Nu mai  participaţi la o astfel de blasfemie numită „rugăciune în comun”, fie că sunteţi clerici, fie credincioşi ortodocşi – este păcat împotriva Duhului Sfânt!

Cu durere în suflet aflăm că şi anul acesta, în luna ianuarie, în Mitropolia Clujului, s-a desfăşurat săptămâna de ”urâciune” ecumenistă, care este contrară Sfintelor  Canoane ortodoxe şi Tradiţiei Sfinţilor Părinţi.

Redăm mai jos comunicatul de pe pagina oficială de Facebook a ereticilor greco-catolici din Cluj. Ştirea este postată  la data de  23 ianuarie ora 00:12 :

<< Eparhia Greco-Catholică de Cluj-Gherla

Participare largă la Seara Ecumenică de rugăciune, ediția 2022, în seara de 22 ianuarie, la capela „Sf. Iosif” a Catedralei în construcție din Piața Cipariu, Cluj-Napoca.

Album foto: https://photos.app.goo.gl/GFu8SCdfAXEmZJg88
Video: https://www.facebook.com/CapelaSfIosif/videos/4784695988234198

Programul a fost deschis prin intrarea în procesiune a Preasfinției Sale Claudiu, Episcopul de Cluj-Gherla, gazda acestei întâlniri, a Preasfinția Sa Andrei, Arhiepiscopul ortodox al Vadului Feleacului și Clujului, a preoților prezenți și a celorlalți invitați din confesiunile religioase care activează în orașul Cluj-Napoca, care au intrat în procesiune și, oprindu-se în fața altarului au depus câte o lumânare aprinsă la Ieslea lui Isus, gest inspirat de tema din acest an a Octavei de Rugăciune pentru Unitatea Creștinilor: „Am văzut steaua Lui la răsărit și am venit să-L adorăm.” (Matei 2,2). O iesle a lui Isus a fost amenajată special pentru această seară de rugăciune.

Au răspuns invitației la momentele de comuniune: Înalt Preasfinția Sa Andrei, Arhiepiscopul Vadului Feleacului și Clujului, Pr. Popesc Mihăiță-Cristian de la Protopopiatul Romano-Catolic Cluj-Dăbâca; Pr. Gáspár Károly de la Eparhia Reformată din Ardeal; Pr. Fejér Olivér din partea Episcopiei Evanghelice Luterane din România și Pr. Elekes Zsolt de la Episcopia Unitariană Cluj.

În capelă s-au aflat persoane consacrate din diferite ordine și congregații religioase: surori din Congregația Maicii Domnului, surori din Ordinul Sfântului Vasile Cel Mare, părinți și frați din Societatea lui Isus, de asemenea, membre ale Mișcării Focolare, tineri din ASTRU, membri ai altor asociații eparhiale, credincioși clujeni.

Așa cum era prevăzut, a avut loc mai întâi un oficiu de rugăciune cu participarea și a studenților Seminarului Teologic eparhial „Sf. Ioan Evanghelistul”.

În calitate de gazdă a evenimentului, Preasfințitul Claudiu a urat invitaților bun-venit și a vorbit despre comuniune, despre modul tainic în care dragostea față de Cristos îi aduce împreună pe aceia care se apropie de Dumnezeu. Episcopul de Cluj-Gherla a invitat la bucuria întâlnirii cu Cristos, la a permite Spiritului Sfânt să conducă pașii celor ce-l caută pe Dumnezeu. A atras atenția la situația gravă, la provocările cu care se confruntă țara noastră și întreaga lume și a invitat la rugăciune comună, unii pentru alții și pentru toți oamenii. A mulțumit din suflet tuturor celor prezenți.

La invitația Pr. Daniel Avram (organizator al întâlnirii), fiecare invitat a rostit câte un cuvânt, având în comun tema întâlnirii și anume drumul de căutare, găsirea Pruncului Isus născut în iesle și închinarea magilor. S-a evidențiat, și de către ceilalți invitați, cum apropierea de Dumnezeu, de Pruncul din Iesle în cazul fragmentului evanghelic citat, apropie unii de alții pe aceia care, cu dorința în suflet de a-L întâlni și a I se închina, pornesc în căutarea lui Dumnezeu.

Întâlnirea s-a încheiat cu un moment de omagiu și reamintire a Serilor Ecumenice din anii precedenți, în care, Episcopul de binecuvântată memorie, Preasfinția Sa Florentin, primea cu căldură sufletească și cuvinte de prețuire, an de an, reprezentanții confesiunilor religioase.

Ca urmare, Preasfințitul Claudiu, Înalt Preasfințitul Andrei și ceilalți invitați au coborât la demisolul catedralei, la locul odihnei de veci a Episcopilor de Cluj-Gherla, PS Florentin Crihălmeanu și IPS George Guțiu de binecuvântată amintire, unde au păstrat un moment de reculegere în memoria acestora.
Mai mult, Înalt Preasfinția Sa Andrei a dorit ca lumânarea pe care ar fi trebuit, conform programului serii, să o depună la ieslea lui Isus, în fața Altarului din capelă, să o depună acum, la încheierea Serii Ecumenice, la locul odihnei Episcopului Florentin, ceea ce a și făcut cu smerită rugăciune. Seara ecumenică s-a încheiat așadar printr-un moment de comuniune cu Cerul. >>

Comentariile noastre:

Cu multă tristeţe, ţin să precizez că este foarte gravă participarea Mitropolitului Clujului, Andrei Andreicuţ, la rugăciunea în comun organizată de ereticii greco-catolici, și la care au participat şi alţi eretici: reformați, unitarieni, luterani etc. În cuvântul susţinut, Mitropolitul Andrei a explicat versetul „Ca toți să fie una, (…) ca lumea să creadă că Tu M-ai trimis” (Ioan 17, 21), expicând, de fapt, în mod greşit, ecumenist şi nu după tâlcuirea facută de Sfinţii Părinţi, promovând astfel erezia numită unitatea în diversitate, atât de dragă ecumeniştilor.

Învăţătura ortodoxă ne arată că unirea se poate face numai în Adevăr, în dreapta credinţă – Ortodoxia. Ereticii trebuie să se smerească, să lepede ereziile, să le dea anatemei – verbal şi în scris -, şi aşa să vină la Ortodoxie, prin Sfintele Taine: Botezul ortodox, Sf. Taină a Mirungerii, după rânduielile tipiconale stabilite de Sfinţii Părinţi. Numai aşa putem să ne rugăm împreună şi să fim „una”, să fim „o turmă şi un păstor” (Ioan 10, 16). Noi, ortodocşii, putem să ne rugăm pentru ca aceştia să revină la Ortodoxie – şi chiar ne dorim acest lucru -, dar nu putem să ne rugăm împreună cu ei atât timp cât aceştia stăruie în eres!!! Aşa ne învaţă dumnezeieştii Părinţi, purtători de Duh Sfânt!

Sfintele Canoane opresc rugăciunea în comun cu schismaticii si ereticii: Canoanele 10, 11, 45, 47, 65 Apostolice; Canoanele 6, 9, 32, 33, 34 Laodiceea; Canonul 9 al Sfântului Timotei al Alexandrei.

Canonul 45 Apostolic porunceşte: Episcopul sau Preotul sau Diaconul care numai s-ar ruga cu ereticii să se afurisească şi dacă l-ar primi să slujească ca preot, să se caterisească.

În plus, Mitropolitul Clujului se adresează acelui greco-catolic, numindu-l „Preasfinţia Voastră”, ceea ce ne arată faptul că mitropolitul le recunoaşte preoţia, contrar Sfintelor Canoane care ne spun clar că „Tainele ereticilor nu sunt taine” (Canonul 46 Apostolic), iar pe ceilalţi „fraţi şi surori”, deşi nu ne putem numi aşa dacă nu avem aceeaşi credinţă. La fel şi Sfântul Nicodim Aghioritul, la tâlcuirea Canonului 47 al Sfinţilor Apostoli, ne arată că latinii sunt eretici şi nu au nici Botez, nici Preoţie, iar dacă vreun preot nu botează pe cei ce se întorc la Ortodoxie, se afuriseşte.

Mi-aş fi dorit ca Mitropolitul Andrei să fi folosit acest „prilej” pentru mărturisirea Adevărului, a credinţei ortodoxe, să fi avut curajul să le spună că sunt în erezie şi că doar în Biserica Ortodoxă se pot mântui; aceasta este adevărata dragoste!

Pr. Mihai Cantor

Sfântul Cuvios Paisie Aghioritul: Am venit în viaţa aceasta ca să ne pregătim pentru cealaltă viaţă

Când omul va fi ajutat să creadă în Dumnezeu şi în viaţa viitoare, în cea veşnică – adică prinde sensul cel mai adânc al vieţii – şi se va pocăi şi îşi va schimba viaţa, va veni îndată mângâierea dumnezeiască prin harul lui Dumnezeu care îl va schimba, alungându-i toate metehnele moştenite. Mulţi oameni care s-au pocăit şi s-au nevoit smerit şi cu mărime de suflet s-au umplut de har, au devenit şi Sfinţi cărora ne închinăm acum cu evlavie şi le cerem mijlocirile, deşi mai înainte au avut patimi şi neputinţe moştenite. Cuviosul Moise Etiopianul, de pildă, deşi a fost tâlharul cel mai sângeros, având o răutate moştenită, îndată ce a crezut în Dumnezeu s-a pocăit, s-a nevoit, a alungat toate patimile, l-a cercetat harul lui Dumnezeu şi s-a învred­nicit să ia şi harisma proorociei. A întrecut în sensibi­litate chiar şi pe Marele Arsenie, care era din cea mai mare familie de nobili din Roma, cu virtuţi moştenite şi cu o mare cultură.

-Părinte, ce trebuie să aibă cineva totdeauna în mintea sa, ca să facă voia lui Dumnezeu?

– Să-şi aibă mintea sa la Dumnezeu. Să se gân­dească pentru ce am venit în viaţa aceasta. Aici n-am venit să le facem pe toate şi să ne aranjăm bine. Am venit ca să ne pregătim pentru cealaltă viaţă. Aşadar mintea noastră trebuie să fie permanent acolo şi la orice ne ajută să mergem acolo. Prin înfruntarea cu bărbăţie a situaţiilor, prin nevoinţa smerită şi cu mărime de suflet, omul înţelege sensul vieţii duhov­niceşti.
Viaţa duhovnicească este bucurie, este petrecere duhovnicească. Ştiţi ce înseamnă petrecere! Să prindeţi sensul cel adânc al monahismului, nobleţea duhovnicească, sensibilitatea patristică. Sensul cel adânc al vieţii – nu al monahismului, ci al vieţii – toti oamenii sunt obligaţi să îl prindă. Dacă ar fi făcut aceasta, nimeni nu ar fi avut deloc parte de lucruri jos­nice, de nemulţumiri etc. Fiindcă există răsplata dum­nezeiască să căutăm cum să scoatem vreo dobândă pentru acolo, iar nu cum să ne asigurăm aici demni­tatea noastră şi cum să câştigăm cinstiri omeneşti.

Când omul se aranjează pe sine însuşi în viata cea adevărată, se bucură de toate. Se bucură că trăieşte, se bucură ca va muri. Nu pentru că s-a îngreuiat de viaţa sa, ci se bucură că va muri şi va merge lângă Hristos.

(Cuviosul Paisie Aghioritul, Trezire Duhovniceasca, Ed. Evanghelismos, Bucuresti, 2003)

Selecţie şi editare: Dr. Gabriela NaghiSataniştii s-au îmbrăcat în veşminte episcopale şi stau pe tronurile Bisericii. Antihristul Elpidoforos se pronunta pentru uciderea copiilor nenascuti

În cele din urmă, fiecare antihrist este un adversar al lui Hristos, oricine luptă împotriva persoanei lui Hristos, a adevărului lui Hristos, a iubirii, a Legii (Sfântul Iustin Popovici).

Nu pot să cred că trăiesc într-o asemenea eră. Nu pot să cred că pe tronurile ierarhiei au urcat jumătate oameni și jumătate creștini. Nici cele mai pervertite minți nu și-ar fi putut imagina că vom ajunge atât de repede la epoca în care majoritatea ierarhilor vor fi antihriştii, înaintea adevăratului antihrist

Am ajuns la vremea când – într-un asemenea întuneric trăim noi creștinii – ascultarea fără discernământ (poruncită de Evanghelie) este considerată o virtute. Pseudo-dragostea, pseudo-ascultarea, smerenia – deci pseudo-smerenia, si un mare demon după Sfântul Porfirie, au inlocuit adevarurile pe care le-am primit de la Prooroci, de la Părinţii Bisericii, de la Sinoadele Ecumenice, de la Sfinţii din vremurile noastre, dar de asemenea Hristos.

Am ajuns la momentul în care cel mai antihrist dintre toți episcopii din istoria Bisericii apără dreptul la avort! Și nicio frunză nu s-a mișcat. Niciun ierarh nu a ieșit să condamne. Nimeni din Muntele Athos nu s-a găsit să vorbească. Frica și teroarea au lovit pe toată lumea, precum şi teama de a fi înțeleși greșit și de a nu fi consideraţi incorecţi din punct de vedere politic.  Nu crezi ce îţi spun? Dar da! antihrist a apărut în martie pentru viață pentru a le spune oamenilor că, da, fiecare ființă umană a fost creată „după chipul și asemănarea” lui Dumnezeu, dar, pe de altă parte, trebuie să respectăm și autonomia și libertatea femeilor (versus fetuși), la fel cum Dumnezeu a respectat libertatea Fecioarei Maria de a alege să-L aducă pe Domnul pe lume !!!

Unde ești Proorocule Ilie! Unde ești Sfinte Ioan Gură de Aur… La ce vârstă trăim și unde am ajuns! Dacă nu reacționăm, lumea se va întoarce cu susul în jos, pământul ne va înghiți precum pe Datan și Abiron. Ce nenorociri ne așteaptă! 

S-ar putea argumenta că am înțeles greșit ce a vrut să spună antihrist. Adică am crezut și eu că într-un astfel de caz s-ar autodepăși! Și totuși „Arhiepiscopia Americii” vine nu doar să-mi confirme primul gând, ci și să reitereze pe twitter aplauzele stângacilor din Grecia care îl felicită pe Arhilikaros pentru declarația sa în favoarea avorturilor. Să presupunem că în câteva zile mass-media grecească va ieși să-l numească „iluminat”.

Aici este despărțirea. Aici este rușinea! 

Desigur, steagurile colorate ies și să sărbătorească recunoaşterea ieşită din nou biroul Arhiepiscopiei. Nu ştiu ce să mai zic. Altfel, unora le este frică de schisme. Nu contraziceţi Patriarhia din Constantinopol, pentru a nu face dezbinare! Nu-i înfruntaţi pe cei care au sfâșiat din nou Biserica! În curând vor recunoaște schismaticii din Skopje ca fiind „biserica Macedoniei”. Nu spunea Sfantul Iustin ca Sinodul va aduce doar schisme, erezii si pierderi de suflete (pag. 21) ? 

Nu este departe, timpul intervenției Domnului. Dacă ocuparea orașului (Constantinopol, la 1453, n.m)  s-a datorat apostaziei atunci, ce se va întâmpla astăzi? Treziți-vă aghioriți! Dacă este posibil!  Ierarhii ies și spun că avortul este un drept și nu se scutură o frunză? Ruşine. Aceasta nu este Ortodoxia, este, în cel mai bun caz, umanism . Și să închei așa cum am început, pentru că acolo am ajuns:

Nu există o percepție mai tragică a omului și nici un tratament mai tragic decât umanismul.  De aceea Sfântul Evanghelist Ioan, iubitorul de înţelepciune, adevărat cunoscător al omului și al naturii umane ne spune: ,,Dacă spunem că păcat nu avem, ne amăgim pe noi înșine și adevărul nu este întru noi” (I Ioan 1, 8). Nimeni să nu se laude cu umanismul, pentru că există doar satanism, satanism, satanism… Astăzi nu există demoni, fiare, șacali, ci oamenii au țesut o coroană de spini și au purtat-o ​​pe capul lui Hristos  (Sfântul Iustin Popovici). 

Binecuvântare şi răbdare pentru cei care rezistă. Pentru cei care nu tac. Pentru cei care sunt incomozi. Eu cred că nu suntem puțini. Și Hristos ne va da biruința. Să fim cu El.

Adaptare după Christos Vlamakis, pentru blogul Orthopraxia.gr

Sfântul Nicodim Aghioritul: Să ne smerim singuri, ca să nu ne smerească Dumnezeu

Acesta-i fundamentul tuturor virtuţilor, Dumnezeu ne-a făcut din nimic şi acum, fiindcă suntem ceea ce suntem prin Dânsul, voieşte a întemeia toată fiinţa noastră duhovnicească pe această cunoştinţă că de la noi înşine nu suntem nimic. Cu cât ne vom adânci mai mult în această observare, cu atât vom vedea mai clar neajunsurile şi ticăloşiile noastre, iar Dumnezeu va pune pietre mai tari ca să se ridice duhovniceasca noastră zidire. Nu gândi, o, fiule, că vei putea să adânceşti vreodată toată cunoaşterea aceasta.E cu neputinţă.

De voieşti a lăuda pe Dumnezeu, smerește-te și doreşte a fi prigonit de alţii. Smereşte-te cu toţi şi sub toţi, dacă voieşti a slăvi pe Dumnezeu. Dacă vrei a-L afla, nu te înălţa, că El fuge. Smereşte-te şi smereşte-te cât poţi, iar El va veni să te afle şi să te îmbrăţişeze. Cu cât te vei smeri în ochii Lui şi vei voi a fi socotit netrebnic de alţii şi a se întoarce toţi de la tine ca de la un lucru urât, cu atât te va primi şi se va uni strâns cu tine şi mai cu iubire.

Frate, pentru marele dar ce ţi-l dă Dumnezeu, Cel atât vătămat de păcatele tale, ca să te unească cu Sine, fă şi tu aceasta ‒ a te socoti mai nevrednic şi mai rău decât toţi. Deseori mulţumeşte-I şi socoate-te îndatorat celor ce-ţi dau prilej a te smeri. Adică celor ce te-au defăimat ori te defaimă totdeauna. Chiar dacă suferi în silă defăimările, sileşte-te, cât poţi, a nu arăta nici un semn de nemulţumire.Şi dacă, cu toate aceste nevoinţe adevărate, viclenia diavolului şi închinarea noastră cea rea se îndârjesc la noi, încât mereu ne supără gândurile mândriei şi ne rănesc inima, chiar atunci este vreme potrivită cu atât mai mult a ne smeri şi a ne defăima, a ne urî (păcatele), cu cât vedem din acea cercare că într-adevăr luptăm cu toate puterile noastre să ne izbăvim de el.

Dar nu ne putem elibera de brutalitatea lui, fiindcă suferim de supărările mândriei care-şi au rădăcina şi originea în blestemata şi deșarta părere de noi înşine. Astfel vom scoate din otrava amară, miere; din răni, sănătate şi din mândrie, smerenie.

(Nicodim Aghioritul, Războiul nevăzut, Editura Egumenița, Galați, p. 121-1)

Selecţie şi editare: Dr Gabriela Naghi

Simbolul Credinţei sau Crezul este un compendiu de Dogme

Aşa este definit de cărţile noastre bisericeşti. Socotesc că pentru a ne uşura înţelegerea este bine să revenim şi să definim Dogma. Aşadar: Dogma este un adevăr de Credinţă care întruneşte cinci caracteristici;

1.Este descoperit de Dumnezeu

2.Este formulat de Biserică

3.Este necesar pentru mântuire

4.Este propovăduit credincioşilor

5.Este pururea neschimbat

Insist asupra caracterului neschimbabil, necesar înţelegerii noastre. Odată formulată o Sfântă Dogmă, aşa rămâne pentru veşnicie, indiferent de evoluţia ulterioară a limbilor în care ea este exprimată. Într-o lume nestatornică, în continuă schimbare, dogmele sunt ca nişte stânci nemişcate care străjuiesc drumul spre Împărăţia lui Dumnezeu. Străbătând acest drum, nu putem rătăci, fiind călăuziţi de adevărurile veşnice ale lui Dumnezeu. Luăm ca exemplu Dogma Întrupării Mântuitorului, care are această formulare: ,,Care pentru noi şi pentru a noastră mântuire S-a pogorât din ceruri şi S-a întrupat de la Duhul Sfânt şi din Fecioara Maria şi S-a făcut Om’’.

Conchidem că tot ceea ce e cuprins în Simbolul Credinţei este Dogmă. Crezul nostru exprimă următoarele unicităţi: a lui Dumnezeu, cred într-Unul Dumnezeu; unicitatea Fiului lui Dumnezeu – şi întru Unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul Născut; unicitatea Bisericii lui Hristos – Într-una… Biserică – şi unicitatea Sfântului Botez – mărturisesc un Botez spre iertarea păcatelor. Toate aceste adevăruri le-a sintetizat Sfântul Apostol Pavel: Este Un Domn, o Credinţă şi un Botez (Efeseni 4, 5).

Înţelegem acum păcatul îngrozitor al celor adunaţi în Creta, în sinodul tâlhăresc din 2016! Au cutezat să schimbe ceea ce e în veci neschimbător, dogma unicităţii Sfintei Biserici Ortodoxe. Pentru ei, aceasta nu mai este unică, de vreme ce au recunoscut adunările eretice şi schismatice ca fiind biserici. În optica lor strâmbă, toată ecleziologia (învăţătura despre Biserică) a fost răsturnată. Zadarnic rostesc Simbolul Credinţei, spunând că Biserica e Una dacă, în fapt, admit şi propovăduiesc existenţa mai multor biserici, sub acoperămâtul sloganului ,,nimic nu s-a schimbat în materie de Credinţă’’. Au cutezat să schimbe o Sfântă Dogmă, alunecând, pare-se ireversibil, în erezie.

Când cineva vă va cere socoteală sau lămuriri privind motivele îngrădirii de erezie şi de ierarhii eretici, spuneţi-le concis acestea:

1.Au schimbat Dogma unicităţii Bisericii noastre

2.Au încălcat toate Sfintele Canoane care le-au stat în cale

3.Au introdus oficial în Biserica noastră pan-erezia ecumenistă, colecţia tuturor ereziilor şi rătăcirilor lumii, asemuită unui cancer care trebuie urgent eliminat.

4.Pe Mântuitorul nostru Iisus Hristos l-au trădat şi nu mai slujesc Lui.

5.Pregătesc unirea cu ereticii şi schismaticii, cu scopul vădit de a întemeia noua ,,religie”, al cărei dumnezeu va fi blestematul antihristos.

Presbiter Ioviţa Vasile

Mitropolitul Ambrosie, către uneltele diavolului din Sinod: Neglijați Împărtășania și predicați vaccinarea

Un episcop grec crede că ierarhii Sinodului grec care promovează necesitatea vaccinării au devenit mai degrabă reprezentanți ai lui Mițotakis decât ai lui Hristos. Fostul Mitropolit de Kalavryta Ambrosie al Bisericii Ortodoxe a Greciei a declarat că episcopii Bisericii Ortodoxe a Greciei au abandonat Împărtăşania cu Trupul şi Sângele lui Hristos şi promovează vaccinarea împotriva coronavirusului, relatează Romfea.

Mitropolitul Ambrosie, în adresarea sa către Sinodul Bisericii Ortodoxe a Greciei, întreabă dacă „sprijinul înverşunat al episcopilor pentru impunerea vaccinului credincioşilor nu-i transformă oare într-o unealtă a diavolului? Ați abandonat eforturile de a vaccina credincioșii cu Vaccinul numit Trupul și Sângele lui Hristos și cu o perseverență fără precedent vă angajați în promovarea Vaccinului lui Mițotakis!, a spus arhiereul.

El crede că din reprezentanții Mântuitorului Hristos, ierarhii Bisericii Ortodoxe Greceşti care susțin promovarea vaccinurilor ,,au devenit reprezentanți ai serviciului public de sănătate. Neglijați grija pentru suflet și vă preocupă doar trupul! I-ați alungat pe credincioși din casa Domnului! Bisericile sunt goale! V-ați păstrat și ați făcut rău Bisericii Mame!”, a scris Mitropolitul Ambrosie.

Mai devreme, UJO a informat că la 14 ianuarie 2022, fostul mitropolit Ambrosie de Kalavryta a făcut apel către Sinodul Bisericii Ortodoxe a Greciei și a rugat să fie considerat „nebun pentru Hristos”, deoarece nu înțelege necesitatea vaccinării.

(Preluare de pe UJO)

Feriţi-vă de cursele diavolului

Circulă pe internet o ofertă extrem de generoasă, ca venită din partea unui preot, Iosif. Citindu-i postarea, veţi înţelege cu uşurinţă că e vorba de un impostor. L-am contactat telefonic, mi-a răspuns scurt, promiţând să mă sune ,,peste zece minutele’’, ceea ce n-a făcut, simţind probanil că vreau să-i întind o cursă cu gândul de a-l face să renunţe la aceste practici. Mai grav e că omul nostru a furat identitatea unui preot din Sălaj, prin publicarea fără aprobare a fotografiei acestuia, ca fiind a sa, ceea ce cade sub incidenţa legii şi se pedepseşte cu până la cinci ani de închisoare. Fireşte, nimeni nu doreşte să se întâmple aceasta, noi vrem ca omul să-şi vină-n fire şi să intre în bunele rânduieli bisericeşti, pentru că înşelăciunea nu-i va aduce nimic bun. Iată ce ne promite dumnealui, cel care se pretinde preot, dar nu este: ,,Pune-mi munca la incercare nu pierzi nimic, pana la urma urmei este gratuit. Doar daca se constata ca sunt probleme se platesc doar materialele: lumanari,etc. Daca nu va gasiti linistea, simtiti ca ceva se intampla, aveti vise ciudate,v-ati despartit de partener sau partenera sau nu mai aveti chef de viata, sau doriti sa scapati de patima alcoolului sau nu mai aveti spor in casa Preotul Iosif va ajuta cu sfaturi sau va va ajuta daca depinde de el. Apelati cu incredere si veti fi ajutat, nu va pierdeti credinta in bunul Dumnezeu va va ajuta daca apelati unde trebui.

Preotul Iosif, venit direct din Ierusalim, premiat cu LOCUL 1 pentru cele mai multe cazuri rezolvate a primit obiecte magice încărcate cu multă putere pentru a se servi la maxim de ele în scopuri esențiale de a aduce liniște sufletească, bucurie, spor, câștiguri, realizări sentimentale, dezlegări de farmece, blesteme, cununii legate, redresarea firmelor aflate în faliment vindecarea bolilor, depresia, alcolismul, impotența, dureri inexplicabile, și multe altel.

Ai obligatia de a o trai chiar daca te afli intr-un impas al vietii.Preotul Iosif este ajutorul si speranta tuturor celor cu probleme si necazuri. Preotul Iosif este cunoscatorul celor mai puternice ritualuri detinatorul tainelor astrologiei si chiromantiei; previziuni astrale, horoscop, astrologie, chiromantie, talismane, dezlegari, succes in afaceri, dragoste.

Daca credeti ca sunteti blestemat, nu mai aveti spor in casa, in afaceri, nu va mai intelegeti cu partenerul de viata sau sunteti despartiti, aveti vise inexplicabile, sunteti impotent sau ati cazut in patima alcoolului, apelati la mine si va promit ca prin puterea Domnului, va vom ajuta sa va vindecati si sa gasiti calea cea buna.

Cei care cred ca in viata lor se intampla lucruri inexplicabile si care cred ca i-au parasit norocul, cei care doresc sa aduca persoana iubita inapoi, cei care au familia dezbinata si le merge rau si credeti ca aveti probleme din cauza farmecelor. Acum aveti sansa sa va rezolvati toate problemele dumneavoastra, Cartea Sfanta se deschide pentru persoanele cu probleme Preotul iosif , vine in ajutorul oamenilor ce au fost afectați de vrăji:precum, farmece și puteri diavolicești. Cu ritualuri și rugăciuni spirituale, lucrează cu credintă și milostenie. Toti oamenii care sunt afectați si simt nevoia de o dezlegare cu har si credintă să nu ezite. Și să apleze cu toată inima. Deține experiența har si pricepere: dezleagă farmece și blesteme,cununii legate, impreunează cupluri, familii dezbinate,etc. Sună acum.

Omul acesta ne spune cu exactitate lucrurile de care trebuie să ne ferim. Nădăjduim că va părăsi aceste practice păguboase, pentru el şi pentru cei care l-ar asculta, eventual. Vrăjitoriile sunt îndeletniciri drăceşti, iar cei care le practică au parte de moarte năpraznică şi îşi pierd mântuirea. Să nu fie!

Presbiter Ioviţa Vasile

 

Se strânge lațul ?

Medicii români, cu excepțiile aflate într-o minoritate de tip marjă de eroare, sunt absolut disperați când aud despre perspectiva încetării minciunii globale Covid, pur și simplu sunt la limita turbării – ies peste tot să ne explice cum chiar dacă auzim că se termină, nu e chiar atât de simplu, încă nu e sigur, la noi nu se poate, chiar dacă la nivel mondial se renunță la abuzurile denumite „măsuri sanitare”, efectiv sunt paralizați de groază cu gândul la posibilitatea de a exista un final al minciunii și al genocidului. Știu ei foarte bine de ce. Iar disperarea vine din faptul că și noi știm, și ei sunt perfect conștienți de asta.

Buze aplicate apăsat pe fesele medicale ale Guvernului

Toți medicii din specialitățile vizate sunt paralizați de groază atunci când trebuie să confirme dificultățile de oxigenare ale pacienților cu afecțiuni de așa natură. Orice provocare le puteți întinde dinainte bravilor eroi în halate de baie, dar nu dificultăți de oxigenare! Exclus! Să vă intre bine în cap, nimeni nu are dificultăți de oxigenare, nimeni! În legătură cu respirația, singura formulă de diagnostic admisă este „Se sufocă, ne imploră, regretă” și se utilizează exclusiv în secțiile ATI. Căci de doi ani de zile 99.9% dintre parafele medicilor din România au fost înlocuite cu buzele deținătorilor de drept de practică și se aplică apăsat pe fesele medicale ale Guvernului după examinarea îndelungată și aprofundată.

Vă veți aminti

Sunteți tot mai puțini cei care nu mai concepeți viața fără o cârpă pe față, dar celor care ați mai rămas în „activitatea civică” vă promit că veți ajunge ziua când copiii voștri vă vor privi cu aceeași căutătură bovină cu care unii îi privesc acum pe cei care nu poartă mască pe stradă sau nu se sigilează destul de bine cu ea în spații închise, după idei paranoice. Și vă vor privi copiii voștri cu această căutătură bovină exact în momentele în care vă veți zbate pentru fiecare gură de aer, ca să știți la ce e bună respirația – pentru că viața e dreaptă, dar dură până la violență.

Contorsiuni logice și vedete clarvăzătoare

Să o ții la infinit cu versul conform căruia „amenințarea războiului e alarmă falsă, pentru că nu mai este posibil un război”, explicând tot tu în paralel cât sunt de disperați coordonatorii dictaturii sanitare să scape de răspundere înseamnă să ai rotițele bine încremenite. Cei care susțin inepția asta cu imposibilitatea declanșării războiului probabil nu percep disperarea ăstora la adevărata ei dimensiune – că le-ar fi tuturor mai comod să ascundă totul sub preș inducând frica de război.  Rămânând la nivel de amenințare, nu e niciun dubiu, dar cu tensiunea socială ieșind prin tavan, cu sărăcia în continuă adâncire, cu perspectiva unei crize alimentare puse cu mâna în baza tâmpeniilor „ecologiste” la care în mod clar nu vor să renunțe, forțând și o criză energetică în aceeași idee, cu adevăruri grele care încă mai au de ieșit la suprafață în privința genocidului în plină desfășurare, să dai garanții despre imposibilitatea declanșării unui război de către niște scelerați care, tocmai am spus, au de acoperit un genocid, este prostie crasă, specifică idioților care vor să pară speciali și vizionari. Nimeni nu poate da garanții de niciun fel în acest moment, nici într-o direcție, nici în cealaltă.

Credințele astea mistice despre cum totul este planificat milimetric pentru următorii 35.345.766 de ani și niciun fir de praf nu se mută cu vântul niciun pixel mai încolo sunt deja caraghioase – de acord, psihopații din principalele centre de putere vor să fie dumnezei, dar dacă îi și privim ca fiind dumnezei, înseamnă că și noi suntem drogați bine. Disperarea nu are nimic predictibil în ea, de-asta se numește disperare, iar luată la pachet cu noțiunea de genocid, numai scenarii garantate nu produce.

Anca Radu

Dr. Răzvan Constantinescu: Totul are un sfârșit

Doi ani de previziuni logice. Toate, absolut toate s-au adeverit. Ceea ce nu s-a confirmat a fost legat de termene: ”peste trei săptămâni e gata”, ”se va clarifica în curând”, ”mai avem puțin de suferit”, ”în maxim două luni vom afla”; eram și eu conștient că nu se poate atât de repede, dar era mai important efectul de încurajare decât vanitatea de ”prezicător” de Bahlui. Nu să ai dreptate în diagnostic e important, ci să-ți salvezi pacientul.

Cei care ați scăpat neînțepați, bravo vouă, v-ați verificat tăria de a rezista la agresiunile media, ale ”autorităților”, ale anturajului. Cei care nu ați reușit să rezistați – sunt sigur că se va descoperi curând un antidot față de otrava injectată. Dar, pentru ca suferința să nu fi fost în van, trebuie să folosim experiența ultimilor doi ani pentru a înțelege lucruri, pentru a ne păzi în viitor, pentru a fi mai înțelepți, mai solidari, mai oameni.

Și mai e ceva: pentru ca asemenea orori să nu se mai repete, e nevoie să urmărim cu strictețe felul în care promotorii minciunii și ai crimelor vor fi pedepsiți. Așa, nu vom uita. La noi, valul va ajunge mai târziu ca în alte țări, dar de data asta chiar va spăla țărmul de gândaci. Arafați, cercei și marinești, tătari și rafile, cîți și orbani, gâzi și tudori, turturici și prelipceni, chireaci și popești, pistoale și malere, muste și crai, imbri, zimbri și limbri, jurme și ținci, diaconi și rădulești – lungă listă de lighioane – toți vor trebui să dea socoteală. Dar nu pe vorbe, ci strict pe încasări și acte. Că una-i dacă un tâmpit aberează de capul lui, libertatea opiniilor trebuie garantată, nu-l poți pedepsi pe om pentru că-i prost sau pentru că a făcut un adenom la glanda fricii, alta-i însă dacă a aberat pe bani și, mai ales, alta-i dacă a făcut-o în cadru organizat.

(Preluare de pe ActiveNews)

Reproducem mai jos lista grohăitorilor de ambe sexe, care ne-au sufocat cu valuri de minciuni în aceşti ani. Menţionez că această listă de lighioane, cum le spune Distinsul Domn Doctor, nu e nici pe departe exhaustivă:

 Dr. ARAFAT RAED, ATI nepracticant.

 Dr. GHEORGHIȚĂ VALERIU „ad labam” Boli Infecțioase, CNCAV.

 Dr. MIHĂILĂ IOANA Endocrinologie, administrator S.C.

 Dr. CRAIU MIHAI Profesor (intraplandemie) Pediatrie.

 Dr. ALEXANDRU RAFILA Profesor Microbiologie.

 Dr. STREINU-CERCEL ADRIAN Profesor Boli Infecțioase.

 Dr. TĂTARU NELU Chirurgie.

 Dr. DORIN SARAFOLEANU specialist, vaccinist, propagandist

 Dr. PISTOL ADRIANA Epidemiologie, CNSCBT.

 Dr. MOLDOVAN ANDREEA Epidemiologie, Boli Infecțioase.

 Dr. MAHLER BOCA BEATRICE Boli Infecțioase. 

 Dr. MARINESCU ADRIAN GABRIEL Boli Infecțioase.

 Dr. CORIU DANIEL Profesor Hematologie.

 Dr. CIUREA VLADIMIR ALEXANDRU Profesor Neurologie.

 Dr. DOROBĂȚ CARMEN MIHAELA Profesor Boli Infecțioase.

 Dr. OANCEA CRISTIAN IULIAN Profesor Pneumologie.

 Dr. ȚINCU RADU ATI.

 Dr. CEPOI VASILE Medicină Internă. 

 Dr. MIXICH VLAD Politică Sanitară.

 Dr. CHERECHEȘ RĂZVAN Profesor Sănătate Publică.

 Dr. FLORESCU AYXEL SIMIN Boli Infectioase.

 Dr. IMBRI EMILIAN IOAN (mai mult gurist).

 Dr. BACIU ANDREI Chirurgie.

 Dr. MUSTA VIRGIL Boli Infecțioase.

 Dr. BĂLĂCEANU-STOLNICI CONSTANTIN Profesor Neurologie.

 Dr. ARAMĂ VICTORIA Profesor Boli Infecțioase.

 Dr. REDNIC SIMONA Profesor Reumatologie.

 Dr. ALEXIU SANDRA „Asociația Medicilor de Familie B-Ilfov”.

 Dr. ZOIȚANU RALUCA DANA „Societatea Națională Medici Familie”

 Dr. DIACONU GABRIEL Psihiatrie.

 Dr. DUMITRA GINDROVEL MF

„Dr” JURMA OCTAVIAN „decât” dr.

 ȘI nu în ultimă instanță 

 SOCIETATEA ROMÂNĂ DE PEDIATRIE

 SOCIETATEA ROMÂNĂ DE OBSTETRICĂ-GINECOLOGIE

,,Săptămâna de rugăciune’’, un spectacol dezagreabil de făţărnicie

Tămbălăul numit ,,săptămâna de rugăciune pentru unitatea creştinor’’ din acest an s-a încheiat. Ecumeniştii care vorbesc în numele Bisericii Ortodoxe, fără a avea acest drept, s-au amestecat cu ceilalţi eretici şi rătăciţi într-un amalgam greu de definit, ca să-şi arate unii altora cât de iubăreţi sunt. Următorul citat este o mostră de limbă de lemn, pe care o vorbesc cei care  se aseamănă şi se adună:

În prima seară, îndemnul comun al reprezentanţilor cultelor din Oradea a fost de a rămâne uniţi în rugăciune, acesta fiind esenţa demersului. „Să nu obosim în a ne ruga şi să ne iubim sincer unii pe alţii!”, au transmis organizatorii printr-un comunicat de presă. Aţi înţeles că iubirea lor e sinceră, nici vorbă de prefăcătorie ori falsitate. Trebuie accentuat aceste fapt, nu cumva să existe dubii.

În realitate, nu-i vorba nici de iubire nici de sinceritate. Ecumeniştii nu iubesc pe nimeni, nu se iubesc nici între ei. Ei iubesc onorurile, slava deşartă, minciuna, rangurile nemeritate, petrecerile cu mese îmbelşugate. Pentru ei, Sfintele Slujbe au devenit spectacole în care-şi etalează scumpătatea veşmintelor, pe care le schimbă cu altele, de fiecare dată. Ca nu cumva să fie deranjaţi, îi ţin pe bieţii credincioşi la distanţă prin garduri metalice şi cordoane de jandarmi, cum s-a întâmplat atunci când au zis ei ca sfinţesc catedrala mamut, numită a ,,mântuirii neamului’’. Care neam? Care mântuire?

Aseară, la Mănăstirea Caşin, s-au adunat o mână de oameni ca să atragă atenţia impostorilor ecumenişti că batjocoresc şi calcă în picioare Sfintele Canoane, după care se conduce Biserica lui Hristos. ,,Rugătorii’’ au chemat şi de rândul acesta miliţienii şi jandarmii. Ei îşi închipuiesc că-şi pot permite orice în Biserică, pe care o socotesc o instituţie ca oricare alta, peste care şi-au întins stăpânirea, ocupând poziţiile cheie ale acesteia. A fost o adunătură a făţărniciei, falsităţii, prefăcătoriei, ipocriziei, toate covergând spre unirea cea mincinoasă, spre închegarea ,,religiei’’ blestematului antihrist. Ecumeniştii, care ne populează şi ne poluează Biserica, lucrează cu sârg şi bună ştiinţă în acest sens, de aceea partea lor va fi cu ,,omul nelgiuirii, fiul pierzării, potrivnicul, înălţându-se mai presus de orice se numeşte Dumnezeu sau e făcut pentru închinare, aşa încât să se aşeze el în Biserica lui Dumnezeu şi să se dea drept dumnezeu’’ (II Tesaloniceni 2, 3-4).

Am asistat şi-n anul acesta la o dureroasă împlinire a cuvintelor Proorocului lui Dumnezeu:,,Du-te şi spune poporului acestuia: Cu auzul veţi auzi şi nu veţi înţelege şi, uitându-vă, vă veţi uita, dar nu veţi vedea.
Că s-a învârtoşat inima poporului acestuia şi cu urechile sale greu a auzit şi ochii săi i-a închis, ca nu cumva să vadă cu ochii şi cu urechile să audă şi cu inima să înţeleagă şi să se întoarcă la Mine şi să-l vindec” (Isaia 6, 9-10).

Presbiter Ioviţa Vasile

OPRIȚI URGENT VACCINAREA COPIILOR! Citiți și DAȚI MAI DEPARTE! Apel GRAV către Ministerul Sănătății, cadrele medicale, părinți, educatori și întreaga societate civilă. Rugămintea Federației Organizațiilor Ortodoxe PRO VITA din ROMÂNIA

Rechizitoriu în Ţara Sfântă împotriva asasinilor. Adevărul despre genocidul planetar al „pandemiei” iese la lumină

Scrisoare adresată Ministerului Sănătății din Israel – 10 ianuarie 2022

Până la urmă, adevărul iese întotdeauna la lumină. Și adevărul în privința Coronavirusului începe să se dezvăluie. Atunci când concepte distructive se prăbușesc unul după altul, nu mai rămâne decât să ne adresăm experților care au gestionat această pandemie: noi v-am zis! Cu doi ani întârziere, realizați în sfârșit că un virus respirator nu poate fi învins și că orice încercare de acest fel este destinată eșecului.

Nu recunoașteți, pentru că nu ați recunoscut aproape nici o eroare în ultimii doi ani, însă, privind în urmă, este limpede că ați eșuat lamentabil în aproape toate măsurile voastre și până și presei i-a devenit greu să vă acopere rușinea. Ați refuzat să recunoașteți că infecția vine în valuri care dispar singure , în ciuda anilor de observații și a cunoștințelor științifice. Ați insistat să atribuiți fiecare declin al unui val exclusiv măsurilor voastre” și astfel, printr-o propagandă mincinoasă, ați învins flagelul. Și după aceea l-ați învins din nou. Și din nou, și din nou, și din nou.

Ați refuzat să recunoașteți că testarea în masă este ineficientă, deși propriile voastre planuri de contingență afirmau asta.
Ați refuzat să recunoașteți că trecerea prin boală oferă mult mai multă protecție decât vaccinul* , în ciuda cunoștințelor existențe și a observațiilor care arătau că persoanele vaccinate netrecute prin boală au un risc mult mai mare de a se infecta decât persoanele trecute prin boală.
Ați refuzat, în ciuda a ceea ce arătau studiile științifice, să recunoașteți că persoanele vaccinate sunt contagioase. Pe această bază, ați încercat să ajungeți la imunitatea de grup prin vaccinare – ați eșuat și aici.
Ați insistat să ignorați realitatea că boala este de zeci de ori mai periculoasă pentru grupurile de risc și pentru adulții vârstnici decât pentru tinerii care nu fac parte din grupurile de risc, în ciuda informațiilor care au venit din China încă din 2020.
Ați refuzat să adoptați „Declarația de la Barrington”, semnată de peste 60.000 de oameni de știință și profesioniști medicali sau orice alte programe de bun simț.

Ați ales să îi ridiculizați, să îi calomniați, să le deformați spusele și să îi discreditați. În locul programelor bune și al persoanelor bune, ați ales niște profesioniști cărora le lipsea pregătirea potrivită pentru gestionarea pandemiilor (medici generaliști pe post de consilieri șefi ai guvernului, veterinari, agenți de securitate, personal din presă etc.)
Nu ați creat un sistem eficient pentru a semnala efectele secundare ale vaccinurilor, iar rapoartele despre efectele secundare au fost eliminate până și de pe pagina dvs. de Facebook.

Medicii evită să lege efectele secundare de vaccin, de teamă că îi veți persecuta așa cum ați făcut-o cu unii dintre colegii voștri.
Ați ignorat numeroase rapoarte care vorbeau despre schimbările în intensitatea și durata ciclurilor menstruale.
Ați ascuns informații care ar fi permis o cercetare obiectivă și adecvată (de exemplu, ați șters datele pasagerilor de pe aeroportul Ben Gurion).
În schimb, ați decis să publicați articole lipsite de obiectivitate împreună cu membri din conducerea Pfizer despre eficiența și siguranța vaccinurilor.
Totuși, de la înălțimea orgoliului vostru, ați ignorat și faptul că până la sfârșit Adevărul va ieși la lumină. Și el a început să iasă. Adevărul este că ați adus încrederea publicului în voi la un nivel fără precedent de jos și că v-ați erodat statutul de autoritate.


Adevărul este că ați risipit în van sute de miliarde de șekeli – pentru a publica acte de intimidare, pentru teste ineficiente, pentru lockdown-uri distrugătoare și pentru a tulbura rutina vieții în ultimii doi ani.

Ați distrus educația copiilor noștri și viitorul lor. Ați făcut în așa fel încât copiii să se simtă vinovați, speriați, să fumeze, să bea, să devină dependenți de droguri și iritabili, după cum o atestă directorii de școli din toată țara.
Ați distrus viețile, economia, drepturile omului, sănătatea mintală și fizică.
I-ați calomniat pe colegii care au refuzat să vi se supună, i-ați asmuțit pe oameni unii împotriva altora, ați dezbinat societatea și ați polarizat discursul.
I-ați etichetat, fără nici o bază științifică, pe oamenii care au optat să nu se vaccineze drept inamici publici și răspânditori de boală.


Ați promovat într-un mod fără precedent, o politică draconică de discriminare, de negare a drepturilor și de selecție a oamenilor, inclusiv a copiilor, în funcție de opțiunile lor medicale. O selecție lipsită de orice fel de justificare epidemiologică.
Când compari măsurile distructive pe care le-ați urmat cu politicile raționale din unele țări, poți să vezi cu claritate că distrugerile pe care le-ați provocat nu au făcut decât să adauge noi victime la persoanele deja vulnerabile la virus.
Economia pe care ați ruinat-o, șomerii pe care i-ați provocat și copiii cărora le-ați distrus educația reprezintă un surplus de victime rezultate exclusiv în urma acțiunilor voastre.


Nu exista nici o urgență medicală, însă voi ați întreținut o asemenea stare de doi ani încoace din lăcomie de putere, de bani și de control.
Singura urgență este faptul că voi încă decideți măsurile și controlați bugete enorme pentru propagandă, și le manipulați în mod conștient, în loc să le direcționați pentru a întări sistemul de sănătate.
Această „urgență” trebuie să înceteze!

Sursa scrisoarea originală în limba ebraică – Israel’s Prof. Ehud Qimron – „Ministry of healts – It’s Time to Admit Failure – https://theparadise.ng/israels-prof-ehud-qimron-ministry-of-health-its-time-to-admit-failure/ – 12 ianuarie 2022

Text selectat şi editat de Dr. Gabriela Naghi

Apostatul Sofronie Drincec continuă să batjocorească Sfânta Credinţă Ortodoxa

De mai bine de doi ani de zile, în fruntea Episcopiei Ortodoxe Române a Oradiei se află un personaj ciudat, pe care nici nu ştii cum să-l categoriseşti şi unde să-i găseşti locul cuvenit. Este vorba de Sofronie Drincec. Dumnealui a fost ,,hirotonit’’ episcop ortodox de confraţii lui întru erezie. Nu pot să mă pronunţ asupra canonicităţii şi validităţii ,,hirotoniei’’ sale, dar fiind sigur impus de cei din afara Bisericii se ridică mari semne de întrebare, deoarece Canonul 30 Apostolic prevede: ,,Dacă vreun episcop, folosind stăpânitori (dregători) lumeşti, s-ar face prin ei stăpân peste vreo Biserică, să se caterisească şi să se afurisească, de asemenea şi părtaşii (complicii) lui’’.

În 2009, Sofronie Drincec a oficiat un ritual de ,,sfinţire’’ a apei împreună cu greco-catolicul Virgil Bercea. Faptul a produs mare tulburare în Biserică, sinodul dezbătând această abatere canonică a domniei sale. A fost iertat, fără a se pocăi, şi şi-a continuat nestingherit activitatea de sfidare şi încălcare a Sfintelor Canoane.

În 2016, a participat la sinodul tâlhăresc din Creta, punându-şi frumuşel semnătura pe documentele eretice adoptate acolo.

În anul 2019, de Sărbătoarea Naşterii Maicii Domnului, Sofronie Drincec a refuzat să-şi îndeplinească datoriile arhiereşti faţă de credincioşii ortodocşi, s-a deplasat într-o capişte greco-catolică şi a asistat la o ceremonie cu pretenţii de Sfântă Liturghie. La vremea cuvenită, greco-catolicii l-au pomenit între pseudo-arhiereii lor, ceea ce constituie momentul în care Drincec s-a lepădat de Sfânta Credinţă Ortodoxă şi a fost imediat asimilat ca ,,episcop’’ papistaş. Credincioşii ortodocşi au reacţionat prompt, cerând caterisirea lui Drincec şi îndepărtarea lui din scaunul episcopal al Oradiei. Zadarnic. Sinodul a rămas insensibil şi e menţinut în continuare pe statele de plată ale ortodocşilor. Pentru greco-catolici e convenabil să-şi aibă omul lor în fruntea unei eparhii ortodoxe.

Anul acesta, Sofronie Drincec a organizat, împreună cu celelalte căpetenii eretice şi schismatice din oraş, zisa ,,săptămână de rugăciune pentru unitatea creştinilor’’. Numai că în această cacealma au fost aduşi şi evreii mesianici, care sunt orice, numai creştini nu. Reuniunea din locaşul lor a fost interzisă ,,creştinilor’’, adică goimilor, pe motiv că aceştia sunt necuraţi şi le-ar spurca sinagoga prin prezenţa lor. Li s-a permis să urmărească evenimentul on–line. Consternant.

 Ca o premieră, a fost invitată şi secta penticostală, pentru că distinşii participanţi la sinodul tâlhăresc cretan au ridicat toate grupările eretice la rang de ,,biserici’’. Nu înţeleg de ce n-au fost invitaţi şi martorii lui Iehova, cei care au o aversiune bolnăvicioasă faţă de Biserica lui Hristos.

Pas cu pas, aşa se conturează ,,religia’’ blestematului antihrist. ,,Până când vă voi răbda pe voi?’’ (Matei 17, 17).

Presbiter Ioviţa Vasile

Programul decadei de rugăciune:

– Miercuri, 19.01.2022 – Biserica Betania, str. Doina nr.19, ora 18.00

– Joi, 20.01.2022 – Biserica Penticostală Tabor, str. Meiului nr.4, ora 18.30

– Vineri, 21.01.2022 – Biserica Ortodoxă cu Lună, str. Traian Moşoiu nr.2, ora 17.00

– Sâmbătă, 22.01.2022 – Comunitatea Evreilor Mesianici – doar on-line

– Duminică, 23.01.2022 – Biserica Reformată Rogerius, str.Eroului Necunoscut nr.6, ora 18.00

– Luni, 24.01.2022 – Catedrala Greco-Catolică „Sfântul Nicolae”, strada Iuliu Maniu nr. 1, ora 18.00

(Preluare de pe Bihoreanul)

Mărturisitoarea Aspazia Oţel Petrescu: Nici o frică să nu fie mai mare decât frica de Dumnezeu

Eu am fost întrebată: care este gândul cel mai temeinic cu care ați ieșit din închisoare? Și am spus, fără să ezit, două fraze: că suferința este treaptă de iubire, nu este pedeapsă, cum spunem noi; că noi așa zicem, de pildă, că boala este plata păcatului. Nu este adevărat, boala este dovada că iubirea lui Dumnezeu lucrează și ne curăță de zgura pe care păcatul a așezat‑o pe noi. Deci, din momentul când ajungi să înțelegi lucrul ăsta, ai o stare de bucurie și de împlinire nemaipomenită, pe care Părintele Bejan a numit‑o Bucuriile suferinței. Îți dai seama că de fapt Dumnezeu, în marea Lui bunătate, te scoate prin această suferință, prin acest dar care este un dar de iubire, de grijă a Bunului Dumnezeu. Vedeți, prin jertfa Mântuitorului orice părinte care are darul duhului Sfânt poate să ne ridice păcatele, dar urma păcatului rămâne. Pe aceea nu o poate ridica decât Bunul Dumnezeu; și El o ridică, dându‑ne această cale. Deci noi prin păcat am știrbit din opera divină care este creațiunea în întregimea ei. Ca să fie ca la început, cum a fost înainte de păcatul meu, eu trebuie să pun la loc ceea ce am luat prin greșeala mea. Lucrul acesta nu‑l pot face decât prin suferință.

Și asta pentru că mi‑a arătat Mântuitorul Iisus că asta este problema omului, numai pe Cruce se poate șterge urma păcatului de orice fel. Și din clipa aceea, când înțelegi lucrul ăsta, noi când am ajuns să înțelegem lucrul ăsta, ne‑am însușit cu bucurie nespusă suferințele închisorii, ne‑am dat seama cât de mare este iubirea Domnului, măsurând‑o după amploarea suferinței care ni s‑a dat. Cu cât era mai mare, cu atât a fost mai multă grija Bunului Dumnezeu, ca să ne absolve total. Și din clipa aceea suferința a devenit prilej de iubire și prilej de bucurie.

Al doilea gând pe care l‑am spus fără șovăire și mi‑a venit traducerea în cuvinte a acestui sentiment cu care noi am ieșit din închisori: Nici o frică să nu fie mai mare decât frica de Dumnezeu. De ce? Pentru că frica venită de la diavol este spaimă, este îngrozire, este o cale de tulburare și de suferință căreia nu ai cum să‑i faci față, pentru că diavolul este înfricoșător, într‑adevăr.

Deci frica de el asta este. Frica de Domnul, însă, este frica de a nu ofensa o iubire perfectă, este de cu totul altă natură. Și în momentul când ai această grijă, ai această frică să nu ofensezi iubirea Celui Care Și‑a lăsat cerul și a venit pe pământ ca să vadă care sunt problemele omului, care sunt treburile pe care el nu le poate birui și cum poate să‑l ajute mai mult și mai bine, din momentul acela înțelegem într‑adevăr că nici o frică, oricât de spăimoasă ar fi, nu te poate tulbura, nu te poate clinti. Pentru că una este frica de a nu ofensa iubirea absolută și alta este frica de a nu te lăsa păcălit, îngenuncheat, umilit și până la urmă înhățat de cel nenumit. Deci acestea sunt cele două mari învățăminte cu care Dumnezeu ne‑a împodobit sufletele în închisoare. Să trăim suferința ca pe un dar de iubire și să nu ne fie frică decât de a nu ofensa această iubire absolută, desăvârșită.

Selecţie şi editare : Dr. Gabriela Naghi

Războiul din Ucraina va fi îndreptat împotriva lui Hristos şi a Bisericii Sale

Toate războaiele declanşate şi desfăşurate în cursul istoriei au fost absurde. Pentru niciunul nu poate fi găsită o justificare raţională. Doar partea care-şi apăra ,,sărăcia şi nevoile şi neamul’’ avea îndreptăţire în faţa lui Dumnezeu. Noi, românii, am fost mai mereu în această situaţie, exceptând cazurile când alţii ne-au târât în luptă, împotriva voii noastre.

Suntem în pragul unui război, care s-ar putea să fie al treielea mondial, cel despre care au profeţit Părinţii Bisericii. Este de mare trebuinţă să înţelegem cine sunt cei care vor declanşa această conflagraţie şi scopul major urmărit de aceştia. În acest sens, cel mai potrivit este să recurgem la textele Sfinte, mai exact la Cartea Apocalipsei:

1.,,Şi s-au închinat balaurului, fiindcă i-a dat fiarei stăpânirea; apoi s-au închinat fiarei, zicând: Cine este asemenea fiarei şi cine poate să se lupte cu ea! Şi i s-a dat ei gură să grăiască semeţii şi hule şi i s-a dat putere să lucreze timp de patruzeci şi două de luni. Şi şi-a deschis gura sa spre hule asupra lui Dumnezeu, ca să hulească numele Lui şi cortul Lui şi pe cei ce locuiesc în cer. Şi i s-a dat să facă război cu Sfinţii şi să-i biruiască, şi i s-a dat ei stăpânire peste toată seminţia şi poporul şi limba şi neamul’’ (Apocalipsa 13, 4-7).

2.,,Şi s-au suit pe faţa pământului şi au înconjurat tabăra Sfinţilor şi cetatea cea iubită. Dar s-a coborât foc din cer şi i-a mistuit’’ (Apocalipsa 20, 9).

Aceste  fragmente biblice descriu, cum nu se poate mai limpede, confruntarea între puterile întunericului, adică funesta triadă diavol – antihrist – proorocul mincinos papa, de o parte şi Dumnezeu cu Sfinţii Săi, de cealaltă parte. La început, prin îngăduinţă Dumnezeiască, Sfinţii vor fi biruiţi. În lupta finală, Însuşi Dumnezeu va interveni şi va mistui cu foc puterile diavoleşti, care au împresurat ,,tabăra Sfinţilor, cetatea cea iubită’’, adică Biserica Mântuitorului nostru Iisus Hristos.

Observăm că războiul ce stă să înceapă va avea loc între hotarele ţărilor ortodoxe: Ucraina, aparentul măr al discordiei, Rusia, Belarus, Romănia şi Republica Moldova. Acestea sunt ţinta sataniştilor care pregătesc din umbră conflagraţia care va urma. După cum spun Părinţii Bisericii, se vor pierde milioane de vieţi. Oamenii sacrificaţi de demenţii lumii trebuie să fie ortodocşi, căci războiul împotriva Bisericii Ortodoxe se va duce, deoarece sataniştii ar dori să o şteargă de pe faţa pământului. Aceasta este cheia în care trebuie înţelese intenţiile diabolice ale mai-marilor lumii, cei care vor provoca acest război. Războiul se coroborează logic cu încurajarea găştii de golani schismatici ai lui Epifanie şi ai lui Filaret şi, bineînţeles, cu acordarea tomosului de recunoaştere a acestora, emis de agentul american Bartolomeu  din Constantinopol. Pierderile imense se vor înregistra în rândurile populaţiei civile, adică ale credincioşilor ortodocşi. Pierderile militare vor fi minore şi nici nu vor mai conta. Părţile, zise beligerante, vor simula un conflict între ele, cu motivaţii şi pretexte inventate propagandistic. În fapt, ele vor avea un ţel comun, suprimarea credincioşilor ortodocşi.

Să ţinem seama că războiul se va desfăşura sub o comandă unică, aflată în Statele Unite. Şefii de state, guvernanţii, marii comandanţi militari sunt marionete legate cu fire nevăzute de mâinile celor care au provocat zisa pandemie, cu acelaşi scop declarat, reducerea populaţiei globului. Unde e comandă unică nu pot fi antagonisme. Disputele la nivel declarativ între conducătorii politici nu sunt decât simulacre, menite să ascundă adevărata stare de lucruri. În fapt, ei acţionează în deplin acord, se supun aceloraşi comandamente şi comenzi, nutresc aceaşi ură faţă de Hristos şi Biserica Sa, asemenea sataniştilor din vârful piramidei. Din această ecuaţie lipseşte aşa-zisul cel mai puternic om al planetei, Joe Biden, care joacă exact rolul unei momâi în mijlocul unui lan.

Ce avem noi de făcut în faţa iminenţei războiului? Nimic altceva decât ne îndeamnă Dumnezeu prin Sfânta Scriptură: ,,Moise a zis către popor: Nu vă temeţi! Staţi şi veţi vedea minunea cea de la Domnul, pe care vă va face-o El astăzi, căci egiptenii pe care-i vedeţi astăzi nu-i veţi mai vedea niciodată. Domnul are să Se lupte pentru voi, iar voi staţi liniştiţi’’ (Ieşire 14, 13-14). ,,Aşa zice Domnul către voi: Să nu vă temeţi, nici să vă înspăimântaţi de mulţimea aceasta mare, căci războiul nu este al vostru, ci al lui Dumnezeu’’ (Paralipomena 20, 15).

Presbiter Ioviţa Vasile

Sfaturi şi sugestii pentru vreme de prigoană sau razboi. Cum beneficiază unii români de tot confortul, fără facturi şi fără utilităţile publice. „Se poate trăi minunat aşa”

Românii ingenioşi au găsit nenumărate modalităţi pentru a-şi asigura confortul de care au nevoie chiar dacă nu au acces la reţelele publice de utilităţi. Nu le lipsesc curentul electric, căldura şi apa potabilă, chiar dacă sunt la zeci sau sute de kilometri de oraş.

Moda caselor la ţară a prins şi mai mult contur începând din anul 2020, când întreaga Românie s-a aflat într-un lockdown dur timp de două luni şi jumătate, între lunile martie şi mai. Obligaţi să-şi petreacă ziua întreagă între patru pereţi, mulţi dintre ei au decis că este momentul fie să se mute şi să trăiască în case spaţioase, cu curte, fie măcar să-şi construiască o casă de vacanţă.   Mai de voie sau de nevoie, unii dintre ei s-au văzut puşi în faţa unor provocări, în condiţiile în care de cele mai multe ori casele de la ţară sau cele din pustietate nu sunt racordate la reţelele publice de utilităţi. Problema a fost pusă pe pagina de Facebook „Mutat la ţară, viaţa fără ceas”. „Salutare, oameni dragi! Este cineva din grup care trăieşte off grid? Sunt foarte curios de soluţii concrete şi fiabile pentru curent şi apă! Orice sfat ajută, mulţumesc frumos!”, a lansat provocarea unul dintre membrii grupului. Iar răspunsurile nu au întârziat.   „Apă, fântână, sistem fotovoltaic automatizat de 3 kw+generator diesel automatizat de 6 kw Încălzire: lemne, electric, încălzire apă cu butelie”, a răspuns cineva.   „Familie cu trei copii. Trăim off grid de vreo doi ani. Avem panouri fotovoltaice (sistem de 3,5 kw configurat si instalat de noi – 16.000 lei), generator (la nevoie), fântână”, a explicat altcineva. ADVERTISING   „Eu am în plan pentru curent, o moara de vânt în varianta modernă, există cineva care face aşa ceva şi are comenzi în toată Europa. Nu susţin tăiatul pădurilor sau poluarea de orice fel. Off the grid înseamnă în primul rând comuniunea cu natura şi respectul pentru ea”, a explicat alt internaut.

Altcineva a ales să trăiască off grid departe de ţară, în Spania, şi spune că se descurcă fără nicio factură, având însă tot confortul. „Avem o căsuţă în Spania unde trăim fără nicio utilitate facturată. Două panouri solare sunt suficiente pentru a avea lumină şi un frigider. Nu maşină de spălat sau alte electrocasnice. Apa o aducem cu pompa de la un izvor care are un bazin de colectare (de la peste 500 m distanţa) printr-un sistem de pompe şi furtun, pompele conectându-le la generator. Rezervorul de apă asigură prin cădere apa necesară spălării de mână a vaselor şi apa de la wc. Nu consumăm multă apă dat fiind că locuim acolo mai mult vara şi avem la mica distanţă un lac superb unde facem baie zilnic şi mai spălăm câte o rufă.

Nu avem nici internet nici acoperire la telefoane mobile. Avem o parabolică şi televizor, dar nu le folosim. În zilele mai răcoroase ne încălzim cu lemne, avem ceva sobiţe (două) iar lemne sunt suficiente în jurul casei. De gătit gătim la aragaz cu butelie şi la grătar afară (deşi focul deschis este interzis) cu mare grijă în zilele cu vânt puternic. Se poate trăi minunat şi aşa dacă nu eşti sensibil şi subjugat tehnologiilor. Seara o petrecem afară, privim cerul, numărăm sateliţii şi stelele căzătoare. Ziua umblăm hai hui, înotăm, zburăm ocazional (deltaplan sau parapantă) şi citim. Undeva mai sus pe câmp există un loc unde intră semnal şi acolo îmi improvizez un birou când am nevoie de internet.”  

Preluare de pe Cluj-Napoca

Sfântul Maxim Mărturisitorul: Nu există nimic mai silnic decât o conştiinţă care te acuză şi nimic mai îndrăzneţ decât o conştiinţă care te apără

Judecat fiind, acuzatorii i-au zis Sfântului Maxim: ,,Apoi ce, tu singur te vei mântui, iar ceilalţi toţi vor pieri?’’

Zis-a Cuviosul: ,,Cei trei tineri, care nu s-au închinat idolului la care s-au închinat toţi oamenii, n-au osândit pe nimeni (Daniel 3, 18), fiindcă nu se uitau la cele ale altora, ci cum să nu cadă ei înşişi din adevărata cinstire a lui Dumnezeu. Tot aşa şi Daniel, aruncat în groapa cu lei (Daniel 6, 16), n-a osândit pe nimeni din cei care nu se rugau lui Dumnezeu, acceptând decretului lui Darius, ci s-a uitat la el însuşi şi cele ale lui preferând mai degrabă să moară decât să supere pe Dumnezeu şi să fie biciuit de conştiinţa proprie pentru călcarea legilor firii. Să nu-mi dea Dumnezeu nici mie să osândesc pe cineva sau să spun că numai eu mă voi mântui! Prefer însă mai degrabă să mor decât să am conştiinţa tulburată că am alunecat în vreun

,,– Însuşi faptul că tu nu eşti în comuniune este pentru toţi ca un glas mare să nu stea nici ei în comuniune.

Atunci robul lui Dumnezeu a spus:

– Nu există nimic mai silnic decât o conştiinţă care te acuză şi nimic mai îndrăzneţ decât o conştiinţă care te apără.“

“Atunci eparhul (prefectul) i-a spus:

– Eşti în comuniune cu Biserica de aici, sau nu?

– Nu.

– De ce?

– Pentru că a respins Sinoadele Ecumenice.

– Dacă a respins Sinoadele Ecumenice, cum se face că ele sunt menţionate în diptice (la Liturghie)?

– Şi care e folosul unor nume dacă sunt respinse dogmele?“

Zis-au lui: Ce vei face când romanii se vor uni cu bizantinii? Căci aseară au venit de la Roma doi clerici şi dimineaţă, în ziua Duminicii, se vor împărtăşi cu patriarhul din preacuratele Taine. Cuviosul Maxim răspunse: ,,Chiar dacă toată lumea ar începe să se împărtăşească cu patriarhul, eu nu pot să mă împărtăşesc, pentru că ştiu că Duhul Sfânt, prin Apostolul Pavel, a dat anatemei chiar pe îngeri, dacă ar propovădui înt-alt chip, aducând ceva nou în Credinţă’’

“Eu nu doresc ca ereticii să patimească, nici nu mã bucur de răul lor – ferească Dumnezeu! – ci mai degrabă mă bucur şi împreună mă veselesc de întoarcerea lor; căci ce e mai plăcut celor credincioşi, decât să vadă adunaţi împreună pe copiii cei risipiţi ai lui Dumnezeu? Nu scriu nici îndemnându-vă să puneţi asprimea înaintea iubirii de oameni – nu aş putea să fiu atât de sălbatic – ci rugându-vă să faceţi şi să lucraţi cele bune pentru toţi oamenii cu luare aminte şi cu cercare multă şi făcându-vă tuturor toate, după cum are nevoie fiecare din voi. Numai un lucru îl voiesc de la voi: vă rog să fiţi aspri şi neînduraţi faţă de orice ar putea să ajute la dăinuirea credinţei lor nebuneşti, căci socotesc ură faţă de oameni şi despărţire de Dumnezeiasca dragoste ajutorul dat rătăcirii eretice spre mai mare pierzanie a celor ce se ţin de această rătăcire“. (Sfântul Maxim Mărturisitorul (epistola 12: PG91, 465C)

Selecţie şi editare: Dr. Gabriela Naghi

Sfântul Lavrentie al Cernigovului: În timpurile acelea nu vor mai fi draci în iad, ci toţi vor fi pe pământ şi în oameni

„Acum, când noi îi votăm pe conducătorii noştri suntem fie cu cei „de dreapta” fie cu cei „de stânga”. Dar nu ăsta e amarul, căci va veni o vreme când vor impune lumii să-şi aleagă un singur împărat. Iar când omenirea va vota pentru un singur împărat, să ştiţi că acela „el e” – antihristul – şi să te ferească Sfântul de vei vota. Apoi adăuga:

– Va fi un asemenea război mare încât atât de mulţi se vor pierde, că vor rămâne foarte puţini care vor supravieţui, dar cei ce vor rămâne nu vor putea scăpa decât dacă se vor adăposti prin crăpăturile pământului, prin peşteri.”

“Când satana va fi întronat, în timpul punerii coroanei se va citi Simbolul Credinţei – Crezul -, dar el nu va permite ca acesta să fie citit corect, iar acolo unde vor fi scrise cuvintele „şi întru Unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu” el se va lepăda de acestea şi se va recunoaşte doar pe sine. La încoronare, antihristul va avea mănuşi pe mâini, iar când le va da jos ca să-şi facă Sfânta Cruce, Patriarhul va observa că el în loc de unghii are gheare şi aceasta îi va întări bănuiala sa că acesta este antihristul. Atunci Patriarhul va exclama: „Acesta este antihristul” pentru care Patriarhul va fi omorât.


În timpurile acelea nu vor mai fi draci în iad, ci toţi vor fi pe pământ şi în oameni.
Va fi o mare calamitate atuncea pe pământ, nici măcar apă nu va mai fi, apoi va fi războiul mondial (al treilea n. ed.). Vor fi nişe bombe atât de puternice, încât şi fierul şi pietrele se vor topi. Focul şi fumul se vor ridica până la cer şi pământul va arde, vor rămâne foarte puţini oameni, şi atunci ei vor striga: „Terminaţi cu războiul şi să ne alegem un singur împărat pe tot globul!” Şi vor alege de împărat pe unul ce va fi născut dintr-o desfrânată evreică din cel de-al doisprezecelea neam de desfrânaţi, din neamul împărătesc, şi va fi „el” frumos pentru cei necredincioşi, iar cei dreptcredincioşi îi vor vedea faţa lui adevărată: urâtă şi înspăimântătoare. Când se va plimba în mantie împărătească prin grădină cu mama sa, şi se va gândi cum va fi el în viitor să-şi conducă împărăţia, deodată se va deschide pământul, va izvorî apă, iar din apă va sări ceva, şi lui îi va părea că cineva e în spatele lui şi se va întoarce cu faţa înapoi să vadă. Atunci va vedea ceva groaznic, o grozăvie, şi, de frică, va deschide gura să ţipe; atunci diavolul se va sălăşlui în el şi din acel moment el va deveni antihrist.

Nu o dată Părintele ne spunea: „antihristul va fi încoronat la Ierusalim. Acum însă diavolul este legat în iad, dar Dumnezeu îl va dezlega şi el se va sălăşlui în împăratul-antihrist“.

(Sfântul Lavrentie al Cernigovului, “Viața, învățăturile, minunile și acatistul”, Editura Egumenita)

Selecţie şi editare: Dr. Gabriela Naghi

IPS Mitropolit Ambrosie, către momâile din ,,sinodul” grecesc: Sunteţi trădătorii Credinţei noastre

Un Ierarh grec a acuzat Sfântul Sinod al Bisericii Greciei de faptul că sinodalii nu l-au condamnat public pe Elias Mossialos, care a ofensat-o ​​pe Maica Domnului. Fostul Mitropolit de Kalavryta Ambrosie (Biserica Ortodoxă a Greciei) a spus că episcopii Bisericii Greciei L-au trădat pe Hristos, relatează Romfea.

Mitropolitul Ambrosie a scris într-o adresare către Sinodul Bisericii Ortodoxe a Greciei: ,,Voi, marii preoți ai Bisericii Greciei, ați abandonat fără scrupule înalta voastră misiune și v-ați transformat din reprezentanți ai lui Hristos în reprezentanți ai lui Mițotakis? Adică ați renunțat la privilegiul de a fi după chipul lui Hristos și ai ajuns să fiți asemenea chipului lui Mițotakis?”.

În opinia sa, „acceptarea necondiționată și aplicarea fidelă a măsurilor impuse de guvernul lui Mițotakis, în urma cărora bisericile au fost închise, iar enoriașii au dispărut, este lepădare de Hristos și trădarea Credinței noastre Ortodoxe”.

El întreabă dacă „distrugerea completă de recentul cutremur a bisericii de la Arkalohori din Creta, care fusese transformată în primul centru de vaccinare din Grecia”, nu este o dovadă a mâniei lui Hristos pentru atitudinea trădătoare a episcopilor Bisericii Ortodoxe a Greciei față de El?

Mitropolitul Ambrosie a acuzat Sfântul Sinod al Bisericii  Ortodoxe a Greciei și de faptul că Sinodul nu l-a condamnat public pe Elias Mossialos, care a jignit-o ​​pe Maica Domnului. ,,Dacă Sfântul Sinod, ca organ administrativ competent, și fiecare dintre voi, ca păstrător al Credinței, nu ați condamnat această îngrozitoare insultă adusă Maicii Domnului, pe care Mossialos o echivalează cu o desfrânată, atunci cine altcineva ar putea să facă acest lucru? Deci sunteți trădătorii Credinței noastre?”, a scris Vlădica Ambrosie.

UJO a scris mai devreme că un episcop grec crede că ierarhii Sinodului Bisericii Ortodoxe a Greciei care promovează necesitatea vaccinării au devenit mai degrabă reprezentanți ai lui Mițotakis decât ai lui Hristos.

(Preluare de pe UJO, cu mici adaptări)

 

Părintele Gheorghe Calciu: Toate guvernele şi legislaţiile sunt demonice

Multă lume îmi spune : « Părinte, nu mă rog. Mă rog seara, dar dimineaţa nu mai am timp să mă rog ». Şi mă gândesc : rugăciunile începătoare, adică Împărate ceresc, Sfinte Dumnezeule, Prea Sfântă Treime şi Tatăl nostru durează trei minute. Dacă mai adaugi Crezul, Psalmul 50 şi o rugăciune către Maica Domnului, mai fac cinci minute. În total zece minute, să zic ! Zece minute nu-i dai lui Dumnezeu…?!
Toată viaţa ta stă în mâinile diavolului, căci toate guvernele şi toate legislaţiile sunt demonice. N-au nimic de-a face cu Dumnezeu. De aceea ne rugăm ca Dumnezeu să dea gândul cel bun conducătorilor ţării, să-i facă credincioşi. Demonismul acesta se resimte la nivel social. La patron – dacă patronul este un speculant – la întreprindere, oriunde lucrezi, lucrezi pentru diavol, adică pentru bunul tău trai.

Lucrezi să-ţi câştigi viaţa ta de la o lume demonizată, stăpânită de demoni. Ei bine, rugăciunea ta de dimineaţă este momentul tău de despărţire de tot demonismul lumii. Îi ceri lui Dumnezeu să te apere în ziua aceea de ispite, de mânie, de accidente, pentru că astăzi eşti şi mâine poţi fi mort. Fără ajutorul lui Dumnezeu nu putem pune nici piciorul drept înaintea piciorului stâng, ca să facem un pas. De aceea, rugăciunea noastră trebuie să fie continuă ; dimineaţa mulţumim lui Dumnezeu pentru că patul acesta n-a fost mormânt pentru păcatele noastre, iar seara, la fel, mulţumim lui Dumnezeu pentru încă o zi care a trecut.

(Părintele Gheorghe Calciu, Cuvinte vii, Editura Bonifaciu 2009)

Selecţie şi editare: Dr. Gabriela Naghi

Sfântul  Macarie Egipteanul

Între Sfinţii ce se pomenesc astăzi în Biserica lui Hristos, este Sfântul Macarie Egipteanul. Acesta a trăit în secolul IV după Naşterea Mântuitorului Hristos şi a fost învăţător al semenilor, cu cuvântul şi cu fapta. Cele ce vom relata în continuare, arată darurile duhovniceşti primite de alesul lui Dumnezeu.

,,Apoi a venit la dânsul un frate oarecare şi i-a zis: Avvo, spune-mi un cuvânt prin care să mă mântuiesc. Zis-a lui bătrânul: Mergi la morminte şi grăieşte de rău pe cei morţi. Deci a mers fratele şi-i grăia de rău, apoi şi cu pietre a bătut mormintele; după aceea venind a spus bătrânului. Iar acela l-a întrebat: Nimic nu ţi-au spus? Zis-a el: Nu. Atunci zise bătrânul: Mergi şi îi laudă pe ei. Deci a mers şi a început cu laude a ferici pe cei morţi. Apoi întorcându-se, a spus bătrânului că i-a lăudat. Iar bătrânul i-a grăit: Nimic nu ţi-au răspuns? A zis el: Nu. Bătrânul a zis; Vezi că nici când i-ai grăit de rău nu ţi-au spus ceva împotrivă, nici când i-ai fericit cu laude, nu ţi-au zis ţie ceva. Aşa şi tu, de vei voi să te mântuieşti, să fii ca un mort, nici ocărât fiind, să nu te mânii, nici cinstit fiind, să nu te înalţi, şi atunci te vei mântui’’.

A rămas scris despre Sfântul Macarie că se nevoia în Egipt şi, într-un rând, când se întorcea acasă, a aflat un tâlhar care îi fura puţinele lucruri din chilie şi le căra afară unde le punea pe dobitocul său. Când a văzut, Sfântul s-a prefăcut a fi străin de acea chilie şi a ajutat tâlharului să care acele lucruri. La plecare, l-a însoţit o bucată de drum şi l-a slobozit în pace. A cugetat apoi întru sine: ,,Nimic aducând în lumea aceasta, arătat este că nici a duce ceva de aici nu putem. Domnul a dat, şi precum El bine a voit, aşa a şi făcut, bine este cuvântat Dumnezeu întru toate’’ (După Vieţile Sfinţilor pe ianuarie, Ed. Mănăstirea Sihăstria, 2005, p. 376-400).

Ceea ce a făcut Sfântul Macarie Egipteanul îl arată trăitor al învăţăturii Mântuitorului nostru Iisus Hristos, aşezată în paginile Sfintei Scripturi prin pana Sfântului Apostol Pavel: ,,Pentru că noi n-am adus nimic în lume, tot aşa cum nu putem să scoatem afară ceva din ea. Ci având hrană şi îmbrăcăminte, cu acestea vom fi îndestulaţi. Cei ce vor să se îmbogăţească, dimpotrivă, cad în ispită şi în cursă şi în multe pofte nebuneşti şi vătămătoare, ca unele care cufundă pe oameni în ruină şi în pierzare’’ (I Timotei 6, 7-9).

Presbiter Ioviţa Vasile

Noul Daniel Vla - Ortodoxie, Țară, Românism

Creștinism ortodox, sfinți, națiune, eroism, istorie…

Ortodoxia Jertfitoare

"Ortodoxie minunată, mireasă însângerată a lui Hristos, niciodată nu ne vom lepăda de tine noi, nevrednicii, şi dacă o vor cere situaţia şi timpurile, învredniceşte-ne să vărsăm pentru tine şi ultima picătură de sânge". - Stareţul Efrem Filotheitul din Arizona

Ortodoxia mărturisitoare

,,Dacă cineva va păzi cuvântul Meu, nu va vedea moartea în veac" (Ioan 8, 51).

Mărturisirea Ortodoxă

Portal de teologie și atitudine antiecumenistă