Două situaţii cu anevoie de înţeles

Familiile dominante ale lumii, Rockefeller şi Rotschild, sunt alcătuite din evrei, Soros e evreu. Despre preşedintele şi primul ministru al Israelului ce să mai vorbim. Cum au putut îngădui aceşti oameni ca fraţii lor de sânge să fie supuşi acestui proces de exterminare, prin ,,vaccinul’’ acesta ucigaş? Un precedent găsim în istorie. Înainte de izbucnirea celui de-al doilea război mondial, vârfurile înstărite ale evreimii s-au pus la adăpost în Statele Unite, în vreme ce fraţii lor mai modeşti au fost lăsaţi pradă nebuniei naziste, au populat lagărele de exterminare şi, şi au umplut crematoriile. Să mai amintim că Hitler a avut rădăcini evreieşti?

Acesta e adevăratul anti-semitism,  iar nu nişte vorbe aruncate-n vânt.

A doua nedumerire îmi este pricinuită de poporul grec. Spun statisticile că aproximativ jumătate din greci au primit substanţa diabolică. Ştim că la ei constrângerile au fost extrem de dure, şi mai ştim că ierarhia lor, cu puţine excepţii,  cu Ieronim în frunte, s-a angajat cu toate puterile în a susţine inocularea credincioşilor lor. Grecii, la fel ca românii, au fost vânduţi de păstorii lor nevrednici, cum a prevestit Părintele Justin Pârvu. Totuşi, grecii sunt un Popor Ortodox, cu Sfinţii cei mai numeroşi, cu sfinte moaşte cum niciun alt popor nu are. Grecia este pământ Apostolic, ca să amintim doar de Sfinţii Apostoli Andrei şi Pavel. Grecia are Biserici Apostolice, care au fost primele destinatare ale unor Epistole Soborniceşti cuprinse în Biblie, cum sunt I şi II Corinteni şi I şi II Tesaloniceni. Multe alte lucruri minunate se pot spune despre Poporul grec. Mă opresc aci pentru că nu vreau să mă întristez şi mai mult.

Dumnezeul nostru Cel Atotputernic, Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt, să se milostivească spre evrei, spre greci, spre români şi spre toate popoarele pe care el le-a semănat pe faţa pământului.

Presbiter Ioviţa Vasile 

Mostră de inteligenţă prezidenţială

Nevaccinatul KW Iohannis a glăsuit: „Dați-mi voie însă să mai spun ceva despre vaccinare. La noi sunt foarte mulți români care s-au vaccinat. Astăzi am cerut date și am văzut că s-au distribuit sau au fost date peste 10 milioane de doze de vaccin. Sunt aproape 5 milioane jumătate de români care sunt vaccinați cu schema completă. E păcat că sunt așa puțini!” – Klaus Iohannis, Președintele României, la vizita de lucru a șefei CE a UE –Ursula…  şi cum o mai cheamă.
Sursa: ActiveNews

Un strigăt şi o mână întinsă pentru salvarea pruncilor nenăscuţi

Eu, Cutov Cristian-Ionut rog in genunchi orice mama aflata in situatia de avort sa mă contacteze urgent la Nr de telefon 0768389591 ( mesaj avort și revin eu imediat când sunt disponibil; precizez că am și Wats app). Incercam să găsim soluții. Oferim eventual și sprijin material MINIM 350 RON lunar in schimbul păstrării sarcinii. Viața e un dar de la Dumnezeu! Nu e o rușine că ești într-o situație dificila. Nici o mama nu face avort de bunăvoie, situația o împinge. Mama tot mama rămâne pe vecie…

Contactați-ma și vedem ce soluții găsim. Toată discuția va fi în taină.

Un copil scăpat de la avort e un avocat in plus la Judecata de Apoi! A salva un copil de la avort înseamnă foarte multe generații viitoare salvate! Fii ” un bec ” și distribuie într-o Românie in beznă de atâtea AVORTURI și în care nimeni la nivel înalt nu trage un semnal de alarmă!

Daca crezi că merită să salvezi și tu un copil de la avort, mă poți contacta la nr de telefon 0768389591( am și Wats app) și dați bănuțul lunar direct la caz. In principiu minim lunar e 350 RON de caz de avort. Trebuie fapte că pământul ne cheamă curând la el. Și atunci daca acum dormim, cu ce ne prezentăm la Dumnezeu?! Contează mult să îți lași moștenire urmașilor tai binecuvântarea lui Dumnezeu!! FII DEMN! Asta e adevărata bogăție!! Comentați eventual la postare și cu „UP” pentru a fi vizibil mesajul până și în cel mai îndepărtat colt de țară!!

Te imbratisez!! Viața e cel mai frumos dar de la Dumnezeu!! Bucurate de DAR și dăruiește la rândul tau acest cadou ori distribuind, ori comentând cu „UP”, ori ajutând financiar!

Cristi

Părintele Cosmin Tripon: Prezentarea cărţii Părintelui Theodor Zisis, ,,Îngrădirea nu este schismă’’

După publicarea pe site-ul nostru în format electronic a cărții „Reaua ascultare și sfânta neascultare” a Părintelui Theodor Zisis, care s-a bucurat de un real succes, continuăm cu prezentarea unei alte lucrări importante „Îngrădirea nu este schismă”, scrisă în anul 2017 și publicată în limba română în anul 2018 la Suceava prin „Asociația Sfinții Mărturisitori din Închisori Bucovina”, în traducerea lui Emanuel Dumitru.

Editată sub forma unei broșuri în format A5, aceasta clarifică aspecte canonice importante legate de decizia unor preoți din cadrul mai multor Biserici Ortodoxe locale, inclusiv din România, de a opri pomenirea ierarhilor lor ca urmare a asumării sub semnătură de către aceștia a panereziei ecumeniste la minciunosinodul din insula Creta, 16-26 iunie 2016.

Pentru a contracara măsura întreruperii pomenirii și a stăvili numărul celor doritori să întreprindă această acțiune, ierarhii au lansat un atac de dezinformare, manipulare și denigrare publică a respectivilor preoți, acuzându-i de una dintre cele mai mari abateri canonice, și anume schisma (ruperea sau despărțirea de Biserică), pedepsită cu caterisirea. Pe fondul necunoașterii cu exactitate a tradiției bisericești și a sfintelor canoane pe acest subiect foarte delicat, dar și pe cel al informării insuficiente și chiar al lipsei de interes, majoritatea preoților au făcut pasul înapoi, dând astfel posibilitatea episcopilor de a recurge la măsuri abuzive impotriva acelor preoți curajoși, care totuși au continuat demersul întreruperii pomenirii.

Din aceste motive, dar și pentru a risipi orice formă de îndoială asupra corectitudinii, legitimității și canonicității întreruperii pomenirii de către preoții care au rezistat presiunilor și șantajului episcopilor, Părintele Teodor Zisis a inițiat demersul de a aduce explicații suplimentare cu mărturii din Pidalion (colecția sfintelor canoane a Bisericii Ortodoxe), precum și din viața și operele unor Sfinți Părinți care, asemenea acestor preoți, au întrerupt la vremea lor comuniunea cu episcopii eretici.

Structural, broșura este alcătuită dintr-un Prolog și două capitole: I. Îngrădire de erezie, nu de Biserică și II. Nu vom provoca schismă (Sfintele Taine sunt valide și fără pomenirea episcopului), fiecare dintre capitole conținând mai multe subcapitole.

Încă din cuprinsul Prologului, Părintele Zisis arată cauzele care au condus la decizia întreruperii pomenirii și a comuniunii cu unii episcopi, precum și baza canonică a acestei măsuri. S-a întrerupt pomenirea episcopilor participanți la Creta precum și a celor ce susțin deciziile asumate cu această ocazie pentru că acest așa-zis sinod „nu  a exprimat cugetul ortodox al Bisericii celei Una, Sfinte, Sobornicești și Apostolice și a atacat dogme și învățături fundamentale și esențiale”. Acest fapt a motivat decizia pleromei „derptcugetătoare a Bisericii”, clerici și mireni, să aplice „tradiția canonică a evlaviei”, întrerupând pomenirea „episcopilor care au semnat sau au acceptat hotărârile «sinodului»”, trecând „la așa-numita îngrădire, pe baza Canonului 15 al Sinodului I-II (861), convocat de Sfântul Fotie cel Mare”.

Această broșură răspunde frământărilor și neliniștii unor credincioși insuficient de instruiți pentru a putea înțelege importanța, necesitatea și profunzimea unei astfel de decizii, dar, totodată, demonstrează caracterul nejustificat al persecutării de către episcopi a celor care prin întreruperea pomenirii încearcă să apere Biserica de „erezii și de schisme”.

Îngrădirea este zidul pe care dreptslăvitorii creștini îl ridică în fața ereziei, așa cum rezultă chiar din textul Canonului 15 I-II, care permite clerului să întrerupă pomenirea și comuniunea cu episcopul, preotul, mitropolitul sau patriarhul dacă aceștia propovăduiesc „cu capul descoperit” vreo erezie, adică public. „În acest caz trebuie să ne îngrădim imediat și «înainte de cercetarea sinodală», să ridicăm zid de apărare, să izolăm erezia, să ne punem la adăpost”.

În mod explicit acest canon mai statornicește că preoții care au întrerupt pomenirea episcopului care propovăduiește erezia nu trebuie caterisiți, ci cinstiți, deoarece nu de episcop, ci de pseudoepiscop s-au îngrădit, prin aceasta nefăcând schismă, ci apără Biserca de schisme și erezii.

Prin încălcarea acestei prevederi a Canonului 15 I-II de către episcopii care în mod abuziv și nedrept i-au caterisit pe preoții care au oprit pomenirea, rezultă că acea caterisire nu este validă deoarece acei preoți nu s-au abătut de la dreapta credință, ci au mărturisit-o și au apărat-o. Astfel, toate tainele săvârște de acești preoți sunt valide, harul preoției fiind în continuare lucrător în ei, drept pentru care credincioșii pot să-i frecventeze mai departe cu toată încrederea.

În susținerea acestor afirmații aducem mărturia Sfântului Chiril al Alexandriei care, într-o scrisoare de mustrare adresată Arhiepiscopului Nestorie al Constantinopolului, îi cere acestuia să renunțe la dogmele eretice și să revină la dreapta credință, aducându-i totodată la cunoștință faptul că Arhiepiscopia Alexandriei se află în comuniune cu toți cei pe care el i-a caterisit (clerici) sau i-a afurisit (mireni) pentru că au îndrăznit să i se opună:  „…și prin această scrisoare te rugăm în chip oficial, îndemnându-te să te îndepărtezi de toate dogmele neruşinate și denaturate pe care le cugeți și le înveți […] și dacă cucernicia ta nu face acest lucru până la termenul stabilit în scrisoarea preacuviosului și cinstitorului de Dumnezeu frate și împreună slujitor al nostru mai înainte pomenit, episcopul orașului Romanilor, Celestin, să știi că nu ai niciun drept și niciun loc alături de noi sau vreun cuvânt în fața preoților și episcopilor lui Dumnezeu […]. Cu mirenii și clericii care, pentru Credință, au fost afurisiți și caterisiți de către tine, noi suntem în comuniune. Fiindcă nu este drept să fie nedreptățiți prin hotărârile tale cei care, cu cunoștință fiind, cugetă drept, fiindcă au procedat corect opunându-ți-se”.

Așadar, caterisirile lui Nestorie față de opozanții săi nu au fost recunoscute niciodată, ele fiind anulate de facto prin Canonul al III-lea al Sinodului III ecumenic, preoții fiind reabilitați și repuși în drepturile lor canonice.

Din cele expuse mai sus de Sfântul Chiril al Alexandriei rezultă că clericii caterisiți de Nestorie au oprit pomenirea acestuia înainte de condamnarea lui nominală și a ereziei propovăduite de acesta de către sinod, iar devreme ce acei preoți au fost primiți în comuniune cu cei din Alexandria înseamnă că oprirea pomenirii episcopului pe motiv de erezie nu este schismă așa cum în mod perfid insinuează unii episcopi. Dacă ar fi fost schismă oprirea pomenirii lui Nestorie înainte de condamnarea sa sinodală i-ar fi acceptat Sfântul Chiril pe acei preoți să liturghisească împreună cu el și cu ceilalți membri ai clerului Bisericii alexandrine? Adică ar fi slujit Sfântul Chiril cu niște schismatici? Firește că nu.

În România, ca urmare a interpretării tendențioase a Canonului 15 I-II, s-a vehiculat ideea, evident eronată, că din cauză că ecumenismul n-a fost condamnat de nici un sinod, cei care au întrerupt pomenirea episcopilor ecumeniști au făcut schismă.

Pentru a răspunde acestei acuzații nefondate recurgem la exemplul Sfântului Ipatie, care a trăit în vremea lui Nestorie. Cuviosul Ipatie era egumen al Mănăstirii Rufinienilor din Calcedon. Mai înainte încă de înscăunarea lui Nestorie, acest Cuvios avusese o vedenie prin care i se descoperea abaterea patriarhului de la dreapta credință. Astfel, când comoara cea rea a inimii aceluia a început să iasă la iveală, și Ipatie „a cunoscut cugetele lui Nestorie, că nu erau cele ce se cuveneau să fie, a șters îndată numele lui din dipticele bisericii, ca să nu mai fie pomenit la Proscomidie.

Înștiințându-se despre aceasta evlaviosul episcop Evlalie, s-a temut de urmările unei asemenea fapte; și cum lucrul se răspândea și se făcea cunoscut, Nestorie însuși i-a cerut să-l mustre pe Ipatie, căci Nestorie era încă episcop în Constantinopol.

Deci i-a zis Evlalie lui Ipatie: «De ce ai șters numele lui, mai-nainte de a se vedea ce se va petrece?» (adică mai înainte de a fi judecat de sinod). Iar Ipatie i-a răspuns: «De când am auzit că vorbește necuviincios despre Domnul meu, am încetat comuniunea cu el și nici numele nu i-l mai pomenesc; fiindcă nu mai este episcop». Atunci  Evlalie i-a spus cu mânie: «Mergi și îndreaptă ceea ce ai făcut, căci pot să te și pedepsesc». Și i-a răspuns Ipatie: «Fă tot ce voiești, căci eu mi-am pus în gând să le sufăr pe toate, și cu un cuget ca acesta am făcut ceea ce am făcut».

În poziționarea ei, Patriarhia Română face o confuzie voită între Canonul 3 III ecumenic și Canonul 4 III ecumenic, care impune ca după condamnarea sinodală a unui eretic să nu mai existe comuniune cu acesta, pedeapsa fiind aceeași ca și pentru ereticul deja condamnat, caterisirea. Prin aceasta Patriarhia vrea să ne spună că doar dacă ecumenismul ar fi fost condamnat sinodal ca erezie, abia atunci actualele atitudini de întrerupere a pomenirii ar fi întru totul justificate, altfel nu. Or, această poziție este cu totul contrară Canonului anterior, 3, care dă dreptul preoților să întrerupă pomenirea chiar în timpul propovăduirii publice a unei erezii, fără să se mai aștepte condamnarea sinodală a acesteia, precum și Canonului 15 I II, care la fel permite oprirea pomenirii înainte de cercetarea sinodală a celui ce propovăduiește o erezie.

Dacă coroborăm Canonul 3 III ecumenic cu prevederea Canonului 15 I-II, care permite întreruperea pomenirii doar dacă erezia propovăduită de episcopi „cu capul descoperit” a fost condamnată de sinoade sau de Părinți, constatăm că acțiunea preoților de pretutindeni de întrerupere a pomenirii este deplin justificată canonic deoarece ecumenismul a fost condamnat de mulți dintre Părinții Bisericii, printre aceștia menționându-i pe Sfântul Iustin Popovici, Sfântul Nicolae Velimirovici, Sfântul Ioan Iacob Hozevitul, Sfântul Serafim Sobolev, Sfântul Paisie Aghioritul, Sfântul Ioan Maximovici și mulți alții.

Încă și Canonul 31 apostolic permite despărțirea de episcop „din motive întemeiate, cum ar fi abaterea episcopului de la dreapta credință și de la comportarea după dreptate. Din textul canonului rezultă că în asemenea cazuri, clericii sunt liberi să se despartă de episcopul lor, adică să iasă de sub ascultarea lui”.

Urmând exemplu creștinilor ortodocși din timpul lui Nestorie, Sfântul Maxim Mărturisitorul, Sfântul Ggrigorie Palama, dar și mulți alții au intrat în focul luptelor pentru apărarea Ortodoxiei întrerupând pomenirea și comuniunea Întâistătorilor lor pe motiv de erezie.

Bunăoară, Sfântul Grigorie Palama îi spune patriarhului cu cuget eretic al Antiohiei Ignatie că este străin de Biserică, în afara Bisericii, fiindcă «cei ai Bisericii lui Hristos sunt ai adevărului, iar cei care nu sunt ai adevărului nu sunt ai Bisericii lui Hristos». Biserica se află acolo unde este adevărul, cei care nu sunt cu adevărul sunt în afara Bisericii. De aici se desprinde foarte clar concluzia că nu preoții care au întrerupt pomenirea și credincioșii care i-au urmat sunt în afara Bisericii, ci aceia care propovăduiesc învățături greșite, fie că sunt simpli credincioși, monahi, preoți sau episcopi.

În Capitolul al II-lea, Părintele Zisis demontează o seamă de obiecții aduse întreruperii pomenirii de către episcopii ecumeniști. Menționăm doar două: Sfintele Taine și Sfânta Liturghie nu sunt valide fără pomenirea numelui episcopului și; ecumenismul nu a fost condamnat ca erezie.

La prima obiecție, Părintele Zisis răspunde că atât Sfânta Liturghie cât și Sfintele Taine nu se săvârșesc în numele episcopului, nu exită nicio mărturie scripturistică sau patristică care să susțină așa ceva, această pretenție izvorând din „episcopocentrismul eretic și despotismul de tip papal”. Dacă validitatea tainelor ar fi determinnată sau condiționată de pomenirea numelui episcopului, Canonul 15 I-II nu s-ar fi elaborat niciodată: „Ar fi recomandat vreodată să se facă taine nevalide Sfântul Fotie și ceilalți Părinți purtători de Dumnezeu de la Sinodul I-II, care recomandă întreruperea pomenirii? Toate tainele și Sfânta Liturghie se săvârșesc în numele Sfintei Treimi sau în numele Mântuitorului Iisus Hristos și nu în numele episcopului”. Înșisi apostolii atunci când urmau să săvârșească vreo minune invocau numele lui Iisus Hristos, iar nu al vreunuia dintre ei.

Cât privește ecumenismul, Părintele răspunde fără echivoc că acesta „cade sub incidența cerinței Canonului 15 al Sinodului I-II, potrivit căreia erezia propovăduită de episcop trebuie să fie «osândită de Sfintele Sinoade sau de Părinți». Dincolo de faptul că Sfinții Părinți au condamnat deja această erezie, învățăturile care stau la baza ei au fost condamnate de Sfinți din vechime și de vechi sinoade, de Sfânta Scriptură însăși, fiindcă atacă dogme esențiale ale Bisericii, este chintesența tuturor ereziilor, de aceea și este numită panerezie”.

Parcurgând cuprinsul acestei broșuri vom constata caracterul ei polemic și apologetic, deoarece aduce înaintea cititorului însetat de cunoaștere adevărata tradiție a Bisericii în privința modului de poziționare și de acțiune în fața ereziilor, combătând cu vehemență argumentele puerile ale celor care consideră că oprirea pomenirii ar conduce la schismă.

Este foarte important să cunoașem această tradiție și cum să-i urmăm și noi, deoarece așa cum spunea Părintele Zisis în această broșură „Ne aflăm din nou în fața pericolului apariției unei schisme, pe care o creează însă susținătorii pseudosinodului din Creta, nu noi, cei care ne luptăm împotriva acestuia. Pacea în sânul Bisericii nu va fi restabilită prin persecutări și calomnii, ci prin respingerea hotărârilor eretice ale pseudosinodului din Creta prin intermediul unui nou sinod ortodox”.

Temeti-va de Dumnezeu si dati Lui slava (Apocalipsa 14, 7). Nu va temeti de cei ce ucid trupul, iar sufletul nu pot sa-l ucida (Matei 10, 28)

Frica este simţământul pe care contează antihriştii satanişti pentru a ne subjuga şi stăpâni, şi apoi pentru a ne trimite în morminte înainte vreme, în sacii aceia negri şi respingători, fără Slujba Înmormântării şi toate cele de cuviinţă. ,,Domnul este ajutorul meu, nu mă voi teme de ce-mi va face mie omul. Domnul este ajutorul meu şi eu voi privi cu bucurie pe vrăjmaşii mei. Mai bine este a te încrede în Domnul, decât a te încrede în om. Mai bine este a nădăjdui în Domnul, decât a nădăjdui în căpetenii’’, ne spune cu înţelepciune Psalmistul David (Psalmul 117, 6-9). Mântuitorul nostru Iisus Hristos are aceleaşi cuvinte de încurajare pentru noi cei care suntem în luptă cu puterile întunericului: ,,Nu vă temeţi de cei ce ucid trupul, iar sufletul nu pot să-l ucidă’’ (Matei 10, 28).

De ce nu trebuie să ne temem de diavolul?

1.Pentru că Sfântul Apostol Iacov a scris aceste Dumnezeieşti cuvinte: ,,Staţi împotriva diavolului şi el va fugi de la voi’’ (Iacov 4, 7).

2. Sfântul Antonie cel Mare a dus lupte teribile cu diavolul, a ieşit biruitor şi apoi ne-a scris aşa: ,,De aceea  credincioşii nu trebuie să se înfricoşeze. Căci toate meşteşugirile lor (a demonilor, n.a.) sunt nimic în faţa harului lui Hristos… Deci numai de Dumnezeu trebuie să ne temem, dispreţuindu-I pe aceştia şi netemându-ne deloc de ei. Ci cu cât mai mul încearcă să ne facă acestea, cu atât mai mult ne încordăm voinţa împotriva lor, căci mare armă este împotriva lor viaţa dreaptă şi Credinţa în Dumnezeu. Căci se tem de post, de priveghere, de rugăciune, de blândeţe, de linişte, de neiubirea de argint, de neiubirea de slavă deşartă, de iubirea de săraci, de milostenii, de nemâniere şi, în primul rând, de Dreapta Credinţă în Hristos a nevoitorilor’’.

3.Sfântul Ioan Gură de Aur: ,,Dar să nu vă temeţi, să nu vă fie frică. Vegheaţi doar, şi se va face ca o vrabie… Dacă vrem, Dumnezeu ne-a dat putere să călcăm peste el cu picioarele’’.

4.Sfântul Nicodim Aghioritul: ,,Aşadar, de ce vă temeţi, creştini, de diavolul care nu poate să vă facă nicio silnicie. Mai degrabă, diavolul trebuie să se teamă de voi, şi nu voi de diavol, deoarece sunteţi îmbrăcaţi cu toată armura şi armele lui Dumnezeu’’.

De ce să nu ne temem de slujitorii diavolului, aflaţi acum în posturile cheie, în toate ţările lumii?

Pentru că Mântuitorul a spus: ,,Nu este sluga mai mare decât stăpânul său’’(Ioan 15, 20). Nu pot slujitorii demonizaţi să fie mai mari decât stăpânul lor, diavolul. Slugile diavolului, oricât s-ar umfla ei în pene, sunt nişte râme în faţa măreţiei lui Dumnezeu. Pentru că sunt nişte neputincioşi, lipsiţi de cultură, de inteligenţă, de dragoste pentru semeni. Sunt nişte neoameni, cu feţele desfigurate de atâta ură şi răutate. Uitaţi-vă la Câţu, o nulitate monumentală, aflat în piele de prim-ministru. Îţi vine să râzi când vezi câtă importanţă-şi dă, el, penalul, drogatul, beţivul şi hoţul care a prăduit băncile. Se bucură de sprijinul lui Iohannis pentru că sunt de acelaşi calibru în ce priveşte capacităţile intelectuale.

Slujitorii diavolului se sprijină pe forţă şi atât. Şi-au înfiinţat instituţii de forţă care nu slujesc cetăţeanul, ci-i apără pe ei, incapabilii, ca să poată face rău în continuare. Au adus ţara într-o situaţie dezastruoasă şi nu le crapă obrajii de ruşine. Dimpotrivă, ies, ca nişte asasini nesimţiţi ce sunt, şi ne dăscălesc, ne îndeamnă la vaccinare şi ne spun cât bine ne fac ei, doar că noi suntem încăpăţânaţi şi nu-i ascultăm. Nenorociţilor!

Presbiter Ioviţa Vasile

DOVEDIT: „Împunsătura” este o armă secretă

O mare parte din America este deja distrusă fără speranță. Aceste informații sunt pentru cei care nu au fost vaccinați și care mai au o șansă, și sunt documentate 100% în documente oficiale ale guvernului. De la bun început  au făcut parte din sistemul de armament, iar acum avem dovada. Aici este, și cum am obținut dovada:
Practic, tot ceea ce se referă la conținutul injecției și la modul în care este făcută este redactat cu codul (b)(4), care este un cod de redactare specific pentru „3.3 (b) (4) Dezvăluirea de informații care ar putea afecta aplicarea tehnologiei de ultimă oră în cadrul unui sistem de armament al SUA”

Acest lucru nu este inventat, documentul care prezintă fabricarea și conținutul vax-ului care este puternic redactat cu codul (b)(4) este AICI, iar documentul guvernamental separat care explică ce este codul (b)(4), este AICI. (Notă. Documentele nu pot fi reproduse din lipsa cunoştinţelor tehnice)

Cei care cred că documentele sunt falsificate să deschidă cele două site-uri oficiale și să le studieze. Da, așa e. Este pe bune. Vaccinul Pfizer numit Comirnaty este într-adevăr un „sistem de armament american de ultimă generație clasificat”.

Sursa Jim Stone, Freelance Journalist

Comentariul mucenicul. Ce face exact această armă (în afară de a-i ucide pe unii și a declanșa boli ucigătoare în timp la alții)  numai cei care au proiectat-o știu. Chiar și fără acestă dovadă tot nu m-aș fi vaccinat niciodată. Din păcate doi dintre fiii mei și alte persoane dragi din familie au făcut-o, în ciuda faptului că i-am avertizat. Doar cei care gândesc și sunt în aceeași situație ca mine pot înțelege care sunt gândurile și supărările mele zilnice.

Din ziua când copiii mei s-au vaccinat nu mai am absolut nimic de pierdut, așa că întreaga mea energie și viață mi-am concentrat-o în lupta împotriva acestui sistem diabolic universal. Nu mă tem el și n-o să-i dau satisfacție niciodată, indiferent de consecințe.

Acest articol a fost preluat de pe Mucenicul’s Blog. Imi cer iertare pentru faptul ca n-am mentionat sursa din primul moment.

Presbiter Iovita Vasile , 27 sept. 2021

Sfântul Nicolae Velimirovici: Mai mult face o picătură de rugăciune decât o mare de griji. Fiecare rugăciune adevărată este o luptă cu moartea şi o negare a morţii

Trebuie să te osteneşti şi să fii osârduitor, nu să îţi faci griji. Osteneşte-te şi fii osârduitor pentru adevărul şi sfinţenia lui Dumnezeu, şi aruncă grija ta spre Domnul. El vrea de la noi ceea ce este în puterea noastră, nu ceea ce este doar într-a Lui. Mântuitorul a zis: „Cine dintre voi poate, îngrijorându-se, să adauge staturii sale un cot?” Aşadar, cu deplină încredere în Făcătorul nostru să săvârşim lucrarea dată nouă şi să nu ne îngrijim de tot ce va veni şi de tot ce poate veni.

Mai mult face o picătură de rugăciune decât o mare de grijă. Mai ales, trebuie să nu ne facem griji cu deznădejde pentru Biserica lui Dumnezeu. Dacă este cineva, în această lume, ce are asigurată biruinţa finală, aceea este Biserica lui Hristos. „Şi porţile iadului nu o vor birui.”

Sfântul Grigore Dialogul, descriind Biserica din vremea sa, o compară cu „o luntre veche, sfărâmată de furtună, în care intră apă din toate părţile, fiindcă scândurile ei sunt putrede şi roase de zilnicele talazuri”. Asupra oamenilor erau atunci necazuri grele: foamete, boală, războaie, deznădejde; în urma deselor războaie, poporul era împuţinat, pământul lăsat în părăsire; nimeni nu mai voia să se căsătorească, fiindcă toţi gândeau că sfârşitul lumii este aproape. Aşa era starea Bisericii acum douăsprezece veacuri. Sfârşitul însă n-a venit; starea s-a îndreptat; Biserica s-a întărit şi s-a lărgit. Dacă omul ar fi cârmaciul corăbiei Bisericii, viforul ar fi nimicit-o cu totul – însă cârmaciul Bisericii, atunci şi acum, este Atotputernicul Duh al lui Dumnezeu.

Fiecare rugăciune adevărată este o luptă cu moartea şi o negare a morţii. Fiecare rugăciune adevărată este o luptă pentru viaţă şi o recunoaştere a vieţii. Care este adevărata rugăciune? Este cea care te face mai tare decât moartea, prin care învingi frica şi groaza morţii. Dacă te ridici de la rugăciune şi, privind în tine însuţi, simţi aceeaşi frică de moarte ca şi mai înainte, atunci să ştii că rugăciunea nu ţi-a fost adevărată. Dacă te ridici de la rugăciune şi, privind în tine însuţi, simţi o nepăsare faţă de moarte, atunci să ştii că rugăciunea ţi-a fost adevărată. Dacă te ridici de la rugăciune şi, privind în tine însuţi, simţi o dorinţă pentru unirea cât mai repede cu adevărata viaţă, atunci să ştii că rugăciunea ta este o biruinţă.

Înainte de a fi fost urcat pe Cruce, Hristos biruise o dată moartea. Acest lucru s-a întâmplat la rugăciunea din Grădina Ghetsimani. Rugăciunea din Grădina Ghetsimani este singurul model al rugăciunii desăvârşite şi purtătoare de biruinţă, care a fost arătată vreodată omenirii şi lăsată ei ca arvună.

(Din Episcop Nicolae Velimirovici, Răspunsuri la întrebări ale lumii de astăzi, volumul II, Editura Sophia, Bucureşti, 2003, p. 266-26: Sfântul Nicolae Velimirovici, Învățături despre bine și rău, traducere de Pr. Teofil Petrescu, Editura Sophia, București, 2006, p. 208-209).

Selecţie şi editare: Dr. Gabriela Naghi

Criminalii sunt in locurile cele inalte

Cei care ucid oameni sunt criminali

Căpeteniile României ucid oameni

Căpeteniile României sunt criminali.

Silogismul acesta mi-a venit în minte după ce distinsul preşedinte KW Iohannis a inaugurat statuia unui criminal celebru, Samuel von Bruckenthal, cel care a ucis români şi i-a împiedicat, în ţara lor, să se stabilească în anumite oraşe, care erau rezervate celor de-o teapă cu el. Horea şi Cloşca n-au fost singurii români pe care acest venetic i-a băgat în mormânt. Dumnezeu ştie cu câte crime şi-a încărcat conştiinţa monstrul acesta sângeros, care acum e cinstit post-mortem de unul asemenea lui, de KW Iohannis. Faptul nu e singular. Ministrul Raluca Turcanu i-a urat ,,La mulţi ani’’ baronului Samuel von Brukenthal, mort în 1803, şi s-a acoperit de ridicol. Dar nu contează, important e ca ministra se găseşte în acelaşi ton cu Iohannis.

Să-l lăsăm pe Brukenthal în dreapta judecată a lui Dumnezeu. Noi trăim drame mult mai mari, mai intense în aceste vremuri cumplite de falsă pandemie. Întregul Neam Românesc este vizat de planurile criminale ale căpeteniilor României. KW Iohannis este purtătorul de stindard, urmat de Câţu cel doct, Arafat, Rafila, Cercel, Tătaru, şi lista e îngrijorător de lungă. 14 milioane de români refuză inocularea cu substanţa numită mincinos ,,vaccin’’, un adevărat referendum neorganizat, în urma căruia toţi decidenţii vaccinişti ar trebui să ajungă acolo unde le e locul.

Dacă i se pare cuiva că silogismul de la început e aspru sau nefondat, îl invit să lectureze mărturia unei asistente care a lucrat în Spitalul Judeţean din Sibiu, la secţia ATI. Ea confirmă că bolnavii erau legați și sedați, chiar dacă sufereau de insuficiență respiratorie.

,,Am văzut cum se omoară oameni prin sedare. Mergeau seringile automate. N-am văzut să-și revină nimeni. Lăsam pacientul bine și a doua zi nu-l mai găseam. Mi se spunea că a fost agitat, l-au sedat și a făcut stop, l-au resuscitat, dar, din păcate … La toți pacienții care au fost legați și strânși n-am văzut decât mâini umflate, edeme la picioare.

Se miza mai mult pe oamenii care n-aveau aparținători , fie erau plecați sau ai căror aparținători nu veneau la ușa mortuară. Aia însemna că oamenii aceia nu aveau pe nimeni, puteau să le facă orice„, spune asistenta.

Aceste declarații au apărut după ce un alt fost angajat al spitalului a făcut dezvăluiri pentru site-ul Turnul Sfatului din Sibiu. Toate acuzațiile au fost însoțite și de fotografii. Sub protecţia anonimatului, fostul angajat a spus că pacienţii erau legați de paturi, sedați și intubați chiar și când nu era nevoie, doar pentru liniștea medicilor și asistentelor. 

,,Pe un om cu insuficiență respiratorie dacă îl sedezi, moare. Pentru că în insuficiență respiratorie nu se dă de dormit și seara. Se face terapie. Se face oxigeno-terapie. Da, oamenii se omoară. Și eu am omorât oameni, pentru că am lucrat acolo’’.

NOTĂ. Atrocităţile descrise mai sus s-au întâmplat în timpul celui de-al doilea mandat al celui mai informat om din România, KW Iohannis. Dumnealui n-a scos măcar un cuvinţel, după ce-a aflat ororile din spitale. De aceea răcnea Ludovic Orban: ,,Ciiiine tace şi faceee?!! Iohannis!’’

Numai că ce face Iohannis nu e bine. Faptele lui au o încadrare précisă: crime împotriva Poporului Român.

Presbiter Ioviţa Vasile

Mesaj pentru români de la eminentul medic, Dr Răzvan Constantinescu:

Revin cu un mesaj din altă lume: nu mai avem mult de rezistat. Am fost alături de voi, deși nu m-ați văzut. Oricât de greu v-ar fi, să știți că Dumnezeu nu uită de noi!  Minciuna acum nu mai e doar pentru inițiați, e cunoscută de toată lumea. Iar valul care va veni o va spulbera.

Rămâneți calmi și sănătoși, nu mai e mult!

Nebunie colectiva in senat. Barbarii de tirani instaureaza tirania asupra Neamului Romanesc. Nu va temeti, ,,iesi-va duhul lor si-n pamant se vor intoarce” (Psalmul 145, 4)

„Cât să mai reziști? Nebunia a atins culmi inimaginabile!
Astăzi a trecut prin Senat proiectul de lege referitor la certificatul verde cu un amendament șocant. Pentru cine nu îl înțelege din prima Parlamentul abilitează Guvernul, la propunerea CNSU, ca în vederea combaterii pandemiei să poată prin hotărâri de Guvern să condiționeze exercitarea TUTUROR drepturilor și libertăților din Constituție de prezentarea certificatului verde, după cum dorește și când dorește!!! E un coșmar, e incredibil, scandalos, e nesimțire!
Amendamentul de noaptea minții prevede că ASIGURAREA drepturilor și libertăților fundamentale poate fi condiționată, prin HG, de prezentarea certificatului verde! E vorba despre TOATE drepturile și libertățile din Constituție, este practic vorba despre toată Constituția a cărei aplicare pentru anumite categorii de persoane poate fi condiționată, la dorința administrației publice, de existența și prezentarea certificatului verde!

Nu ți se recunosc drepturile și libertățile fundamentale dacă nu ai certificat verde!
Nici dreptul la muncă, nici dreptul la liberă circulație, nici dreptul la învățătură, nici libertatea individuală, nici dreptul la proprietate privată, nici dreptul la inviolabilitatea domiciliului, nici dreptul la viața privată, nici libertatea de exprimare, nici dreptul la vot, nici dreptul de a fi ales, nici dreptul la ocrotirea sănătății, nici dreptul de asociere, nici libertatea economică, nici dreptul la moștenire, absolut nici un drept!!!! Ești apatrid în propria ta țară, deși aceștia tot au o protecție internațională și stau mai bine. Premierul, secondat de Arafat, devine dumnezeu, practic cu drept de viață sau de moarte asupra noastră!!!

Eu nu mai am cuvinte și nu mi se întâmplă des!!!”

Avocat Adrian Toni Neacşu

Cu dragoste, pentru pseudo-ierarhii romani: n-am iesit din Sfanta Biserica Ortodoxa Romana, si nu va faceti iluzii ca o vom parasi vreodata

Cu câteva luni în urmă, un anume personaj a formulat acest enunţ: ,,Nepomenitorii susţin că Biserica nu poate exista fără ierarhie. Ei nu au niciun ierarh. Din ce Biserică fac ei parte?’’

1.Revelaţia Dumnezeiască ne spune desluşit că Biserica trebuie să aibă negreşit treapta episcopală, alături de celelalte două, iar noi credem întru totul în această rânduială bisericească. Doamne fereşte, s-o contrazicem.

2.Spre ştiinţa tuturor ecumeniştilor: Facem parte din Sfânta Biserică Ortodoxă Română. Nu mai afirmaţi, în chip mincinos, că am părăsit Biserica şi ne aflăm în schismă. Uitaţi-vă ce frumos scrie Canonul 15 al Sinodului I – II din Constantinopol: ,,Căci ei (nepomenitorii, n.a.) nu au osândit pe episcopi, ci pe pseudo-episcopi şi pe pseudo-învăţători, şi nu au rupt cu schismă unitatea Bisericii, ci s-au silit să izbăvească Biserica de schisme şi de dezbinare’’. Aţi înţeles, domniile voastre? Apărăm Biserica de schisme şi erezii, întocmai cum prevăd Sfintele Canoane, despre care spuneţi că sunt depăşite. Nu sunt anacronice, sunt vii, actuale şi mult folositoare şi aşa vor rămâne până la sfâtşitul veacului.

3.Facem parte din Biserica numită şi Poporul lui Dumnezeu, care n-a ales în mod canonic pe niciunul din actualii pseudo-episcopi. S-au ales ei între ei, la ordinul vrăjmaşilor lui Hristos. Canonul 3 al Sinodului 7 Ecumenic citează Canonul 30 Apostolic, spunând: ,,Dacă vreun episcop, folosind dregătorii lumeşti, şi prin aceasta s-ar face stăpân pe o biserică să se caterisească şi să se afurisească şi toţi părtaşii lui’’. Ce ziceţi, câţi ierarhi ar mai rămâne în scaune dacă s-ar aplica aceste Canoane?

4.Facem parte din Biserica aceea care are în sinodul său mai mulţi pidosnici, care ar trebui înlăturaţi urgent. Nu cumva să mai izbucnească vreun scandal de felul celui în care a fost implicat Corneliu Onilă, pentru că atunci întregul sinod sare în aer.

5. Facem parte din Biserica în care anomaliile se ţin lanţ. Unde s-a mai pomenit ca un episcop, prezent în Creta, să se lepede de Sfânta Credinţă Ortodoxă, să treacă la greco-catolici, care l-au asimilat urgent, şi totuşi să ocupe un scaun episcopal ortodox?  Nu ştiţi de cine e vorba? De distinsul Sofronie Drincec, de la Oradea.

6.Bine ziceţi că noi, nepomenitorii, n-avem niciun ierarh în România. Faptul nu ne este imputabil, deoarece nu noi i-am trimis în Creta pe cinstiţii ierarhi. De bună voie şi nesiliţi de nimeni au semnat cu mânuţele lor documentele eretice. Ziceţi că în Creta nu s-a schimbat nimic. Acesta e clişeul pe care-l vânturaţi în toate ocaziile. Hai să vă spun un singur lucru, extrem de grav, care s-a schimbat: ecleziologia ortodoxă. Au atacat dogma unicităţii Bisericii lui Hristos, pentru că despre o dogmă e vorba. Sinodul II Ecumenic a stabilit cu limpezime, pentru veşnicie, că Mântuitorul a întemeiat o singură Biserică, aşa cum s-a înscris în Simbolul Credinţei, care e un compendiu de dogme: Într-Una Sfântă, Sobornicească şi Apostolească Biserică. Distinşii ierarhi au ridicat la rang de ,,biserică’’ toate comunităţile eretice din lume. Unde mai e unicitatea Bisericii Mântuitorului nostru Iisus Hristos? De mulţimea Sfintelor Canoane încălcate, nici nu mai vorbesc.

7.După ce Atanasie Anghel, hirotonit în Ţara Românească a trădat şi a trecut la papistaşi, urmat de alţi trădători, Biserica Ortodoxă din Ardeal a fost lipsită de episcop vreme de vreo 60 de ani, pentru că aşa au vrut papistaşi şi reformaţii unguri şi cozile de topor româneşti. Şi totuşi, nu s-a desfiinţat, n-a dispărut. Explicaţia: Bisericile Ortodoxe surori din apropiere, cele din Moldova, Ţara Românească şi Serbia, i-au venit grabnic în ajutor şi i-au hirotonit preoţi şi i-au trimis cărţi de slujbă. Modelul se poate aplica şi acum. Să nu creadă cineva că dacă ierarhii români au devenit în totalitate eretici, Biserica Ortodoxă Română a rămas în mijlocul unei pustietăţi, într-o totală neputinţă. Nu! Avem alături de noi Biserica Ortodoxă din Moldova Românească, cu opt ierarhi români care nu s-au întinat cu erezia; avem pe Înalt-Preasfinţitul Părinte Mitropolit Longhin, care nu are origini româneşti, cum zic ecumeniştii, e român adevărat, care ar fi trebuit să facă parte din Sinodul de la Bucureşti, ca Patriarh, dacă bandiţii istoriei nu ne-ar fi răpit teritoriul atribuit Ucrainei. Am spus şi altădată, Înalt-Preasfinţitul Părinte Longhin aparţine Bisericii Ortodoxe Române, ca fiu al Poporului Român, ca locuitor pe pământ românesc şi ca apărător al Dreptei Credinţe. Avem apoi, Sfânta Biserică Ortodoxă Bulgară, care n-a participat la fărădelegile din Creta şi care nu va rămâne indiferentă faţă de încercările grele prin care trece Biserica noastră.

8.Recomandăm distinşilor ecumenişti români să nu mai facă afirmaţii gratuite, precum că nepomenitorii ar fi părăsit Sfânta Biserică. N-am făcut-o, n-o vom face niciodată, pentru că Mama noastră, Biserica, e în mare suferinţă prin faptul că ierarhii au introdus oficial în trupul ei cancerul ecumenismului. De aceea, adresăm ecumeniştilor români invitaţia perpetuă la pocăinţă sinceră, ori să ne lase-n pace şi să plece din posturile pe care le ocupă abuziv.

9.Să nu creadă nimeni că Biserica Ortodoxă Română se sprijină pe cei 56 de ierarhi români eretici, fără de care ar fi în pericol de dispariţie. Mântuitorul Hristos e Capul Bisericii şi El are puteri infinite şi posibilităţi nebănuite de a-şi duce Turma Dreptcredincioasă la biruinţă.

Presbiter Ioviţa Vasile

Vaccinarea prin surprindere si viclenie

În vreme ce noi ne facem praf cu vaccinarea obligatorie, Guvernul lucrează la căi alternative. 

În 31 august 2020 a fost lansat spre dezbatere publică proiectul unui ordin comun al Ministerului Sănătății și al Ministerului Educației, privind asigurarea asistenței medicale în unitățile de învățământ care fost publicat în Monitorul Oficial în 30 august 2021 (Ordinul Nr.438/4629/2021), cu intrare în vigoare din 29 septembrie 2021. 

Și acum vine desăvârșirea: în Anexa Nr.18 a respectivului ordin, care vine atașată contractului educațional dintre școală și părinți, sub pretextul informării despre cabinetul medical al școlii, părinților li se cere acordul pentru diverse proceduri profilactice, în enumerare fiind inserat și un pachețel cu surprize: ,,ALTE ACȚIUNI DE COMBATERE A RĂSPÂNDIRII BOLILOR INFECȚIOASE ÎN COLECTIVITATE’’

Cât de frumos a decurs totul, cu cât calm au plămădit golănia asta – de ce erau să se grăbească în 2020? Dacă nu vă plac surprizele, cereți conducerii școlii explicitarea ÎN SCRIS a formulei aceleia aparent generaliste, care s-ar putea ca în suflețelu’ ei să fie nefericit de specifică.

Mi-ați semnalat unii dintre dumneavoastră că sunteți pasați în toate punctele cardinale când solicitați informații despre ghicitorile din Anexa Nr.18 la Ordinul comun al MS și ME Nr.438/4629/2021. Să reluăm enumerarea integrală: ,,…sunt de acord cu folosirea datelor cu caracter personal în scopuri medicale și îmi exprim acordul cu privire la efectuarea acțiunilor cu caracter profilactic în cabinetul medical școlar (triaj epidemiologic, alte acțiuni de combatere a răspândirii bolilor infecțioase în colectivitate, examen periodic și de bilanț al stării de sănătate a copilului meu, acțiuni de educație pentru sănătate)”.

De aici ne ducem la Art.3 al ordinului:

 (i) efectuarea triajului epidemiologic zilnic în unitățile de învățământ preșcolar, înainte de intrarea în colectivitate;

(ii) efectuarea triajului epidemiologic în unitățile de învățământ preuniversitar, după vacanțele școlare și ori de câte ori este nevoie;

(iii) EFECTUAREA IMUNIZĂRILOR ÎN SITUAȚII EPIDEMIOLOGICE SPECIALE, STABILITE PRIN ORDIN AL MINISTRULUI SĂNĂTĂȚII, CU RESPECTAREA LEGII DREPTURILOR PACIENȚILOR;

Și uite așa acoperă acordul părinților toată plaja de servicii profilactice, inclusiv vaccinarea prin surprindere. ,,Cu respectarea legii drepturilor pacienților”,  dacă semnați.

 Anca Radu (preluare selectivă de pe ActiveNews)

Concluzionând, putem spune: Mare atenţie la viclenia antihriştilor criminali!

-,,Alte acţiuni’’ însemnă ,,orice acţiuni’’ dorite de autorităţi. Asta înseamnă că dacă într-o clasă se îmbolnavesc trei elevi, aceştia pot fi eutanasiaţi, pentru protejarea celor sănătoşi. Ticăloşii ar avea acoperire legală, deoarece au aplicat ,,alte acţiuni’’ la care părintele a consimţit, dacă a semnat formularele.

-În acest ordin ticălos, e prevăzută expres ,,imunizarea’’, adică vaccinarea. Se ştie foarte bine că aşa zisul vaccin nu asigură imunitatea, dimpotrivă, produce efecte grave, mergând până la moarte. Nu semnaţi formularele propuse de antihrişti. Nu semnaţi condamnarea la moarte a copiilor Dumneavoastră.

Prostul nu e prost destul, daca nu e si… conducator

„Prostul”, ca om de rînd, nu este un pericol pentru societate. Din contră, de cele mai multe ori, el este un personaj simpatic și de aceea i se și spune deseori „prostul nostru”. Prostul te și face uneori să rîzi în hohote, cînd, de pildă, îl întrebi: „Ce limbă vorbesc românii?”, iar el îți răspunde senin: „Nu știu, că nu sînt de aici!”

Prostul este și util în comunitate, lui dîndu-i-se sarcina de a face muncile cele mai rușinoase, pe care el le face cu pasiune, mîndru că este băgat în seamă și că este și el ca toți ceilalți. De altfel, nu numai omul poate să fie „prost”. Adjectivul definește și alte chestiuni, cum ar fi „veștile”, care pot fi și ele „proaste”, la fel ca „glumele”, „vremea”, „norodul” (Sadoveanu), „sticla” (Alexandrescu), „vînătorul” (Alecsandri), „situația” (Ispirescu), „vorba” (Budai-Deleanu), „rușinea” (Creangă) sau chiar traiul nostru de zi de cu zi.

Cînd este vorba despre om, trebuie să recunoaștem că fiecare poate să spună despre fiecare că este „prost” și, de aceea, mi se pare înțeleaptă vorba aceea care spune „unde-i minte, e și prostie”, căci prostia nu este altceva decît adjectivul folosit de cineva pentru cel care nu este pe placul lui!

Cred că Benedetto Croce spunea că nu „prostia” îl sperie, ci „mediocritatea” și nici măcar cea obișnuită, ci „mediocritatea agresivă”, cea care cere mai mult decît i se cuvine!  Ei, bine, tocmai această „mediocritate agresivă” deschide calea spre „prostocrație”! Cînd „prostul” acela simpatic nu mai este mulțumit că este băgat în seamă de cei din jur și vrea să fie mai mult decît este și decît poate. Și nici măcar această aspirație nu este condamnabilă, căci este în firea omului să vrea mai mult, să fie mai important în societatea în care trăiește.

Problema cu adevărat periculoasă este atunci cînd „prostul” vrea și mai mult de la societate și începe să viseze la statutul de conducător al ei. Adică, atunci cînd „prostul” vrea „Puterea”! De fapt, asta și înseamnă, etimologic vorbind, „PROSTOCRAȚIA”, adică „Puterea prostului”!

Ion Spânu, Despre prostie şi prostocraţie. Preluare selectivă de pe ActiveNews

Barbaria Barnevernet a ajuns si in Romania. Homosexualii si satanistii rapesc pruncii romanilor. Sa ne rugam pentru Sofia si Laurentia

Se pare că sistemul represiv împotriva familiei, care există în Europa, a fost importat și în România. Vineri, 17 septembrie 2021, reprezentanți de la DGASPC Ilfov, însoțiți de echipaje de poliție au descins în localitatea Siliștea Snagov din comuna Gruiu, județul Ilfov, la domiciliul unei credincioase văduve, de unde pur și simplu au luat-o pe micuța Sofia Trofin (de aproape 13 ani) de lângă mama ei în urma unei sesizări răutăcioase a unei mătuși care locuiește în Italia. Mamei, nu i s-a prezentat nici un act, nici un mandat (se pare că legea importată din Europa nu mai prevede acest lucru), ci doar i s-au adus la cunoștință învinuirile de bigotism/habotnicism (cum că aceasta și-ar fi obligat fiica să se roage), proastă creștere etc, pe care le-a sesizat mătușa respectivă.

Reprezentanții DGASPC (Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului) NU au făcut verificări dacă reclamațiile corespund realității, nu au făcut cecetări pentru a constata cât de rău este crescut copilul, iar după ce au plecat NU i-au comunicat mamei UNDE VA FI DUSĂ Sofia. Situația este oarecum specială, întrucât ruda din Italia, (soră a mamei și mătușa fetei), a avut grijă în timp, să influențeze copilul înfățișându-i o viață în roz pe malul mării în Italia în contrapondere cu starea actuală de copil crescut de o mamă văduvă, fără, frați surori etc. În această situație, la sosirea lucrătorilor sociali, micuța Sofia nu s-a opus (probabil și pe fondul unor nemulțumiri trecătoare) a acceptat să plece cu aceștia în speranța că va fi încredințată rudei din Italia care i-a promis o viață cu mai multe oportunități alături de ea.

Acum, mama a reușit să ia legătura telefonic cu fata, care nu știe unde se află și care regretă despărțirea și vrea înapoi acasă. În momentele când i-a fost permis să folosească telefonul, căci i se impune să nu i-a legătura prea mult cu familia sau persoane din afară, a trimis filmulețe în care spune plângând că vrea înapoi acasă. În plus se pare că este suspusă unui atac psihologic (în fiecare zi este asistată de un psiholog) și influențată că odată ajunsă în centrul social nu prea se mai poate întoarce la mama ei, ci va trebui să fie încredințată cel mult rudelor. Din punct de vedere legal influențarea psihologică a copilului este o înșelătorie, căci legea prevede deschiderea unui dosar de cercetare pentru a se constata dacă există un motiv suficient de întemeiat pentru a fi luată de lângă mama ei și, în ultimă instanță, încredințată unei rude.

Rugăm pe toți frații ortodocși să se roage pentru Sofia și mama ei Laurenția ca Dumnezeu să le ajute să fie din nou împreună, iar statul să nu intervină acolo unde NU este cazul, făcând un rău și mai mare! Trebuie cu toții să ne implicăm duhovnicește, și dacă se poate și material, pentru ca situații de acest gen să nu degenereze și să ne trezim că vom avea și noi un sistem de tip „Barnevernet” pentru copii, de genul celor din unele țări europene.

Câteva din cuvintele mamei îndurerate: „Trebuie spus și că la poliție nu am primit nici un proces verbal, nici un act. Nici o copie după sesizare. Când cumperi un aparat ți se dă un certificat de garanție și/sau un bon. Aici NU MI S-A DAT NIMIC! Am vorbit cu cel puțin doi avocați care au spus că e vorba de răpire de copil și poate fi caz penal. NU ȘTIU ADRESA ÎN CARE LOCUIEȘTE COPILUL ACUM, ca să poată fi vizitat de celelalte rude din București. Nu știu dacă e hrănit, abuzat, drogat, maltratat sau hărțuit sexual. În plus, au pătruns în incinta curții și în casa mea fără mandat. Au filmat fără mandat. Au fotografiat fără mandat…”

PS: Pentru a fi rezolvată situația este nevoie și de ajutor financiar căci mama Sofiei nu dispune de resurse suficiente pentru a plăti un avocat. Vom reveni cu detalii pentru cei care vor să facă milostenie în acest sens.

Via Daniel Vlah

Iconomia

Termenul este de origine greacă, însemnând plan, purtare de grijă, administrare, chivernisire. Îl regăsim în Noul Testament, în Epistola Întâia către Corinteni 4, 1: ,,Aşa să ne socotească pe noi fiecare om: ca slujitori ai lui Hristos şi ca iconomi (oikonomous) ai Tainelor lui Dumnezeu’’. Aşadar, orice slujitor bisericesc, începând cu Sfinţii Apostoli, sunt socotiţi iconomi, adică săvârşitori ai Sfintelor Taine, necesare mântuirii oamenilor.

Definim iconomia ca fiind planul din veşnicie al lui Dumnezeu pentru făpturile Sale şi întreaga creaţie, începând din momentul aducerii lor la existenţă până la dobândirea vieţii veşnice în Împărăţia cerească.

În cadrul iconomiei Dumnezeieşti, putem defini iconomia ca o îngăduinţă acordată unei persoane de a se abate temporar de la un Canon, o poruncă bisericească, o normă acceptată şi intrată în practica bisericească. Iconomia este acordată atunci când omul se află în neputinţă, neştiinţă, situaţii şi împrejurări deosebit de dificile. Ea izvorăşte din dragostea lui Dumnezeu pentru făpturile Sale, cuprinse de neputinţe şi împovărate de păcate.

O minunată pildă de iconomie, de îngăduinţă Dumnezeiască găsim în Cartea II Paralipomena, capitorul 30. În vremea regelui Iezechia, poporul lui Israel era în risipire şi preoţii erau foarte puţini. Din această pricină, israeliţii n-au mai sărbătorit Paştile la vremea cuvenită, după Dumnezeieştile rânduieli. Faptul era întristător, de aceea bunul rege Iezechia trimite scrisori şi mesageri în toate ţinuturile, prin care a chemat poporul la Ierusalim. Mulţimile au răspuns cu râvnă chemării regelui.

A apărut însă o piedică majoră, deoarece nu toţi aveau curăţenia necesară pentru această sărbătoare. Şi totuşi aceştia ,,au mâncat Paştile împotriva Scripturii’’. Atunci regele Iezechia a înălţat iarăşi glas de rugăciune pentru fiii lui Israel: ,,Domnul Cel Bun să ierte pe tot cel ce şi-a îndreptat inima să caute pe Domnul Dumnezeul părinţilor săi, deşi n-au curăţirea cerută pentru cele sfinte!’’ Şi într-adevăr, Dumnezeu i-a iertat pentru că nu putuseră împlini din vreme rânduiala curăţirii lor, dar şi pentru că sărbătoreau Paştile cu oarecare întârziere.

Aşadar, două au fost situaţiile asupra cărora Dumnezeu şi-a arătat mila şi înţelegerea faţă de israeliţi: întâi faptul că sărbătoreau Paştile cu întârziere, şi apoi au mâncat Paştile cu nevrednicie, neavând curăţirea necesară. Vorbim de iconomie, de îngăduinţă, de înţelegere faţă de neputinţele unui popor.

Iconomia bisericească

Este o expresie a dragostei veşnice a lui Dumnezeu pentru făpturile Sale şi a grijii Bisericii lui Hristos pentru mântuirea fiilor săi. Iconomia se aplică numai pentru un timp limitat şi pentru o anume situaţie existentă. Voi enumera câteva exemple de aplicare a iconomiei bisericeşti.

1.Pentru săvârşirea Sfintei Liturghii sunt necesare îndeplinirea mai multor condiţii şi existenţa materiei şi obiectelor pentru Sfânta Euharistie. Fără antimis nu se poate săvârşi Sfânta Liturghie. Şi totuşi, în condiţiile draconice ale temniţelor comuniste, preoţii şi credincioşii săvârşeau Liturghia având doar trei lucruri: inimi iubitoare îndreptate către Dumnezeu, o bucată de pâine dobândită cu greu şi o boabă de strugure tăinuită în tencuiala celulei. Sfânta Masă era pieptul unui deţinut. Fără îndoială, vrednicia acelor preoţi şi credincioşi era infinit mai mare decât cea pe care o avem noi cei care dispunem de toate condiţiile săvârşirii Sfintei Liturghii. La fel era cu Sfânta Spovedanie. Mărturisirea se făcea prin alfabetul Morse, şi tot aşa dădea preotul canon şi dezlegare. Această iconomie a încetat când deţinuţii au fost eliberaţi şi puteau frecventa sfintele biserici.

2.În cazul în care un creştin ortodox e oprit de la Sfânta Împărtăşanie pentru un număr de ani, dar ajunge în primejdie de moarte, se  aplică iconomia şi este împărtăşit imediat. La fel pentru cei bolnavi grav, chiar dacă n-au postit în prealabil din cauza slăbiciunilor ori a medicaţiei, se face pogrământ şi sunt spovediţi, dacă e posibil, şi apoi împărtăşiţi.

3.În vremurile noastre, Părintele Theodor Zisis a recomandat credincioşilor să se ducă la bisericile unde slujesc pomenitori, dar au cuget ortodox şi din felurite pricini, cum ar fi opoziţia familiei, n-au întrerupt pomenirea. Unii dintre ei nu pomenesc ierarhul locului la Proscomidie, faptul fiind deosebit de elocvent. Aplicarea acestei iconomii durează până când credinciosul are posibilitatea să ajungă la un preot nepomenitor. Pentru preoţii nepomenitori, orice preot român e un potenţial nepomenitor, cum vedem acum, când mereu se iveşte câte un slujitor care întrerupe pomenirea şi implicit comuniunea cu ierarhul eretic.

4.Există preoţi care au cuget ortodox, dar pomenesc de nevoie. Au în grijă maici, cărora le sunt duhovnici. Dacă ar întrerupe pomenirea, ar fi alungaţi din mănăstiri şi, cu certitudine, ar fi înlocuiţi cu preoţi ecumenişti, care ar aduce mari pagube duhovniceşti maicilor şi le-ar primejdui mântuirea. Vorbim şi-n aceste cazuri de aplicarea iconomiei, necesară evitării unui rău mult mai mare.

5.Porunca a şaptea bisericească spune credincioşilor să nu citească scrierile ereticilor. Iconomia o aplică preoţii, care nu pot fi înfluenţaţi în rău şi le este necesară cunoaşterea acestor scrieri pentru a le combate şi a-i feri pe credincioşi de rătăcirile sectare. Dau exemplu biblia martorilor lui Iehova, o falsificare satanică a Sfintelor Scripturi.

Presbiter Ioviţa Vasile

Satanistii se napustesc asupra copiilor fara aparare

Un reportaj transmis cu puţin timp în urmă, m-a făcut să mă cutremur. Un bărbat văduv şi-a încredinţat cele două fiice unei instituţii specializate pentru ocrotirea minorilor, apoi a plecat în străinătate pentru a agonisi banii necesari construirii unei case modeste, desigur.

Sataniştii, cuprinşi de turbare, în pornirile lor demenţiale, le-au injectat pe cele două fete, evident, fără acordul părintelui. Acesta află cu durere de această mârşăvie şi, disperat, face un apel pentru oprirea acestei fărădelegi. Nimeni nu se va osteni pentru ca fiicele lui să fie cruţate de următoarele doze de substanţă diabolică.

Intervine în reportaj o scârnăvie de muiere, oarece funcţionară, şi ne spune că ea e reprezentantul legal al fetelor şi ea are dreptul – ce drept, cucoană?! – de a dispune injectarea fetelor lipsite de ocrotirea părintească. Acesta e genul de fiinţe josnice, murdare, care caută să-şi câştige merite în faţa mai-marilor prin executarea orbească a ordinelor, pentru a mai urca o treaptă în ierarhia blestemată.

Părinţii să fie extrem de atenţi la ce se întâmplă. Li se va cere consimţământul pentru zisa vaccinare. Să refuze ferm, dar să nu excludem posibilitatea ca pruncii să fie injectaţi in scoli, chiar fără acordul părinţilor, pentru că aceşti criminali sunt protejaţi începând de la cel mai înalt nivel. Zadarnic şi-ar căuta cineva dreptatea în justiţie. Legile sunt croite în aşa fel încât asasinii să poată ucide în voie. Şi ce i-ar mai folosi unui părinte să câştige un proces, când copilul său este nenorocit  ireversibil, sau zace în mormânt de câţiva ani? Când vor începe injectările fără acordul părinţilor, soluţia este retragerea copiilor de la şcoală.

Şi totuşi, Dumnezeu pune stavilă pornirilor scelerate ale sataniştilor. Suntem pe ultimul loc în ue, în privinţa numărului de injectaţi. Nu pot spune că e un succes. O singură persoană de s-ar fi vaccinat, şi era o pierdere imensă, având în vedere valoarea oricărui suflet în faţa lui Dumnezeu. Cernerea continuă şi vor fi mulţi care vor ceda pentru a-şi păstra serviciul sau pentru a-şi continua studiile, care, oricum, nu le vor folosi la nimic.

Suntem în plin proces de exterminare. Dumnezeu Atotputernicul să ocrotească Neamul Românesc de agresiunea asasinilor aflaţi sub stăpânirea diavolului.

Presbiter Ioviţa Vasile

DEMENTA CRIMINALA. Kelemen Hunor: As vaccina obligatoriu toata Romania

Romania inseamna totalitatea romanilor. Du-te tu, hunule nesimtit, vaccineaza-i pe ungurii tai si lasa-i pe romani in pace. Niciun roman din Ungaria nu cere vaccinarea tuturor ungurilor.

Lepra a nenorocit tara pentru controlul pe marile parchete

Uitati-va la ei cum ne-au terminat. Iremediabil. Principalul vinovat raspunde la numele Klaus Iohannis. In tinerete facilita intermedierea de vanzari de copii romani in strainatate. Apoi s-a consacrat ca praduitor de case. Ca primar al Sibiului isi apara fraudulos casele furate in Justitie, semnand intampinari si concluzii in numele primariei in propriile procese, aparat fiind de Statul Paralel. E prost si puturos de bubuie. Mincinos si ticalos pana in maduva oaselor. El este principalul vinovat de distrugerea Romaniei. Acest strain de neam si tara, sustinut de SRI-ul condus de Eduard Raul Hellvig (semnatar in 2016 al celui de-al doilea protocol ilegal dintre PICCJ si SRI, protocol declarat abuziv de CCR, si care ii “rezolva” toate problemele din Justitie) era zero barat daca nu era sustinut din interior si exterior.

Acest Klaus Iohannis, sluga marilor puteri, ne-a aruncat in cea mai mare prapastie. Ne-a distrus economic, politic, ne-a pus rau cu Rusia si China (sa fiti siguri ca daca vom intra in conflict cu aceste mari puteri, actualii aliati ne vor lasa instant de caruta), ne-a adus tara in incapacitate totala de aparare denaturand rezultatul votului de la ultimele alegeri generale si bagandu-ne pe gat un guvern de neaveniti, la fel de idioti ca si el, din pura ambitie bolnava de a avea “Guvernul Meu”. Ca si cand el ar fi instare sa conduca ceva… A instigat continuu la linsarea publica a celui mai puternic partid din Romania, a incurajat politia politica, ne-a vandut strainilor si ne-a impus contra naturii cea mai toxica guvernare din istoria moderna a Romaniei: PNL-USR-PLUS. O adunatura de golani pusi pe furat si distrus natiunea romana. Niste golani, care n-au nimic sfant afara de LGBT, trasul pe nas, betia la volan si coruptia la cel mai inalt nivel.

Ce merita balega asta de om? Care ne-a bagat pe gat un iresponsabil precum Florin Citu, un tepar de banci, un betiv condamnat penal pentru conducerea in stare euforica a unui autovehicul pe drumurile publice…

Uitati-va ce au facut acesti nenorociti cu aceasta tara pentru care multi dintre noi ne-am daruit viata sa o facem mai buna! I-a distrus pe pensionari, i-a adus la stadiul de cersetori si milogi in propria tara, dupa o viata de cotizat la stat. Au distrus mediul de afaceri compus din micii intreprinzatori. Au cumparat mai toata presa…

Ne-au distrus pe toti lasand niste multinationale rapace sa umfle cum vor facturile la gaze si la energie electrica, sa faca preturile cat vor ele, pe gazul si energia electrica produse de Romania, doar pentru ca ei, Iohannis si Catu, doi vanzatori de tara, sa-si justifice conducerea nemeritata a acestei tari minunate cu cetateni care nu au gresit cu nimic pentru ca acesti golani sustinuti de SRI si marile parchete sa-si faca mendrele dupa cum ii taie mintile pe care nu le au.

Ionannis, nulitate ce esti – daca as avea puterea, ai putrezi in puscarie pentru tot restul vietii tale doar cu paine si apa – te simti bine ca noi platim benzina, gazul si curentul electric mai mult decat oriunde il lume, desi aceste resurse sunt produse la noi in tara, nu in alta parte? Pentru o nulitate ca tine au murit mii de oameni in decembrie 1989? Ca sa ne bagi pe gat, contra vointei poporului, niste partide de derbedei? Care pentru ca nu s-au inteles cu tine pe numirile sefilor marilor parchete, aruncati tara in aer? Va e asa de frica de puscarie?

Ce eforturi face piticul de la SRI, care aplauda abuzurile DNA – care raspunde la numele Raul Eduard Hellvig – sa te mai mentina in functie contra naturii, folosind uriasa logistica a SRI? Crezi ca nu se stie ca azi se asculta ilegal mai mult decat oricand de la Revolutie incoace. Doar ca sa ti se salveze pielea?

Spune tu Iohannis, cu Citu alaturi de tine, unde s-au dus zecile de miliarde pe care le-ati imprumutat? Pe armament niciodata livrat… Unde s-au dus banii pensionarilor pe care azi ii condamnati la umilinta si la moarte? Unde s-au dus banii pentru care ne-am indatorat peste toate? Cum a ajuns tara cu cele mai mari resurse naturale din UE cea mai saraca din Europa?

Spune Iohannis, spune cum distrugeti Justitia, pe care ati lasat-o fara finantare corespunzatoare si pentru care va omorati intre voi la guvernare ca nu cumva sa mai existe vreun procuror care sa aiba curajul sa va trimita in judecata!…

Cum te faci tu Iohannis ca te duci duminica de duminica la biserica, si te pozezi inchinandu-te la Dumnezeu, cand tu distrugi programat Romania, care ti-a inchinat cele mai mari onoruri, cu un guvern de incompetenti si vanzatori de tara?

Te simti bine Iohannis? Te incalzesc casele furate? Te simti bine in ele in timp ce romanii nu-si mai pot plati facturile la utilitati, pentru ca tu, un nenorocit de om, vrei sa-ti salvezi pielea vanzand Romania? Tu care ai dat pe moca petrolul submarin al Romaniei pe o sapca, spunand ca asa o sa castigam “respectul” strainilor. Tu care in afara de a bloca partiile de ski si a te plimba in strainatate nu faci nimic?

Crezi ca pe noi romanii, ne incalzeste vreun mesaj tamp pe care il dai tu pe Facebook, cand tara arde? Chiar asa, i-a spune tu, sau mai bine sa spuna sluga ta Raul Eduard Hellvig cum ati lasat voi ca Facebook sa cenzureze presa si libertatea de opinie in Romania? Cu acele CNIC si Cyberint (structuri ilegale care nu au lege de infiintare) care au transformat tara intr-un adevarat Big-Brothers…

Ia spuneti alde voi Iohannis ce e si cu vaccinarea asta la ordin extern, inclusiv a copiilor, care pune in pericol sanatatea publica si de ce nu te-ai ingrijit, de sluga ce esti, sa se fabrice in Romania un medicament anti-covid ca sa nu mai trebuiasca sa ne injectam, inclusiv copii, cu niste bombe genetice experimentale?!?

Nu imi este specific limbajul cu care am scris ceea ce gandesc acum. Dar sunt unul din tinerii care in decembrie 1989, cand aveam doar 22 ani, am iesit in strada, si nu am iesit in strada sa imi risc viata pentru aceste lepre politice, care azi distrug tara in care eu traiesc si pe care o iubesc. Si pentru care nu mi-a fost niciodata frica sa o apar. Mie nu-mi este frica! De nimic!

Iohannis, nulitate ce esti, iti spun doar atat: in decembrie 1989 daca Ceausescu (care intr-un fel a fost un mare patriot in comparatie cu tine) era prins pe strada de vreunii din generatia mea era linsat pe loc.

Gandeste-te azi cam ce ti-ar adresa romanii daca te-ar intalni liber pe strase.

Te rog iesi cu bicicleta fara SPP… daca ai curaj!


Răzvan Savaliuc, 4 septembrie 2021

PS – Ma astept ca luju sa fie supus din nou unui atac cibernetic salbatic, marca SRI…

Preluare de pe Luju

Nu cumva vorbim de un genocid?România e grav bolnavă, ţintuită la pat cu forţa de vicioşii şi perverşii puterii de la Bucureşti, tîrîtă în mlaştina exagerărilor mondiale de către vîrfurile bolnave ale planetei, cei care, de fapt, reglează monedele, controlează pacea, războiul, sănătatea, viaţa şi moartea cetăţenilor planetari, comerţul mondial, masa de rezerve planetare. Ne mai întrebăm odată, încă o dată şi de cîte ori va fi nevoie! Unde e „România educată” şi prosperă a lui Iohannis?, preşedintele ororilor, erorilor, minciunilor, preşedintele feisbuc, pentru că din această vizuină şi viziune decadentă „guvernează” ţara, călărind bicicleta şi schiurile. Nutreţ pentru rumegătoare! Dincolo de entuziasmul parşiv-propagandistic, românii nu s-au ales cu nimic bun din mandatul său, cum nu s-au ales cu nimic din dictatura băsesciană.

România a fost aruncată în subdezvoltare, iar românilor, mîţa moartă în curte. „România educată” e o minciună gogonată, festivistă, lansată cu surle şi trîmbiţe în campania electorală de către primul schior-biciclist al coloniei, împreună cu celebrul Club al Mafioţilor P.N.L., „parfumat” cu usere! Aceşti dezaxaţi promiteau că vor veni miliardele peste România, ca ploile de vară, că vor mări salarii şi pensii, că vor pune economia, sănătatea şi învăţămîntul pe picioare! Iată, povestea s-a sfîrşit epic pentru români: salarii şi pensii îngheţate, sute de morţi în experimentul Covid şi un proiect de ţară transformat în hîrtie igienică pentru Iohannis, Cîţu, Orban, Turcan şi guvernarea haştagistă-mafiotă de dreapta strâmbă, P.N.L.-U.S.R.-P.L.U.S.

Cîţi cetăţeni români au murit în teatrele Covid din ţară în timpul dictaturii Iohanniste, mulţi legaţi de paturi şi arşi de vii! Nu cumva vorbim de un genocid? Lucrurile pot fi văzute în cifre, nu în antipatia mea faţă de aceste lipitori oportuniste! Iohannis şi argaţii trebuie să dea socoteală pentru miile de români azvîrliţi goi în saci de plastic, cu falsa ştampilă Covid pusă pe sac, şi îngropaţi păgîneşte! Dacă Ceauşescu – patriotul, care nu voia să vîndă străinilor, cu niciun chip, România, a fost pe nedrept acuzat de subminarea economiei, de genocid, şi împuşcat, ce trebuie să facem cu aceşti criminali, care au generat şi întreţin un genocid fără seamăn în România experimentului Covid, dar şi un genocid al sărăcirii, o reală şi drastică subminare a economiei naţionale! Aştept un Nürnberg în România, unde, vă amintiţi, „colaboraţioniştii”, colaboratorii şi executanţii la crimele fasciste n-au fost exoneraţi…, indiferent de vîrsta înaintată!

Iohannis şi guvernele sale, aserviţi clanurilor mafiote internaţionale, sînt o criminală plagă naţională! Interlopii şi sergenţii lui Iohannis au făcut România praf! Fără gloanţe, fără trupe, prin război economic şi dictatură medicală! Nu există în Istoria Planetară vreun exod al vreunui popor pe timp de pace, aşa cum s-a întîmplat în România. Doar Siria, bombardată ilegal de S.U.A. şi U.E. etc. Tonul exodului românesc fiind dat de securistul Petrov la un post naţional de televiziune: „sunt liberi să plece unde doresc în Europa şi în lume, dacă nu le convine salariul din România”. În ciuda măştilor care nu reuşesc să le ascundă hidoşenia de pe chip şi interesele obscure, mai observă cineva vreo intenţie naţională la aceste lipitori oportuniste, care ţin trena mafioţilor mondiali, şi de care aceştia se vor lipsi la un moment dat, ca de un lepros? În acest veac nebun, dragostea de Dumnezeu, Creatorul nostru Suprem, a fost înlocuită de frica de oamenii pe care puterea i-a transformat în fiare, precum a glăsuit poetul latin, Plaut, în versul 405 din comedia Asinaria: „Homo homini lupus”.

Lipsa unei strategii coerente de ţară, ne aruncă încet, dar sigur, spre o situaţie dramatică la orizontul anilor 2025-2030, cu o clasă politică al cărei nivel de demagogie l-am gustat cu adevărat, din anul 1990, cu regimurile postdecembriste Iliescu și Constantinescu, și dictaturile Băsescu, Iohannis, Koveşi; cu o reducere drastică a natalităţii, cu sărăcirea populaţiei, cu o stare economică catastrofică, adăugînd acesteia şi gradul uriaş de îndatorare, avînd în vedere că o parte din banii împrumutaţi în numele României se scurg în băncile străine, în consultanţă politică şi economică pentru vîrfurile politicii, împrumuturi care pot fi catalogate drept infracţiuni.

Hoţii aceştia burtoşi la cravată şi costum din Guvern ar trebui să plătească din banii lor obţinuţi ilegal toate împrumuturile luate pe spinarea românilor. Aici vorbim şi de serviciile de informaţii şi contraspionaj! Dar ăştia sînt ocupaţi cu teroriştii, care întîrzie să apară! Îndatorarea excesivă nu se face pe gratis. Vedem cu toţii ce fac aceşti mafioţi cu ştate vechi la acest moment! Se străduiesc şi vor reuşi să pună la pământ ceea ce a mai rămas din economia românească: Energie, C.F.R.-Marfă, C.F.R.-Călători. Doar nu credeţi că sînt întîmplătoare recentele accidente, deraieri şi întîrzieri ale trenurilor pe rutele noastre! Cum întîmplătoare nu sînt nici focurile care au mistuit Grecia. Tocmai am vizionat un filmuleţ, unde se vede cum dronele aruncă foc peste păduri. Nu știu cît o fi de real, dar e posibil orice.

Maria Diana Popescu

Hrisostom al Ciprului, slujitor al lui Hristos sau al diavolului?

„Nu glumim, le-am spus că într-o săptămână ar trebui să faceți declarațiile de pocăință. La sfârșitul lunii, preoții care au chemat oamenii să nu fie vaccinați nu își vor primi salariile, decât dacă își cer scuze public și în scris Sfântului Sinod al  Ciprului. Acest lucru a fost declarat de  Arhiepiscopul Ciprului Chrysostomos, vorbind la emisiunea Alpha Kalimera.

„Ieri l-am sunat pe Directorul Sfântului Sinod și l-am rugat să cheme pe toți cei care ne-au plâns la Sinod că nu au ținut ordinea Sinodului și i-a chemat pentru ultima dată, dacă vor  să facă declarații și trimiteți la rândul chemat de credincioși. să nu fie vaccinați , în predicile sau mărturisirile lor, altfel la sfârșitul lunii nu vor primi salariu.  De fapt, le-am spus  să faceţi declarațiile voastre în mass-media și le veți trimite în scris la Sinod, pentru că nu glumim și le-am spus că într-o săptămână  ar trebui să faceți declarațiile de pocăință și biserica iartă ” , a spus Primatul Bisericii Ciprului.

El s-a referit, de asemenea, la reuniunea Summit-ului care a avut loc săptămâna trecută și a discutat despre problema  vaccinării : „A existat un dialog de fond, afirmasem acolo că fiecare poate face ce vrea, noi avem democrație. Dacă nu dorește să fie vaccinat … timpul său este bun, dar nu le poate spune altora să nu fie vaccinați, nu are acest drept.  Am fost stricți, dacă nu clarifică această problemă, nu vor fi plătiți. Se aplică tuturor. „

Preluare de peTriklopodia – traducere computerizată

Parlamentul european luptă împotriva lui Dumnezeu!

Parlamentul European s-a reunit de curând la Strasbourg nu pentru probleme importante ce preocupă întreaga Europă, ci pentru a lupta împotriva lui Dumnezeu! Și asta nu pentru că persoanele LGBTIQ n-ar putea păcătui în voie, ci pentru ca acest păcat să se poată extinde fără vreo opreliște și să se poată impune o cultură opusă culturii creștine!Au adoptat și o rezoluție potrivit căreia căsătoriile sau parteneriatele înregistrate constituite într-un stat membru ar trebui să fie recunoscute în toate statele membre în mod uniform, iar soții și partenerii de același sex ar trebui tratați în același mod ca și cei de sex opus!!!

Cum adică în același mod uniform? Cu ceremonie religioasă? Ca și când relațiile intime între persoane de același sex nu ar mai constitui un păcat? Cine i-a dat drepturi acestui parlament să lupte împotriva lui Dumnezeu? Chiar nu mai are nimic sfânt? Ce este mai greu de înțeles este că ei ne cer, de fapt, să ne lepădăm de Dumnezeu, Cel Care a pedepsit cu foc cetățile Sodoma și Gomora! Iar dacă ne despart de Dumnezeu, ne pot manipula cum vor! Deja nu mai este o glumă, așa că trebuie să vedem clar de ce se deschide calea din ce în ce mai largă pentru desfrânare în toate chipurile!

 Înapoi la Decalogul lăsat de Dumnezeu! Altminteri, ne vor supune ca pe niște vite! Să ne amintim Cele  10 porunci, adică Decalogul:
            1. Eu sunt Domnul Dumnezeul Tău; să nu ai alți dumnezei afară de Mine.Nici Uniunea Europeană, nici funcția obținută, nici avantajele materiale, nici nimeni din lumea aceasta nu poate fi mai important decât Dumnezeu, pe Care trebuie să-L iubim din toată inima.
            2. Să nu-ți faci chip cioplit, nici altă asemănare, nici sa te închini lor.
 Îndepărtarea de Dumnezeu aduce mândrie diavolească. Dacă nu ne închinăm lui Dumnezeu, ne închinăm păcatului și necuratului!
             3. Să nu iei numele Domnului Dumnezeului tău în deșert.
Orice păcat și orice lege dată împotriva virtuților creștine reprezintă o încălcare a acestei porunci!
            4. Adu-ți aminte de ziua Domnului și o cinstește.
 Ziua Domnului este o zi a biruinței vieții asupra morții și trebuie cinstită de către toți cei care aspiră spre mântuire. Numai că în această cultură care ni se propune nu există nici rai, nici iad, deci tot păcatul este permis! Însă noi vom fi judecați după poruncile lui Dumnezeu, nu după rezoluțiile Uniunii Europene!
            5. Cinstește pa tatăl tău și pe mama ta, ca bine să-ți fie și multi ani să trăiești pe pământ.
 Aici Uniunea Europeană se ia la trântă cu Dumnezeu, deoarece, ca să nu-i jignească pe cei ce vor ,,drepturi depline”, vor să scoată din dicționar cuvintele ,,tată” și ,,mamă” și să le înlocuiască cu ,,părinte 1” și ,,părinte 2”!
            6. Să nu ucizi. 
Prin astfel de rezoluții, se atentează la sufletele europenilor. Și pentru uciderea sufletească există pedepse grele în iad!
            7.  Să nu fii desfrânat.
 Uniunea Europeană se autoidolatrizează, contrazicându-L pe Dumnezeu! Să ne amintim cuvintele Sfântului Apostol Iuda Tadeu: ,,Căci s-au strecurat printre voi unii oameni nelegiuiți, care de mai înainte au fost rânduiți spre această osândă, schimbând ei harul Dumnezeului nostru în desfrânare, și care tăgăduiesc pe singurul nostru Stăpân și Domn, pe Iisus Hristos. ( Iuda, 1, 4)

Un om plin de DUH SFÂNT este un om puternic, un om care nu poate fi influențat. Un om plin de duh satanic, agonisit prin păcat, este un om slab, fără coloană verticală, ușor de manipulat… ,,Scopul viețuirii creștine este dobândirea Duhului Sfânt”  (Sfântul Serafim de Sarov), nu satanizarea omului prin păcate!

Cine reprezintă o țară creștină în Parlamentul European trebuie să dorească din tot sufletul să-i apere valorile, chiar cu prețul vieții!

Lucreția P.

Parintele Elpidie: Nu va fie frica, este furtuna mare, dar carma corabiei, a vietii noastre, a planetei, o tine Dumnezeu, Tatal nostru

În prima parte, reporterul Stefanos Damianidis, îi mulțumește Părintelui Elpidie, spunând că lumea îi cere mereu să facă interviuri cu el și Părintele Elpidie nu l-a refuzat niciodată.
Părintele spune că acum mai mult decât orice avem nevoie de luminare de la Dumnezeu. Este clar că „s-a pierdut echilibrul rațiunii” (acesta fiind și titlul acestui interviu). Diferența dintre un om și un animal este rațiunea, dacă se pierde această rațiune umană, atunci modul în care ne vom purta nu va fi uman…
Este adevărat că trăim într-o perioadă în care predomină frica, supărarea și confuzia. Apoi povestește că l-a sunat o tânără care i-a spus că îi este frică pentru că nu o primesc la facultate dacă nu se vaccinează, la fel și părinții ei sunt șantajați și ca să nu își piardă locurile de muncă trebuie să se vaccineze. La un moment dat îl întreabă plângând de ce nu intervine Dumnezeu?! Plângeam și eu cu ea și ce puteam să îi spun?!

Dar aș vrea să vă spun tuturor celor care mă ascultați astăzi, o mică povestioară: Odată pe un vas era un băiețel și căpitanul vasului era tatăl lui. La un moment dat, a început o furtună mare, unii au început să țipe, alții erau plini de frică, alții să se roage cu lacrimi ca să îi salveze. Unii au observat că băiețelul era în pace și se ruga. Cineva la întrebat cum de este așa de calm, nu îi este frică?! Atunci băiatul a răspuns: cârma vasului o ține tatăl meu…

Eu aș vrea tuturor creștinilor cărora le este frică să le spun: să nu vă fie frică, da într-adevăr este o furtună mare, dar cârmă vasului, a vieții noastre, a planetei noastre o ține Dumnezeu, Tatăl nostru. Acest lucru aș vrea să le spun tuturor să nu le fie frică, pentru că Dumnezeu Tatăl nostru ne iubești și cei care Îl credem, știm că este mereu lângă noi… dar toate acestea trebuie să se întâmple, copilul meu…
La un moment dat, fată mă întreba: de ce Dumnezeu întârzie să intervină?! Și atunci am răspuns: modul cum gândește Dumnezeu, diferă de modul cum gândim noi. Noi vedem totul prin prisma vederii umane care are legătură cu interesul nostru personal și cu un trai bun. Dumnezeu gândește și acționează mereu cu scopul mântuirii sufletului nostru și în cadrul fericirii noastre veșnice în Împărăția Sa Cerească. Noi ne uităm cum să o ducem bine aici pe pământ. Știi cât suferă Dumnezeu când îi vede pe copiii săi cum se îngroapă în păcate și cât suferă când îi vede luând pre-pecetea.

Mai târziu a vorbit despre vaccinarea copiilor. Acest lucru va fi un ultimat pentru că înainte de acest lucru au fost două mari îndepărtări (în total sânt trei mari îndepărtări). Prima îndepărtare a fost cea a politicienilor creștini, care chiar dacă au fost puși pe posturi în care trebuia să aducă iubire, dreptate la poporul care i-a ales, ei nu au făcut acest lucru .. Credeți că avem democrație acum ?! A doua îndepărtare este a clerului Bisericii. Si a treia îndepărtare, care stă la baza vieții noastre este familia și bucurie familiei care este copilul, când însuși părinții își vor da copiii spre vaccinare.

Apoi vorbește despre oamenii de știință, de profesorii universitari puși de către guvern, să iasă mereu la sursele media promovând vaccinarea și Părintele întreabă: oare nu vedeți reacțiile adverse, oare nu vedeți decesele. Numai când vedem modul de comportare a oamenilor de știință vânduți ne dăm seama că nu au o logică științifică și sunt criminali. Ierarhii îi vor constrânge pe preoți ca să se vaccineze, deja se întâmplă acest lucru. Apoi spune că va începe prigoană preoților, a monahilor dedicați adevăratului Iisus Hristos. Vor fi prigoniți, vor fi deportați, vor fi întemnițați… o să vedeți aceste lucruri. În timpul generației noastre se va întâmpla.

Aș vrea să vă spun ceea ce urmează ca lumea să se pregătească… Ceea ce urmează are legătură cu război și cu dezastre naturale și lumea să se pregătească. Așa cum am mai spus, mai demult lumea să strângă alimente, pentru că în curând nu vom mai găsi ușor mâncare. În timpul unei exorcizări a unui tânăr, cel rău spune că, controlează netul, YouTube-ul si Gmail-ul. Cel rău prin vocea acestui tânăr îi spune că: ca niște câini răi ați distrus natura și sunteți nerecunoscători pentru ceea ați primit.Ați distrus natura și acuma mi s-a permis de către Dumnezeu să provoc multe lucruri…spune că vor fi cutremure și se vor deschide cratere cu foc. Cutremure în toată lumea. O să vă speriați atât de tare că nu veți avea unde să stați. Atunci o să strigați la Dumnezeu, dar de ce să vă audă pentru că sunteți câini nerecunoscători… Zice că ierarhii, clericii, din ziua de astăzi, sunt într-o mai mare erezie decât Arie pentru că l-au făcut pe Hristos infectat. Când veți vedea că pruncii sunt duși către vaccinare și preoții puști fără voia lor să se vaccineze, atunci Dumnezeu va interveni. Pe de o parte vor fi catastrofele naturale și pe de altă războiul, care se va întinde în toată lumea. O să se lupte țări foarte puternice și cel care va învinge va fi atât de distrus de război, că până la urmă va conduce a treia putere. Și pe această treaptă se va instaura pre-antihristul și îmi dă impresia că acesta aceasta a treia putere este China.

Cel care este acum la Vatican este pre-profetul mincinos, nu este profetul minciunos. La războiul Rusia America va învinge Rusia. America se va autodistruge din cauza apostaziei și închinării Americii la cel rău. Vor fi așa mari catastrofe, de la cutremure în multe locuri țărmul se va scufunda. Vă fi un tsunami așa de mare, care până atunci lumea nu mai văzuse…

A vorbit și referitor la insula Rodos, care nu va fi afectată de război, ci de embargoul naval și va fi foamete și multe boli. Spune că într-o vedenie a văzut rafturile dintru supermarket goale. Lângă era o farmacie care era păzită de soldați. Nu existau nici medicamente… Reporterul întreabă dacă aceste lucruri sunt aproape și părintele Elpidie, spune că: DA.

Pentarhia Întunericului va folosi pe de o parte pe profetul mincinos de la Vatican și pe de altă parte pe Erdogan, care va muta imigranții și care vor afecta toată lumea… În curând sângele celor nevaccinati, vă fi foarte scump. Vor fi răpiți oameni, ca să li se ia sângele, pentru operații. Acum sunt prigoniți nevaccinații și nu sunt primiți la muncă, dar va fi ceva atât de important încât se vor îmbolnăvi cei vaccinați și atunci vor căuta oameni nevaccinați, să angajeze.
Sunt atâtea de spus, dar ceea ce vreau să subliniez este să nu vă fie frică, iubiții mei copii. Voi să aveți credință și să mă iubiți pe Mine Tatăl vostru, pe Fiul meu Unul Născut și pe Sfântul Duh. Cei care îmi vor spune o vorbă dulce:” Iisus al meu te iubesc !”, „Dumnezeul meu te iubesc !”, eu voi trimite îngeri să vă ocrotească, să vă apăre, de ceea ce începe și vor fi multe și mari… Să nu vă fie frică, o să vă am așa o grijă, că o să vă trimit îngeri cu formă umană ca să vă ajute. O să fie multe lucruri (minuni) și de aceea, Mă arăt acum, la multă lume în toată lumea… Cei care mă iubiți în curând nu veți putea să mergeți la biserică și de aceea vă zic să faceți casele voastre mici bisericuțe. Îngenunchiați cu toții: bărbați, femei și copii și spuneți: „Tatăl meu Ceresc ție îți las inima mea! Ție îți las dragostea sufletului meu!” Această rugăciune îmi va fi foarte plăcută și vă voi binecuvânta. Să vă faceți cruce și rugăciune pentru că aceasta este puterea voastră, ca să îi orbiți pe toți aceștia care vor să vă facă rău. Zicea că și pe cei care sunt nevaccinați, îi vor urmări cu niște sisteme teribile… pe cei vaccinați îi vor urmări prin numărul, pe care îl primesc prin vaccinări și pe ceilalți nevaccinați cu alte sisteme. Cei dintre voi care Mă veți iubi și vă veți ruga cu dragoste în inimă și în mintea voastră, o să creez niște impulsuri, frecvențe luminoase care vor lumină atât de mult și va orbi sistemele lui satana. Și vor vedea ceva, dar nu vor putea localiza. Vor vedea doar o lumină, dar nu vor știi ce se întâmplă acolo.
După schisma bisericii catolice, va fi așa o mare strălucire, că ortodocșii, protestanții Îl vor iubi din nou pe Iisus ca primii creștini.

Selecţie şi redactare: Dr. Gabriela Naghi

Mai puternic decat presedintele!

Prorocirile unor duhovnici cu privire la ce se va întâmpla de acum încolo tind să capete contur. Aflu cu stupoare că Raed Arafat vrea să-și înființeze propria armată. O armată care va lupta împotriva românilor care nu vor să se vaccineze!!!

Vor fi dotați cu armament și vor fi împuterniciți ca, la nevoie, să tragă! În deplasările prin țară, vor avea prioritate absolută. În plus, ,,vor putea decide amenzi uriașe, pedepse penale, percheziții și confiscări.” ( CorectNews)

Viitorul președinte al Agenției Naționale pentru Situații de Urgență va putea decide declararea stării de alertă și a stării de urgență, atribuție ce până acum îi aparținea președintelui!!! Așa, din pix, de câte ori dorește! Cu 90000 de persoane aflate în subordine,  români și străini, la care se vor mai putea adăuga voluntari, Raed Arafat ocupă, practic, România! Români, dati-vă la o parte, că vine Arafat! Cu documente în baza cărora să poată acționa fericit și pe care vrea să le supună aprobării… românilor!!!

În document se prevede că însăși ,,luarea în derâdere sau în derizoriu a agenților de urgență” se pedepsește cu închisoarea de la trei la șapte ani! Cum adică? Pe dușman, pe cel care vrea să mă nenorocească prin vaccinuri, nu am voie să-l numesc dușman! Dar atunci ce este? Cum demonstrează că îmi este prieten? Cu arma? Cu girofarul? Prin ,,amenzi uriașe, pedepse penale, percheziții și confiscări”? Păi, dacă-i așa, agenții pot fi oricât de incorecți vor! Văd pe unul care are o casă frumoasă, merg și-l provoacă, omul le zice două de la obraz, iar agenții au voie, prin legea pe care o vor aprobată, să-l ducă la închisoare, să-l percheziționeze și să-i confiște bunurile sau chiar casa! Nu vor da răspuns nimănui. Doar președintelui ANSU! Care va fi, cel mai probabil, Arafat!

Despre toate cele menționate mai sus, jurnalista Iosefina Pascal a prezentat pe larg documentul cu pricina în emisiunea ,,România informată” de la postul de televiziune News România. A mai comentat pe această temă și domnul Sorin Roșca Stănescu, în articolul intitulat ,,Formidabila armată a lui Raed Arafat”.

Cine va garanta calitatea morală a agenților ANSU? Cum vor putea fie pedepsiți în caz că vor comite abuzuri? Cui se va subordona ANSU? Dacă românii vor aproba o lege care să le confere puteri absolute agenților ANSU, să nu se mire de ceea ce va urma! Aceștia nu vor acționa în baza unui jurământ militar depus în fața românilor și pentru apărarea intereselor acestora, ci în baza unor comenzi venite din exterior sau chiar discreționar! Să nu fie!

Lucreția P.