Începutul unui nou an de lupte – GHIDUL ORTODOXULUI NAȚIONALIST

La mulți ani, fraților!

A început un nou an de lupte cu sistemul antihristic… Cu Dumnezeu înainte!

Pentru acest început de an, am alcătuit un scurt ghid al luptătorului ortodox naționalist.

GHIDUL ORTODOXULUI NAȚIONALIST

1- Să iubești în această ordine: Dumnezeu, Țara, Familia, ceilalți oameni.

2- Să cunoști Ortodoxia (Creștinismul) și să știi că aceasta este singura credință mântuitoare, iar toate celelalte sunt religii și credințe greșite.

3- Să știi că ai datoria să aperi Credința Ortodoxă, având ca reper Sfânta Scriptură (Biblia), canoanele Sfintelor Sinoade ortodoxe și scrierile Sfinților Părinți.

4- Să-ți aperi Țara și integritatea statului român luptând pentru recuperarea acestuia din mâinile globaliștilor sataniști.

5- Să aperi valorile, tradițiile și demnitatea neamului românesc.

6- Să ai ca lege fundamentală, din punct de vedere juridic, Constituția României, după Sfânta Scriptură, canoane și scrierile Sfinților Părinți.

7- Să NU renunți la libertatea pe care ți-a dat-o Dumnezeu și pe care ți-o garantează Constituția, Declarația Universală a Drepturilor Omului și alte tratate internaționale.

8- Să NU te vaccinezi cu vaccinurile globaliștilor sataniști, căci sunt făcute pentru reducerea populației lumii și pentru alterarea structurii genetice a omului, iar în plan spiritual constituie, din mai multe puncte de vedere, LEPĂDARE de Hristos Dumnezeu.

9- Să NU accepți codul QR (așa-numitul certificat verde/covid), să Nu-l ceri sau să Nu-l folosești, căci conține numărul fiarei de care se vorbește în capitolul 13 din Apocalispă (sfârșitul Noului Testament). Cele 3 pătrate din colțuri sunt citite de sistemul informatic ca 666. Folosirea codului QR sau acceptarea lui pentru a reprezenta persoana umană în relațiile de vânzare-cumpărare, accesul la diferite servicii sau pentru a circula reprezintă supunere în fața sistemului antihristic și LEPĂDARE de Hristos.

10- Să nu accepți să fii termoscanat, căci acesta este un „antrenament” pentru obișnuirea oamenilor  să le fie scanat codul QR sau eventualul cip implantat sub piele.

11- Să nu accepți testarea, mai ales prin metote invazive (în nas care pot dăuna sănătății), întrucât toate testele existente pe piață pot da erori și prin contabilizarea frauduloasă a rezultatelor întrețin plandemia sataniștilor globaliști.

12- Să nu accepți masca, măcar în fața lui Dumnezeu, la biserică. Să nu cazi în apostazie și iconoclasm „sărutând” icoanele sau sfintele moaște cu acest instrument al sclaviei pe față.

13- Să folosești, pe cât posibil, doar bani lichizi, știut fiind faptul că acceptarea cardurilor bancare reprezintă încurajarea sistemului antihristic să implementeze digitalizarea totală a societății și includerea banilor (deveniți doar electronici), identității și a altor informații personale într-un cod QR, cip implantat, tatuaj electronic sau alt fel de pecete antihristică.

14- Să nu accepți acte de identitate cu cip electronic, căci și acestea conțin numărul fiarei și reprezintă persoana în realațiile cu diverse instituții și fac parte din același plan de digitalizare și control total al omenirii.

15- Să-ți îmbunătățești imunitatea prin consumul de alimente, vitamine și suplimente naturale.

16- Să folosești medicamente alternative în caz că te îmbolnăvești de vreo formă a așa-zisei boli Covid, cât mai repede în faza incipientă a bolii și să eviți internarea în spitalele morții controlate de sistem.

17- Să nu dai crezare presei oficiale plătite cu bani grei pentru a face reclamă vaccinurilor satanice și cifrelor mincinoase privind îmbolnăvirile sau morții din cauză de așa-zis Covid.

18- Să te rogi cât mai mult, să te spovedești și să te împărtășești cât mai des la un preot ortodox.

19- Să fii pregătit oricând de moarte, iar dacă rânduiește Dumnezeu să mori, să te străduiești SĂ MORI ÎN LUPTĂ cu păcatul și cu sistemul antihristic.

20- SĂ LUPȚI CONTINUU, dacă îți dă Dumnezeu zile, pentru Ortodoxie, Țară/Neam, Familie, împotriva păcatului și a sistemului antihristic!

Daniel Vla

9 gânduri despre „Începutul unui nou an de lupte – GHIDUL ORTODOXULUI NAȚIONALIST”

 1. „Ca să ieşi la biruinţă, te sfătuiesc, nu te teme. Nu te descuraja şi nu lepăda armele!”
  Sfântul Nicodim Aghioritul

  Dumnezeu a înzestrat voia noastră cu o perfecţiune aşa de mare şi o putere aşa de covârşitoare încât, chiar de s-ar înarma împotriva ei toate simţurile, toţi demonii şi toată lumea, şi ar lupta în contra ei cu putere, totuşi, voinţa noastră poate, cu toată libertatea să le dispreţuiască.

  Iar dacă uneori mintea născocitoare a vrăjmaşilor şi pofta ta iraţională te asediază cu aşa putere încât ţi se pare că nu eşti în stare să faci nici o lucrare spirituală împotriva lor, ca să ieşi la biruinţă, te sfătuiesc, nu te teme. Nu te descuraja în astfel de împrejurări şi nu lepăda armele, ci întreprinde această expediţie curajoasă împotriva lor şi zi vrăjmaşilor (nu mă retrag din luptă, nu părăsesc bătălia), că „Domnul este lumina şi mântuirea mea, de cine să mă tem?
  Şi Domnul este puterea vieţii mele, de cine mă voi înfricoşa?” (Psalmi 26, 1).

  Deci, dacă cineva care are vrăjmaşi care-l apasă şi, nefiind în stare a-l lovi de-a dreptul, îl atacă pe la spate ori dintr-o parte ca să poată fi capabil a-l lovi şi din faţă, tot aşa fă şi tu: adună-ţi gândurile şi recunoaşte că eşti nimic şi că nu poţi nimic; şi tu, alergând către Dumnezeu Cel atotputernic, cheamă-L cu nădejde tare şi cu lacrimi fierbinţi, împotriva patimilor care se luptă cu tine, zicând:
  „Doamne ajută-mi, Dumnezeul meu, fii mie ajutor, Iisus al meu, ajută-mi; luptă Tu cu cei ce se luptă cu mine. Ia pavăza şi scutul şi scoală-te să-mi ajuţi. Învârte suliţa şi săgeata împotriva prigonitorilor mei!” (Psalmi 34, 1—3). Binecuvântată Născătoare de Dumnezeu, ajută-mi a nu fi robit de vrăjmaşi”.

  Nicodim Aghioritul, Războiul nevăzut, Editura Egumenița, Galați, p. 44

  Apreciază

 2. Nimic nu ne ţine în viaţă din faptele noastre, ci numai mila şi iubirea lui Dumnezeu
  Părintele Gheorghe Calciu Mărturisitorul lui Hristos
  Fericiţi cei blânzi, că aceia vor moşteni pământul!

  Nu este vorba de a moşteni pământul acesta lumesc. Aici, cei duri, cei fără scrupule moştenesc pământul!
  Ei sunt oamenii care conduc, ei sunt oamenii care au în mâna lor frâul, cuţitul şi pâinea, averea şi puterea. Moştenirea pământului pentru cei blânzi este alta. La sfârşitul lumii, spune Sfântul Apostol Petru, cerurile vor arde, pământul va fi limpezit prin foc şi va fi mai alb decât oasele celor care au murit. Şi acest pământ va fi un cer nou şi un pământ nou, în care va trăi pururi dreptatea. Acest pământ îl vor moşteni cei blânzi, nu pământul de acum! Pământul de acum e în mâinile satanei, pentru că cei care sunt puternicii zilei nu sunt trimişi de Dumnezeu, nu se gândesc la Dumnezeu, nu se gândesc la cei slabi, decât numai în treacăt, numai cu intenţia de a-şi face propagandă.

  Fericiţi cei milostivi, că aceia se vor milui!

  Aceasta se adevereşte chiar în lumea noastră păcătoasă. Dacă eşti milostiv, Dumnezeu te miluieşte. Dacă eşti bun cu alţii, şi alţii vor fi buni cu tine. Dacă mila ta se manifestă în fapte, vei fi binecuvântat. Şi chiar dacă cineva te va critica vreodată, nu va putea să nu recunoască că eşti milostiv, iar când vei fi în nevoie, să ştii că se va găsi cineva să te miluiască.

  Noi spunem că Dumnezeu este drept, dar înainte de a fi drept, Dumnezeu este şi bun. Dacă Dumnezeu ar fi numai drept, numai justiţiar, în clipa aceasta ar trebui să pierim toţi, pentru că suntem plini de păcate, păcătuim tot timpul, şi când venim la biserică, peste tot. Nimic nu ne ţine în viaţă din faptele noastre, ci numai mila şi iubirea lui Dumnezeu.

  Părintele Cheorghe Calciu, Cuvinte vii, Ediţie îngrijită la Mănăstirea Diaconeşti, Editura Bonifaciu, 2009, p. 174-175

  Preotul sfintei tinereţi-Părintele Gheorghe Calciu şi Cuviosul Părinte Justin Pârvu Duhovnicul neamului

  “ Nu am fost creaţi să fim fericiţi în această lume căzută, şi sufletul nostru se revoltă împotriva aşezărilor ei. Numai în comuniunea cu Hristos există fericire pentru un suflet onest. Acea stare de beatitudine pe care ţi-o dă împărtăşania e promisiunea reunirii cu El în eternitate. Până atunci, în timpul omenesc, lumea te mişcă din acea stare, şi conflictul dintre dorinţele tale şi realitate te sfâşie. Multumeşte-I pentru conştiinţa pe care ţi-ai păstrat-o”.

  Apreciază

 3. Interesați-vă de prezența lui Dumnezeu în viața copiilor voștri
  Sfântul Nicolae Velimirovici

  Păzitorii copiilor se numesc pe ei înșiși părinți, dar abandonează copiii Tăi în haos… Păzitorii aceștia se prezintă ca fiind părinți, și de aceea îi îndrumă pe copiii Tăi ca și cum ar fi proprietatea lor. Exact din acest motiv se îndepărtează și-și ratează rolul lor părintesc.

  Copiii pe care voi, păzitorii, i-ați „răpit” aparțin Altcuiva, iar voi sunteți responsabili pentru „furtul” lor. Nu vă aparține nici viața voastră, nici viața copiilor voștri pentru care voi, părinții, aveți doar rolul de educatori. Toate aparțin Altcuiva, toate în afară de răutatea voastră interioară și de neputința care este doar a voastră. Pentru orice altceva veți fi considerați ca răspunzători de „furt”. Veți răspunde de furt pentru că i-ați mutilat pe cei care aparțin Altcuiva.

  Pe acest pământ există doar păzitori, nu și creatori. Paznici ai creației lui Dumnezeu, iar aceasta are o mare valoare. Dumnezeu v-a încredințat protecția, tutela celei mai prețioase comori dintre toate ale Sale. Iar aceasta este o cinste neprețuită.

  Pentru ce altceva să vă bucurați că aveți copii, decât numai spre a priveghea pentru ei și spre a-i păzi ca și cum ar fi îngeri din cer? Pentru ce să vă întristați pentru ei când pleacă din această lume devreme și zboară împreună cu îngerii în cer? Vă bucurați sau vă întristați pentru ceva ce aparține Altcuiva.

  Nu vă îngrijiți doar de a menține trupul copiilor voștri în siguranță, pentru că și vulpile la fel fac pentru puii lor. Ci, în fond, interesați-vă de prezența lui Dumnezeu în viața copiilor voștri. Dacă voi aveți această grijă, El va avea la rândul Său grijă de toate celelalte. Și tot ceea ce voi strângeți cu durere și muncă pentru copiii voștri, El le va da fără griji și repede (Matei 6, 33).

  Nu-L alungați pe Dumnezeu de la copiii voștri, pentru că-i veți priva de pace, de fericire, de sănătate și de bunăstarea lor.

  De multe ori faceți tot ce e posibil pentru a asigura o bucată de pâine pentru copiii voștri, dar sunteți indiferenți, în întregime chiar, pentru o cât de puțină cantitate de hrană pentru sufletul și conștiința lor. Doar cu această hrană veți asigura cu totul viitorul copiilor voștri și veți atrage asupra voastră binecuvântarea lui Dumnezeu.

  Împăratul Cerurilor își încredințează copiii Săi în protecția voastră, în tutela voastră. Îi va răsplăti regește pe aceia care într-adevăr protejează „descendența împărătească” și nu șterg, prin comportamentul lor, numele Tatălui din memoria copiilor Săi.

  Prin copiii Săi, Împăratul vă urmărește pe voi cei care aveți grijă de ei și așteaptă răspunsul vostru. Copiii – existențe prețioase pentru Dumnezeu – și sfinții sunt îndreptați într-un mod absolut și sincer către Dumnezeu… Copiii și sfinții vor judeca lumea. Noi, ceilalți, suntem întinați.

  Ai grijă, sufletul meu, ai grijă și nu face greșeli!

  Sfântul Nicolae Velimirovici, Traducere și adaptare: Pr. Elisei Roncea, doxologia.ro

  Apreciază

 4. Pt cei care nu stiu cine a iesit de fapt din Biserica prin ecumenism va prezint cuvintele Sf.Mitropolit Filaret Voznesenski:
  „,Cât despre comentariile aparţinând acelor indivizi ,,intelectuali”, trebuie să spun că nu Biserica este cea care a rămas în urma vremurilor, ci ei sunt cei care au fugit cine ştie pe unde!”

  ,,La ce nebunie a ajuns acum omenirea! Nu e greu să tragi această concluzie dacă observi ce se petrece în lume. A existat o relatare de presă de curând care spunea că organizaţia aşa-numitului Consiliu Mondial al Bisericilor – care include aproape toate confesiunile creştine şi Bisericile Ortodoxe, cu excepţia uneia – adică a Bisericii Ruse din Afara Graniţelor – a primit ca membru cu drepturi depline un nou ordin religios care slujeşte lui satana! Satanismul a fost îmbrăţişat în interiorul Consiliului Mondial al Bisericilor!

  Prin urmare, aceasta înseamnă că nefericita persoană care este la cârmuirea acestei învăţături înspăimântătoare şi nelegiuite – satanismul, va fi aşezată la aceeaşi masă cu reprezentanţii credinţelor creştine, ajutând la formularea credinţei şi a slujbelor ecumenice care vor trebui să nu deranjeze pe nimeni! Aceasta înseamnă că CMB şi-a asigurat un nou tovarăş de arme, un nou coleg – cârmuitorul acestui satanism dement.

  Dealtfel, în treacăt fie spus, după cum am afirmat anterior, aproape toate Bisericile Ortodoxe s-au alăturat Consiliului Mondial al Bisericilor, cea mai recentă fiind intrarea parţială cea a Bisericii roşii americane de factură sovietică care există deja de ceva ani.

  Toate aceste evoluţii ne fac să ne întrebăm negreşit – şi acum încotro? La asemenea nebunie a ajuns omenirea! Şi se tot plâng că Biserica nu poate ţine pasul cu ei. Dar cu ce să ţină pasul? Vă repet – nu Biserica este cea care a rămas în urma vremurilor, ci aceşti oameni şi-au născocit noul lor stil de viaţă. Ei sunt cei care au fugit din Biserică cine ştie pe unde iar sfârşitul lor va fi înspăimântător!”

  Apreciază

 5. Si s-au dat la copii (la copii fizic vorbind) si a venit prapadul si Dumnezeu i-a nimicit pe toti potrivnicii Sai la gramada.Avertizarile au incetat;vin executiile dumnezeiesti.Acum se da oarecare libertate celui cu care ei s-au imprietenit ca sa-i vada adevarata fata.Crestini,pregatiti-va „centurile acelea de siguranta”.Dumnezeu in pedagogia Sa are experienta desavarsita si stie ca atunci cand caposenia oamenilor a ajuns pana la stele catastrofele seismice vor restabili echilibrul pierdut iar ca sa faca curatenie de resturi va lua matura razboiului.

  Apreciază

  1. Multumim mult pentru avertizare Am si pus textul pe blog, spre luare aminte. Nu ezitati sa ne atrageti atentia ori de cate ori se iveste vreo suspiciune sau vreo primejdie. Dumnezeu va va socoti aceste fapte in ziua Judecatii. Doamne ajuta.

   Apreciază

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Noul Daniel Vla - Ortodoxie, Țară, Românism

Creștinism ortodox, sfinți, națiune, eroism, istorie…

Ortodoxia Jertfitoare

"Ortodoxie minunată, mireasă însângerată a lui Hristos, niciodată nu ne vom lepăda de tine noi, nevrednicii, şi dacă o vor cere situaţia şi timpurile, învredniceşte-ne să vărsăm pentru tine şi ultima picătură de sânge". - Stareţul Efrem Filotheitul din Arizona

Ortodoxia mărturisitoare

,,Dacă cineva va păzi cuvântul Meu, nu va vedea moartea în veac" (Ioan 8, 51).

Mărturisirea Ortodoxă

Portal de teologie și atitudine antiecumenistă

%d blogeri au apreciat: