Sfântul Sava cel Nou din Kalymnos: să-l apropiem de inimile noastre

Există un Sfânt dintre cei mai îndrăgiţi şi mai iubiţi Sfinţi contemporani, Sfântul Sava cel Nou din insula Kalymnos. Este un Sfânt foarte îngăduitor, îmbărbătător, iubitor de oameni, plin de simpatie şi înţelegere, indulgenţă şi iertare. Lumea venea în număr mare pentru spovedanie, căci ierta toate păcatele. Totuşi, era necruţător pentru două păcate. Unul era blasfemia şi celălalt era osândirea. L-ai osândit pe fratele tău şi îi spuneai acest lucru? Atunci îţi dădea un mare canon, şi anume, oprirea de la Dumnezeiasca Împărtăşanie. Posteşti, întreba el, dar tu îl devorezi pe fratele tău. Acest Sfânt, blând ca un mieluşel, nu putea să accepte patima osândirii. Mare păcat care roade însăşi existenţa comuniunii din Biserică. Unul îl mănâncă pe celalalt, îl bârfeşte, îl condamnă chiar în parohie, în casele noastre, la locurile noastre de lucru. Sunt dojenitori duri, observatori neiertători de greşeli, căutători insistenţi de abateri. Din nefericire, aceasta boală este veche, gravă şi molipsitoare.
Biserica Ortodoxă din Grecia îl cinsteşte pe Sfântul Sava cel Nou de două ori pe an, şi anume, la 5 decembrie şi în Duminica a V-a din Postul cel Mare. Sfântul Sava este ocrotitorul insulei greceşti Kalymnos, unde a trăit în ultimii douăzeci de ani ai vieţii sale pe pământ, ca preot şi duhovnic al obştii de maici de la mănăstirea Tuturor Sfinţilor. Încă din timpul vieţii sale, Sfântul Sava a fost cinstit ca un mare ascet, duhovnic, pictor de icoane şi făcător de minuni. Sfantul Sava cel Nou este cel care a zugravit prima icoana cu Sfantul Nectarie din Eghina, mai inainte chiar ca acesta sa fie canonizat. Astfel, la un moment dat, cuviosul a rugat-o pe maica stareţă să nu lase pe nimeni să îl scoată din chilie, vreme de patruzeci de zile; după aceste zile, el a ieşit din chilie ţinând in mâini icoana cu Sfantul Nectarie. Dăruind icoana stareţei, el a rugat-o pe aceasta să o aşeze in biserică, spre inchinare. Deoarece ierarhul Nectarie încă nu fusese canonizat de Biserica Ortodoxă, starea s-a temut să aşeze icoana acestuia în biserică. Pentru aceasta, Sfântul Sava cel Nou, deşi era tot timpul tăcut şi smerit, de aceasta dată i-a ordonat stareţei, zicându-i: „Trebuie să faci ascultare. Ia această icoană şi o aşează pe iconostas, în biserică, şi nu încerca să iscodeşti voia lui Dumnezeu.”
Sfântul Sava cel Nou a fost singurul preot care a săvârşit slujba de înmormântare a Sfântului Nectarie. Îndată după adormirea în Hristos a Sfantului Nectarie, din ce în ce mai mulţi pelerini au început a sosi la mănăstirea din insula Eghina. Deoarece liniştea locului începea să fie tulburată de numărul însemnat de pelerini, în anul 1925, Cuviosul Sava a plecat din insula Eghina, la Mănăstirea Tuturor Sfinţilor din insula Kalymnos.
Cu o clipă mai înainte de a adormi în Hristos, în ajunul Buneivestiri, în anul 1948, cuviosul si-a recăpătat puterile trupeşti şi, bătând din palme cu bucurie, a început să strige: „Domnul! Domnul! Domnul!”
După 10 ani, când s-a deschis mormântul său, după rânduiala Bisericii Ortodoxe din Grecia, o mireasmă nepământească ieşi din acesta umplând locul şi mângâind sufletele celor care se aflau acolo, iar mai apoi răspândindu-se în întreaga insulă. Mulţime de minuni şi vindecări se săvârşiră şi se săvârşesc prin mijlocirea Sfântului Părinte Sava cel Nou din Kalimnos.
Sfinte Sava cel Nou, roaga-te lui Hristos Dumnezeu, pentru noi păcătoşii! Amin.

 

Dr. Gabriela Naghi

Monahul care n-a osandit pe nimeni

,,Nu judecaţi, ca să nu fiţi judecaţi. Căci cu judecata cu care judecaţi, veţi fi judecaţi şi cu măsura cu care măsuraţi, vi se va măsura. De ce vezi paiul din ochii fratelui tău, şi bârna din ochiul tău nu o iei în seamă? Sau cum vei zice fratelui tău: Lasă să scot paiul din ochiul tău, şi iată, bârna este în ochiul tău? Făţarnice, scoate întâi bârna din ochiul tau şi atunci vei vedea să scoţi paiul din ochiul fratelui tău’’ (Matei 7, 1-5). Învăţătura aceasta Dumnezeiască este menită să ne ferească pe noi de o plăcere diabolică, aceea a judecăţii şi clevetirii. Căci dacă dăm curs îndemnului Mântuitorului şi rememorăm cu sinceritate viaţa noastră trecută, vom găsi destule temeiuri, destule bârne care ne arată că nu suntem îndreptăţiţi să ne pronunţăm cu invidie şi răutate asupra a ceea ce cunoaştem mai puţin, sau nu cunoaştem deloc. Judecăţile noastre sunt, de cele mai multe ori, pripite, nedrepte, aspre şi ele reflectă egoismul nostru. De multe ori ni se întâmplă să judecăm cu asprime pe aproapele, ca după o vreme să constatăm că acesta nu este vinovat.

Astăzi este pomenit între Sfinţi un monah, căruia nu i se dă numele, despre care se spune că n-a judecat pe nimeni. Altfel, viaţa lui avea destule scăderi, căci petrecea în lenevie şi nu se străduia prea mult spre împlinirea datoriilor călugăreşti. A venit vreme sfârşitului şi cei din jur l-au văzut zâmbind vesel şi mulţumit. Ştiindu-i viaţa, ceilalţi monahi stăteau în apropiere şi nu înţelegeau cum poate fi atât de senin în ceasul morţii. I-au spus: ,,Noi te-am văzut, frate, că în nebăgare de seamă ţi-ai petrecut viaţa şi nu ştim de unde îţi este în ceasul acesta înfricoşător această nemâhnire şi dulce zâmbire. Însă, cu puterea Domnului nostru Iisus Hristos, Dumnezeul nostru, întărindu-te, scoală-te de ne spune, ca toţi să preamărim pe Dumnezeu’’.

            Călugărul s-a ridicat şi le-a spus: ,,Cu adevărat, cinstiţi părinţi, în toată nebăgarea de seamă mi-am petrecut viaţa şi acum s-au adus înaintea mea scrise toate lucrurile mele cele rele. Şi s-au citit şi mi-au zis îngerii lui Dumnezeu; <<Le ştii pe acestea?>> Iar eu am răspuns: <<Adevărat, cu încredinţare le ştiu. Însă de când m-am lepădat de lume şi m-am călugărit, n-am osândit nici un om, nici răutate asupra cuiva n-am ţinut şi mă rog ca să se împlinească la mine cuvântul lui Hristos, Care a zis: Nu osândiţi, ca să nu fiţi osândiţi; iertaţi şi se va ierta vouă>>. Pe acestea dacă le-am grăit, îndată Sfinţii Îngeri au rupt zapisul păcatelor mele. Şi de aceea mă duc cu bucurie şi fără de mâhnire către Dumnezeu>>. Au fost ultimele sale cuvinte, căci sufletul său s-a dus la Dumnezeu (După Vieţile Sfinţilor pe martie, Ed. Mănăstirea Sihăstria, 2005, p. 423424).

 

Presbiter Iovita Vasile

Ierarhii si preotii romani din diaspora parasesc Sfanta Ortodoxie de ,,dragul’’ ereticilor

In tot acest timp, preotii BOR din diaspora isi continua nestingheriti actiunile de sorginte ecumenista, indepartandu-se tot mai mult, ei si turmele de credinciosi pe care le pastoresc, de invatamintele Sfintilor Parinti, de Sfintele Canoane, propovaduind o invatatura straina Ortodoxiei.

“Căci ce înseamnă … a urma lui Hristos? Înseamnă a cerceta şi a-ţi însuşi învăţătura Evangheliei, a avea Evanghelia ca singur îndreptar al lucrării minţii, al lucrării inimii, al lucrării trupului, înseamnă a-ţi lua felul de a gândi din Evanghelie, a-ţi rândui simţirile inimii potrivit Evangheliei şi a sluji drept chip viu al Evangheliei prin toate faptele, prin toate mişcările tainice şi vădite” (Sf. Ignatie Briancianinov).

Iata ce gasim pe sit-ul Mitropoliei Ortodoxe Romane a Germaniei, Europei Centrale si de Nord:
,,In sala parohială a Bisericii „Sf. Ap. Andrei”din Viena s-a desfasurat recent conferința despre Europa, patrie și migrație, susţinută de Prof. Univ. Dr. Regina Polak, de la Facultatea de Teologie Catolică (Universitatea din Viena), la care au participat Mag. Herwig Sturm, Biserica Luterană din Austria şi Bernhard Heitz din Biserica Vechi-catolică, si alte asemenea personalitati romane si vieneze, urmata de o agapa unde s-a continuat dialogul fratesc condus de Preotul ,,ortodox’’  Nicolae Dura.
In perioada Postului Mare, „la invitația părintelui Mircea Deac, preot paroh al parohiei “Sfântul Bartolomeu” din Frankfurt, cu binecuvântarea PS Părinte Sofian Brașoveanul, în perioada 29-31 martie 2019, tinerii vor face o excursie la Frankfurt, pentru a vizita frumosul oraș plin de cultură, muzee şi obiective turistice. Totodată, excursia este prilejuită și de pelerinajul de la Limburg, care se organizează an de an în duminica Sfintei Cruci. O parte importantă din Sfânta Cruce a fost adusă aici de la Ierusalim în secolul al XIII-lea și se află până astăzi în proprietatea Muzeului Episcopiei Catolice din Limburg. Episcopia Catolică de Limburg pune la dispoziţia comunităților ortodoxe, în fiecare an, Catedrala Episcopală și Sfânta Cruce, pentru acest eveniment.”
Cu prilejul hramului Parohiei „Buna Vestire” din Dresda, ÎPS Serafim s-a întâlnit cu reprezentanți ai Bisericii Evanghelice locale, pentru a discuta despre posibila achiziție a unui lăcaș de slujire propriu.
Tot in luna martie la invitația Guvernului Landului Salzburg, Arhiepiscopul Bisericii Romano – Catolice din localitate Dr. Franz Lackner, Superintendentul Bisericii Evanghelice Mag. Olivier Dantine și Preotul ortodox român Dr. Dumitru Viezuianu au oficiat o slujbă în cadrul căreia au binecuvâtat și sfințit Sala Parlamentului Landului Salzburg.
A amortit, a inghetat de tot constiinta voastra de Cinstiti si Prea Cucernici Pastori?
Va intreaba mustrator, Sf.Nicolae Velimirovici, va ruşinaţi de Domnul cel măreţ înaintea neamului desfrânat şi păcătos? Atunci, cine se ruşinează de Domnul Hristos, Mirele sufletului omului, înaintea unui asemenea neam adulter, este întocmai ca mirele care se ruşinează de mireasa sa înaintea oamenilor desfrânaţi.
Cine se ruşinează de “cuvintele Mele” înseamnă: cine pune la îndoială Evanghelia ori nu primeşte învăţătura Mea, sau cine răsuceşte cuvintele Mele şi, prin erezie, aduce neodihnă şi vrajbă printre credincioşi, sau cine este înfumurat în faţa descoperirii şi învăţăturii Mele, înlocuindu-le cu alte teorii personale, sau cine se ascunde dinadins şi păstrează tăcerea despre cuvintele Mele, înaintea tăriei mari şi puternice a acestei lumi, se va ruşina de Mine şi se va înfricoşa pentru el.

Oameni ai lui Dumnezeu! Nu-L tradati pe Mantuitorul, nu bajocoriti Mireasa lui Hristos, punand-o in rand cu desfranatele lumii! Nu nesocotiti invataturile Sfintilor Parinti si Sfintele Canoane! Nu va injugati la jug strain cu necredinciosii sau cu cei rau-credinciosi (II Corinteni 6, 14).

Dr. Gabriela Naghi

 

Sfantul Ioan Zavoratul din Egipt despre deznadejde

Deznădejdea sau neîncrederea în bunătatea şi iertarea lui Dumnezeu este păcat împotriva Duhului Sfânt. Dacă omul petrece în acest păcat pănă la sfârşitul vieţii sale, nu va avea ierare nici în veacul acesta, nici în veacul care va veni. Dimpotrivă, atunci când leapădă acest păcat şi îşi pune nădejdea iarăşi în Dumnezeu, El îl primeşte şi îl iartă. Diavolii cunosc bine ce urmări nefaste are deznădejdea şi caută cu tot dinadinsul să-l aducă pe om în această stare.

Cuviosul Ioan Pustnicul şi Zăvorâtul din Egipt, pomenit astăzi, povestea despre un tânăr care a petrecut multă vreme în multe şi grele păcate. După o vreme, temându-se de Dumnezeu, şi-a venit în fire. S-a dus la morminte şi a căzut cu faţa la pământ şi nu îndrăznea să se roage sau să cheme pe Dumnezeu. O săptămână a petrecut el acolo, şi diavolii cei întunecaţi au venit şi au căutat să-l afunde în deznădejde cu cuvinte ca acestea: ,,Amar ţie, necuratule, care te-ai săturat de dulceaţa desfrânării, iar acum, înfrânându-te, nouă deodată te-ai făcut vrăjmaş pe faţă. Ce fel de bine aştepţi, fiind plin de ale noastre răutăţi? De ce nu te scoli degrabă de aici şi nu mergi la lucrurile cele obişnuite nouă? Te aşteaptă desfrânaţii şi beţivii! Pentru ce nu mergi să te saturi de pofte, fiindcă nu-ţi este nicio nădejde de mântuire. Al nostru eşti, căci ai făcut toată necurăţia, şi voieşti să scapi de noi? Nu vei scăpa, nu te vei izbăvi din mâinile noastre!’’

          Nu le-a răspuns în nici un fel. Mai mult, petrecea plângându-şi păcatele cele multe. Văzându-se nebăgaţi în seamă, diavolii l-au bătut cu sălbăticie, voind să-l omoare, însă Dumnezeu a pus stavilă răutăţii lor. Rudeniile tânărului au venit să-l întoarcă acasă, dar el n-a voit. Trei zile la rând au venit şi diavolii să-l ispitească. El stăruia în răbdare şi atunci necuraţii au căzut ei înşişi în deznădejde, socotind că lucrarea lor este zadarnică şi l-au lăsat. Dumnezeu i-a văzut ridicarea din păcate şi pocăinţa adevărată, de aceea l-a şi ajutat să trăiască în dreptate şi curăţie, fiind o pildă pentru mulţi deznădăjduiţi (După Vieţile Sfinţilor pe martie, Ed. Mănăstirea Sihăstria, 2005, p. 389-402).

Cinstite cititorule, fără îndoială ţi-ai dat seama că sinuciderile în ţara noastră s-au înmulţit ca niciodată. Ele sunt pricinuite de deznădejdea în care-i trag diavolii pe oameni, aşa cum l-au tras şi pe Iuda, vânzătorul Domnului. Dacă ţi se întâmplă să cazi în deznădejde, nu te lăsa biruit. Aleargă la un preot şi cere-i sfat şi rugăciune. De vezi un semen căzut în acest păcat, nu rămâne indiferent. Roagă-te pentru el şi îndrumă-l spre Biserică. Nu cumva nepăsarea ta să-i înlesnescă un act necugetat. Doamne, fereşte!

Presbiter Iovita Vasile

Buna-Vestire a Nasterii Domnului

,,Astăzi este începutul mântuirii noastre şi arătarea tainei celei din veac. Fiul lui Dumnezeu, Fiu Fecioarei se face şi Gavriil harul bine-l vesteşte. Pentru aceasta şi noi să-i strigăm: Bucură-te cea plină de har, Domnul este cu tine !’’ Acesta este troparul sau cântarea Sărbătorii de astăzi.

Vremea mântuirii lumii s-a apropiat şi Dumnezeu a ales o Fecioară curată care să slujească acestei taine. Ea se găsea în cetatea Nazaret, în Galileea şi fusese dăruită de Dumnezeu Sfinţilor Părinţi Ioachim şi Ana, care multe rugăciuni înălţaseră către Cel Atotputernic pentru dobândirea unei odrasle. Aici a venit Sfântul Înger Gavriil, trimis de Dumnezeu, şi s-a apropiat cu blândeţe de cea ,,mai curată decât strălucirile soarelui’’, aducându-i Vestea cea Bună a Naşterii Mântuitorului nostru Iisus Hristos, şi nu numai ei, ci la toată făptura zidită de Preabunul Stâpân.

Acum să fim cu luare aminte la cuvintele Îngerului, aşa cum au fost scrise de Sfântul Luca în Evanghelia sa; ,,Bucură-te, ceea ce eşti plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată eşti tu între femei’’. Între toate femeile pământului, pentru că niciuna nu s-a învrednicit de o taină şi o chemare ca aceasta. Cu sfială, adâncă smerenie, nedumerire şi oarecare teamă, Preacurata cugeta la cuvintele din cer venite prin trimisul Domnului. Acesta, văzându-i tulburarea, o linişteşte cu blândeţe: ,,Nu te teme, Marie, căci ai aflat har înaintea lui Dumnezeu. Şi iată, vei lua în pântece şi vei naşte Fiu şi vei chema numele Lui Iisus. Acesta va fi mare şi Fiul Celui Preaînalt se va chema şi Domnul Dumnezeu îi va da Lui tronul lui David, părintele Său. Şi va împărăţi peste casa lui Iacov şi împărăţia Lui nu va avea sfârşit’’.  Cuvintele acestea, care covârşesc toată mintea omenească, au sporit nedumerirea Preacuratei Fecioare, de aceea a întrebat: ,,Cum va fi aceasta, de vreme ce eu nu ştiu de bărbat?’’ Îngerul a dezlegat Dumnezeiasca taină, atât cât putea să priceapă mintea omenească: ,,Duhul Sfânt Se va pogorî peste tine şi puterea Celui Preaînalt te va umbri; pentru aceea şi Sfântul Care Se va naşte din tine, Fiul lui Dumnezeu Se va chema. Şi iată, Elisabeta, rudenia ta, a zămislit şi ea fiu la bătrâneţea ei şi aceasta este a şasea lună pentru ea, cea numită stearpă. Căci la Dumnezeu nimic nu este cu neputinţă’’. Supunere, ascultare şi dragoste pentru Dumnezeu arată Preacurata prin cuvintele sale simple: ,,Iată roaba Domnului. Fie mie după cuvântul tău’’. În acel moment, S-a zămislit Domnul şi Dumnezeul şi Mântuitorul nostru Iisus Hristos.

Presbiter Iovita Vasile

 

 

Durata tiraniei lui antihrist

Orice om interesat de mantuirea sa si, implicit, de evenimentele ultime ale lumii acesteia stie ca antihrist va stapani peste lumea intreaga, in chip uzurpator, vreme de trei ani si jumatate. Despre aceasta perioada a vorbit deslusit Mantuitorul nostru Iisus Hristos: ,,Rugati-va ca fuga voastra sa nu fie iarna, nici sambata. Caci va fi atunci stramtorare mare, cum n-a fost de la inceputul lumii si nici nu va mai fi. Si de nu s-ar fi scurtat acele zile, n-ar mai scapa niciun trup. Dar pentru cei alesi se vor scurta acele zile. Atunci de va va zice cineva: Iata Mesia este aici sau dincolo, sa nu-l credeti. Caci se vor ridica hristosi mincinosi si vor da semne mari si chiar minuni, ca sa amageasca, de va fi cu putinta, si pe cei alesi. Iata, v-am spus de mai inainte ’’ (Matei 24, 20-25).

Iata ca scurtarea zilelor a inceput cu mai multi ani in urma, incat s-a ajuns la concluzia ca ziua astronomica ar avea durata de numai 16 ore, raportata la curgerea normala a vremii. Oamenii de stiinta sunt nedumeriti si speriati de acest fenomen al comprimarii timpului, pe care nu-l pot explica nicicum, si nu-l vor putea vreodata, facand abstractie de adevarurile Evangheliei. Ceea ce nu pot explica ei, a spus cu limpezime Fiul lui Dumnezeu, acum doua mii de ani. Noi vedem in scurtarea timpului purtarea de grija a lui Dumnezeu pentru fapturile Sale, pentru cei alesi, adica pentru aceia care au ales ei insisi a strabate calea cea ingusta care duce la viata vesnica (Matei 7, 13-14). Timpul este in puterea lui Dumnezeu si El il va scurta inca si mai mult, tocmai ca sa ne usureze trecerea prin stramtorarea cea mare, pana cand anul va fi ca luna, luna – ca saptamana, si saptamana ca ziua, dupa cum spun Parintii Bisericii noastre.

Este interesant si bine de stiut cum definesc Scripturile Sfinte intinderea in timp a tiraniei antihristice:

1.,,Vreme, vremuri si jumatate de vreme’’, (Daniel 7,25; Apocalipsa 12, 14). Comentatorii biblici onesti au deslusit semnificatia acestei expresii. Astfel, ,,vreme’’ inseamna un an, ,,vremuri’’ – doi ani si ,,jumatate de vreme’’ – o jumatate de an. Aceste perioade insumeaza trei ani si jumatate.

2.,,Patruzeci si doua de luni’’ (Apocalipsa 11, 2 si 13, 5). Este cat se poate de usor de inteles ca aceste luni mentionate, alcatuiesc cei trei ani si jumatate in care antihristul va exercita stramtorarea cea mare,

3.,,O mie doua sute nouazeci de zile’’ (Daniel 12, 11). Trei ani insumeaza 1095 de zile. Adaugam acestora zilele unei jumatati de an, 183, si  obtinem 1278 de zile, cifra foarte apropiata de 1290. Diferenta de 12 zile e in stiinta si puterea lui Dumnezeu, caci Sfanta Scriptura nu e o carte de calcul aritmetic nici de astronomie.

Scurtarea ,,acelor zile’’ e semn indubitabil al apropierii nu al sfarsitului lumii, ci al sfarsitului veacului acestuia, dupa expresia biblica. Fireste, ar fi un act de cutezanta, de nesabuinta, daca noi ne-am socoti printre cei alesi. Sa nu fie. Avem insa in fata noastra pe cei alesi, pe Sfintii lui Dumnezeu, reperele noastre morale, calauzitorii spre Imparatia lui Dumnezeu. E in puterea noastra sa fim ,,urmatori ai celor ce prin Credinta si indelunga-rabdare s-au facut mostenitori fagaduintelor’’ (Evrei 6, 12).

 

Presbiter Iovita Vasile

 

Episcopul Huşilor, atac la Klaus Iohannis, după declaraţiile privind familia tradiţională: Nihilist cu acte în regulă

Episcopul Huşilor, Ignatie, a lansat, joi, un atac, pe contul său de Instagram, la adresa preşedintelui Klaus Iohannis, despre care spune că a devenit „nihilist cu acte în regulă”, după declaraţiile privind familia tradiţională.

Episcopul Huşilor, Ignatie, spune că „dragostea fără măsură faţă de minorităţile sexuale l-a metamorfozat pe preşedinte în agentul dispreţului dozat într-un insecticid”.

„Având în fundal definiţia lui Nietzsche despre nihilism, Klaus Werner Iohannis a devenit nihilist cu acte în regulă: <Ce înseamnă nihilismul? Faptul că valorile cele mai înalte se devalorizează>. Dragostea fără de măsură faţă de minorităţile sexuale (vai de mine, e hate speech?) l-a metamorfozat pe domnul preşedinte în agentul dispreţului dozat într-un insecticid (cred că, mai pe româneşte, aşa-i spune flitului) faţă de <majorităţile> (heterosexuale). Ăsta se numeşte progresism, care este un alt sinonim pentru comunismul <tolerant> al omului recent. Sau <aşa cum se spune popular>, în timp ce unii suntem nişte muşte intolerante, infatuate şi vrednice de a fi ucise cu flitul, alţii sunt oameni cu <minţile luminate> la neonul progresismului şi vrednici să trăiască plenar din pâinea toleranţei neomarxiste. Trag nădejde că eu, o muscă conservatoare, infatuată şi neafiliată politic, am priceput bine, în spiritul fidel al drepturilor omului, ce a vrut să ne transmită domnul preşedinte”, a scris Episcopul Ignatie pe contul său de Instagram.

(Text preluat de pe Mediafax)

 

Precizare. Salutam aceasta luare de pozitie a Preasfintiei Sale Ignatie, Episcopul Husilor. Cu alta ocazie, mi-am exprimat dezacordul fata de Preasfintia Sa. Nadajduim sa nu ramana o voce singular in randul ierarhilor romani, caci fiecare are datoria sa apere Legile Dumnezeiesti, cand acestea sunt incalcate brutal de indivizi primitivi si dezorientati, precum presedintele Iohannis.

Presbiter Iovita Vasile