Sfânta Tradiţie a Bisericii lui Hristos

,,Revelaţie’’ înseamnă ,,Descoperire’’. Deoarece în cuprinsul acestei cărţi am folosit de mai multe ori expresia ,,Revelaţia Dumnezeiască’’, socotesc că ne este de mare folos să ştim despre aceasta. Cartea Bisericii noastre o defineşte astfel: ,,Revelaţia sau Descoperirea Dumnezeiască este comoara de adevăruri pe care Dumnezeu a dat-o oamenilor pentru ca aceştia, cunoscându-L pe El, voia Lui şi lucrarea Lui, să-L cinstească după vrednicie, să-i împlinească voia şi, prin aceasta, să se mântuiască’’ (Învăţătura de Credinţă Creştină Ortodoxă, Bucureşti, 1952, p. 4).

Adevărurile Dumnezeieşti descoperite nouă sunt cuprinse în Sfânta Scriptură şi în Sfânta Tradiţie a Bisericii noastre. Despre Sfânta Scriptură ştim mai multe lucruri, deoarece ea ne este explicată drept şi pe înţelesul nostru de slujitorii Sfintei Biserici, fie prin cuvânt vorbit, fie prin cuvânt scris, de aceea ne vom lămuri asupra Sfintei Tradiţii.

Sfânta Tradiţie este acea parte a Revelaţiei Dumnezeieşti consfinţită de;

  1. Definiţiile Sfintelor Sinoade Ecumenice, dintre care amintim Simbolul Credinţei sau Crezul pe care-l rostim la fiecare Sfântă Liturghie.
  2. Scrierile Sfinţilor Părinţi ai Bisericii. Aceştia au avut fiecare viaţă sfântă şi au scris în chip lămuritor despre adevărurile de Credinţă. Prin ei ne grăieşte Duhul Sfânt, aşa încât sunt vrednici de cinstire şi de crezare;
  3. Cărţile de Slujbă ale Bisericii. Acestea cuprind Sfintele Taine, celelalte Sfinte Slujbe cu lămuririle necesare pentru înţelegere şi săvârşire corectă.

        Pentru a arăta legătura dintre Sfânta Scriptură şi Sfânta Tradiţie vom lua un exemplu uşor de înţeles. Sfânta Scriptură ne vorbeşte despre necesitatea Sfântului Botez, dar nu ne arată în nici un fel cum trebuie săvârşit acesta. Dacă ne-am mărgini la Sfânta Scriptură, cum cer ereticii protestanţi şi neo-protestanţi (sectarii), nici n-am şti săvârşi Botezul. Dar dacă deschidem cartea de slujbă numită Molitfelnic, aflăm rânduiala Sfântului Botez cu toate lămuririle necesare, la fel cum aflăm şi modul de săvârşire al celorlalte Sfinte Taine: Mirungerea, Spovedania, Împărtăşania, Cununia, Preoţia şi Maslul.

Ereticii care desconsideră Sfânta Tradiţie imită Botezul Sfintei Biserici printr-un simulacru de botez, care nu este mântuitor, ci pierzător de suflete şi are ca unic scop îngroşarea rândurilor celor care vor moşteni iadul. Noi să ne păstrăm haina Botezului curată, aşa cum am primit-o în pruncia noastră.

Presbiter Ioviţa Vasile