Sfântul Cuvios Iustin Popovici: Omilie la Duminica a V – a din Post (1965)

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh

Iată a V-a Duminică din Marea Patruzecime, Duminica [ce pecetluieşte săptămâna] marilor privegheri şi marilor nevoinţe, săptămâna marilor tânguiri şi suspine, Duminica celei mai mari sfinte între Sfintele femei, a Cuvioasei Maicii noastre Maria Egipteanca…

Patruzeci şi şapte de ani a vieţuit în pustie, şi Domnul i-a dăruit ceea ce rareori dăruieşte cuiva dintre Sfinţi. Ani întregi nu a gustat pâine şi apă. La întrebarea Avvei Zosima, ea a răspuns: „Nu numai cu pâine va trăi omul” (Matei 4, 4). Domnul a hrănit-o într-un mod deosebit şi a îndrumat-o la viaţa pustnicească, la nevoinţele pustniceşti.

Şi care a fost urmarea? Sfânta a preschimbat iadul ei în rai! L-a biruit pe diavol şi a urcat sus la Dumnezeu! Cum, cu ce? Cu postul şi cu rugăciunea, cu postul şi cu rugăciunea! Pentru că postul împreună cu rugăciunea, este o putere care biruieşte totul. Un imn minunat din Marea Patruzecime spune: „Să urmăm Mântuitorului sufletelor noastre, Care prin post ne-a arătat biruinţa împotriva diavolului”. Prin post ne-a arătat biruinţa împotriva diavolului… Nu există o altă armă, nu există un alt mijloc.

Postul! Iată mijlocul pentru a-l birui pe diavolul, pe orice diavol. Exemplu de biruinţă, Sfânta Maria Egipteanca. Ce putere dumnezeiască este postul! Postul nu este nimic altceva decât să-ţi răstigneşti trupul, să-ţi răstigneşti trupul, să te răstigneşti singur pe tine însuţi.

De vreme ce există Crucea, biruinţa este sigură. Trupul fostei desfrânate din Alexandria, Maria, prin păcat s-a predat robiei diavolului. Dar când a îmbrăţişat Crucea lui Hristos, când a luat această armă în mâinile ei, l-a biruit pe diavol. Postul este învierea sufletului din morţi. Postul şi rugăciunea deschid ochii omului, ca să se zărească şi să se înţeleagă după adevăr pe el însuşi, să se vadă pe el însuşi.

Vede atunci că fiecare păcat în sufletul lui este mormântul lui, mormântul, moartea lui. Înţelege că păcatul în sufletul lui nu face nimic altceva decât să transforme în leşuri toate câte aparţin sufletului: gândurile lui, sentimentele lui şi dispoziţiile lui; un şir de morminte. Şi atunci…, se dezlănţuie din suflet un strigăt jalnic: „Înainte de sfârşit, până ce nu pier, mântuieşte-mă”. Acesta este strigătul nostru în această sfântă săptămână: Doamne, înainte de sfârşit, până ce nu pier, mântuieşte-mă. Astfel ne-am rugat în această săptămână Domnului, astfel de strigăte rugătoare ne-a predat, în Canonul său cel Mare, marele Sfânt Părinte al nostru Andrei Criteanul.

„Doamne, înainte de sfârşit, până ce nu pier, mântuieşte-mă”. Acest strigăt ne priveşte pe noi toţi, pe toţi câţi avem păcate. Cine nu are păcate? Este imposibil să priveşti în tine însuţi şi să nu afli undeva, în vreun ungher al sufletului tău, să nu localizezi în vreun colţ al lui un păcat poate uitat. Şi… fiecare păcat, pentru care nu te-ai pocăit, este mormântul tău, este moartea ta. Şi tu, ca să poţi să te mântuieşti şi să te înviezi pe tine însuţi din mormântul tău, strigă cu strigătele tânguitoare şi rugătoare ale Marii Patruzecimi: „Doamne, înainte de sfârşit, până ce nu pier, mântuieşte-mă”.

Să nu ne batem joc de noi înşine, fraţilor, să nu ne lăsăm înşelaţi. Şi chiar dacă un singur păcat ar rămâne în sufletul tău, şi tu nu te pocăieşti şi nu-l mărturiseşti, ci îl laşi înăuntrul tău, acest păcat te va duce în împărăţia iadului. Pentru păcat nu există loc în raiul lui Dumnezeu. Pentru păcat nu există loc în Împărăţia Cerurilor. Pentru a te învrednici de Împărăţia Cerurilor, îngrijeşte-te să izgoneşti din tine orice păcat, să dezrădăcinezi din tine prin pocăinţă orice păcat. Pentru că nimic nu izbăveşte decât pocăinţa omului. O astfel de putere a dat Domnul Sfintei Pocăinţe.

Priviţi! Dacă pocăinţa a putut să mântuiască o femeie atât de desfrânată, cum a fost odată Maria Egipteanca, cum să nu mântuiască şi pe alţi păcătoşi, pe fiecare păcătos, şi pe cel mai mare păcătos şi criminal? Da, Sfânta şi Marea Patruzecime este câmpul de luptă pe care noi, creştinii, cu postul şi cu rugăciunea îl biruim pe diavolul, biruim toate păcatele, biruim toate patimile şi ne asigurăm nouă înşine nemurirea şi viaţa veşnică. În Vieţile Sfinţilor şi ale adevăraţilor creştini există nenumărate exemple care arată că, într-adevăr, doar cu rugăciunea şi cu postul noi creştinii biruim pe demoni, pe toţi cei care ne chinuiesc şi vor să ne târască în împărăţia răului, în iad. Chiar, Sfântul Post…! Este postul sfintelor noastre virtuţi. Fiecare sfântă virtute înviază sufletul meu şi sufletul tău din morţi.

Rugăciune! Ce este rugăciunea? Este marea virtute care te înviază şi care mă înviază. Sculându-te la rugăciune, n-ai strigat către Domnul să îţi curăţească sufletul de păcate, de orice rău, de orice patimă? Atunci mormintele tale şi mormintele mele se deschid şi morţii înviază. Tot ce este păcătos fuge, tot ce târăşte spre rău dispare. Sfânta rugăciune îl înviază pe oricare dintre noi, când este sincer, când îşi aduce tot sufletul în cer, când tu cu frică şi cutremur spui Domnului: Vezi, vezi mormintele mele, nenumărate sunt mormintele mele, Doamne! În fiecare din aceste morminte, iată sufletul meu, iată-l mort, departe de Tine, Doamne! Spune un cuvânt şi îi înviază pe toţi morţii mei! Pentru că Tu, Tu, Doamne, ne-ai dăruit multe puteri Dumnezeieşti ca să ne învieze prin Sfânta Înviere, să ne învieze din mormântul trândăviei.

Da, prin păcat, prin patimile noastre, murim sufleteşte. Sufletul moare când se desparte de Dumnezeu. Păcatul este puterea care desparte sufletul de Dumnezeu. Şi noi, când iubim păcatul, când iubim plăcerile trupeşti, în realitate ne iubim moartea, iubim mormintele, mormintele rău mirositoare în care sufletul nostru se descompune.

Dimpotrivă, când ne trezim, când prin fulgerul pocăinţei lovim în inima noastră, atunci…, atunci morţii noştri înviază. Atunci sufletul nostru îi biruieşte pe toţi criminalii săi, îl biruieşte pe creatorul prin excelenţă al tuturor păcatelor, pe diavolul, îl biruieşte cu puterea Domnului Iisus Hristos cel înviat.

De aceea, pentru noi creştinii nu există păcat mai puternic ca noi. Să fii sigur că întotdeauna eşti mai puternic decât orice păcat care te chinuieşte, întotdeauna eşti mai puternic decât orice patimă care te chinuieşte. Cum? – întrebi. Prin pocăinţă! Şi ce este mai uşor decât ea? Întotdeauna poţi înăuntrul tău, în sufletul tău, să strigi: „Doamne, înainte de sfârşit, până ce nu pier, mântuieşte-mă”. Ajutorul lui Dumnezeu nu te va trece cu vederea. Te vei învia pe tine însuţi din morţi şi vei trăi în această lume ca unul care a venit din cealaltă lume, care a fost înviat şi trăieşte o nouă viaţă, viaţa Domnului celui înviat, înăuntrul căreia există toate dumnezeieştile puteri, aşa încât niciun păcat de acum să nu poată să te ucidă. Poate vei cădea din nou, dar de acum cunoşti, cunoşti arma, cunoşti puterea cu care te înviezi din morţi. Dacă de cincizeci de ori pe zi păcătuieşti, dacă de cincizeci de ori te ruşinezi, dacă cincizeci de morminte îţi sapi astăzi, strigă doar: „Doamne, dă-mi pocăinţă. Mai înainte de sfârşit, până ce nu pier, mântuieşte-mă”.

Domnul cel Bun, care cunoaşte slăbiciunea şi neputinţa sufletului omenesc şi a voinţei omeneşti, a spus: Vino, frate. Chiar dacă de şaptezeci de ori câte şapte păcătuieşti pe zi, vino iar şi spune: Am păcătuit (Matei 18, 21-22). Domnul asta ne porunceşte nouă, oamenilor slabi şi neputincioşi. Îi iartă pe păcătoşi. De aceea a şi declarat că bucurie mare se face în cer pentru un păcătos care se pocăieşte pe pământ (vezi Luca 15, 7). Întreaga lume cerească priveşte la tine, frate şi soră, cum trăieşti pe pământ. Cazi în păcat şi nu te pocăieşti? Iată, îngerii plâng şi se tânguiesc în cer din pricina ta. Doar ce începi să te pocăieşti, frate, îngerii în cer se bucură şi dănţuiesc ca nişte fraţi ai tăi cereşti…

Iată Maria Egipteanca, marea sfântă de astăzi. Cât de păcătoasă a fost! Din ea Domnul a făcut o fiinţă sfântă ca heruvimii. Prin pocăinţă s-a făcut întocmai cu îngerii, prin pocăinţă a distrus iadul în care se afla, şi s-a suit întreagă în raiul lui Hristos. Nu există creştin neputincios în această lume, chiar dacă îl atacă cele mai groaznice păcate şi ispite ale acestei lumi. Însă este suficient doar ca creştinul să nu uite marile lui arme: pocăinţa, rugăciunea, postul; să se dedea vreunei nevoinţe evanghelice, vreunei virtuţi: fie rugăciunii, fie postului, fie iubirii evanghelice, fie îndurării. Să ne amintim de marii Sfinţi ai lui Dumnezeu, să ne amintim de marea Sfântă sărbătorită astăzi, de Cuvioasa Maica noastră Maria Egipteanca, şi să fim siguri că Domnul va fi ajutorul nostru la vreme. Sfânta Maria a experiat atât de mult ajutorul minunat din partea Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, încât s-a mântuit din groaznicul ei iad, de groaznicii ei demoni. Preasfânta Născătoare de Dumnezeu şi astăzi şi pururea ne ajută în toate virtuţile noastre evanghelice: în rugăciune, în post, în priveghere, în iubire, în îndurări şi în răbdare şi în orice altă virtute. Mă rog să ne ajute întotdeauna şi să ne călăuzească…

De aceea, niciodată să nu oboseşti în lupta şi în războiul cu păcatele tale… În toate greutăţile tale, în cele mai mari căderi ale tale să-ţi aminteşti de acest strigăt al sfintei săptămâni, care are putere să te învieze: „Doamne, mai înainte de sfârşit, până ce nu pier, mântuieşte-mă“.

(Traducere (în elină) de către părinţii Sfintei Mănăstiri Cuviosul Grigorie din Sfântul Munte din cartea PASHALNE BESEDE (Omilii Pascale), Belgrad, 1998)

Text îngrijit de Sora Gabriela Naghi

Publicitate

4 gânduri despre „Sfântul Cuvios Iustin Popovici: Omilie la Duminica a V – a din Post (1965)”

 1. Preotul Laurentiu Iacob (protopsaltul).Sa il ascultam.Acum e el fericit barbatul care n-a umblat in sfatul necredinciosilor si in calea pacatosilor nu a stat,ci in legea Domnului e voia lui si la Legea Lui va cugeta ziua si noaptea.

  Apreciază

 2. Sfânta Cuvioasă Maria Egipteanca, model al pocăinței
  Sfântul Nicolae Velimirovici

  Sfântul Sofronie, Patriarhul Ierusalimului, a scris viața acestei Cuvioase Sfinte.

  Odată, în timpul Postului Mare, un ieromonah, Bătrânul Zosima, s-a retras în deșertul de dincolo de Iordan. Călătorea de douăzeci de zile fără să vadă un suflet, când, deodată, o figură umană cu trupul gol și ridat și părul alb ca zăpada a trecut pe lângă el și a dispărut. Bătrânul a alergat după ea ceva vreme, până când silueta a stat într-un pârâu și l-a chemat pe nume: „Ava Zosima”, i-a spus ea, „iartă-mă pentru numele Domnului, nu pot să mă arăt, că sunt o femeie goală”.

  Zosima și-a aruncat mantia și ea s-a înfășurat în ea și așa i-a apărut. Auzindu-i numele, din gura femeii necunoscute, Bătrânul s-a speriat. După o vreme, femeia și-a spus povestea.

  S-a născut în Egipt și la doar doisprezece ani a început să ducă o viață desfrânată în Alexandria timp de șaptesprezece ani urmand un stil de viață pervertit. Maria, mistuită de pasiunea trupească a prostituției, a urmat câțiva tineri și s-a urcat într-o corabie cu destinația Ierusalim. Ajunsă în Orașul Sfânt, a vrut să viziteze Biserica pentru a cinsti Sfânta Cruce. Dar o forță invizibilă a împiedicat-o să intre în Biserica Învierii. Înfricoșată, deci, și-a fixat privirea asupra chipului Sfintei Fecioare Maria de pe pronaos și s-a rugat cu ardoare să i se îngăduie să îmbrățișeze Sfânta Cruce, mărturisindu-și păcătoșenia și încredințându-se Preasfintei Maicii Domnului.

  Apoi, într-adevăr, i s-a permis să intre în biserică. După ce s-a închinat Crucii, s-a întors la pronaos, a îngenuncheat în fața icoanei și i-a mulțumit cu ardoare Fecioarei Mare. În același timp, a auzit o voce care îi spunea: „Dacă vei trece Iordanul, vei găsi adevărata pace!”. Maria a ieșit și, după ce a cumpărat trei pâini, a pornit spre râul Iordan.

  A doua zi a primit Tainele Neprihănite în mănăstirea Sfântul Ioan Botezătorul și a trecut râul Iordan. Ea a rămas patruzeci și opt de ani în deșert singură, îndurând multe încercări , inepuizabile, luptând cu patimile ei sălbatice și gândurile pătimașe ca cu fiarele sălbatice. Se hrănea doar cu buruieni.

  După ce și-a terminat istorisirea, s-a ridicat într-o postură de rugăciune; apoi Zosima a văzut-o plutind deasupra pământului. Maria l-a rugat să vină iar anul viitor să-i aducă Sfânta Euharistie; acolo, pe malul Iordanului, şi ea va veni în întâmpinarea lui pentru a se împărtăși.

  Într-adevăr, un an mai târziu, Avva Zosima a sosit cu Sfânta Împărtăşanie pe malul Iordanului; era deja seară. A rămas să se întrebe cum va trece ea râul Iordan? Apoi, în lumina lunii, el a văzut silueta ei apropiindu-se de râu, făcând semnul crucii pe el și apoi mergând pe apă ca și cum ar fi pe uscat! După ce s-a împărtăşit, Sfânta l-a rugat să se întoarcă după un an la același izvor unde s-au întâlnit prima dată.

  Timpul a trecut, starețul s-a întors în acel loc și acolo a descoperit trupul neînsuflețit al Sfintei. Deasupra capului ei era scris în nisip: „Avva Zosima, îngroapă aici trupul smeritei Maria”. Am murit la 1 aprilie, în aceeași noapte a Martiriului Mântuitor al lui Hristos, după ce am primit împărtășirea cu Tainele Neprihănite.” Din această inscripție, Zosimas a fost informat pentru prima dată despre numele sfintei și a tâlcuit cealaltă minune care avusese loc: faptul că în anul precedent, când îi dăduse Sfânta Împărtășanie, ea sosise în câteva ore, în aceeași noapte, la locul întâlnirii lor, în timp ce el a mers douăzeci de zile pentru a ajunge acolo. Sfântul Zosima a îngropat trupul acestei mari Sfinte, Maria Egipteanca, întorcându-se la mănăstirea sa.

  Astfel Domnul nostru slăvește pe păcătoșii pocăiți. Sfânta Cuvioasă Maria este pomenită și în Duminica a V-a din Postul Mare. Biserica o are ca model de pocăință pentru credincioși, în aceste zile de post sfânt. S-a odihnit în jurul anului 530.

  https://orthodoxostypos.gr/%ce%b7-%ce%bf%cf%83%ce%af%ce%b1-%ce%bc%ce%b1%cf%81%ce%af%ce%b1-%ce%b7-%ce%b1%ce%b9%ce%b3%cf%85%cf%80%cf%84%ce%af%ce%b1-%cf%85%cf%80%cf%8c%ce%b4%ce%b5%ce%b9%ce%b3%ce%bc%ce%b1-%ce%bc%ce%b5%cf%84%ce%b1/

  Apreciază

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Noul Daniel Vla - Ortodoxie, Țară, Românism

Creștinism ortodox, sfinți, națiune, eroism, istorie…

Ortodoxia Jertfitoare

"Ortodoxie minunată, mireasă însângerată a lui Hristos, niciodată nu ne vom lepăda de tine noi, nevrednicii, şi dacă o vor cere situaţia şi timpurile, învredniceşte-ne să vărsăm pentru tine şi ultima picătură de sânge". - Stareţul Efrem Filotheitul din Arizona

Ortodoxia mărturisitoare

,,Dacă cineva va păzi cuvântul Meu, nu va vedea moartea în veac" (Ioan 8, 51).

Mărturisirea Ortodoxă

Portal de teologie și atitudine antiecumenistă

%d blogeri au apreciat: