Sfinţitul Părinte Justin Pârvu: Datorită fap­tului că am păzit Credinţa nevătămată mai rezistă acest neam în istorie, acum.

Dacă ne-am mai mişca noi, românii, şi am crea o unitate aşa, să ştiţi că s-ar face lucruri multe şi bune. Dacă s-ar pune ortodocşii noştri numai o săptămână să se roage, păi întoarcem şi Dunărea înapoi, nu numai Iordanul. De aceea ne-a şi lăsat Domnul în grădina asta, unde a ştiut ce să semene Sfântul Andrei. Noi ne adăpăm direct de la izvoarele acestea apostolice. Mă uit numai în zonele astea ale noastre, începând de la Rarău, Călimani, toţi munţii aceştia sunt presăraţi cu nişte nevoitori, care duc pe umerii lor toată povara păcatelor mulţimii.

Încă din primele veacuri ale Creştinismului şi de atunci Ortodoxia a fost sufletul acestui neam. De aceea noi am şi dăinuit în istorie cu demnitate până astăzi, datorită binecredincio­şilor noştri voievozi şi tuturor mărturisitorilor şi rugătorilor acestei ţări, care au preferat mai bine să moară decât să vândă Credinţa predată nouă de Sfântul Apostol Andrei şi au fost totdeauna conştienţi că aceasta este cinstea şi puterea neamului, şi nu altceva. Datorită fap­tului că am păzit credinţa nevătămată mai rezistă acest neam în istorie, acum.

Dragi credincioşi, vă aduc în atenţie faptul că de noi depinde soarta acestui neam, de noi depinde predania pe care o vor moşteni fiii fiilor noştri, de noi depinde mân­tuirea acestui neam. Învăţaţi de la eroii şi Martirii noştri cum s-au luptat să ne păstreze nouă, celor de azi, învă­ţătura strămoşilor noştri. Ei nu au tăcut, dragii mei, ni­ciodată când a fost vreme de mărturisire, când vrăjmaşii Ortodoxiei năvăleau asupra credinţei noastre. Chiar dacă mulţi au tăcut, mari oameni de stat, mari feţe bisericeşti, poporul credincios nu a tăcut, totdeauna s-au găsit oameni de valoare, învestiţi cu putere de sus, care să mărturisească Adevărul.

România este o ţară binecuvântată şi iubită de Dumnezeu, şi aceasta nu o spun cu mândrie, şi Dumnezeu, aşa cum a vrut şi până acum să păstreze acest neam neştirbit şi credincios Lui, aşa şi acum vrea să ne păzească de greutăţile
şi nelegiuirile ce se vor abate asupra întregii lumi. Pământul acestei ţări este sfânt prin Martirii şi Sfinţii pe care îi adăposteşte în adânc, iar sângele şi rugile lor s-au suit până la Tronul lui Dumnezeu. România a şi rămas de altfel ţara ortodoxă care şi-a păstrat tradiţiile şi evlavia mai mult decât toate celelalte ţări ortodoxe. Ne-au luat agricultura, ne-au luat comerţul, ne-au luat toate bogățiile şi aurul acestei ţări. Dar nu ne-au luat Credinţa, nu ne-au luat tradiţiile şi evlavia creştină. De aceste realităţi dau mărturie şi pelerinii străini, chiar episcopi, patriarhi şi mitropoliţi care rămân impresionaţi de evlavia acestui popor, ce continuă să îşi păstreze obiceiurile într-o lume modernă de azi. Unitatea cea mai puternică a unei naţii este credinţa, legată de Biserică şi prin ea să luptăm.

(Fragment din ,,Ne vorbește Părintele Justin’’, vol.I,vol II)

Selecţie şi redactare: Dr. Gabriela Naghi

2 gânduri despre „Sfinţitul Părinte Justin Pârvu: Datorită fap­tului că am păzit Credinţa nevătămată mai rezistă acest neam în istorie, acum.”

 1. ”Noul ev -un salt către Hristos.”

  Trăim într-o vreme de cumpănă. Experienţa unei societăţi robotizate a îngrozit lumea. Omul fără Dumnezeu este mon­struos, iar societatea care nu ţine cont de suflet este mecanism nimicitor. Natura şi viaţa însăşi suferă.

  Nu suntem mulţumiţi cu lumea, dar în răzvrătirea noastră nu am creat decât o lume a dezastrului. ”Progresul” civiliza­ţiei a adus o dată cu el şi forţele autodistrugerii. Sunt bariere ale naturii şi vieţii care nu trebuie atinse, or oamenii le-au depăşit şi le-au folosit spre rău, iar natura se răzbună.

  Nu se poate supravieţui în ritmul lumii civilizate, căci am epuizat resursele pământului, am poluat natura, am alienat omul şi în aceste condiţii, neputând opri cursul aşa-zisului ”pro­gres”, înaintăm spre catastrofă, dacă bineînţeles nu va veni un deznodământ fulgerător prin războiul atomic şi bacteriologic*. Ţara, viaţa însăşi sunt expuse pericolului forţei umane oarbe. Avertizăm deci pe cei ce conduc destinele lumii actuale să sal­veze ce se mai poate salva, căci prăpădul este aproape.

  Criza civilizaţiei contemporane este în primul rând religioa­să. Creştinătatea trebuie reîncreştinată, atât în duh, cât şi social. Creştinii lâncezesc şi nu mai cunosc arderile sfinte. Sunt dezbi­naţi şi nu mai au unitate. Nu mai au conştiinţa misiunii lor, nu mai cred în împărăţia lui Dumnezeu. Sunt derutaţi de confuzii ideologice şi nu mai au o viziune proprie. Pare aberant, dar ve­dem mulţi creştini cu concepţie antropocentrică, egoistă, uma­nistă, pozitivistă ori materialistă, ancorând Biserica fie în facto­rul politic, fie în cel social ori economic.

  Probabil însă că în planul iconomiei divine trebuie să se pe­treacă toate aceste dezastre, pentru că ele vor deschide un nou ev. El nu se va asemăna cu cele din trecut, ci va fi un salt către Hristos. Suferinţa nu poate fi înlăturată, dar cu cât vor fi mai mulţi cei ce se vor trezi la Adevăr, cu atât se vor scurta chinu­rile. Avertizăm popoarele să se întoarcă la Dumnezeu şi să se reorienteze în viaţă, schimbându-şi modul de a gândi, fixându-şi alte năzuinţe şi înlocuind actualul stil de viaţă.

  (Ioan Ianolide – Întoarcerea la Hristos. Document pentru o lume nouă, Ediția a II-a, Editura Bonifaciu, Bacău, 2012, pag. 468-469)

  *În condiţiile de azi, războiul este de neînlăturat din istorie. Atâta vreme cât oamenii sunt răi, cât există robie, cât există nedreptate, cât domnesc patimi în oameni, războiul este o realitate ce trebuie privită în faţă. Numai o desăvâr­şire lăuntrică a oamenilor ar putea elimina războiul, însă în acest secol oamenii nu mai apelează la Biserică şi nici la Dumnezeu. Papii au afurisit arbaleta, dar acum se străduiesc să domesticească bomba atomică. Perspectivele sunt înfio­rătoare, iar oamenii sunt atât de împătimiţi încât sunt gata de orice nebunie.

  Fericitul Mărturisitor Ioan Ianolide
  27 ianuarie 1919-5 februarie 1986
  23 de ani în temniţele comuniste

  Bucură-te Fericitule Ioane, îndelung pătimitorul lui Hristos!

  Apreciază

 2. „Premierul Nicolae-Ionel Ciucă a avut astăzi consultări cu reprezentanții cultelor religioase din România, prima reuniune între reprezentanții statului și cei ai cultelor, care a avut loc într-un lăcaș de cult mozaic, cea mai mare sinagogă din București, Templul Coral.
  ”Aplicarea măsurilor de protecție sanitară și vaccinarea sunt soluții sigure și eficiente pentru protejarea sănătății cetățenilor și combaterea crizei COVID-19. Fac apel la unitate și coeziune și vă rog să vă alăturați eforturilor guvernamentale care au în centru protejarea sănătății și vieții cetățenilor. Oamenii au nevoie de încredere și speranță, iar contribuția cultelor religioase este esențială în această perioadă”, a afirmat prim-ministrul Ciucă.
  De asemenea, premierul Nicolae-Ionel Ciucă a arătat că la nivelul Guvernului vor fi preluate mesajele și propunerile reprezentanților cultelor religioase, inclusiv cele privind sprijinirea financiară legată de construirea și repararea lăcașurilor de cult și a salarizării personalului de cult. ”Preluăm și învățăm din mesajul pe care îl aduc cultele religioase din rândul comunităților pe care le păstoresc pentru că acestea reprezintă aproape 99% din cetățenii României”, a menționat premierul.La întâlnirea cu reprezentanții cultelor religioase din România au mai participat, din partea Guvernului, vicepremierul Kelemen Hunor, ministrul Sănătății, Alexandru Rafila, secretarul de stat în MAI, șeful DSU, Raed Arafat, președintele CNCAV, Valeriu Gheorghiță și secretarul de stat pentru culte, Victor Opaschi”, se arată într-un comunicat al Secretariatului de Stat pentru Culte.
  Prin urmare, voi ne sprijiniți cu vaccinarea, noi vă sprijinim cu finanțarea, căci nu degeaba întâlnirea are loc în sinagoga…satanei.

  CANONUL 64 apostolic – 65 în Pidalion – (OPRIREA COMUNIUNII CU NECREȘTINII ȘI ERETICII)

  Dacă vreun cleric sau laic ar intra în sinagogă (adunarea iudeilor sau a ereticilor) spre a se ruga, să se și caterisească și să se și afurisească.
  (7, 45, 70, 71 ap.; 11 TruL; 1 Antioh.; 6, 29, 33, 37, 38 Laod.)
  ”Deci, dacă iudeii nu L-au cunoscut pe Tatăl, dacă ei L-au răstignit pe Fiul, dacă s-au lepădat de ajutorul Duhului, cine să nu ia îndrăzneala ca să spună deschis ca sinagoga este sălaș al dracilor? Dumnezeu nu este slăvit acolo. Cerul nu îngăduie aceasta! De acum înainte rămâne un loc al idolatriei.”
  Omilia III-SFÂNTUL IOAN GURĂ DE AUR

  ”De aceea, fugiți de adunările și de locurile sfinte ale iudeilor. Nici un om să nu cinstească sinagoga pentru cărțile sfinte; să o urască și să o ocolească pentru că iudeii batjocoresc și le maltratează pe cele sfinte,….”
  Omilia V -SFÂNTUL IOAN GURĂ DE AUR

  ”Așadar păgânătatea iudeilor și a păgânilor este la fel. Dar iudeii practică o înșelare care este mai primejdioasă. În sinagoga lor se află un altar nevăzut al înșelării pe care ei nu jertfesc oi și viței, ci sufletele oamenilor.”
  Omilia VI-SFÂNTUL IOAN GURĂ DE AUR

  ”Spune-mi aceasta. Dacă un om ar trebui să-ți ucida fiul, ai răbda să te uiți la el, ori ai primi să-ți dea binețe? Nu l-ai ocoli ca pe un drac rău, ca pe diavolul însuși? Ei L-au ucis pe Fiul lui Dumnezeu; ai tu îndrăzneala să intri cu ei sub același acoperiș?”
  Căci eu sunt hotărât să numesc postirea iudeilor masă a dracilor căci ei L-au ucis pe Dumnezeu. Dacă iudeii lucrează împotriva lui Dumnezeu, ei nu trebuie să-i slujeasca pe demoni? Îi cauți pe draci ca să te vindece? Când Hristos le-a îngăduit demonilor să intre în porci, ei s-au aruncat de îndată în mare. Acești demoni vor cruța trupurile oamenilor?
  Omilia VII-SFÂNTUL IOAN GURĂ DE AUR

  surse:https://www.ioanguradeaur.ro/category/omilii/
  activenews

  Apreciază

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Noul Daniel Vla - Ortodoxie, Țară, Românism

Creștinism ortodox, sfinți, națiune, eroism, istorie…

Ortodoxia Jertfitoare

"Ortodoxie minunată, mireasă însângerată a lui Hristos, niciodată nu ne vom lepăda de tine noi, nevrednicii, şi dacă o vor cere situaţia şi timpurile, învredniceşte-ne să vărsăm pentru tine şi ultima picătură de sânge". - Stareţul Efrem Filotheitul din Arizona

Ortodoxia mărturisitoare

,,Dacă cineva va păzi cuvântul Meu, nu va vedea moartea în veac" (Ioan 8, 51).

Mărturisirea Ortodoxă

Portal de teologie și atitudine antiecumenistă

%d blogeri au apreciat: