Companie selectă pentru ecumeniştii români în Consiliul Mondial Babilonic. Biserica îi dezavuează şi le cere să nu vorbească în numele ei

Pentru cei care nu stiu cine a iesit de fapt din Biserica prin ecumenism va prezint cuvintele Sf.Mitropolit Filaret Voznesenski:
„,Cât despre comentariile aparţinând acelor indivizi ,,intelectuali”, trebuie să spun că nu Biserica este cea care a rămas în urma vremurilor, ci ei sunt cei care au fugit cine ştie pe unde!”

,,La ce nebunie a ajuns acum omenirea! Nu e greu să tragi această concluzie dacă observi ce se petrece în lume. A existat o relatare de presă de curând care spunea că organizaţia aşa-numitului Consiliu Mondial al Bisericilor – care include aproape toate confesiunile creştine şi Bisericile Ortodoxe, cu excepţia uneia – adică a Bisericii Ruse din Afara Graniţelor – a primit ca membru cu drepturi depline un nou ordin religios care slujeşte lui satana! Satanismul a fost îmbrăţişat în interiorul Consiliului Mondial al Bisericilor!

Prin urmare, aceasta înseamnă că nefericita persoană care este la cârmuirea acestei învăţături înspăimântătoare şi nelegiuite – satanismul, va fi aşezată la aceeaşi masă cu reprezentanţii credinţelor creştine, ajutând la formularea credinţei şi a slujbelor ecumenice care vor trebui să nu deranjeze pe nimeni! Aceasta înseamnă că CMB şi-a asigurat un nou tovarăş de arme, un nou coleg – cârmuitorul acestui satanism dement.

Dealtfel, în treacăt fie spus, după cum am afirmat anterior, aproape toate Bisericile Ortodoxe s-au alăturat Consiliului Mondial al Bisericilor, cea mai recentă fiind intrarea parţială cea a Bisericii roşii americane de factură sovietică care există deja de ceva ani.

Toate aceste evoluţii ne fac să ne întrebăm negreşit – şi acum încotro? La asemenea nebunie a ajuns omenirea! Şi se tot plâng că Biserica nu poate ţine pasul cu ei. Dar cu ce să ţină pasul? Vă repet – nu Biserica este cea care a rămas în urma vremurilor, ci aceşti oameni şi-au născocit noul lor stil de viaţă. Ei sunt cei care au fugit din Biserică cine ştie pe unde iar sfârşitul lor va fi înspăimântător!”

 Text selectat de Ioan Delabucureşti

Din înţelepciunea Părinţilor. Cuviosul Proclu Nicău: „Nimica sunt, nimica pot, nimica am”


Până la urmă, tot smerenia este vârful tuturor virtuţilor. Dacă cineva are fapte bune şi n-are smerenie, se răstoarnă din căruţă; este în primejdie. Unii n-au fapte bune, dar au smerenie, căinţă, păreri de rău, pe aceia îi mântuieşte Bunul Dumnezeu mai mult ca pe aceia care au fapte bune şi li se pare că au ceva.

Un bătrân s-a rugat Bunului Dumnezeu întrebând ce fapte să mai facă, ca să se mântuiască. Şi i s-a arătat îngerul şi i-a zis: „Aşa să te mântuieşti, dacă cugeţi astea: nimica sunt, nimica pot, nimica am”. Şi aceste cuvinte, tot un cuvânt sunt: smerenia. Şi cine se smereşte, caută să fugă de tulburări… În viaţa de obşte, de tulburări nu poţi fugi; numai atâta: să ţii gura închisă, să zici: „Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine păcătosul…”, şi să răspunzi numai strictul necesar; cât este nevoie.

Atâta am sporit în mănăstire: cât am ascultat de altul.

(Părintele Proclu Nicău, Lupta pentru smerenie şi pocăinţă, Editura Agaton, p. 44 )

Selecţie şi editare: Dr. Gabriela Naghi

Sfântul Nicodim Aghioritul: Ca să ajungi la biruinţă, te sfătuiesc, nu te teme, nu te descuraja şi nu lepăda armele!

Dumnezeu a înzestrat voia noastră cu o perfecţiune aşa de mare şi o putere aşa de covârşitoare încât, chiar de s-ar înarma împotriva ei toate simţurile, toţi demonii şi toată lumea, şi ar lupta în contra ei cu putere, totuşi, voinţa noastră poate, cu toată libertatea să le dispreţuiască.

Iar dacă uneori mintea născocitoare a vrăjmaşilor şi pofta ta iraţională te asediază cu aşa putere încât ţi se pare că nu eşti în stare să faci nici o lucrare spirituală împotriva lor, ca să ieşi la biruinţă, te sfătuiesc, nu te teme. Nu te descuraja în astfel de împrejurări şi nu lepăda armele, ci întreprinde această expediţie curajoasă împotriva lor şi zi vrăjmaşilor (nu mă retrag din luptă, nu părăsesc bătălia), că „Domnul este lumina şi mântuirea mea, de cine mă voi teme? Domnul este apărătorul vieţii mele, de cine mă voi înfricoşa?” (Psalmi 26, 1).

Deci, dacă cineva care are vrăjmaşi care-l apasă şi, nefiind în stare a-l lovi de-a dreptul, îl atacă pe la spate ori dintr-o parte ca să poată fi capabil a-l lovi şi din faţă, tot aşa fă şi tu: adună-ţi gândurile şi recunoaşte că eşti nimic şi că nu poţi nimic; şi tu, alergând către Dumnezeu Cel atotputernic, cheamă-L cu nădejde tare şi cu lacrimi fierbinţi, împotriva patimilor care se luptă cu tine, zicând:
„Doamne ajută-mi, Dumnezeul meu, fii mie ajutor, Iisus al meu, ajută-mi; judecă, Doamne, pe cei ce-mi fac strâmbătate; luptă împotriva celor ce se luptă cu mine. Apucă arma şi pavăza şi scoală-Te întru ajutorul meu.Scoate sabia şi închide calea celor ce mă prigonesc (Psalmul 34, 1-3). Binecuvântată Născătoare de Dumnezeu, ajută-mi a nu fi robit de vrăjmaşi”.

(Nicodim Aghioritul, Războiul nevăzut, Editura Egumenița, Galați, p. 44)

Selecţie şi editare: Dr Gabriela Naghi

Începutul unui nou an de lupte – GHIDUL ORTODOXULUI NAȚIONALIST

La mulți ani, fraților!

A început un nou an de lupte cu sistemul antihristic… Cu Dumnezeu înainte!

Pentru acest început de an, am alcătuit un scurt ghid al luptătorului ortodox naționalist.

GHIDUL ORTODOXULUI NAȚIONALIST

1- Să iubești în această ordine: Dumnezeu, Țara, Familia, ceilalți oameni.

2- Să cunoști Ortodoxia (Creștinismul) și să știi că aceasta este singura credință mântuitoare, iar toate celelalte sunt religii și credințe greșite.

3- Să știi că ai datoria să aperi Credința Ortodoxă, având ca reper Sfânta Scriptură (Biblia), canoanele Sfintelor Sinoade ortodoxe și scrierile Sfinților Părinți.

4- Să-ți aperi Țara și integritatea statului român luptând pentru recuperarea acestuia din mâinile globaliștilor sataniști.

5- Să aperi valorile, tradițiile și demnitatea neamului românesc.

6- Să ai ca lege fundamentală, din punct de vedere juridic, Constituția României, după Sfânta Scriptură, canoane și scrierile Sfinților Părinți.

7- Să NU renunți la libertatea pe care ți-a dat-o Dumnezeu și pe care ți-o garantează Constituția, Declarația Universală a Drepturilor Omului și alte tratate internaționale.

8- Să NU te vaccinezi cu vaccinurile globaliștilor sataniști, căci sunt făcute pentru reducerea populației lumii și pentru alterarea structurii genetice a omului, iar în plan spiritual constituie, din mai multe puncte de vedere, LEPĂDARE de Hristos Dumnezeu.

9- Să NU accepți codul QR (așa-numitul certificat verde/covid), să Nu-l ceri sau să Nu-l folosești, căci conține numărul fiarei de care se vorbește în capitolul 13 din Apocalispă (sfârșitul Noului Testament). Cele 3 pătrate din colțuri sunt citite de sistemul informatic ca 666. Folosirea codului QR sau acceptarea lui pentru a reprezenta persoana umană în relațiile de vânzare-cumpărare, accesul la diferite servicii sau pentru a circula reprezintă supunere în fața sistemului antihristic și LEPĂDARE de Hristos.

10- Să nu accepți să fii termoscanat, căci acesta este un „antrenament” pentru obișnuirea oamenilor  să le fie scanat codul QR sau eventualul cip implantat sub piele.

11- Să nu accepți testarea, mai ales prin metote invazive (în nas care pot dăuna sănătății), întrucât toate testele existente pe piață pot da erori și prin contabilizarea frauduloasă a rezultatelor întrețin plandemia sataniștilor globaliști.

12- Să nu accepți masca, măcar în fața lui Dumnezeu, la biserică. Să nu cazi în apostazie și iconoclasm „sărutând” icoanele sau sfintele moaște cu acest instrument al sclaviei pe față.

13- Să folosești, pe cât posibil, doar bani lichizi, știut fiind faptul că acceptarea cardurilor bancare reprezintă încurajarea sistemului antihristic să implementeze digitalizarea totală a societății și includerea banilor (deveniți doar electronici), identității și a altor informații personale într-un cod QR, cip implantat, tatuaj electronic sau alt fel de pecete antihristică.

14- Să nu accepți acte de identitate cu cip electronic, căci și acestea conțin numărul fiarei și reprezintă persoana în realațiile cu diverse instituții și fac parte din același plan de digitalizare și control total al omenirii.

15- Să-ți îmbunătățești imunitatea prin consumul de alimente, vitamine și suplimente naturale.

16- Să folosești medicamente alternative în caz că te îmbolnăvești de vreo formă a așa-zisei boli Covid, cât mai repede în faza incipientă a bolii și să eviți internarea în spitalele morții controlate de sistem.

17- Să nu dai crezare presei oficiale plătite cu bani grei pentru a face reclamă vaccinurilor satanice și cifrelor mincinoase privind îmbolnăvirile sau morții din cauză de așa-zis Covid.

18- Să te rogi cât mai mult, să te spovedești și să te împărtășești cât mai des la un preot ortodox.

19- Să fii pregătit oricând de moarte, iar dacă rânduiește Dumnezeu să mori, să te străduiești SĂ MORI ÎN LUPTĂ cu păcatul și cu sistemul antihristic.

20- SĂ LUPȚI CONTINUU, dacă îți dă Dumnezeu zile, pentru Ortodoxie, Țară/Neam, Familie, împotriva păcatului și a sistemului antihristic!

Daniel Vla

Sfântul Cuvios Paisie Aghioritul: Unii apucă pe o cale greșită pentru că n-au cine să-i ajute. Însă Dumnezeu nu-i lasă!

-Părinte, se poate ca unul să trăiască în nepă­sare, dar cu toate acestea, să mărturisească (pe Hristos) cu curaj atunci când i se dă prilejul?

-Pentru ca un om să facă aceasta, trebuie ca ini­ma lui să aibă bunătate, duh de jertfă. De aceea am spus să se cultive noblețea, duhul jertfei. Unul să se jertfească pentru celălalt.
Vă aduceți aminte de Sfân­tul Bonifatie și de Sfânta Aglaida? Sfântul Bonifatie era robul nobilei Aglaida, dar și robit de dragostea stăpânei lui. Duceau în Roma acea viață vrednică de plâns (păcătuiau trupește împreună), dar când stăteau să mă­nânce, mintea lor mergea la săraci. Alergau să dea mai întâi mâncare la săraci și după aceea mâncau și ei. Cu toate că erau stăpâniți de patimi, aveau bunătate și îi durea inima pentru săraci. Aveau duh de jertfă, de aceea Dumnezeu i-a ajutat. Și Aglaida, deși trăia o viață păcătoasă, îi iubea pe Sfinții Mucenici și se interesa de sfintele moaște. I-a spus lui Bonifatie să meargă cu alți slujitori ai ei în Asia Mică, ca să adune și să cumpere sfinte moaște ale Mucenicilor și să le aducă la Roma. Iar acela i-a spus zâmbind: „Dar dacă-ți vor aduce și moaștele mele, le vei primi?”. „Nu glumi cu acestea”, îi spune aceea.

Când a ajuns în Tars și s-a dus în arenă ca să cumpere sfintele moaș­te, privea la muceniciile creștinilor și îndată a fost mișcat de statornicia lor. A alergat, a sărutat legătu­rile și rănile lor și le-a cerut să se roage ca să-l întă­rească Hristos și pe el să mărturisească în public că este creștin. Așadar, a mărturisit și el în arenă, a pri­mit nevoință mucenicească, iar însoțitorii lui i-au cumpărat moaștele și le-au adus la Roma, unde înge­rul Domnului a înștiințat-o pe Aglaida de întâmplare. Astfel s-a împlinit ceea ce prorocise Bonifatie zâm­bind, înainte de a pleca din Roma. Apoi, femeia, după ce și-a împărțit averea, a trăit în nevoință și sărăcie încă 15 ani și s-a sfințit (pomenirea lor se prăznuiește la 19 decembrie). Vedeți, nu fuseseră ajutați, de aceea mai înainte fuseseră atrași spre rău și apucaseră pe o cale greșită.
Însă aveau duh de jertfă și de aceea Dumnezeu nu i-a lăsat până în sfârșit.

(Sfântul Cuvios Paisie Aghioritul, Cuvinte duhovnicești. Volumul II. Trezvie duhovnicească, Editura Evanghelismos, București, 2011, p. 257-258).

Selecţie şi editare: Dr. Gabriela Naghi

În inima smerită Se odihnește cu blândețe Duhul Domnului

Precum fără Credință e cu neputință să ne mântuim, la fel și fără smerenie. Dar și credința și toate celelalte lucrări bune nu sunt de folos fără smerenie. Căci până și diavolii cred și se înfricoșează, mărturisesc că Fiul lui Dumnezeu este Dumnezeu adevărat, dar nu le e de folos pentru că nu au smerenie. Omul care are smerenie are lucrări bune, Îl are în el pe Dumnezeu, Duhul Sfânt, cum zice autorul Proverbelor: În inima smerită Se odihnește cu blândețe Duhul Domnului. În inima tulburată (a celui mândru), locuiește diavolul.

Proorocul David, după ce din mândrie a căzut în cele două păcate de moarte, preacurvia și uciderea, și s-a pocăit, a plâns, a privegheat, a postit, nu a spus că a fost izbăvit de Domnul pentru că s-a pocăit, a plâns și a postit, ci a spus: M-am smerit și Domnul m-a izbăvit. Cine nu se smerește, nici nu se pocăiește. Cel mândru nu se pocăiește niciodată, dar și dacă se pocăiește, pocăința lui nu este reală, adevărată, sinceră, ci este mincinoasă. Dacă se roagă și postește sau face vreun bine, pe toate le face cu falsitate, cu prefăcătorie, ca și fariseii, ca să-l vadă ceilalți oameni…

Deoarece smerenia este o virtute atât de mare și fără ea nu putem să ne mântuim, să aruncăm cu toții mândria cea diavolească și să dobândim dumnezeiasca smerenie, pe care înțeleptul Isaac Sirul o numește veșmânt dumnezeiesc, întrucât cu aceasta s-a îmbrăcat Unul-Născut Fiul și Cuvântul lui Dumnezeu-Tatăl, coborând din Ceruri pe pământ pentru mântuirea noastră.

(Părintele Filotei Zervakos, Mărturisirea credinței ortodoxe, Editura Bunavestire, Galați, 2003, p. 34)

Selecţie şi editare: Dr. Gabriela Naghi

Sf. Ierarh Silvestru, Papă al Bisericii Romei

Sfântul Silvestru a păstorit turma dreptcredincioasă a Romei, ca Episcop al Romei, între anii 314-335. Era vremea domniei Sfântului Constantin cel Mare. Credincioşii mai puţin familiarizaţi cu Istoria Bisericii s-ar putea întreba, nedumeriţi, de ce un papă al Romei este cinstit ca Sfânt în Biserica Ortodoxă? Vom spune, dintru început, că până în anul 1054, cei care acum sunt catolici făceau parte din Biserica lui Hristos. În anul amintit, un cardinal, Humbert, trimis al papei la Constantinopol, a depus anatema împotriva Bisericii pe altarul Sfintei Sofia, ceea ce a constituit ruperea celor din Apus de trupul tainic al lui Hristos. Zadarnic au ridicat această anatemă Patriarhul din Constantinopol Atenagora şi papa Paul al VI-lea, unirea cu catolicii nu s-a făptuit, deoarece cauzele rupturii, numeroasele erezii catolice, sunt păstrate, în continuare, de apuseni. Aceştia nu au renunţat la erezii, ci, dimpotrivă, le-au adăugat altele noi.

Papa Silvestru a păstorit cu vrednicie  Biserica Romei cu mult înainte de a se produce schisma (ruptura) între Biserica Ortodoxă şi apuseni. Cărţile bisericeşti au păstrat faptul că evreii vremii, ca de altfel din toate vremurile, s-au arătat mari vrăjmaşi ai Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Astfel, după ce Constantin cel Mare a crezut în Hristos şi s-a botezat, evreii necredincioşi au venit la mama acestuia, Sfânta Elena, spunându-i cu multă făţărnicie: ,,Bine a făcut împăratul, fiul tău, că a lăsat păgânătatea şi a răsturnat templele idoleşti; însă rău a făcut de a crezut în Iisus şi-L cinsteşte ca pe Fiul lui Dumnezeu şi adevăratul Dumnezeu, căci Acela a fost un iudeu şi vrăjitor, înşelând pe popor cu năluciri vrăjitoreşti, iar Pilat, muncindu-L ca pe un făcător de rele, L-a spânzurat pe lemn. Iar dacă împăratul a căpătat sănătate, aceasta nu s-a făcut prin puterea Lui, ci cu darul lui Dumnezeu, Care a zidit cerul şi pământul. Deci se cuvine ţie, Împărăteasă, să abaţi pe fiul tău de la o rătăcire ca aceasta, ca nu cumva, supărându-Se Dumnezeu Cel Preaînalt, să se întâmple ceva rău împăratului’’.

Împotriva acestor hule drăceşti s-a ridicat Sfântul Episcop Silvestru al Romei, care a vădit viclenia şi necredinţa evreilor şi a apărat Dumnezeirea Mântuitorului nostru, nu numai prin cuvântul adevărului, dar şi prin minuni care au deschis ochii multor evrei, aduşi de el la Dreapta Credinţă. Acestea, şi multe altele, sunt temeiurile pentru care Sfântul Silvestru a fost chemat de Dumnezeu în ceata Sfinţilor Săi, în Biserica biruitoare din ceruri, unde se roagă pentru biruinţa Bisericii pământeşti şi pentru binele lumii întregi (După Vieţile Sfinţilor pe ianuarie, Ed. Mănăstirea Sihăstria, 2006, p.45-60).

Presbiter Ioviţa Vasile

Noul Daniel Vla - Ortodoxie, Țară, Românism

Creștinism ortodox, sfinți, națiune, eroism, istorie…

Ortodoxia Jertfitoare

"Ortodoxie minunată, mireasă însângerată a lui Hristos, niciodată nu ne vom lepăda de tine noi, nevrednicii, şi dacă o vor cere situaţia şi timpurile, învredniceşte-ne să vărsăm pentru tine şi ultima picătură de sânge". - Stareţul Efrem Filotheitul din Arizona

Ortodoxia mărturisitoare

,,Dacă cineva va păzi cuvântul Meu, nu va vedea moartea în veac" (Ioan 8, 51).

Mărturisirea Ortodoxă

Portal de teologie și atitudine antiecumenistă