Războiul din Ucraina va fi îndreptat împotriva lui Hristos şi a Bisericii Sale

Toate războaiele declanşate şi desfăşurate în cursul istoriei au fost absurde. Pentru niciunul nu poate fi găsită o justificare raţională. Doar partea care-şi apăra ,,sărăcia şi nevoile şi neamul’’ avea îndreptăţire în faţa lui Dumnezeu. Noi, românii, am fost mai mereu în această situaţie, exceptând cazurile când alţii ne-au târât în luptă, împotriva voii noastre.

Suntem în pragul unui război, care s-ar putea să fie al treielea mondial, cel despre care au profeţit Părinţii Bisericii. Este de mare trebuinţă să înţelegem cine sunt cei care vor declanşa această conflagraţie şi scopul major urmărit de aceştia. În acest sens, cel mai potrivit este să recurgem la textele Sfinte, mai exact la Cartea Apocalipsei:

1.,,Şi s-au închinat balaurului, fiindcă i-a dat fiarei stăpânirea; apoi s-au închinat fiarei, zicând: Cine este asemenea fiarei şi cine poate să se lupte cu ea! Şi i s-a dat ei gură să grăiască semeţii şi hule şi i s-a dat putere să lucreze timp de patruzeci şi două de luni. Şi şi-a deschis gura sa spre hule asupra lui Dumnezeu, ca să hulească numele Lui şi cortul Lui şi pe cei ce locuiesc în cer. Şi i s-a dat să facă război cu Sfinţii şi să-i biruiască, şi i s-a dat ei stăpânire peste toată seminţia şi poporul şi limba şi neamul’’ (Apocalipsa 13, 4-7).

2.,,Şi s-au suit pe faţa pământului şi au înconjurat tabăra Sfinţilor şi cetatea cea iubită. Dar s-a coborât foc din cer şi i-a mistuit’’ (Apocalipsa 20, 9).

Aceste  fragmente biblice descriu, cum nu se poate mai limpede, confruntarea între puterile întunericului, adică funesta triadă diavol – antihrist – proorocul mincinos papa, de o parte şi Dumnezeu cu Sfinţii Săi, de cealaltă parte. La început, prin îngăduinţă Dumnezeiască, Sfinţii vor fi biruiţi. În lupta finală, Însuşi Dumnezeu va interveni şi va mistui cu foc puterile diavoleşti, care au împresurat ,,tabăra Sfinţilor, cetatea cea iubită’’, adică Biserica Mântuitorului nostru Iisus Hristos.

Observăm că războiul ce stă să înceapă va avea loc între hotarele ţărilor ortodoxe: Ucraina, aparentul măr al discordiei, Rusia, Belarus, Romănia şi Republica Moldova. Acestea sunt ţinta sataniştilor care pregătesc din umbră conflagraţia care va urma. După cum spun Părinţii Bisericii, se vor pierde milioane de vieţi. Oamenii sacrificaţi de demenţii lumii trebuie să fie ortodocşi, căci războiul împotriva Bisericii Ortodoxe se va duce, deoarece sataniştii ar dori să o şteargă de pe faţa pământului. Aceasta este cheia în care trebuie înţelese intenţiile diabolice ale mai-marilor lumii, cei care vor provoca acest război. Războiul se coroborează logic cu încurajarea găştii de golani schismatici ai lui Epifanie şi ai lui Filaret şi, bineînţeles, cu acordarea tomosului de recunoaştere a acestora, emis de agentul american Bartolomeu  din Constantinopol. Pierderile imense se vor înregistra în rândurile populaţiei civile, adică ale credincioşilor ortodocşi. Pierderile militare vor fi minore şi nici nu vor mai conta. Părţile, zise beligerante, vor simula un conflict între ele, cu motivaţii şi pretexte inventate propagandistic. În fapt, ele vor avea un ţel comun, suprimarea credincioşilor ortodocşi.

Să ţinem seama că războiul se va desfăşura sub o comandă unică, aflată în Statele Unite. Şefii de state, guvernanţii, marii comandanţi militari sunt marionete legate cu fire nevăzute de mâinile celor care au provocat zisa pandemie, cu acelaşi scop declarat, reducerea populaţiei globului. Unde e comandă unică nu pot fi antagonisme. Disputele la nivel declarativ între conducătorii politici nu sunt decât simulacre, menite să ascundă adevărata stare de lucruri. În fapt, ei acţionează în deplin acord, se supun aceloraşi comandamente şi comenzi, nutresc aceaşi ură faţă de Hristos şi Biserica Sa, asemenea sataniştilor din vârful piramidei. Din această ecuaţie lipseşte aşa-zisul cel mai puternic om al planetei, Joe Biden, care joacă exact rolul unei momâi în mijlocul unui lan.

Ce avem noi de făcut în faţa iminenţei războiului? Nimic altceva decât ne îndeamnă Dumnezeu prin Sfânta Scriptură: ,,Moise a zis către popor: Nu vă temeţi! Staţi şi veţi vedea minunea cea de la Domnul, pe care vă va face-o El astăzi, căci egiptenii pe care-i vedeţi astăzi nu-i veţi mai vedea niciodată. Domnul are să Se lupte pentru voi, iar voi staţi liniştiţi’’ (Ieşire 14, 13-14). ,,Aşa zice Domnul către voi: Să nu vă temeţi, nici să vă înspăimântaţi de mulţimea aceasta mare, căci războiul nu este al vostru, ci al lui Dumnezeu’’ (Paralipomena 20, 15).

Presbiter Ioviţa Vasile

Publicitate

13 gânduri despre „Războiul din Ucraina va fi îndreptat împotriva lui Hristos şi a Bisericii Sale”

 1. ROexit urgent și declararea României că țară neutră.
  Declarație de neagresiune cu Rusia !
  Credință nestrămutată în Dumnezeu
  Cu Dumnezeu înainte 🙏

  Apreciază

  1. Va sustin in toate cele patru puncte. Primele doua par utopii, dar la Dumnezeu toate sunt cu putinta. Si tot Dumnezeu Dragutul, cum zic sibienii, are solutiile Sale pentru Romania. Noi sa fim la inaltimea asteptarilor Sale. Da, Doamne, asa sa fie.

   Apreciază

 2. Aspazia Oțel Petrescu
  Mărturisitoarea Domnului Hristos din cumplitele temnițe bolșevice
  09 Decembrie 1923-23 Ianuarie 2018
  Întemnițată timp de: 14 ani la: Mislea, Dumbrăveni, Miercurea Ciuc, Jilava, Botoşani, Arad
  „Noi l-am întâlnit pe Hristos viu și adevărat în vârful foamei, al setei, al frigului, al singurătății și al terorii de nedescris.”

  „O IUBIRE CARE DĂ TOTUL ȘI CARE NU CERE NIMIC. UN OM CARE POATE SĂ IUBEASCĂ ÎN FELUL ACESTA, ESTE INTANGIBIL”

  „-Doamna Aspazia, dacă va veni vreun război peste noi, cum credeți că va fi de data aceasta?

  -Va fi cumplit. Va fi așa cum ne spun și profețiile părintelui Cleopa. Va fi cernerea Apocalipsei prin potopul de foc. O dată pământul a fost curățat prin potopul de apă de foarte mari și multe blasfemii care se refereau la epoca zeităților și acum va fi curățat prin potopul de foc, curățat în așa manieră, încât va rămâne numai cincizeci la sută din omenire. Și asta se scrie clar, fără interpretare, în Noul Testament: „Din doi care sunt, unul se va lua, altul se va lăsa, din două care sunt, una se va lua, una se va lăsa”. Deci, noi suntem opt miliarde, patru miliarde sunt osândiți. Mă cuprinde jalea când mă gândesc la ei și zic așa cu cutremur: „Să nu fiu, Doamne, printre ei!”.

  Cum bine știți, astăzi se lucrează foarte mult la nanotehnologie. Nu-i o glumă. Nanoparticula va putea să înlocuiască conștiința omului, să creeze o celulă, o conștiință fără Dumnezeu. Deci, e destul să ne trimită în ADN, o nano-particulă care este invizibilă și ești afectat. Habar n-ai. Abia după ce începi să te transformi și vezi cum devii satanic, abia atunci îți dai seama că s-a întâmplat ceva cu tine. Vă dați seama ce înseamnă această tehnică? Dar diavolul a înțeles că omul nu poate fi demonizat prin tehnica terorii. Și atunci el spune: „Doamne, îl pun să aleagă cipul”…

  Se vorbește foarte intens despre nano-industrie. Odată m-am gândit dacă Dumnezeu a schimbat vreodată ceva din planurile Lui. În închisoare, noi am văzut cu ochii noștri și am experimentat cu trăirea noastră acest lucru. Noi ne rugam împreună și simțeam prezența lui Iisus, o simțeam ca pe o eliberare nespusă. Nu mai simțeam recluziunea, nu mai simțeam că suntem închise, scuipate, bătute, batjocorite, că trăim în murdărie și toate câte le puneau ei pe capul nostru. Nu simțeam nimic din toate acestea. Era lumină, era căldură, era bine, era frumos, era Iisus prezent între noi.”

  REVISTA ATITUDINI NR. 68

  Apreciază

 3. „Suferința este treaptă de iubire, nu este pedeapsă.”

  „Nici o frică să nu fie mai mare decât frica de Dumnezeu!”
  Mărturisitoarea temnițelor bolșevice Aspazia Oțel Petrescu

  „-Doamnă Aspazia, ați petrecut peste un deceniu în temnițele comuniste. Cum ați defini suferința?

  Aspazia Oțel Petrescu: Eu am fost întrebată: care este gândul cel mai temeinic cu care ați ieșit din închisoare? Și am spus, fără să ezit, două fraze: că suferința este treaptă de iubire, nu este pedeapsă, cum spunem noi; că noi așa zicem, de pildă, că boala este plata păcatului. Nu este adevărat, boala este dovada că iubirea lui Dumnezeu lucrează și ne curăță de zgura pe care păcatul a așezat‑o pe noi. Deci, din momentul când ajungi să înțelegi lucrul ăsta, ai o stare de bucurie și de împlinire nemaipomenită, pe care Părintele Bejan a numit‑o Bucuriile suferinței. Îți dai seama că de fapt Dumnezeu, în marea Lui bunătate, te scoate prin această suferință, prin acest dar care este un dar de iubire, de grijă a Bunului Dumnezeu. Vedeți, prin jertfa Mântuitorului orice părinte care are darul duhului Sfânt poate să ne ridice păcatele, dar urma păcatului rămâne. Pe aceea nu o poate ridica decât Bunul Dumnezeu; și El o ridică, dându‑ne această cale. Deci noi prin păcat am știrbit din opera divină care este creațiunea în întregimea ei. Ca să fie ca la început, cum a fost înainte de păcatul meu, eu trebuie să pun la loc ceea ce am luat prin greșeala mea. Lucrul acesta nu‑l pot face decât prin suferință.

  Și asta pentru că mi‑a arătat Mântuitorul Iisus că asta este problema omului, numai pe Cruce se poate șterge urma păcatului de orice fel. Și din clipa aceea, când înțelegi lucrul ăsta, noi când am ajuns să înțelegem lucrul ăsta, ne‑am însușit cu bucurie nespusă suferințele închisorii, ne‑am dat seama cât de mare este iubirea Domnului, măsurând‑o după amploarea suferinței care ni s‑a dat. Cu cât era mai mare, cu atât a fost mai multă grija Bunului Dumnezeu, ca să ne absolve total. Și din clipa aceea suferința a devenit prilej de iubire și prilej de bucurie.

  Al doilea gând pe care l‑am spus fără șovăire și mi‑a venit traducerea în cuvinte a acestui sentiment cu care noi am ieșit din închisori: Nici o frică să nu fie mai mare decât frica de Dumnezeu. De ce? Pentru că frica venită de la diavol este spaimă, este îngrozire, este o cale de tulburare și de suferință căreia nu ai cum să‑i faci față, pentru că diavolul este înfricoșător, într‑adevăr.

  Deci frica de el asta este. Frica de Domnul, însă, este frica de a nu ofensa o iubire perfectă, este de cu totul altă natură. Și în momentul când ai această grijă, ai această frică să nu ofensezi iubirea Celui Care Și‑a lăsat cerul și a venit pe pământ ca să vadă care sunt problemele omului, care sunt treburile pe care el nu le poate birui și cum poate să‑l ajute mai mult și mai bine, din momentul acela înțelegem într‑adevăr că nici o frică, oricât de spăimoasă ar fi, nu te poate tulbura, nu te poate clinti. Pentru că una este frica de a nu ofensa iubirea absolută și alta este frica de a nu te lăsa păcălit, îngenuncheat, umilit și până la urmă înhățat de cel nenumit. Deci acestea sunt cele două mari învățăminte cu care Dumnezeu ne‑a împodobit sufletele în închisoare. Să trăim suferința ca pe un dar de iubire și să nu ne fie frică decât de a nu ofensa această iubire absolută, desăvârșită.”

  Interviu cu Preasfințitul Macarie Drăgoi, Episcopul Europei de Nord-Lumea Credinței

  Apreciază

 4. Probabil pentru a impune popoarelor un guvern și un conducător global (antihrist),oculta plănuiește să regizeze pe lângă această falsă pandemie poate și un război mondial. Cu ținta principală de a lichida țările crestin-ortodoxe și nu numai. În țările care au o populație de peste 50% de creștin-ortodocsi , mulți oameni au refuzat să se vaccineze, practic oamenii refuză să accepte răutățile pe care regimul ocult încearcă să le impună .
  Oculta se luptă defapt cu oamenii de rând care refuză să se închine fiarei .
  Oculta deține controlul atât asupra clasei politice care este la conducerea SUA și Uniunea Europeană cât și asupra clasei politice care conduce Rusia și China.
  De aceea un eventual război dintre America și Rusia probabil că ar fi o diversiune criminală regizată de oculta in scopul globalizării,realizării imperiului planetar.
  Se vede de la o „poștă” că politica făcută de Rusia este „mână in mână”cu cea făcută de SUA și UE.
  Duma de stat a Rusiei plănuiește să introducă coduri QR pentru cetățenii ruși asemeni certificatelor verzi /de vaccinare introduse de SUA și UE.
  Rusia obligă subtil cetățenii să se vaccineze cu șarlatania de vaccin anti-covid preferabil cel rusesc Sputnik V, care nu este altceva decât Astrazeneca de la britanici, probabil au colaborat in secret împreună cu englezii și americanii pentru realizarea acelei otrăvi.
  Rusia joaca alaturi de China ,SUA și UE în scenariul diversiunii criminale al falsei pandemii covid.
  Regimul lui Putin de la ruși a construit mega moschee in Moscova .
  Tot Putin a declarat public că are prieteni sodomiți (homosexuali).
  Este adevărat că politica lui Putin de la ruși este puțin mai moderată in ceea ce privește propaganda degenerată ,probabil pentru că rușii sunt oameni cu frică de Dumnezeu , sunt creștini-ortodocsi. La ruși nu se poate promova degenerarea in halul cum este promovată în Occident din cauza populației ortodoxe .
  De aceea politica lui Putin de la ruși încearcă să degenereze poporul rus , cât poate de mult, dar se lovește de ortodoxie.
  De accea regimul lui Putin pare mai moderat, dar el nu este defapt este „mână în mână” cu cel din SUA și UE.

  Apreciază

 5. Cine v-a zis ca o sa fie razboi in Ukraina acum?Nu in Ukraina acum.Acum in Georgia va fi razboi.Ziceti-le georgienilor sa-si faca cele de cale si sa plece din tara lor ACUM!E chestiune de ore!!

  Apreciază

 6. Tancurile aduse de rusi din Siberia sunt pt Georgia si pt a sparge flancul georgian pt a patrunde in jos cu armatele spre Iran-Israel.Cum e zicala aceea:”nu e pt cine se pregateste ci e pt cine se nimereste”.Rugati-va cu durere pt Georgia.

  Apreciază

 7. Razboiul profetit parca avea inceput in conflictul dintre Turcia si Grecia, dar sa vedem. La Schimonahia Nila sau Macaria am citit ca: atunci cand se vor lua de copii, atunci o sa intervina Dumnezeu. La cate demonisme se intampla de cateva zeci de ani in lume, parca e nevoie sa vina ceva sa curateasca lumea, sa mai respire si ea linistit pentru un timp, dar evident ca nu ne dorim un razboi, pentru ca…va fi extrem de nimicitor (poate putin spus). Eu ma mai gandesc la cuvintele Mantuitorului cand spune sa nu ne temem cand vom auzi de asemenea momente, dar eu sunt realist si imi este frica, recunosc. Dar intrebarea e: de ce porneste tocmai de la rusi? cand ei parca nu ar fi controlati de oculta in totalitate. Se poate vedea aici ca daca va fi acest razboi pornit de rusi, le-au dat planurile peste cap masonilor ? Ei care aveau alte planuri de viitor, poate. Daca incepea dintr-o alta tara controlata de oculta, mai ziceam ca ei au declansat aceasta, prin marioneta locala, numita presedinte/prim-ministru. Cum am citit ca Erdogan/turcii au planul facut din 2014 sa atace Grecia

  Apreciază

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Noul Daniel Vla - Ortodoxie, Țară, Românism

Creștinism ortodox, sfinți, națiune, eroism, istorie…

Ortodoxia Jertfitoare

"Ortodoxie minunată, mireasă însângerată a lui Hristos, niciodată nu ne vom lepăda de tine noi, nevrednicii, şi dacă o vor cere situaţia şi timpurile, învredniceşte-ne să vărsăm pentru tine şi ultima picătură de sânge". - Stareţul Efrem Filotheitul din Arizona

Ortodoxia mărturisitoare

,,Dacă cineva va păzi cuvântul Meu, nu va vedea moartea în veac" (Ioan 8, 51).

Mărturisirea Ortodoxă

Portal de teologie și atitudine antiecumenistă

%d blogeri au apreciat: