Diabolicul Bartolomeu doreşte să împingă Biserica spre desfiinţare

Patriarhul Bartolomeu a declarat la Kiev că cei care amenință să rupă comuniunea euharistică cu el, denaturează ecleziologia ortodoxă. Unitatea tuturor Bisericilor Autocefale este posibilă numai prin recunoașterea Bisericii Ortodoxe a Ucrainei înființată de Patriarhia de la Constantinopol, a declarat Bartolomeu,  în timpul recepției la Kiev.

Patriarhul Bartolomeu a spus că Fanarul a acordat Tomosul schismaticilor ucraineni ,,pentru a depăși schisma și a contribui la unitatea ortodocșilor din Ucraina’’. El nu a precizat dacă acest scop a fost atins.

Conducătorul Fanarului a declarat în discursul său că acordarea Tomosului schismaticilor ucraineni a fost „singura soluție realistă în scopul soluționării problemei existente”. ,,Doar recunoașterea autocefaliei ucrainene de către toate Bisericile Ortodoxe, și nicio altă poziție, … va contribui la unitatea pan-ortodoxă’’, a spus el.

1.Nu mă voi opri asupra tuturor minciunilor care se înlănţuie în discursul lui Bartolomeu. Acesat moşneag ursuz a făcu un rău incomensurabil Bisericii lui Hristos, şi spunând aceasta mă refer la sinodul tâlhăresc din Creta, prin care s-a introdus oficial cancerul ecumenismului în trupul Bisericii şi la acordarea unui tomos nul unor impostori din Ucraina, deghizaţi în arhierei şi preoţi.

2.Prin aceste fapte, Bartolomeu se situează în starea de eretic şi schismatic, în raport cu Biserica Ortodoxă. E de la sine înţeles, că acela care provoacă schisme, nu mai aparţine Bisericii cu toate că ocupă tronul unei  Patriarhii Ecumenice. Îl ocupă nu pentru că ar fi fost ales de Biserică, precum spun Sfintele Canoane, ci pentru că a fost impus de vrăjmaşii americani ai lui Hristos. În acest caz, Canonul 30 Apostolic prevede clar că omul trebuie urgent caterisit şi excomunicat, împreună cu părtaşii lui, adică episcopii-momâi, păstori fără turmă, trepăduşi patriarhali. Aceştia au dat o aparenţă de canonicitate numirii de către americani a lui Bartolomeu pe tronul Constantinopolului.

3.Afirmaţia omuleţului din Istambul precum că ,,Doar recunoașterea autocefaliei ucrainene de către toate Bisericile Ortodoxe, și nicio altă poziție, … va contribui la unitatea pan-ortodoxă’’, este de-a dreptul diabolică. Să ne imaginăm, pentru moment, că toate Bisericile Ortodoxe Autocefale, păstori şi credincioşi fără excepţie, ar urma planul lui Bartolomeu. În acel moment, Biserica lui Hristos ar înceta să existe, toţi am deveni schismatici, ceea ce înseamnă că ea ar fi biruită de diavolul vrăjmaş, contrazicând preasfintele cuvinte ale Mântuitorului ,,că nici porţile iadului nu o vor birui !’’ (Matei 16, 18). Iată că după unitatea în diversitate, concept ecumenist, acum ni se propune unitate în schismă!

4.Înţelegem acum ce urmăreşte Bartolomeu prin planul său demenţial; înţelegem că dumnealui e doar o unealtă a americanilor, echipat corespunzător şi aşezat pe un tron de unde poate face mult rău Bisericii; înţelgem, poate nu deplin, îngăduinţa lui Dumnezeu, ca acest individ să stea în locul cel sfânt şi că numele lui adevărat e ,,urâciunea pustiirii’’.

Presbiter Ioviţa Vasile

6 gânduri despre „Diabolicul Bartolomeu doreşte să împingă Biserica spre desfiinţare”

 1. Sfinte Ierarhe Alexandre, Păstorule preabun, fii mijlocitor către Preamilostivul Dumnezeu ca să stingă cugetele viclene ale vrăjmaşilor noştri şi să ne izbavească de toată nevoia şi necazul care tulbură odihna şi liniştea vieţii noastre! AMIN!
  La mulţi , bogaţi şi vrednici ani întru Hristos, celor care poartă acest sfânt nume!

  Apreciat de 1 persoană

 2. Examinare după, nu există

  Bunul Dumnezeu a făcut pe îngeri, dar unii dintre ei, prin mândria lor, au devenit diavoli. După aceea Dumnezeu a plăsmuit pe om, ca să completeze căzuta tagmă îngerească, și a lăsat și pe diavoli liberi până la un punct și până la o vreme, ca să ne ajute prin răutatea lor, adică să dăm examene pe pământ și să trecem în viața cerească cea veșnică. Cât timp trăiește omul are dreptul să dea examene duhovnicești. Examinare după, nu există.
  Așadar, să ne nevoim, să luăm fie și numai nota de trecere duhovnicească așa fel ca să intrăm în rai. Amin.
  Cel ce se nevoiește duhovnicește războiește pe vrăjmașul diavol și firesc este să fie și luptat de acela. Omul care va birui pe vrăjmașul cel înțelegător, va fi încununat de Hristos.
  Experiența se dobândește din focurile diavolilor pe care le primește ostașul lui Hristos în lupta duhovnicească, înainte ca vrăjmașul să înceapă lupta, începe bombardarea cu gânduri. Rugăciunea lui Iisus este arma cea mai grea împotriva gândurilor vrăjmașului.

  Cuviosul Paisie Aghioritul, Flori din Grădina Maicii Domnului

  Apreciază

 3. Cea mai pericuoasă boală de care suferă toți oamenii!

  1. Omul cel mai mândru nu este cel ce se laudă cu mândrie, ci cel ce se laudă că este foarte smerit.

  2. Cel care se îndreptăţeşte pe sine când greşeşte îşi preschimbă inima sa într-un refugiu diavolesc şi va continua să greşească tot mai mult şi va fi zdrobit fără folos de egoismul său, dacă nu îşi va zdrobi „eul” său. Cel care îşi îndreptăţeşte patimile sale se îmbolnăveşte din ce în ce mai tare şi atunci este trădat chiar şi de tusea sa.

  3. Cei care nu primesc observaţii nici de la oamenii pe care îi iubesc primesc bătăile de joc ale tuturor oamenilor care gândesc lumeşte, rămânând în cele din urmă lemne strâmbe şi se netrebnicesc duhovniceşte, precum sunt puse “la cofraje sau schele scândurile care nu primesc rindeaua tâmplarului ca să devină mobilă şi astfel sunt călcate şi murdărite până ce se vor strica şi vor sfârşi în foc.

  4. Cei care nu au căderi în această lume, deşi au mândria lumii, arată că mândria lor a întrecut limitele ei (a ajuns la un grad satanic) şi căderea s-a făcut în partea din spate a vârfului înalt (cădere luciferică).

  5. Cel care are mândrie multă este mai rău decât cel care are diavol, deoarece mândria umflă mereu până se sparge. In timp ce omul care are duh necurat, pe lângă faptul că se chinuieşte şi plăteşte (sau depune, dacă nu s-a făcut pricină el însuşi), se şi smereşte de nevoie în ochii oamenilor, iar în cele din urmă Dumnezeu îl slobozeşte rămânându-i în suflet îndoit folos.

  6. Mândria împiedică mult harul lui Dumnezeu, ba chiar şi gândul mândru spurcă virtuţile noastre, precum şi găinaţul care, atunci când cade în ouăle prăjite, face ca ele să fie aruncate împreună cu tigaia.

  7. Cei care îi pot răbda pe cei foarte mândri, fără însă să-i linguşească, aceştia sunt cei mai smeriţi oameni, cei mai credincioşi şi mai drepţi, deoarece mereu vor fi nedreptăţiţi şi dispreţuiţi de cei mândri.

  8. Mai mare recunoştinţă trebuie să arătăm celor care ne smeresc, ne nedreptăţesc şi ne adapă cu otravă, decât celor ce ne hrănesc cu cinstiri şi cu cuvinte dulci sau cu mâncăruri şi dulciuri alese, deoarece otrăvurile sunt cele mai bune medicamente pentru sufletul nostru.

  9. Vai nouă când ni se face reclamă că suntem harbuji buni, în timp ce noi pe dinăuntru suntem dovleci! (Vai ţie, sărmane Paisie!)

  10. Vai şi de trei ori vai când nu luăm aminte şi dăm celorlalţi impresia că suntem sfinţi, căci prin aceasta ne osândim pe noi înşine veşnic şi nimeni nu se va ruga pentru odihna sufletului nostru, atunci când vom muri, lucru de care vom avea nevoie, ci toţi ne vor ferici. Din păcate nici eu n-am luat aminte la aceasta şi mi-am omorât sufletul. Rugaţi-vă să-l odihnească Bunul Dumnezeu.

  11. Cel care se bucură atunci când este lăudat de oameni este batjocorit de draci.

  12. Dacă nu ar exista acest „eu” şi oamenii ar folosi numai „tu, el, acela”, ar exista smerenie, dragoste şi binecuvântarea lui Dumnezeu în lume, iar oamenii atunci ar trăi pe pământ ca în rai.

  Sursa: Sfântul Cuvios Paisie Aghioritul, Epistole, Editura Evanghelismos, Bucureşti, 2005.

  Apreciază

 4. Duhul de nevoinţă

  Odinioară, când exista duhul de nevoinţă şi fiecare încerca să imite pe celălalt, răul şi nepăsarea nu puteau sta. Îl luau ceilalţi târâş. Îmi aduc aminte că, odată, în Tesalonic, aşteptam la semafor să trecem de pe un trotuar pe altul. La un moment dat am simţit ca un val ce mă împingea înspre înainte, pentru ca toţi mergeau în acea direcţie. Cum am ridicat piciorul, am și înaintat. Adică vreau să spun că atunci când toţi merg într-o parte, unul, deşi nu ar vrea să meargă, nu poate să nu meargă, căci îl duc ceilalţi. Astăzi, dacă cineva vrea să trăiască cinstit şi duhovniceşte, nu mai încape în lume, îi vine greu. Şi dacă nu ia aminte, o ia la vale pe făgaşul lumesc.

  Odinioară binele era mult, multă şi virtutea, la fel şi pildele, iar răul se îneca în multul bine şi puţina neorânduială ce exista în lume sau în mănăstiri nu se vedea și nici nu vătăma. Acum ce este? Exemplul rău este mult, şi puţinul bine care există este dispreţuit. Se fac adică cele dimpotrivă: se îneacă puţinul bine în multul rău şi astfel stăpâneşte răul. Când un om sau un colectiv de oameni au duh de nevoinţă, aceasta ajută mult. Pentru că, atunci când unul sporeşte duhovniceşte, nu se foloseşte numai pe sine, ci ajută şi pe cel care îl vede. Iar unul care este căldicel, la fel face; influenţează şi pe ceilalţi. Când unul slăbeşte, slăbeşte şi celălalt şi în cele din urmă nu rămâne nimic. De aceea duhul de nevoinţă va ajuta mult în moleşeala ce există. La asta va trebui să luăm aminte bine, pentru că oamenii contemporani au ajuns, din păcate, la un asemenea punct, încât fac şi legi moleşite si le impun şi nevoitorilor să le respecte.

  (Cuviosul Paisie Aghioritul, Cu durere şi dragoste pentru omul contemporan, Editura Schitului Lacu, Sfântul Munte Athos, 2000, p. 26-27)

  Apreciază

 5. Emisiunea Puncte Cardinale, realizată de sora noastră intru Hristos, Maricica Pandele, are ca invitat pe Părintele Tudor Ciocan. Domnul să răsplatească jertfa și dragostea pentru Cel Prea Înalt, pentru Ortodoxie și pentru aproapele.
  Sufism și creștinism

  Apreciază

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Noul Daniel Vla - Ortodoxie, Țară, Românism

Creștinism ortodox, sfinți, națiune, eroism, istorie…

Ortodoxia Jertfitoare

"Ortodoxie minunată, mireasă însângerată a lui Hristos, niciodată nu ne vom lepăda de tine noi, nevrednicii, şi dacă o vor cere situaţia şi timpurile, învredniceşte-ne să vărsăm pentru tine şi ultima picătură de sânge". - Stareţul Efrem Filotheitul din Arizona

Ortodoxia mărturisitoare

,,Dacă cineva va păzi cuvântul Meu, nu va vedea moartea în veac" (Ioan 8, 51).

Mărturisirea Ortodoxă

Portal de teologie și atitudine antiecumenistă

%d blogeri au apreciat: