Fariseul ecumenist Ioan Sauca, elogiat de marele criminal al omenirii Tedros Ghebreyesus, sau ,,spune-mi cu cine te însoţeşti, ca să-ţi spun cine eşti’’

Nu spera când vezi mişeii / la izbândă făcând punte,/te-or întrece nătărăii,/de ai fi cu stea în frunte;/ teamă n-ai, căta-vor iarăşi/ între dânşii să se plece, /nu te prinde lor tovarăş: / Ce e val, ca valul trece.

Secretarul general în funcție al Consiliului Mondial al Bisericilor (CMB), ecumenistul de joasă speţă Ioan Sauca (BOR), a primit premiul „Brobyggerprisen” – Bridge Builder Award, în cadrul unei ceremonii organizate pe 22 noiembrie, la Oslo, Norvegia. Prestigiosul premiu oferit de Comitetul „14 august” din Norvegia a fost acordat anul acesta ecumenistului român Ioan Sauca, rabinului-şef al Norvegiei și liderul Inițiativei pentru Pace Religioasă din Israel, Michael Melchior, precum și liderului Ligii Musulmane Mondiale, Muhammad Bin Abdul Karim Al-Issa, pentru implicarea lor şi a instituţiilor religioase pe care le conduc în promovarea respectului, iubirii şi toleranţei faţă de semeni, informează oikumene.org.

„Fie ca această construire de punţi interreligioase să ne unească în munca noastră pentru promovarea păcii, să genereze reconciliere între comunitățile divizate și să ne aducă din ce în ce mai aproape de iubirea divină, care creează și susține toată viața, chemându-ne să participăm la lucrarea de reparare a acestei lumi frumoase, dar pervertite!” a spus în binecunoscutul limbaj convenţional, promotorul ecumenismului satanist la nivel mondial.

În cadrul ceremoniei, directorul general al Organizației Mondiale a Sănătății, Tedros Adhanom Ghebreyesus, i-a felicitat pe câștigătorii premiului, acest vajnic militant al administrării obligatorii a vaccinului anti cov 19, tuturor cetățenilor lumii. El a fost reales pentru un nou mandat de 5 ani în fruntea OMS, deşi nu are calificativul de doctor în medicină, dar a dovedit că ţine bine frânele dictaturii sanitare organizate la nivel mondial în timpul așa zisei pandemii covid-19. Iată legătura strânsă între progresul ecumenismului și criza din sectorul sanitar, care a intrat de mult în agonie, iar resuscitarea este ineficientă. OMS a declarat că se aşteaptă la „niveluri ridicate” de cazuri de COVID-19 în această vară în Europa şi a făcut apel la monitorizarea îndeaproape a virusului după o triplare a cazurilor zilnice în ultima lună, anunță Agerpres. Să ne aşteptăm la noi măsuri de restricţie, noi cazuri de mortalitate?

Criza ecleziologică la rândul ei se adâncit tot mai mult, dialogul cler-popor fiind inexistent. Mai marii Bisericii Ortodoxe Române cunosc oare porunca dată de Mântuitorul Hristos: „De-ţi va greşi ţie fratele tău, mergi, mustră-l pe el între tine şi el singur. Şi de te va asculta, ai câştigat pe fratele tău. Iar de nu te va asculta, ia cu tine încă unul sau doi, ca din gura a doi sau trei martori să se statornicească tot cuvântul. Şi de nu-i va asculta pe ei, spune-l Bisericii; iar de nu va asculta nici de Biserică, să-ţi fie ţie ca un păgân şi vameş.” (Matei 18, 15-17).

Dr. Gabriela Naghi

Mântuitorul Hristos a fost trădat, la cel mai înalt nivel, de doi vajnici români

Deocamdată , ecumenismul va fi propovăduit cu râvnă (?), putem spune antihristică, de cei doi corifei ai Bisericii Ortodoxe Române, aleși în funcții de conducere a CMB, nu întâmplător, Nifon Mihăiţă de la Târgovişte și Pr. Ioan Sauca. Roadele lor în conformitate cu dorința ascunsă a iezuitului Francisc, ,,fratello caro’’ di Bartolomeu, după cum mărturisește el însuși, se vor face văzute și auzite cât de curând! Propovăduirea ecumenismului prin toate mijloacele nu înseamnă, vinderea Mântuitorului Hristos? Deci cel care Il va vinde în acest chip ruşinos , devine „diavol” sau un drumar care pregăteşte calea antihristului?

„Duhul este cel ce dă viaţă; trupul nu foloseşte la nimic. Cuvintele pe care vi le-am spus sunt duh şi sunt viaţă.
Dar sunt unii dintre voi care nu cred. Căci Iisus ştia de la început cine sunt cei ce nu cred şi cine este cel care Îl va vinde.
Şi zicea: De aceea am spus vouă că nimeni nu poate să vină la Mine, dacă nu-i este dat de la Tatăl.
Şi de atunci mulţi dintre ucenicii Săi s-au dus înapoi şi nu mai umblau cu El.
Deci a zis Iisus celor doisprezece: Nu vreţi şi voi să vă duceţi?
Simon Petru I-a răspuns: Doamne, la cine ne vom duce? Tu ai cuvintele vieţii celei veşnice.
Şi noi am crezut şi am cunoscut că Tu eşti Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui viu.
Le-a răspuns Iisus: Oare, nu v-am ales Eu pe voi, cei doisprezece? Şi unul dintre voi este diavol!” (Ioan 6; 63-70).

Dr. Gabriela Naghi

Rugăciunea Sfântului Cuvios Paisie Aghioritul pentru toate făpturile lui Dumnezeu

Doamne al nostru Iisuse Hristoase,

-Nu-i părăsi pe slujitorii Tăi care stau departe de Biserică, fie ca iubirea Ta să se arate și să-i aducă pe toți la Tine.
– Adu-Ți aminte, Doamne, de slujitorii Tăi care suferă de cancer.
– De slujitorii tăi care suferă de boli minore sau majore.
– De slujitorii Tăi care suferă de dizabilități fizice.
– De slujitorii Tăi care suferă de dizabilități mintale.
– Adu-Ți aminte, Doamne, de conducători și dă-le ajutor să conducă creștinește.
– Adu-Ți aminte, Doamne, de copiii care vin din familii dezorganizate, din familiile cu probleme și divorțate.
– Adu-Ți aminte, Doamne, de orfanii întregii lumi, de toți cei îndurerați și nedreptățiți în viață, de văduvele care și-au pierdut soții.
– Adu-Ți aminte, Doamne, de toți prizonierii, anarhiștii, dependenții de droguri, ucigașii, criminalii, hoții, luminează-i și ajută-i să se corecteze
– Amintește-Ți de toți străinii. De toți cei care călătoresc pe mare, pe uscat, în aer și îi ocrotește
– Aminteste-Ți de Biserica noastră, de părinții (clerul) Bisericii și de credincioși.
– Adu-Ți aminte, Doamne, de toate frățiile monahale, bărbați și femei, de bătrâni și bătrâne și de toate frățiile și sfințiții părinți.
– Adu-Ți aminte, Doamne, de slujitorii Tăi care sunt în vreme de război.
– De cei persecutați la munte și la câmpie.
– De cei care sunt ca păsările vânate.
– Adu-Ți aminte de slujitorii Tăi care și-au părăsit casele și locurile de muncă și suferă.
– Adu-Ți aminte, Doamne, de săraci, fără adăpost și refugiați.
– Adu-Ți aminte, Doamne, de toate neamurile, să le iei în brațele Tale, să le acoperi cu acoperământul Tău sfânt, să le ferești de tot răul și de război. Și iubita noastră Grecia zi și noapte să o ții în brațele Tale, să o acoperi cu Cerul tău sfânt, să o ferești de tot răul și de război.
– Adu-Ți aminte, Doamne, de familiile suferinde părăsite, nedreptățite, încercate și dă-le îndurările Tale din belșug.
– Adu-Ți aminte de slujitorii tăi care suferă de probleme psihice și fizice de tot felul.
– Amintește-Ți de cei care sunt disperați, ajută-i și mângâie-i pe dânșii.
– Adu-Ți aminte, Doamne, de robii Tăi care ne-au cerut să ne rugăm pentru dânșii.
– Amintește-Ți de toți cei care au adormit de secole și dă-le lor odihnă.

Sursa:Dumnezeu este cu noi, suntem noi oare cu el? Publicații Ortodoxe Kypseli):

Traducerea: Dr. Gabriela Naghi

Doua sisteme dictatoriale, născute in hrubele întunericului, sub conducerea arhitecţilor noii ordini mondiale

M-a durut adevărul ascuns cu bună ştiintă de cei care deţin puterea (vremelnică) si se cred veşnici, servitori devotati ai mai marilor arhierei ecumenişti fruntaşi din BOR şi de oriunde. Domnul Atotmilostiv, sa-l odihnească cu dreptii Săi, pe Părintele Chesarie Gheorghescu, „Arhimandritul erudit şi Mărturisitorul Dreptei Credinţe”, in mult dorita Împaratie Cerească!

Aceasta panerezie, ecumenismul, este o molimă otravitoare, care a contaminat preoţimea şi stăreţimea BOR, precum în alte timpuri, comunismul bolşevic de sorginte sionist – masonică, infiltrat la nivelul tuturor structurilor societatii. Oricine îndrăznea sa se ridice impotriva regimului comunist, era smuls din cadrul familiei, aruncat in beciurile securitatii, şi apoi „disciplinat” într-unul din lagărele de tortură ale sistemului, întreaga familie anchetată, închisă, umilită, lăsată să traiască in conditii mizerabile, urmarită intreaga viată de cerberii sistemului totalitarist.

Ecumenismul este o plagă care sufocă pe oricine încearcă sa atragă atentia asupra pericolului de moarte sufletească care îl insoteste, aruncându-l necanonic pe temerarul care „strică” ordinea si disciplina de fier instituită de mai marii Bisericii, in ghearele anonimatului, fără loc de muncă în cadrul instituţional al Bisericii.
Umilire coercitivă în faţa obstii si a colegilor, denigrare de către superiorii în grad, anchetare i caterisire necanonică, sunt mijloacele de anihilare a personalitătii celui care indrăzneste să strige adevărul, să arate prăpastia în care vor cădea, cler si credinciosi, adepti ai ecumenismului feroce.

Câtă asemănare între cele doua sisteme dictatoriale, născute in hrubele intunericului, sub conducerea arhitectilor noii ordini mondiale, drumarii antihristului!

Dr. Gabriela Naghi

Cenzura introdusă în Biserica noastră este menită să ascundă ticăloşii şi complicităţi, trecute şi prezente

Cenzura n-a putut fi desfiinţată nici prin Constituţie. Dimpotrivă, textul acela scurt, intodus în cuprinsul acesteia, parcă a înăsprit şi mai mult această instituţie josnică şi murdară. Despre cenzura practicată în Biserica noastră am scris de mai multe ori. Aceasta a atins forme inimaginabile, de o cutezanţă diabolică. Cum au îndrăznit tartorii ecleziali să se atingă de textele sfinte, statornicite de-a lungul secolelor în Biserică de Sfinţii Părinţi, şi să le falsifice ori să le înlăture, sperând că vor trece în uitare şi se vor pierde? Au cutezat, şi nu se vor opri aci. Vor falsifica şi Sfintele Scripturi şi le vor adapta după calapoadele lor ecumeniste.

Cenzura poate fi anihilată în două moduri. Întâi, prin scoaterea la lumină a adevărurilor care sunt interzise şi ascunse. Al doilea, prin rostirea răspicată a adevărului, când acesta e falsificat sau denaturat. Ca unii care ne-am îngrădit de erezie şi implicit de toate practicile murdare ale ierarhilor, vom continua să combatem cenzura diabolică, introdusă şi dezvoltată până la absurd în Biserica noastră.

Cu ceva vreme în urmă, am găsit o carte dedicată Părintelui Arhimandrit Chesarie Gheorghescu, plecat la Domnul în 2017, din Mănăstirea Dintr-un Lemn. Pentru noi, care l-am avut Dascăl de suflet, şi nu numai, cartea oferă informaţii deosebit de preţioase şi inedite, la care altfel n-am fi avut acces.. Acuma să nu credeţi că această carte cu titlul ,,Chesarie Gheorghescu, Arhimandritul erudit şi Mărturisitorul Dreptei Credinţe’’, a apărut ocolind cenzura bisericească. Nu, a trecut prin aceasta şi a fost drastic ciuntită ori denaturată, de aceea, în cele ce urmează voi spune nişte adevăruri care nu şi-au găsit locul în carte, nu cumva să strice blazoanele artificial create ale unora cu funcţii înalte în Biserică. O fac cu atât mai mult, cu cât trinitasurile şi celelate mijloace ale Patriarhiei, sunt angrenate într-o potemkiniadă de poleire a realităţii, aşa încât să pară că toate-s bune şi frumoase, erziile au dispărut, schismele nu există, ierarhii sunt ortodocşi, mult iubitori de Hristos şi de Biserică, doar că mai sunt nişte nebuni răzvrătiţi care le strică tihna, nevrând să-i pomenească la Sfintele Slujbe.. Lucrurile nu stau chiar aşa, şi veţi vedea de ce.

1.Părintele Chesarie persecutat, batjocorit şi umilit de când a intrat în monahism, în 1945, până-n ceasul morţii sale. Nu vorbesc de acţiunile securităţii comuniste şi nici de anii petrecuţi în temniţe, ca deţinut politic. Despre acestea, cartea conţine informaţii ample şi veridice. Vreau însă să scriu de episcopul Gherasim Cristea de la Râmnicu Vâlcea, cel mai aprig prigonitor al Părintelui Chesarie Gheorghescu, niciodată n-am înţeles de ce, pentru că Preacuviosul n-a râvnit niciodată la ce nu era al său, n-a dorit nici măcar ce i s-ar fi cuvenit, toiagul arhieresc, de pildă. Mi-aduc aminte că era anul 1977, ne apropiam de momentul absolvirii, iar Seminarul nostru Teologic din Curtea de Argeş urma să-şi înceteze existenţa. Ştiam că Părintele va fi chemat în capitală pentru alte slujiri. Atunci unul dintre colegi i-a spus, zâmbind: ,,Părinte, mergeţi in Bucureşti şi parcă văd că acolo vă aşteaptă un toiag arhieresc’’. A zâmbit şi Părintele, şi a spus: ,,Cred că voi primi două. Pe spinare’’. Şi aşa a fost. La modul propriu. Gherasim Cristea n-a putut suporta prezenţa sa cu niciun chip la Mănăstirea Dintr-un Lemn şi niciunde pe teritoriul Episcopiei. A făcut ce-a făcut şi l-a alungat din obştea de maici pe care o iubea ca nimeni altul. Nici după 1989 lucrurile n-au fost altfel. Nici după 2014, când Gherasim s-a dus la judecata particulară, purtând cu sine povara grea a multor păcate, pe care le ştie mai bine Bunul Dumnezeu.

2.Răul, numit Gherasim Securistul, a plecat, dar prelungirea lui a rămas. Se numeşte stavrofora Oprea Emanuela, stareţa de-acum, pusă în această funcţie din vremuri imemoriale, de Gherasim, bineînţeles. Aceasta avea obiceiul de a se îmbăta şi-atunci mergea la chilia Părintelui Chesarie Gheorghescu, bătrân, bolnav şi slăbit, îl bătea şi-l izbea cu capul cu de perete! Nu mi-a venit să cred. Am verificat informaţia şi s-a dovedit adevărată. Această fiinţă ciudată se poartă ca un zbir şi a introdus în mănăstire un regim dominat de frică şi intimidare a maicilor. Ea care ar trebui să la fie ca o mamă bună şi iubitoare. L-a ţinut pe Părintele Chesarie în privaţiuni şi când a fost vizitat de un ucenic, Părintele şi-a cerut stingherit iertare că nu poate să-l îmbie măcar cu o cafea şi un pahar de apă, având totuşi o pensie, care însă se pierdea în buzunarele Emanuelei Oprea.

Cei care veţi vizita această Mănăstire Sfântă, Dintr-un Lemn, veţi şti de ce poamă ecumenistă este ocârmuită. Ocoliţi-o. Cu astfel de indivizi, de ambe sexe, au fost populate stăreţiile româneşti. O adevărată molimă s-a întins peste monahismul nostru.

Presbiter Ioviţa Vasile

Mărturisitorul Petru Baciu (1922 – 2017) : Tinere, pune mâna și sparge cu lovituri de trăsnet lespedea grea pe care cei fără Dumnezeu și Țară au așezat-o peste sufletul nostru, peste mormintele marilor străbuni, peste istoria noastră, peste Biserica ta

Cerul te cheamă! Strigă morții din morminte. Ridică-te tinere, e rândul tău, ai curaj! Refuză cu demnitate tragicul și ridicolul politicienilor și conducătorilor de azi. Reînvie în memoria ta Credința strămoșilor tăi. Reînvie demnitatea omului de altădată, dăruirea și curajul celor ce au luptat în munți, refuzând umilința, îngenuncherea, trădarea și pagânizarea ta.

Se zvârcolesc și nu au odihnă cei căzuți în adâncurile minelor de plumb, în adânc de haznale, cei sfârtecați în anchete de zbirii securiști, cei uciși de demonii cruzimii din temnițe, cei arși de vii, cei înmormântați de vii, cei fără cruci și fără mormânt. Ei au murit aici pe pământ biruind moartea cu moartea lor. Au murit că să rămână veșnici în cer.

Tu tinere, ești moștenitorul și continuatorul unei istorii fără pereche, fiul unui Neam mereu în furtună cu vitregiile vremii, un neam de viteji, de Mucenici și de Martiri, vegheat de cneji și Sfinți Voievozi. În tine ard speranțele omului de mâine, în ține sălășluiește scânteia divină, în tine arde sublimul faptelor de mâine. În tine, sub loviturile dezmățului și mișeliilor de azi, suspină troite la răscruci de drum cu icoana lui Iisus plecată, altare doborâte, în tine suspină durerea străbunilor. În tine sună prelung dangătul de clopot care cheamă la rugă și luptă, ca altădată pe părinții tăi în primejdii și bejenii. Tu, tinere, ești fiu și urmaș al celor ce au luptat și au murit pentru că tu să fii liber, să ai sub tine un loc de veci, să fii tu însuți demn și fruntea să nu-ți pleci, să fii stăpân în casa ta. Tu, tinere, ești o putere, o flacără, ești ziua de mâine și porți pe umerii tăi o răspundere. Răspunde! Faptele mari se scriu cu clocotul tinereții, cu dăruire, cu răzvrătire împotriva răului.

Tu ești „înaltul” spre care trebuie să mărșăluiești și care duce la Dumnezeu. Dumnezeu te așteaptă! Tu ești conștiința nepervertită cu dimineți din ceruri, cu albe primăveri. Întoarce-te cu fața la trecut și fii vrednic de tot ce ți-au lăsat străbunii; nu risipi, nu da înapoi în fața primejdiei, nu părăsi lupta. Sunt ceasuri ale istoriei care te îndeamnă și cer: acum! Nu niciodată!

De când te-ai născut, ai crucea ta, tinere, și porți cămașa morții. Fii creștin și român! Moartea eroică, moartea creștină e un privilegiu, e un dar. Primește-o! Fii hotărât și calcă cu pas de foc spre acel tărâm dorit, cu soare și liniști fără sfârșit. Nu părăsi pământul țării tale, căci lași loc dușmanului tău care te vrea învins sau alungat, dușmanul părinților tăi. Înfruntă cu bărbăție toate adversitățile și toate vicleniile! Rămâi înfipt în pământul țării tale și al istoriei! Aici ești tu stăpân, la altul vei fi rob. Pune mâna și sparge cu lovituri de trăsnet lespedea grea pe care cei fără Dumnezeu și Țară au așezat-o peste sufletul nostru, peste mormintele marilor străbuni, peste istoria noastră, peste Biserica ta.

Tu, tinere, ești chemat la fapte mari. Tu ești făuritorul unei noi ere de refacere economică a țării tale, de libertate, de prosperitate, de moralitate, de zidire a noi altare. Crede, roagă-te, muncește, luptă și vei birui. Adună-te și tu, tinere plecat pe meleaguri străine, la casă ta și fă din pământul Patriei tale o stea. Fără tine, fără brațul tău, tinere, fără creierul tău, viața celor rămași în țară – bătrânii și nevolnicii – va fi pustie, va fi neagră, va fi blestem căci ei te-au crescut și te-au ridicat în lume pentru ca tu, la rândul tău, să iei pe umerii tăi continuitatea.

Răspunde! Nu lăsa ca peste sufletul tău să se pogoare blestemul celor din morminte, celor de azi și celor ce vor veni după noi. Amin!

Selecţie şi editare: Dr. Gabriela Naghi

Aceşti cîini de pază ai imoralităţii

Ani buni de mandat a dormit pe bancheta din spate a maşinii, pe ruta Bucureşti-Sibiu şi retur. De ceva vreme, umblă disperat pe calea aerului, dintr-o ţară-n altă ţară, invitat sau neinvitat. Se dă în stambă pentru imagine, sperînd ca va fi în cărţi la NATO sau trîntor în stupul UE. Ce face el prin Europa rechinilor? Ceea ce făcea Bush Jr. cînd privea prin binoclu cu capacele puse! Occidentul îşi cam bate joc de celebrul turist de la Cotroceni. Nici după atîţia ani nu şi-a depăşit rolul de slugă şi figurant european, mai nou, în piesa de teatru a lui Zelenski. Cum vede ziariştii se înghesuie la fotografiat, mai dă mîna cu cîte o nulitate, alteori stă pe margine, nebăgat în seamă, că „pi şentru” „e” unii mai ceva ca el. Presa occidentală îl ignoră voit, relatînd doar despre liderii SUA, UK, Franţei, Germaniei, Italiei, chiar dacă în poze apare şi acest înalt la stat şi mic la cap reprezentant al colonialiştilor. S-au prins ce hram poartă slugoiul şi îl tratează ca atare. Asta se întîmplă cînd în cel mai înalt fotoliu al statului a fost înşurubat, refractar legilor fizicii, un profesoraş de provincie, care a afirmat nonşalant că deţine şase case cumpărate din meditaţii, iar cei fără case au „ghinion”. Ca să-şi păstreze puterea, acest umblător lipsit de empatie faţă de popor, lipsit de diplomaţie şi cultură politică, obedient intereselor străine, a adus asupra României terorismul în politică, în sănătate şi războiul mai aproape, un război care nu e al nostru.

Psihopaţii de la Putere se află sub aripa unor instituţii de forţă. Ei nu fac nimic de capul lor, pentru că aceşti specialişti responsabili cu vînzarea, ba chiar cu înstrăinarea pe gratis a bogăţiilor României, au ajuns acolo prin fraudă şi escrocherii. Aşa se explică de ce turistul de la Cotroceni poate avea partid propriu, guvern propriu, parlament, armată, poliţie şi securitate, proprii. Asemenea „averi” personale, care înseamnă confiscarea statului român în interes privat sau străin, frizează nebunia şi au costat şi costă foarte mult România şi pacea ei. Totul ţine de dibăcia imorală a instituţiilor de forţă! Dar ce mai este oare moral într-o dictatură politică? Să nu ne imaginăm că o vom duce mai bine, indiferent cine ar veni la putere. Să nu ne imaginăm că politicienii se vor civiliza brusc sau că îi va roade conştiinţa şi vor bandaja rănile poporului. Nu mai pot face acest lucru pentru că au vîndut România cu efective cu tot, contra unor comisioane inimaginabile.

Poporul va fi la fel de asuprit, la fel de ineficiente eradicării sărăciei şi contrafăcute vor fi măsurile sociale, adoptate după cumetrisme europene. Taxe şi impozite mai mari şi mai multe, facturi astronomice la gaze şi energie, inflaţie crescută, salarii şi pensii în ghips. Bine spunea cineva că „România e cea mai bogată ţară din lume. De peste două mii de ani toţi fură din ea, dar tot mai e de furat!”, aşa că ciolanele de la Putere nu se vor termina vreodată. Poate atunci cînd corupţia şi hoţia politică îşi vor fi finalizat metamorfoza, îngrăşîndu-se de aşa manieră, încît vor plesni sub propria slănină. Ciolanele sînt hrana bio pentru hrăpăreţii Puterii, rosul lor are efecte benefice, hamsterii aceştia vor avea întotdeauna colţii bine ascuţiţi. Românii se vor obişnui cu aceşti cîini de pază ai imoralităţii, la fel şi cu lătrăturile false.

„Elita” politică românească s-a vîndut barbarilor egoişti care guvernează lumea, împingînd România spre un viitor sumbru. Somnolent şi supus, poporul trece prin schimbări implacabile, butonate de mîna grea a „colonialismului” ostracizator sub toate formele şi manifestările. Locomotiva istoriei înaintează cu mare viteză spre dezastre fără precedent. Independenţa economică şi libertatea multor popoare, printre care şi România, au fost ferecate în lanţurile cumplitei robiei mondiale de către bastioanele noului imperialism, care tropăie tumultuos peste graniţele statelor lumii, fiind sursa unor înfiorătoare vărsări de sînge, a unor îngrozitoare suferinţe sociale, pandemii şi morţi pe bandă, avînd ca rezultat scopul dorit şi declarat – depopularea.

Deşi pe arena mondială au apărut noi rechini, în ipostaza de concurenţi periculoşi, de o ferocitate nemaicunoscută pînă acum, „Centrul Mondial de Exploatare” cu sediul la Washington continuă să se cramponeze din răsputeri şi dă lovituri tot mai dure statelor lumii, întreţinînd războaie fizice şi economice acerbe, astfel ca dolarul multiplicat la rotativa DeepState să fie moneda de referinţă internaţională, iar S. U. A. să se autofinanţeze fără dobîndă. Prin muşcătura profiturilor militare, prin politica de expansiune şi de acaparare a importantelor surse de materii prime de pe glob, a pieţelor de desfacere, a sferelor de plasare a capitalului, visteria marii puteri se umflă, SUA devenind imperiul care-şi cere tot mai insistent partea la împărţirea apetisantelor rezerve naturale ale statelor.

A rămas în cărţile de istorie timpul în care România era o ţară respectată în lume, suverană şi independentă, cînd nu se permitea ca soldaţii români să se implice în războaiele altor state, să moară în teatre de război străine, cum de altfel nu se permitea nici măcar urmă de soldat străin pe pământurile româneşti. Astăzi, străinii au în ţara noastră mult mai multe trupe, armament şi dotări militare decît are ţara. Răul făcut României are rădăcini profunde. Cauterizarea acestui rău pare imposibilă astăzi.

Maria Diana Popescu, 29 Iunie 2022

Sfântul Ierarh Nicolae Velimirovici: Criza mondială – „Judecata lui Dumnezeu!”


„Criză” e un cuvânt grecesc, şi înseamnă „judecată”. În Sfânta Scriptură, acest cuvânt este întrebuinţat des. Astfel, Psalmistul spune: pentru aceasta, nu vor învia necredincioşii la judecată (Psalmul l, 5), şi în alt loc: milă şi judecată voi cânta (Psalmul 100, 1). Înţeleptul Solomon scrie că de la Domnul se face judecată omului (Pilde 29, 27). Însuşi Mântuitorul a zis că Tatăl, toată judecata a dat-o Fiului, iar ceva mai încolo că acum este judecata lumii acesteia (Ioan 5, 22; 12, 31). Şi Apostolul Petru scrie: că vremea este să înceapă judecata de la casa lui Dumnezeu (I Petru 4, 17).

Înlocuieşte cuvântul judecată cu cel de criză, şi citeşte: pentru aceasta, nu vor învia necredincioşii la criză; milă şi criză voi cânta; Tatăl toată criza a dat-o Fiului; acum este criza lumii acesteia; că vremea este să înceapă criza de la casa lui Dumnezeu.

Până să vină vremurile de acum, popoarele europene întrebuinţau cuvântul „judecată” în loc de ,,criză’’ de câte ori se abătea asupra lor vreo nenorocire. Acum a fost doar înlocuit cuvântul vechi cu unul nou şi cel pe înţeles, cu unul de neînţeles. Când era secetă, se spunea: „Judecata lui Dumnezeu!”. Când era inundaţie: „Judecata lui Dumnezeu!”. Când era război sau molimă: „Judecata lui Dumnezeu!”. Când era grindină, cutremure, omizi, şoareci, iarăşi şi totdeauna: „Judecata lui Dumnezeu!”. Iar asta înseamnă: criză prin secetă, criză prin inundaţii, criză prin războaie, molimi şi aşa mai departe. Şi actuala restrişte financiar-economică este privită de popor ca o judecată a lui Dumnezeu, dar nu este numită, judecată”, ci „criză”. Ca restriştea să fie sporită prin neînţelegere! Fiindcă atunci când se rosteşte un cuvânt pe înţeles, cum este „Judecată”, se ştie şi pricina pentru care a venit restriştea, se ştie şi Judecătorul care a îngăduit-o, se ştie, în fine, şi scopul pentru care a fost îngăduită ea. Iar când e folosit cuvântul „criză”, cuvânt neînţeles de toţi şi de oricine, nimeni nu ştie să lămurească nici de ce, nici de la cine, nici pentru ce. Aceasta este singura deosebire dintre criza actuală şi criza care este de la secetă sau inundaţie sau război sau molimă sau omizi sau vreo altă năpastă.

Mă întrebi de cauza crizei actuale, sau de cauza actualei judecăţi a lui Dumnezeu? Cauza este întotdeauna aceeaşi. Cauza secetelor, inundaţiilor, foametelor şi a celorlalte flageluri ale neamului omenesc este şi cauza crizei actuale. Apostazia oamenilor. Prin păcatul apostaziei au provocat oamenii această criză, şi Dumnezeu a îngăduit-o ca să-i trezească, să le deştepte conştiinţa, să-i înduhovnicească şi să-i întoarcă la Sine. La păcate moderne, criză modernă. Şi, cu adevărat, Dumnezeu S-a slujit de mijloace moderne pentru a-i cuminţi pe oamenii moderni: i-a lovit prin bănci, prin burse, prin finanţe, prin valută. A răsturnat casele de schimb valutar din întreaga lume, ca oarecând mesele schimbătorilor de bani în templul din Ierusalim. A pricinuit o panică nemaipomenită între comercianţi şi schimbătorii de bani.

Cât va ţine criza? Atâta timp cât duhul oamenilor va rămâne neschimbat. Atâta timp cât trufaşii pricinuitori ai acestei crize nu vor capitula în faţa Celui Atotputernic. Atâta timp cât oamenii şi popoarele nu se vor gândi să traducă neînţelesul cuvânt „criză” pe limba lor şi să strige cu suspinare şi pocăinţă: „Judecata lui Dumnezeu!”. Spune şi tu, cinstite părinte, „Judecata lui Dumnezeu” în loc de „criză”, şi totul o să-ţi fie limpede.

(Episcop Nicolae Velimirovici, Răspunsuri la întrebări ale lumii de astăzi-scrisori misionare, traducere Adrian Tănăsescu-Vlas, Editura Sofia, Bucureşti, 2002, pp. 10-12)

Selecţie şi editare: Dr. Gabriela Naghi

Sfântul Ignatie Briancianinov: Să rămâneţi biserici ale lui Dumnezeu, să-I slujiţi Domnului, Care S-a sălăşluit în voi

Iubiţilor în Hristos fraţi! Acum răsună în inimile voastre mângâietorul glas al lui Dumnezeu Cuvântul întrupat: „Cel ce mănâncă trupul Meu şi bea sângele Meu, întru Mine petrece şi Eu întru el ”(Ioan 6, 56). Acum simţiţi împlinirea acestui glas cu lucrul! Pricepeţi slava voastră, pătrundeţi în adevărata voastră vrednicie: fiecare dintre voi este vas al tainei dumnezeieşti; fiecare dintre voi este biserică în care Fiul lui Dumnezeu, împreună cu Tatăl Său Cel mai înainte de veci şi cu Duhul Cel închinat, sălăşluieşte în chip tainic şi totodată fiinţial. De acum nu mai sunteţi ai voştri: sunteţi ai lui Dumnezeu. Aţi fost cumpăraţi de Dumnezeu cu preţul sângelui Fiului Său (I Cor. 6, 19-20). Nu puteţi să duceţi un jug străin! Dacă vreunul dintre voi a fost până acum un păcătos întunecat, de acum s-a făcut drept cu dreptatea Fiului lui Dumnezeu. Această slavă a voastră, această bogăţie a voastră, această dreptate a voastră vor rămâne, oare, în voi numai atâta vreme cât vă veţi afla în biserică sau încă foarte scurtă vreme după ce veţi ieşi din ea? Oare vă veţi deda din nou slujirii stricăciunii? Oare Iisus, Care a intrat prin Sfintele Taine în inimile voastre, va fi silit să le părăsească din pricina mulţimii gândurilor, planurilor, cuvintelor, faptelor păcătoase pe care o să vi le îngăduiţi? Nu! Să nu aibă loc această amară trădare a Mântuitorului, această vânzare a Mântuitorului!

Să rămâneţi biserici ale lui Dumnezeu, să-I slujiţi Domnului, Ce S-a sălăşluit în voi, prin plinirea osârdnică a sfintelor Lui porunci – şi El va rămâne întru voi (I Ioan 3, 24). El vă va păzi în calea vieţii pământeşti de toată poticnirea, vă va duce prin moarte fără tulburare şi fără spaimă în limanul veşniciei fericite. Amin.

(Sfântul Ignatie Briancianinov, Cuvânt rostit în Mănăstirea Sf. Serghie, în sâmbăta primei săptămâni a Postului Mare, anul 1840)

Selecţie şi editare: Dr. Gabriela Naghi

Noul Daniel Vla - Ortodoxie, Țară, Românism

Creștinism ortodox, sfinți, națiune, eroism, istorie…

Ortodoxia Jertfitoare

"Ortodoxie minunată, mireasă însângerată a lui Hristos, niciodată nu ne vom lepăda de tine noi, nevrednicii, şi dacă o vor cere situaţia şi timpurile, învredniceşte-ne să vărsăm pentru tine şi ultima picătură de sânge". - Stareţul Efrem Filotheitul din Arizona

Ortodoxia mărturisitoare

,,Dacă cineva va păzi cuvântul Meu, nu va vedea moartea în veac" (Ioan 8, 51).

Mărturisirea Ortodoxă

Portal de teologie și atitudine antiecumenistă