mai este şi cel ce se dă la o parte din calea răutăţii este sfărâmat’’. (Isaiia 59, 13-15).

Presbiter Ioviţa Vasile

Pseudo- patriarhul Daniel extinde cenzura din ,,feuda sa’’- Biserica Ortodoxă Română – şi asupra ierarhilor care au avut curajul să rostească adevărul. Demisia sa este singura cale de urmat

Patriarhul Daniel e acuzat de cezaro-papism şi hitlerism ecleziastic. În doctrina ortodoxă nu ai voie sa conditionezi libera exprimare.Un cap al Bisericii care interzice libera exprimare a părerilor contestă lucrarea harului divin prin iconomie. Clericii si mai ales ierarhii la hirotonie primesc harul preoţiei în care ar trebui să creadă capul BOR. Oprind libera exprimare in Biserică e cea mai lucidă expresie de ateism. Când ceri unui cleric subordonat ca tot ceea ce vrea sa spună şi de fiecare dată când vrea să se exprime publicului nu numai in probleme importante ci n toate maruntisurile sa primească ,,binecuvantarea” ta îţi conteşti şi ţie şi lor calitatea şi puterea de persoană hirotonită, Îl negi pe Dumnezeu, te cateriseşti singur.

Pseudo-patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Daniel, le-a trimis ierarhilor din BOR o scrisoare dură în care le cere acestora să se abțină de la comentarii despre vaccin și pandemie. În scrisoarea consultată de G4Media.ro, Patriarhul Daniel critică faptul că unii ierarhi au încălcat disciplina internă a Bisericii Ortodoxe și dă exemplul episcopului de Giurgiu, Ambrozie, care a susținut că vaccinurile anti-Covid ar fi expirate.

,,Vă aducem la cunoștință că, în ultima perioadă, în special în contextul extinderii pandemiei, unii clerici s-au exprimat public asupra unor chestiuni de interes național, mai ales cu opinii pro sau contra vaccinării, nerespectând astfel prevederile statutare și hotărârile sinodale referitoare la disciplina comunicării în BOR. Mai mult chiar, unii ierarhi și-au exprimat public puncte de vedere personale în mod unilateral, fără nici o consultare cu mitropolitul lor sau cu Patriarhul. Recent o astfel de atitudine a avut-o preasfințitul părinte Ambrozie, episcopul Giurgiului, care a folosit predica din cadrul Sfintei Liturgii pentru a critica virulent autoritățile publice din România, în special pe președintele României”, arată Patriarhul Daniel în scrisoare. El arată că poziționările anti-vaccin ale unor ierari au adus prejudicii întregii Biserici: ,,luările de poziție individuale privind relațiile stat-Biserică la nivel național nu respectă prevederile statutare și hotărârile sinodale referitoare la responsabilitatea și disciplina comunicării în Biserica Ortodoxă, generând deja atât reacții în presă, care au adus un deficit de imagine Bisericii, cât și petiții și plângeri ale cetățenilor înregistrate la Cancelaria Sfântului Sinod”.

În încheierea scrisorii, Patriarhul Daniel le cere direct capilor bisericii să se abțină de la comentarii politice și despre pandemie și anunță o ședință a Sfântului Sinod pe această temă: ,,Vă solicităm, Înaltpreasfinția Voastră, să evitați exprimările publice referitoare la subiecte politice și medicale pentru care clericii nu sunt calificați și să aveți o atitudine pastorală conformă cu prevederile canonice, statutare, regulamentare și cu hotărârile Sfântului Sinod, pentru a confirma că Biserica Ortodoxă Română este cu adevărat un factor al păcii sociale în această perioadă dificilă pentru toți românii”.

Ioan

Lupul îmbrăcat în piei de oaie: Bartolomeu din Constantinopol

Pseudo-Patriarhul Bartolomeu a transmis un mesaj în favoarea vaccinării împotriva COVID-19: Este„complet absurd și greșit” ca unora să le fie frică să primească vaccinul. Este complet absurd și nedrept pentru unii oameni să se teamă să primească vaccinul. Nu există o scuză rațională ”, a spus Pseudo Patriarhul într-un interviu acordat MEGA.

„Solicit ca toată lumea să fie vaccinată fără rezerve pentru a evita pericolele grave care îi vor conduce la moarte. Noi, ca biserică, ca religie, ca Patriarhie Ecumenică în special, respectăm știința, reprezentanții științei, și descoperirile științei și ne adaptăm viața conform cu acestea”.

În ceea ce privește negatorii pandemiei și anti-vaxxerii, Pseudo Patriarhul Bartolomeu a declarat că „ei nu gândesc corect, nu gândesc logic și fac nedreptate față de ei înșiși și de semenii lor, deoarece pot transmite coronavirusul semenilor lor fără să-și dea seama. Există un mare pericol. ”

Sursa: https://greekcitytimes.com/2021/08/28/patriarch-bartholomew-vaccinated/amp/

Traducere: Dr. Gabriela Naghi

Replică

După moşneagul acesta ursuz, agent american pe scaunul patriarhal, noi nu trebuie să ne potrivim vieţile după învăţăturile şi poruncile evanghelice, ci ,,să respectăm știința, reprezentanții științei, și descoperirile științei și ne adaptăm viața conform cu acestea”. I-aş atrage atenţia, dacă ar fi posibil, dar nu e, că bomba de la Hiroshima e o descoperire şi o realizare a ştiinţei. Bomba biologică de-acum, numită ,,vaccin’’, e pusă la punct de oamenii de ştiinţă. Introducerea de celule de copii avortaţi în ,,vaccin’’ e tot isprava ştiinţei, a ştiinţei mincinoase, despre care scrie Sfântul Apostol Pavel: ,,O, Timotei, păzeşte ceea ce ţi s-a încredinţat, depărtându-te de vorbirile deşarte şi lumeşti şi de împotrivirile ştiinţei mincinoase, pe care unii, mărturisindu-o, au rătăcit de la Credinţă’’ (Timotei 6, 20-21).

Acesta e Bartolomeu, un rătăcit de la Credinţă, deghizat în episcop, prin veşmintele (pieile de oaie) ce le poartă.

Presbiter Ioviţa Vasile

Se înmulțesc iudele!


Cu câteva zile înainte, jurnalistul Cristian Tudor Popescu lansa un atac dur împotriva IPS Teodosie care încuraja lumea să nu se vaccineze. Apoi am văzut și potiticieni care au ieșit în lumina reflectoarelor nu pentru a ne convinge, ci pentru a ne amenința în vederea vaccinării!
Cel mai mult, însă, m-a durut atitudinea Părintelui Efrem din Sfântul Munte Athos care a apărut într-o emisiune televizată la TrinitasTV. Este un părinte cunoscut care poate îndruma sau poate sminti multă lume prin cuvântul său. De data aceasta, părintele Efrem a ales să smintească. Mai pe scurt, acest părinte îi îndeamnă pe români să se vaccineze! Mai întâi îi dojenește că sunt împotriva vaccinului și le spune să nu fie fanatici și apoi le cere ne cere să nu lepede știința! Din câte știu, menirea lui este să apere Credința Ortodoxă, nu știința! Apoi ne spune că și Sfântul Nectarie din Eghina și Sfântul Paisie Aghioritul au fost internați în spital înainte de a muri. Da, au fost internați pentru a li se alina suferința, nu pentru a primi vreun vaccin.


,,Aceste lucruri (adică vaccinurile n.n.)- spune părintele Efrem – nu au legătură cu Antihristul și cu 666 și cu alte lucruri peste fire. Este un lucru curat, medical! Nu vreau să respingeți știința și să vă temeți! Unde este Dumnezeu? Nu e lucru rău să existe posibilitatea de vaccinare și să vă vaccinați. Nu vă temeți! N-o să pățiți nimic. Maica Domnului o să vă binecuvânteze!” Mai avea puțin și spunea ca Papa că nu ne mântuim dacă nu ne vaccinăm!

 În fața acestor provocări, mulți creștini au fost de-a dreptul șocați din mai multe puncte de vedere. În primul rând, vaccinul este experimental până în anul 2023. Nimeni nu își asumă responsabilitatea pentru efectele adverse ale acestuia. Sunt dispuși cumva aceștia? Eu cred că nu. Atunci de ce se înverșunează împotriva celor care nu susțin vaccinarea. Ce li se reproșează antivacciniștilor? Că nu acceptă să fie cobai cuminți riscându-și sănătatea sau chiar viața? Toți ar trebui să știe că România este o țară ortodoxă și că oamenii s-au informat și au aflat că sunt mințiți. Nimeni nu este interesat de sănătatea noastră, a românilor. PS Teodosie a înțeles că nu are dreptul lăsat de Dumnezeu de a-și minți enoriașii. Se pare că părintele Efrem din Athos nu a înțeles acest lucru. Românii refuză vaccinurile din multe motive:

1.Sunt experimentale, deci nimeni nu are voie să le declare obligatorii.
2.Au prea multe efecte adverse și prea puține efecte benefice.
3.Conțin celule de fetuși avortați, aspect incompatibil cu Credința Ortodoxă.
4.Conțin nanotehnologie, aspect incompatibil cu mântuirea. Numai Dumnezeu are dreptul să ne controleze TOTAL, nu și elita satanistă căreia îi slujesc aceștia! Să recitească Apocalipsa și să afle că acest popor ortodox respinge acest ser experimental din motive religioase. Una e știința și altceva este această ideologie satanistă cu pretenții de știință. Una este să se dorească sănătatea populației și altceva este să dorească împuținarea lumii și controlul acesteia sub masca ocrotirii sănătății.

5.Aceste seruri experimentale urmăresc modificarea genetică a omului. Dumnezeu ne-a creat bine și nimeni nu are voie să ne modifice genetic sub niciun pretext. Modificarea genetică, pentru un creștin, este inacceptabilă. Un om modificat genetic nu mai este uman, ci transuman. Nu mai este făptură a lui Dumnezeu, ci o creație a omului influențat de Satana. Nu mai este independent, ci sclavul proprietarului de tehnologie, care îl va influența permanent. Ce ne propun formatorii de opinie? Să ne supunem necuratului? Papa Francisc pregătește terenul pentru noua religie mondială care va fi satanistă, iar vaccinurile au menirea de a ne tăia orice legătură cu Dumnezeu prin tehnologie. Acest fapt a fost profețit în Apocalipsă, capitolele 13-14. De aceea, creștinii ortodocși nu primesc ceea ce Dumnezeu le interzice. Mai întâi facem ascultare de Dumnezeu și apoi de cezar. Nimic mai mult. Dumnezeu să ne ajute să facem cu toții voia Sa!Lucreţia P.

Episcopul Devei şi Hunedoarei, Gurie, a plecat spre judecata particulară, dupa a treia doza de ,,vaccin”

Vestea tristă a venit pe neaşteptate. Aflăm din relatarea unei maici următoarele: ,,M-a sunat o maică şi o zis că i-a spus o maicile, maicile de lângă el, că s-a vaccinat. La primul n-a avut nimic, la al doilea i-a fost puţin rău, la al treielea a intrat în comă din prima şi l-a dus la spital, l-a intubat de mai multe ori şi aseară… zice că ieri şi-ar fi revenit oleacă şi după aia iară n-o mai ştiut de el, l-a intubat şi gata a fost. Da ăştia, acuma mi-a zis cineva care se uită la televizor, o dat şi spune că nu s-o vaccinat, ca nu cumva oamenii să ştie c-o murit de vaccin, să nu se mai ducă oamenii la vaccinare. La al treielea vaccin a intrat în comă, spun maicile lui, maicile de la Oradea. M-o sunat maica Atanasia…’’ În acest punct, inregistrarea de pe Telegram a fost ştearsă de cenzura desfiinţată prin constituţie, şi înlocuită cu vorbăria unuia. Grohăitorii de ambe sexe din presă îşi fac cu promptitudine datoria de fiinţe josnice.

Moartea episcopului Gurie, ca urmare a vaccinului, a fost confirmată chiar de vaccinistul patriarhal, V. Bănescu, textul fiindu-i urgent şters.

Episcopul Gurie a făcut parte din sistem, ca slugă docilă. Sistemul nu l-a cruţat. Pentru ei, orice deces reprezintă un succes. Gurie este victima propriei sale nesăbuinţe. Un om cu ani mulţi de studii în spate, n-are nicio scuză că nu s-a informat. Sau poate mintea i s-a întunecat într-atât, încât n-a mai avut vreo brumă de discernământ duhovnicesc.

A studiat în Italia, în şcoli teologice ale papistaşilor. Nu i-a fost suficientă Teologia Sfinţilor Părinţi, a trebuit să se deprindă cu ereziile şi rătăcirile papistaşe. În fapt, acolo a fost pregătit pentru răspândirea ecumenismului pan-eretic în Biserica lui Hristos. N-a partcipat la sinodul tâlhăresc din Creta, dar a fost de-acord cu ereziile promovate acolo. Si, ca sa fim drepti pana la capat, vom spune ca semnatura PS Gurie se afla pe sentinta de ,,caterisire” a Parintelui ingradit de erezie, Cosmin Tripon din Beius. Din moartea episcopului Gurie se pot învăţa multe.

Care mărire stă pe pământ nemişcată?

Presbiter Ioviţa Vasile

Totul este atât de limpede!

Întregul comerţ şi întreaga viaţă socială sunt dependente de codul de bare 666.
Calculatorul central care recoltează datele personale ale oamenilor de pretutindeni se numeşte Fiara/Bestia. Serurile morţii, prezentate mistificat ca „vaccinuri anti-Covid 19”, conţin : o substanţă cunoscută ca „luciferază”; celule de copii avortaţi; modificatoare genetice; nanoparticule; microorganisme; componente chimice. Fiecare om „vaccinat” este marcat cu un cod QR care îi conferă statutul de „cetăţean”/ supus, obedient.

Totul este atât de limpede! Înaintemergătorul strigă în pustiu :,,Pocăiţi-vă, că s-a apropiat Împărăţia cerurilor’’.

Hristos rabdă pe Cruce. Irozii desfrânează şi preadesfrânează. Irodiadele întind capcane şi cer sânge. Salomeele seduc şi hipnotizează. Iudele vând şi trădează.
Pilaţii se spală pe mâini.Mulţimea urlă satanizată : Răstigneşte-l! Răstigneşte-L!

Hristos rabdă pe Cruce. Turma Mică este atacată cu sălbăticie. Totul este atât de limpede! Ierarhii anulează Credinţa. Ierarhii „fraternizează” cu ereticii, cu pagânii şi cu cezarul anti-hristic. Ierarhii con-lucrează cu sataniştii. Ierarhii Îl propovăduiesc pe Mântuitorul ca aducător de boală şi de moarte, iar pe agenţii morţii ca „mesianici”. Ierarhii prigonesc Poporul Ortodox. Ierarhii batjocoresc Sfinţii. Ierarhii închid Calea Mântuirii cu cheile iadului.

Totul este atat de limpede!

Mihai Dinculescu

Atenţie, suntem infectaţi din atmosferă, prin dârele morţii, numite chemtrails

Dimineaţa, spre amiază, când ceaţa se risipeşte, cerul senin al lui Dumnezeu este brăzdat în toate direcţiile de aşa numitele chemtrails-uri, dâre toxice care răpândesc germenii bolilor care  ne cuprind pe cei mai mulţi dintre noi. În vară, şi-n această toamnă activitatea avioanelor aducătoare de boli şi moarte, a fost extraordinar de intensă. Mi-a fost dat să văd, cât am putut cuprinde cu privirea, nu mai puţin de şase avioane care zburau în acelaşi timp în direcţii diferite pentru a asigura o cât mai bună acoperire, cu Dumnezeu ştie ce substanţe dăunătoare sănătăţii şi vieţii. Avem nişte agenţii de mediu care ar putea elucida natura substanţelor slobozite asupra noastră. Nu o vor face niciodată. La butoane se află tot oamenii sistemului. De data aceasta, nu poluatorul plăteşte, cum sună lozinca ştiută. Plătim noi, muritorii de rând. Plătim scump, cu sănătatea sau chiar cu viaţa.

Am avut curiozitatea să întreb o persoană care lucrează în domeniul aviatic, despre dârele morţi pe care le vedem zilnic. Răspunsul a fost cel oficial şi mincinos, adică acele dâre ar fi condensuri ale avioanelor de pasageri, care nu dăunează sănătăţii. Sunt proşti, dar au puterea.

Cineva spunea, pe bună dreptate, că suntem sub ameninţarea cohortelor de sub comanda lui Arahat şi propunea eliminarea acestuia cu orice mijloace. În acest punct ma disociez de respectiva persoană. Violenţa, în toate formele ei, este condamnată de Sfânta noastră Biserică, iar Arahat să fie eliminat prin mijloace exclusiv non-violente. Să nu cădem în greşala de a-l urî. Mântuitorul nostru Iisus Hristos ne-a dat ca poruncă iubirea vrăjmaşilor. Nimeni să nu ridice mâna asupra lui. E suficient răul pe care şi-l face singur. Nu vedeţi cum în fiecare zi îşi sapă singur groapa? Nu vedeţi cu câtă osârdie aleargă pe calea iadului?

Trăind la ţară, cunosc bine lumea satului, îi ştiu bine pe consătenii mei. În Bucureşti, ori alt oraş se dau cifre umflate, pentru că nimeni nu-i poate verifica. La ţară e altceva. De mai bine de-o lună, a fost o epidemie. Nu pot preciza cine de ce boală a suferit. Vor fi fost viroze, pneumonii, răceli, gripe şi poate şi covid. Ştiu persoană vaccinată cu ambele doze, care s-a infectat a doua oară cu covid. În forme uşoare, vor spune grohăitorii de serviciu. Pentru mine, atacul din atmosferă asupra oamenilor, prin chemtrails-uri, reprezintă o modalitate deosebit de periculoasă la adresa vieţii noastre.

Criminalii ne promit că dacă ne vom vaccina, crimele lor vor înceta şi viaţa va reveni la normalitate. Să-i credem? Eu unul nu-i cred nici atunci când, din greşeală, spun adevărul. E o capcană în care au căzut mulţi naivi. Mă îngrozesc, gândindu-mă ce se va întâmpla, în viitor, cu cei vaccinaţi. Ei însă sunt mulţumiţi şi împăcaţi.

Presbiter Ioviţa Vasile

Informaţie. Angajatul centrului eparhial din Huşi, pe postul de episcop, Ignatie Mureşanul, părea un om moderat. Cel puţin aşa afirmau cei care-l cunoşteau mai îndeaproape. Cu ceva vreme înainte, a ales medioctitatea judeţeană şi naţională, numită Nelu Tătaru, pentru a-i acorda o distincţie bisericească. Nu ştiu dacă şi-a motivat opţiunea în vreun fel, de aceea ne îngăduim să speculăm că l-a decorat pentru întreaga activitate, cu referire specială la contribuţia Tătarului la procesul de exterminare a populaţiei României. Vedeţi cum se susţin între ei? Toţi sunt o apă ş-un pământ.

Cuviosul Părinte Mărturisitor Justin Pârvu: Ascultarea se face până la mântuire. Adică, atunci când ţi-a periclitat starea de mântuire, nu mai asculţi

-Părinte, Biserica este astăzi clătinată de multe devieri. Ce atitudine să avem faţă de ele?
– Cei ce mărturisesc apărându-şi Credinţa sunt ca nişte apologeţi ai vremurilor acestora. Este dovadă de curaj şi de sacrificiu să mărturiseşti pentru că astăzi, când adevărul este sistematic ascuns cu meşteşugire diplomatică, riscul este foarte mare: să-ţi pierzi serviciul, să ajungi pe drumuri, să intri la puşcărie, să fii caterisit…

– Nu poate fi vorba despre un eroism exagerat?
– Nu este un eroism deloc, ci frica de a nu-ţi vinde sufletul, este o datorie. A nu mărturisi este exagerat, a tăcea este mai grav.

– Şi când trebuie să taci?
– Când o fi timpul. Trebuie să ştii când să taci şi când să mărturiseşti. Dar de cele mai multe ori tăcerea este ascundere a acestor realităţi, o trădare a adevărului. Ştim că un ucenic al Sf. Paisie cel Mare, pe când trecea prin lume, a tăcut în faţa unui evreu care i-a ocărât Credinţa lui cum că nu e dreaptă. Şi urmarea a fost că Sf. Paisie, când a ajuns el la mănăstire, nu l-a mai recunoscut ca ucenic, văzând că darul de la Botez s-a depărtat de la el. A fost de acord [cu evreul] şi a căzut din darul lui Dumnezeu (…).

Nu e justificat să stai de-o parte. Aceasta se întâmplă când eşti într-o poziţie defavorizată, când nu ai pe ce să te sprijini. Dacă ai un sprijin puternic, ai mai multă îndrăzneală să mărturiseşti, te avânţi fără frică precum copilul care are lângă el pe tatăl. Păi, noi nu-L avem pe Hristos şi pe Sfinţii Săi şi tot adevărul la care ne-am angajat? Credinţa noastră nu-i puţin lucru, este mărturisită de Sfinţii Părinţi prin viaţă, cu cuvântul şi chiar cu moartea lor. Stăm pe un reazem neclintit, pe care ceilalţi nu-l au. Biserica noastră creştină Ortodoxă nu e o scornire omenească, e din veşnicie, nu-i o instituţie pământească, e de la Dumnezeu. Trebuie să păstrăm linia Sfinţilor; ei nu treceau uşor cu vederea, povăţuiau, mustrau şi săreau când era vorba de erezie.

Ne temem de cuvintele Sfinţilor Părinţi care interzic să stăm sub acelaşi acoperiş cu ereticii. Ba canoanele spun că nici cu creştinii necununaţi să nu stai la masă, darmite cu ereticii. În cazul acesta ea nu mai e Biserică. De altfel e şi prorocit că toate organizaţiile ecleziastice vor cădea groaznic şi deodată, chiar şi instituţia Bisericii. Sf. Ignatie Briancianinov spune asta. Biserica decade prin primirea umanismelor. Umanismul este închinare la idoli, iar dogma infailibilităţii papale este o latură a umanismului, după cum spune şi Sf. Iustin Popovici, reînviind idolatria. Toţi se închinau şi venerau Partidul ca pe un idol. Iar cei care au tăcut şi s-au supus ideologiei comuniste chiar siliţi, socotesc că sunt asemenea închinătorilor la idoli.
– Oamenii nu mai sesizează aceste pericole, fiind manipulaţi uşor prin mass-media. Cum mai pot fi treziţi?

– Din ignoranţă turma nu are habar pe cine preamăreşte. E foarte greu să convingi o masă de oameni când toţi preamăresc acelaşi lucru. Dacă nu ai trăire ortodoxă nici să nu îndrăzneşti să spui ceva. Dar chiar aşa, când ai cât de puţin şi te temi să nu pierzi Dreapta Credinţă, îţi dă Dumnezeu şi putere, şi înţelepciune să mărturiseşti, şi curaj, şi spirit de jertfă. Cel mai important e să fii acolo, pe calea cea strâmtă. Ce credeţi, că trăitorul este musai cel ca face paraclise şi acatiste şi crede că face mare ascultare, ignorând adevărurile de bază ale Bisericii?
Ascultarea se face până la mântuire. Adică, când ţi-a periclitat starea de mântuire, nu mai asculţi.
– Cum să te supui stăpânirii de azi?
– Ne supunem în cele ce nu împiedică porunca lui Dumnezeu. Mă supun păstorului care intră şi iese pe uşă. Dar cel care intră ca furul pe aiurea, chiar şi prin altar, şi prin şcoală, prin cârciumi, prin droguri, prin homosexualitate şi toate fărădelegile, pe acela n-am voie să-l ascult. Noi, care avem răspundere, ce facem?

– Şi dacă te caterisesc?
– Caterisirea este omenească. Dar Sfinţii câte prigoniri şi nedreptăţiri n-au răbdat, de care mai degrabă nu suntem noi vrednici? Nu aşa s-a întâmplat şi cu Sf. Ioan Gură de Aur? Dar nu s-a dat înapoi. Asta nu l-a împiedicat cu nimic să mărturisească în continuare adevărul.

– Este o vrednicie a fi prigonit?
– Păi, este o vrednicie, căci asta înseamnă că trăieşti oleacă. Dacă n-ar fi fost sângele Martirilor, care au mărturisit Dreapta Credinţă în faţa prigonitorilor Bisericii, n-am mai fi avut moştenirea aceasta de care ne bucurăm acum.

– Care este cea mai mare problemă a Bisericii astăzi?
– Primejdia cea mai mare este că noi, de 2000 de ani, săpăm la temelia Sfântului Altar, slujind cu nevrednicie. Răul este în noi”.


(Interviul cu Părintele Justin Pârvu din “Glasul monahilor”, nr. 4 (18)/ aprilie 2005)

Selecţie şi editare Dr. Gabriela Naghi

Cum se ucid oamenii în spitale. Ghid practic

Cand se comit asemenea faradelegi, tacerea inseamna complicitate.

Un om din nord-vestul ţării a fost internat în spital într-o stare îngrijorătoare. Nu ştiu dacă a fost infectat cu covid, ori a avut altă boală. Cert e că suferea de o formă severă de diabet. Primele măsuri: i s-a aplicat masca de oxigen, care urma să fie luată după constatarea decesului, i s-a întrerupt tratamentul specific diabetului şi, atenţie!, i s-a administrat glucoză prin perfuzie! Gestul e de-a dreptul criminal şi vădeşte clar intenţia  de a ucide! Şansa bietului om a fost faptul că periodic comunica cu fiul său şi cu medicul diabetolog curant.

Ajuns într-o stare disperată, a avut convorbire cu fiul său şi acesta a recurs la un gest ce s-a dovedit a fi salvator. A găsit înţelegere la un procuror şi împreună s-au dus la spital şi au reuşit să-l externeze pe semnătură.

Să nu uiţi, Wernere! Să nu uiţi, Câţule. Să nu uiţi, Arafate! Să nu uitaţi niciunul din medicii care  v-aţi ucis semenii la comanda sistemului antihristic. De Dreapta Judecată a lui Dumnezeu nu veţi scăpa!

Presbiter Ioviţa Vasile

Prin acţiunile lor, pseudo-ierarhii români Îl socotesc pe Mântuitorul Hristos –Izvorul vieţii şi al nemuririi – ,,aducător de boală şi de moarte’’

Vasile Banescu va batjocori Sfânta Biserică Ortodoxă Româna atâta vreme cât va fi lasat! De la sine nu va renunţa, nu se va pocăi, nu se va smeri! El nu a fost impus Patriarhului Daniel, ci literalmente este o „creaţie” a respectivului, fiindu-i principala şi cea mai stridentă vuvuzelă! Vasile Banescu este Patriarhul Daniel, iar Patriarhul Daniel este Vasile Bănescu! Gemeni identici, doar cu „funcţii” diferite! Amândoi se află în acelaşi duh, în aceeaşi direcţie, pe acelaşi drum! Oamenii aceştia, precum şi cei împreună cu dânşii, ca de exemplu pseudo-ierarhii Casian Crăciun, Calinic Argatu, Nifon Mihăiţă, Irineu Popa, Andrei Andreicuţ, ori zisul arhimandrit Ciprian Grădinaru, promotori făţişi ai infestarii cu serurile morţii, au ajuns deja, fără nici un fel de eufemism, in-luciferizaţi! Ei sunt purtători de cuvânt, ideologi, activişti, reeducatori şi torţionari ai legiunilor NOM! Au depăşit chiar si ecumenismul, căci, prin impunerea măştilor, a „distantarii sociale”, a „linguriţei de unica folosinţă” la Sfanta Euharistie, a Spovedaniei „de la 2 metri distanta”, a hulirii Sfintelor Icoane şi a Sfintelor Moaşte, au întemeiat o nouă „dogmatica”, satanică si satanistă, care Il „axiomatizează” pe Mântuitorul Hristos ca „aducator de boală şi de moarte”! S-au atins astfel demenţa si delirul maxim posibile! Urâciunea urâciunilor pustiirii! Până şi să afirmi că Dumnezeu nu există, este mult mai puţin grav! Dar cu siguranţă ca toti îşi vor lua plata lor! Iar Biserica va rămâne in veac Mireasa Neprihanita a Celui Ce S-a rastignit pentru Ea, cu moartea pre moarte călcând!

Mihai Dinculescu

Noul Daniel Vla - Ortodoxie, Țară, Românism

Creștinism ortodox, sfinți, națiune, eroism, istorie…

Ortodoxia Jertfitoare

"Ortodoxie minunată, mireasă însângerată a lui Hristos, niciodată nu ne vom lepăda de tine noi, nevrednicii, şi dacă o vor cere situaţia şi timpurile, învredniceşte-ne să vărsăm pentru tine şi ultima picătură de sânge". - Stareţul Efrem Filotheitul din Arizona

Ortodoxia mărturisitoare

,,Dacă cineva va păzi cuvântul Meu, nu va vedea moartea în veac" (Ioan 8, 51).

Mărturisirea Ortodoxă

Portal de teologie și atitudine antiecumenistă