Sfântul Ignatie Briancianinov: Să rămâneţi biserici ale lui Dumnezeu, să-I slujiţi Domnului, Care S-a sălăşluit în voi

Iubiţilor în Hristos fraţi! Acum răsună în inimile voastre mângâietorul glas al lui Dumnezeu Cuvântul întrupat: „Cel ce mănâncă trupul Meu şi bea sângele Meu, întru Mine petrece şi Eu întru el ”(Ioan 6, 56). Acum simţiţi împlinirea acestui glas cu lucrul! Pricepeţi slava voastră, pătrundeţi în adevărata voastră vrednicie: fiecare dintre voi este vas al tainei dumnezeieşti; fiecare dintre voi este biserică în care Fiul lui Dumnezeu, împreună cu Tatăl Său Cel mai înainte de veci şi cu Duhul Cel închinat, sălăşluieşte în chip tainic şi totodată fiinţial. De acum nu mai sunteţi ai voştri: sunteţi ai lui Dumnezeu. Aţi fost cumpăraţi de Dumnezeu cu preţul sângelui Fiului Său (I Cor. 6, 19-20). Nu puteţi să duceţi un jug străin! Dacă vreunul dintre voi a fost până acum un păcătos întunecat, de acum s-a făcut drept cu dreptatea Fiului lui Dumnezeu. Această slavă a voastră, această bogăţie a voastră, această dreptate a voastră vor rămâne, oare, în voi numai atâta vreme cât vă veţi afla în biserică sau încă foarte scurtă vreme după ce veţi ieşi din ea? Oare vă veţi deda din nou slujirii stricăciunii? Oare Iisus, Care a intrat prin Sfintele Taine în inimile voastre, va fi silit să le părăsească din pricina mulţimii gândurilor, planurilor, cuvintelor, faptelor păcătoase pe care o să vi le îngăduiţi? Nu! Să nu aibă loc această amară trădare a Mântuitorului, această vânzare a Mântuitorului!

Să rămâneţi biserici ale lui Dumnezeu, să-I slujiţi Domnului, Ce S-a sălăşluit în voi, prin plinirea osârdnică a sfintelor Lui porunci – şi El va rămâne întru voi (I Ioan 3, 24). El vă va păzi în calea vieţii pământeşti de toată poticnirea, vă va duce prin moarte fără tulburare şi fără spaimă în limanul veşniciei fericite. Amin.

(Sfântul Ignatie Briancianinov, Cuvânt rostit în Mănăstirea Sf. Serghie, în sâmbăta primei săptămâni a Postului Mare, anul 1840)

Selecţie şi editare: Dr. Gabriela Naghi

6 gânduri despre „Sfântul Ignatie Briancianinov: Să rămâneţi biserici ale lui Dumnezeu, să-I slujiţi Domnului, Care S-a sălăşluit în voi”

 1. De ce te îngrijorezi şi te întristezi mai mult decât este nevoie?
  Sfântul Cuvios Efrem Filotheitul din Arizona

  De ce te îngrijorezi şi te întristezi mai mult decât este nevoie pentru felurite incidente? Noi nu ne aflăm în afara Providenţei dumnezeieşti, în aşa fel încât să fim călăuziţi doar de simpla întâmplare. Prin urmare, tot ceea ce ni se întâmplă, se întâmplă cu ştirea lui Dumnezeu şi în acest fel nimic nu ni se va întâmpla dincolo de puterile noastre!

  Să-i lăsăm pe cei ce nu cred în Providenţa divină să se scufunde în griji; ei sunt desigur îndreptăţiţi. Dar noi, cei ce credem că Dumnezeu este prezent pretutindeni şi că nu există nici o creatură în afara providenţei Sale, nu suntem îndreptăţiţi atunci când ne facem griji mai mult decât este nevoie, căci în acest fel am demonstra o lipsă de credinţă şi de iluminare.

  „Fericit este omul care nădăjduieşte în Dumnezeu, căci precum leul se va încrede în El” (Prov. 28, 1), dacă Dumnezeu este Cel ce îngăduie totul, facă-se voia Ta, Doamne. „Căci cine a cunoscut gândul Domnului sau cine a fost sfetnicul Lui?” (Rom. 11, 34). Cine poate oare să cerceteze voia Domnului?! „De nu vă veţi întoarce şi nu veţi fi precum copiii, nu veţi intra în împărăţia cerurilor” (Mt. 18, 3), adică prin credinţă şi inocenţă.

  Comori duhovniceşti din Sfântul Munte Athos – Culese din scrisorile şi omiliile Avvei Efrem, Editura Bunavestire, 2001, p. 244

  Apreciat de 1 persoană

 2. Relația ta cu Dumnezeu este o relație specială, care nu poate fi explicată
  Părintele Gheorghe Calciu-Martirul Domnului Hristos

  Relația ta cu Dumnezeu – dacă ai simțit că ți-a răspuns Dumnezeu – este o relație specială, care nu poate fi explicată. Oricât aș încerca să definesc credința, rugăciunea, mila lui Dumnezeu, n-aș putea folosi decât cuvinte umane, raționale, care n-au nimic de-a face cu supra-raționalitatea lui Dumnezeu. Dumnezeu e în afara lumii, Dumnezeu este numai în dragoste. Nu încerc să vă explic toate aceste lucruri, pentru că nu se pot explica. Ele fac parte dintr-o relație mistică a omului cu Dumnezeu, pe care cineva o simte sau nu o simte, o practică sau nu. Nu este cale de mijloc. Nu există să vorbești azi cu Dumnezeu, mâine să-L înjuri, poimâine să-L lauzi și așa mai departe. Trebuie să ai o linie în relația ta cu Dumnezeu: linia credinței, a nimicniciei tale în fața Lui, a înțelegerii că tu nu ești nimic în fața lui Dumnezeu, pentru că ești plin de păcate, dar nu pentru că Dumnezeu nu te-a creat curat. Dumnezeu te-a creat curat, dar tu te-ai murdărit de toate păcatele, ai trecut prin toate noroaiele, ți-ai stricat sufletul, inima și mintea. Mintea ta lucrează împotriva celor bune, inima ta s-a răcit față de Dumnezeu, nu mai iubește pe nimeni, ești împietrit. Toate acestea sunt lucruri care schimbă relația ta cu Dumnezeu, o subțiază sau chiar o rup.
  Trebuie să refacem această legătură prin dragoste, stăruință și rugăciune. Să avem dragoste pentru Dumnezeu și dragoste pentru aproapele, pentru că nu poate să spună cineva că-L iubește pe Dumnezeu pe Care nu-L vede, iar pe aproapele, pe care-l vede, nu-l iubește. Nu se poate ca cineva să iubească pe Dumnezeu și să nu-l iubească pe aproapele său. Aceasta e relația noastră cu Dumnezeu: ea are un capăt în inima noastră și un capăt în mâna Lui. Prin această relație a credinței, a iubirii, a faptelor bune, noi intrăm în voia Domnului și Dumnezeu Se sălășluiește în noi. Este, așa cum am spus, greu de explicat. Doar cei care avem o credință, care ne-am străduit pe drumul vieții acesteia să facem măcar cât de cât binele, să ne întărim în credința noastră, am stabilit această relație. Eu nu spun că ea e permanentă. O rupem poate cu păcatele noastre, dar există totuși un canal spiritual prin care noi vorbim cu Dumnezeu.

  Părintele Gheorghe Calciu, Cuvinte vii, Editura Bonifaciu, 2009, pp. 22-23

  Apreciat de 1 persoană

 3. „Fie ca Sfântul Ioan să te acopere cu aripile sale”
  Sfantul Ierarh Nicolae Velimirovici

  Ştii – chiar ştii? – că numai îngerii lui Dumnezeu sunt înfăţişaţi cu aripi. Sunt înfăţişaţi astfel fiindcă sunt duhuri netrupeşti, cu uşurinţă mişcătoare spre slujirile la care îi trimite Făcătorul. Iar acum, ascultă mărturia lui Hristos despre Ioan: „acesta este despre care s-a zis: iată, Eu trimit pe îngerul Meu înaintea feţei Tale, care va găti calea Ta înaintea Ta.” Cine a scris aceasta? Proorocul lui Dumnezeu, insuflat de Duhul lui Dumnezeu (Maleahi. 3, 1).
  Sfântul Ioan este, aşadar, numit „înger” şi de proorocul Maleahi, şi de Mesia Însuşi. Şi, cu adevărat, slujirea lui Ioan a fost asemenea slujirii îngerilor cereşti. Când Mântuitorul lumii S-a născut în Betleem, îngerii au vestit naşterea Lui păstorilor, şi i-au chemat să se bucure şi să dea slavă lui Dumnezeu. Au trecut de atunci treizeci de ani. Şi Mântuitorul S-a arătat la Iordan ca să înceapă lucrarea Sa cea de mântuire. Atunci, Sfântul Ioan L-a vestit şi L-a arătat poporului, chemând pe oameni la pocăinţă şi curăţire, pentru a se învrednici să-L primească pe El, Mesia şi Mântuitorul.
  Iată, de aceea artiştii creştini l-au zugrăvit adesea pe Înainte-Mergătorul lui Hristos, din cele mai vechi timpuri, cu aripi. Fiindcă este şi numit „înger” în Sfânta Scriptură, şi fiindcă a avut slujire îngerească în istoria mesianică a mântuirii oamenilor. Fie ca înaripatul tău Sfânt Ioan să te acopere cu aripile sale de tot răul! Amin.

  Episcop Nicolae Velimirovici, Răspunsuri la întrebări ale lumii de astăzi, Editura Sophia, Bucureşti, 2002, pp. 215-216

  Apreciat de 1 persoană

 4. Criza mondială-„Judecata lui Dumnezeu!”

  Sfântul Ierarh Nicolae Velimirovici
  „Criză” e un cuvânt grecesc, şi înseamnă „judecată”. În Sfânta Scriptură, acest cuvânt este întrebuinţat des. Astfel, Psalmistul spune: pentru aceasta, nu vor învia necredincioşii la judecată (Psalmul l, 5), şi în alt loc: milă şi judecată voi cânta (Psalmul 100, 1).

  Înţeleptul Solomon scrie că de la Domnul se face judecată omului (Pilde 29, 27). Însuşi Mântuitorul a zis că Tatăl, toată judecata a dat-o Fiului, iar ceva mai încolo că acum este judecata lumii acesteia (Ioan 5, 22; 12, 31). Şi Apostolul Petru scrie: că vremea este să înceapă judecata de la casa lui Dumnezeu (I Petru 4, 17).
  Înlocuieşte cuvântul judecată cu cel de criză, şi citeşte: pentru aceasta, nu vor învia necredincioşii la criză; milă şi criză voi cânta; Tatăl toată criza a dat-o Fiului; acum este criza lumii acesteia; că vremea este să înceapă criza de la casa lui Dumnezeu.
  Până să vină vremurile de acum, popoarele europene întrebuinţau cuvântul „judecată” în loc de criză de câte ori se abătea asupra lor vreo nenorocire. Acum a fost doar înlocuit cuvântul vechi cu unul nou şi cel pe înţeles, cu unul de neînţeles.

  Când era secetă, se spunea: „Judecata lui Dumnezeu!”. Când era inundaţie: „Judecata lui Dumnezeu!”. Când era război sau molimă: „Judecata lui Dumnezeu!”. Când era grindină, cutremure, omizi, şoareci, iarăşi şi totdeauna: „Judecata lui Dumnezeu!”. Iar asta înseamnă: criză prin secetă, criză prin inundaţii, criză prin războaie, molimi şi aşa mai departe. Şi actuala restrişte financiar-economică este privită de popor ca o judecată a lui Dumnezeu, dar nu este numită, judecată”, ci „criză”. Ca restriştea să fie sporită prin neînţelegere! Fiindcă atunci când se rosteşte un cuvânt pe înţeles, cum este „Judecată”, se ştie şi pricina pentru care a venit restriştea, se ştie şi Judecătorul care a îngăduit-o, se ştie, în fine, şi scopul pentru care a fost îngăduită ea. Iar când e folosit cuvântul „criză”, cuvânt neînţeles de toţi şi de oricine, nimeni nu ştie să lămurească nici de ce, nici de la cine, nici pentru ce. Aceasta este singura deosebire dintre criza actuală şi criza care este de la secetă sau inundaţie sau război sau molimă sau omizi sau vreo altă năpastă.
  Mă întrebi de cauza crizei actuale, sau de cauza actualei judecăţi a lui Dumnezeu? Cauza este întotdeauna aceeaşi. Cauza secetelor, inundaţiilor, foametelor şi a celorlalte flageluri ale neamului omenesc este şi cauza crizei actuale. Apostazia oamenilor. Prin păcatul apostaziei au provocat oamenii această criză, şi Dumnezeu a îngăduit-o ca să-i trezească, să le deştepte conştiinţa, să-i înduhovnicească şi să-i întoarcă la Sine. La păcate moderne, criză modernă. Şi, cu adevărat, Dumnezeu S-a slujit de mijloace moderne pentru a-i cuminţi pe oamenii moderni: i-a lovit prin bănci, prin burse, prin finanţe, prin valută. A răsturnat casele de schimb valutar din întreaga lume, ca oarecând mesele schimbătorilor de bani în templul din Ierusalim. A pricinuit o panică nemaipomenită între comercianţi şi schimbătorii de bani.
  Cât va ţine criza? Atâta timp cât duhul oamenilor va rămâne neschimbat. Atâta timp cât trufaşii pricinuitori ai acestei crize nu vor capitula în faţa Celui Atotputernic. Atâta timp cât oamenii şi popoarele nu se vor gândi să traducă neînţelesul cuvânt „criză” pe limba lor şi să strige cu suspinare şi pocăinţă: „Judecata lui Dumnezeu!”.
  Spune şi tu, cinstite părinte, „Judecata lui Dumnezeu” în loc de „criză”, şi totul o să-ţi fie limpede.

  Episcop Nicolae Velimirovici, Răspunsuri la întrebări ale lumii de astăzi-scrisori misionare, traducere Adrian Tănăsescu-Vlas, Editura Sofia, Bucureşti, 2002, pp. 10-12

  Apreciază

 5. Repetam cuvantul
  Catre Doamna Senator Diana Iovanovici Sosoaca ,
  Dragi patrioti.

  Distinselor Doamne :senator Diana Iovanovici Sosoaca,Doamna Avocat Iulia Medeleanu,Doamna Avocat Gabriela Nut cardasia cu clerul ecumenist,participarea la slujbele lor si la slujbele celor care nu s-au delimitat de ei si de erezia lor este supunere civica.Studiati.Puneti-va mintea la contributie.Ganditi ca nu doare.Daca in maximum doua saptamani nu veti face delimitarea publica de clerul ecumenist din Romania va veti pierde orice credibilitate si va vom intoarce spatele si va vom considera marionete ale sistemului.Ortodoxia e piatra de hotar.Alegeti:ori cu ortodoxia,ori afara si cu voi dintre noi si va vom numara printre mincinosi si tradatori.Aveti doua saptamani sa va hotarati.Dupa doua saptamani daca nu veti lua hotararea de a va delimita de sistem in varianta lui religioasa-ecumenismul va vom exclude dintre noi romanii si ne vom alege ca sa ne reprezinte lideri ortodocsi.Avetidestul timp sa va hotarati ca cu minciuna nu mai merge.Va credem numai daca va deziceti de comuniunea cu ereticii,restul e vorba goala.

  Apreciază

 6. Preşedintele rus Vladimir Putin consideră că liderii liderii occidentali dezbrăcaţi la bustul gol ”ar fi un spectacol dezgustător”, replicându-i astfel premierului britanic Boris Johnson, care şi-a îndemnat ironic colegii, la un summit G7, în Germania, să-şi scoată hainele pentru a arăta că sunt ”mai duri” ca liderul de la Kremlin, potrivit News.ro.

  ”Să ne păstrăm hainele? Să le dăm jos? Trebuie să arătăm că suntem mai tari ca Putin”, declara ironic premierul britanic la Castelul Elmar, în Bavaria.

  Premierul canadian Justin Trudeau i-a îndemnat atunci, tot ironic pe omologii săi să-l imite pe Putin, fotografiat ”călărind la bustul gol pe un cal”.

  Putin le-a răspuns într-un summit, în Tadjikistan, în faţa presei, ironizându-i.

  ”Nu ştiu exact până unde voiau să se dezbrace. Deasupra sau dedesubtul taliei”, a declarat el.

  ”Dar cred că, oricum, ar fi un spectacol dezgustător”, a subliniat el.

  Vladimir Putin, în vârstă de 69 de ani, a apărut în mai multe rânduri pe jumătate dezbrăcat, pentru a-şi cultiva o imagine machistă.

  El a subliniat că, spre deosebire de el, lideri occidentali fac abuz de alcool şi nu fac sport.

  ”Să ne amintim ce spune Puşchin. Poţi să faci ce-ai de făcut, dar trebuie să ai grijă să ai unghii frumoase”, a declarat ironic Putin, care deţine o centură neagră la judo şi este un adept al fitness-ului.

  ”Sunt, desigur, de acord cu asta”, a declarat el. ”Trebuie să avem un corp şi o minte dezvoltate armonios. Dar, pentru a ajunge la armonie, trebuie să nu mai faci abuz de alcool, să renunţi la alte obiceiuri şi să faci sport”, a declarat el.

  ”Eu îi cunosc pe toţi colegii (occidentali) pe care-i citaţi”, a declarat el presei, adăugând că ”nu este cea mai bună perioadă în relaţiile noastre. Este de înţeles”

  ”Suntem cu toţii lideri, aşa că ar reuşi dacă ar vrea. Dar trebuie să lucreze asupra lor INSISI”, a adăugat el.
  Nota:
  Corect gramatical este „lor INSILE”.E vorba de pronumele de intarire corect exprimat gramatical in context cu „INSILE”.

  Apreciază

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Noul Daniel Vla - Ortodoxie, Țară, Românism

Creștinism ortodox, sfinți, națiune, eroism, istorie…

Ortodoxia Jertfitoare

"Ortodoxie minunată, mireasă însângerată a lui Hristos, niciodată nu ne vom lepăda de tine noi, nevrednicii, şi dacă o vor cere situaţia şi timpurile, învredniceşte-ne să vărsăm pentru tine şi ultima picătură de sânge". - Stareţul Efrem Filotheitul din Arizona

Ortodoxia mărturisitoare

,,Dacă cineva va păzi cuvântul Meu, nu va vedea moartea în veac" (Ioan 8, 51).

Mărturisirea Ortodoxă

Portal de teologie și atitudine antiecumenistă

%d blogeri au apreciat: