Propaganda ticăloasă

E proprie fiecărui sistem totalitar. Fără propagandă, dictaturile nu s-ar putea ridica la putere şi n-at putea comite fărădelegi fără număr. Hitler şi-a datorat ascensiunea şi consolidarea puterii lui Josef Goebbels, ministru propagandei. Materia primă a propagandei este minciuna, secondată de diversiune, manipulare, intrigă, crimă. Rolul ei e acela să ascundă sau să înăbuşe adevărul, şi-n locul lui să pună minciunile ordinare şi neruşinate pe care, evident, le numesc adevăr. Este menită să numească răul bine, iar binele – rău (Isaiia 5, 20).  Propaganda face din lichele eroi naţionali, în vreme ce oamenii oneşti sunt denigraţi, întemniţaţi, marginalizaţi, stigmatizaţi de mânia proletară a maselor inconştiente. Comuniştii au avut un extraordinar aparat propagandistic, bine plătit şi deosebit de eficient. Cu acesta, urmăreau să îndobitocească oamenii, să ne convingă că orânduirea lor e instaurată pentru veşnicie şi că se va extinde pe toată faţa pământului. Când a voit Dumnezeu, toată această şandramauă s-a prăbuşit.

Locul ei a fost luat de un sistem mult mai perfid care, încet-încet, s-a înşurubat la putere şi a adus dezastru asupra României. Bineînţeles propaganda e deosebit de activă. Televiziunile şi presa în general sunt în mâinile sistemului antihristic. Indivizi, care odinioară păreau oneşti, s-au pus în slujba sistemului satanizat şi apar seară de seară pe posturi, grohăind din gurile lor spurcate avalanşe de minciuni. Când în gaşca din platou mai pătrunde câte un om cinstit, gureşele vândute au grijă să-i acopre vocea, să-l întrerupă cu breakinguri, ori cu intervenţii telefonice. S-a constituit o adevărată armată de propagandişti sordizi, respingători, de-a dreptul greţoşi. Pentru ei nu contează că sprijină un sistem criminal, care curmă vieţi în fiecare zi. Contează banii murdari pe care-i oferă cu generozitate puternicii zilei.

Medicii au jurat zeului Hipocrate, care e o entitate demonică, şi-au părăsit rosturile lor fireşti şi îşi încarcă zilnic conştiinţele cu crime săvârşite în spitalele transformate în fortăreţe, în care pătrund numai cei anume desemnaţi, din care nu ies informaţii decât acelea care convin sistemului antihristic. Pfizer a avut grijă să mituiască din vreme câteva mii de de medici, dar dna-ul e mut şi surd. Când n-au avut nevoie de medici, acestora li se întocmeau degrabă dosare pentru te miri ce, cu care erau şantajaţi. Acum a venit vremea lor, nu mai răspund în faţa nimănui, au puteri discreţionare şi fiecare viaţă deliberat curmată, pentru sistem e un câştig, răsplătit cu dărnicie de sataniştii care, realmente, sufocă România.

Bine a proorocit omul lui Dumnezeu: ,,…Necredinţa şi tăgada Domnului, căderea de la Credinţa în Dumnezeu, grăirea minciunii şi răzvrătirea, născocirea şi cugetarea de lucruri viclene. Şi lăsată la o parte este judecata, iar dreptatea stă departe; adevărul se poticneşte în pieţe şi fapta cinstită nu mai are loc. Adevărul nu mai este şi cel ce se dă la o parte din calea răutăţii este sfărâmat’’. (Isaiia 59, 13-15).

Presbiter Ioviţa Vasile

16 gânduri despre „Propaganda ticăloasă”

 1. Gherghesenii contemporani

  Gherghesenii L-au respins pe Hristos cu maximă vehemenţă, deoarece a venit la ei şi l-a tămăduit pe unul de-al lor de o boală cumplită : îndrăcirea. Arătându-le astfel că i-ar putea vindeca pe toţi de această maladie îngrozitoare, ca şi de absolut oricare alta. Pentru că El este Stăpânul vieţii, al morţii, al bolilor şi al neputinţelor. Dar ei, deşi înfricoşaţi de cele văzute cu propriii ochi, au refuzat Darul Mântuitorului. Au preferat să rămână cu porcii şi ca porcii, mânioşi că Marele Tămăduitor a curmat o îndelungată suferinţă unuia dintre dânşii!
  Aidoma procedează şi ecumeniştii de astăzi : dacă vreunul dintre dânşii se curăţeşte, prin Mila Domnului, de cumplitul eres, ei devin mânioşi! Căci în smintita lor cugetare în-luciferizată au ajuns să proclame vindecarea de apostazie ca „infracţiune ecclesială”! Care trebuie „combătută” cu toată „vigilenţa”! Ca atare, ei se îndârjesc şi mai mult împotriva lui Hristos, urînd şi defăimând minunata vindecare a proaspătului însănătoşit! Continuând, la fel ca şi omonimii lor de acum 2 milenii, să trăiască pe mai departe cu porcii şi ca porcii! Ce înfricoşător : legiunile demoniace Îl recunosc pe Iisus ca Fiul lui Dumnezeu Celui PreaÎnalt, pe când „ortodocşii” contemporani L-au înmormântat de viu în Creta!

  Apreciază

 2. Oamenii L-au condamnat pe Dumnezeu la moarte, cu Învierea Lui El i-a condamnat la nemurire

  Pentru lovirea pe care a primit-o, Dumnezeu S-a întors îmbrăţişând; pentru insulte, binecuvântând; pentru moarte, cu nemurire. Niciodată oamenii nu au arătat atâta ură faţă de Dumnezeu ca atunci când L-au răstignit; şi niciodată Dumnezeu nu a arătat dragostea lui faţă de oameni ca atunci când a înviat. Omenirea a vrut să-L omoare pe Dumnezeu, dar Dumnezeu, prin Învierea Lui, i-a adus pe oameni la viaţă, Dumnezeul cel răstignit şi înviat în prima zi dintr-o moarte groaznică! Nu mai este moarte. Nemurirea îl înconjoară pe om şi întreaga lui lume.
  Cu Învierea Dumnezeu-Omului, natura umană este condusă ireversibil spre drumul nemuririi (…). Dacă omul trăieşte în credinţa Învierii Domnului, el trăieşte în afara morţii, nu este atins de ea; moartea este la piciorul omului. „Unde este moarte boldul tău? Unde este biruinţa ta, iadule?”. Iar când un om care crede în Hristos moare, el părăseşte trupul său ca pe nişte haine în care va fi din nou îmbrăcat în Ziua Judecăţii din urmă. Înaintea Învierii Dumnezeu-Omului moartea era a doua natură a omului; viaţa era prima şi moartea a doua. Omul s-a obişnuit cu moartea ca fiind ceva natural. Dar după Învierea Sa, Domnul a schimbat totul: şi dacă era natural până la Învierea lui Hristos ca omul să moară, după Învierea lui Hristos este natural ca omul să nu moară.
  Prin păcat omul devine muritor şi vremelnic; cu Învierea Dumnezeu-Omului el devine nemuritor şi veşnic. În aceasta este forţa, în aceasta este puterea, în aceasta este tăria Învierii lui Hristos. Fără Înviere nu există creştinism. Printre minuni aceasta este cea mai mare; celelalte minuni încep şi se termină cu ea. De la ea a răsărit credinţa şi dragostea şi nădejdea şi rugăciunea şi iubirea pentru Dumnezeu.

  Sfântul Iustin Popovici

  S-a dat putere fiecăruia să nu se ducă în iad
  ARHIMANDRITUL ARSENIE PAPACIOC

  Iadul este marea durere a lui Dumnezeu. Cei din iad își dau seama că îi iubește Dumnezeu și tocmai aceasta îi chinuie.
  Porunca Să iubești! este și pentru cei din iad. Pentru că răspunsul este ăsta: există și Rai, există și iad. S-a dat putința fiecăruia să nu se ducă în iad și totuși s-au dus și în iad… Ce să facem? Noi ne facem datoria să iubim, că și pe cei din iad îi iubește Dumnezeu. Dar iubirea lui Dumnezeu îi biciuiește acum. Dreptatea lui Dumnezeu îi ține acolo.

  Iadul este marea durere a lui Dumnezeu. Ei își dau seama că îi iubește Dumnezeu și tocmai aceasta îi chinuie. „Uite, ne iubește și acum, deci, ce ar fi fost să-L fi urmat pe Hristos?…” Ce n-a făcut Hristos să-i scape pe oameni de iad?

  (Ne vorbește Părintele Arsenie, ed. a doua, vol. 3, Editura Mănăstirea Sihăstria, 2010, p. 17)

  Apreciază

 3. Adevărul este Fiinţă

  Adevărul nu este un gând, nu este o vorbă, nu este o legătură între lucruri, nu este o lege. Adevărul este Fiinţă.
  Adevărul este putere dătătoare de viaţă, care la toate dă viaţă. Adevărul este Fiinţă, care cuprinde toate fiinţele. Adevărul este precum aerul, dar nu este aer, în care înoată toate fiinţele; este precum lumina, dar nu este lumină, în care strălucesc toate fiinţele în cer şi pe pământ. Adevărul este Fiinţă.
  Puţine sunt în lume limbile care, asemenea limbii Slave, să aibă un cuvânt atât de potrivit şi grăitor pentru Ceea ce este.
  Adevărul este ceea ce este veşnic acelaşi.
  Nimic nu este veşnic acelaşi şi neschimbat şi întocmai sieşi, fără numai Adevărul.

  Sfântul Nicolae Velimirovici, Gânduri despre bine şi rău, Editura Predania

  Apreciază

 4. „Fiule! Când vrei să te apropii să slujeşti Domnului Dumnezeu, găteşte-ţi sufletul tău spre ispită.
  Încordează inima ta şi fii tare şi să nu te tulburi în timpul încercării.
  Lipeşte-te de Domnul şi nu te depărta, ca să fii înălţat la sfârşitul vieţii.
  Tot ce ţi se va întâmpla, primeşte cu plăcere şi în necazurile tale fii îndelung-răbdător.
  Că în foc se lămureşte aurul, iar oamenii cei plăcuţi Domnului, în cuptorul smereniei.”
  Isus , fiul lui Sirah 2;1-5

  Slujitorii Bisericii lui Hristos ar trebui să intervină public față de reglementările impuse anticonstituțional de slugile leviatanului, pentru a preciza că vaccinul nu este nici Calea (singura soluție), nici Adevărul (opiniile „experților”) și cu atît mai puțin Viața (ca bine social, oferit gratuit).

  Apreciază

 5. *Ereticul papa Francisc l-a felicitat pe pseudo patriarhul Bartolomeu cu ocazia împlinirii a 30 de ani de la alegerea sa la Tronul din Constantinopol.

  Ereticul papa Francisc îi este recunoscător conducătorului Fanarului pentru dorința sa de a restabili unitatea. El a scris despre acest lucru în mesajul de felicitare către patriarhul Bartolomeu al Constantinopolului, care a sărbătorit 30 de ani de întronizarea sa în data de 22 octombrie 2021, relatează Vatican News.

  Conducatorul papistașilor a subliniat „legăturile strânse” care îl leagă de pseudopatriarhul Bartolomeu și i-a mulțumit conducătorului Fanarului pentru că „a indicat neîncetat calea dialogului în iubire și adevăr”, ca singura cale posibilă de reconciliere între credincioșii în Hristos și pentru restabilirea unității lor depline.

  „Cu ajutorul lui Dumnezeu, aceasta va rămâne calea pe care cu siguranță vom continua să mergem împreună, deoarece apropierea și solidaritatea dintre Bisericile noastre este o contribuție de neînlocuit la fraternitatea universală și la justiția socială, de care umanitatea are o nevoie acută”, a scris șeful BRC.

  UJO a scris anterior că Bartolomeu se roagă pentru sănătatea papei în numele „promovării misiunii unității”.
  ***************
  **Patriarhul Ecumenic internat la Washington din cauza unei boli

  Înainte de a pleca catre Liturghia din Catedrala Sf. Sofia din Washington, pseudoPatriarhul Ecumenic Bartolomeu s-a simțit rău dupa călătoria lungă și programul încărcat al evenimentelor imediat după sosirea sa.
  Potrivit declarației Arhiepiscopiei Greciei a Americii, medicul l-a sfătuit să se odihnească, iar ca măsură de precauție a fost transferat la Spitalul Universitar George Washington pentru observație.

  *https://spzh.news/en/news/83423-papa-poblagodaril-glavu-fanara-za-stremlenije-k-vosstanovleniju-jedinstva
  **https://orthodoxie.com/le-patriarche-oecumenique-est-hospitalise-a-washington-en-raison-dune-indisposition/

  Apreciază

 6. Zilele acestea,feudalul pseudopatriarh Daniel ,papusarul in sutana alba,intruneste sinodul pentru a-i face pe romani ascultatori de vaccin si nu de glasul lui Hristos.Ii va pedepsi pe clericii care nu se inchina vaccinului.Pe PS Gurie,mort de la vaccin,sinodalii romani il vor declara mucenic si erou ca sa serveasca exemplu romanilor pentru vaccinare.Patriarhia impreuna cu mass-media vaccinata va face intensa campanie de slavire a clericilor „mucenici”rapusi de vaccinul anticovid.De la altar va porni vaccinarea maselor.

  Apreciază

 7. Care sunt idolii moderni la care se inchina lepadatii?
  Raspuns:
  Guvernele.Pentru ca ele le dau :papica cea de toate zilele,plimbarica,facilitatile pentru bai calde si saune si mai ales mare „slava”pe lumea aceasta si „stapanire” jalnic pieritoare peste norodul nevaccinat.Ca recompensa ca s-au intepat cu lichiorul”fericirii”.

  Apreciază

 8. Frica de a tăcea.
  Dr. chirurg Lucian Duță

  Înțeleg frica de a vorbi .Chiar foarte bine pentru că o simt demult. Dar uneori frica de a tăcea este mai mare.
  În cartea “Jurnalul fericirii” tatăl marelui Steinhardt îl îndeamnă să nu-și denunțe prietenii chiar dacă trebuie să meargă la închisoare. Pentru că,spune el,dacă o faci s-ar putea să ai zile mai bune, dar nopți înfiorătoare.
  Iar dacă ești corect și nu pactizezi cu sistemul vei avea zile grele, dar nopți liniștite.

  Medicina nu este o știință exactă iar capacitatea ei de a da răspunsuri complete la cauze de boală și mai ales de a oferi tratamente este de multe ori limitată.De aceea orice faci în meseria asta trebuie să fie bazat pe dovezi extrem de solide și să te ferești cât mai mult de a face rău .Răul în medicină îl faci prin incompentență sau și mai rău prin tăcerea determinată de frică.

  Te vaccinezi sau nu te vaccinezi este cam la fel când te întâlnești cu virusul.Adică te poți infecta în ambele situații ,transmiți boala și poți dezvolta simptome specifice .Care trebuie să fie tratate. Dacă ai cu ce ,pentru că în România NU există tratamente disponibile nici acum.

  Și DA în celalalte țări europene aceste tratamente există și se dau bolnavilor vaccinați sau nu încă de la primele simptome pentru că sunt depistați timpuriu printr-o campanie de testare agresivă și gratuită.

  NU este corect să vaccinezi bolnavi cu istoric de boală recentă sau și mai rău bolnavi infectați .De aceea este corect să ne testăm înainte de vaccinare.

  Politica sanitară a României este o imensă minciună și aproape criminală prin incompetență și nesimțire atâta timp cât nu există TESTARE gratuită în masă și izolarea pacienților pozitivi(indiferent dacă sunt vaccinați sau nu) dar mai ales prin lăsarea bolnavilor fără acces la tratamente eficiente.

  De aceea îi atenționez pe apostolii vaccinării:vedeți că dacă vă îmbolnăviți și voi veți avea nevoie de tratament .Nu mai credeți minciunile propagate că toți veți face forme ușoare pentru că nu e așa.
  Cunosc cel puțin două cazuri de medici vaccinați cu trei doze :unul a murit iar celălalt se zbate între viață și moarte.Și le cunosc și colegii mei,dar tac!Care, dacă sunt atât de convinși de necesitatea vaccinării, ar trebui să fie la fel de fermi și de nevoia legitimă de a oferi pacienților tratamente eficiente dar care nu există la noi.

  Și îi invit să fie la fel de persuasivi și fermi.Pentru că altfel nu mai sunt corecți cu meseria pe care și-au ales-o și mai ales cu pacienții !

  Știu că mă repet dar o fac conștient până când lucrurile se vor îndrepta pentru că nu vreau să fiu complicele unui sistem criminal și mai ales pentru că sunt medic:

  1.EXISTĂ tratament specific cu anticorpi monoclonali în fazele inițiale ale bolii.Te faci bine în 24 de ore cu o singură perfuzie.România refuză să cumpere tratamentul.

  2.În faze mai grave există tratament cu un înalt grad de eficiență:Tocilizumab.România nu-l cumpără.

  3.În fazele incipiente ,depistate prin testare masivă ,este eficient Favipiravir(Ungaria și-a construit trei fabrici)iar România refuză accesul neîngrădit la acest medicament .La fel și cu Arbidol.

  Când vi se mai spune că nu există soluții pentru oamenii care mor aveți curaj și ripostați .Pentru că aveți dreptate!

  Apreciază

  1. Doamna doctor,eu după 10 zile de temperatura, tratament cu azitrox, paracetamol, agocalmin ,abia îmi scădea febră la 37,7 apoi la câteva ore da îmi crească iar la 38,4-39,2.Ceea ce m-a vindecat miraculos,a fost 1 pastiluta de DICLOFENAC de 50 mg, luată din greșeală în loc de aspirina cardio.Intr-o ora mi-a scăzut temperatura de la 39 la 36 grade ( și de atunci tot scăzută este).Am luat din prima zi de când am fost diagnosticata: aspirina cardio, aspirină simpla sau aspenter, deoarece acest virus favorizează apariția cheagurilor de sânge,și de aceea mor f mulți oameni,vit D3 2000 UI,vit C 1000 UI,Zn 14 mg, Quercetina pt imunitate, CLARITROMICINA pt complicații puimonare, paracetamol,ceai de mușețel,mentă, salvie cu ghimbir, îndulcit cu miere naturala.Greseala cu DICLOFENACUL SALVATOR, mi s-a întâmplat în ziua SFINTEI PARASCHEVA(14 octombrie 2021),după ce am văzut slujba la televizor și am plâns și m-am rugat că dacă însă mor , să mă ierte Bunul Dumnezeu pentru tot ceea ce am păcătuit cu gândul,fapta și cuvântul,că așa de bolnavă am fost…

   Apreciază

   1. Bună ziua, vă cer permisiunea de a fi contactat de reprezentantul companiei producătoare a medicamentelor Paracetamol Diclofenac, Aspenter, Terapia. Compania are obligația de a colecta date legate de siguranța tuturor produselor comercializate, în interesul pacienților care le utilizează. În cazul în care sunteți de acord, vă rugăm să transmiteți aici sau pe adresa office@sigurantapacientului.ro datele dumneavoastră de contact (adresa de email). Acestea vor rămâne confidențiale și nu vor fi folosite decât în scopul declarat mai sus.

    Apreciază

 9. Pentru om cea mai mare pedeapsă este ca Dumnezeu să-l lase propriei voi
  Sfântul Sofronie Saharov

  Pentru om cea mai mare pedeapsă este ca Dumnezeu să-l lase propriei voi. În epoca noastră, care a lepădat pe Hristos, nimeni nu înţelege această părută robie.

  Rugăciunea curată presupune lipsa de griji. Ea se dobândeşte atunci când, în orice lucru pe care-l facem, mintea noastră se află slobodă spre a gândi şi a trăi numai prin numele cel sfânt, harul Sfântului Duh.

  Eu nu am venit ca să impun altuia voia mea, ci, după pilda lui Hristos, ca să îi slujesc. Încercaţi să trăiţi astfel şi veţi vedea că harul lui Dumnezeu va fi cu voi. Apoi însuşiţi-vă această atitudine în fiece clipă a vieţii voastre.

  De nu vom ajunge a pătrunde înţelesul slujirii celuilalt, viaţa noastră va fi fără de folos. De voim să ne reînnoim firea, să ne facem asemănători lui Dumnezeu, trebuie ca viaţa noastră să fie stăpânită de dorinţa de a sluji celuilalt.

  Slujirea aproapelui are o putere mântuitoare, nesfârşit mai mare decât orice teorie theologică.

  Cum putem cunoaşte pe Dumnezeu aşa cum este? Hristos ne arată calea, cerându-ne a petrece în sfinţenie pentru a nu vătăma pe aproapele, a preţui mai mult pe ceilalţi decât pe noi înşine şi a nu ne lupta să îi stăpânim.

  Trebuie să murim nouă înşine pentru ca ceilalţi să trăiască. Hristos a spus-o: «Nu vă temeţi a vă pierde sufletul în această slujire». Cel ce slujeşte aproapelui îşi mântuieşte sufletul pentru viaţa vecinică.

  Care este arma vrăjmaşului împotriva mântuirii noastre? Zavistia. În Evanghelie Pilat ştie că iudeii vor să-l omoare pe Hristos din zavistie. Zavistia este cea mai puternică armă a vrăjmaşului. De aceea trebuie, mai nainte de toate, să ocolim gândul de zavistie.

  Zavistia este proprie tuturor oamenilor, indiferent de starea lor socială. Desigur, întotdeauna se găseşte cineva mai tare decât noi. Ceilalţi au întotdeauna ceva ce am dori şi noi să avem. Prin zavistie lepădăm pe ceilalţi; iar viaţa devine cu adevărat un fel de chip întunecat şi turbure al lui Dumnezeu.

  Încercaţi ca niciodată să nu osândiţi pe altul, ci să vă rugaţi pentru el. A judeca pe altul pentru neajunsurile sale înseamnă a nu ne vedea propriile neajunsuri.

  În starea noastră de cădere nu putem judeca în chip drept pe fratele nostru. Să nu fiţi prea siguri că fratele vostru se înşală. Nu îl judecaţi.

  Arhimandritul Sofronie, Din viață și din Duh, Editura Reîntregirea, Alba Iulia, 2014, pp. 45-46

  Apreciază

 10. Va mulțumesc că mi-ați aprobat micul meu comentariu.As vrea sa va spun că astăzi am fost într-un mall ,și am vrut sa intru la un magazin,să îmi cumpăr o pereche de botine sau ghete pentru vremea rece.Brandul firmei incepe cu litera C ,care se repetă de 3 ori .La intrare cele două vânzătoare verificau documentele clienților care erau vaccinați.Eu nu sunt vaccinată,dar am crezut știrile că pot intra in mall-uri,magazine atât cei vaccinați, cât și cei care pot face dovada că au trecut recent prin boală.Cand să intru în magazin, le-am prezentat vânzătoarelor dovada că am trecut prin infecția covid și NU au vrut să mă lase să intru, pentru că au primit INDICATII stricte că au voie să intre doar PERSOANELE VACCINATE.Stau într-o comună de pe lângă Ploiesti,iar totul s-ar petrecut la Winmarkt Ploiesti ,că și la pepco ,gara de Sud.Am 53 de ani,și când abia învățasem sa merg și să vorbesc,bunica mea mă învăța rugăciunea Tatăl Nostru și să fac mătănii, întotdeauna 9 la număr.Iar bunicul citea adesea din Cartea Apocalipsei,iar acele cuvinte care mă făceau să mă înfior și să mă cutremur, ce va sa fie cu omenirea,mi-au rămas că o pecete vin minte și suflet.Cand citea bunicul că toți cei mici și cei mari, tineri și bătrâni, săraci și bogați, și cine nu va primi semnul fiarei pe mâna dreaptă sau frunte, nu va putea cumpăra , vinde și trăi după legea Lui Dumnezeu…mă bucuram că trăiesc vremuri îndepărtate de vremea apocalipsei,pt că nu știu cum,la cât de mică eram,înțelegeam cu ochii sufletului totul!Astăzi totul este atât de limpede, vremurile prigoanei creștinilor se întâmplă sub ochii noștri.Am văzut o intregistrare cu părintele Dositheos de la mănăstirea Agia Skepi care povestea despre o credincioasă care traia in Anglia și a mers duminica la Sfânta Liturghie dar preotul și enoriașii de acolo nu au primit-o în biserică,pt că nu purta mască.Feneia a stat la intrare să asculte slujba iar când părintele a ieșit cu Sfintele Daruri,a vrut să intre să fie binecuvântată,dar a fost dată iară afara.A început să plângă și o mana a batut-o pe umăr și a întrebat-ovde ce plânge.Femeia a răspuns că nu a purtat masca și a fost dată afară din biserică de 2 ori Și intorcandu-se a văzut doi bărbați și i-a întrebat cine sunt ei, după ce i-au spus sa nu mai plângă, pentru că cei care nu au primit-o în biserică nu sunt de ” ai noștri”.Iar ei au răspuns că sunt Enoh și Ilie.Va pot trimite pe WhatUp filmarea,eu cred că părintele avea dreptate,pt că am auzit că cei doi, s-ar fi arătat și în Sf. Munte Athos.

  Apreciază

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Noul Daniel Vla - Ortodoxie, Țară, Românism

Creștinism ortodox, sfinți, națiune, eroism, istorie…

Ortodoxia Jertfitoare

"Ortodoxie minunată, mireasă însângerată a lui Hristos, niciodată nu ne vom lepăda de tine noi, nevrednicii, şi dacă o vor cere situaţia şi timpurile, învredniceşte-ne să vărsăm pentru tine şi ultima picătură de sânge". - Stareţul Efrem Filotheitul din Arizona

Ortodoxia mărturisitoare

,,Dacă cineva va păzi cuvântul Meu, nu va vedea moartea în veac" (Ioan 8, 51).

Mărturisirea Ortodoxă

Portal de teologie și atitudine antiecumenistă

%d blogeri au apreciat: