Virgil Maxim: Minunea Sfintei Împărtășanii în temnițele comuniste, la percheziții

În închisoare, purtam asupra mea o bucățică din Sfânta Împărtășanie, păstrată pentru momente limită. O păstram într-o batistă curată, înfășurată și înnodată, fie legată cu o sforicică în jurul gâtului, fie chiar în buzunar, pentru a-mi fi la îndemână în momentele critice. În timpul perchezițiilor, n-o ascundeam. Aveam credință că ea se apără singură și mă apără și pe mine. Așa se întâmpla.

Când îmi venea rândul să fiu percheziționat, eram dezbrăcați și la pielea goală. Hainele și lenjeria, batistele, prosoapele și orice îmi aparținea erau pipăite la toate încheieturile și cusăturile și aproape totdeauna tăiate și descusute. După ce milițianul îmi spunea să-mi iau boarfele, mă aplecam să le ridic și găseam batista cu Sfânta Împărtășanie deasupra lor, fie printre ele, neatinsă, nedezlegată, necălcată în picioare, așa cum aveau obicei să facă cu orice găseau asupra celui percheziționat.

O singură dată m-a întrebat la Jilava un milițian:
– Ce ai în batistă?
– Sfânta Împărtășanie! i-am răspuns fără să mă tem.
– Ia-ți bagajul și treci la cameră!

Mai mult de 15 ani am purtat la mine Minunea lui Dumnezeu, Minunea Minunilor Lui, Trupul și Sângele Fiului Său, în mâinile mele păcătoase de om pământean: și am ieșit cu această Minune afară!

Virgil Maxim, Imn pentru crucea purtată, Ed. Babel, 2012

Selecție și editare: Sora Gabriela Naghi

4 gânduri despre „Virgil Maxim: Minunea Sfintei Împărtășanii în temnițele comuniste, la percheziții”

 1. INTOARCEREA LA HRISTOS

  “Azi am fost la Sfânta Liturghie la Patriarhie. Se petrece acolo o mare minune şi pentru ea merg adesea-n acest loc şi văd mulţi oameni vibrând de cele mai sfinte simţăminte şi năzuinţe.
  Dincolo însă de slujbele ce se fac aici, oamenii îmbrăcaţi în odăjdii episcopale nu merită nici încrederea, nici respectul, nici banul de dajdie pe care-l primesc. Şi nu mă gândesc în primul rând la păcatele lor personale – deşi nici acestea nu trebuie trecute cu vederea – ci la faptul trist că ei exercită asupra Bisericii ordinele ateiste ale Partidului Comunist. Se respectă numai formele dar se practică politica se stat. Bisericile au rămas deschise dar un număr mare de preoţi şi monahi au fost întemniţaţi, duşi în lagăre la muncă forţată, chinuiţi şi batjocoriţi. Se păstrează cuvântul şi Sfânta Jertfă însă libertatea de organizare este strict controlată se stat: orice iniţiativă trebuie aprobată de stat, orice cuvânt trebuie cenzurat de stat, orice bănuţ trebuie ştiut de stat.
  Creştinătatea este claustrată între zidurile bisericii şi preoţii în altar. Nu este permisă nici o activitate duhovnicească, educativă, socială, ca să nu mai amintim de cele economice şi politice, care sunt atributele exclusive ale Partidului Comunist. Nu mai există predică ziditoare de suflet, ci predică tradiţionalistă, fără actualitate. Nu se mai simte comuniunea dintre creştini, căci ea ar înspăimânta pe guvernanţii atei. Cât despre o organizare comunitară a parohiilor, nimeni nu îndrăzneşte să mai cugete. Preoţii care cutează să se ocupe de catehizarea copiilor riscă să fie prigoniţi mai întâi de episcopi şi apoi de Securitate.
  Alţi preoţi care au încercat o acţiune asemănătoare cu Oastea Domnului, cu cântece şi mici întruniri, sunt ameninţaţi, hărţuiţi şi arestaţi.
  Mănăstirile au primit şi ele lovituri cumplite. Cei mai mulţi călugări au fost izgoniţi şi nu s-a permis recrutarea altora tineri. Au rămas numai câţiva monahi bătrâni, aşa că ar urma ca în treizeci-patruzeci de ani ele să rămână pur şi simplu pustii. Cele mai multe mănăstiri au fost declarate monumente istorice şi s-au investit bani grei pentru a fi restaurate; dar ce folos că în vreme ce zidurile se reconstruiesc monahii sunt alungaţi şi activitatea lor este redusă strict la slujbe! Rostul mănăstirilor ca focare de spiritualitate şi cultură este interzis. Dacă în trecut Biserica în ansamblu avea sarcina ei de vehiculare a culturii, acum tiparniţele sale au ajuns vechi şi uzate şi nu îi este permis să apară în public nici în şcoli, nici la televiziune, nici într-o sală de teatru, concert sau conferinţă, nici într-o procesiune sau adunare publică nici într-un un ziar. Cele câteva reviste teologice tolerate nu au circulaţie decât în cercul strict preoţesc iar lucrări monumentale ca Filocalia, Dogmatica, Morala nu pătrund decât clandestin. Oamenii ştiu tot mai puţin despre credinţă şi totuşi bisericile sunt pline de credincioşi care, îndemnaţi de resorturi profunde ale sufletului, simt harul lui Dumnezeu, căci la altar se vorbeşte totuşi o altă limbă decât cea oficială ateistă. Oamenii deci caută dar din nefericire preoţii nu sunt la înălţime.
  Un astfel de creştinism se solidarizează cu natura lucrurilor istorice fără a le mai înnobila. Tainele Bisericii răspândite la întâmplare în istorie sunt mărgăritare de preţ mâncate de porci. Porcii, chiar dacă se botează, nu sunt creştini, ci tot porci rămân. Aşa cum mântuirea omului nu este posibilă doar prin harul dumnezeiesc, fără participarea voluntară a omului, tot aşa Biserica nu poate fi numai sfinţire fără sfinţenie. Racila aceasta este veche în Ortodoxie şi în secolul nostru s-a manifestat necontenit. Mereu statul, fie sub semnul crucii, fie sub semnul stelei, a decis stările şi orânduirile Bisericii în lucrarea lor istorică, socială şi actuală şi i-a consacrat acesteia un rol sacramental rupt de realităţi, străin de lume, departe de oameni.
  Pregătit sufleteşte de Biserică, omul creştin este sfâşiat de societatea necreştină ori anticreştină. Conştiinţa sa este chinuită între Biserică şi stat, între sacru şi natural (naturalul luat la voia întâmplării, deci ca păcat). Însăşi organizarea Bisericii s-a adaptat la această înstrăinare faţă de popor şi în ultimă instanţă poporul a fost părăsit. Aspectul strict liturgic este o realitate puternică dar insuficientă. Viaţa creştină trebuie trăită integral, solidar şi unitar. Totul trebuie să fie sfânt în viaţă şi numai aşa viaţa devine bucurie, armonie şi pace. Năzuinţele şi strădaniile religioase trebuie să fie permanente în istorie, spiritualizând-o. Spiritualizarea înseamnă practicare, viaţă prin har şi voinţă. Înalţii clerici nu trebuie să se retragă într-un turn de fildeş, ci să fie necontenit în mijlocul credincioşilor, adică să fie în Biserică, căci poporul întrunit laolaltă este Biserica.
  Toată austera pregătire a ierarhilor este în Biserică, pentru Biserică şi prin Biserică (a se citi popor, ori adunare, ori comunitate). Izolându-se de popor, clericii au restrâns Biserica la ei iar poporul a fost înfeudat. O astfel de ierarhie bisericească este tiranică şi străină duhului creştin. Ierarhii şi preoţii sunt, mai bine zis trebuie să fie expresia directă şi autentică a Bisericii, a poporului, a comunităţii. Aşa a fost organizată Biserica primară, aşa s-au organizat şi în primele secole creştinii. Modul de alegere al apostolilor şi al diaconilor trebuie să rămână un exemplu consacrat pentru cler şi popor. Chiar funcţiile lor trebuie revizuite în duhul Bisericii apostolice. Sunt trepte speciale de pregătire pentru diaconi, preoţi şi episcopi şi ele trebuie respectate nu numai în formă, ci şi în fond. Toate aceste aspecte dau forţa Bisericii, dar noi aproape că am uitat de ele, fapt care explică în mare parte criza modernă.
  Toate gândurile acestea mi-au venit în minte azi, când am asistat la hirotonisirea unui diacon. Am văzut pe episcop în impresionantă slujire, cântând un fel de imn măreţ care exprimă voinţa tuturor credincioşilor: „Vrednic este!”. Corul a apăsat apoi pe aceleaşi cuvinte cu sunete de gravă resimţire. Şi totuşi spectacolul era ireal, era o abstracţiune, era aproape ocult, căci poporul nu cunoştea nici pe episcop, nici pe diacon şi nici pe cântăreţi. Se producea un eveniment care ne angaja dar de care eram străini. Este o veche tradiţie a Bisericii ca poporul să acorde vlădicilor girul său pentru noul hirotonisit dar ea s-a viciat până la grotesc, aşa cum cu amărăciune constat acum. Nu a fost însă întotdeauna aşa. Cândva acest ceremonial corespundea comuniunii ce exista în Biserică. Episcopul era în necontenită comunicare cu poporul, era în popor şi al poporului. Aceasta ar fi adevărata democraţie. De asemenea candidatul la diaconie era din popor şi se alegea cu grijă iar hirotonisirea propriu-zisă era ultimul moment de consimţire din partea credincioşilor. Deci episcopul întreba: „Vrednic este?” iar poporul răspundea: „Vrednic este!” numai dacă se învoia cu adevărat la alegerea făcută. Aşa este bine.
  Astăzi însă există o gravă ruptură între vlădici şi popor; ei trăiesc într-o lume a lor, decid în numele poporului dar nu îl consultă şi deci nici nu îl reprezintă. Biserica Ortodoxă a rămas o simplă faţadă care poate fi oricând spulberată de către partid. Este atât de ingrată această preoţime, încât la ordinele partidului ea însăşi cere demolarea bisericilor şi într-o zi va cere şi desfiinţarea Bisericii. Până atunci clerul slujeşte cu o mână poporul şi cu cealaltă partidul. Partidul beneficiază de dreptul tradiţional de a se amesteca în problemele Bisericii, căci clerul nostru lipsit de demnitate nu discerne între statul ateu şi statul creştin ori între guvernanţii atei şi cei credincioşi.
  Dovada cea mai evidentă a acestei stări de lucruri este cazul preotului Gheorghe Calciu. Preotul Calciu a cutezat să strângă tineretul în jurul lui Hristos şi în consecinţă a fost arestat. Arestarea lui învinovăţeşte în primul rând clerul şi în al doilea rând Partidul Comunist. Primii care s-au sesizat au fost preoţii şi din frică şi laşitate l-au părăsit în mâinile partidului, care l-a condamnat la zece ani de temniţă.
  E uluitor să aflăm că preotul Calciu nu poate fi eliberat din închisoarea în care Îl mărturiseşte pe Hristos întrucât a vrut „să fascizeze Biserica”. Comuniştii din România au apelat la comuniştii din Occident (Paris) şi la evrei (Ierusalim), ba încă şi la toate „forţele democratice” din lumea întreagă (inclusiv din S.U.A.) pentru a se alia împotriva pericolului de fascizare a Bisericii. Minciună sfruntată! Dacă Gheorghe Calciu este fascist, atunci însuşi Iisus Hristos este fascist, asemeni şi Moise, şi papa Ioan Paul al II-lea şi patriarhul Demetrios!
  Calciu nu a fost niciodată fascist, el nici nu cunoaşte fascismul, căci era prea tânăr în timpul nemţilor. Din tinereţe a fost anticomunist de pe poziţie creştină, luptând să dea viaţă şi dinamism creştinătăţii adormite şi îmbuibate. Calciu nu a avut niciodată vreo funcţie ori manifestare politică, a avut un crez creştin şi naţional şi a luat atitudine contra comunismului. În măsura în care America şi Occidentul au fost împotriva comunismului şi el a fost pentru ei.
  Este uşor şi simplu să se eticheteze Calciu drept fascist, pentru ca Occidentul să aprobe uciderea lui. Până când va mai persista himera asta în lume? Nu vedeţi că ea este o armă a comunismului? Comuniştii îl acuză pe Calciu că este fascist – şi nu este – iar Patriarhul Iustin, care a fost cu adevărat fascist şi a avut şi un rol de jucat atunci, e acum o slugă mârşavă a partidului. În faţa ipocriziei comuniste, cine se lasă înşelat în Occident? Căci viaţa lui Calciu depinde de Occident, întrucât cei de aici vor să îl piardă.
  Calciu este un adevărat apostol şi misionar al lui Hristos şi asta îi sperie pe comunişti şi pe toţi duşmanii lui Hristos. El nu fascizează Biserica, ci o reîncreştinează, o reînviază, o revitalizează şi asta nu pot admite antihriştii. Calciu nu este numai un apărător al Ortodoxiei, ci şi un scut al oamenilor. El nu se ocupă numai de viaţa veşnică, ci este actual, se ocupă de viaţa asta în perspectiva celei veşnice, de viaţa asta trăită la modul spiritual. Ori tocmai de această perspectivă se tem ateii materialişti şi antihriştii.
  Preotul Calciu execută zece ani de temniţă grea pentru că a trezit conştiinţele creştine şi le-a avertizat de neantul ateismului. În faţa totalei propagande ateiste dirijate de statul ateu s-a ridicat preotul Calciu să afirme credinţa în Dumnezeu – şi pentru această cutezanţă a fost osândit. Preotul şi-a făcut datoria de preot la modul cel mai autentic şi nu i se poate imputa nici o greşeală teologică ori de disciplină clericală – şi totuşi a fost condamnat.
  Predicile lui nu au iz politic, nu incită la revoltă, ci mărturisesc realul raport între teism şi ateism. Pentru credinţa ce a mărturisit-o este el întemniţat. El şi-a restrâns în mod deliberat raza expunerilor la aspectul strict spiritual tocmai pentru a nu putea fi acuzat de crime politice, şi totuşi pentru astfel de crime este acuzat. Teoretic, Calciu are de fapt dreptul să îşi exercite ideile şi credinţa în toate domeniile, chiar şi în cel politic, aşa după cum comuniştii o fac prea frumos în Occident, unde legal vor să preia puterea. Practic însă constatăm că nu mai are nici o raţiune carta O.N.U. ori însuşi O.N.U., atâta vreme cât libertatea şi mai toate noţiunile fundamentale sunt înţelese cu totul diferit în Occident şi în Răsărit.
  Calciu este un adevărat preot – şi preoţii de la noi, care slugărnicesc statul ateist, l-au lepădat. Dar şi preoţii din Occident ai tuturor confesiunilor sunt vinovaţi de chinuirea lui, căci dacă preoţii din lumea întreagă ar avea conştiinţa sa misionară, dacă ar fi conştienţi că temniţa lui Calciu li se deschide şi lor şi dacă vor să fie cu adevărat preoţi ai lui Hristos şi nu slugi ale comunismului, atunci nu s-ar odihni până n-ar obţine libertatea lui Calciu.
  Se spune că Occidentul este creştin dar conducătorii creştini occidentali nu au creat condiţii de libertate creştinilor de aici. Aici socialismul are puterea absolută de stat şi Occidentul rămâne inert în faţa acestei situaţii. În timp ce comuniştii fac război civil, revoluţii, atentate, pogromuri, genociduri şi cuceresc ţară după ţară, creştinii occidentali nu au ajutat nici măcar moral pe unguri, cehi, nemţi şi alte popoare care s-au răsculat. În U.R.S.S. s-au creat mici acţiuni dizidente dar prin jertfă şi fără ajutorul occidentalilor. E adevărat că au fost în Occident şi oameni care au protestat dar masele populare nu s-au mişcat aşa cum se mişcă masiv comuniştii când îi susţin pe comuniştii lor.
  Sunt mulţi creştini buni în Occident dar nu sunt solidari, nu sunt organizaţi, nu acţionează. În schimb comuniştii şi evreii dau din plin dovada solidarităţii internaţionale şi a dominaţiei mondiale. Creştinii occidentali au protestat vehement şi la cele mai înalte nivele de stat când a fost vorba de prigonirea evreilor – deşi nu prea cunoaştem şi acţiuni evreieşti pentru susţinerea creştinilor prigoniţi – dar pentru preotul Calciu se aud doar voci răzleţe pe care comuniştii le ignoră. Cei ce ar avea puterea să-l elibereze tac şi-l părăsesc pe preotul lui Hristos şi mucenicul Lui. Amintim aici numai numele lui Calciu dar purtăm în suflet pe toţi cei ce suferă, de fapt toate popoarele din lagărul socialist.
  Ar trebui ca lumea întreagă să cinstească şi să se închine la sfinţii şi martirii daţi de prigoana marxist-leninistă. Nici o prigoană din istorie nu a atins intensitatea de ură şi teroare ca cea marxistă; aici şi moartea sufletească şi moartea socială sunt ştiinţifizate şi practicate mecanic. Nimic, nici moartea nu este mai rea decât robia şi dezumanizarea ateist-marxistă. Dacă omenirea ar pricepe că răul acesta este fantastic, ar avea puterea să îl elimine. De ce nu aleargă creştinii din Occident să obţină libertatea de credinţă în ţările comuniste? Oare aşteaptă ca lumea întreagă să fie sovietizată, înrobită, teleghidată? Cum putem fi noi optimişti când Calciu, Iacunin, Orlov zac în temniţă, când Saharov este exilat şi când lui Soljeniţîn nu i s-au deschis decât cu greu uşile Casei Albe?
  Oamenii din lumea liberă trebuie să înţeleagă că nu există rău mai rău decât ateismul marxist-leninist, care transformă societatea într-o mare temniţă iar conştiinţele în roboţi teleghidaţi prin reflexele condiţionate. Celor care ne acuză de fascism le spunem că noi, cei situaţi geografic în imediata apropiere de comunism – popoarele slave în primul rând – am văzut în Germania o salvare de robia bolşevismului. Noi spunem omenirii ceea ce a înţeles şi Churchill la urmă: că pericolul secolului sunt comuniştii şi orice politică oficială care nu este contra lor este pentru ei. Noi spunem lumii că marile idei de libertate, egalitate, dreptate, pace, umanitate, democraţie, luate în conjunctura secolului XX, slujesc revoluţiei marxist-leniniste. Noi spunem tuturor oamenilor că orice ezitare, îndoială, egoism ori laşitate sunt exploatate de comunişti. Şi rugăm oamenii de ştiinţă din toată lumea să ia numele ştiinţei din mâna comuniştilor, căci a devenit instrument al genocidului şi al teroarei psihologice.
  Aceste rânduri le scrie un nimeni, un anonim, un bătrân, un proscris şi el ca şi Calciu, Iacunin, Saharov, Orlov, Soljeniţîn cu tot neamul lor. Omenirea trebuie să opteze şi să îndrăznească.”

  Ioan Ianolide

  Apreciază

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Noul Daniel Vla - Ortodoxie, Țară, Românism

Creștinism ortodox, sfinți, națiune, eroism, istorie…

Ortodoxia Jertfitoare

"Ortodoxie minunată, mireasă însângerată a lui Hristos, niciodată nu ne vom lepăda de tine noi, nevrednicii, şi dacă o vor cere situaţia şi timpurile, învredniceşte-ne să vărsăm pentru tine şi ultima picătură de sânge". - Stareţul Efrem Filotheitul din Arizona

Ortodoxia mărturisitoare

,,Dacă cineva va păzi cuvântul Meu, nu va vedea moartea în veac" (Ioan 8, 51).

Mărturisirea Ortodoxă

Portal de teologie și atitudine antiecumenistă

%d blogeri au apreciat: