Cuviosul Părinte Efrem Filotheitul din Arizona: Dumnezeu a îngenuncheat înaintea omului!

„S-a smerit pe Sine”…
Dumnezeul nostru, așa cum este nesfârșit și necuprins în măreția Sa, tot la fel de nesfârșit și necuprins este și în smerenia Sa. S-a smerit pe Sine până la sfârșit și a luat Trup omenesc. „Cuvântul Trup S-a făcut și S-a sălășluit întru noi”, scrie Evanghelistul Ioan , și a devenit om desăvârșit, ca să ne izbăvească de păcat. Pentru un om de lut, pentru un neascultător și un trădător, care a devenit vas al patimilor și al demonilor, S-a pogorât întreaga Sfântă Treime și Fiul S-a spânzurat pe Cruce.

Ne-a cercetat ca să ne facă prieteni și fii ai lui Dumnezeu prin renaștere, în vreme ce păcatul ne făcuse străini și vrăjmași ai Săi. S-a apropiat de noi, ne-a însoțit, ne-a cunoscut într-un oarecare fel omenesc cine suntem, ne-a compătimit ca pe niște oameni omorâți de păcat, răniți cu răni urâte, pline de duhoare. Nu S-a scârbit de noi, ci S-a încins cu ștergarul, a îngenuncheat și ne-a spălat picioarele. Dumnezeu a îngenuncheat înaintea omului! Creatorul înaintea creaturii! Cel fără patimă înaintea celui pătimaș! Cel Curat înaintea celui întinat! A spălat picioarele trădătorului Său! Nu S-a scârbit de el, deși știa că avea să-L trădeze. Nu putea să-l oprească? Desigur, căci ce este cu neputință la Dumnezeu? Și totuși îl lasă liber, după voința și alegerea sa. Și îndură toată această nedreptate. Nesfârșită este dragostea Lui, smerenia și răbdarea Lui. Și toate acestea, ca să ne arate calea ce duce la Dumnezeu, și anume smerenia.

(Arhim Efrem Filotheitul, Fragment din cartea Arta mântuirii, Editura Evanghelismos)                                                                   

Selecţie şi editare: Dr. Gabriela Naghi

,                                                     

8 gânduri despre „Cuviosul Părinte Efrem Filotheitul din Arizona: Dumnezeu a îngenuncheat înaintea omului!”

 1. Este trebuinţă de multă rugăciune
  Sfântul Cuvios Paisie Aghioritul

  Odinioară, mai înainte ca cineva să întreprindă ceva, dacă era om vieţuitor în lume, mai întâi se gândea, iar dacă era om duhovnicesc se gândea şi se ruga. In vremea noastră chiar şi oamenii “duhovni­ceşti” nu numai că nu se roagă, dar nici nu se mai gân­desc. Şi mai ales acum când apar probleme serioase, aceştia fac experienţe pe lume. In toate cazurile, înainte de a acţiona, să ne întrebăm: “Oare am gândit bine la aceasta? M-am rugat pentru aceasta?”.

  Atunci când cineva acţionează fără să gândească şi fără să se roage, acţionează satanic. Şi iată, adesea, mulţi creştini prin modul în care acţionează nu Il lasă pe Dumnezeu să intervină. Unii ca aceştia cred că ei sin­guri le vor reuşi pe toate. In timp ce chiar şi cel necre­dincios spune uneori “Va avea grijă Dumnezeu”, aceştia nu spun nici măcar aşa ceva.

  (…) Cu smerenie şi rugăciune se îndreaptă toate cele neîndreptate. Astăzi trăim în anii Apocalipsei. Nu este nevoie ca cineva să fie prooroc pentru ca să înţeleagă aceasta. Lucrurile înaintează tac-tac. Ce ne aşteaptă nu ştim. Toată această situaţie ce s-a înstăpânit ne vorbeşte în acest sens. De aceea cu atât mai mult acum trebuie să ne sprijinim mai mult pe rugăciune şi să luptăm împo­triva răului prin rugăciune. Singura soluţie aceasta este.
  Să-L rugăm pe Dumnezeu să-I fie milă de făptura Sa, deşi nu suntem vrednici de milă.

  Nu va mai exista nici o oprelişte. Fiecare va face ceea ce îi va spune gândul său. Se va întâmpla ceea ce spune Sfântul Cozma: “Vei umbla multă vreme ca să afli un om. Iar cei care vor trăi, vor mânca din linguri de aur”. Unora, desigur, le spune gândul: “Dacă proorociile se vor îm­plini întocmai, la ce va folosi rugăciunea?”. Dumnezeu ştie că astfel se vor desfăşura lucrurile, dar noi facem rugăciune pentru ca un rău să fie mai puţin dureros şi să nu se întindă.
  De aceea se spune şi în Evanghelie că pentru cei aleşi se vor scurta zilele. Intr-un război, de pildă, cu puterea rugăciunii se face o minune prin care se izbăvesc mai mulţi, sunt mai puţine victime şi astfel oamenii se folosesc duhovniceşte, cred şi se schimbă în înţelesul cel bun.

  Lucrurile sunt serioase. Minune este faptul că până acum lumea n-a sărit încă în aer. Dumnezeu să ne mi­luiască, pentru că lumea depinde de trei-patru per­soane. Soarta lumii stă în mâinile câtorva smintiţi.
  Paremia spune: “Caii dau cu copitele şi puii de găină mor”. Aşa este. Când se iau la ceartă statele mari, cele mici, sărmanele, sunt nedreptăţite. Cele mari îşi dau cu copitele şi distrug pe cele mici. Este trebuinţă de multă rugăciune, multă rugăciune, ca Dumnezeu să lumineze pe cei mari, pentru că, dacă vor, pot distruge lumea. Dumnezeu cunoaşte multe moduri prin care să le dea şi acestora puţină luminare.
  Dacă Dumnezeu luminează, dă unul o poruncă şi se schimbă toate.

  Cuviosul Paisie Aghioritul, Trezire Duhovniceasca, Ed. Evanghelismos, Bucuresti, 2003

  Apreciază

 2. Strâmtă este calea celor care Îl iubesc pe Dumnezeu
  Sfântul Ioan din Kronstadt

  Observaţi un fenomen interesant în natură. Când sădeşti o plantă într-un ghiveci mai mare sau într-un ciubăr, ea îşi dezvoltă îndeosebi rădăcinile. Sloboade în adânc mai multe ramificaţii, în schimb partea de la suprafaţă se dezvoltă mai puţin, dă ramuri, frunze şi flori sărace. Când sădirea se face într-un ghiveci mai mic, atunci şi rădăcina care se formează va fi mai mică, planta creşte repede în sus, dă frunze şi flori frumoase (dacă e dintre acelea care dau flori).
  Oare nu se întâmplă aşa şi cu omul? Când trăieşte având de toate, nestingherit, în belşug şi satisfacţii, sporeşte în cele de jos, ale pântecelui, sufletul însă îi rămâne chircit, sterp la fapte bune. Când trăieşte în constrângere, în sărăcie, boală, necazuri, supărări, într-un cuvânt, când partea animalică îi este obligată la anumite privaţiuni, creşte duhovniceşte, dă flori de virtute, se maturizează, aduce roade bogate.
  De aceea, strâmtă este calea celor care Îl iubesc pe Dumnezeu.

  Sfântul Ioan din Kronstadt, Viaţa mea în Hristos, Editura Sophia, Bucureşti, 2005, pp. 241-242

  Apreciază

 3. Globaliștii, prin OMS, urmăresc să preia controlul asupra sistemelor de sănătate din întreaga lume

  Cabala globalistă plănuiește să acapareze sistemele de sănătate din întreaga lume, prin adoptarea unui tratat internațional pentru gestionarea pandemiilor, care să facă din Organizația Mondială a Sănătății unicul factor de decizie pe probleme pandemice.De asemenea, OMS ar avea în plan preluarea controlului asupra sistemelor de sănătate la scară mai largă. Tedros Adhanom Ghebreyesus a declarat că „prioritatea sa principală” din calitatea de director general al OMS este de a conduce lumea spre un sistem de acoperire medicală universală.Sub pretextul protejării împotriva infectării, cabala globalistă a justificat atacuri fără precedent la adresa democrației, a libertăților civice și individuale, inclusiv a dreptului de a alege propriul tratament medical. Acum, OMS se pregătește să își permanentizeze poziția de lider pe probleme pandemice și să și-o extindă până la sistemele de sănătate din fiecare țară. Obiectivul este implementarea unui sistem de asistență medicală universală, organizat de OMS ca parte a Marii Resetări. Dacă acest tratat va fi ratificat, OMS va fi abilitat să impună vaccinarea obligatorie și pașapoarte de sănătate, iar decizia sa va avea prioritate în fața legilor naționale. Având în vedere că OMS și-a schimbat definiția „pandemiei”, înlocuind-o cu „o epidemie mondială a unei boli”, eliminând criteriul morbidității ridicate, aproape orice afecțiune ar putea fi făcută să se încadreze în această definiție, inclusiv obezitatea.
  [..]

  Următoarea mutare a globaliștilor

  Într-un articol din 18 februarie 2022, dr. Peter Breggin, autorul cărții „COVID-19 and the Global Predators: We Are the Prey” / „COVID-19 și prădătorii globali: Noi suntem prada”, a avertizat că următoarea mutare în războiul globaliștilor împotriva umanității este de a prelua controlul asupra sistemelor de sănătate din întreaga lume:

  „Am descoperit care este următoarea mutare – deja în desfășurare – a prădătorilor globali în atacurile lor din ce în ce mai violente la adresa libertății individuale și politice. Următorul mare asalt asupra libertății umane constă în preluarea, pe cale legală, a sistemelor naționale de sănătate de către Organizația Mondială a Sănătății (OMS). Acest atac tăinuit – susținut de la început de multe țări – va fi pus în aplicare pe deplin din 2024, dacă nu va fi expus și combătut rapid! … Influența comuniștilor chinezi asupra OMS este una puternică, de mai bine de un deceniu, iar partidul a reușit să-l investească în funcție pe Tedros fără nicio concurență. El a devenit primul și singurul director general care nu este medic, fiind în schimb un politician comunist. Acum, directorul general al OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus – cunoscut simplu ca Tedros – și-a anunțat planurile de a prelua conducerea tuturor sistemelor de sănătate din lume.

  În timp ce se adresa Comitetului Executiv al OMS, în data de 24 ianuarie 2022, directorul general Tedros și-a expus planul privind sănătatea globală, inclusiv prioritatea sa supremă pentru acest proiect uriaș: „A cincea prioritate este consolidarea urgentă a OMS ca autoritate principală și directoare în domeniul sănătății globale, așezată în centrul arhitecturii globale a sănătății”. Cuvintele de încheiere ale lui Tedros din discursul său în fața comitetului executiv sunt înfiorătoare prin grandiozitatea lor, fiind un ecou al îndemnurilor marxiste adresate de Stalin, Mao sau Xi Jinping unor mulțimi entuziaste:
  „Suntem o singură lume, avem o singură sănătate, suntem o singură Organizație Mondială a Sănătății.”

  „Tedros încearcă să devină un super-Fauci pentru întreaga lume și, la fel ca Fauci, o va face în numele prădătorilor globali”, conchide Breggin.

  O analiză a dr. Joseph Mercola

  traducere: Iustina Filimon ActiveNews

  Apreciază

 4. Legea marţială o să fie parte a procesului de tranziţie, chipurile pentru a face faţă problemelor de colaps economic. Poate un colaps în lanţul de aprovizionare cu alimente, din cauza unei colaps în lanţul de aprovizionare cu energie.

  👇
  se vorbeşte deja de cote de carbon, cum ar fi raţionalizarea benzinei în timp de război. Nu numai că veţi plăti taxe pe energie, dar cantitatea de energie pe care o puteţi consuma va fi stabilită prin directivă guvernamentală. Vi se vor emitecredite de carbon, pe care le puteţi folosi pentru condus, pentru încălzire, sau în cazuri rare, pentru călătoriile cu avionul.De asemenea, în Marea Britanie, autostrăzile încep să fie electrificate,pentru a se putea urmări kilometrii parcurşi, ca dvs. să fiţi taxaţi în consecinţă sau penalizaţi dacă depăşiţi limita.
  Dar de fapt, regimul de carbon nu are nimic de-a face cu clima sau cu durabilitatea. Este vorba doar de a microadministra fiecare aspect al vieţii noastre şi fiecare aspect al economiei.

  În schimb, introduc obligativitatea biocombustibililor şi ne vând maşini electrice, care nu mai sunt sustenabile sau eficiente din punct de vedere al emisiilor de carbon, faţă de autovehiculele standard. Într-adevăr, scopul real din spatele biocombustibililor este genocidul. Cu preţuri la produsele alimentare legate de preţurile la energie, şi terenurile agricole transformate din producţie de alimente în producţie de combustibil, rezultatul poate fi doar o creştere masivă a foametei din lumea a treia. Depopularea a fost mult timp un obiectiv declarat în cercurile elitei, iar dinastia Rockefeller a fost frecvent implicată în proiecte eugenice de diferite tipuri.

  Când puterile sunt arbitrare, atunci nu mai trăim sub principiul statului de drept nici pe plan intern, nici internaţional. Trăim sub dominaţia oamenilor, la fel ca într-o dictatură, sau într-un regat sau imperiu de modă veche.

  Mi se pare inevitabil, având în vedere mulţimea de semnale, ca legea marţială să fie parte a procesului de tranziţie, chipurile pentru a face faţă problemelor de colaps economic[4]. Poate un colaps în lanţul de aprovizionare cu alimente, din cauza unei colaps în lanţul de aprovizionare cu energie. Situaţiile de urgenţă ale SUA din New Orleans şi din nou în Haiti ne oferă mai multe semnale, probe efective despre ce fel de „situaţie de urgenţă” putem aştepta. În primul rând vine securitatea forţelor de ocupaţie. Cei ce suferă în caz de urgenţă sunt trataţi mai mult ca insurgenţi decât victime care au nevoie de ajutor.

  Versiunea finală a doctrinei de şoc: „Dacă prăbuşirea este totală, putem realiza orice lucru rău pe care dorim să îl realizăm”.

  IN MARS FORTAT SPRE NOUA ORDINE SOCIALA (I) – o sinteza explicativa foarte elocventa si documentata privitoare la vremurile pe care le traim | Cuvântul Ortodox
  http://www.cuvantul-ortodox.ro/in-mars-fortat-spre-noua-ordine-sociala-i/

  Apreciază

  1. Legea aceasta a consumului de carbon ne duce cu gandul la exploatarea romanilor din Transilvania la sugestia Vaticanului .Si cum era?Cate cosuri de fum aveai la casa atatea impozite plateai per cosul de fum.De aceea casele romanilor erau fara cosuri de fum;fumul eliberanndu-se prin tavanul casei si apoi prin stuful de la acoperis.

   Apreciază

 5. Dragostea adevărată – să-i iubim pe toți, fără deosebire

  Dacă cineva gândește că iubește pe aproapele, dar nu deopotrivă pe toți, face deosebire între sărac și bogat, neputincios și sănătos, păcătos și cel drept, străin și apropiat, dușman și cel drag, atunci această iubire nu este desăvârșită, ci parțială. O dragoste adevărată și desăvârșită înseamnă să-i iubești pe toți în aceeași măsură, atât pe cei ce te iubesc, cât și pe cei ce te urăsc.

  O astfel de iubire împreună cu mila – voi spune pe scurt – este temelia tuturor virtuților, cuprinde și îmbrățișează toate poruncile lui Dumnezeu. Numai acela poate îndeplini toate poruncile lui Dumnezeu, care a păstrat această dragoste.

  Extras din Crinii țarinei sau Flori preafrumoase adunate pe scurt din Dumnezeiasca Scriptură – Cuviosul Paisie Velicikovski de la Neamț, Editura Bisericii Ortodoxe din Moldova via http://doxologia.ro

  Apreciază

 6. Obiceiul lui Dumnezeu

  Haide să uşurez durerea tristeţii tale şi să risipesc gândurile care au adunat norul acesta!

  Ce-ţi strânge inima, ce te întristează şi ce te chinuie? Te întristezi că furtuna care loveşte Bisericile este sălbatică, că întunecă totul, că noaptea este fără lună, că a stăvilit totul, că se înalţă zi de zi, că dă naştere la cumplite naufragii şi că prăpădul lumii creşte?

  Ştiu şi eu, nimeni nu e de altă părere. Iar dacă vrei, îţi voi zugrăvi şi tabloul celor petrecute, ca să-ţi fac şi mai clară tragedia. Vedem o mare care şi-a deszăvorât adâncul; unii corăbieri plutesc morţi pe ape, iar alţii sunt gata să se înece; scândurile corăbiilor sunt desfăcute; pânzele rupte; catargele sfărâmate, vâslele lipsite de mâinile vâslaşilor; cârmacii, în loc să stea la cârmă, stau pe aşternuturi cu mâinile încrucişate pe genunchi; neputincioşi în faţa împrejurărilor, suspină, strigă, varsă lacrimi, se vaită; nu văd nici cerul, nici marea; peste tot întuneric adânc, de nepătruns, că nu pot vedea nici pe cei de lângă ei; mugetul valurilor e mare, iar fiarele mării se năpustesc din toate părţile asupra celor ce plutesc. Dar mai bine spus, până când am să urmăresc lucruri ce nu le pot atinge? Orice imagine aş căuta relelor de faţă, cuvântul pleacă biruit.

  Dar cu toate că văd acestea nu-mi pierd bunele nădejdi, pentru că mă gândesc la Cel de cârmuieşte acest univers. Acesta n-are nevoie de arta cârmaciului ca să biruie furtuna; El cu un semn potoleşte tulburarea. Dar nu potoleşte răul de la început, nici îndată ce s-a ivit – aşa e obiceiul Lui – ci când a crescut, când a ajuns la sfârşit, când deznădejdea a cuprins pe cei mai mulţi; atunci face minunea, arătându-Şi şi propria-I putere şi deprinzând cu răbdare pe cei ce au îndurat răul.

  Aşa s-a urzit Biserica: prin încercări şi vremi de nelinişte; cei care se poticniseră mai înainte s-au îndreptat mai târziu; cei care s-au rătăcit s-au întors pe drumul cel bun, iar cele ce fuseseră dărâmate s-au zidit mai măreţ. De aceea când Pavel a cerut lui Dumnezeu să predice cuvântul în tihnă, Atotînţeleptul şi Atotpriceputul Dumnezeu nu i-a făcut pe placul ucenicului, cu toate desele lui rugăciuni, nu a îngăduit, ci a zis: „Destul îţi este harul Meu; căci puterea Mea se desăvârşeşte în slăbiciune”.

  Dacă vrei, deci, să socoteşti faptele bune cu cele rele care se petrec în timpul de faţă, vei vedea, dacă nu semne şi minuni, multe fapte asemănătoare minunilor, semne nespuse ale marii purtări de grijă a lui Dumnezeu şi ale ajutorului Său. Dar ca să nu auzi totul cu lesniciune de la mine, îţi las partea aceasta, ca să aduni cu grijă singură şi să pui faţă în faţă faptele cele minunate ale lui Dumnezeu din vremea de acum cu faptele cele pricinuitoare de tristeţe; şi îndeletnicindu-te cu această frumoasă muncă să alungi din suflet întristarea. Multă mângâiere vei scoate de aici.”

  din “Cuvioasa Olimpiada diaconiţa: O viaţă – o prietenie – o corespondenţă”
  Editura DEISIS
  Sibiu 1997

  Apreciază

 7. CINE IUBEȘTE FRICA ȘI DE CE

  Am înțeles că s-a terminat pandemia. De ce nu se bucură maxim ăștia speriații, dublu-mascații, triplu-injectații?
  Par chiar triști și dezamăgiți.
  E de înțeles tristețea lor. Măcar parțial. Nu mai au temeiuri pentru virtue signaling, nu mai au bază morală pentru spectacolul totalitar in care fiecare se simțea un mic și luminat dictator.
  Nu mai au susținerea instituțiilor terorii de stat și mediatice. Are și frica voluptatea ei, când ești gol pe interior, frica iți dă aripi, iți dă sens și viață. Devii un apostol (neinfricat) al fricii, ea devine singura valoare după care se organizează viața cotidiană, societatea, lumea întreagă. Calci pe toate valorile celor din jur, chiar pe toate valorile omenirii.
  Ce libertate, ce Nurenberg, ce drepturi? Ce liberă exprimare vrei, ce rațiune, ce dialog? Nu cumva ție nu ți-e frică?!
  Ia pune-ți masca, arată că-ți pasă! Ia să văd declarația! Dar certificat ai? Demonstrează că ți-e frică și mai discutăm! Arată că te inchini Fricii și poate mai vedem dacă te primim între noi oamenii!

  E minunată este această patologică justificare a propriei valori prin suferința ALTORA în numele cărora îi calci pe alții in picioare. Nu ai văzut cum respiră greu ăia de la ATI ? Atunci tu de ce nu porți mască? de ce nu te injectezi? de ce nu ai certificat? Ai văzut cum tușeau bunicile lor? Atunci tu de ce nu asculți de Domnul Arafat?
  Dar cea mai interesantă este această metoda (psiho-politică, neuro-socială?) de a introduce reguli și legi dictatoriale , străine de firea umană:
  Creezi o criză. Reală. Cu morți și răniți. O umfli mediatic de 20-25 de ori, după gust. În numele Fricii și a victimelor create de tine, dai reguli draconice, bagi legi absurde (cu PR mult și ajustat după feed-back-ul social).
  Îi fierbi in etape (valuri) până se obișnuiesc unii, un procent (20-25%?). Criza o termini când se răsuflă.
  Lași regulile și legile. O parte din ele. Dar circuitul neuronal rămâne. Poți apela mai ușor la el la următoarea criză pe care o lucrezi.
  De aceea vă zic: Nu fiți triști, dragi adulatori ai fricii! Au găsit alte pericole care să vă umple de fiori. Nu vă lasă pe uscat. Alți dușmani definiți preponderent în virtual, inamici cu definiție și imagine reglabilă mediatic. Au găsit alte victime din suferința cărora să vă adăpați cu virtuți inchipuite, au făcut alte clase de suferinzi în numele cărora veți putea călca pe alții, vă veți putea iarăși impune reflexele dictatoriale și dacă cineva va pune întrebări veți putea să îl scuipați cu grație și virtute și chiar să vă îndoiți autorizat de însăși calitatea lui de om.
  Trăiască Frica și Teroarea! Trăiască Urgența, Alerta și Criza! Trăiască geiții, șvabii, arafații, putinii, zelenskii și toți cioclii civilizației umane!
  Opriți Istoria! Cobor la prima!

  Mircea Pușcașu

  Apreciază

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Noul Daniel Vla - Ortodoxie, Țară, Românism

Creștinism ortodox, sfinți, națiune, eroism, istorie…

Ortodoxia Jertfitoare

"Ortodoxie minunată, mireasă însângerată a lui Hristos, niciodată nu ne vom lepăda de tine noi, nevrednicii, şi dacă o vor cere situaţia şi timpurile, învredniceşte-ne să vărsăm pentru tine şi ultima picătură de sânge". - Stareţul Efrem Filotheitul din Arizona

Ortodoxia mărturisitoare

,,Dacă cineva va păzi cuvântul Meu, nu va vedea moartea în veac" (Ioan 8, 51).

Mărturisirea Ortodoxă

Portal de teologie și atitudine antiecumenistă

%d blogeri au apreciat: