Trei copaci. Poveste de Crăciun

Deși este un basm, are însă un înțeles adânc. Erau odată într-o pădure trei copaci. Fiecare dintre ei avea pentru el însuși o dorință – o perspectivă. Primul copac dorea ca la un moment dat să se învrednicească să devină un cufăr prețios, sculptat, frumos ornat, în care să se păstreze o comoară de mare preț. Aceasta era dorința și perspectiva sa. Al doilea copac voia să se învrednicească să devină, în mâinile unul bun marinar, o corabie mare, frumoasă, măreață, care să transporte regi și persoane oficiale; care să facă călătorii cu persoane din înalta societate. Al treilea copac spunea că singurul lucru pe care îl dorește este să devină copacul cel mai înalt și mai puternic din pădure, astfel încât oamenii, care vor vedea înălțimea lui în vârful dealului, să se gândească la Cer și la Dumnezeu.

Anii au trecut și lucrurile au evoluat cu totul diferit. Au mers tăietorii de lemne și au tăiat primul copac. Și, deși plănuise să devină un cufăr frumos sculptat pentru păstrarea comorilor, lemnarul l-a făcut iesle pentru hrana animalelor. Al doilea copac, care dorea să devină o corabie frumoasă, ca să transporte regi, a devenit o corăbioară mică de pescuit, pe care o aveau pescarii săraci pentru pescuit. Pe al treilea copac, care voia să rămână cel mai înalt din pădure, l-a tăiat un lemnar și l-a pus în magazia sa.

Au trecut anii și copacii, deznădăjduiți de evoluția lucrurilor, au uitat chiar și de visele lor.

Dar într-o zi, un bărbat și o femeie au intrat în grajdul în care se afla acea iesle de lemn cu paie. Acolo femeia a născut un băiețel, pe care l-a pus în ieslea care era făcută din primul copac. Era Iosif cu Preasfânta Născătoare de Dumnezeu. Și astfel, în acea iesle de lemn nu au fost puse numai diamante și aurării, ci a fost așezat Însuși Dumnezeu, Care S-a făcut om pentru noi. Așadar, acea iesle s-a învrednicit să primească în ea Vistieria vistieriilor, pe Însuși Dumnezeu.

În acea mică corabie de pescuit, care a fost făcută din al doilea copac, după mulți ai au intrat niște pescari, dintre care Unul, fiind obosit, S-a întins să Se culce. Corabia fiind în larg, s-a dezlănțuit o mare furtună. Corabia nefiind destul de solidă ca să reziste la valuri, ceilalți pescari L-au deșteptat pe Cel care dormea. Acela sculându-Se, a poruncit mării furtunoase, zicând: „Taci! Liniștește-te!” Și marea s-a liniștit îndată. Era Hristos împreună cu Ucenicii Săi pe Marea Galileii. Astfel și al doilea copac, ce dorea să devină o corabie mare care să transporte împărați și persoane din înalta societate, s-a învrednicit să-L ducă pe Împăratul împăraților, pe Însuși Hristos cu Ucenicii Săi.

Iar al treilea copac, care era în magazia acelui lemnar, într-o zi a fost luat și au făcut din el o cruce. Iar pe această Cruce L-au răstignit pe Hristos. Și astfel copacul acesta a devenit și mai înalt decât dorise. A ajuns până la Cer și la Dumnezeu. A devenit, așa cum spunem într-un tropar, asemenea Cerului.

În cele din urmă toți cei trei copaci din istorisirea noastră au dobândit nu numai ceea ce voiau și doreau, ci cu neasemănare mai mult. Nu însă în felul cum și-au închipuit și plănuit. Această istorioară ne spune că:

Nu cunoaștem care este voia lui Dumnezeu cu noi. Trebuie însă să nu uităm niciodată că ceea ce ne pregătește Dumnezeu este totdeauna mai de preferat și mai folositor pentru noi.

Este bine să ne facem visuri. Însă să nu uităm că lucrurile nu se desfășoară așa cum am vrea noi și că Dumnezeu le rânduiește astfel, încât ele se fac mai bune decât ne-am putea închipui noi.

Concluzia: Să avem credință. Credință și încredere în Dumnezeu.

Traducere din greacă de Ierom. Ștefan Nuțescu

Selecţie şi editare: Dr. Gabriela Naghi

Publicitate

5 gânduri despre „Trei copaci. Poveste de Crăciun”

 1. Mâhnirea cea mare și supărarea nu sunt de la Dumnezeu, ci sunt curse ale diavolului.
  Cuvinte de folos
  Sfântul Cuvios Porfirie Kavsokalivitul

  Când sufletul este tulburat, se întunecă rațiunea și nu vede curat. Numai când sufletul este liniștit, se luminează rațiunea, și vede curat pricina fiecărui lucru.

  Sufletul este foarte adânc și numai Dumnezeu îl cunoaște.

  De ce să ne chinuim să alungăm întunericul? Iată, vom aprinde o lumină și întunericul va pleca singur. Vom lăsa pe Hristos să Se sălășluiască în sufletul nostru și demonii vor pleca singuri.

  Când vine Hristos înlăuntrul nostru, atunci trăim numai binele, dragostea pentru toată lumea. Răul, păcatul, ura dispar singure, căci nu pot, nu au loc să mai rămână.

  Să nu te interesezi dacă te iubesc oamenii, ci dacă tu Îl iubești pe Hristos și pe oameni. Numai așa se umple sufletul.

  În sufletul al cărui loc este ocupat în întregime de Hristos, nu poate intra și locui diavolul, oricât ar încerca, pentru că nu încape, nu există loc liber pentru el.

  Scopul nostru nu este să osândim răul, ci să-l corectăm. Prin osândire omul se poate pierde, iar prin înțelegere și ajutor, se va mântui.

  Răul începe de la gândurile rele. Când te amărăști și te enervezi, chiar numai și cu gândul, strici atmosfera duhovnicească. Împiedici Duhul Sfânt să lucreze și îngădui diavolului să mărească răul. Tu să te rogi neîncetat, să iubești și să ierți, alungând de la tine orice gând rău.

  Omul lui Hristos trebuie să-L iubească pe Hristos. Iar când Îl iubește pe Hristos, este slobozit de diavol, de iad și de moarte.
  Să te rogi fără agonie, ci liniștit, cu încredere în dragostea și purtarea de grijă a lui Dumnezeu.

  Nu trebuie să-i războiți pe copiii voștri, ci pe satana care-i războiește pe copiii. Să le spuneți puține cuvine și să faceți multă rugăciune.

  Rugăciunea face minuni. Mama nu trebuie să se limiteze la mângâierea simțită a copilului ei, ci să se exerseze și la mângâierea duhovnicească a rugăciunii.

  Mântuirea copilului vostru trece prin sfințirea voastră.

  Sfințirea nu este un lucru de neizbutit, ci este mai degrabă ușor, ajunge ca voi să dobândiți smerenie și dragoste.

  Dacă vrei, te poți sfinți și în Omonia [1].

  Să-L rogi pe Dumnezeu să-ți ierte păcatele. Iar Dumnezeu, văzând că-L rogi cu durere și smerenie, îți va ierta și păcatele tale și-ți va dărui și sănătate trupească.

  Când te rogi să uiți de boala ta trupească, s-o primești ca pe un canon, ca pe o pedeapsă pentru iertarea păcatele tale. Pentru celelalte nu te neliniști, ci lasă-le la Dumnezeu și Dumnezeu știe să-și facă treaba Sa.

  Bolile ne scot la liman, dacă le răbdăm fără murmur, rugându-L pe Dumnezeu să ne ierte păcatele și slăvind numele Lui.

  Mâhnirea cea mare și supărarea nu sunt de la Dumnezeu, ci sunt curse ale diavolului.

  Să-ți umpli sufletul cu Hristos, cu dragostea dumnezeiască, cu veselie. Bucuria lui Hristos te va vindeca.

  Dumnezeu se îngrijește chiar și de cele mai mici amănunte ale vieții noastre. Nu este indiferent față de noi. Nu suntem singuri în lume.

  Dumnezeu ne iubește mult, ne are în mintea Sa în fiecare clipă și ne ocrotește. Trebuie să înțelegem lucrul acesta și să nu ne temem de nimic.

  Numai Harul lui Dumnezeu, numai adevărata noastră dragoste, care se jertfește în taină pentru ceilalți, îi poate mântui și pe ceilalți și pe noi.

  Dragostea cere jertfe. Să jertfim cu smerenie ceva de-al nostru, care în realitate este al lui Dumnezeu.

  Există fericire în căsătorie, dar cere o condiție: soții să fi dobândit o avere duhovnicească, iubind pe Hristos și păzind poruncile Lui. Astfel vor ajunge să se iubească cu adevărat între ei și să fie fericiți.

  Este mai de preferat să nu izbutești ca mirean, decât ca monah.

  Asceza ortodoxă nu este numai pentru mănăstiri, ci și pentru lume.

  Mulți spun că viața creștinească este neplăcută și grea. Eu însă spun că este plăcută și ușoară, însă cere două condiții: smerenie și dragoste.

  Dacă vine Harul lui Dumnezeu, toți și toate se schimbă; dar pentru ca să vină, trebuie ca mai întâi să ne smerim.

  Se poate ca cineva să vorbească despre păcatele sale, dar să fie mândru, iar altul să vorbească despre virtuțile sale și să fie smerit.

  Să fim smeriți, iar nu să vorbim despre smerenie. Vorbirea despre smerenie este cursa diavolului, care aduce deznădejdea și apatia, în timp ce adevărata smerenie aduce nădejdea și lucrarea poruncilor lui Hristos.

  Nu se face cineva creștin bun trăind în lenevie, ci este trebuință de lucrare, de multă lucrare.

  Totul este să-L iubească omul pe Hristos și toate problemele se vor rezolva.

  Și acum Duhul Sfânt vrea să intre în sufletele noastre, ca și în vechime, însă respectă libertatea noastră, nu vrea să ne silească. Așteaptă să-I deschidem noi singuri ușa și atunci va intra în sufletul nostru și-l va schimba. Când va veni Hristos să Se sălășluiască în tot locul sufletului nostru, atunci vor dispărea toate problemele, toată înșelăciunile, toate mâhnirile. Atunci va pleca și păcatul.

  [1] Piață centrală din Atena.

  Surse: http://agiazoni.gr; http://www.diakonima.gr
  Traducere din greacă de Ierom. Ștefan Nuțescu.

  Apreciază

 2. Cum ne comportăm în faţa nedreptăţii
  Sfântul Cuvios Paisie Aghioritul

  Cei nedreptăţiţi sunt copiii cei mai iubiţi ai lui Dumnezeu. Deoarece, ca nedreptăţiţi ce sunt, au în inima lor pe Hristos Cel nedreptăţit şi se bucură în prigonire şi în temniţă ca şi cum s-ar afla în Rai, pentru că unde este Hristos este Raiul.

  – Părinte, se află om încărcat cu o greutate mai mare decât cea pe care o poate duce?

  – Dumnezeu nu îngăduie greutate mai presus de puterile noastre. Oamenii fără socoteală pun greutate mare altora. De multe ori Bunul Dumnezeu lasă pe oamenii buni în mâinile celor răi, ca astfel să adune răsplată cerească.

  – Părinte, văicăreala are legătură cu nemulţumirea?

  – Da. Se poate ca cineva, în timp ce este încărcat spre binele lui, să nu priceapă, să se simtă nedreptăţit şi să se plângă. Dacă nu se observă pe sine, se poate ca atunci când face o greşeală şi i se spune să ia aminte, să creadă că este nedreptăţit şi să ajungă la obrăznicie. O soră, de pildă, pune mai multă soluţie decât trebuie şi, stropind, arde astfel frunzele măslinilor. I se face observaţie şi în loc să-şi vină în simţirea greşelii ei şi să spună „iartă-mă”, se simte nedreptăţită şi plânge. „Mă nedreptăţesc, spune ea. Dacă venea lăcusta şi strica copacii, nu ar mai fi vorbit. Însă acum, când i-am stricat eu, strigă la mine. Hristoase al meu, numai Tu mă înţelegi!”, şi pune-te pe boceală. Se poate ca în această situaţie să simtă chiar şi un soi de bucurie, deoarece gândeşte că va avea plată pentru nedreptatea ce a suferit-o, în vreme ce ea îşi arată recunoştinţa faţă de Hristos. Dar aceasta este o stare greşită, este o mare înşelare.

  Extras din Nevoință duhovnicească – Cuviosul Paisie Aghioritul, Editura Evanghelismos.

  Apreciază

 3. Sfântul Spiridon arată înţelegere faţă de slăbiciunile oamenilor

  Nimic nu ne va ajuta nouă dacă nu vom înţelege că trebuie să fim blânzi şi îngăduitori faţă de slăbiciunile oamenilor şi să le iertăm din inimă. Cum vom putea altfel nădăjdui că ne va ierta Dumnezeu pe noi dacă nu iertăm şi noi greşiţilor noştri?

  Sfântul Spiridon a vândut odată o sută de capre unui negustor la preţul cu care se învoiseră, şi a cerut negustorului să pună banii jos. Negustorul, ştiind că Sfântul nu număra niciodată banii, a pus jos preţul pentru doar nouăzeci şi nouă de capre, iar banii pentru a suta capră i-a tăinuit. După aceasta, Sfântul Spiridon i-a numărat aceluia o sută de capre şi le-a despărţit de turmele lui. Dar mânând negustorul împreună cu ciobanii lui turma astfel „cumpărată”, iată că una din capre se rupe de turmă şi se întoarce înapoi, behăind. Sfântul a alungat-o, dar ea s-a întors înapoi. Şi tot aşa, până când s-a văzut limpede că acea capră nu vrea să rămână nicicum între caprele cumpărate. Atunci s-a apropiat Sfântul Spiridon de negustor şi i-a şoptit la ureche aşa: „Ascultă, fiule, capra aceasta nu în zadar se întoarce mereu înapoi la mine. Nu cumva ai dosit preţul ei?”. Negustorul, ars de ruşine, şi-a recunoscut înşelătoria. De îndată ce a plătit banii cuveniţi, capra a mers liniştită alături de turma celor cumpărate.

  Altă dată în staulele de oi ale Sfântului Spiridon au năvălit nişte tâlhari. După ce au apucat câte oi au vrut, ei au căutat să iasă din staul, dar o forţă nevăzută îi ţintuia pe loc, făcându-i incapabili de vreo mişcare. În zori, Episcopul a venit să caute de oile sale. Văzându-i pe tâlhari, i-a certat cu blândeţe şi i-a povăţuit ca pe viitor să caute să-şi câştige agoniseala traiului din muncă cinstită, iar nu din tâlhărit. Apoi a luat un berbece şi l-a dăruit tâlharilor, zicându-le: „Luaţi-l pe acesta pentru osteneala voastră, să nu vă fi fost privegherea de toată noaptea în zadar!”.
  Apoi, i-a slobozit cu pace.

  Din Proloagele de la Ohrida, Cugetare, 12 decembrie, Sfântul Nicolae Velimirovici

  Apreciază

 4. Te rog să nu renunţi…
  Cuviosul Efrem Filotheitul din Arizona

  Când eşti atacat de apatie, când mintea, limba şi degetele de pe şiragul de mătănii se moleşesc, te rog să nu renunţi. Fă un mic efort, în aşa fel ca Dumnezeu să-ţi vadă hotărârea şi să te întărească. Există un lucru anume pe care Dumnezeu îl doreşte de la tine şi El îngăduie această vrere de ispitire, aşa încât să-l poţi oferi. Căci el ştie – că poţi face mai mult.

  Prin urmare, nevoieşte-te cât poţi de mult la vremea sorocită a rugăciunii; fă-ţi datoria ca să ţi-L îndatorezi pe Dumnezeu. Iar dacă nu primeşti har, te-ai pregătit pentru data următoare sau pentru o alta viitoare. În orice caz, mai devreme sau mai târziu vei primi har; este imposibil să nu-l primeşti. De fapt, aşa procedează Dumnezeu, întârziind, atunci când dăruieşti mult mai mult.

  Din când în când se întâmplă ca, fără să te afli în păcate, harul să se retragă. Este ca şi cum Dumnezeu ţi-ar spune: „Toate lucrările tale sunt bune, dar să nu crezi că totul depinde de tine. Voi veni şi voi pleca după cum consider de cuviinţă, ca să te învăţ să-ţi tai cu totul voia şi să fii răbdător, aşa încât să înveţi bine lecţia smereniei”.

  Comori duhovniceşti din Sfântul Munte Athos – Culese din scrisorile şi omiliile Avvei Efrem, Editura Bunavestire, 2001, p. 331

  Apreciază

 5. Un video foarte important care ne sunt dezvaluite ce urmeaza sa traim si care se leaga cu ce a spus Pr Elpidie si Pr Efrem Filotheitul din Arizona..

  O selectie importanta cu cele spuse de Dumnezeu prin gura acestor oameni cu viata Sfanta Pr Elpidie si Pr Efrem cu ce urmeaza sa traim in curand..

  La războiul Rusia – America va învinge Rusia. America se va autodistruge din cauza apostaziei și închinării Americii la cel rău. Vor fi așa mari catastrofe, de la cutremure în multe locuri țărmul se va scufunda. Vă fi un tsunami așa de mare, care până atunci lumea nu mai văzuse…

  A vorbit și referitor la insula Rodos, care nu va fi afectată de război, ci de embargoul naval și va fi foamete și multe boli. Spune că într-o vedenie a văzut rafturile dintru supermarket goale. Lângă era o farmacie care era păzită de soldați. Nu existau nici medicamente…

  În curând sângele celor nevaccinati, va fi foarte scump. Vor fi răpiți oameni, ca să li se ia sângele, pentru operații. Acum sunt prigoniți nevaccinații și nu sunt primiți la muncă, dar va fi ceva atât de important încât se vor îmbolnăvi cei vaccinați și atunci vor căuta oameni nevaccinați să-i angajeze.

  Sunt atâtea de spus, dar ceea ce vreau să subliniez este să nu vă fie frică, iubiții mei copii. Voi să aveți credință și să mă iubiți pe Mine Tatăl vostru, pe Fiul meu Unul Născut și pe Sfântul Duh. Cei care îmi vor spune o vorbă dulce: „Iisus al meu te iubesc !”, „Dumnezeul meu te iubesc !”, eu voi trimite îngeri să vă ocrotească, să vă apăre, de ceea ce începe și vor fi multe și mari… Să nu vă fie frică, o să vă am așa o grijă, că o să vă trimit îngeri cu formă umană ca să vă ajute. O să fie multe lucruri (minuni) și de aceea, Mă arăt acum, la multă lume în toată lumea… Cei care mă iubiți în curând nu veți putea să mergeți la biserică și de aceea vă zic să faceți casele voastre mici bisericuțe. Îngenunchiați cu toții: bărbați, femei și copii și spuneți: „Tatăl meu Ceresc ție îți las inima mea! Ție îți las dragostea sufletului meu!” Această rugăciune îmi va fi foarte plăcută și vă voi binecuvânta. Să vă faceți cruce și rugăciune pentru că aceasta este puterea voastră, ca să îi orbiți pe toți aceștia care vor să vă facă rău. Zicea că și pe cei care sunt nevaccinați, îi vor urmări cu niște sisteme teribile… pe cei vaccinați îi vor urmări prin numărul, pe care îl primesc prin vaccinări și pe ceilalți nevaccinați cu alte sisteme. Cei dintre voi care Mă veți iubi și vă veți ruga cu dragoste în inimă și în mintea voastră, o să creez niște impulsuri, frecvențe luminoase care vor lumină atât de mult și va orbi sistemele lui Satana. Și vor vedea ceva, dar nu vor putea localiza. Vor vedea doar o lumină, dar nu vor știi ce se întâmplă acolo.

  Apoi spune că va începe prigoana preoților, a monahilor dedicați adevăratului Iisus Hristos. Vor fi prigoniți, vor fi deportați, vor fi întemnițați… o să vedeți aceste lucruri. În timpul generației noastre se va întâmpla.

  Aș vrea să vă spun ceea ce urmează ca lumea să se pregătească… Ceea ce urmează are legătură cu război și cu dezastre naturale și lumea să se pregătească. Așa cum am mai spus, mai demult lumea să strângă alimente, pentru că în curând nu vom mai găsi ușor mâncare.

  În timpul unei exorcizări a unui tânăr, cel rău spune că, controlează netul, YouTube-ul si Gmail-ul. Cel rău prin vocea acestui tânăr îi spune că: ca niște câini răi ați distrus natura și sunteți nerecunoscători pentru ceea ați primit.Ați distrus natura și acuma mi s-a permis de către Dumnezeu să provoc multe lucruri… spune că vor fi cutremure și se vor deschide cratere cu foc. Cutremure în toată lumea. O să vă speriați atât de tare că nu veți avea unde să stați. Atunci o să strigați la Dumnezeu, dar de ce să vă audă pentru că sunteți câini nerecunoscători… Zice că Ierarhii, clericii, din ziua de astăzi, sunt într-o mai mare erezie decât Arie pentru că l-au făcut pe Hristos infectat.

  Când veți vedea pe copiii voștri că sunt duși către vaccinare și preoții puști fără voia lor să se vaccineze, atunci Dumnezeu va interveni.

  Pe de o parte vor fi catastrofele naturale și pe de altă războiul, care se va întinde în toată lumea. O să se lupte țări foarte puternice și cel care va învinge va fi atât de distrus de război, că până la urmă va conduce a treia putere. Și pe această treaptă se va instaura pre‐antihristul și îmi dă impresia că această a treia putere este China.

  Părintele Elpidie Vaianakis

  Urmează necazuri grozave, nu vă puteți imagina cât de rele vor fi…

  Vai vouă tuturor pentru ceea ce vă așteaptă!; trebuie să vă pocăiți cât mai e timp…

  Trebuie să îngenuncheați și să plângeți, să vărsați lacrimi de pocăință, pentru ca Hristos să se îndure…

  Acest lucru are legătură și cu ceea ce se întâmplă în America.

  Mulți oameni se vor duce datorită celor ce urmează să vină, mulți se vor duce (vor muri).

  Nu aveți milă între voi. Nu arătați milă unul față de celălalt.

  Sunteți duri unii cu alții, sunteți gata să vă mâncați (să vă distrugeți) unii pe alții.

  Spune-le acestea Părintelui tău duhovnicesc și celorlalți…”

  Femeia care a văzut acestea a fost o fiică duhovnicească a Starețului Efrem și a luat adesea legătura cu el până la adormirea lui.

  „Starețul Efrem Filotheitul care a trăit ca ascet în Arizona, i s-a arătat unei femei din nordul Greciei, care, de multă vreme, era fiică duhovnicească a părintelui. În momentul apariției (bătrânului), aceasta era împreună cu nora sa; nu dormea, ci era, de fapt, în stare de veghe. La un moment dat, femeia nu a mai răspuns, fiind ca în extaz, iar această stare a durat aproximativ 10 minute, conform celor spuse de nora sa care o privea. Nu a realizat sau nu a cuprins intervalul de timp – anume, cât a durat vedenia. Era ceva nou pentru ea (conținutul conversației) pentru că îl mai văzuse pe Stareț după adormirea sa (după trecerea sa din viață), atât în somn cât și în stare de veghe. Datorită acestor experiențe (a șocului), l-a contactat pe duhovnicul ei și l-a întrebat dacă această experiență a fost reală sau o înșelăciune a celui rău.

  L-a văzut pe Starețul Efrem care era foarte trist, implorându-l pe Hristos ca evenimentele în curs să fie evitate (bineînțeles, toate acestea sunt în acord cu ceea ce bătrânul le-a spus multora în timp ce era în viață).

  În acest moment îți spun direct, pentru că sunt șocat cu toate acestea pe care le văd că vin, că o să se întâmple. Trăiesc de două ori o dramă. Înainte să se întâmple și atunci când se întâmplă. Bineînțeles doar o parte o să apuc să văd, nu totul, dar acești următori trei ani jumate, de care v-am spus vor fi foarte grei și cu suferință pentru lume, pentru că acum v-a permite Dumnezeu, a cărui mânie este ca un vulcan aprins, care deja începe și devine activ. Și noi credem că va face o explozie și se va opri, o să scoată lavă și se va opri. Vă întreb, vulcanul Las Palmas s-a oprit să scoată lavă?!

  Stefanos: Nu!
  Părinte Elipidie: -Cât timp a trecut?!
  Stefanos: -Ani întregi, zeci de ani.
  Părintele Elpidie:
  -Vă dați seama?! Așa seamănă, în acest moment mânia lui Dumnezeu. Ca un vulcan care fierbe, dar este foarte amărât de conducătorii pe care i-a pus, pe care spune că nu îi mai recunoaște ca ai Săi conducători.

  Acum toți aceștia, acești jucători, care au finanțat, au produs și au promovat, în curând, în țările lor, și o să vedeți care sunt țările lor, acolo i s-a dat deja putere lui Satana, să facă așa de mari catastrofe naturale, care vor fi incalculabile, în principal cu cutremure, care vor începe din China, dacă acest lucru vă interesează.
  Stefanos:
  -Mă interesează foarte mult, dar nu am timpul acum…
  Părintele Elpidie:
  -Apoi în America și apoi vor veni și în Grecia. Dar îndeajuns v-am obosit.
  Stefanos:
  -Nu, nu ne-ați obosit deloc.
  Părintele Elpidie:
  -Aș vrea să le spun tuturor acestora, care vorbesc la diferite surse media, că ar fi mai bine să se pocăiască, cât mai au timp, pentru că primii care vor plânge, nu vom fi noi, vor fi aceștia…

  Părintele Elpidie:

  -Copilul meu, acum ascultă ce se va întâmpla.

  Stefanos:

  -Da.

  Părintele Elpidie:

  -Dumnezeu a activat mânia Sa. Deja acum este foarte mâniat, pentru necredința multor oameni.
  Există un mare arc. O parte atinge Rusia, cealaltă parte atinge Israelul. Locuri intermediare sunt Constantinopol și Persia. Va fi un așa război, o așa mare tulburare, așa încât să vă amintiți ceea ce vă spun, țările scandinave în curând nu vor mai exista așa cum le știm… Germania pentru a treia oară, va provoca centrul celui de al treilea război mondial, care a început de acum mult timp, în diferite moduri. Colapsul băncilor va fi, în așa fel încât, în legătură și cu întreruperea curentului electric, va provoca un haos de necrezut. Nu se va putea face ușor nici o tranzacție. Aparatele se vor opri, totul se va opri, pentru că toată viața noastră este bazată pe electricitate. Va fi de o așa formă catastrofa, încât toți oamenii care au bani nu vor putea să scoată banii. De unde (să scoată)?! Pentru că nu vor funcționa bancomatele! Îți dai seama fiul meu, ce vine (ce urmează)?! Și în loc, noi toți, să ne unim și să spunem: «Doamne iartă-ne! Luminează-i pe conducătorii noștri și ajută-ne! Iartă-ne!» Νu ne îndreptăm către Dumnezeu… Pe nimeni nu am auzit să spună: «să ne îndreptăm către Dumnezeu, să îngenunchem, ca familie, ca mama-tata-copil, să facem din nou casa noastră Biserică, să se audă, în sfârșit o rugăciune în casa noastră, ca să fie îndepărtat Satana.» Nu facem acest lucru…dar să știți că aceasta este rezolvarea…

  Știți de câte ori m-am speriat de ceea ce va urma?! Italia, Franța vor pății așa de mari catastrofe. Vaticanul va fi lovit, Germania va fi inundată în sânge…

  Stefanos:

  -Grecia Părinte?

  Părintele Elpidie:

  -Grecia va suferi, dar nu așa de mult de la război. În primă fază va suferi de la jaful celor care au intrat înăuntru, ca dușmani declarați. Veți vedea ce se va întâmpla. Grecii, vor fi atât de presați, încât îmi doresc să nu aibă loc vreun genocid al acestor oameni. Din fericire, acești oameni vor pleca prin alte mijloace. Vor face rău, se vor revolta grecii, va avea loc un mic război civil, într-un fel, nu știu dacă vor fi vaccinații și nevaccinații, sau dacă vor fi cei care își dau seama de adevăr și cei care trăiesc în minciună, dar politicienii, toți aceștia pe care îi vedem acum la conducere nu vor mai fi. Locurile lor vor fi goale, pentru că poporul furios, va avea astfel de manifestări ucigașe impotriva lor, încât se termină cu aceștia, nu vor mai apărea… Apoi răul va fi mare, pentru că frigul și foamea va domina…

  Adunati alimente!!Aceste provizii vor ajuta lumea sa reziste momentelor grele.De multe ori am spun ca vom manca aceste alimente pe timp de pace,caci vom trai asemenea vremuri ,incat nici razboi nu va fi ,dar nici pace.
  In prima faza cand v-am spus atunci sa adunati alimente,am stiut ca oamenii nu vor avea bani sa cumpere hrana si le vor manca pe timp de pace.Adunati alimente,nu ca veti avea mult din acesta,dar veti trece de prima faza ,cea a panicii,a supararii.Nu e rau sa aveti provizii acasa,in plus nu e scump sa cumparati leguminoase:fasole ,linte,naut,quaker(fulgi de ovaz din care se face o crema,un terci),ulei…
  In vreme de criza,de stramtorare,cand toate vor crea ο stare de panica intensa oamenilor,aveti ce sa mancati.Cine va putea atunci sa aduca cu usurinta alimente,ce afaceri vor mai fi,cand fiecare va incerca sa faca bani ca sa isi tina casa?(in continuare vorbeste despre dezastrul bancar si despre Cipru unde s-a intamplat acum cativa ani si i-au lasat pe oameni fara bani si ca nu e singurul exemplu,ci doar inceputul si despre faptul ca toti aveau salarii mari si in goana lor dupa bogatie si bani ,au uitat de Dumnezeu.

  Pr Elpidie

  Nu va puteti inchipui ce rau vine in interiorul Bisericii,vor obliga liderii Bisericii si ai tuturor religiilor,le vor pune laț la gat si ii vor târâ cu de-a sila.
  Aceasta va fi o parte a celui de-al treilea razboi mondial,pe care multi nu il vor intelege.
  Al 3-lea razboi mondial are 3 faze:
  1.cοlapsul economic,in care oamenii infometati vor implora mila si in care ii vor lasa pe dusmanii lor sa faca ce vor;
  2.vor aboli credinta,vor combate credinta oamenilor si ii vor sili sa primeasca hotararile satanistilor si ecumenismul;
  3.partea a 3-a a razboiului va fi sangeroasa,asa cum il stim ,dar va trece prin 2-3 stadii.Care sunt acestea?
  Vor provoca conflicte intre state:nordul cu sudul Coreei,China cu Japonia ,tulburari,Turcia cu Grecia,vor provoca tensiuni in toata lumea,incat cu greu se vor abtine sa nu -si declare razboi .
  Dupa ce se vor intampla toate acestea,diferitele lupte intre state,care vor fi de o asa mare intensitate ,incat se va distruge existenta(supravietuirea) ,nu va mai exista dezvoltare .Apoi va lua amploare si se va transforma intr-un razboi mare general al marilor puteri,precum Rusia,China,Japonia, America si atunci raul se va extinde.Atunci va fi cand acest razboi se va transforma intr-unul mare.Si oamenii vor trai nebunia,psihoza.Si atunci care stat aflandu-se in stare de razboi va avea posibitatea sa importe alimente,deoarece tot ce mancam azi e din import .Care vor fi acele state care sa dea alimente altora,din moment ce fiecaruia ii va fi greu?Atunci va fi marele blocaj si va veni marea foamete peste oameni.
  Si apoi ,acest mare razboi,va sfarsi in mici focare .Va dura mult aceasta stare

  Pr Elpidie

  Iisus ne consolează și vrea ca acest lucru să îl spun la toți copiii Lui: „SĂ NU VĂ FIE FRICĂ!!!”, pentru că acum, se va vedea slava Lui. Acum se va se va sfinții numele Lui. Acum se va sfinții la toți aceia care Îl iubesc. Acum se va alege grâul de neghină… și să nu uiți că neghină este pleava inutilă. O să o ia vântul… Toți aceștia, conducători politici, ecleziastici, ca pleava o să îi ia vântul…. pentru că nu au mărturisit credința lor în Dumnezeu și s-au predat de tot, cererilor satanice, luciferice, ale politicienilor. Și grâul vom fi noi toți, care Îl credem și Îl iubim. De aceea, eu cer de la toți oamenii, cei care cred în Hristos, să nu le fie frică acum, pentru că zice că acum se va arăta slava Lui, acum va fi slăvit și sufletul meu s-a bucurat foarte mult, când știu că acum va fi slăvit. De ce va fi slăvit?! Pentru că, acum, fiecare dintre noi, o să arate cu cine merge: cu Satana sau cu Iisus…acum Îl vom slăvi cu credința și cu dragostea noastră. Vor închide și Bisericile… de altfel să nu uiți că însuși Apocalipsa, a prorocit acest lucru …

  Pr Elpidie

  “Ne așteaptă Golgota! Totul va fi
  schimbat. Totul! Antihrist va provoca
  haos prin intermediul bolilor și al
  colapsului economic. În momentul în
  care se vor atinge de copii, Dumnezeu
  nu va mai răbda. Atunci va veni
  o mare catastrofă peste omenire.
  Urmează foamete, criză, ne vor invada
  musulmanii și va veni și războiul.” a spus
  Pr. Elpidie Vaianakis din Grecia. Tot el
  insistă să ne aprovizionăm cu alimente,
  ca să nu ne cuprindă panica imediat ce
  va veni foametea. Apoi fiecare va găsi
  soluții pentru a supraviețui.

  Apreciază

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Noul Daniel Vla - Ortodoxie, Țară, Românism

Creștinism ortodox, sfinți, națiune, eroism, istorie…

Ortodoxia Jertfitoare

"Ortodoxie minunată, mireasă însângerată a lui Hristos, niciodată nu ne vom lepăda de tine noi, nevrednicii, şi dacă o vor cere situaţia şi timpurile, învredniceşte-ne să vărsăm pentru tine şi ultima picătură de sânge". - Stareţul Efrem Filotheitul din Arizona

Ortodoxia mărturisitoare

,,Dacă cineva va păzi cuvântul Meu, nu va vedea moartea în veac" (Ioan 8, 51).

Mărturisirea Ortodoxă

Portal de teologie și atitudine antiecumenistă

%d blogeri au apreciat: