Aşteptaţi binele de la diavolul? Aşteptaţi binele de la slujitorii lui?

Scurtimea picioarelor minciunilor antihristice se arată de fiecare dată. Prin ,,picioare scurte’’, zicala vrea să ne arate că minciuna şi mincinoşii nu merg niciodată departe. Dimpotrivă, ticăloşia şi nimicnicia lor se vădesc după scurtă vreme. Cum însă mincinoşii au obrazuri groase, din beton armat, niciodată nu le veţi vedea înroşite de ruşine. Nu! De fiecare dată, o iau de la început, cu aceleaşi nesimţite minciuni. Îi demonstreazi mârlanului că a minţit, nu se sinchiseşte. Sare imediat la alte subiecte, precum sectarii atunci când li se vădesc rătăcirile pierzătoare de suflete.

1.Ni se spunea că în China cad oamenii pe stradă, seceraţi de coronavirus. La noi n-a căzut nimeni pe stradă, dar au căzut în spitale, răpuşi de ticăloşia ,,eroilor din prima linie’’, medicii, cărora li s-au aranjat şi un miting aviatic, drept ,,recunoştinţă’’.

2.Povestea cu spitalele supraaglomerate din pricina coronavirusului ucigaş, s-a tocit. Nimeni nu mai crede în ea. S-a demonstrat că în unităţile spitaliceşti bântuieşte pustiirea, personalul medical, cu puţine şi lăudabile excepţii, se relaxează. Stau în nelucrare, nu-şi bat capul cu stabilirea de diagnostice şi cu tratamente terapeutice. E mai comod să stai la cafea, fără griji, ştiind că banii (murdari) pe care-i vei primi sunt mult mai numeroşi, şi poţi să-ţi permiţi mai multe visuri ce ţi-au trecut prin cap, de multă vreme.

3.În privinţa vaccinurilor, hăbăucii criminali nu se pun de acord. Minciunile nu se pot armoniza niciodată. Adevărul, iarăşi, nu se poate armoniza, nu are cu ce să se armonizeze. Adevărul este o armonie Dumnezeiască şi nu trebuie demonstrat, nici armonizat.

4.Campania de vaccinare bate pasul pe loc. Oamenii au simţit proporţiile înşelăciunii şi se feresc de vaccin, ca de focul iadului. Este lucrarea lui Dumnezeu, Care nu îngăduie antihriştilor să-şi pună în lucrare ticăloşia. Ce fac antihriştii? Îşi răspândesc minciunile, în continuare. ,,Nu avem suficiente vaccinuri. Oamenii ar dori, dar noi…’’ ,,La spitalul X oamenii se bulucesc să se vaccineze’’. Ne uităm la imaginile televiziunilor ticăloase şi nu vedem nicio buluceală. ,,Până acum s-au vaccinat…’’ (urmează o cifră umflată). ,,Sunt înscrişi pentru vaccinare… atâţia oameni’’.

5.,,A apărut o nouă tulpină a virusului’’, din Marea Britanie. Tulpini pot să apară câte vor antihriştii. Ţineţi minte ce vă spun. Vor crea o stare de psihoză generală şi ne vor spune că primejdia este atât de mare, încât ne vor impune, prin lege ticăloasă, vaccinarea obligatorie a întregii populaţii. Şi atunci ne vor îngrădi cu atâta severitate şi ticăloşie, încât armata acestui nefericit Valeriu Gheorghiţă ne va impinge spre vaccinul ucigaş.Cu puştile în coaste.

6.Nu vă faceţi iluzii că după vaccinare va fi… fericirea veşnică. Aşteptaţi bine de la diavolul? Aşteptaţi bine de la slujitorii lui?

Presbiter Ioviţa Vasile

11 gânduri despre „Aşteptaţi binele de la diavolul? Aşteptaţi binele de la slujitorii lui?”

 1. Toată mascarada și inșelarea programată Covid este de fapt folosită pentru distrugerea economiei mondiale și instaurarea unei tiranii planetare, îmbogățirea peste masură a elitelor miliardarilor planetei și sărăcirea celorlalți oameni.
  Dacă omul se va deprinde multă vreme cu așa o viață claustrată, va ajunge treptat să se teamă să mai iasă din casă, pentru că afară e o altă viață, pe care el nu o mai cunoaște, căci își va fi pierdut posibilitatea să se apropie și să vorbească direct cu ceilalți, cu colegii sau profesorii, să râdă, sau să se bucure, să se se întristeze sau să plângă împreună cu cel aflat în suferință..dependența digitală va deveni mai importantă decât relațiile umane și emoțiile.
  Spunea cineva: ”Oamenii instruiți nu vor să fie manipulați. În cultura iudee, Cabbala, care furniza știința vieții, a fost timp de 3000 de ani o învățătură secretă, pentru că oamenii înțelegeau ce înseamnă să ridici vălul de pe ochii poporului, astfel încât oamenii să-și devină suficienți loruși. Cum să-i mai conduci atunci? Orice conducere a maselor presupune un element de manipulare. Cum să trăiești, cum să guvernezi o societate în care toți membrii au acces egal la informație, unde toți au acces la informații primare, de la sursă, nefiind nevoiți să acceadă exclusiv la informații prealabil prelucrate de analiști și politologi instruiți de guverne și de imensa mașinărie mass-media, care este doar în aparență independentă, dar, cum înțelegem foarte bine, are ca scop conservarea și alimentarea stării de frică? Cum să trăiești într-o astfel de societate?” –
  Din cele șapte miliarde de oameni, cei care nu vor corespunde criteriilor sistemului antihristic, inadaptabilii, conspiraționiștii, negaționiștii, extremiștii, religioșii care strigă cu îndrăzneală Adevărul pe ulițe, vor fi… secerați!

  Sarcina principală a slujitorilor elitelor întunericului este acum creearea unei mase de tineri cu conștiința modificată, începând cu copiii de grădiniță și de școală, care poate fi manipulată, sclavi docili care execută și se supun, necondiționat, în schimbul unui confort iluzoriu, a unei vieți iluzorii, deciziilor guvernelor atee ale lumii.
  Care este prețul acestui târg viclean și mișelesc?
  Libertatea? Individualitatea noastră unică?
  Abandonarea credinței ortodoxe?Vor hotărî alții pentru noi cine are dreptul să meargă la școală și cine nu?
  Cine trebuie să trăiască și cine nu? Vom fi secerați, cernuți si eliminați în funcție de alegerea pe care o vom face…
  Șederea la calculator timp de doi, trei ani la rând va conduce la o nouă ”selecție naturală”! Vom avea un nou popor și o nouă țară! Oameni noi!… Nu știu cum vor fi aceștia… Dar vor fi altfel! Poate că de asta ni s-a și dat această încercare, de către Dumnezeu, prin mila si Voia Sa, pentru a ne pregăti temeinic în timpul rămas, cu răbdare, smerenie și discernământ duhovnicesc, a face față ispitelor permanente ale duhurilor răutății.
  Răul cel mare acum urmează.
  Mila Domnului să fie cu noi cu toți!

  Apreciat de 1 persoană

 2. Voia lui Dumnezeu în toate

  Încrederea în Dumnezeu atrage ajutorul Lui. Creștinul crede și se încredințează pe sine lui Dumnezeu până la moarte, iar atunci vede limpede cum mâna lui Dumnezeu îl mântuiește.

  Atunci când încredințăm viitorul nostru lui Hristos, Îl obligăm să ne ajute. Încredințarea desăvârșită în mâinile lui Dumnezeu are drept mamă credința, prin care omul se poate ruga tainic și poate primi și roadele nădejdii. Aceasta este o rugăciune neîncetată și aduce ajutoare dumnezeiești în ceasul în care trebuie. Atunci, în chip firesc, omul trăiește o viață îngerească și se avântă în slăvire: Sfânt, Sfânt, Sfânt Domnul Savaot.

  Sfântul Paisie Aghioritul, Trezire duhovnicească, Editura Evanghelismos, București, 2017

  Apreciat de 1 persoană

 3. „Ia aminte, deci, de tine însuți”!
  Sfântul Vasile cel Mare

  Adică: nu lua seama nici la cele ale tale, nici la cele din jurul tău, ci numai la tine însuți. Altceva suntem noi înșine, altceva cele ale noastre și altceva cele din jurul nostru.
  Sufletul și rațiunea suntem noi înșine, întrucât am fost făcuți după chipul Creatorului.
  Trupul și simțurile Sale sunt cele ale noastre. Averile, artele și meseriile sunt cele dimprejurul nostru.

  – Ce spune deci această poruncă?
  – Nu lua aminte la trup, nici nu urmări cu orice chip binele trupului: sănătatea, frumusețea, desfătarea cu plăceri, viața lungă; nu admira averile, slava și puterea, nu socoti mare lucru pe cele ce sunt: în slujba acestei vieți trecătoare, ca nu cumva prin râvna pentru ea să disprețuiești viața ta cea adevărată, ci ia aminte de tine însuți, adică la sufletul tău.
  Pe el împodobește-l, de el poartă de grijă, pentru ca prin luarea-aminte să fie îndepărtată toată întinăciunea venită peste el din pricina răutății, să fie curățit de toată rușinea provenită de pe urma păcatului, să fie împodobit și să strălucească prin toată frumusețea virtuții.

  Cercetează-te pe tine cine ești, cunoaște-ți firea ta! Cunoaște că trupul tău e muritor, iar sufletul nemuritor!
  Cunoaște că viața noastră este dublă: una, proprie trupului, iute trecătoare; alta, înrudită cu sufletul, fără de sfârșit. „Ia aminte, deci, de tine însuți”!

  Nu te alipi de cele muritoare, ca și cum ar fi veșnice, nici nu disprețui pe cele veșnice, ca și cum ar fi trecătoare.
  Nu te uita la trup, că este trecător, ci poartă grijă de suflet, de lucrul cel nemuritor.
  Ia seama cu toată luarea-aminte de tine însuți, ca să știi să împarți fiecăruia ce-i de folos: trupului, hrană și îmbrăcăminte; sufletului, dogmele credinței, creșterea bună, deprinderea virtuții, îndreptarea patimilor.
  Nu îngrășa mult trupul, nici nu căuta să pui pe dânsul multă carne, pentru că „trupul poftește împotriva duhului, iar duhul împotriva trupului, împotrivindu-se unul altuia”.

  Ia seama ca nu cumva îngrășând trupul să dai multă putere părții celei rele din tine. După cum la talerele balanței de îngreunezi un taler, ușurezi pe celălalt, tot așa, cu trupul și cu sufletul: mărirea unuia aduce negreșit micșorarea celuilalt. Dacă trupul e gras și îngreunat cu multă carne, mintea neapărat își îndeplinește slab și neputincios funcțiunile sale; dacă însă, sufletul e puternic și prin îndeletnicirea cu faptele și gândurile bune se ridică la propria sa măreție, atunci e firesc ca starea trupului să se veștejească.

  Sfântul Vasile cel Mare, Omilii și Cuvântări, Omilia a III-a, Editura Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă, 2004

  Apreciat de 1 persoană

 4. IMPOSTORUL
  DE DR. RĂZVAN CONSTANTINESCU

  Să ai la ”cârma” ”pandemiei” pe unul care crede că paresteziile sunt tremurături e ca și cum:
  – ai avea șef la CNA pe cineva care crede că TV HD e postul local din Hunedoara;
  – șeful de la CFR ar crede că tenderul e un fel de tandrețe în dragoste;
  – antrenorul lotului național de matematică ar crede că integrala e o pâine care conține toate elementele bobului de grâu;
  – șeful arbitrilor ar crede că la trei ofsaiduri se acordă penalty;
  – ministrul culturii ar crede că Scrisoarea a III-a a fost scrisă de George Coșbuc;
  – șeful pompierilor ar crede că extinctorul e un mijloc pentru genocid;
  – rectorul de la Conservator ar crede că solfegiul este un instrument de suflat;
  – ministrul agriculturii ar crede că Iohannis e o rasă de bovine;
  – șeful statului major al armatei ar crede că linia frontului separă două mase de aer cu caracteristici diferite;
  – Joe Biden ar crede că este președintele SUA.

  Apreciat de 1 persoană

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Noul Daniel Vla - Ortodoxie, Țară, Românism

Creștinism ortodox, sfinți, națiune, eroism, istorie…

Ortodoxia Jertfitoare

"Ortodoxie minunată, mireasă însângerată a lui Hristos, niciodată nu ne vom lepăda de tine noi, nevrednicii, şi dacă o vor cere situaţia şi timpurile, învredniceşte-ne să vărsăm pentru tine şi ultima picătură de sânge". - Stareţul Efrem Filotheitul din Arizona

Ortodoxia mărturisitoare

,,Dacă cineva va păzi cuvântul Meu, nu va vedea moartea în veac" (Ioan 8, 51).

Mărturisirea Ortodoxă

Portal de teologie și atitudine antiecumenistă

%d blogeri au apreciat: