Ce i-ar fi spus Patriarhul României primului-ministru Nicolae Ciucă

Domnule prim-ministru,

1.Opriţi imediat procesul de inoculare a populaţiei. Ceea ce injectaţi dumneavoastră populaţiei nu este un vaccin, este o substanţă profund dăunătoare, care nu imunizează, ci provoacă efecte grave şi decese. Fapta dumneavoastră şi a celorlalţi se numeşte crimă împotriva umanităţii pentru care, mai devreme ori mai târziu,veţi răspunde în faţa semenilor şi a lui Dumnezeu.

2.Nu încercaţi să implicaţi Sfânta Biserică în aceste acţiuni criminale. Menirea noastră este aceea de a ne apăra credincioşii împotriva oricăror primejdii şi nedreptăţi. Nu mai daţi ucazuri prin care interziceţi credincioşilor să intre în sfintele locaşuri şi să-şi trăiască Credinţa, după simţămintele pe care Dumnezeu le-a sădit în fiecare fiinţă umană. Nu aveţi nicio îndreptăţire să faceţi acest lucru. Rostul dumneavoastră, în funcţia pe care o ocupaţi vremelnic, este acela de a lucra pentru binele oamenilor, nu împotriva lor. Lupta voastră e împotriva lui Dumnezeu, a făpturilor Sale şi a creaţiei. Dacă veţi continua, vă spunem de pe-acum că aţi pierdut războiul, cu consecinţe cum nu se poate mai grave pentru voi.

3.Încetaţi propaganda mincinoasă, pentru care cheltuiţi cu nesăbuinţă banii ţării. Încetaţi răspândirea deliberată a diverşilor viruşi din avioanele militare, pentru a justifica ,,vaccinarea’’ populaţiei. Încetaţi această zisă pandemie, provocată artificial de minţi bolnave şi mâini criminale. Lăsaţi oamenii să trăiască în firescul şi normalitatea de dinainte.

4.Vă previn că în scurt timp voi trimite în cuprinsul Patriarhiei Române un cuvânt pastoral, prin care îi voi îndemna pe credincioşi să nu se supună legilor silnice şi nedrepte pe care dumneavoastră le doriţi şi le încurajaţi.

Cu aceste cuvinte s-ar fi adresat Patriarhul României premierului şi celorlalţi mahări care l-au însoţit. Din păcate, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române a lipsit şi va lipsi în continuare. A fost de faţă şeful cultului ortodox, pe numele lui Dan Ilie Ciobotea, alături de şefii cultelor baptist, penticostal, adventist, lutheran, mozaic, musulman, armean-monofizit, catolic, greco-catolic etc.

Presbiter Ioviţa Vasile

13 gânduri despre „Ce i-ar fi spus Patriarhul României primului-ministru Nicolae Ciucă”

  1. Fiti atenta va rog la finalul articolului unde spun ca asa ar fi trebuit sa vorbeasca un adevarat Patriarh al Bisericii Ortodoxe. Daniel nu e un adevarat Patriarh. Ciuca si ceilalti il considera sef de cult ca pe baptisti, penticostali. Biserica e Biserica, cultul e cult. Noi suntem Biserica si n-avem nimic cu cultele, adica secte si alte facaturi. Cred ca acum ati inteles. Doamne ajuta.

   Apreciază

 1. Bill Gates,iti prezic:vei mai trai 8 ani.Atata iti va fi firul vietiiGeorg.

  George Soros vei mai trai 7ani.Finalul ti-l va țese cel pe care tu il faci acum un prapadit:Tesla.

  John D Rockefeller,vei mai trai 6 ani si nu vei mai fi.

  John Rotschild vei mai trai 7,8 ani si nu vei mai fi in viata.

  Tesla,vei mai trai 8,2 ani si nu vei mai fi.Tu le vei face finalul tuturor celor de mai sus.

  Printul Charles ,vei mai trai 5 ani;doi ca print si trei ca rege.

  Warburg,vei mai trai 7,9 ani.

  Morgan vei mai trai 5,7 ani.

  Apreciază

 2. Marii parinti imbunatatiti au stabilit ca lupta antisistem in duh de erezie,fara renuntare clara si fara dubii la duhul eretic ecumenist nu e nici marturisire a credintei nici martiriu si nici mucenicie ci falsa iluzie.

  Apreciază

 3. CUVIOSUL PARINTE JUSTIN PÂRVU: Să ne rugam să nu ne părăsească puterile sufleteşti!

  “Ei, prin ce-am trecut noi, dar prin ce-o să treceţi voi! Acele vremuri deja le-aţi început. Spre deosebire de alte vremuri, va îngădui Dumnezeu vrăjmaşului să se atingă şi de suflet; va fi mai mult o prigoană psihologică şi nu vă veţi putea ascunde nici în crăpăturile pământului. Nu este uşor, sunt vremuri foarte grele.

  – Păi, da, cred că revenirea este deja pentru noi foarte evidentă şi grăitoare… motivată de interdicţia aceasta de a nu putea cumpăra şi vinde, de a nu avea un adăpost la umbra unei legi, ba dimpotrivă, noi vom ieşi de sub orice ocrotire de lege, şi vom avea o soartă mai grea ca a unui animal, pe care tot îl mai protejezi cumva. Şi va veni vremea când o să se teamă să te primească cineva în casa lui. Iată am mai trăit vremurile acestea, cum au fost partizanii din munţii Făgăraşului care încercau să se ascundă de teroarea comunistă. Ei bine, unde să te mai duci tu la un cioban, la o stână, să-ţi dea o cupă de zer ca să bei sau să-ţi dea o bucăţică de brânză? Pentru că, după cum se ştie, au fost condamnaţi câte 10-15 ani pentru că au dat mâncare la un fugar. Pe vremea noastră aceşti fugari mai găseau încă pe ici pe colo adăpost şi alinare de la câte un om de bună credinţă dar acum, prin aceste cipuri şi sistem de supraveghere, se induce în sufletele oamenilor ura aceasta neţărmurită împotriva binelui şi a dragostei; acest cip este de fapt implantarea urii în sufletele noastre, manifestată prin urmărire, condamnare, neîncredere, bănuială, suspiciune – lucruri care pe parcurs vor şterge şi cea mai mică urmă de dragoste creştină.

  – Cum să facem să scăpăm de deznădejde?

  – Să cugetăm la câte am greşit şi multe nu le ştim şi că nu merităm atenţia Domnului. Domnul ştie şi frunza pe care o călcăm în picioare. Nu mie îmi aparţine viaţa, ci lui Dumnezeu. Oare i-am depăşit noi în nevoinţe pe mucenicii apropiaţi nouă, din închisorile comuniste – Gherla, Piteşti, Aiud, Canal, Baia Sprie şi toate lagărele de concentrare? Ca să nu mai zic de primii mucenici ai Bisericii lui Hristos, care nu numai că sufereau orice tortură fizică, ci îşi şi asumau suferinţa, astfel încât din inima lor izvora dragostea şi iertarea faţă de cei ce-i prigoneau, după cum avem modelul Sfântului Arhidiacon Ştefan. Să nu credeţi că Hristos nu poate să insufle în sufletele noastre tăria aceasta a primilor martiri. Nici eu nu mă gândeam că voi trece prin toate suferinţele prin care am trecut, dar bunul Dumnezeu m-a ajutat să trec şi de această perioadă din viaţa mea. Dar de ce trebuie să transformăm acuma totul în dramă? Eu trebuie să-mi conserv sufletul şi să îl înfăţişez curat înaintea lui Dumnezeu aşa cum mi l-a dat El, cu umilinţa, cu posibilităţile mele, cu neputinţe, slăbiciuni, căderi. Acestea toate ne dau nouă smerenia care agoniseşte harul lui Dumnezeu”.

  “Am constatat că avem nevoie mai mult ca oricând de smerenie ca să rezistăm în acest război. De aceea îndemn să mergem cu multă smerenie pe acest drum, cu multă dragoste, nu cu îngâmfare că, vai câte semnături am strâns noi, câtă misiune am făcut eu, pentru că acolo unde este îngâmfare, acolo este şi părăsirea lui Dumnezeu . Cu cât lucrarea noastră va fi mai în duhul creştin, cu atât se va apropia mai mult de adevăr. Cu cât viaţa noastră va fi mai potrivită cu ceea ce propovăduim, cu atât şi cuvântul va avea spor şi rod. Dar noi acum trebuie să ne pregătim foarte bine, să fim convinşi că adevărata noastră mărturisire este atunci când ne găsim în faţa primejdiei morţii şi rămânem cu adevărul acesta pe buze. Să nu cumva vrăjmaşul diavol să micşoreze această ardoare a noastră şi să pierdem tocmai pe ultima sută cununa mărturisirii. Pentru aceasta trebuie să ne rugăm: Să nu ne părăsească puterile sufleteşti! Că atunci dovedeşti cum eşti: ucenic, urmaş apostolic sau iudă”.
  “Eu zic că astăzi, ca şi altădată, creştinul trebuie să fe ca iepurele pe hat: în două lăbuţe, cu urechile ciulite dreapta-stânga să vadă de unde vine pericolul. Asta-i trezvirea noastră!”
  Fragmente
  Interviul dat în Postul Mare 2010 Laurei Isabela Aivancesei pentru Radio România, la emisiunea:
  Întâlniri duhovniceşti la “Semnături celebre”

  Apreciază

 4. Ce ne cere Hristos, pentru a-L urma?
  SFÂNTUL IUSTIN POPOVICI

  Care este, de fapt, cererea Domnului Hristos, de la fiecare om, ca o condiție pentru a-L urma? Una și numai una – să se lepede de sine și să-și ia crucea sa: „Dacă vrea cineva să vină după Mine, să se lepede de sine [ἀπαρνησάσθω ἑαυτόν], să-și ia crucea și să-Mi urmeze Mie”. Lepădarea de sine înseamnă lepădare în totalitatea realității psihofizice a persoanei sale păcătoase, adică lepădare de sufletul său, de voia sa, de rațiunea sa, de eul său, de regula vieții și gândirii sale antropocentrice și egoiste. Și omul va realiza aceasta atunci când, prin lucrarea credinței în Hristos, celei care se leapădă de sine, se va răstigni pe sine pentru păcat și pentru tot ceea ce este păcătos în el și în jurul lui. Atunci când va muri pentru păcat și pentru moarte, ca să trăiască pentru Domnul Hristos Cel neprihănit și nemuritor.

  Pe de altă parte, rațiunea se leapădă de sine atunci când încetează să se considere pe sine autorul adevărului, prin sine existent, măsura și călăuza adevărului și prin lucrarea credinței care se leapădă de sine și se dă Domnului Hristos ca să-i fie făcătorul, măsura și călăuza adevărului. Omul se va păzi pe sine pentru viața veșnică numai dacă, prin lucrarea credinței, se va jertfi pe sine, își va pierde sufletul și îl va preda lui Hristos, încât în El din nou îl va găsi, înnoit, îmbrăcat cu har, eliberat de moarte și înveșnicit. Fiindcă acesta este sensul cuvintelor Mântuitorului: „Iar cine își va pierde sufletul pentru Mine îl va afla [εὑρήσει αὐτήν], îl va mântui [σώσει αὐτήν], îl va păstra pentru viața veșnică [εἰς ζωήν αἰώνιον φυλάξει αὐτην]”. Atunci când omul se leapădă de sine pentru Hristos, de sufletul, de rațiunea și de eul său păcătos, atunci se încredințează cu totul și se predă Domnului Hristos, moare pentru El, își sădește sămânța persoanei sale în El. Și atunci, în profunzimile harului dumnezeiesc al lui Hristos, sămânța persoanei umane se desparte, se transformă, se descompune, se desface de toate cele păcătoase și muritoare, se eliberează de detașarea egoistă și de singurătate, moare pentru tot ceea ce este trecător și păcătos, iar Iubitorul de oameni, Domnul, îl însuflețește cu nemurire, îl înveșnicește cu veșnicia Sa, îl umple cu adevărul Său, și prin aceasta îl face capabil pentru a da multe roade duhovnicești.

  Sfântul Iustin Popovici, Dogmatica Bisericii Ortodoxe, volumul I, Editura Doxologia, Iași, pp. 66-67

  Apreciază

 5. Ce faci când ies sârbii în stradă? Cred că ți dai demisia, trăim și vedem

  Demonstrații anti-restricții şi anti vax în întreaga lume…
  Viena, Paris, Australia…..

  Apreciază

 6. Avocat Elena Radu

  Pe 8 decembrie 2021 ”expiră perioada de valabilitate” a HG nr. 1183/2021 (cea cu prelungirea stării de alertă și cu măsurile instituite).

  Conform acestei Hotărâri de Guvern s-a prevăzut că CETĂȚENILOR CARE AU DECIS SĂ NU SE VACCINEZE sau nu au avut un test PCR pozitiv:

  – Nu li se permite participarea la ceremoniile oficiale dedicate Zilei Naționale a României, în zona oficială delimitată de organizatori;

  – Nu au dreptul să meargă în magazine care comercializează produse nealimentare (îmbrăcăminte, încălțăminte, orice produs care este nealimentar);

  – Nu au dreptul să intre în incintele instituțiilor publice centrale și locale, regiilor autonome și operatorilor economici cu capital public sau în clădiri cu birouri private în care își desfășoară activitatea cel puțin 50 persoane simultan, dacă nu fac dovada că nu sunt bolnavi prin prezentarea rezultatului unui test negativ (în condițiile în care triajul epidemiologic este oricum obligatoriu pentru toți cetățenii).
  S-a prevăzut o situație degradantă ca persoanelor nevaccinate, netestate sau netrecute prin boală să li se asigure accesul la serviciile publice oferite numai în situații urgente, prin organizarea activității în spații deschise sau la ghișee dispuse direct în exteriorul clădirilor (că tot suntem în sezonul rece) sau în orice alte condiții care să se asigure respectarea măsurilor de prevenire a respectării măsurilor de prevenire a virusului (dacă serviciul nu poate fi asigurat on-line). Însă, în realitate, nici măcar asigurarea accesului la serviciile publice în această modalitate degradantă nu este oferită de multe instituții și autorități publice;

  – Nu au dreptul să meargă în centre și parcuri comerciale, dacă nu fac dovada că nu sunt bolnavi prin prezentarea rezultatului unui test negativ (în condițiile în care triajul epidemiologic este oricum obligatoriu pentru toți cetățenii);

  – Nu au dreptul să intre în locurile de joacă pentru copii aflate în spații închise sau deschise;

  – Nu au dreptul să participe la târguri, bâlciuri, talciocuri (inclusiv cele organizate pentru sărbătorile de Crăciun);

  – Numai copiilor sub 12 ani ai persoanelor vaccinate li se permite accesul în orice incinte interzise (dacă sunt însoțiți de o persoană adultă care este vaccinată sau trecută prin boală);

  – Nu au dreptul să organizeze sau să participe la mitinguri sau demonstrații;

  – Nu au dreptul să circule în afara locuinței/gospodăriei în intervalul orar 22,00-5,00, dacă nu se află într-o situație excepțională;

  – Nu au dreptul să se cazeze în pensiuni, hoteluri etc;

  – Nu au dreptul să participe la cursuri de instruire, de formare profesională care necesită activități practice, workshopuri, conferințe;

  – Nu au dreptul să meargă la restaurante sau cafenele, în interiorul clădirilor sau la terase;

  – Nu au dreptul să participe la activități recreative și sportive desfășurate în aer liber;

  – Nu au dreptul să participe la competiții sportive;

  – Nu au dreptul să meargă la cinematograf, spectacole, concerte sau alte evenimente culturale;

  – Nu au dreptul să meargă la săli de sport și fitness, piscine interioare;

  – Nu au dreptul să intre în incinta operatorilor licențiați în domeniul jocurilor de noroc (loto etc).

  Cu alte cuvinte: NU CONTEAZĂ DACĂ EȘTI SĂNĂTOS SAU BOLNAV, CONTEAZĂ NUMAI DACĂ ESTI VAX.
  DACA EȘTI VAX AI PRIVILEGII.
  DACĂ NU EȘTI VAX NU MAI CONTEZI.

  Pe 08 decembrie 2021 își va înceta aplicabilitatea HG nr. 1183/2021.

  Probabil se va adopta o nouă Hotărâre de Guvern (că nu ne lasă ei fără stare de alertă).
  CNSU și Guvernul au acum o altă componență, având în vedere că s-a schimbat coaliția de Guvernare.

  Cât timp PSD-ul nu era la guvernare știa să critice public că nu se pot restrânge drepturi prin HG.
  Lege care să condiționeze vreun drept de vaccinare nu avem, că de aia s-au propus nspe proiecte de lege care nu au fost votate până acum de Parlament.

  Până la adoptarea noului HG au timp să citească normele în vigoare, să analizeze și o să vedem DACĂ VOR FACE ACEEAȘI SEGREGAȚIE ÎNTRE CETĂȚENII VACCINAȚI SI NEVACCINAȚI.

  ȘI U.S.A. ȘI PORTUGALIA NE-AU ARĂTAT CĂ VACCINAREA NU ARE NICIO TREABĂ CU COMBATEREA TRANSMITERII VIRUSULUI.

  Sunt curioasă dacă noul Guvern va merge în același sens aberant în care sub pretextul pandemiei împart cetățenii în vaccinați și nevaccinați și dacă vor ”acorda” drepturi în continuare numai cetățenilor vaccinați.

  Dacă vor menține aceleași măsuri, ne va fi clar că moțiunea de cenzură a fost numai un circ gratuit prin care s-au schimbat numai echipele care să aibă acces la fondurile publice, iar PSD și PNL nu mai sunt 2 partide.

  Ne vor demonstra că, de fapt, PNL și PSD sunt un partid unic, iar presupusele culori politice sunt numai de fațadă, praf în ochi pentru plebe (să aibă de ce să se certe prietenii și familiile).

  Apreciază

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Noul Daniel Vla - Ortodoxie, Țară, Românism

Creștinism ortodox, sfinți, națiune, eroism, istorie…

Ortodoxia Jertfitoare

"Ortodoxie minunată, mireasă însângerată a lui Hristos, niciodată nu ne vom lepăda de tine noi, nevrednicii, şi dacă o vor cere situaţia şi timpurile, învredniceşte-ne să vărsăm pentru tine şi ultima picătură de sânge". - Stareţul Efrem Filotheitul din Arizona

Ortodoxia mărturisitoare

,,Dacă cineva va păzi cuvântul Meu, nu va vedea moartea în veac" (Ioan 8, 51).

Mărturisirea Ortodoxă

Portal de teologie și atitudine antiecumenistă

%d blogeri au apreciat: