Sar roţile de la carele antihriştilor vaccinişti

Hotărât lucru, planurile antihriştilor satanişti de exterminare a populaţiei globului nu înaintează cum şi-au dorit ei. Proorocul diavolului, Bill Gates, recunoaşte ineficienţa actualelor zise vaccinuri, ,,care nu împiedică răspândirea bolii’’. Dumnealui e dezamăgit de faptul că aceste seruri n-au ucis un număr mai mare de oameni, cum cu ardoare îşi doresc ei. Nu-i nimic, timpul nu e pierdut, ,,avem nevoie de un nou mod de a fabrica vaccinurile.” Aşadar, vom avea seruri mult mai eficiente şi dumnezeii lumii acesteia vor putea reduce drastic populaţia lumii. Aşa gândesc ei. Unele minţi bolnave se gândesc la exterminarea a 95% din cele (cei) şapte miliarde de oameni!

În România, guvernul lui Iohannis s-a născut greu. Îţi vine să râzi câtă importanţă îşi dădeau Câţu, Iohannis, Ciucă, Ciolacu, Bode şi alţii, când apar pe posturi şi ne povestesc câte eforturi fac ei pentru binele nostru şi cât de ingraţi suntem noi, neascultându-i când e vorba de inocularea cu serul ucigaş. Parcă n-am şti că numele premierului Ciucă a fost scris pe un petic de hârtie în engleză, la Washington, şi apoi tradus în româneşte la ambasada americană de la Bucureşti.

Legea privind certificatul verde trenează. Oricât s-au opintit antihriştii, n-a putut fi trecută prin parlament la vremea stabilită de ei. Între timp, nici planul la zisa vaccinare nu se mai făptuieşte în ritmul prestabilit. Zisele vaccinuri au fost scoase de frigiderele cu -80 de grade Celsius (ce minciună, ce tâmpenie!) şi acum le găseşti la oricare dispensar comunal, doar să ai bunăvoinţa să te deplasezi câteva sute de metri şi ţi se aplică prompt şi cu multă amabilitate stigmatul diavolului. Medicii şi-au vândut sufletele pe un blid de linte şi s-au transformat în instrumente ale morţii, judecând după ardoarea cu care-i îndemnă sau îi constrâng pe bieţii oameni să-şi asume condiţia înjositoare de cobai. E reconfortant când mai găseşti câte unul care face ce poate să-şi ţină pacienţii departe de serul ucigaş.

Vaccinaţii, unii dintre ei, au devenit deosebit de virulenţi împotriva celor care rezistă propagandei nesimţite a sistemului antihristic. Unii îşi dau seama de greşeala imensă pe care au făcut-o şi refuză doza a treia. Dintr-o minte bolnavă a ieşit ideea cu gardurile din marile magazine. Dacă oamenii ar fi solidari, ar intra toţi pe acelaşi culoar, al nevaccinaţilor, şi n-ar mai face uz de blestematul certificat verde, sau ar ocoli kauflandurile şi lidlurile, care-i tratează ca pe nişte animale. Deocamdată ne putem cumpăra cele necesare din alte magazine.

Când Israel înainta prin Marea Roşie cu apele despărţite, iar egiptenii erau pe punctul de a-i ajunge din urmă, s-a arat pronia lui Dumnezeu, ,,şi a făcut să sară roţile de la carele lor, încât cu anevoie mergeau carele’’ (Ieşire 14, 25).

Înţelegem acum de ce nici planurile antihriştilor satanişti nu înaintează după cum le este voia.

Presbiter Ioviţa Vasile

21 de gânduri despre „Sar roţile de la carele antihriştilor vaccinişti”

 1. Teama îl lipsește pe om de putere, îl subestimează și-l robește

  Voi, cei zidiți din pământ, priviți la toate dimensiunile vieții și veți conștientiza cât de adevărată este această frază: iubirea desăvârșită alungă teama. Când dragostea este prezentă, teama nu-și are loc! Când dragostea lipsește, domnește teama.
  De unde provine teama? Din lipsa dragostei. Și dragostea, din ce este constituită? Să-l lăsăm pe Apostol să vorbească: Iisus Hristos cel Drept este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre, dar nu numai pentru păcatele noastre, ci și pentru ale lumii întregi. Și întru aceasta știm că L-am cunoscut, dacă păzim poruncile Lui (I Ioan 2, 1-3).
  Îndată ce porunca lui Dumnezeu este încălcată, dragostea fuge ca pasărea, zboară din inima celui care încalcă porunca, iar locul dragostei este ocupat de teamă. Teama nu este separată de neascultare, de păcat și de încălcarea poruncii.
  Înțelegeți acum de ce s-a temut Adam și de ce îndată s-a ascuns pentru a nu vedea fața lui Dumnezeu? S-a temut pentru că a încălcat porunca lui Dumnezeu. Acum înțelegeți de ce omul se teme de alt om și un popor de un alt popor?
  Așa cum a fost atunci se întâmplă și astăzi. Unde există neascultare de poruncile lui Dumnezeu, acolo există și teamă. Iar teama îl lipsește pe om de putere, îl subestimează și-l robește.

  Sfântul Nicolae Velimirovici, Omilii despre pocăință, dragoste și optimism, Editura Doxologia, Iași, 2016, pp. 80-81

  Apreciat de 1 persoană

 2. Proba feluritelor necazuri e îngăduită, după iconomia lui Dumnezeu

  Cel ce vrea să se facă următor lui Hristos ca să se poată numi fiu al lui Dumnezeu, născut din Duh, se cuvine, înainte de celelalte, să poarte necazurile care-i vin sau bolile trupeşti, sau ocările şi osândirile de la oameni; pe lângă acestea, şi uneltirile celor nevăzuţi, cu curaj și răbdare.
  Căci proba feluritelor necazuri e îngăduită, după iconomia lui Dumnezeu, să vină asupra sufletelor ca să se facă arătate cele ce iubesc cu adevărat pe Domnul. Iar semnul care a deosebit în tot veacul pe patriarhi, proroci, apostoli şi mucenici nu a fost altul, decât trecerea prin calea cea strâmtă a încercărilor şi necazurilor, pentru a bineplăcea astfel lui Dumnezeu. „Fiule, zice Scriptura, când te apropii să slujeşti Domnului, găteşte-ţi sufletul spre ispită, îndreaptă-ţi inima şi rabdă.” (Înțelepciunea lui Sirah 2, 1). Iar în altă parte: „Toate cele ce-ţi vin primeşte-le ca bune, ştiind că fără Dumnezeu nu se face nimic.” (Ecclesiastul 2, 1).
  Drept aceea, sufletul care vrea să placă lui Dumnezeu trebuie să se prindă înainte de orice, de răbdare şi de nădejde. Căci meşteşugul păcatului este mai ales acela de a ne sădi moleşire în vremea necazului, ca să depărteze de la nădejdea către Domnul.
  Iar Dumnezeu niciodată n-a lăsat sufletul care nădăjduieşte într-Însul să fie covârşit de încercări, încât să deznădăjduiască. Pentru că zice Apostolul: „Credincios este Dumnezeu care nu vă va lăsa pe voi să fiţi ispitiţi peste ceea ce puteţi, ci va face împreună cu ispita şi sfârşitul, ca să puteţi răbda.” (I Corinteni 10, 13).

  Sfântul Simeon Metafrastul, Parafrază în 150 de capete, capitolul 129, în Filocalia, volumul V, p. 343

  Apreciat de 1 persoană

 3. Pentru ca sufletul să se pocăiască, trebuie să se trezească
  Sfântul Cuvios Porfirie Kavsokalivitul

  Nu există lucru mai înalt decât cea ce se cheamă pocăinţă şi spovedanie. Această taină este darul iubirii lui Dumnezeu către om. În acest chip desăvârşit se izbăveşte omul de rău. Mergem, ne spovedim, simţim împăcarea cu Dumnezeu, vine bucuria înlăuntrul nostru, pleacă vinovăţia. În Ortodoxie nu există piedică de netrecut. Nu există poticnire, pentru că există cel ce primeşte spovedania, cel ce are puterea de a ierta. Mare este duhovnicul!
  Încă de mic copil, atunci când mi se întâmpla să păcătuiesc, o mărturiseam şi plecau toate. Zburam de bucurie. La fel şi acum. Sunt păcătos, neputincios; caut scăpare la milostivirea lui Dumnezeu, mă mântuiesc, mă liniştesc, le uit pe toate. În fiecare zi mă gândesc că păcătuiesc, dar doresc ca tot ce mi se întâmplă să prefac în rugăciune şi să nu-l închid înlăuntrul meu.
  Păcatul îl încurcă pe om sufleteşte. Această încâlcire nu pleacă prin nimic. Numai prin lumina lui Hristos se face descâlcirea. Prima mişcare o face Hristos. Veniţi la Mine toţi cei osteniţi… (Matei 11, 28). Apoi noi, oamenii, primim această lumină prin buna noastră dispoziţie, pe care o dovedim prin iubirea noastră faţă de Domnul, prin rugăciune, prin Taine.
  Pentru ca sufletul să se pocăiască, trebuie să se trezească. Aici, în această trezire, se săvârşeşte minunea pocăinţei. Şi aici se află intenţia omului. Trezirea, însă, nu atârnă numai de om. Omul nu poate de unul singur. Intervine Dumnezeu. Atunci se pogoară harul dumnezeiesc. Fără har omul nu se poate pocăi. Iubirea lui Dumnezeu va face totul. Poate să rânduiască ceva – o boală sau altceva, depinde – ca să-l aducă pe om la pocăinţă. Aşadar pocăinţa se izbândeşte prin harul dumnezeiesc. Noi vom face o mişcare către Dumnezeu în chip simplu şi lin, iar de acolo mai departe vine harul.
  Poate o să-mi spuneţi: „Atunci prin har se fac toate”. Se întâmplă şi aici întocmai ceea ce spun. Nu putem să-L iubim pe Dumnezeu, dacă Dumnezeu nu ne iubeşte. Apostolul Pavel zice: Acum însă, după ce aţi cunoscut pe Dumnezeu, sau mai degrabă după ce aţi fost cunoscuţi de Dumnezeu… (Gal. 4, 9). La fel se întâmplă şi cu pocăinţa. Nu ne putem pocăi, dacă Domnul nu ne dă pocăinţă. Şi aceasta este valabil pentru toate. Adică se adevereşte prin cuvântul: Fără mine nu puteţi face nimic (Ioan 15, 5). Dacă nu există temeiuri pentru a se sălăşlui Hristos înlăuntrul nostru, pocăinţa nu vine. Temeiurile sunt smerenia, iubirea, rugăciunea, metaniile, oseneala pentru Hristos. Dacă simţământul nu este curat, dacă nu este simplitate, dacă sufletul are un interes viclean, atunci nu vine harul dumnezeiesc. Se întâmplă atunci să mergem să ne spovedim, şi să nu simţim uşurare.
  Pocăinţa este un lucru foarte subţire. Pocăinţa adevărată va aduce sfinţirea. Pocăinţa ne sfinţeşte.

  Ne vorbeşte părintele Porfirie – Viaţa şi cuvintele, Traducere din limba greacă de Ieromonah Evloghie Munteanu, Editura Egumeniţa, 2003, p. 289

  Apreciat de 1 persoană

 4. Dau o monedă din Botswana dacă noua tulpină vine de-acolo!

  Pe la începutul lunii cineva mi-a șoptit niște informații. Cu mari rezerve le-am publicat. Am făcut-o dintr-un singur motiv: sursa mea e una serioasă, care nu a fabulat niciodată. Sincer, chiar și mie mi se părea totul destul de tras de păr. Însă, privind retrospectiv, constat că absolut totul s-a îndeplinit cu o precizie de ceasornic.

  Spuneam în acel articol că varianta de la noi atacă, în egală măsură atât vaccinații cât și nevaccinații. Fix asta se întâmplă. Am atâtea cazuri de vaccinați îmbolnăviți grav și de oameni morți din ambele categorii încât nu mai comentez. Asta e varianta delta? Aiurea. Dar nu se spune nimic.

  Priviți însă ce se întâmplă în vest. Ce îmbolnăviri și ce lockdown-uri spectaculoase în țări aproape complet vaccinate.

  Austria introduce, în dulcele nazism clasic, vaccinarea obligatorie. La noi se forțează introducerea cu forța – și în sfidarea celor mai elementare drepturi constituționale – a certificatului verde, un instrument tiranic prin intermediul căruia oamenii vor fi forțați să se vaccineze. Sper însă ca lumea să vadă ce se va întâmpla în Vest și să se potolească.

  Și iată că iese pe ușa din față noua variantă ucigașă a bolii. Varianta din Botswana, care a dezvoltat peste 20 de mutații în proteina spike, cea targetată de toate vaccinurile ARN mesager.

  Partea interesantă e că Botswana are o pandemie extrem de slabă, fiind recent ieșiți dintr-un val pandemic al cărui vârf a avut o amplitudine de 0.68 la mia de locuitori!!!

  Hai să ne înțelegem: într-o zonă în care practic nu avem pandemie se dezvoltă o tulpină nou nouță care face vraiște absolut tot? Nu e ciudat? Mai mult, operațiunea are toate ingredientele uneia sub steag fals. Vi s-a spus că vine de-acolo pentru a se ascunde faptul că targetează populația albă.

  Dacă veți analiza, veți observa că virusul face cele mai multe victime în Europa și America de Nord. Această nouă variantă însă este de-a dreptul monstruoasă deoarece va produce victime în special din rândul celor vaccinați.

  N-avem niciun motiv să nu realizăm că toată mascarada deșănțată a vaccinării cu forța are strict rolul de a-i fragiliza pe cei care se supun respectivei proceduri.
  Nu doar că au efecte adverse dintre cele mai perverse, dar, iată, în fața unei mutații atât de spectaculoase precum cea din tulpina chipurile descoperită în Botswana, oamenii respectivi sunt lăsați efectiv fără sistem imunitar! E groaznic ceea ce va urma.

  Nu în ultimul rând o să vă mai arăt o chestiune ciudată. Brusc, SUA se pune în fruntea unei coaliții mondiale pentru apărarea Pământului.

  Pe 23 noiembrie au lansat o rachetă de-a lui Musk către un asteroid cu scopul de a-i devia traiectoria. Ideea e simplă: suntem de-atâta amar de vreme pe Pământul ăsta, au mai picat și niște asteroizi pe-aici, dar ceea ce am înțeles până acum e că avem de-a face cu fenomene atât de rare încât nu pot fi luate în calcul. Brusc, progresiștii anunță o forță de apărare a Pământului! Nu vă sună ciudat?

  Ba da, e extrem de ciudată! Și, pentru mine e din același scenariu ca și actuala pandemie.

  Știrea despre care vă vorbesc acum este una special pregătită pentru a se servi prostimii într-o campanie care va începe în curând, anume aceea a apărării comune a planetei. Dar cine ne atacă? – vă veți întreba. Ei bine, asta urmează s-o aflăm ceva mai târziu.

  Sursa :Dan Diaconu

  Apreciat de 1 persoană

   1. Doamne ajuta
    Toti datoram recunostinta Distinsei Doamne Dr. Gabriela Naghi. Inteleg ca Tezaurul Sfintei Ortodoxii este imens. Nu inteleg insa cum reuseste Domnia Sa sa ne aduca atatea nestemate in timp atat de scurt. Multumim frumos, Doamna doctor, marturisitoarea noastra draga.

    Apreciază

 5. CONDIȚIONAREA COLECTIVĂ

  În 1956, filozoful evreu german Günther Anders a scris această reflecție, nu știm dacă a fost premonitorie sau programatică:

  „Pentru a înăbuși orice revoltă în avans, este important să nu o faceți violent. Metodele arhaice precum cea a lui Hitler sunt în mod clar depășite. Este suficient să creați o condiționare colectivă atât de puternică încât însăși ideea de revoltă să nu existe. vor veni și mai multe. pentru mintea oamenilor. Ideal ar fi formarea indivizilor de la naștere prin limitarea aptitudinilor lor biologice înnăscute…

  Apoi, am continua să condiționăm prin reducerea drastică a nivelului și calității educației, pentru a o readuce la o formă de integrare profesională. Un individ needucat are doar un orizont de gândire limitat și cu cât gândul lui se limitează mai mult la preocupări materiale, mediocre, cu atât se poate revolta mai puțin. Trebuie să ne asigurăm că accesul la cunoaștere devine din ce în ce mai dificil și mai elitist… …că decalajul se mărește între oameni și știință, că informațiile destinate publicului larg sunt anesteziate de orice conținut subversiv. Mai ales fără filozofie. Din nou, este necesar să folosim persuasiunea și nu violența directă: vom difuza masiv, prin intermediul televiziunii, divertisment uluitor, mereu măgulind emoționalul, instinctivul.

  Vom ocupa spiritele cu ceea ce este zadarnic și jucăuș. Este bine cu vorbărie neîncetată și muzică, pentru a împiedica mintea să se întrebe, să gândească, să reflecteze.

  Vom pune sexualitatea pe primul plan al intereselor umane. Ca anestezic social, nu există nimic mai bun. În general, vom avea grijă să alungăm seriozitatea din existență, să ne batem joc de tot ce are o valoare ridicată, să menținem o apologie constantă pentru lejeritate; astfel încât euforia reclamei, a consumului să devină standardul fericirii umane și modelul libertății.
  Condiționarea va produce astfel o astfel de integrare a sinelui, încât singura teamă (care va trebui menținută) va fi aceea de a fi exclus din sistem și deci de a nu mai putea accesa condițiile materiale necesare fericirii. Omul de masă, astfel produs, trebuie tratat ca ceea ce este: un produs, un vițel și trebuie să fie supravegheat așa cum ar trebui să fie o turmă. Orice lucru care îi permite lucidității să adoarmă, mintea lui critică este bună din punct de vedere social, ceea ce ar risca să-l trezească trebuie combătut, ridiculizat, înăbușit…

  Orice doctrină care contestă sistemul trebuie mai întâi catalogată drept subversivă și teroristă, iar cei care o susțin trebuie apoi tratați ca atare”.

  Günther Anders
  Învechirea omului, 1956

  Apreciat de 1 persoană

  1. Seamana foarte bine cu Protocoalele inteleptilor Sionului, parca de-acolo e decupata. Se vede dispretul fata de ne-evrei, pe care-i socotesc drept animale, Noi insa avem un privilegiu Dumnezeiesc: facem parte nu din turma gandita de acesti evreu, ci din Turma Sfanta a evreului Iisus Hristos – Biserica, pe care nici portile iadului nu o vor birui.

   Apreciat de 1 persoană

 6. Oxidul de grafen trebuie detoxifiat

  Am văzut efectele devastatoare pe care oxidul de grafen le poate avea asupra corpului uman. Acum, deoarece știm că agentul etiologic al bolii este cel mai probabil un compus chimic toxic, nu un agent biologic, el poate fi atenuat. Prin urmare, este vital să fie împiedicat să facă daune organismului și sa fie eliminat dacă există o acumulare substanțială in organism din cauza vaccinurilor sau a altor medii /vectori.

  Cel puțin trei antioxidanți joacă un rol cheie în eliminarea oxidului de grafen:

  1. N-acetil cisteina (NAC) – restabilește nivelurile de glutathione în mod natural.*
  2. Glutationul suplimentar – pentru a normaliza nivelurile scazute.
  3. Dimetilglicină (DMG)
  * (~17 iunie FDA a emis o notificare că a fost interzisa introducerea pe piață a N-acetilcisteinei, după ce a fost folosita timp de 57 de ani ca mucolitic uzual).

  Alte suplimente benefice:

  1. Resveratrol – elimină potențialul oxidului de grafen de a genera oxidare distructivă
  2. Dioxidul de clor care, deși încă controversat, a fost folosit cu succes de mii de oameni cu diverse boli autoimune
  3. Vitamina D
  4. Zinc
  Se iau dupa caz.

  Apreciază

  1. Din nefericire, nu pot fi de acord cu dvs.! Pentru cei vaccinați nu mai există nici o șansă.

   Iată un interviu cutremurător, ce trebuie obligatoriu vizionat, privind „vaccinurile” anti-covid, cu savantul italian Stefano Montanari cel care împreună cu soția sa – remarcabil savant, de asemenea, – Antonietta M. Gatti a cercetat atent multiplele probleme implicate de acestea și de administrarea lor, inclusiv dramatismul situației legate de cei vaccinați.

   Scuze pentru puținele inadvertențe de traducere sau titrare.

   Interviul este important, în integralitatea sa, dar esența mesajului trsnsmis începe de la 10:20.

   Despre competența științifică excepțională a acestor doi savanți

   https://www.freehealthacademy.com/biografia

   https://www.bitchute.com/video/JQI3gITDGEIt/?list=notifications&randomize=false

   Apreciază

 7. Elena Radu: „SUNA Deputatii SI CERE – LE:
  – sa nu voteze proiectul de lege privind vaccinarea obligatorie (PL-x 399/2017),
  – să nu voteze introducerea certificatului verde la nivel național (PL – x 393/2021).
  Sunt acolo ca mandatar al tău și sunt plătiți din banii tai.
  Solicitarea ta ar trebui sa conteze.
  Sunt judete in care NICIUN DEPUTAT NU ARE AFISAT NR DE TELEFON
  Olar Corneliu 0766549014
  Roman Florin-Claudiu 0725353722
  Todosiu Beniamin 0749 177 540 / 0 749 544 346
  Tuhuţ Radu-Marcel 0764 816 906
  Circumscripţia electorală nr. 2 – ARAD
  Bîlcea Ovidiu-Sergiu 0749149959
  Farago Petru 0724395011
  Nagy Vasile 0749 177 986
  Varga Glad-Aurel 0733532735 / 0749480835
  Circumscripţia electorală nr. 3 – ARGEŞ
  Bălăşoiu Aurel 0744 349 686
  Bucura-Oprescu Simona 0721 781 115 / 0744 537 788
  Chelaru Mircia 0722 381 651
  Constantin Daniel 0723173235
  Georgescu Nicolae 0724 281 922
  Mihalcea Remus-Gabriel 0734455901
  Miuţescu Gheorghe Adrian 0248 215 294
  Moşteanu Liviu-Ionuţ
  Pavelescu Nicolae 0729 159 068
  Circumscripţia electorală nr. 4 – BACĂU
  Andruşceac Antonio 0741640439
  Ciofu Cătălina 0749 177 273
  Dunava Costel Neculai 0745 595 644
  Fechet Mircea 0725 408 001
  Floroiu Ionel 0722 669 212
  Ichim Cristian-Paul 0755 413 413
  Ilişanu Claudiu-Augustin 0799264600
  Circumscripţia electorală nr. 5 – BIHOR
  Biró Rozália-Ibolya 0744 522 302
  Cătăniciu Steluţa-Gustica 0744 565 419
  Cupşa Ioan 0731 890 304 / 0723 890 304 / 0771 126 026
  Dehelean Silviu 0744 225 391
  Kiss János 0744 703 637
  Lasca Mihai Ioan 0749 177 983
  Szabó Ödön 0788 430 700/0722 474 146
  Circumscripţia electorală nr. 6 – BISTRIŢA-NĂSĂUD
  Ivan Bogdan-Gruia 0756 412 535
  Morar Olivia-Diana 0744753765 / 0744753765
  Sighiartău Robert-Ionatan 0749112608
  Suciu Vasile-Daniel 0740 063 507
  Circumscripţia electorală nr. 7 – BOTOŞANI
  Budăi Marius-Constantin 0740 521 979
  Drancă Andrei-Iulian 0755 227 337
  Circumscripţia electorală nr. 8 – BRAŞOV
  Andronache Gabriel 0722950348
  Benga Tudor – Vlad 0725109699
  Flucuş Dumitru 0740-051105
  Ilie Victor 0740 054 432
  Miftode Marius-Andrei 0728 883 784
  Circumscripţia electorală nr. 9 – BRĂILA
  Ciubuc Ciprian 0720286655
  Niţă Nicu 0740 129 504
  Circumscripţia electorală nr. 10 – BUZĂU
  Avrămescu Gabriel-Ioan
  Ciolacu Ion-Marcel 0744 506 034 / 0733 558 797
  Ungureanu Emanuel-Dumitru 0744 502 877
  Circumscripţia electorală nr. 11 – CARAŞ-SEVERIN
  Kelemen Attila 0748151266
  Circumscripţia electorală nr. 13 – CLUJ
  Achimaş-Cadariu Patriciu-Andrei 0749177021
  Băltăreţu Viorel 0749177466
  Csoma Botond 0744816987
  Moisin Radu-Marin 0749177320
  Moldovan Sorin-Dan 0723267598
  Molnar Radu-Iulian 0771260887, 0741 779 517
  Murariu Oana 0364 808 736
  Sărmaş Ioan-Sabin 021 303 2997
  Circumscripţia electorală nr. 14 – CONSTANŢA
  Banias Mircea Marius 0728295539
  Huţucă Bogdan-Iulian 0722317508
  Ion Stelian-Cristian 0723537153
  Rizea Cristina Camelia 0749 177 524
  Circumscripţia electorală nr. 15 – COVASNA
  Benedek Zacharie 074022002 / 0745525554
  Gál Károly 0755075749
  Könczei Csaba 0729850968
  Miklós Zoltán 0744758866
  Circumscripţia electorală nr. 16 – DÂMBOVIŢA
  Balint Liviu-Ioan 0262 383 511
  Blaga Daniel-Codruţ 0722 205 352
  Popa Radu Mihai 0764408018
  Circumscripţia electorală nr. 17 – DOLJ
  Badea Iulian-Alexandru 0749 177 463
  Gheba Daniel-Sorin 0749 177 463
  Giugea Nicolae 0740867476
  Stroe Ionuţ-Marian 0726200089
  Circumscripţia electorală nr. 18 – GALAŢI
  Nechita Aurel 0725 552 336
  Rodeanu Bogdan-Ionel 0730080501, 0336 117 744
  Circumscripţia electorală nr. 20 – GORJ
  Manta Claudiu 0765 454 479
  Miruţă Radu-Dinel 0723 999 755
  Weber Mihai 0722 555 166
  Circumscripţia electorală nr. 21 – HARGHITA
  Bende Sándor 0744703598 / 0266 364 086 / 0744703598
  Hajdu Gábor 0745652972 /0371005321
  Kelemen Hunor 0720 072 050 / 0722303493
  Ladányi László-Zsolt 0744602632
  Zakarias Zoltán 0786031998
  Circumscripţia electorală nr. 22 – HUNEDOARA

  Apreciază

 8. Cei care mai sunteti inca aerieni(dolce farniente) si inca nu realizati unde vor duce modificarile genice ale vaxxinului vizionati ce e mai jos si nu va vor mai trebui vaxxinuri.

  Apreciază

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Noul Daniel Vla - Ortodoxie, Țară, Românism

Creștinism ortodox, sfinți, națiune, eroism, istorie…

Ortodoxia Jertfitoare

"Ortodoxie minunată, mireasă însângerată a lui Hristos, niciodată nu ne vom lepăda de tine noi, nevrednicii, şi dacă o vor cere situaţia şi timpurile, învredniceşte-ne să vărsăm pentru tine şi ultima picătură de sânge". - Stareţul Efrem Filotheitul din Arizona

Ortodoxia mărturisitoare

,,Dacă cineva va păzi cuvântul Meu, nu va vedea moartea în veac" (Ioan 8, 51).

Mărturisirea Ortodoxă

Portal de teologie și atitudine antiecumenistă

%d blogeri au apreciat: