Liturghia nu va înceta niciodată! Biserica este sufletul și coloana vertebrală a neamului românesc

 
Dragă politicianule ales pentru binele poporului, presat îngrozitor de o ocultă anti-oameni, înainte de a vota sau semna o mizerie infinită, închide, te implor, ochii, și amintește-ți pentru o clipă ochii mamei tale. Și fă ce-ți zic ochii ei. Oamenii politici care se înfruptă de la sânul țării, ar trebui să realizeze faptul că umilirea, sărăcirea și distrugerea a 60% din populația țării nu e o urgență sanitară, ci o oroare a istoriei și o sinucidere politică definitivă. Treziți-vă!!!

Astăzi nu mâncarea, nu proprietățile, nu funcțiile sunt tranzacționate ca pe tarabă. Astăzi se vând și se cumpără suflete de oameni de către slugile demonilorDacă oamenii celui viclean vor închide bisericile într-un popor imunizat natural 70%, vom sluji pe câmpuri, în case, în catacombe. Dacă ne ucid, vom sluji în cer. LITURGHIA NU VA ÎNCETA NICIODATĂ! Biserica este sufletul și coloana vertebrală a neamului românesc.

În fiecare gând, lucru, și cuvânt, cântărește în minte: este oare acesta izvorât din iubire și slujește adevărului? Și așa nu vei greși. Și te vei mântui. Toate gândurile, dorurile, iubirile noastre, nu mor odată cu trupul, ci se păstrează în suflet și în memoria infinită a Lui Dumnezeu.  Mii de oameni mă roagă insistent să mă rog pentru oameni care n-ar mișca un deget să înlăture cauza suferinței lor (păcatul). Trist!

O pandemie e, de fapt, un examen psihiatric planetar pentru aflarea procentului de psihopați care nu simt durerea altora și se bucură de suferința lor. Poți vedea avântul antihristic al media din sloganuri. „Crede în oameni”, o mutilare a lui „Crede în Dumnezeu”. De Paști, antihriștii spun: „Oamenii sunt lumina”, în loc de „Dumnezeu e Lumina”.  Nu, nerozilor, oamenii NU sunt Lumina decât în Dumnezeu. Altfel sunt întuneric.

Nu, rătăciților, nu credem în oameni, dacă ei nu sunt în Dumnezeu. Altfel ei trădează și ucid. Fiecare popor, câtă credință are în Dumnezeul cel adevărat, atâta curaj, libertate și înțelepciune are în fața invaziei iadului pe pământ.

Pr. lector universitar Ioan Valentin Istrati (Preluare de pe Pagina cu de toate a lui Marius Dumitru).
 

Cuviosul Serghie Sevici: Ia seama mai întâi la suferinţa sufletelor!

De cremene să stai în Adevăr, dar cu blândeţe să-l primeşti pe păcătosul înşelat de diavol. Nu judeca, ci arată tuturor iubire. Şi să nu zici în sinea ta: Acesta-i păcătos, iar eu sunt drept, că vei avea de îndurat ispită. Nu cu cuvinte aduci pe altul la Credinţă. Oricât de lungi şi frumoase cuvântări ai rosti, rămân tot vorbe goale de nu e adevăr în viaţa ta. Se spune că venind în Alexandria Sfântul Antonie, înfăţişarea şi purtarea sa au fost mai grăitoare decât toate ritorisirile teologice.
Dracii nu se scot din om cu vorbe, fie ele vorbe sfinte, ci cu puterea Duhului alungă draci cel care are duh puternic, că-i grea lucrarea şi sleieşte de puteri. Şi izbuteşte având milă şi dragoste de frate şi voind să-l vadă izbăvit de rele. Aşa, uitând de sine, lasă să lucreze marea putere a lui Dumnezeu.

Mai înainte însă de-a-i încreştina pe alţii, fii tu creştin adevărat, ca nu cumva să ţi se spună: „Doctore, vindecă-te pe tine însuţi!”. Nu poate pătimaşul să se facă apostol şi să rămână nerănit de draci. Fii Apostol cu fapta, nu cu vorba, ca să nu te întrebe duhul rău: „Îl ştiu pe Pavel, dar tu cine eşti”?

Nu-i om pe lume să n-aibă nevoie de ajutorul tău. Ia seama mai întâi la suferinţa sufletelor. Cum să-l ajuţi, nu-i carte să te înveţe. Fă-o cu gingăşie. Şi cu mare umilinţă. Mândria otrăveşte roadele iubirii. Şi uneori e bine iubirea să lucreze, alteori mai bine e să aştepte până ce inima-i vesteşte. Că iubirea pururi cată la celălalt, gata în orice clipă să-i sară în ajutor. Şi rugăciunea o luminează cînd şi cum să ajute. Şi tot ea ne face în chip minunat văzători ai tainei celui de lângă noi… Iubirea nu cere mari isprăvi şi planuri mari; face mult bine doar cu o vorbă bună, cu o privire, cu o mică rugăciune…

Nu-i om să n-aibă nevoie de bunătatea noastră. Pe nimeni să nu judecăm şi pentru toţi să ne rugăm, că-s cu toţii aşa năpăstuiţi. Şi toţi bolnavi. Nu-i unul teafăr cu sufletul. Că tot păcatul e boală. Şi chiar de par voioşi şi zdraveni, în faţa veşniciei sunt nişte betegi, că nu ştiu de Dumnezeu. Şi mulţi din cei ce nu ştiu de Dumnezeu par împodobiţi cu multe şi înalte virtuţi, iar creştinii câteodată se văd mai răi ca ei. Numai că aceia nu-L cunosc pe Dumnezeu, şi acest păcat al lor e mai mare şi mai rău decât toate.

De ştii că fratele tău are necazuri, roagă-te pentru el, că-i datorie creştinească, şi-ai să dai seama de n-o săvârşeşti. La inima omului se-ajunge prin rugăciune. Şi ce să-i spunem şi cum să-i vorbim tot rugăciunea ne învaţă. Păcatul pentru care-l osândeşti pe celălalt se face păcat al tău. Şi întotdeauna, osândind şi clevetind, pe tine singur ai să te răneşti. De vezi la ceilalţi păcat şi suferinţă, spune-ţi: ,,Eu sunt vinovat!”

(din: Jean-Claude Larchet, Tine candela inimii aprinsa. Învăţătura parintelui Serghie, Editura Sophia, Bucuresti, 2007)

Selecţie şi editare : Dr. Gabriela Naghi

Ce i-ar fi spus Patriarhul României primului-ministru Nicolae Ciucă

Domnule prim-ministru,

1.Opriţi imediat procesul de inoculare a populaţiei. Ceea ce injectaţi dumneavoastră populaţiei nu este un vaccin, este o substanţă profund dăunătoare, care nu imunizează, ci provoacă efecte grave şi decese. Fapta dumneavoastră şi a celorlalţi se numeşte crimă împotriva umanităţii pentru care, mai devreme ori mai târziu,veţi răspunde în faţa semenilor şi a lui Dumnezeu.

2.Nu încercaţi să implicaţi Sfânta Biserică în aceste acţiuni criminale. Menirea noastră este aceea de a ne apăra credincioşii împotriva oricăror primejdii şi nedreptăţi. Nu mai daţi ucazuri prin care interziceţi credincioşilor să intre în sfintele locaşuri şi să-şi trăiască Credinţa, după simţămintele pe care Dumnezeu le-a sădit în fiecare fiinţă umană. Nu aveţi nicio îndreptăţire să faceţi acest lucru. Rostul dumneavoastră, în funcţia pe care o ocupaţi vremelnic, este acela de a lucra pentru binele oamenilor, nu împotriva lor. Lupta voastră e împotriva lui Dumnezeu, a făpturilor Sale şi a creaţiei. Dacă veţi continua, vă spunem de pe-acum că aţi pierdut războiul, cu consecinţe cum nu se poate mai grave pentru voi.

3.Încetaţi propaganda mincinoasă, pentru care cheltuiţi cu nesăbuinţă banii ţării. Încetaţi răspândirea deliberată a diverşilor viruşi din avioanele militare, pentru a justifica ,,vaccinarea’’ populaţiei. Încetaţi această zisă pandemie, provocată artificial de minţi bolnave şi mâini criminale. Lăsaţi oamenii să trăiască în firescul şi normalitatea de dinainte.

4.Vă previn că în scurt timp voi trimite în cuprinsul Patriarhiei Române un cuvânt pastoral, prin care îi voi îndemna pe credincioşi să nu se supună legilor silnice şi nedrepte pe care dumneavoastră le doriţi şi le încurajaţi.

Cu aceste cuvinte s-ar fi adresat Patriarhul României premierului şi celorlalţi mahări care l-au însoţit. Din păcate, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române a lipsit şi va lipsi în continuare. A fost de faţă şeful cultului ortodox, pe numele lui Dan Ilie Ciobotea, alături de şefii cultelor baptist, penticostal, adventist, lutheran, mozaic, musulman, armean-monofizit, catolic, greco-catolic etc.

Presbiter Ioviţa Vasile

În sinagoga din Bucureşti, s-a făcut pactul cu diavolul: Noi vă dăm bani, voi trimiteţi oamenii la ,,vaccinare’’

Mântuitorul Hristos, către Episcopul Bisericii din Smirna: ,,Ştiu necazul tău şi sărăcia ta – tu însă eşti bogat – şi hula din partea celor ce se zic pe sine iudei şi nu sunt, ci sinagogă a satanei’’ (Apocalipsa 2, 9).

Premierul Nicolae-Ionel Ciucă a avut astăzi consultări cu reprezentanții cultelor religioase din România, prima reuniune între reprezentanții statului și cei ai cultelor, care a avut loc într-un lăcaș de cult mozaic, cea mai mare sinagogă din București, Templul Coral.
,,Aplicarea măsurilor de protecție sanitară și vaccinarea sunt soluții sigure și eficiente pentru protejarea sănătății cetățenilor și combaterea crizei covid-19. Fac apel la unitate și coeziune și vă rog să vă alăturați eforturilor guvernamentale care au în centru protejarea sănătății și vieții cetățenilor. Oamenii au nevoie de încredere și speranță, iar contribuția cultelor religioase este esențială în această perioadă”, a afirmat prim-ministrul Ciucă.
De asemenea, premierul Nicolae-Ionel Ciucă a arătat că la nivelul Guvernului vor fi preluate mesajele și propunerile reprezentanților cultelor religioase, inclusiv cele privind sprijinirea financiară legată de construirea și repararea lăcașurilor de cult și a salarizării personalului de cult. ,,Preluăm și învățăm din mesajul pe care îl aduc cultele religioase din rândul comunităților pe care le păstoresc pentru că acestea reprezintă aproape 99% din cetățenii României”, a menționat premierul.La întâlnirea cu reprezentanții cultelor religioase din România au mai participat, din partea Guvernului, vicepremierul Kelemen Hunor, ministrul Sănătății, Alexandru Rafila, secretarul de stat în MAI, șeful DSU, Raed Arafat, președintele CNCAV, Valeriu Gheorghiță și secretarul de stat pentru culte, Victor Opaschi”, se arată într-un comunicat al Secretariatului de Stat pentru Culte.

Prin urmare, voi ne sprijiniți cu vaccinarea, noi vă sprijinim cu finanțarea, căci nu degeaba întâlnirea are loc în sinagoga…satanei.

Canonul 64 Apostolic – 65, în Pidalion – (Oprirea comuniunii cu necreștinii și ereticii): Dacă vreun cleric sau laic ar intra în sinagogă (adunarea iudeilor sau a ereticilor) spre a se ruga, să se și caterisească și să se și afurisească.
(7, 45, 70, 71 ap.; 11 TruL; 1 Antioh.; 6, 29, 33, 37, 38 Laod.)

Sfântul Ioan Gură de Aur, Omiliile 3. 5, 6, 7:
,,Deci, dacă iudeii nu L-au cunoscut pe Tatăl, dacă ei L-au răstignit pe Fiul, dacă s-au lepădat de ajutorul Duhului, cine să nu ia îndrăzneala ca să spună deschis ca sinagoga este sălaș al dracilor? Dumnezeu nu este slăvit acolo. Cerul nu îngăduie aceasta! De acum înainte rămâne un loc al idolatriei.”

,,De aceea, fugiți de adunările și de locurile sfinte ale iudeilor. Nici un om să nu cinstească sinagoga pentru cărțile sfinte; să o urască și să o ocolească pentru că iudeii batjocoresc și le maltratează pe cele sfinte…”

,,Așadar, păgânătatea iudeilor și a păgânilor este la fel. Dar iudeii practică o înșelare care este mai primejdioasă. În sinagoga lor se află un altar nevăzut al înșelării pe care ei nu jertfesc oi și viței, ci sufletele oamenilor.”

,,Spune-mi aceasta. Dacă un om ar trebui să-ți ucidă fiul, ai răbda să te uiți la el, ori ai primi să-ți dea binețe? Nu l-ai ocoli ca pe un drac rău, ca pe diavolul însuși? Ei L-au ucis pe Fiul lui Dumnezeu; ai tu îndrăzneala să intri cu ei sub același acoperiș?”

,,Căci eu sunt hotărât să numesc postirea iudeilor masă a dracilor căci ei L-au ucis pe Dumnezeu. Dacă iudeii lucrează împotriva lui Dumnezeu, ei nu trebuie să-i slujeasca pe demoni? Îi cauți pe draci ca să te vindece? Când Hristos le-a îngăduit demonilor să intre în porci, ei s-au aruncat de îndată în mare. Acești demoni vor cruța trupurile oamenilor?’’

surse:https://www.ioanguradeaur.ro/category/omilii/ activenews

 Selecţie şi redactare: Dr. Gabriela Naghi

Adevaratii idioti ai Europei

Uniunea europeană e o construcţie antihristică, vicleană şi bizară. Germenele putreziciunii este în miezul său, de aceea viaţa ei nu va fi lungă. Va veni vremea când aceasta se ve prăbuşi şi pre mulţi îi va strivi. Dacă ar fi să se scrie ceva reprezentativ pe frontispiciul uniunii, ar trebui aleasă afirmaţia absurdă, nesimţită şi hilară: Bărbaţii pot naşte. E consemnat in actele uniunii, nu e o vorba aruncata anapoda. Aici am ajuns, în punctul în care minţile bolnave slobod cu inconştienţă tot felul de inepţii care, mai apoi capătă formă şi statut de directive şi sunt împrăştiate de-a valma peste toată Europa.

Cu ani urmă m-am uitat fugitiv peste un afiş în care ne era prezentată, în chip de reclamă, arhitectura uniunii. Am aflat că parlamentul european e organul legislativ. Toate bune şi frumoase, m-am gândit, dar ce legi a clocit şi a emis acest parlament? Niciuna, pentru că mamutul acesta are rol decorativ, în care se discută verzi şi uscate, dar nu lucruri de esenţă. Parlamentul a hotărât forma mufelor de alimentare a telefoanelor mobile şi metri pătraţi de care are nevoie o găină pentru a se dezvolta optim. Impresionant, nu?

Frâiele uniunii se află în altă parte, în mâinile unui grup restrains de vreo treizeci de persoane, alese cu rigoare, că doar deciziile majore nu pot fi lăsate în seama babilonicului parlamentul mamut. Comiţia europeană, despre ea este vorba, taie şi spânzură. Acuma să nu credeţi că aceasta ar fi alcătuită din inteligenţele colectate de pe tot cuprinsul Europei. Criteriile de selecţie sunt altele, iar de valoarea comisarilor ne dăm seama văzând imbecilităţile pe care le clamează, adevărate atentate la ordinea stabilită de Dumnezeu în Creaţia Sa. Mă refer la prostiile inimaginabile privind identitatea de sex, stimularea perversiunilor sodomite ca lucruri fireşti, ca să mă opresc la două exemple.

Ce-au gândit comiţarii acum, când se apropie Sărbătoarea Naşterii Domnului Iisus Hristos? Hai să nu-i mai lăsăm pe ăştia care cred în Hristos, să sărbătorească cum e tradiţia lor, să redefinim Crăciunul, să-l scoatem din vocabularul plebei. Să ştergem numele lui Hristos, al Fecioarei Maria, al Sfântului Ioan Botezătorul de pe toată faţa pământului. Nebunia hiperbolizată la dimensiuni planetare!

Comiţia aduce inovaţii nebănuite şi în domeniul lingvistisc. Stai şi te întrebi, oamenii aceştia n-au pic de ruşine, de bun simţ, nu văd cât sunt de penibili? Nu, dumnealor au puterea brută şi oarbă şi la adăpostul ei delirează zi şi noapte şi inundă continental cu şuvoaie de prostie. Vor ei să scoată din rostirea noastră cuvinte sfinte, mamă şi tată, bunăoară. Mai bine să spunem părintele 1 şi părintele 2. Simplu, nu? Ceea ce ignoră comiţarii este bogăţia extraordinară a limbii române. Dacă într-o bună zi ne vor interzice de pildă vocabula ,,idioţi’’, noi avem la îndemână imbecili sau tâmpiţi sau nătărăi sau cretini sau neghiobi sau nătângi şi sunt departe de a epuiza lexicul în această arie lingvistică. Deci, oricât ne-ar izgoni dumnealor prin directive tâmpe, noi tot găsim un loc de refugiu în Sfânta Limbă Românească. Nu pot da ei directive pentru toate vocabulele limbii. Şi un lucru să fie clar: vom renunţa la aceste cuvinte doar în momentul când vor dispărea toţi idioţii, imbecilii, tâmpiţii… Deocamdată nu e cazul, deoarece acum aceştia proliferează ca niciodată, şi încă la cele mai înalte niveluri.

Un lucru trebuie să-l ştie toţi românii: nicio ursulă, niciun sassoli şi cum s-or mai numi ei, n-au nicio îndreptăţire să vină şi să dicteze în România, după ce ne-au adus în acest dezastru. Ar trebui să fie declarate persona non grata şi să nu li se mai îngăduie să ne impună inepţiile lor, cu care au nenorocit un continent întreg.

Pentru ca n-au fost foarte ravnitori pentru a pentru a fi inoculati cu serurile ucigase, romanii au fost numiti ,,idiotii Europei”. Romanii n-au debitat asemenea tampenii, ca acelea de care am pomenit. Idiotii trebuie cautati in alta parte. La Bruxelles, bunaoara.

Presbiter Ioviţa Vasile

Sfinţitul Părinte Justin Pârvu: Datorită fap­tului că am păzit Credinţa nevătămată mai rezistă acest neam în istorie, acum.

Dacă ne-am mai mişca noi, românii, şi am crea o unitate aşa, să ştiţi că s-ar face lucruri multe şi bune. Dacă s-ar pune ortodocşii noştri numai o săptămână să se roage, păi întoarcem şi Dunărea înapoi, nu numai Iordanul. De aceea ne-a şi lăsat Domnul în grădina asta, unde a ştiut ce să semene Sfântul Andrei. Noi ne adăpăm direct de la izvoarele acestea apostolice. Mă uit numai în zonele astea ale noastre, începând de la Rarău, Călimani, toţi munţii aceştia sunt presăraţi cu nişte nevoitori, care duc pe umerii lor toată povara păcatelor mulţimii.

Încă din primele veacuri ale Creştinismului şi de atunci Ortodoxia a fost sufletul acestui neam. De aceea noi am şi dăinuit în istorie cu demnitate până astăzi, datorită binecredincio­şilor noştri voievozi şi tuturor mărturisitorilor şi rugătorilor acestei ţări, care au preferat mai bine să moară decât să vândă Credinţa predată nouă de Sfântul Apostol Andrei şi au fost totdeauna conştienţi că aceasta este cinstea şi puterea neamului, şi nu altceva. Datorită fap­tului că am păzit credinţa nevătămată mai rezistă acest neam în istorie, acum.

Dragi credincioşi, vă aduc în atenţie faptul că de noi depinde soarta acestui neam, de noi depinde predania pe care o vor moşteni fiii fiilor noştri, de noi depinde mân­tuirea acestui neam. Învăţaţi de la eroii şi Martirii noştri cum s-au luptat să ne păstreze nouă, celor de azi, învă­ţătura strămoşilor noştri. Ei nu au tăcut, dragii mei, ni­ciodată când a fost vreme de mărturisire, când vrăjmaşii Ortodoxiei năvăleau asupra credinţei noastre. Chiar dacă mulţi au tăcut, mari oameni de stat, mari feţe bisericeşti, poporul credincios nu a tăcut, totdeauna s-au găsit oameni de valoare, învestiţi cu putere de sus, care să mărturisească Adevărul.

România este o ţară binecuvântată şi iubită de Dumnezeu, şi aceasta nu o spun cu mândrie, şi Dumnezeu, aşa cum a vrut şi până acum să păstreze acest neam neştirbit şi credincios Lui, aşa şi acum vrea să ne păzească de greutăţile
şi nelegiuirile ce se vor abate asupra întregii lumi. Pământul acestei ţări este sfânt prin Martirii şi Sfinţii pe care îi adăposteşte în adânc, iar sângele şi rugile lor s-au suit până la Tronul lui Dumnezeu. România a şi rămas de altfel ţara ortodoxă care şi-a păstrat tradiţiile şi evlavia mai mult decât toate celelalte ţări ortodoxe. Ne-au luat agricultura, ne-au luat comerţul, ne-au luat toate bogățiile şi aurul acestei ţări. Dar nu ne-au luat Credinţa, nu ne-au luat tradiţiile şi evlavia creştină. De aceste realităţi dau mărturie şi pelerinii străini, chiar episcopi, patriarhi şi mitropoliţi care rămân impresionaţi de evlavia acestui popor, ce continuă să îşi păstreze obiceiurile într-o lume modernă de azi. Unitatea cea mai puternică a unei naţii este credinţa, legată de Biserică şi prin ea să luptăm.

(Fragment din ,,Ne vorbește Părintele Justin’’, vol.I,vol II)

Selecţie şi redactare: Dr. Gabriela Naghi

Noul Daniel Vla - Ortodoxie, Țară, Românism

Creștinism ortodox, sfinți, națiune, eroism, istorie…

Ortodoxia Jertfitoare

"Ortodoxie minunată, mireasă însângerată a lui Hristos, niciodată nu ne vom lepăda de tine noi, nevrednicii, şi dacă o vor cere situaţia şi timpurile, învredniceşte-ne să vărsăm pentru tine şi ultima picătură de sânge". - Stareţul Efrem Filotheitul din Arizona

Ortodoxia mărturisitoare

,,Dacă cineva va păzi cuvântul Meu, nu va vedea moartea în veac" (Ioan 8, 51).

Mărturisirea Ortodoxă

Portal de teologie și atitudine antiecumenistă