Sfântul Mare Mucenic Gheorghe: Pe cei ce ţin de Adevăr şi de Dreapta Credinţă să nu-i tulburaţi cu nebunia voastră!

Sfântul Mare Mucenic Gheorghe era ostaş în armata împăratului păgân Diocleţian. Faptul că era creştin a rămas tăinuit, o vreme. Când s-a aflat că este slujitor al lui Iisus Hristos, a fost dus în păgânească adunare şi acolo a mărturisit cu bărbăţie: ,,Până când, o, împărate, şi voi, domni şi sfetnici, care sunteţi rânduiţi pentru îndreptarea legilor bune şi a judecăţilor celor drepte, porniţi mânia voastră asupra creştinilor şi înmulţiţi nebunia voastră, întărind hotărârile celor fără de lege şi judecăţile cele nedrepte, dându-le asupra oamenilor nevinovaţi, care n-au făcut nimănui strâmbătate? Pentru ce-i prigoniţi şi-i chinuiţi pe creştini, silind spre a voastră păgânătate – întru care petreceţi nebuneşte – pe aceia, care au învăţat a ţine bine Sfânta Credinţă? Pentru că idolii voştri nu sunt dumnezei, deci nu vă amăgiţi cu minciunile, căci Hristos este Unul Dumnezeu şi Acela Unul, întru slava lui Dumnezeu Tatăl; şi toate s-au făcut prin El şi cu Duhul Lui Cel Sfânt toate s-au alcătuit. Deci ori singuri să cunoaşteţi adevărul şi să vă învăţaţi Dreapta Credinţă, ori pe cei ce ţin de adevăr şi de Dreapta Credinţă să nu-i tulburaţi cu nebunia voastră!’’

Sfântului Gheorghe i s-a tăiat capul într-o zi de 23 aprilie.

Sfântul Mare Mucenic Gheorghe nu a încetat a lucra binele nici după moartea lui. Cărţile noastre bisericeşti ne istorisesc multele minuni ce s-au săvârşit prin acest Sfânt bineplăcut lui Dumnezeu. Se spune că un mahomedan a intrat într-o biserică la vremea citirii pravilei. A văzut un preot stând înaintea icoanei Sfântului Mucenic Gheorghe, citind rugăciuni în taină. Atunci a vorbit rău-credinciosul celor de un neam cu el: ,,Vedeţi pe acest nebun ce face? Se roagă la scândură. Aduceţi-mi un arc şi o săgeată, să săgetez scândura aceea’’. Încordând arcul a slobozit săgeata, dar aceasta nu s-a dus spre icoană, ci în înălţime şi căzând, a rănit mâna acelui nesăbuit, încât grea durere îi pricinuia. Preotul i-a vorbit cu înţelepciune, învăţându-l că se închină lui Dumnezeu şi nu scândurii. Ca să cunoască puterea lui Dumnezeu, l-a sfătuit să ia la sine icoana Sfântului Mucenic Gheorghe şi din candela ce va arde în faţa ei să ia ulei şi să-şi ungă mâna. Cu bunăvrerea lui Dumnezeu s-a vindecat şi a cunoscut minunile pe care le săvârşeşte Dumnezeu prin Sfinţii Lui, care sunt pe tot pământul. A cerut să fie botezat, lucru care s-a petrecut în puterea nopţii, de frica mahomedanilor păgâni, care ucid fără cruţare pe cei care părăsesc reaua şi deşarta lor credinţă.

 Pentru rugăciunile Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, Preabunul Dumnezeu să Se milostivească spre noi, cei păcătoşi (După Vieţile Sfinţilor pe aprilie, Ed. Mănăstirea Sihăstria, 2005, p. 274-300).

Presbiter Ioviţa Vasile

3 gânduri despre „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe: Pe cei ce ţin de Adevăr şi de Dreapta Credinţă să nu-i tulburaţi cu nebunia voastră!”

 1. „Ştefan Vodă al Moldovei, precum se ştie, a avut dese războaie cu turcii. Într-un timp, se adunase împotriva lui nenumărate cete turceşti cu scop hotărât de a-l nimici cu totul. Ştefan, văzând nenumărata mulţime a necredincioşilor adunată împotriva lui se îndoia şi se temea. Întru durerea inimii cu lacrimi s-a îndreptat el către Dumnezeu cu rugăciune şi a cerut ajutorul Lui asupra vrăjmaşului crucii lui Hristos.

  După o rugăciune osârdnică despre aceasta, el a aţipit şi într-un vis nesămuit i se arată marele Martir Gheorghe. Din ochii lui strălucea o lumină minunată şi slava raiului îl înconjura. Un tremur de taină a străbătut trupul lui Ştefan care se mira de vedenie.

  „Cutează cu Domnul! I-a zis lui marele Martir ce i se arătase; nu te înspăimânta de această mulţime, ci dimineaţa, întrunind cetele toate trimite-le asupra vrăjmaşilor lui Hristos cu glas de trâmbiţă şi solemn acum vei cunoaşte puterea lui Dumnezeu care totdeauna îţi ajută, căci de aceea sunt trimis la tine ca să-ţi arăt cine este învingătorul şi să-ţi arăt puterea Lui cea mare, care lucrează în tine, şi să-ţi ajute în lupta aceasta.
  Dar şi tu să înnoieşti mănăstirea mea cea pustiită, care se cheamă Zografu ce se află la Sfântul Munte al Atonului şi să trimiţi acolo icoana mea cea care o ai cu tine.”

  Ştefan, învoioşat prin arătarea Sfântului Gheorghe purtătorul de linişte şi prin făgăduinţa lui de ajutorul ceresc, a adunat cetele sale şi având cu sine sfânta lui icoană cu glas de trâmbiţă ca un vifor a năvălit asupra oştilor turceşti, le-a lovit fără nici o îndoială şi sub înalta comandă a sfântului răbdătorului de chinuri i-a înfrânt pe turci desăvârşit. Mulţi dintre cei vrednici s-au învrednicit de a vedea cum Sfântul Gheorghe slăvit şi minunat a înfrânt atunci pe vrăjmaşii credinţei şi ai crucii lui Hristos.

  Ştefan, mulţumitor Sfântului şi marelui martir, în curând, spre împlinirea voii aceluia a trimis icoana lui la Sfântul Munte, a reînnoit mănăstirea Zografu şi i-a făcut multe binefaceri”.

  Icoana Sfântului Gheorghe doborând balaurul este reprezentată pe Steagul Țării Moldovei, care se află la Mănăstirea Zografu din Muntele Athos. Pe acest steag este scrisă și rugăciunea Sfântului Ștefan cel Mare către Sfântul Gheorghe:

  „O, luptătorule și biruitorule, mare Gheorghie, în nevoi și în nenorociri grabnic ajutător și cald sprijinitor, iar celor întristați, bucurie nespusă, primește de la noi această rugăminte a smeritului tău rob, a Domnului Io Ștefan Voievod, din mila lui Dumnezeu, Domnul Țării Moldovei. Păzește-l pe el neatins în lumea aceasta și în cea de apoi, pentru rugăciunile celor ce te cinstesc pe Tine, ca să Te preamărim în veci. Amin.
  Și aceasta a făcut-o în anul 7008 (1500), în al 43-lea an al Domniei Sale”.

  Totodată, menționăm că pecetea Mitropoliei Moldovei și Bucovinei poartă chipul Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, preluat după steagul de luptă al Sfântului Ștefan cel Mare şi Sfânt.
  „Binecredinciosul Voievod al Moldovei Ştefan cel Mare şi Sfînt”, Editura Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor, 1992, pp. 81-82

  Apreciază

 2. Mănăstirea Xenofont a fost construită în secolul al X-lea, de către Sfântul Cuvios Xenofont în apropierea locului unde a venit pe mare Icoana făcătoare de minuni a Sfântului Gheorghe. Biserica centrală, cât şi întreaga mănăstire, a fost pusă sub ocrotirea Sfântului Mare Mucenic Gheorghe.

  În schevofilachionul[1] Mănăstirii Xenofont, între numeroasele părţi din moaştele mai multor sfinţi, se păstrează cu mare cinste o parte din mâna dreaptă a Sfântului Mare Mucenic și Purtător de biruință Gheorghe. Sfintele moaşte sunt aşezate într-o raclă din argint aurit.

  De multe ori, cinstita mână a Sfântului Gheorghe este dusă spre închinare în diferite locuri. În toamna anului 2013 mâna dreaptă a Sfântului Gheorghe a fost dusă în Ucraina, iar în perioada 24 aprilie – 25 iunie 2015, în Rusia.

  [1]Schevofilachionul (din gr. σκευοφυλάκιον) este o clădire anexă, construită în apropierea katholikonului, în care se păstrează odoarele, cărţile şi veşmintele bisericeşti. Se mai numeşte veşmântar sau diaconicon, pentru că la început se afla în grija unui diacon.
  Astăzi, în Sfântul Munte, schevofilachionul este amenajat precum un muzeu, păstrându-şi totuşi scopul iniţial. Ierarhii sau invitaţii mai importanţi ai mănăstirilor pot vizita şi admira teazaurele mănăsătirilor athonite.

  Apreciază

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Noul Daniel Vla - Ortodoxie, Țară, Românism

Creștinism ortodox, sfinți, națiune, eroism, istorie…

Ortodoxia Jertfitoare

"Ortodoxie minunată, mireasă însângerată a lui Hristos, niciodată nu ne vom lepăda de tine noi, nevrednicii, şi dacă o vor cere situaţia şi timpurile, învredniceşte-ne să vărsăm pentru tine şi ultima picătură de sânge". - Stareţul Efrem Filotheitul din Arizona

Ortodoxia mărturisitoare

,,Dacă cineva va păzi cuvântul Meu, nu va vedea moartea în veac" (Ioan 8, 51).

Mărturisirea Ortodoxă

Portal de teologie și atitudine antiecumenistă

%d blogeri au apreciat: